Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1979

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | É
Number of items: 262.

A

Alt Dóra (1979) Machiavelli állammal kapcsolatos nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal György (1979) A szövetkezeti demokrácia és a munkahelyi közösségek helye, szerepe, jogállása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arnótfalvy Sarolta (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balla Klára (1979) Szolgáltató vállalat körében elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Sándor (1979) A demokratikus ifjúsági mozgalom története Szegeden 1944-től 1950-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Imre (1979) A közbiztonság segítése, különös tekintettel az önkéntes rendőri tevékenységre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Éva (1979) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Zsuzsanna (1979) A posztindusztriális társadalom elmélete és kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Gabriella (1979) A túlélő házastárs öröklési jogi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Elvira (1979) A tanácsi beruházások speciális szabályai, különös tekintettel a tanácsok fejlesztési alapjára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartosné Bátor Mária (1979) A tanácstagok tevékenysége és jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bathó Gábor (1979) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baur Péter (1979) A helyszíni szemle néhány kriminalisztikai kérdéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Tibor (1979) A nők munkajogi és társadalombiztosítási jogi védelme egy élelmiszer-ipari vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes István (1979) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Sándor (1979) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy Eszter (1979) A kubai alkotmány a forradalmi építés folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász Zsuzsanna (1979) A dolgozók egészségére és testi épségére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi Pál (1979) Szándékosság a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bobák Mária (1979) Kollektív szerződés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnárné Kovács Katalin (1979) A népi jogéletkutatás és a mai jogtudat vizsgálat összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bory Endre (1979) A belföldi vasúti árufuvarozási szerződés néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó Miklós (1979) Az államigazgatás korszerűsítése különös tekintettel a pénzügyigazgatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Piroska (1979) A gyermekölés szankcionálásának kérdései kriminológiai megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó Sándor (1979) A járás, mint igazgatási- területi egység. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burok Ferenc (1979) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás Péter (1979) Városkörnyéki községek szervezése és igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánszki Zsolt (1979) Az értelmi fogyatékos fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bátyi Zoltán (1979) A magyar uralkodó osztályok nacionalista politikája, és a munkásmozgalom nacionalizmus elleni programjai Magyarországon (1867-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búvár Irén (1979) A termelőszövetkezeti szakvezetés jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büky Kálmán (1979) A munkahelyi, az üzemi demokrácia fejlődése, a szakszervezetek szerepe, funkcióik érvényesülése a szocialista társadalomban (Magyarországon). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csala József (1979) A Magyar Alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel szocialista alkotmányosságunk főbb kérdéseire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cselédes Katalin Antónia (1979) A származás megállapítási perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetneki Erika (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csicsely Ilona (1979) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós György (1979) Átalakulás, beolvadás és egyesülés eredményei és problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillám Katalin (1979) Az idő szerepe a polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csohány Margit (1979) A testi épség és egészség védelmének szabályozása büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordásné Kovács Beáta (1979) Szabadságvesztésre ítélt felnőttkorú bűnelkövetők tipológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Huba (1979) Az alkohol és a bűnözés Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi József (1979) A fiatalkorúak bűnözővé válásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti Mária (1979) A nők, a fiatalkorúak és a csökkent munkaképességű termelőszövetkezeti tagok jogi helyzete a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Czabafy Sándorné (1979) A kisajátítás és kártalanítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czira Enikő (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka János (1979) A közutakon közlekedők felelősségbiztosításának jelene és lehetséges jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dani Anikó (1979) Magyar Nemzeti Bank monopóliumai, különös tekintettel a hitel monopóliumára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diczházy Mariann (1979) A környezetvédelem egyes polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos László (1979) A termelési rendszerek elterjedésének egyes kérdései a mezőgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobrovoczky István (1979) A közös tanácsú községek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó László (1979) A termelőszövetkezeti parasztság, mint társadalmi osztály. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Éva (1979) Az örökbefogadás céljának megvalósulása a szocialista társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi Erzsébet (1979) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Elek Margit (1979) Megőrzési felelősség az ítélkezési gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eperjesi Teréz (1979) Az öngyilkosság büntetőjogi és pszichológiai (pszichiátriai) vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Erdélyi Miklósné Szélkúti Katalin (1979) A prezídiumok helye és hatásköre a szocialista államok szervezetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Károly (1979) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Gábor (1979) Az öröklési szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Font Éva (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek közötti gazdasági társulások, különös tekintettel a közös vállalatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fornády Éva Veronika (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása különös tekintettel a társadalombiztosítási határozatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Imre (1979) A magyar közúti darabárufuvarozás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazsó Endre (1979) A kollektív szerződés kialakításával kapcsolatos problémák Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Erzsébet (1979) A vásárosnaményi Vörös Csillag Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Klára (1979) Az igazgatás fogalma és elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gogolák Ferenc (1979) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén, különös tekintettel a TITÁSZ Vállalatnál kialakult gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyimesi István (1979) Fegyelmi felelősségi viszonyok a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai Olga (1979) A munkaszerződés érvénytelensége és annak következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Ágnes (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Ágnes (1979) Az országgyűlés hatásköre és fő funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér László (1979) A jogpolitikai irányelvek érvényesülése az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gálné Guglava Mária (1979) Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésének egyes eljárási kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú Antal (1979) A tanúkihallgatás kriminalisztikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Ilona (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal Lászlóné (1979) Az állam funkcióinak változása, és a szocialista demokrácia fejlődése az MSZMP X-XI. kongresszusa és a programnyilatkozat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halasi Szilveszter (1979) Az állami személyzeti munka jogi szabályozásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haramász Andrásné (1979) A büntetés célja és a feltételes szabadságra bocsátás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Ágnes (1979) A polgári eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi Sándor (1979) Fiatalkorú bűnözés egyes kérdései Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hentes Lajosné (1979) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczku Zsuzsanna (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok érdekvédelme, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei mezőgazdasági szövetkezetekre és a Területi Szövetségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herendi György (1979) Elméleti és gyakorlati problémák a nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herold József (1979) Társadalmi érdekviszonyok és az állam. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holakovszkiné Pestovics Ilona (1979) A know-how fogalma és forgalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hollósi Laura (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák Kálmán (1979) A személyiségi jogok védelme és a szervátültetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Károly (1979) Vállalati, szakszervezeti tanácsok és a bizalmi testületek működése Csongrád megyei tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hugyecz Ilona (1979) A szuverenitás tartalmának alakulása a gazdasági, politikai viszonyok változása, különös tekintettel az integráció kialakulásának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jernei István (1979) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Judik Margit (1979) Az állam és az egyház kapcsolata - egyházpolitika hazánkban a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuk Gabriella (1979) Az állami funkciók és a jogfunkciók kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kandra Károly (1979) A lakásszövetkezetek jogi szabályozásának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaprinay Péter (1979) A tagsági viták és a szövetkezeti döntőbizottság néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Judit (1979) Előzetes letartoztatás és lakhelyelhagyási tilalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karsai Árpádné (1979) A beruházások finanszírozásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karácsony Ibolya (1979) Többek közös károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kassy Erzsébet (1979) A tanács végrehajtó bizottsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Gyula (1979) A tanácsok belső szervezete, illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kautz Annamária (1979) Kereskedelmi dolgozók leltárhiányért fennálló felelőssége egy élelmiszer kiskereskedelmi vállalat gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kautz József (1979) Fegyelmi felelősség és eljárás a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti Judit (1979) A vasút fuvarozói felelősségének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kele György (1979) A jogos védelem intézményének rövid történeti áttekintése és néhány elvi vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres Lajos (1979) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődésének hatása a nemzetközi magánjogra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenéz Tibor (1979) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó Judit (1979) A vétségi eljárás eltérő szabályai a bírósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiskasza Margit (1979) Az ügyészi vád és vádképviselet egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Edit (1979) Testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gyula (1979) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Klára (1979) Az üzérkedés törvényi tényállasának szabályozása az 1920-as évektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Margit (1979) A joglogika néhány elméleti kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mária Terézia (1979) Az erkölcs és jog viszonyának egyes kérdései a jogalkalmazás példáján keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Zsuzsanna (1979) A végzett munka mennyisége és minősége szerinti díjazás elvének érvényesülése a termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Attiláné Gyuris Ilona (1979) A tanács tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koday Zsuzsanna (1979) A készpénznélküli elszámolások formái és tapasztalatai az indirekt irányítás rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolossay Éva (1979) A büntető fellebbezési rendszer elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koszó Tivadar (1979) A szexuálpatológia és a kriminológia kapcsolata különös tekintettel a nemi kromoszóma-aberrációkra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács György (1979) A kár, a kártérítés mértéke egyes európai országok jogában, különös tekintettel a személyi sérülésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Imre Endre (1979) A tanúvallomás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1979) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tamás (1979) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1979) Az előítélet néhány elméleti kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Béla (1979) A lex comissoria, mint a vételhez kapcsolódó kikötés a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozslik István (1979) A GATT és Magyarország csatlakozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán Miklós (1979) A szabálysértés eljárási szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsai Béla (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi Gábor (1979) Magyarország kormányformájának fejlődése (1848-tól napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Leiwander Katalin (1979) A legfelsőbb hatalmi szervek rendszerének alakulása a szocialista államokban, különös tekintettel az államfői funkciókat ellátó szervek fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leiwander Katalin (1979) A legfelsőbb hatalmi szervek rendszerének alakulása a szocialista államokban, különös tekintettel az államfői funkciókat ellátó szervek fejlődésére (1945 után). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lutter István (1979) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lánczi István (1979) A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Gabriella (1979) A gyámhatóság feladata különös tekintettel a láthatási engedélyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár István (1979) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczy György (1979) Az akarat determináltsága és a büntetőjogi felelősség alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magony János (1979) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása a Magyar Tanácsköztársaságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar János (1979) A tanú bizonyítás a büntető eljárásban, az első fokú bírósági tárgyaláson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar József (1979) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai Zoltán (1979) A házastársi vagyonközösség egyes problémái: különös tekintettel a közös vagyon és a külön vagyon elhatárolására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi Ferenc (1979) A személyi tulajdon, különös tekintettel a személyi földtulajdonra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Bertalan (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Imre (1979) A termelőszövetkezet külső gazdasági tevékenységének és a háztáji gazdaság kapcsolatának jogszabályi rendezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1979) A tanúkihallgatás pszichológiai alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Marianna (1979) Gondolatok a törvényességről, különös tekintettel a szocialista törvényességre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murányi János (1979) A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murányi Jánosné (1979) Eljáró szervek és eljárási szabályok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mutay Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máriaföldy Erna (1979) A gazdasági perek helye a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márku Mária (1979) Igazság a büntetőítéletben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máthé Lajosné (1979) A fegyelmi felelősség egyes kérdései: a fegyelmi büntetések és ezek hatása a termelőszövetkezeti tagok munkafegyelmére Kisújszállás város mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek gyakorlata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Sándor (1979) A helyszíni szemle. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mózes Zoltán (1979) A halálbüntetés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Anna (1979) Irányító (felügyeleti, ellenőrző) szervek és az általuk gyakorolt jogosítványok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1979) Az eszmei kártérítés történeti fejlődése az 1977. évi IV. törvényig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László (1979) Szakértők a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mátyás (1979) A mezőgazdasági termelés hatékonyságának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezeti tagsági viszony új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (1979) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges István (1979) A szellemi tevékenységet folytatók jövedelemadója, különös tekintettel a levonásos rendszerben történő adóztatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Etelka (1979) A szakértői bizonyítás a büntetőeljárás nyomozati szakaszában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ferenc (1979) A VB. titkár jogállása a községi tanácsoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Terézia (1979) A tanúvallomás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ollé Csilla (1979) Az idegenforgalom jogi szabályozása: az utazási irodák és az utasok felelősségének esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Zoltán (1979) A közúti balesetek kriminológiai vetülete, elsősorban a Volán 7. sz. vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Kornélia (1979) A gyermektartás egyes problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp Edit (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása 1948-1957. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zita (1979) A termelőszövetkezeti tag munkavégzési kötelezettségével kapcsolatos egyes jogi kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő Terézia (1979) Az agrárforradalom Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki Jenő (1979) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Gábor (1979) A KGST-országok nemzetközi fizetési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Istvánné Magyar Erzsébet Mária (1979) A végintézkedésen alapuló öröklés, a végintézkedés érvénytelensége és hatálytalansága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pohárnok Dániel (1979) A felelősség kérdései a reklámban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posztós József (1979) A személyi földtulajdon és földhasználat alakulása Szeged megyei városban az FTT. hatálybalépése után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai István (1979) A tartós földhasználat intézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Pál (1979) A tanácsok belső szervezete illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Istvánné (1979) Az orvosi megbízás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy Tamás (1979) Intézményi belső szabályzatok jogi természete különös tekintettel a József Attila Tudományegyetem Ügyviteli Intézkedésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterffyné Gergő Judit (1979) A bűnsegély elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Péteryné Nagy Katalin (1979) A kellékszavatosság szabályainak módosítása és az ítélkezési gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Restás László (1979) A jogpropaganda és a jogpolitikai irányelvek végrehajtása a Borsodnádasd Nagyközségi Tanácsnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rostás Imre (1979) A termelőszövetkezeti tulajdonjog főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzicska László (1979) Az elítéltek nevelésének elvei és módszerei, ezek elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rádi Gizella (1979) Felelősségbiztosítási rendszerünk néhány elvi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sain Imre (1979) A helyi tanácsi testületek működésének tapasztalatai, a tanácsok együttműködésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schneider Andrásné (1979) A fiatalkorúak bűnözése Fejér megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon János (1979) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Simonné Báron Zsuzsanna (1979) A szövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése az ipari szövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipter Katalin (1979) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Skultéty Sándor (1979) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Lászlóné (1979) Védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Spisákné Kiss Judit (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának egyes kérdései, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei ítélkezési gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stán Lászlóné (1979) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi következményei a vasút területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Erika (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mária (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Piroska (1979) A szabadságvesztés büntetés problémái a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Emese (1979) Gondolatok a know-how-ról: különös tekintettel a Csongrád megyei vonatkozásaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Imréné (1979) Az ügyfélszolgálati iroda továbbfejlesztésének lehetőségei Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Károly (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek külső jogvitái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Márta (1979) Az ítélet jogereje a polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Piroska (1979) Vállalati önállóság a jugoszláv önigazgatási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Zoltán (1979) A sajtó-helyreigazítási eljárás: egyes elméleti és gyakorlati problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Ibolya (1979) Az öngyilkosság mint deviáns magatartás (Empirikus vizsgálat Makón). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szanka László (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek képviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szankáné Boros Lenke (1979) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos problémák - különös tekintettel Szeged város igazgatási szervezetére vonatkozó egyes megoldásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni Ferencné (1979) A tanácsi es nem tanácsi szervek együttműködése, különös tekintettel a lakosság szükségleteinek kielégítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeghő Katalin (1979) A joghézag és az analógia újabb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekerczés Anna (1979) Fejér megye állami területi beosztásának fejlődése 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeles Lajos (1979) Fegyelmi felelősség a Szegedi Ruhagyár gyakorlatában: 1975-1978. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei Zsuzsánna (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikora János (1979) Az államigazgatás területi beosztásának jogi szabályozása és fejlődésének távlatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Dezső (1979) A nemesített növényfajták, hibridek minősítésének és szabadalmi oltalmának kapcsolata és ellentmondásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Ferenc (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek adói és adójellegű kötelezettségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Katalin (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési ügyekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Sándor (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziráczky Ilona (1979) A lakosság adói - különös tekintettel a személyi adókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szittya Károly (1979) A lakásbérleti jogviszony néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szondi Ildikó (1979) Felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak közhasznú munkavégzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szájbel Edit (1979) A kényszergyógykezelés elméleti és gyakorlati vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szániel Ágnes (1979) A mulasztás rendszerbeli helye, fogalma és okzatosságának problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Edit (1979) A halászati szövetkezetek működésének szabályozásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőkéné Vártok Amarill (1979) A gyermekről való gondoskodás, különös tekintettel a szülők gyermektartási kötelezettségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Csaba (1979) A nemzetközi likviditás problémái és az aranyhelyettesítők a tőkés világgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sélley János (1979) A házasság bírói felbontásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sóvágó László (1979) A kisajátítás eljárásjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tanács Aranka (1979) A földjáradék egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tari István (1979) Az "ázsiai termelési mód" államának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Rezsőné Papp Takács Erzsébet (1979) A házasságon kívül született gyermek családi jogállásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terbe Nóra (1979) A magyar költségvetési jog fejlődése 1968-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toma József (1979) A járások helye és szerepe a közigazgatásban - különös tekintettel a járási hivatalok működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompáné Éliás Mária (1979) Szabálysértési ügyintézés a nagyközségekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torma András (1979) Közvetett szabályozóeszközök a szovjet gazdaságirányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turzó Ferencné Fülöp Mária (1979) Bank és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Técsy Tamás (1979) Környezetünk védelme az államigazgatási jog tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóta Gyula (1979) A termelőszövetkezeti tagok háztáji földje alanyának és tárgyának fejlődése a jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Antal (1979) Irányító (felügyeleti,ellenőrző) szervek és az általuk gyakorolt jogosítványok az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1979) Az ügyész szerepe a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Miklós (1979) A földjáradék egyes kérdései, különös tekintettel a földjáradék szabályozásának alakulására a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Veronika (1979) A termelőszövetkezetek jogi képviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1979) A jogsegélyszolgálat elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Fazekas Anikó (1979) Az állami gondoskodás rendszere különös tekintettel az állami gondozásbavételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Sinkó Erzsébet (1979) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Valentényi Ágnes (1979) A vállalati érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ilona (1979) A jogalkalmazói jogalkotás néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1979) A Magyar Szocialista Munkáspárt szervezeti fejlődése a VII-XI. kongresszus közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Árpád (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Éva (1979) A női bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varró Dénes (1979) A terhelt kihallgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Valéria (1979) Az emberi jogok összehasonlíthatósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Versegi Rita (1979) A munkáltató felelőssége az üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés folytán bekövetkezett károkért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémy Zoltán (1979) Ipari szövetkezetek jogi képviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Miklósné (1979) A védelem szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vitányi István (1979) A leltárhiányért való felelősség érvényesülése a Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ványai László (1979) A jogcím nélküli lakáshasználat, mint a lakásbérlet sajátos formája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ványi Ambrus (1979) A tulajdonjogi formák államjogi szabályozása különös tekintettel a személyi tulajdonra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Zsuzsanna (1979) A bűnelkövetővé válás folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakariás Ferencné (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zimonyi Ferenc (1979) A végintézkedés szabadsága és korlátai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsáky Mária (1979) A magyar illetékrendszer tételesjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám István (1979) Az ingatlannyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádor Judit (1979) A munkaügyi bírósági eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Édes Veronika (1979) A nevelés és eszközei a szabadságvesztés büntetés végrehajtása során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Él Éva (1979) A végrehajtó bizottsági tagok jogállása és feladataik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Énekes Endre (1979) A szállítási szerződések új jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 7. 13:19:33 CET.