Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1983

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 228.

A

Almási Sára (1983) A gyermekvédelem története és jogi szabályozása napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus Vencel (1983) A halaszthatatlan nyomozási cselekmény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Annus Zsuzsanna (1983) Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Baji Éva (1983) A házasság felbontásának fejlődése jogrendszerünkben és összehasonlítás a szocialista jogokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajnócziné Bankó Éva (1983) A méltányosság, a mérlegelés és a szabad belátás problematikája az államigazgatási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bak Sándor (1983) A kisajátítási államigazgatási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Szabolcsné (1983) A fegyelmi felelősség elméleti és gyakorlati kérdései a munkajogban és a gázszolgáltató vállalat szolnoki üzemigazgatóságánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakosné Szűcs Alice (1983) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baky Endre László (1983) Komplex intézmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bali Ildikó (1983) Államigazgatási eljárásunk fellebbviteli jogorvoslati rendszere, különös tekintettel a földügyi hatósági eljárásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Sándorné (1983) Pénzügyi szabályozó rendszerünk időszerű kérdései a vállalatok irányításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baukó Márton (1983) Az államigazgatási munka egyszerűsítése és korszerűsítése Mezőberényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Beke Zoltánné (1983) A költségvetés egyensúlya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bende István (1983) Alkohol és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bense László (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és hatása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi István (1983) A Magyar Nemzeti Bank szervezete és monopóliumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás István (1983) Magyarország kormányformájának fejlődése 1918. X. 16.-1919. III. 21-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordács Gábor (1983) Az egyesületi jog fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burányiné Müller Ágnes (1983) A munkaszerződés érvénytelensége, következményei, az érvénytelenség orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzi Lajos (1983) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése 1978-1982 között. A Püspökladányi Járás-Hajdú-Bihar megye és országos viszonylatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Gusztáv (1983) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Debreceni Munkaügyi Bíróság 1981-82. évi gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódogh Zoltán (1983) Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés, különös tekintettel a szerződésszegésért való felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cserháti László (1983) A Magyar Nemzeti Bank fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csermák Henriette (1983) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Ferenc (1983) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Békéscsabai Munkaügyi Bíróság hároméves anyaga alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi József (1983) Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők szabadságvesztés utáni beilleszkedése a társadalomba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csíkosné Koplányi Mária (1983) Pénzügyi szabályozó rendszerünk időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czap Ágota (1983) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czecze Lajos (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czibere Ilona (1983) Know-how. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dananay Csaba (1983) A garázdaság törvényi tényállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dedák Erzsébet (1983) A háztáji gazdaságok története és jogi kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Gézáné (1983) A Hazafias Népfront és a tanácsok együttműködése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Zsuzsanna (1983) A népi ellenőrzés feladata, szerepe, helye az államigazgatásban, figyelemmel a Szolnok megyei tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Jenő (1983) Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról c. művének egyes állam- és jogelméleti vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonyik Edit (1983) Irányítás, felügyelet és ellenőrzés az államigazgatásban, különös tekintettel az elhatárolási kérdésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duli Zoltán (1983) A termelőszövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör László (1983) A KMP újjászervezése (1919-1925). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Elek Ottó (1983) A tanácsi gazdálkodás időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endreffy Zoltán (1983) Kisvállalkozások szervezésével és működésével kapcsolatos közgazdasági és jogi problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszes Eleonóra (1983) Házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Falusiné Kontor Krisztina (1983) A korrupció - A korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Lajos (1983) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Béláné (1983) A szolgálati találmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Tibor (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben (Érvényesülésének tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgács Lajos (1983) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Félhelyes Erzsébet (1983) A gyámügyi eljárás szabályai. Különös tekintettel a gyámügyi eljárás általános szabályaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fótos Ágnes (1983) A vállalati nyereségérdekeltségi rendszer jogi szabályozásának fejlődése és iránya a VI. ötéves tervben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fölkl Márta (1983) Származásmegállapítás egyes kérdései a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gellért Árpád (1983) A közúti árufuvarozási szerződésekkel kapcsolatos jogviták egyes kérdései (fuvarozót terhelő bírságjellegű szankciók szempontjából, fekbér, kocsiállópénz, túlsúlybírság) a VOLÁN 3. sz. Vállalat gyakorlata tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geszti Miklós (1983) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gondos Csaba (1983) A fegyveres erők politikai szerepe és a fegyverkezés a fejlődő országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulya Zsuzsanna (1983) A vállalati belső szabályozás főbb kérdései az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyalog Sándor (1983) A gyermekelhelyezés és láthatás szabályozása a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár István (1983) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Zsolt (1983) Vagyonátruházási illetékek rendszere és problematikája, különös tekintettel az öröklési illetékekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu Magdolna (1983) Nemzetközi fizetések formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Attila (1983) A munkajogviszony jogellenes megszüntetése a Szolnok megyei Munkaügyi Bíróság egy évi gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyes Erzsébet (1983) Termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi György (1983) A Szovjetunió legújabb alkotmányának előkészítése, elfogadása és jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hevesi Ferenc (1983) Bank- és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horpácsy György (1983) A biztosítás helye és szerepe a magyar pénzügyi rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horpácsyné Kissfazekas Gabriella (1983) A polgári peres eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Gábor (1983) "Mert itt a történelem menetel" /Latin-amerikai gerillaháborúk a 60-as években/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hugyák István (1983) A társadalombiztosítási ellenőrzés helye és szerepe a társadalombiztosítás szervezetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héger Valter (1983) Az állampolgári egyenjogúság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Höfler Tamás (1983) A szocialista állam kulturális-nevelő funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hüse Gabriella (1983) A termelőszövetkezet vezetési rendszere és formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Irsai Olivér (1983) A társadalombiztosítás és egyéb szociális ellátások hatása a demográfiai helyzetre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ivanov Dömötör (1983) A termelőszövetkezetek belső szervezeti és vezetési viszonyai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jankó Anikó (1983) A szocialista állam költségvetése mint törvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Ildikó (1983) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Katalin (1983) A Magyar Nemzeti Bank működése, feladata, monopóliumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Károly (1983) A gazdasági, szociális és kulturális jogok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kardos Árpád (1983) Az ügyiratkezelés szabályozása felszabadulásunk után az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karácson Éva (1983) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Tibor (1983) A determinizmus és a felelősség problémája a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Edit (1983) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kerekesné Mracskó Gyöngyi (1983) Átalakulás és beolvadás, egyesülés problémai és eredményei (A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulásai Békés megyében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1983) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Sándor (1983) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom kialakulása és fejlődése Magyarországon a szocialista átszervezés befejezéséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis László (1983) A nem vagyoni kár a polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Ágnes (1983) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálatának szabályozása a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolbusz Judit (1983) A haszonélvezeti jog, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komolai Sarolta (1983) A munkaviszonyokkal kapcsolatos vállalati szabályozás rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koszler Ferenc (1983) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek utógondozásának egyes elméleti és gyakorlati kérdéséi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Beáta (1983) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása, különös tekintettel a visszterhes vagyonátruházási, ajándékozási és öröklési illetékre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ferenc (1983) A költségvetés tervezése és kapcsolata a népgazdasági tervvel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1983) A munkaerőközvetítes és annak új formája Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1983) A dolgozó anyagi felelőssége a Békés megyei Munkaügyi Bíróság egy évi ítélkezési gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma László (1983) Halálbüntetés vagy abolició? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozák Ottó (1983) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krauszpé Irén (1983) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kriston Judit (1983) A nasszeri Egyiptom gazdasági, társadalmi és politikai fejlődésének néhány jellemző vonása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kukucska János (1983) A szervátültetés polgári jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Szabó Klára (1983) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kánvásiné Bódog Marianna (1983) Fellebbezés az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kátai László (1983) A Belügyminisztérium, mint államigazgatási szerv hatásköri jogosítványainak alakulása a felszabadulástól napjainkig (1945-1983). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya László (1983) A bírói függetlenség alkotmányos alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kökényesi Antal (1983) Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ érdekeltségi alapjai képzésének és felhasználásának szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körösztös János (1983) Üzemi baleset fogalma és munkaügyi következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürti Ida Katalin (1983) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények (hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővágóné Karancsi Erika (1983) A családi pótlék intézményének fő jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lendvayné Gudmon Zsuzsanna (1983) A nők védelme és jogai a munkajogban 1982-ben, különös tekintettel a MÁV Budapesti Igazgatóságára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel János (1983) A termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyelné Barna Éva (1983) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lichtenstein József (1983) Területrendezési törekvések Magyarországon, a Nemzeti Parasztpárt területrendezési-közigazgatási reformelképzelése figyelembevételével 1944-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Littmann Éva (1983) A bíróság hatáskörébe tartozó termelőszövetkezeti jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Róza (1983) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczák János (1983) Devizagazdálkodás a gazdaságirányítás új rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madarasi Miklós (1983) A tagsági és alkalmazotti jogviszony közös és eltérő vonásai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makány Rozália (1983) A mezőgazdaság szerepe népgazdaságunk fejlődésében, különös tekintettel a külgazdasági egyensúlyra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marádi Mihály (1983) A kisajátítási eljárás, mint az államigazgatási eljárás speciális formája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Medovarszky Gabriella (1983) Az államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megadja János (1983) Az 1968-as csehszlovákiai események sajtóvisszhangja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihala Ferenc (1983) A Magyar Nemzeti Bank külgazdasági kapcsolatai bankgaranciák és bankkezességek tekintetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihályi Ildikó (1983) A Tanács és a Végrehajtó Bizottság tisztségviselőinek feladata és jogállása az 1971. évi I. tv. alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Emőke (1983) A nem vagyoni kártérítés intézménye és bírói gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós József (1983) Szeged Város Választott Hites Községének tevékenysége /1832-1848/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mityók Ilona (1983) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1983) A társadalmi tulajdon sérelmére Bács-Kiskun megyében elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Viktor (1983) Az ifjúság erkölcsi, szellemi, testi fejlődésének büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zita (1983) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Edit (1983) A tanúkihallgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Sándor (1983) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezese és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mónus Edit (1983) A büntető eljárás alapvető történeti rendszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müllner Marianna (1983) A polgári peres eljárás korszerűsítésének lehetséges útjai az első fokú eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsády Péter Imre (1983) A bűncselekményfogalom elemeinek alakulása hazánkban az elmúlt száz évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Dénes (1983) Nukleáris létesítményekkel kapcsolatos környezetvédelem és jogi eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ferenc (1983) A birtokvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lajos (1983) Kereskedelmi dolgozók felelőssége a leltárhiányért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László (1983) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései a kriminalisztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Margit Éva (1983) Az angol munkásmozgalom és főbb problémái napjainkban (1967-1980-as évekig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Nóra (1983) A munkaerkölcs, a munkafegyelem és fegyelmi felelősség egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Pál (1983) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre (A törvényhozó funkció részletesebb feldolgozásával). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1983) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Éva Zsuzsanna (1983) A szabadságvesztésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyikos Sára (1983) A lakáselosztás és gazdálkodás hatósági vonatkozásai az elmélet és a kialakulóban lévő gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri Dezső (1983) Az állam- és jogelmélet és a politológia kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádházi Éva (1983) A tanúbizonyítás a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nánási László (1983) Magyarország felségjelvényei (A címer, zászló és himnusz 1848-tól napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palovits Teréz (1983) A szigorított őrizet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Gabriella (1983) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp János (1983) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Katalin (1983) A halálbüntetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Éva (1983) A bírói függetlenség alkotmányos elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Payer Ferenc (1983) Az állam javára történő marasztalás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pencz Kamilló (1983) A fegyverszüneti egyezmény és a békeszerződés egyes államjogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petraskó István (1983) A képviseleti jogkör (A törvényes képviselet és az ügyeleti képviselet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petőcz Erzsébet (1983) Az állam elidegenülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Éva (1983) Szeged város választott hites községének tevékenysége 1813-1831. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgári Ágnes (1983) A környezetvédelem helyzete Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polner Kinga (1983) Az apaság bírói megállapítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prókainé Molnár Edit (1983) A törvényes öröklés rendje különös tekintettel az ági öröklésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálffy László (1983) A kollektív szerződés néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pázsit Ágnes (1983) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Mihály (1983) Felelősség a fuvarozási szerződés nem megfelelő teljesítése esetén - különös tekintettel a MÁV gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pócsai Géza (1983) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radnai Andrásné (1983) Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Remport Katalin (1983) Csongrád megye természetvédelmének jogi vetülete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Resán László (1983) A fiatalkorú bűnözés alakulása, a fiatalkorúak büntetőjogi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsa György (1983) A termelőszövetkezet vezetőségének, elnökének jog-, hatásköre és felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rémiás Zsolt (1983) Szakvélemény, különös tekintettel az orvosszakértői véleményre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajben Pál (1983) A bizonyítási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Péter (1983) Garanciák kérdése a büntető és szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Serley Tamás (1983) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Erika (1983) Testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Lajos (1983) A háztáji gazdaság és gazdálkodás mezőgazdaságunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sonkoly Judit (1983) A versailles-i békerendszer hatására bekövetkezett területi, gazdasági, népességbeli változások Közép-Kelet-Európában. Revíziós törekvések Magyarországon 1938-1941. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Erika (1983) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ferenc (1983) A halálbüntetés elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Márta (1983) A szólás- és sajtószabadság fejlődési irányai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Pál (1983) A vád és a vád képviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zsolt (1983) A hamis vádra vonatkozó szabályozás problémái és fejlődése szocialista jogalkotásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna (1983) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése, különös tekintettel az alapeljárásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Horváth Ilona (1983) A magyar közigazgatástudomány fejlődése a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kiss Éva (1983) Az állami gondozásba vétel, mint a gyermek- és ifjúságvédelem eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szajlai Edit (1983) A szabálysértés, mint jogintézmény történeti kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Géza (1983) A dolgozó anyagi felelőssége. A Munka Törvénykönyvének alkalmazása a Szolnok megyei Tanács Építő- és Szerelőipari Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Magdolna (1983) A felek perbeli mulasztása, jogkövetkezményei és orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczki Ida (1983) Az egyesülési jog a Magyar Népköztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemők Szilárd (1983) A Magyar Nemzeti Bank monopóliumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigligeti János (1983) A dolgozók anyagi felelőssége az Észak-Dunántúli Víz- és Csatornaműveknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási László (1983) Az igazságügyi szakértőkről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Mária (1983) A házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Károly (1983) A büntethetőséget kizáró okok rendszere és az egyes kizáró okokkal kapcsolatos főbb vitakérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor József (1983) Az euthanasia etikai és büntetőjogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sütő Andrea (1983) Az örökbefogadás intézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Géza (1983) A nyomozás megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács László (1983) A kormány funkcióinak és szervezetének alakulása 1945-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Gizella (1983) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Tamás (1983) A túlélő házastárs haszonélvezeti joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teklits Nóra (1983) A gyermekelhelyezési per a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tettinger István (1983) A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság jogalkalmazási gyakorlata a jogpolitikai irányelvek érvényesülésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár Katalin (1983) A büntethetőséget kizáró okok rendszere a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tirpák József (1983) A környezetvédelem időszerű problémái és a jogi eszközök igénybevételének hatékonysága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tisza Gabriella (1983) Az áldozat és tettes kapcsolata néhány erőszakos bűncselekményben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Albert (1983) A Sárospataki Református Kollégium Jogakadémiájának története 1793-1923. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Béla (1983) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gabriella (1983) A gyámhatósági eljárásról, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ibolya (1983) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseletei szerveinek tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ildikó (1983) Gyermektartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mária (1983) A termelőszövetkezeti jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Márta (1983) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mátyás (1983) Gyermekelhelyezés, az elhelyezés megváltoztatása, láthatási jog a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tamás (1983) A magyar politikai rendszer 1956 utáni áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Tamás (1983) A kisajátítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tősér Anna (1983) A gyámi vagyonkezelés története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi István (1983) Utógondozás és pártfogó felügyelet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajnai Lídia (1983) A bizonyítási eljárás elméleti és gyakorlati problémái (Különös tekintettel a bizonyítási eszközökre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vangyel Tibor (1983) A kirívóan súlyos gondatlansággal és gondatlan bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gabriella (1983) Állampolgársági jogunk egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1983) Egészségügyi igazgatás, a KÖJÁL-ok helye és szerepe az államigazgatás szervezeti rendszereben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga József (1983) A munkajogi szabályozás történeti fejlődése a kiegyezéstől a felszabadulásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga László (1983) Magyarország kormányformájának fejlődése (1848-tól napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándor (1983) Államigazgatási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velezdiné Peleskei Katalin (1983) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Katalin (1983) Az államigazgatási eljárás alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vizhányó Mihály (1983) Az üzemi baleset fogalma, társadalombiztosítási és munkaügyi következményei (Jogérvényesítési problémák a társadalombiztosítási munkában a békéscsabai Társadalombiztosítási Igazgatóság gyakorlatának figyelembevételével). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi Csaba (1983) Széchenyi és Kossuth reformkori politikai gondolkodásának alapvonalai (azonosságok és ellentétek). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vászin Edit (1983) A lakáselosztás jogi szabályozása, különös tekintettel Debrecen városra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vásárhelyi Zoltán (1983) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Éva (1983) A politikai aktivitás és gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Véghseőné Komlódi Ildikó (1983) A politikai magatartás társadalmi tényezői az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zemlényi Endre (1983) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek vezetési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zlatniczky Tamás (1983) Az alkoholizmus és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros Aranka (1983) Az állam és egyén viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldi Kovács Zoltán (1983) A munkaszerződés érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 20:21:08 CET.