Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1974

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 150.

A

Adorján Mihály (1974) A házasság felbontásának egyes kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Apatóczky Kálmán (1974) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Judit (1974) A fuvarozó felelőssége az árukárokért a MÁV belföldi forgalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balda Ilona (1974) Közművelődési alapintézményeink. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Ildikó (1974) A szocialista országok közötti fizetések joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Lajos (1974) Tisztességtelen haszon, ennek elvonása, országos és Csongrád megyei helyzetkép. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Gábor (1974) A GATT és a magyar vámpolitika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Ferenc (1974) A szakszervezetek funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor László (1974) A munkadíjazás gyakorlati és jogi problémái a termelőszövetkezetekben, különös tekintettel a kiskunhalasi járás termelőszövetkezeteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárányi Gyula (1974) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh Bálint (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Istvánné Csiky Klára (1974) Az erőszakos nemi közösülés viktimológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császi Ferenc (1974) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Diós Mária (1974) A közúti fuvarozó felelőssége (különös tekintettel a darabáru-fuvarozásra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Rozália (1974) Az Állami Biztosító szervezete, szerepe és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Draskovics Zsuzsanna (1974) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drozdik Éva Rozália (1974) A fiatalkori bűnelkövetés megelőzési lehetőségei - különös tekintettel az utógondozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubovszki Lajosné (1974) A honvédelmi igazgatás szabályozása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dzibák Borbála (1974) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Klára (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásainak főbb jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány László (1974) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékányné Hunyadi-Buzás Ágnes (1974) A biztosítás pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dörnyei Gábor (1974) Az elidegenedés néhány jogelmeléti problémája. A fordulat évétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dürgő József (1974) A Francia Alkotmány fejlődése a második világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Ecseki Erzsébet (1974) A termelőszövetkezeti földtulajdoni viszonyok kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fajó György (1974) A súlyos testi sértés bűntettek kriminológiai vizsgálata Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Imre (1974) A közlekedési balesetekkel kapcsolatos biztosítási védelem és fejlesztési lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas József (1974) A termelőszövetkezeti belső szabályozásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Szabina (1974) A polgári jog alapelveinek érvényesülése az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári Márta (1974) Az egyszemélyi felelős vezetés a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Zoltán (1974) Az emberölések alakulásának kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fürst László (1974) Védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gergely Károly (1974) A szocialista országok egymás közötti fizetési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Éva (1974) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai Mihályné (1974) Kollektív szerződés a gyakorlatban, különös tekintettel a részesedési alapra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

György Amália (1974) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györgyfalvay Györgyi (1974) A tanácsi dolgozók képzése és továbbképzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győry András (1974) A diszkrecionális mérlegelés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Andor (1974) A kohó- és gépipari miniszter ágazati-irányító és vállalatfelügyeleti irányító tevékenységének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi István (1974) Mezőgazdasági környezetvédelem, különös tekintettel a föld- és vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajduk Etelka (1974) Nagyközségek szervezése és működése Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs István (1974) Társas kapcsolatok vizsgálata egy kisvárosban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Helesfai Krisztina (1974) A szocialista hitel és fizetési rendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hernádi György (1974) A költségvetési üzem szervezete, működése, pénzgazdálkodása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hollóvári Anna (1974) Gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények de lége láta megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Róbert (1974) Az ifjúság büntetőjogi védelmének egyes kérdései, az ifjúság elleni bűntett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1974) Jövedelem elvonás szabályozásának új rendszere és továbbfejlesztésének problémái az állami gazdaságokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Házi Lajos (1974) A büntetéskiszabás néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Irinyi Gábor (1974) A vendéglátóiparban elkövetett egyes vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jancsó Mária (1974) A vízügyi eljárás, mint speciális államigazgatási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Rita (1974) Ági öröklés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaltenbach Jenő (1974) Az építési szerződés és az ítélkezési gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemenes István (1974) A polgári jogi szerződésen kívüli kártérítési felelősség kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Béláné (1974) A vállalat anyagi felelőssége az üzemi balesetekért és más egészségi károsodásért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész László (1974) A rendhagyó letét a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Ervin (1974) Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekmény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Mihály (1974) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispál Antal (1974) A biztosító és kényszerítő intézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Anna (1974) Lenin tevékenységének és eszméinek jelentkezése a haladó magyar politikai irodalomban a tanácsköztársaságig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss József (1974) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Magdolna (1974) A cselekmény társadalomra veszélyessége és a bűncselekményfogalom egyéb elemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Tibor (1974) Szolgálati találmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Verasztó Éva (1974) A család szocializáló funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Attila (1974) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Irén (1974) A szemelyi földtulajdon főbb jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopecsnik Miklós (1974) A jogos védelem, mint a cselekmény társadalomra veszélyességét kizáró ok a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné (1974) Szocialista kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár László (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok szociális ellátása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Erzsébet (1974) A termelőszövetkezeti demokrácia néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutas István (1974) A tulajdonjog általános szabályainak módosulása a földtulajdon területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér Lászlóné (1974) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták intézése a Tiszaföldvári Lenin TSZ szövetkezeti döntőbizottsága gyakorlatában 1973. évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi István (1974) A nemzetközi személy- és árufuvarozási rendszerek összehasonlításának jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Ladányi Kázmér (1974) Államigazgatási ügyvitel és ügykezelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Latkóczy Olga Anna (1974) Az ingatlannyilvántartás létrehozásának szükségessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Lovászy Csabáné (1974) A tanács vb kereskedelmi osztályainak feladata, különös tekintettel a magánkereskedelem igazgatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lóránt Anna-Mária (1974) Munkavédelem a mezőgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lúczi Mária (1974) A gazdaság kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Madaras István (1974) Nemzetközi vámegyezmények, különös tekintettel a GATT tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Milassin László (1974) A külkereskedelem államigazgatási jogának kialakulása és kodifikációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohai Magdolna (1974) A védelem és a védő a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Pál (1974) Az európai szocialista országok közvetlen demokratikus formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Motika Annamária (1974) Az örökbefogadás keletkezese és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moós Ferenc (1974) A magyar devizarendszer pénzügyi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Erzsébet Judit (1974) Az állampolgári jogok korlátozása a büntető eljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Anna Mária (1974) Az államigazgatási határozatok indoklása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai Ágnes (1974) A panasz az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Méhi Józsefné Tóth Hajnalka (1974) A szólás- és sajtószabadság fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Tibor (1974) Lakásügyi jogszabályok hatályosulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móritz Irén (1974) A szerzői jogok öröklése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Miklósné Kun Margit (1974) Szocialista törvényesség és garanciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Józsefné (1974) Béren kívüli juttatások a kollektív szerződésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Éva (1974) A pszichológus-szakértő szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp Zsuzsanna (1974) A bűnsegély elvi és gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pereznyák Sándor (1974) A honvédelmi igazgatás jogi szabályozása, a hadkötelezettség, a honvédelmi igazgatásban közreműködő szervek és a honvédelmi igazgatási eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrics István (1974) Termelőszövetkezeti tagsági jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piri József (1974) A házasság felbontásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piskóty Péter (1974) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai Tiborné (1974) Érdekstruktúra és közigazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Attiláné (1974) A mulasztás és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pászti Ágnes (1974) A visszaesés kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterfi Tamás (1974) A gyártó vállalat felelőssége a fogyasztó irányában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

R. Tóth Ágnes (1974) Az állampolgárok alapvető kötelességei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Raáb Zsuzsanna (1974) A munkaügyi viták okai a Mátraaljai Szénbányák két üzemegységénél (Petőfibánya, gépüzem, Visonta, Thorez külfejtésű bányaüzem). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubovszky László (1974) Határesetek a minőségvédelmi rendszer körében (Élelmiszerek, háztartási-vegyiáruk, kozmetikai cikkek). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rádi István (1974) Fegyelmi felelősségrevonás a Debreceni MÁV Igazgatóság gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Répássy Csaba (1974) A bűnkapcsolatok egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sallai Éva (1974) A magyar devizajogszabályok korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sas István (1974) Békés város közigazgatásának fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schamschula György (1974) Néhány észrevétel a vad által okozott károk megtérítéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schamschula György (1974) A vadászat államigazgatási jogi szabályozásának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon István (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simoncsics János (1974) Kiemelt városok költségvetési kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somlai Sebestyénné (1974) A földtulajdon a szocialista alkotmányokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Tibor (1974) Az erőszakos nemi közösülés bűncselekményének kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stark Erzsébet (1974) A házastársi vagyonközösség és megosztásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surján Zsuzsanna (1974) Sajtóhelyreigazítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Szabó Jánosné (1974) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Boros Gizella (1974) A vállalati jövedelemszabályozás - különös tekintettel a vállalati jövedelemelvonás néhány időszerű kérdésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Piroska (1974) A termelőszövetkezeti földtulajdon jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Józsefné (1974) A birtokvédelem tapasztalatai és sajátosságai Nyíregyháza város és járás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegeda Ildikó (1974) A munkajogviszony felmondással történő megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Eszter (1974) Az újítói jog néhány időszerű kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Számfira György (1974) A szocialista alkotmányvédelemről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Péter (1974) A bizonyítási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Árpádné (1974) A tanúbizonyítás elméleti, gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Szűcs Imre (1974) Az új lakótelepek társadalmi struktúrája (Kapcsolat az államigazgatásjoggal és szociológiával). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szögi Ilona (1974) Az állam és az egyén viszonyának fő vonásai a jugoszláv állásfoglalások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Levente (1974) Kártalanítás a kisajátításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Süli Aranka (1974) A gazdasági bírság, különös tekintettel a tisztességtelen haszonra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tabi Mária (1974) Névviselés, névhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamaskó Katalin (1974) Ügyész a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz László (1974) A szocialista bankrendszerek áttekintése, különös tekintettel a magyar bankrendszerre és annak átszervezésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toncs Mária (1974) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tréki Edit (1974) Szakértői bizonyítás a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tánczos Ervinné (1974) Az államélet és a szocialista demokrácia időszerű problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1974) A termelőszövetkezeti közös földhasználat és földtulajdon kialakulásának jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Szilveszter (1974) Kisajátítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Gertrúd (1974) A beruházási vállalatok kisajátítással kapcsolatos feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda Zsuzsanna (1974) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Béla (1974) A büntető eljárás alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Laszló (1974) A tárgyalás bírósági előkészítése a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vasas János (1974) Szükségcselekmények a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vaskúti Erzsébet (1974) A tanácsi és nem tanácsi szervek együttműködése - különös tekintettel a vízügyi igazgatóságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Ferencné Marosváry Mária (1974) A posta igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi János (1974) A szocialista állam, politika, kultúra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy Márta (1974) Gyámhatósági feladatok különös tekintettel az állami gondozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Péter (1974) A közúti közlekedés néhány problémája, különös tekintettel a darabárura. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wagner Márton (1974) A bűncselekménytan egyes kérdései az európai szocialista országok büntetőjogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zs. Szőke Zoltán (1974) Szövetkezeti tagsági jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám Katalin (1974) A tanúbizonyítás néhány elméleti és pszichológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:09:44 CET.