Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1981

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | É | Ó
Number of items: 255.

A

Adamik Ferencné (1981) A fejlett szocialista társadalom építése és az MSZMP programnyilatkozata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adorján Mihályné (1981) A gyermek elhelyezésének és láthatásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Agod Sándor (1981) A vállalat felelőssége az üzemi balesetért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ambrózyné Tóth Gabriella (1981) Államigazgatási határozatok megtagadása bíróság előtt, különös tekintettel az állami tulajdonbavételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ancsin János (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Annusné Kovács Valéria (1981) A házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Ildikó (1981) A hazásság megkötése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradszki András (1981) Somló Bódog állam- és jogbölcseletéről a pozitivizmustól a neokantizmusig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arányi György (1981) Élet és testi épség elleni bűncselekmények statisztikai elemzése az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztika tükrében (1964-től). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babinszki Gáborné (1981) Az alkoholizmus kriminológiai hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Katalin (1981) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Tímár Anikó (1981) Fegyelmi felelősség a termelőszövetkezeti jogban a Sarkadi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bankó Ágnes (1981) Az állami gondozás intézményének fejlődése és mai szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bari Erika (1981) A tényállas tisztázása az elsőfokú hatósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barizs János (1981) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartolich János (1981) Az állami tűzoltóság hatósági jogkörének jelenlegi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benczúr Erzsébet (1981) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Zsuzsanna (1981) A perújítás a magyar polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Zsuzsanna (1981) A lakásigazgatási jogviszony fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Sára (1981) A korrupciós bűncselekmények 1942-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beretvás Károly (1981) Az állam kérdései a marxista politikai szociológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkesné Horváth Edit (1981) A szabadságvesztés büntetés problémai a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Albert (1981) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró János (1981) A magyar bankrendszer, tekintettel az OTP szervezetére, feladatára, működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bocskai Zsuzsanna (1981) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének hatásköre, funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Sarolta (1981) Áldozatok viselkedése emberölések predelikvens helyzeteiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodzás Julianna (1981) A vállalati nyereségérdekeltségi rendszer jogi szabályozásának fejlődése és továbbfejlesztésének irányai a VI. ötéves tervben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Péter (1981) A közúti közlekedési bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boldog Mária (1981) Vám- és Kereskedelmi Egyezmények, különös tekintettel a legnagyobb kedvezmény elve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bor Gyula (1981) Házastársi vagyonközösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Gábor (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kereteben működő szakcsoportok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbényi Ilona (1981) A mezőgazdasági szakszövetkezet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bori Györgyi (1981) A népi ülnökök a szocialista polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Andrea (1981) Az üzemi balesetek munkajogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsavölgyi Éva (1981) Termelőszövetkezeti tagsági viták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó Anikó (1981) A házastársi vagyonközösség megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó Károly (1981) A dolgozó vétkességén alapuló anyagi felelőssége, különös tekintettel a kirívóan súlyos gondatlansággal elkövetett karokozás eseteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Tibor (1981) A párt vezető szerepének alkotmányos alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóta Zoltán (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti szerveinek kialakulása és rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búr István (1981) A rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapóné Sárvári Ildikó (1981) A vasúti fuvarozó kimentési lehetősége az áruban keletkezett kár térítési kötelezettsége alól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csendes Mária Magdolna (1981) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserba Attila (1981) Az újítások hasznosítása, az újítók erkölcsi és anyagi elismerésének problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csermely Tibor (1981) A gépjárműkárok és a biztosítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csire Lajos (1981) A halászati termelőszövetkezetek működése, szabályozásának elméleti és gyakorlati problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszárné Kosik Mária (1981) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csécsy Andrea (1981) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csépányi Rita (1981) A nők helyzete a polgári társadalmakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csölle Kálmán (1981) A termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenységének összehangolása megyei szinten különös tekintettel a nagy befektetést igénylő ipari tevékenységekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czigleczki Anna (1981) A szocialista orientációjú államok államformájának problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czukorné Farsang Judit (1981) A felelősségbiztosítás egyes kérdései, különös tekintettel a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Demeterné Osváth Anikó (1981) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Denich Ágnes (1981) Büntetés-végrehajtási viszonyok Magyarországon (Különös tekintettel az elítéltek nevelésére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Laszló (1981) Kiskunhalas Városi Tanács VB. Igazgatási Osztályának feladata, hatásköre - különös tekintettel a szabálysertési ügyintézésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Szabó Árpád (1981) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Döbrentei Margit (1981) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Eckert Ella (1981) A felróhatóság szerepe a büntető jogban, különös tekintettel a bűnösségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ecseki György (1981) A tulajdonjogi formák államjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egri Zoltán (1981) Az 1956-os események hatása a Francia és az Olasz Kommunista Párt stratégiájára és taktikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Attila (1981) A kártalanítás, mint a kisajátítás központi problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Gabriella (1981) A francia alkotmány fejlődése az V. köztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Márta (1981) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Ede (1981) A járási hivatalok szervezete, feladata és működése, különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragóné Gracza Zsuzsanna (1981) Munkahelyi demokrácia az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Beáta (1981) A második gazdaság aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér-Polgár Pál (1981) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérváry László (1981) Környezetvédelem jogi szabályozása különös tekintettel a vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejesné Kiss Zsuzsanna (1981) A felek mulasztása a polgári perben, ennek következményei, orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Mária (1981) Az állami vállalatok helye, szerepe a népgazdaságban, külső kapcsolatainak és belső viszonyainak néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvessy István (1981) Az állami népességnyilvántartás helye és szerepe az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgó Erika (1981) Az új nemzetközi gazdasági rend kérdése a világmodellekben, RIO-jelentés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgó Gábor (1981) A fiatalkorúak bűnözővé válásának okai, különös tekintettel az 1975-1980-as időszak Csongrád megyei tapasztalataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgó István (1981) Az ipari munkásság főbb jellemzői Csongrád városban (az V. ötéves terv időszakában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fuchs József (1981) A társadalmi önigazgatás elméletének és gyakorlatának fejlődése és mai állapota Jugoszláviában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fázsi László (1981) Az ági öröklés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tibor (1981) A kínai külpolitika változásai a belpolitika tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (1981) A háztáji földhasználat kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazdag István (1981) A vis maior a veszély és felelősség relációjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazsó Tibor (1981) A Nyíregyházi Munkaügyi Bíróság munkaügyi perekben folytatott ítélkezési gyakorlatának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellért Ákos (1981) A találmányi jog egységesítésére irányuló törekvések Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Golts Mátyás (1981) A szabadságvesztés különböző fokozatainak hatása az elítéltekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gonda Mária (1981) A magyar építés-szerelési export feltételei külföldi piacon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gosztonyi Laszló (1981) Az aequitas problematikája a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győriné Czeglédi Márta (1981) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gárgyán Ildikó (1981) A lakásbérlet megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Zsuzsanna (1981) A szabadságvesztés büntetés hatékonysága a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadi Éva (1981) A gyermek elhelyezése és a láthatás néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdara Béla (1981) A végzett munka mennyisége és minősége szerinti díjazás elvének érvényesülése és jogi biztosítékai a mezőgazdasági jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajzer Laszló (1981) A nem vagyoni kártérítés időszerű kérdései különös tekintettel az Állami Biztosító eddigi gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halkóné Rudolf Éva (1981) A magyar közigazgatás-tudomány fejlődése a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkai Gyula (1981) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Henye Lászlóné (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek pénzügyi ellenőrzésének realizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herbich Imre (1981) A tanúvallomás elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herédi Edit (1981) Munkaügyi viták gyakorlata a MÁV szegedi Igazgatóságán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyik László (1981) A háztáji gazdaság kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi Zsuzsanna (1981) A határozatlan tartamú büntetés története és jelenkori problémai, tendenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hotya Liviusz (1981) Egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek jogi kérdései, különös tekintettel a mezőgazdasági szakcsoportokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Mária (1981) A vétségi eljárás eltérő szabályai a bírósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász József (1981) Az államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász György (1981) A társadalmi normativitás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász István (1981) A kisvárosi tanácsok vb. szakigazgatási szerveinek struktúrájáról és továbbfejlesztésének lehetőségéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jójárt Gyopár (1981) A kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár Lajos (1981) A vállalati pénzügyek ellenőrzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapás Béla (1981) A lakossági adók, különös tekintettel az ingatlanok vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapás Katalin (1981) Bizonyítási eszközök, módszerek, bizonyítékok az apasági és származás megállapítása iránti egyéb perekben, két évtizedes ítélkezési gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Pál (1981) A földvédelem általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecsmár János (1981) A polgári eljárás egyszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecsmárik Laszló (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szerepe, működése a továbbfejlődés lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Tamás (1981) Az örökbefogadás intézményének fejlődése, céljának változása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keller György (1981) Házassági vagyonjogunk különös tekintettel a házastársak közös- és külön vagyonára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Attila (1981) A vízügyi igazgatás szervezete és feladatköre különös tekintettel a vízjogi kötelezésekre, és a szankciórendszerre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Laszló (1981) A kollektív szerződésre vonatkozó jogszabályok gyakorlati alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koppány Tamás (1981) A bírói jogalkalmazás néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korom Mihály (1981) A szabadságvesztés ítélet felfogása a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kotogányné Dobó Irén (1981) A fegyelmi felelősség gyakorlata a Szegedi Postaigazgatóságon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tamás (1981) A néprészvétel a büntető igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Erzsébet (1981) Az örökbefogadás fejlődése, létrejötte és joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1981) A költségvetés jogi fogalma. Az egyensúly alapelve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Katalin (1981) A társadalombiztosítási regressz igény főbb jogi kérdései a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lajos (1981) A munkaügyi viták tapasztalatai a FIM Alföldi Porcelángyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Magdolna (1981) A kisajátítási kártalanítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándor (1981) A katonai büntetés-végrehajtás rendszere, szervezete, feladata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1981) A Csehszlovák Szocialista Köztársaság alkotmány fejlődésének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsanna (1981) A szocialista életmód gazdasági vonatkozásai és azok tükröződése a szocialista jogalkotásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koy Gábor (1981) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krimerné Salamon Eszter (1981) A végrendelet érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krnács Kornél (1981) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunczné Varga Rozália (1981) Az önkormányzati formák büntetés-végrehajtáson belüli fejlődése, különös tekintettel az állampusztai BV intézet gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kántor Béla (1981) Az építésügyi hatósági engedélyezés, kötelezés és ellenőrzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kötelesné Balogh Klára (1981) A licenciaszerződés gazdasági jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakfalvi Mária (1981) Az orgazdaság egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács János (1981) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lux Gyula (1981) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Jenő (1981) Állami irányítás megvalósulása egy megye területen működő termelőszövetkezetek irányában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka Erika (1981) A fiatalkorúak pártfogó felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosi Zoltán (1981) A gyermekelhelyezés és tartás jogi szabályozása, különös tekintettel a házassági bontóperes eljárásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marsi Edit (1981) A szövetkezetben dolgozók munkaügyi helyzetének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marunák István (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viták és fórumrendszerének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Michna Ilona (1981) Államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Dezső (1981) A református egyházi ingatlanbirtoklás jogalapja és formái a dunántúli református egyházkerületben a XIX. század első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1981) A Végrehajtási Törvény módosításának a végrehajtási eljárást egyszerűsítő és gyorsító hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Annamária (1981) A takarékszövetkezetek szervezeti felépítésének és működésének jogi szabályozása, valamint feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1981) A Német Szövetségi Köztársaság politikai rendszerének néhány határjelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1981) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márkus Marianna (1981) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Marianna (1981) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátó Imre (1981) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Mészárosné Gyöngyösi Éva (1981) A beszámíthatóság büntetőjogi megítéléséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Egon (1981) Az állam és egyház viszonya a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1981) Az apasági vélelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy György (1981) Gazdasági modellek változása a Szovjetunióban (1917-1924) elméleti előzmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Piroska (1981) A tanú kihallgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Valéria (1981) A know-how fontosabb elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Narozsny Istvánné (1981) A bíró függetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Niedermayer György (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyáry György (1981) A kettős adóztatás kizárására irányuló egyezmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri Ferenc (1981) A tanúkihallgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádudvari Tibor (1981) A szerződések teljesítésénél érvényesülő polgári jogi alapelvek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Éva (1981) A lakossági pénzügyi szolgáltatások jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oraveczné Makra Mária (1981) Az ügyészi vád és a vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ortó György (1981) Az újítói jog időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotásné Kállai Ildikó (1981) A polgári perrendtartás fellebbviteli rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Irén (1981) Az ifjúság védelmének néhány kriminológiai és büntetőjogi vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zoltán (1981) A szakértő az igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Éva (1981) A házassági közös vagyon sorsa a házasság felbontása után - Elméleti kérdések elemzése -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paragh László (1981) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Márta (1981) A közös tulajdon megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perjés Erzsébet (1981) Az alkoholizmus és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (1981) A bűnelkövetővé válás folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai Gyula (1981) Fizetési módok a KGST országok közötti áruforgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pongráczné Bognár Zita (1981) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pottyondy József (1981) A lakásbérlet megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Provaznik Géza (1981) A szocialista demokrácia fejlődésének alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztaföldi Ágnes (1981) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy László (1981) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi László (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földtulajdoni és földhasználati viszonyainak fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter János (1981) A tanácsok szervezeti és működési szabályzata módosítása az 1980. évi választások után Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rech Erika (1981) A társadalombiztosítási törvény alkalmazásának gyakorlati problémái a Lenin Kohászati Művekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Revyné Sajtos Zsuzsanna (1981) A házastársi vagyonközösség megszüntetésének időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó Ágnes (1981) Ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Roszik György (1981) A szocialista föderáció kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rotter Nándor (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Sándor (1981) A szolgalati találmányok néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rádi Zita (1981) Vadkárok eljárásjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rátkai Miklós (1981) A népi ülnökrendszer - néhány elméleti és gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajó Gyula (1981) A Carter doktrína és katonai stratégiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Salka László (1981) A szocialista demokrácia erősödése a magyar szövetkezeti mozgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi György (1981) A diszkrécionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Ágnes (1981) A vállalati törvény politikai gazdaságtani alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solt Péter (1981) A jogalkotás folyamatának elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Zsuzsanna (1981) Ügyészi részvétel formái a polgári perben különös tekintettel a Csongrád-megyei főügyészség gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sonkolyos Zoltán (1981) A beruházások pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spanyielné Szabó Katalin (1981) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefán Éva (1981) A polgári jogi személyiségvédelemről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stieber Ilona Tünde (1981) Az állami irányítás megvalósulása Hajdú-Bihar megye területén működő termelőszövetkezetek irányában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok József (1981) A termelőszövetkezeti elnök jog- és hatásköre, felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sulyok Lászlóné Olajos Erzsébet (1981) A gyermek családi jogállasa, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Supala Ágnes (1981) Államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ilona (1981) Az állam és az elidegenülés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakter Éva (1981) Biztosítási ágazatok fajai, különös tekintettel a kötelező biztosításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebellédi István (1981) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres István (1981) Lakásokkal kapcsolatos szavatossági jogok érvényesítése (az Országos Takarékpénztár tapasztalatai alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szelle Kalmán (1981) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata a fiatalok csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentkatolnayné Domonkosi Mária (1981) A közúti igazgatóságok felelősségének egyes gyakorlati problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesiné Hornyák Katalin (1981) Az ingatlannyilvántartás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi András (1981) A lakossági adók szabályozása különös tekintettel az általános jövedelemadóra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Ibolya (1981) Választottbíráskodás szocialista társadalmi viszonyok között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Mária (1981) A vasút fuvarozói felelőssége a belföldi árufuvarozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szukop Erzsébet (1981) A népfrontmozgalom kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Gábor (1981) A büntetőjogi szankció hatása a közlekedési bűncselekmény elkövetőire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székelyhidiné Vojnár Gabriella (1981) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Attila (1981) Diszkrecionális mérlegelés az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Erzsébet (1981) Az üzemi baleset miatti anyagi felelősség a MÁV Szeged Igazgatóság területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sámán Mária (1981) Az örökbefogadás intézménye a családjogi törvény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándorné Bóka Angéla (1981) Atipikus tagsági munkaviszonyok a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi Béla (1981) Szocialista reklámelmelét és a vállalati kommunikáció aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sávoltné Medovarszky Éva (1981) A társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények elkövetőinek személyisége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Séra Judit (1981) A dolgozók anyagi felelősségével kapcsolatos perek a Szegedi Munkaügyi Bíróság egyéves gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Südi Bertalan (1981) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tagai Sándor (1981) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Mariann (1981) A szabadalom jelentősége a magyar népgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takó Ibolya (1981) A tanúbizonyítás időszerű polgári eljárásjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Erika (1981) A visszaesők elleni védekezés büntetőjogi eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarr Ágnes (1981) A házasságon kívül születés, a családi jogállás rendezése és joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Rozália (1981) Szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tirpák György (1981) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torma Ferenc (1981) Az ipar szervezeti rendszerének fejlődése a szocialista Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tornyiné Horváth Zsuzsanna (1981) Néhány gondolat Niccolo Machiavelli államelméletéről és politikai nézetéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tánczosné Tankó Ildikó (1981) Szélsőjobboldali mozgalmak Szegeden 1936-1939. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1981) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Lászlóné (1981) Jogsegélyszolgalat működésének tapasztalatai a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tibor (1981) A szabálysértési eljárás általános és különös szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1981) A szocialista államok gazdasági együttműködésének jogi szabályozása a KGST-n belül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda László (1981) Az élettársi viszony és jogi vetülete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vajkó János (1981) A termelőszövetkezetek belső igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Imre (1981) Mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdaságának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Péter Dénes (1981) A kellékszavatosság és jótállás néhány időszerű kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass György (1981) KSZV. Újszegedi Szövőgyárának munkásmozgalmi története 1948-1962. között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vikor László (1981) Törekvések a nemzetközi fizetések megkönnyítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vikor Lászlóné (1981) A kelet-nyugati kereskedelemben felmerülő problémák a legnagyobb kedvezmény elve alkalmazása során, különös tekintettel Magyarország GATT csatlakozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágh László (1981) A büntetés végrehajtási intézetből szabadultak reszocializálásának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váczy Ferenc (1981) Az államigazgatási alkalmazottak felelősségi rendszere, különös tekintettel az anyagi felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi Péter (1981) A kettős adózást kizáró nemzetközi egyezmények, különös tekintettel a külgazdasági jelentőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Tiborné (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vékony Miklós (1981) Az 1944-47 közötti magyar történelem az emberi jogok szemszögéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vígh Károly (1981) A GATT Tokio-fordulója, közvetlen előzményei és hatása a világ kereskedelmére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Gyula (1981) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zanene Emmánuel (1981) Fekete Afrika politikai és jogi gondolkodásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zleovszki Mátyás (1981) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigó József (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági jogviszony tartalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsofinyecz Mihály (1981) Gazdasági- és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos László Tamás (1981) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágh Bíró Ágnes (1981) Bizonyítás a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éles András (1981) Vállalati hatáskörbe utalt szociálpolitikai intézkedések és azok megvalósulása a Hajdúnánási Állami Gazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Óvári Judit (1981) Az élettársi kapcsolat egyes társadalmi és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 7. 12:11:26 CET.