Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1978

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö
Number of items: 221.

A

Abaffy Mihályné (1978) "Szociálpolitika - népesedéspolitika". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Albrecht Sándor (1978) Az ipari termelés újjászervezése Kiskunfélegyháza városban a felszabadulástól a pénzügyi stabilizációig: az MKP helyi szerveinek kapcsolatos tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aranyossyné Lehóczky Irén (1978) Erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

dr. Balpataki Béla (1978) A falusi lakosság körében elkövetett öngyilkosságok egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Jenő (1978) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna László (1978) A városi tanács végrehajtó bizottság titkársága szervezete, feladata, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha László (1978) A mentesítés jogintézményének fejlődése és jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Mihályné (1978) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáinak eljárásjogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki István (1978) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Ágnes (1978) A megyei tanács VB. titkárságának szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász Zsuzsanna (1978) Az egészség és testi épség védelmére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boksa Anna (1978) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban, a Magyar Nemzeti Bank hitelmonopóliuma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Both Ödön (1978) A magyar állampolgársági jog fejlődése és a Magyar Népköztársaság állampolgársági intézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bruszel László (1978) A tanácsi bizottságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Marianna (1978) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budácsik Lajos (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése Budapesten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busa Éva (1978) A vállalkozási szerződés fontosabb új vonásai a Ptk. módosítása után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bábinszki Gábor (1978) A Magyarországon előfordult kábítószer-csempészés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Ferenc (1978) A nemzetközi fizetések, hitel- és banki kapcsolatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánk Attila (1978) Az alkalmazott munkaügyi helyzete és a szakszervezet a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Lajos (1978) Az üzemi demokrácia fogalma, jogi szabályozása és fórumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi György (1978) A társadalmi tulajdont károsító lopások és betöréses lopások felderítésének és megelőzésének tapasztalatai Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapláros Erika (1978) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csecsődiné Kovács Piroska (1978) A polgári perrendtartás 1972. évi módosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernus Sándor (1978) A szakszövetkezetekről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csohány László (1978) A jogos védelem, mint jogintézmény történeti és elvi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka István (1978) Lakásszövetkezetek polgári jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Csák Kálmánné (1978) Fellebbezés - csatlakozó fellebbezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőváry Gábor (1978) A jogászság szerepe a Horthy korszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czikó Mihály (1978) A felbontott házasságok alakulása Szegeden és Nyíregyházán az 1975-1976-1977. években, különös tekintettel a fiatal korban kötött házasságokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czuczi Mihály (1978) A hamis vád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Deák Ferenc (1978) Az ifjúsági törvény államigazgatási vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobák Ernő (1978) Személyzeti politikánk jogi szabályozása és érvényesülése Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó László (1978) A földreform jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubeczné Károlyi Éva (1978) A népfront szerepe és feladata a képviseleti demokrácia megvalósításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Durajda Pál (1978) A vállalat anyagi felelőssége az üzemi balesetekből eredő károkért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány István (1978) A szellemi alkotások joga, különös tekintettel az újítási jog fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egeli Zsolt (1978) Az állam funkciói, különös tekintettel organizatórius funkciójának kulturális oldalára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Egri Leventéné (1978) A kormány funkcióinak és szervezetének változása 1945-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egyházi József (1978) A védjegytörvény érvényesülésének gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrész Erika Mária (1978) A közlekedési bűncselekmények - különös tekintettel a veszélyeztető helyzetet előidéző által elkövetett segítségnyújtás elmulasztásának bűntette és a Btk.194/B.§./1/bekezdés c./ pontjában foglalt közlekedési vétség elhatárolására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Enyingi Marianna (1978) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai (1949. évi XX. tv. részletes kifejtése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Esztergomi Mihály (1978) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabulya Györgyné Süle Zsuzsanna (1978) Az árhatóságok árellenőrzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Éva (1978) A szülői felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas István (1978) Debrecen város abszolutizmus-kori szervezete 1849-1860-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Margit (1978) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel az 1972. évi I. törvényre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Földi Ágnes (1978) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór József (1978) Visszaesés a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrai József (1978) Az MSZMP ifjúságpolitikájának fejlődése 1957-től, a KISZ helye a társadalom politikai rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrai Miklós (1978) Gondolatok a házassági vagyonjog témaköréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gardi Márta (1978) Kérdések a munkajogi anyagi felelősség köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Julianna (1978) Súlyosító és enyhítő körülmények a büntetéskiszabásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellényi Valéria (1978) A társadalombiztosítási jogviszony keletkezése, megszűnése, különös tekintettel a bírói gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Éva (1978) A kisajátítás és a kisajátítási eljárás néhány kérdése, különös tekintettel a termelőszövetkezetektől történő kisajátításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurász Ferenc (1978) A szülők gyermektartási kötelezettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györe Attila (1978) A beszámítási képességet kizáró és korlátozó tényezők a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Edit (1978) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görgényi Ilona (1978) A lakosság adóztatásának egyes kérdései, különös tekintettel a háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóztatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hack Erzsébet (1978) A magyar lakossági adórendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Sándor (1978) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heidrich Gábor (1978) Az utógondozás egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczegné Német Mária (1978) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi Flórián (1978) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy Munkaügyi Bíróság egyéves gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ferenc (1978) A fegyelmi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Gyula (1978) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Imre (1978) A személyi földtulajdonjog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1978) Fegyelmi felelősség érvényesülése, fegyelmi eljárások a Vasúti Fegyelmi Szabályzat alapján a vasútigazgatóságok területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hursánné Tóth Ilona (1978) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori István (1978) A bíróság elé állítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Klára (1978) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ifkovics József (1978) Az Olasz Kommunista Párt stratégiájának és taktikájának egyes kérdései a második világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Isépy Eszter (1978) Vagyonjogi és lakáshasználati kérdések a házassági bontóperekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jeney András (1978) Bűnözés az építőiparban, különös tekintettel a társadalmi tulajdon elleni bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Gábor (1978) A szakszervezeti jogok vállalati szintű szabályozása és az üzemi demokrácia, mint az érvényesülés feltétele. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jármay Magdolna (1978) A vám jelentősége a magyar gazdasági életben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Zoltán (1978) Max Weber bürokráciaelméletének szervezetszociológiai aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kabai Zoltán (1978) Felügyelet az államigazgatásban, különös tekintettel az ügyészi felügyeletre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kadosa András (1978) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kara Zoltán (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyi István (1978) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Zsuzsanna (1978) A viktimológia elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Anna (1978) A társadalmi környezet változásának hatása a válásra a nyíregyházi járásbíróságon indult bontóperek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerek Edit (1978) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Marianna (1978) A tanácsok belső szervezete, illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerék László (1978) A politika-jog-gazdaság viszonya a szocialista társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Ferenc (1978) Büntetések és intézkedések a szabálysértési törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Károly (1978) Szakértő a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Királyné Nagy Judit (1978) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisapáti Ede (1978) Az alkohol és a kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Barnabás (1978) A törvényhozási tárgyak problémája a Magyar Népköztársaság jogforrási rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koch György (1978) A munkaügyi viták szabályozási rendje és elintézése az egyes szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komjáti Mihály (1978) A gazdasági bírság a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlódi Zoltán (1978) A lakásügyi igazgatás elhatárolási kérdései különös tekintettel a bérlakásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Sándor (1978) Az államigazgatási alkalmazottak anyagi felelősségi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Konczné Tóth Edit (1978) A szocialista országok közötti valutáris pénzügyi és hitelkapcsolatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopján-Kissné Zsemberi Mária (1978) A házastársi vagyonközösség. A házastársi közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovacsics István (1978) Az alkoholista deviáció normatív és szociológiai vonatkozásainak egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ibolya (1978) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet különös tekintettel a fokozott felügyeletre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1978) Az 1949. évi XX. törvény és módosításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Árpád (1978) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása különös tekintettel a vagyonátruházási illetékekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Marianna (1978) Az alkoholisták intézeti gyógykezelésével kapcsolatos eljárásjogi problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koós László (1978) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubicza Ildikó (1978) A gyermek elhelyezése és láthatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunos Miklósné (1978) A művelődésügy jogi szabályozása, különös tekintettel a könyvtárügyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálló Antal (1978) A szövetkezeti demokrácia érvényesülésének biztosítékai különös tekintettel a szakszövetkezetekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti Csaba (1978) Erőszakos bűncselekmények - erőszakos nemi közösülés, szándékos emberölés - helyzete Heves megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Sándor (1978) Az újítási mozgalom fellendülésének lehetőségei a 38/1974./X.30./ MT. rendelet hatálybalépését követően. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakos Lászlóné (1978) A termelőszövetkezeti tulajdon és fejlődése különös tekintettel a ceglédi Kossuth MGTSZ-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lednitzky András (1978) A Hazafias Népfront helye, szerepe és funkciói, különös tekintettel a Csongrád megyei tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lenkei Antal (1978) A testi épség, egészség büntetőjogi védelme, a testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lilik István (1978) Az IMF fejlődése 1944-től és reformjának kísérlete napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták András (1978) Költségvetési juttatások a vállalati gazdálkodásban, különös tekintettel a beruházási juttatásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Zsuzsanna (1978) Ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lánczay Antal (1978) A Magyar Tanácsköztársaság alkotmánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lászlófi Gabriella (1978) A hibás eljárási cselekményekről és orvoslásukról a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Löki Anna (1978) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelmének jogi szabályozása és a megvalósulás során felmerült főbb kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Károly (1978) Folyószámlás költségvetési szervek pénzgazdálkodásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Mária (1978) A rendőrség feladata és hatásköre a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyarossy József (1978) A tulajdon büntetőjogi védelme különös tekintettel a lopásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosi Lajos (1978) Az állami személyzeti munka a tanácsi szervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marótiné Fráter Gizella (1978) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Max Gábor (1978) Az erőszakos nemi közösülés bűncselekményének kriminológiai és viktimológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Medzibrodszky Endre (1978) A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi Sándor (1978) Pénzügyi-, vám- és deviza szabálysértések felderítése, elbírálása, jogorvoslatok, tartozások behajtása a magyar vámigazgatás jelenlegi gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezei János (1978) A parlament folyamatos működését biztosító szervek az európai szocialista államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezei Sándor (1978) A végrehajtó bizottság titkárának jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mircse Mária (1978) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Ernő (1978) Biztosítási alap és a biztosítás jelentősége a szocialista népgazdaság tervszerű és arányos fejlődésének elősegítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1978) Eger város négy mezőgazdasági termelőszövetkezetének egyesüléséről a szövetkezeti mozgalom helyzetének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Miklós (1978) Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mosonyi György (1978) Jogok idegen ingatlanon. A vezetékjog, a biztonsági övezet és a használati jog a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Márta (1978) A kereskedelem és a vendéglátás dolgozóinak leltárhiányért való anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Irén (1978) Ifjúságvédelem a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Beáta (1978) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyula (1978) A tettesség, különös tekintettel a közvetett tettességre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Istvánné (1978) Birtokvédelem államigazgatási úton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Laszló (1978) Az erdők tulajdona és használati viszonyainak fejlődése Magyarországon 1935-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1978) A munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) felmerült károk biztosítási fedezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Albertné Kuthy Kinga (1978) A házastársi vagyonközösség egyes problémái különös tekintettel a közös vagyon megosztására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Gizella (1978) Az állami gondozásba vételi eljárás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Miklós (1978) A termelőszövetkezetek döntési mechanizmusának egyes szociológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Zsuzsanna (1978) A kettős adóztatás elkerüléséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Násztor Sándor (1978) Jogorvoslati rendszer a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nóbik István (1978) Összehasonlítás a Munka Törvénykönyvében szabályozott fegyelmi felelősség és a MÁV dolgozók fegyelmi felelőssége között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskó András (1978) Az 1977. I. tv elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ortó Imre (1978) Újítási jogszabály a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pajtás István (1978) Modern technikai eszközök a polgári perbeli bizonyításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Sándorné Szűcs Judit (1978) Az ifjúság elleni bűntett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pecsenye Erzsébet (1978) Az ingatlannyilvántartás kialakulása, fejlődése és annak jogi szabályozása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő Attila István (1978) A magyar állampolgársági jog történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Erzsébet (1978) A szabadságvesztés végrehajtásának egyes kérdései a modern európai jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pipicz Gizella (1978) A munkáltató anyagi felelősségének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polyvás Csaba (1978) Vásárlók szavatossági és jótállási jogainak érvényesülése a Szegedi Centrum Áruház gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polyvás Csabáné (1978) A vállalatok érdekeltségi alapjai, különös tekintettel a részesedési alap felhasználására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polányi György (1978) Az állami törvényességi felügyelet néhány kérdése, különös tekintettel az encsi járásban szerzett tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozovecz László (1978) Apaság megállapítása és a származás iránti egyéb perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsgai István (1978) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsgainé Bajomi Nagy Erzsébet (1978) Személyi viszonyok a termelőszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskás Gabriella (1978) A békés egymás mellett élés elve és a marxista-leninista állam- és jogelmélet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál György (1978) A szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi Tamás (1978) Az egyesülési jog fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Lajos (1978) Az építésügyi igazgatás néhány kérdése különös tekintettel az engedély nélküli építkezésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Ravasz Károlyné (1978) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti demokrácia fejlesztésének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó Katalin (1978) A tőkés valutáris együttműködés aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romhány Mihály (1978) Az ügyészség funkcióinak fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz János (1978) A feudális közjog kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révay Györgyné (1978) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon András (1978) Az NDK és a magyar Munkatörvénykönyv (1967. évi II. tv.) összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos András (1978) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sisák Péter (1978) A szerv- és szövetátültetések néhány jogi problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Slimbarszki Éva (1978) A fuvarozó felelőssége árukárokért a közúti fuvarozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Irén (1978) A biztosító és kényszerítő intézkedések rendszere a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sulina Ferenc (1978) Devizapolitika és devizagazdálkodás, valamint ezek jogi szabályozása a tőkés államok gazdasági életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Erna (1978) A modern technikai eszközök a bírósági ügyvitelben különös tekintettel a magnetofon alkalmazására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mária (1978) A mentesítés problémája a büntető jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Márta (1978) A szövetkezeti érdekképviseleti szervek újabb funkciói és feladatai, különös tekintettel a mezőgazdasági termelőszövetkezetek területi szövetségeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rita (1978) A kisajátítási kártalanítás és bírói gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1978) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése, különös tekintettel a mikrofilmes tervtári nyilvántartásokra és a népességnyilvántartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1978) A személyi földtulajdon néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szecskó Tiborné (1978) A szocialista országok egy-egy eljárásjogi intezményének összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentmiklósi Ágnes (1978) Államigazgatási szervek szerepe a birtokvédelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Márta (1978) A mezőgazdasági rendeltetésű állami ingatlanok kezelői joga. A Helvéciai Állami Gazdaság kezelői gyakorlatának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikora Zsolt (1978) A tanácsi bizottságok tevékenysége a három tanácstörvény tükrében, különös tekintettel az 1971. évi I. törvényre, a tanácsi bizottságok tevékenységének és működésének tapasztalatai Miskolc megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Sándor (1978) A gyámság és gondnokság jogintézménye, fejlődésük a magyar családi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szimán Mária (1978) A bizományi szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szmodicsné Sáska Erzsébet (1978) Az erőszakos, vagyon elleni bűncselekményekről (Szolnok megyei adatok, jogesetek felhasználásával). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokol Szilárd (1978) A szakértő szerepe az igazságszolgáltatásban. A szakértő feladatai a nyomozás során és a bírósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép József (1978) Magyar Nemzeti Bank monopóliumai, különös tekintettel a hitel monopóliumára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősy László (1978) Az államigazgatási munka korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szűcsné Bereczki Éva (1978) Hatásköri és illetékességi szabályok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Albert (1978) Az alkotmány fogalmának alakulása a Nagy Francia Forradalom előtt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tapasztó Erika (1978) Örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári Piroska (1978) A fegyelmi felelősség egyes kérdései, tekintettel a Magyar Államvasutak dolgozóinak fegyelmi szabályzatában foglaltakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Táborszky László (1978) A beruházások finanszírozásának jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1978) A kisajátítás legújabb szabályozásának alapvető kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1978) A szabálysértési eljárásban alkalmazható büntetések és intézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1978) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1978) Az állami szuverenitás elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Margit (1978) A Szövetkezeti törvény módosítása folytán jelentkező változások az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezeteknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Barna (1978) A népi ellenőrzés jogosítványai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török János (1978) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga István (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Rozália (1978) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi és gyakorlati kérdései (különös tekintettel az előzetes letartóztatások törvényességére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsigmond (1978) Az ipari szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Klára (1978) A prostitúció kriminológiai kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vattay Álmos (1978) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Erzsébet (1978) A pénzbeli kártalanítás megállapításának főbb szempontjai a kisajátítási eljárásban (különös tekintettel a Csongrád megyei bírói gyakorlatra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze József (1978) Tanácsi költségvetési üzemek és pénzgazdálkodásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágos István (1978) A mai gyámügyi igazgatás jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viszokay Tamás (1978) A becsület büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vona László (1978) A magyar bankrendszer áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vámos Katalin (1978) Az államigazgatási irányítás jogi eszközei. A jogi eszközök útján történő irányítás realizálódása a tanácsok központi irányításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Walter Rózsa (1978) A jogkövetés, mint a jogélet tipikus jelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wábelné Körösztös Éva (1978) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, és a csoportos fiatalkorú bűnelkövetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsóka Lenke (1978) Az állam elidegenedése, megszűnésének folyamata a szocialista társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács Tiborné Gunda Judit (1978) A gyermekről való gondoskodás jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éva Jánosné (1978) A nők jogai és védelme a munkajogban és a társadalombiztosítási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ócsai Edit (1978) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulásának szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Tamás (1978) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ördögné Szabó Ágota (1978) Együttműködés a Tanácsi VB szakigazgatási szervei között, különös tekintettel a Jászberény Városi Tanács szakigazgatási szerveire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 20:08:55 CET.