Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1975

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Á
Number of items: 196.

A

Albert Judit Erzsébet (1975) A gyermekről való gondoskodás egyes jogi problémái (gyermektartás, gyermektartásdíj). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi János (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Avar Attila (1975) A büntetés célja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagoly Teréz (1975) A magyar költségvetési jog fejlődése a kiegyezéstől az új gazdasági mechanizmusig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ballóné Bakonyi Elvira (1975) A magyar árrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Erzsébet (1975) A tárgyalás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barsi József (1975) A referendum intézménye a francia alkotmányjogban: De Gaulle államfői referendumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becsy Józsefné (1975) Az Országos Takarékpénztár szervezete és feladatainak jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benke András (1975) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Ilona (1975) A vállalati érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán Judit (1975) A védő- és óvóintézkedés és az utógondozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Judit (1975) A bírói felülvizsgálat az államigazgatási szervek határozataiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordás György (1975) A prostitúciós bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Margit (1975) A munkaügyi bíráskodás új szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Tamás (1975) A lakásbérleti jogviszony néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Kalicz Éva (1975) A tartási és életjáradéki szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borovics Miklós (1975) A kulturális igazgatás jelenlegi helyzete, fejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs Ilona (1975) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Gizella (1975) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burszki Béla (1975) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buza Judit (1975) A házasság felbontása a Szegedi Járásbíróság gyakorlatában az új családjogi törvény hatálybalépése után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai Bertalanné Tóth Ildikó (1975) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos Zsuzsanna (1975) A bűnelkövető fiatalkorúak átnevelésének elősegítése a büntetőjog eszközeivel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csaba Zoltán (1975) Munkaviszony jogellenes megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csontos Mária (1975) A járási hivatalok szervezete és feladata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Krisztina (1975) Az erőszakos nemi közösülés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cséka Marianna (1975) A devizagazdálkodás jogi szabályozása a gazdaságirányítás mai rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csűri Éva Katalin (1975) Az alkalmatlan kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dózsa Ágnes (1975) A posta igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Ecsedi Hajnalka (1975) A vállalatfejlesztési alapképzés jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Egressyné Borgulya Mária (1975) A javító-nevelő munkára ítélt jogi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Emődi Attila (1975) Az állam elidegenedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eperjesi Emil (1975) A területi vasútigazgatóság feladata, szervezete és működésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fajcsák András (1975) A bizonyítási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó József Oszkár (1975) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Faredin Imréné (1975) A prostitúció kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári János (1975) A járási hivatalok szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fest András (1975) Erőszakos bűncselekmények kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Ágnes (1975) Az állami vállalat gazdasági és jogi helyzetének néhány kérdése, valamint megszűnésének szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gelencsér János (1975) A korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gere Kálmán (1975) A szabálysértési eljárás egyes kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Sándor (1975) Az állampolgárok telek-, lakás- és üdülőtulajdonának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gosztonyi Ildikó (1975) A termelőszövetkezeti tulajdon fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes János (1975) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos egyes kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyújtó Zoltán (1975) A kisajátítás kártalanítása (különös tekintettel az 1970. évi Tisza-Szamosközi árvíz után a Fehérgyarmaton történt kisajátításokra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Margit (1975) Az Országos Takarékpénztár működése az egységes banki szervezetben és működésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi József (1975) A szakszervezetek társadalmi szerepének érvényesülése a szocializmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajduné Csabai Éva (1975) Országgyűlési képviselők mentelmi joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajós Sarolta (1975) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangozó János (1975) A fiatalkorúak csoportos (galeri-) bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harcsa János (1975) A tanácsvezetői jogkör a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hartai Mária (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Veronika (1975) A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések alkalmazása a büntetőeljárás nyomozati szakaszában, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Helmeczi Lajos (1975) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoksári István (1975) Szocialista kriminológiai elméletek a bűnözés okairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth János (1975) A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság államigazgatási rendszere és működési rendje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszthy Ágnes (1975) Az állami munka és a szocialista államelmélet időszerű kérdései a fejlett szocializmus viszonyai között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Igaz Ferenc (1975) A becsület védelme hatályos büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ivády Antal (1975) A magyar vám történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iván János (1975) A járási mezőgazdasági szakigazgatási szerv feladatainak és szervezetének változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó Dezsőné (1975) Intézeti gyámság alatt álló kiskorú örökbefogadásáról és az erre irányuló államigazgatási eljárás kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janowszky József (1975) Építésügyi igazgatás feladata, szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Mária (1975) A bírósági meghagyás mint a polgári eljárásjog új intézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Zsuzsanna (1975) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Imre (1975) A részesedési alap és felhasználásának szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Pintér Aranka (1975) A tanácsok helye az állami szervek rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

K. Tóth András (1975) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok fegyelmi felelősségének néhány elvi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kadocsa Géza (1975) A különösen veszélyes bűnelkövetők ártalmatlanná tételének jogi eszközei, különös tekintettel a szabadságvesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapantzián Artúr (1975) A testi sértés, mint önálló bűncselekmény fogalmának kialakulása, a fogalom értelmezésének főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Károly (1975) Visszaesés a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keindl István (1975) A tanácsok központi irányításának fejlődése 1950-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keindlné Patyi Zsuzsanna (1975) A házasságkötés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Miklós (1975) Kérdések a szocialista tulajdon köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsei Lajosné (1975) A szocialista szervezetek egymás közötti jogvitáinak új eljárási szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész József (1975) Az erőszakos nemi közösülés viktimológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Edit (1975) A szegedi ipari munkásság helyzete, és harcai a Tanácsköztársaság bukásától a gazdasági világválságig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Irén (1975) A termelőszövetkezetek egyesülése, a mezőtúri Magyar-Mongol Barátság TSZ egyesülései alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Margit (1975) A mezőgazdasági szakszövetkezetek földtulajdoni és földhasználati viszonyainak alakulása Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kittlinger Ilona (1975) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koltai Lászlóné (1975) Polgári jogi jogviszonyok a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlódi Katalin (1975) Az ipari minta és védjegy időszerű jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopcsányi Katalin (1975) A termelőszövetkezeti demokrácia jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsanna (1975) Jog és erkölcs. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsanna (1975) Jogorvoslati rendszer a szocialista országok államigazgatási eljárási kódexei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kováts István (1975) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kropok Ivánné (1975) A bírósági joghatóság néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálóczy Iván (1975) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kánya András (1975) A know how helye az iparjogvédelmi rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóródy István (1975) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendy Sarolta (1975) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrös László (1975) A tőkés vállalatokkal folyó kooperáció pénzügyi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakatos Rózsa (1975) A szabálysértési eljárás szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel László (1975) A járási hivatalok szervezete, feladatai. A Kecskeméti Járási Hivatal működésének tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ludmán Antalné (1975) Várpalota várossá nyilvánított község igazgatásának fejlesztése és mai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Lászlóné (1975) A visszaeső bűnözés statisztikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Margit (1975) Veszélyes üzemekért fennálló felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyarfalvi Krisztina (1975) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majoros András (1975) Az állami gondozásbavétel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Aurél (1975) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Masika Edith (1975) Vendégmunkás-kérdés Nyugat-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matúz Éva (1975) Az alanyi jog terjedelme és a joggal való visszaélés a polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mecsei Erzsébet (1975) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezőfi János (1975) A járási hivatal szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsy Edit (1975) A tervező felelősségének néhány kérdése a bírósági gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mácsik Tamás (1975) A szocialista állam és a Kommunista Párt viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátyás István (1975) A tanácsi szervezet fejlődése a második tanácstörvénytől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Lászlóné (1975) A hagyatéki eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Teodóra (1975) Tartási és életjáradéki szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Dani Károly (1975) Az ági öröklés kialakulása, fejlődése és törvényi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ferenc (1975) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László (1975) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyvelt Györgyi (1975) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nánási Illés (1975) Szocialista kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Négyesi Judit (1975) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Mária (1975) Az adóigazgatási eljárás a lakossági adóknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Edit (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Gizella (1975) A művelődéshez való jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh László (1975) A nagyközségi tanácsok szerveinek első fokú hatósági jogköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Onder János (1975) A szabálysértési eljárás, különös tekintettel a hatásköri és illetékességi szabályokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz László (1975) A postaigazgatás szervezete, feladatai, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ottlakán Péterné (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pabis György (1975) A prostitúciós jellegű cselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pakai András (1975) A tárgyalási elv érvényesülése a bizonyítás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pakainé Szabó Éva (1975) A szocialista nemzetközi közös vállalatok munkajoga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Mária (1975) A beruházások finanszírozása és pénzügyi forrásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paróczai Ágnes (1975) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tulajdonjog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrezselyem László (1975) Az államigazgatási eljárás általános szabályainak és a gyámügyi eljárás rendelkezéseinek egybevetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskás János (1975) Bírói szervezet fejlődése 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Páger János (1975) A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rejtő Ilona (1975) A tárgyalás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reményi Éva (1975) A végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladataik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruttkay Zoltán (1975) A városi kerületi hivatalok szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Katalin (1975) A termelőszövetkezetek képviseletének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Réthy Vilmos (1975) A járási hivatalok szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Anna (1975) A képviselet - jogi és természetes személyek képviselete a magyar polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Béla (1975) A szuverenitás fogalmi körének néhány államelméleti vonatkozású problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Béláné Pénzes Margit (1975) Beruházási politikánk és a tanácsi gazdálkodási önállóság összefüggésének elméleti vonatkozású problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schulpe Ervin (1975) Az országgyűlési képviselők összeférhetetlensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schäffer István (1975) A szocialista tulajdonformák alkotmányi szabályozásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebőné Szentandrássy Ildikó (1975) A Magyar Tanácsköztársaság Forradalmi Kormányzótanácsa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ferenc (1975) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ferenc (1975) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Ágnes (1975) A parlamentáris monarchia fejlődése Angliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spisák Béla (1975) A jogforrások hierarchiája a magyar jogforrási rendszerben, különös tekintettel az alkotmány fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stein Magdolna (1975) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Steinmetz János (1975) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Steinmetz János (1975) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Eleonóra Rita (1975) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Imre (1975) A know-how. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1975) Fuvarozói felelősség a vasúti árufuvarozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Róza (1975) Az élet elleni bűncselekmények viktimológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Ferencné (1975) Lakásszövetkezetek és társasházak egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Imre (1975) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos Gyuláné (1975) Az ügyészi szervezet és az ügyészi általános törvényességi felügyelet fejlődése 1953-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvák Béla (1975) Gazdasági szabályozó rendszerünk időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Erzsébet (1975) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Márta (1975) Az ügyész részvétele a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeremi Ferenc (1975) Az ifjúság testi, szellemi és erkölcsi fejlődését támadó bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi László (1975) Kockázat, kockázatvállalás, kockázatviselés - pénzügyi jogi vetületben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szoboszlay Dalma (1975) A nemzetközi kereskedelem és a vámok hazánk vámpolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szula Mihály (1975) A magyar Munka Törvénykönyve összehasonlítása a lengyel Munka Törvénykönyvével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székelyhidi György (1975) Kollektív szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szélesyné Ordasi Erszébet (1975) Vállalatok pénzügyi ellenőrzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szíjártó Jenőné (1975) A jogszabály sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi Ágnes (1975) A termelőszövetkezeti alkalmazottak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Etelka (1975) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Margit (1975) A szövetkezetek kettős arculata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Géza (1975) A tárgyalás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány Tibor (1975) Bács-Kiskun megyében elkövetett szándékos emberölések kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Süli Éva (1975) A gyámügyi eljárás mint speciális államigazgatási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Ferenc (1975) Az erőszakos nemi közösülések kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Ilona (1975) A postai dolgozók fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tari János (1975) A járási hivatalok szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Antal (1975) A termelőszövetkezetek egyesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádiné Seres Klára (1975) Az egészségügyi szakigazgatás fejlődése és mai problémái. A megelőzés és utókezelés az egészségügy terén különös tekintettel Debrecen városára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timkó Zoltán (1975) A tanács vb. igazgatási osztályainak feladatai az állampolgárok telek-, lakás-, és üdülőtulajdonára vonatkozó rendelkezések végrehajtásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth György (1975) A nagyközségi, községi tanácsok egységes szakigazgatási szerveinek irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Magdolna (1975) Ipari szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1975) Fellebbezési rendszerünk a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1975) Az igazság érvényre juttatásának problémái és a bizonyítás a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferencné Kiss Erzsébet (1975) A termelőszövetkezeti belső szabályzatok elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Mária (1975) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Dr. Ungvári Istvánné Klein Éva (1975) Erőfeszítések az ipari termelés megindítására Szabolcs-Szatmár megyében, a népi demokratikus forradalom első évében (1944-1945). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadas Zsuzsanna (1975) A devizajog történeti kialakulása (Egyes módosulásai a gazdaságirányítás új rendszerében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gyula (1975) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Péter Zoltán (1975) Erőszakos bűncselekmény-csoport kriminológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Ferenc (1975) Kisajátítási kártalanítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi Kornél (1975) Érdekeltségi alapképzés jogi szabályozása a vállalatoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Világi Erzsébet (1975) Kényszerintézkedések a büntető eljárási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágh Mária (1975) Az új lakásügyi jogszabályok valamint alkalmazásuk gyakorlata a tanácsi lakásügyi hatóságok munkájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vityi István (1975) Az erőszakos nemi közösülések kriminológiai vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az 1970-1974-ig terjedő időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Erzsébet (1975) A termelőszövetkezeti földtulajdon jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnay Ernő (1975) A szocialista nemzetközi vállalat néhány gazdasági és jogi vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wiederkomm Aurél (1975) A törzskar szervezete és funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wlassits Gábor (1975) A közúti közlekedési bűncselekmények vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács Gyula (1975) Törekvések a nemzetközi fizetések megkönnyítésének jogi szabályozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:15:40 CET.