Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1985

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 188.

Antal Gábor (1985) A szabadságvesztés-büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi László (1985) A népesedéspolitika eszközei a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajnai Gábor (1985) A környezetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a környezetvédelem államigazgatási szervezetére és annak feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balku János (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek státusváltozásainak problematikája hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balku János (1985) A termelőszövetkezetek státusváltozásai hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Lajos (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogné Kölüs Mária (1985) A Horthy-korszak munkásmozgalmának legfőbb jellemzői az 1920-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Gabriella (1985) A gyermekbűnözés - Javító-nevelő intézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs József (1985) A vezetők munkaviszonyával kapcsolatos speciális szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Mihály (1985) A parazita (prostitúciós) bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Juhász Ildikó (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai, különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barnáné Szilágyi Györgyi (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Andrea (1985) Az ági öröklés fejlődése és jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze József (1985) A községi tanács végrehajtó bizottsága összetétele, feladata, hatásköre, jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Mariann (1985) Pénzügyi szabályozórendszerünk időszerű kérdései, különös tekintettel a vállalati jövedelemszabályozásra és a keresetszabályozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Andrea (1985) A szabadságvesztés végrehajtása során felmerülő problémák - az elítéltek átnevelése -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Teréz (1985) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodóczky Judit (1985) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbiró Ibolya (1985) A környezetvédelem és az erdő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Gyula Miklósné (1985) Az Amerikai Egyesült Államok munkásmozgalmának áttekintése a kezdetektől a IX. századig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Ildiko (1985) A nemzeti bankok szerkezete, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsy János (1985) A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok alakulása, különös tekintettel az elszámolásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boór Norbert (1985) A Francia Kommunista Párt és a Szocialista Párt együttműködésének néhány kérdése a 60-as évek közepétől 1981-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brogli Erika (1985) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busné Csák Zsuzsanna (1985) A határozatlan tartamú szabadságvesztés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buza Magdolna (1985) Európai tőkés államok politikai rendszerének változásai és hatásai a nemzetközi munkásmozgalom fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillag Zsuzsanna (1985) Rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cséka Péter (1985) A házasságon kívül született gyermek jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czene Mihály (1985) A lakosság adóztatásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czigléczki Gabriella (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Pál (1985) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubecz György (1985) A járások megszüntetése, a helyi államigazgatás új szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dugár Margit (1985) Állampolgári jogok a hatályos európai népi demokratikus alkotmányokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dönczőné Talmácsi Edit (1985) Egyszerűsítés és korszerűsítés főbb területei a tanácsigazgatásban figyelemmel a népességnyilvántartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Engi Erzsébet (1985) Az izgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zsuzsanna (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Gábor Károly (1985) Parazita jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feleky Pál (1985) Környezetvédelem az államigazgatásben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó Judit (1985) Magyarország helye a dualizmus állami szervezetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó László (1985) A nemzetiségek jogai Magyarországon a Kiegyezéstől a Tanácsköztársaság leveréséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer László (1985) Az élelmiszerek minőségének mérése, a mérési adatok számítógépes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Furák Andrea (1985) A szülői felügyeleti jog gyakorlásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes József (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Csilla (1985) A kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garami Mária (1985) Az állami költségvetés jóváhagyása és a zárszámadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Garayné Klenk Éva (1985) A túlélő házastárs öröklési jogi jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellértfi Katalin (1985) A szakszervezetek szerepe a népi demokratikus forradalom kezdetén Magyarországon 1944-1946 között (különös tekintettel a vasasszakszervezetekre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely István (1985) A felnőttkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gesztelyi Csilla (1985) A diszkrecionális mérlegelés az államigazgatási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gidainé Molnár Gyöngyi (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Giró Szász János (1985) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál József (1985) A munkavédelem jogi szabályozása 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Károly (1985) Az új üzemeltetési formák alkalmazásainak hatása a vállalati gazdálkodásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyeshalmi Zoltán (1985) Az építésügyi igazgatás szervezete, és egyes építésügyi igazgatási hatáskörök a tanácsrendszer bevezetésétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heller Péter (1985) A szerződéses üzemeltetés jogi szabályozása és gyakorlati tapasztalatai (különös tekintettel a Jász-Nagykun V.V-ra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hodászi Zoltán (1985) Házasság és élettársi kapcsolat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hont Pálné Szűcs Ilona (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai különös tekintettel az állam elleni bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoppál Gábor (1985) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszár Tibor (1985) A dolgozók részvétele az állami vállalatok irányításában, különös tekintettel az önkormányzó vállalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámos Edit (1985) Az erőszakos nemi bűncselekmények néhány kriminológiai kérdésének vizsgálata (Veszprém és Csongrád megye adatainak alapján 3 évre visszamenőleg). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas Marianna (1985) A devianciaformák és a fiatalkori bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Illés Tóth István (1985) Az államigazgatási hatósági eljárás törvényességi garanciarendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakobovits Kynga (1985) A házasság közös megegyezéses bontásának fejlődése és jelenlegi gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jankovich Béla (1985) Az újítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jankó Ágnes (1985) A földvédelem jogi szabályozásának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávor Gabriella (1985) A vétkesség szerepe a házasság felbontásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávor Zoltán (1985) A jog a társadalmi magatartás szabályozója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jószai Zoltán (1985) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Zsolt (1985) A hatalom fogalma, fajtái és az állam. Kitekintés a marxista politológiai irodalomra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Lajosné (1985) Hajdu-Bihar megye környezet- és természetvédelmi helyzete napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katonáné szabó Andrea (1985) A magyar szakszervezeti mozgalom 1919-1929 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Tünde (1985) Öntevékeny szervezetek a Pálhalmai Börtön és Fogházban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kenézné Veszprémy Anna (1985) Szükséghelyzetek a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes Klára (1985) A gyermektartásdíj jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keserü Balázs (1985) Vita a szocializmus egy országban való felépítésének lehetőségéről (Sztálin és Trockij vitája a 20-as évek Szovjetuniójában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses István (1985) Munkaszervezet és termelési mód a történelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss József (1985) Az alapok képzése a vállalati gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolonics Melinda (1985) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár Veronika (1985) A parancsnoki nyomozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándor (1985) A bizonyítási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krémer Zsuzsanna (1985) Vállalati érdekeltségi alapok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera József (1985) Kunfi Zsigmond politikai pályája, elméleti munkássága 1918. őszétől haláláig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Ildikó (1985) A házasság létrejötte, az érvényes házasság joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Ilona (1985) Államigazgatási határozatok bíróság előtt megtámadásának ítélkezési tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kállai Gábor (1985) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása Zsuzsa (1985) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kávássy Attila (1985) A kötbér jelentősége a szerződéses kapcsolatokban ítélkezési tapasztalatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövesházi Tibor (1985) Pártviszonyok alakulása Magyarországon a koalíciótól az egypártrendszerig 1945-1949. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér József (1985) A konjunktúra alakulása az USA-ban 1983-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőváriné Bartha Ágnes (1985) A gyermekelhelyezés és az elhelyezés megváltoztatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ludmány János (1985) A földjogi törvénytervezet egyes kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Ildikó (1985) A zártkerti földek tulajdoni és használati viszonyainak történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Irén (1985) A VB titkár törvényességi felügyeleti jogának általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Zoltán (1985) Szervezeti változások Miskolc megyei város tanácsi igazgatásában a felszabadulást követően, különös tekintettel az 1980-as évek reformtörekvéseire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Erika (1985) A gyermektartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Éva (1985) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikola Lajosné (1985) "A munkajogviszony jogellenes megszüntetése a munkáltató részéről" - a Szolnoki Munkaügyi Bíróság egy éves gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Misi Mária (1985) A jogi szabályozás helye a környezetvédelemben Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1985) Nyomozás a vétségi eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1985) A magyarországi szakszervezetek jogi szabályozása a kezdetektől a II. világháborúig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Teréz (1985) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak bűnözése Magyarországon. A narkománia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Motzwickler Kálmán (1985) A beruházások jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Munz Károly (1985) A magyar szocialista családjog elhatárolása a polgári jogtól a szabályozási tárgyak jellegzetességei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Zsolt (1985) Fejezetek a kisajátítás történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátó Tibor (1985) A dolgozók anyagi felelőssége a DUTÉP-nál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Mátyás (1985) Az Európai Gazdasági Közösség agrárpolitikájának aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy József (1985) A Pártfogó Felügyelet alá helyezett elítéltek munkábaállításának előkészítése a Büntetésvégrehajtási Intézetben, valamint munkáltatásukkal kapcsolatos problémák, különös tekintettel a munkaügyi vitákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Piroska (1985) Korszerűsítési tendenciák a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1985) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsolt (1985) A dolgozók megőrzési felelőssége a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-György Júlia (1985) A környezetvédelem jogi szabályozásának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nedró Erzsébet (1985) Az általános iskolás korú hátrányos helyzetű tanulók - különösen az értelmi fogyatékosokra való tekintettel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Násztorné Halász Marianna (1985) Az Orosházi Üveggyár története a társadalmi fejlődés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Mária (1985) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oros Ágnes (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pail Mariana (1985) Az alkoholizmus és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papné Pámer Zsuzsanna (1985) A vállalati alapképzés rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Klára (1985) Változások az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pauwlik Mihály (1985) A vállalati pénzgazdálkodás jogi szabályozása 1985. január 1-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Penczné Zoltán Zsuzsanna (1985) A gyermekölés problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Petraskóne Virag Ildikó (1985) A származásmegállapítás és a mesterséges megtermékenyítés egyes jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Erzsébet (1985) A munkaügyi vita fogalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás István (1985) A munkáltató egyoldalú intézkedési lehetősége, utasítási joga a dolgozóval szemben (A LB- és Szolnok-megyei Víz- és Csatornamű Vállalat gyakorlatát figyelembevéve). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pápai Ildikó (1985) Az élet, testi épség, egészség büntetőjogi védelmének alakulása a XIX-XX. században hazánkban (Az életet, testi épséget sértő bűncselekmények jogi szabályozása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Miklós (1985) A háztáji gazdaság és a háztáji földhasználati jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rady István (1985) Szervezeti változások közigazgatási rendszerünkben 1970-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reszl Ildikó (1985) A javító-nevelő munka a szocialista országok szankciórendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rovó Zoltán (1985) A teoretizáló bolsevik vezetőgárda elméleti-politikai megítélése Lenin műveiben (Trockij, Buharin, Sztálin, Zinovjev, Kamenyev)(1916 végétől-Lenin haláláig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz István (1985) Nyomozás a vétségi eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Júlia (1985) A Kossuth szerkesztette Pesti Hírlap harca a polgári átalakulásért (1841-1844). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rébeli Szabó Tamás (1985) A licencia szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész István (1985) Az emberi méltóság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Erika (1985) A szigorított őrizet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Zsolt (1985) REAGANOMICS avagy az Egyesült Államok gazdaságpolitikája 1981-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Skita Zsuzsanna (1985) Vasúti árufuvarozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sohajda László (1985) A többletnyereségben való érdekeltség a szocialista vállalati jövedelemelvonásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surman Pál (1985) Nem magyar állampolgárok magyarországi tartózkodásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suták Beáta (1985) A jog és az erkölcs kapcsolata a nemi erkölcs vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svenda Gábor (1985) Informatika az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Edina (1985) A Magyar Nemzeti Bank monopóliumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ferenc (1985) Munkaügyi viták értékelése egy ipari vállalat munkaügyi döntőbizottságának egyéves ítélkezési gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Klára (1985) Gyámhatósági eljárás, különös tekintettel a láthatás gyakorlati tapasztalataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Klára (1985) A hasznos vad és a vaddisznó által a mezőgazdaságon és erdőgazdaságon kívül okozott károk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Károly (1985) Az általános és a különös eljárási szabályok viszonya a honvédelmi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Miklós (1985) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay István (1985) A magyar bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentpéteri Zoltán (1985) Korszerűsödő kisvárosi közigazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziklay Adrien (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilák Iván (1985) A jog szerepe és eszközrendszere a környezet védelmében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Mária (1985) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának ítélkezési tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Ferenc (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti, érdekvédelmi szervei és rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi István (1985) A szerződések jelentősége a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi Judit (1985) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Irén (1985) A tartós földhasználatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács János (1985) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Laszló (1985) Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Sándor (1985) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talpai Andrásné (1985) A munkaviszony megszüntetése a Szegedi Munkaügyi Bíróság egy éves gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tankó Gizella (1985) A szabálytalan munkaszerződés és annak következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanács Károly (1985) A narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terbe Tünde (1985) A termelőszövetkezetek belső igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ternovszky Anna (1985) Az utógondozás - pártfogó felügyelet általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teszár László (1985) Libanon a közel-keleti események tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tombáné Tatár Teréz (1985) Elmebetegség és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tonai Judit (1985) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tormáné Csiszár Margit (1985) A szülő és gyermek közötti érintkezési (láthatási) jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Támcsu Ágnes (1985) Környezetvédelem, földjog, földvédelem összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Andrea (1985) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapja és gazdaságpolitikai jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Beáta (1985) A rövid tartamú szabadságvesztés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gabriella Marianna (1985) Az apasági vélelmek megdöntése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Laszló (1985) A vasúti fuvarozó árukárokért való felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mariann (1985) Deviancia - hivatalos személy elleni erőszak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Viktória (1985) Nevelés és rehabilitáció a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának néhány speciális intézményében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Attila (1985) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Imre (1985) A tulajdonjog polgári jogi védelme napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga János (1985) A szerződés érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Gellért (1985) Alkoholizmus és bűnözés az alkoholizmus elleni küzdelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vatai István (1985) A húszas évek vitái a Szovjetunióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Gábor (1985) Szervezeti és tevékenységi irányítás a tanácsi szervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszelovszki Ágnes (1985) Magyar költségvetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Lajos (1985) A Magyar Nemzeti Bank szervezete és működése 1972-től 1985-ig (különös tekintettel a hitelmonopóliumra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhegyi Éva (1985) A tartási, életjáradéki és öröklési szerződések államigazgatási jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Gáborné (1985) Államigazgatási fellebbviteli jogorvoslati rendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Windecker Zoltan (1985) Mezőgazdasági szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zeller István (1985) A szabadságvesztés-büntetés differenciálódásának fejlődése és helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zemplényi László (1985) A vám jogi szabályozása és vámpolitika a félszabadulástól napjainkig, különös tekintettel az utas vámtarifára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsadányi Antal (1985) Hitelrendszer fejlődésének története 1968-tÓl napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsámboki Béla (1985) A munkajog fogalma és elhatárolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 22. 18:19:55 CEST.