Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1982

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 232.

Bakondi György (1982) Az ország területe jogellenes elhagyásának egyes kriminológiai összefüggései, különös tekintettel a határátkelőhelyeken való elkövetésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Elemér (1982) Országgyűlési választások Zala vármegyében 1848-1875. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogi Dániel (1982) A bizonyítás gyakorlatának eljárásjogi kérdései a méheket ért vegyszeres károkozás esetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balássy László (1982) A gyermektartásdíj állam által történő előlegezésének gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Jenőné (1982) A Csehszlovák alkotmányfejlődés fő vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Lajos (1982) Hatásköri és illetékességi szabályok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Battay Annamária (1982) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bednár Károly (1982) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Gábor (1982) A politikai elidegenedés néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky Katalin (1982) A termelőszövetkezetek vezetésének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáthné Fábián Csilla (1982) A terhelt kihallgatása a büntető eljárás nyomozati szakaszában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Betkó Ágnes (1982) A szülőtartás, rokontartás gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bild Tamás (1982) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Mariann (1982) A fiatalok bűnelkövetővé válásának folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodáne Bártfai Mária (1982) Pénzügyi szabályozórendszerünk a VI. ötéves terv időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán Anna (1982) A termelőszövetkezeti alapelvek és érvényesülésük. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás Kálmán (1982) A fellebbviteli jogorvoslati formák az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busku Terézia (1982) Erkölcsi értékek a családi jog tételes szabályaiban. A házasság és a család. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhegyesi Irén (1982) A női bűnözés egyes elméleti és gyakorlati kérdései a Csongrád megyei adatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai Márta (1982) Hajnóczy József szerepe a magyar közjogtudomány fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányainé Háló Zsuzsanna (1982) Az ötnapos munkahét bevezetésének bemutatása a kereskedelemben, és ennek gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánáti Judit (1982) A fegyelmi felelősség a Szegedi Postaigazgatóság gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bérces László (1982) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében - különös tekintettel az MSZMP ifjúságpolitikájára, annak jogi tükröződésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi István (1982) Strukturális átalakulás, a vállalati hatékonyság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Sándorné (1982) A közlekedés igazgatás különös tekintettel a vasútigazgatás egyes feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi László (1982) A szakszervezeti bizalmi jogosultságai és azok érvényesülése a DÉLÉP Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Veronika (1982) A cigányság társadalmi beilleszkedésének kérdései. A cigánybűnözés helyzete és alakulása, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinkóczki Teréz (1982) Házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Danka József (1982) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségi rendszere (Püspökladány Körzeti Üzemfőnökség gyakorlata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi Ferenc (1982) A Magyarországon előfordult kábítószer csempészet egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deli Imre (1982) Az állam funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Attila (1982) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári Henrik (1982) A betörésekkel kapcsolatban felmerült leltárhiányok megtérítése az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Donkó Rózsa (1982) A földjáradék szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dula Béla (1982) Vállalati pénzalapok rendszere gazdaságirányításunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi Gyuláné (1982) Közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézése a vasút gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi Margit (1982) A Francia Kommunista Párt megalakulásának története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dódáné Szép Ibolya (1982) A helyszíni szemle. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egyedné Kovács Mária Bernadett (1982) A szabadságvesztés-büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elekes Péter (1982) Deák Ferenc nézetei az államról és a jogról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Éva (1982) Viták a Horthy-rendszer jellegéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Estók Károly (1982) Az igazság megállapítása a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Farkasné Kerekes Mária (1982) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Attila (1982) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér László (1982) A fogyasztói és a szállítói érdekvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Zoltán (1982) Az 1968-as csehszlovákiai események értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Adél (1982) Az államélet és a szocialista demokrácia fejlődése és fejlesztésük feladatai a Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kongresszusa határozatainak tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Andrea (1982) Az állami gondozott gyermekek örökbefogadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Margit (1982) Üzemi baleseti kártérítés a Magyar Államvasutak Debreceni Igazgatósága gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsor István (1982) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fövényesi György (1982) A társadalomra veszélyesség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Hajnalka (1982) Az orvosszakértői vizsgálat és vélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Enikő (1982) A perújítás alapjai a magyar büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goldea Mihály (1982) A magyar államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gordán Marianna (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Greksa László (1982) A rendőrség igazgatásrendészeti feladata, különös tekintettel az útlevélügyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati Géza (1982) Birtokvédelem államigazgatási úton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai János (1982) Az üzemi baleset és a rehabilitáció munkajogi kérdése a DÉLÉP gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Istvánné (1982) A munkaügyi viták okai, intézésük a munkaügyi döntőbizottságok gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Éva (1982) Fiatalkorúak kriminalitása Bács-Kiskun megyében 1981. II. félévében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gömöri Katalin (1982) Reflexiók az emberi jogok fogalmához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göndös Ildikó (1982) A tanácsrendelet alkotása és törvényességének felügyelete az ügyészség részéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Judit (1982) A tanú és a terhelt vallomásának kialakulására ható tényezők és ezek megismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Gabriella (1982) A demokrácia érvényesülése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajduné Kovács Edit Nóra (1982) A házasságon kívül született gyermekek családi jogállásának történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Tibor (1982) A német fasizmus célja a második világháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Árpád (1982) A gyermekek körében végzendő megelőző munka elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harci Rózsa Zita (1982) Bácsalmás termelőszövetkezeteinek fejlődése 1945-től napjainkig (belső szervezeti fejlődés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Havasné Timár Ilona (1982) A munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos kérdések és előfordulása egy munkaügyi bíróság ítélkezési gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Ilona (1982) A termelőszövetkezetek méreteinek növekedése, ennek hatása a gazdasági hatékonyságra, a termelési tulajdonviszonyok fejlődésére és az üzemi szervezet átalakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann Lilla (1982) Demokrácia = demokratizmus? A demokrácia, mint állami-politikai kategória elhatárolása a demokratizmustól, mint a társadalmi közélet területén érvényesülő formák rendszerétől. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holló Mária Terézia (1982) Az állam fogalmának néhány problémája a hegeli filozófiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Homoki Nagy Mária (1982) Öröklési jog a szentesi úriszék gyakorlatában 1837-1847. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Géza (1982) A perújítás alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth István (1982) A hatósági bizonyítványokra vonatkozó közigazgatási szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hrabovszki Zoltán (1982) Az államigazgatás szabad belátása, diszkrecionális mérlegelése és méltányossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjja Ferenc (1982) Tanulmányi szerződések általános és különös szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjáné Kovács Ilona (1982) Az általános szabályozás a tárgyalás felek által történt elmulasztása esetén a polgári peres eljárás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hőgye Kálmánné (1982) A részesedési alap felhasználása a Mezőkovácsháza és Vidéke ÁFÉSZ-nál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ilyés József (1982) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Imréné Dankó Eleonóra (1982) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy munkaügyi bíróság egy éves gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ipacs Tibor (1982) Az elnöki tanács helye az államszervezetben, szerepe, hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ivanics Erzsébet (1982) A visszaesőkkel illetve veszélyes bűnözőkkel szemben alkalmazott jogkövetkezmények elemzése hazai és bizonyos nemzetközi viszonylatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Ágnes (1982) A termelőszövetkezeti tulajdonjog tárgya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jelenffy Anna (1982) Népképviseleti választások Csongrád vármegyében (1848-ban és 1861-ben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeney Klára (1982) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jóvári István (1982) Dolgozók anyagi felelőssége a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalatnál (Leltárhiány, raktári dolgozók leltár felelőssége). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Fábián (1982) Bibó István és a Duna-völgyi nemzetiségi kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karácsony József (1982) A fogyasztási szövetkezetek alapképzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kempfné Agod Éva (1982) Az élettársi kapcsolat jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerepesi József (1982) A tanúkihallgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerék Éva (1982) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiralyvári Károlyné (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kissné Hidvégi Katalin (1982) Az örökbefogadás családjogi és eljárásjogi joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klemm Mária (1982) Az üzemi balesetek társadalombiztosítási következményei (A bajai Társadalombiztosítási Kirendeltség 1 éves gyakorlatában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komoráné-Szoboszlay Katalin (1982) A szállítási szerződésektől való elállás lehetősége, különös tekintettel a megrendelőt megillető egyoldalú elállási jogosultságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Sándor (1982) A városi tanácsok végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek fejlődése az első tanácstörvénytől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncsek Imréné (1982) Az államigazgatási fellebbviteli jogorvoslati rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korsós Béla (1982) A Munkaügyi Döntőbizottság gyakorlata a Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyárban 1977 és 1981 közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Elvira (1982) A lakásbérlet megszűnése a lakásbérleti jogviszony felmondásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Magdolna (1982) A házastársi közös vagyon megosztása, különös tekintettel a volt közös lakásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Takács Beatrix (1982) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kováts Andrásné (1982) A szabálysértés fogalmának kialakulása és fejlődése, különös tekintettel a legutóbbi jogi változásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krajcsovics Józsefné (1982) A másodfokú polgári eljárás egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kruták Zsuzsanna (1982) Az apaság bírói megállapítása családi jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutyik Mátyás (1982) A társulási jog néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálóczy Katalin (1982) Mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdasági kooperációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti Zsuzsanna (1982) Vállalati érdekeltségi alapok jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása Gábor (1982) Új foglalkozási formák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóka Gábor Attila (1982) Az államigazgatási alkalmazottak anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön Katalin (1982) Nyomvonalas létesítmények céljára történő kisajátítás a vasút gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kökény János (1982) Az első magyar munkáshatalom Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegfalvi Edit (1982) Bírói úton megtámadható államigazgatási ügyek köre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laczkó Zsuzsanna (1982) A termelőszövetkezetek kooperációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó Ferenc (1982) A szocialista demokrácia, mint a szocialista állam elidegenedése ellen ható tényező. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakó Ibolya (1982) A bűncselekmény fogalom alakulása hazánkban a századfordulótól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lednitzky Péter (1982) Az "államfői funkciókat" ellátó szervek az európai szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Legenyei György (1982) Az energiagazdálkodással kapcsolatos államigazgatási feladatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Legeza László (1982) Az ügyvéd anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky Magdolna (1982) Testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lieber Márton (1982) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Liszkai Éva (1982) A női egyenjogúság érvényesülése a családjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Julianna (1982) Bank és hitelrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz László (1982) A tanács és végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makai László (1982) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Martonosi György (1982) A szövetkezeti gazdálkodás, a szövetkezeten belül létrehozott önálló gazdálkodó egységek továbbfejlesztésének indokai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Militáru Illés (1982) Az alkoholizmus kriminológiai hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1982) A beruházások megvalósításának jogi szabályozása különös tekintettel a fővállalkozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Miklós (1982) A kisajátítás szabályozásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Valéria (1982) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zoltán (1982) A háztáji gazdaság kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsányi Irén (1982) Az utazási szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mádi Sarolta (1982) A szabadságvesztés végrehajtásának kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Ágnes (1982) A munkaügyi vita tapasztalatai a Debreceni Postaigazgatóságon az 1977-1981. évek gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészárosné Szabó Judit (1982) A javító-nevelő munka munkajogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyula (1982) A háztáji és közös gazdaság kapcsolata a Nyírtassi Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1982) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Anna (1982) A jogorvoslati rendszer változásai az 1981. évi I. tv. alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyula (1982) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyuláné (1982) Állami gondoskodás fokozatainak megnyilvánulása a veszélyeztetett gyermekek körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Péter (1982) A determinizmus és a büntetőjogi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádasdi Miklós (1982) Az országgyűlési képviselőválasztások tapasztalatai több jelölt esetén, különös tekintettel a választási statisztika adatainak alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Szabó Éva (1982) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olasz Ildikó (1982) A gazdasági társulási jog 1981-82-ben történt változásai - különös tekintettel - a gazdasági munkaközösségekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olasz Márta (1982) A vb titkár törvényességi felügyeleti joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz László (1982) Vállalati munkaügyi döntőbizottság működési gyakorlata a Hajdúsági Iparműveknél 1980-1981 években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Árpád (1982) A jogos védelem a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotás Ferenc (1982) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Sándor (1982) Bank- és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovics József (1982) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piegel Jánosné (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pigniczki József (1982) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pikó Sándor (1982) A személyes szabadságot nem érintő kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér István (1982) Az előszerződés elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piroskáné Kertész Ilona (1982) Gyermek- és ifjúságvédelem a veszélyeztetettség megelőzésének, megszüntetésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgáry Gyula (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földhasználati és földtulajdoni viszonyainak alakulása a félszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prókainé Molnár Edit (1982) A törvényes öröklés rendje különös tekintettel az ági öröklés jogintézményére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pánczél Pál (1982) A magyar közigazgatástudomány fejlődése a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Regös János (1982) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rudnay Etelka (1982) Testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Tibor (1982) A kisajátítási eljárás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Réczi László (1982) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rédei István (1982) Fegyelmi felelősség a Hűtőgépgyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schauer Csilla (1982) A bajai Augusztus 20. MGTSZ története 1974-1981. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schuszler Ilona (1982) A vállalat anyagi felelősségének néhány kérdése üzemi baleset esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sedlák Mária (1982) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Ferenc (1982) Utasítási jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Lívia (1982) A perbeli mulasztás, jogkövetkezményei, és orvoslásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sike József (1982) Erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos László (1982) A gyámság intézményének kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Snyozik Éva (1982) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymos Tibor (1982) A modern tőkés és szocialista vállalatok célrendszere, valamint tulajdoni gazdálkodási viszonyai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Pál (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Csaba (1982) Az érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Strehling István (1982) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suba Rita (1982) A környezetvédelem földjogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Alexandra (1982) Bűnelkövető fiatalok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Edit (1982) A lakásépítés és vásárlás egyes kérdései, különös tekintettel a társasházakra és lakásszövetkezetekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalayné Vántus Katalin (1982) Veszélyeztetett gyermekek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Béláné (1982) A Tanács Végrehajtó Bizottságának szakigazgatási szervei, feladata, hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilárd Illés (1982) A szocialista társadalmi szervezetek pártirányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szotyori Judit (1982) Az örökbefogadás jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztantics Csaba (1982) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztantics Péter (1982) A termelőszövetkezeti közös és háztáji gazdaság kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőcsné Koncz Andrea (1982) Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor István (1982) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása az új VHT tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi Ilona (1982) A házassággal kapcsolatos népszokások és a jelenlegi szabályozás viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárváriné Szabó Éva (1982) Az üzemi balesetek munkajogi következményei a Cement- és Mészművek Cementipari Gépjavító gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sóstai Judit (1982) Egyes újabb nézetek a nyugat-európai és amerikai büntetőjogban és kriminológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Katalin (1982) A rablás bűncselekménye Csanád vármegye büntető fenyítőszékének joggyakorlatában 1818-1848 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takó Kornélia (1982) A jogos védelem és a végszükség a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tenke András (1982) A háztáji gazdaság és a közös gazdaság kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terdik Katalin (1982) Gyermek- és fiatalkorúak tanúkénti kihallgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Erzsébet (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi Erika (1982) Termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1982) Szakigazgatási szervek reformja a tanácsoknál (a reformkíserlet tapasztalatai Karcagon). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1982) A büntetés végrehajtásának felfüggesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zoltán (1982) Általános szerződési feltételek megtámadhatósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törő Sándor (1982) A nyugati világ monetáris együttműködésének kialakulása és mai helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tőke Mária (1982) Bizonyítás a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Udvardy Gizella (1982) A dolgozók anyagi felelősségének gyakorlati tapasztalatai a MÁV Szegedi Igazgatóságán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ugrai Edit (1982) A szülői felügyelet egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ulmann György (1982) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán Ákos (1982) Az ifjúság egészséges fejlődését sértő nemi erkölcs elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Valach Adrien (1982) Az állami földtulajdon keletkezése különös tekintettel az állam elővásárlási jogára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vanger Márta (1982) A nem vagyoni kártérítés elméleti és gyakorlati problémái a magyar jogban (a bírói gyakorlat tükrében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Antal (1982) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának egyes gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ferenc (1982) A szabálysértési alapeljárás egyes kérdései különös tekintettel az eljárás megindítására és megszüntetésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Imre (1982) A kollektív szerződés néhány elvi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Imre (1982) A társadalmi szervezetek helye a magyar politikai rendszerben (különös tekintettel a szakszervezetekre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1982) A szlovákiai magyar nemzetiség helyzete 1944-1948 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ágnes (1982) Az államigazgatási munka korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémi Zsuzsanna (1982) Az alkoholizmus és a bűnözés különös tekintettel a nők alkoholizmusára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Világi András (1982) A bírósági végrehajtás gyorsítása és egyszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Vincze Ferencné (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vinkler Ferenc (1982) A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vitai Erzsébet (1982) Végrehajtás az államigazgatási hatósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vuity Valéria (1982) A gyermektartásdíjról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai László (1982) Rablás bűntettek viktimológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében 1977-1981. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wappel László (1982) A szocialista állam funkcióinak változása Magyarországon a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Weszelovszky Zsuzsanna (1982) A gyermekelhelyezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Wiederkommné Módos Anna (1982) A termelőszövetkezeti fegyelmi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zemlényi Jusztina (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kiegészítő tevékenységét szabályozó jogszabályok fejlődésének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zentai József (1982) A kollektív szerződés jogi jelentősége a fogyasztási szövetkezeteknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zombor Péter (1982) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zvada Zoltán (1982) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldi Gábor (1982) A magyar államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrók Zsuzsanna (1982) A terhelt kihallgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágfalvi Györgyné (1982) A gyermek családi jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árva Pál (1982) A MÁV kollektív szerződés története és fejlődésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Újlaki Eszter (1982) A munka, mint állampolgári jog és kötelesség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 21. 21:53:43 CEST.