Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1973

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Á | É
Number of items: 180.

A

Asztalos Erzsébet (1973) A prostitúció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagyula Györgyné (1973) A gyermekgondozási segélyről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Pál (1973) A know-how problémája az iparjogvédelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Béláné Dávid Irén (1973) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Binnyei Géza (1973) A szabadság kiadásának fejlődése, különös tekintettel a hat napos munkaidőrendtől eltérően foglalkoztatott dolgozókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bodnár Lászlóné (1973) Az ipari szövetkezeti tagsági munkaviszony néhány társadalmi elemének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Bodó Balázsné Far Mária (1973) A kutatási-fejlesztési szerződés egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogó Margit (1973) Az urbanizáció hatása a fiatalkorúak kriminalitására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Erzsébet (1973) Az államigazgatási eljárási törvény módosításának kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Ottó (1973) A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségének elvei az új büntetőtörvénykönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Béla (1973) A gazdaság és a szocialista alkotmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Béláné Hasznos Mária (1973) Az állami lakások elosztásának új jogi rendje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzinkay Zoltán (1973) A magyar szocialista bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Béla (1973) Apasági vélelem különös tekintettel a házasságon kívül született gyermekekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Gyula (1973) A büntetőeljárási jog alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi Sándor (1973) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánkuti Antal (1973) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányász Erzsébet (1973) A büntető fellebbezési rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bélteki Erzsébet (1973) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társadalmi oldala. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Ferenc (1973) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böhm Józsefné Faragó Anna (1973) A válás társadalmi okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Clauser Róbert (1973) A nemzetközi fizetések joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Lajos (1973) Családtagi viszony szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csatári Erzsébet (1973) A peres felek közreműködési kötelezettsége a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmarik József (1973) A munkáltató felelőssége üzemi baleset esetén a társadalombiztosítási szervvel szemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuha József (1973) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal) különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csűri Gábor (1973) A tanácsi szakigazgatási szervezet fejlődése 1965 és 1971 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czene Klára (1973) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és egyes szociológiai tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dancs Mária (1973) Az állam kulturális-nevelő funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demény Kálmán (1973) A szocialista országok közös pénzügyi intézményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dittmann Györgyné Eszik Zsuzsanna (1973) A jóhiszemű eljárás újabb biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Sándor (1973) Új rendelkezések a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvényben. Különös tekintettel az eljárásjogra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dénes Etelka (1973) A munkaidő és a munkaidő-csökkentés feltételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Endre Istvánné Körösztös Márta (1973) Az apaság vélelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Ildikó (1973) A polgári eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erményi Lajos (1973) A tárgyalás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Dr. Faludi Lajosné (1973) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és egyes különös eljárási rendelkezéseinek egybevetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Zoltán (1973) A képviselők és választók kapcsolatának elmélyülése, megbízatásaik országgyűlésen kívüli teljesítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Éva (1973) Problémák a szállítási szerződés teljesítésének köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Zoltánné Váczi Anna (1973) Hazánk egészségügyi igazgatása a szocialista egészségügyi alapelvek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Győző (1973) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejér Gézáné Pócsai Elvira (1973) Útügyek igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Márta (1973) A munkaügyi viták keletkezésének okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Tamásné Hegedűs Márta (1973) A prostitúció kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feldmájer Lívia (1973) Az egyén jogalanyiságának helyzete a nemzetközi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Erzsébet (1973) Az ügyészi vád és vádképviselet egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fiedler Péter (1973) Prostitúciós jellegű bűntettek kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frankovics Zsolt (1973) Devizagazdálkodásunk a gazdaságirányítás új rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frankovics Zsoltné Polgár Orsolya (1973) Gyámügyi igazgatás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Erzsébet (1973) A gyermekelhelyezés és gyermekláthatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földy Dániel (1973) A szocialista gazdálkodó szervezetek egymásközötti fizetéseinek problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füsti Molnár Zoltán (1973) Az individuum a jogalkalmazásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galambos Gáborné Bódi Rózsa (1973) Mulasztás, és perbeli következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerda Katalin (1973) A magyar illetékrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Erzsébet (1973) Az Egyesült Államok vietnami intervenciójának átfordulása agresszióvá. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Guti János (1973) A községi VB. titkár jogállása az új tanácstörvény alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai Gábor (1973) A versenyjog kérdései a szocializmus gazdálkodási viszonyai között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Sándorné Szabó Gabriella (1973) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göndös József (1973) Zrínyi Miklós és az államtudomány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halász Mária (1973) A fegyelmi felelősségről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi László (1973) A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés hatékonysága az új jogi szabályozás alapján és ítélkezési problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Ágnes (1973) Büntetések és intézkedések rendszere és fejlődésük a kor társadalmi fejlődésével összefüggésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heckel Zsuzsanna (1973) Az ifjúság fejlődésének büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Ilona (1973) A fogalmak szerepe a jogalkotásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Helle Gizella (1973) A vállalatok belső szervezete és igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hodosy Márta (1973) Az államigazgatási határozat bíróság előtti megtámadásának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Péter (1973) A személyi földtulajdonjog egyes kérdései a belterületen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hunyadi Éva (1973) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori János (1973) A tanácsi szervezet változásai a második tanácstörvénytől (1954. évi X. tv.) napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hárshegyi Frigyes (1973) Az akkreditívvel kapcsolatos néhány jogi kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilyés Imre (1973) Mezőgazdasági termelőszövetkezetek feletti törvényességi felügyelet vizsgálati módszerei és szempontjai Hajdúnánás város gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iványosi Szabó Éva (1973) A szabadságvesztés egyes elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó Hedvig (1973) A terhelt kihallgatásának kriminalisztikai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Anna (1973) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janklovics Tibor (1973) A jogtudat fogalma és egyes vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Katona Lenke (1973) Az állami vállalat egyes polgári jogi kérdései az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Lászlóné Princzinger Márta (1973) Jótállási rendszerünk korszerű szabályozásának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerék Ágnes (1973) Társasbíráskodás - egyesbíráskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi János (1973) A szőlő- és gyümölcstermelő szakszövetkezet szervezeti félépítése és belső irányítása, különös tekintettel a kiskőrösi járás szakszövetkezeteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Klára (1973) A polgári perrendtartás fellebbezési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisfaludi Péter (1973) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1973) Az OTP szervezete, feladatai, működése, különös tekintettel a KST munkájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Lajos (1973) A termelőszövetkezeti tulajdon kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koczka Éva (1973) Speciális prevenciót célzó intézmények a szabadságvesztés büntetés végrehajtása alatt nem álló elítéltek viszonylatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korhec Tamás (1973) A vállalatok munkajogi anyagi felelőssége az összehasonlító jog szellemében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Korláth Gyuláné Seres Ilona (1973) A kerületi hivatalok mint elsőfokú szabálysértési hatóságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ferenc (1973) A közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos szabálysértési eljárások rendőri feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Margit (1973) Többek közös károkozásának szabályozása különös tekintettel a termelőszövetkezeti jogra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera Jánosné (1973) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunhalmi István (1973) A tanács vb. igazgatási osztályának szervezete, működése, különös tekintettel a szabálysértési ügyintézésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutacs Mária (1973) Az urbanizáció kérdései Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutny Nándor (1973) A szocialista állam funkciói, funkcióformái (tekintettel a kulturális forradalom főbb aspektusaira). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádas László (1973) A bíróság elé állítás vádirat és tárgyalás kitűzése nélkül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Marianna (1973) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Ladányi Antal (1973) A fiatalkori bűnözés egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lapp Jenő (1973) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai Mária (1973) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz László (1973) Korrupciós bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Lajos (1973) Vasúti közlekedési bakesetek kriminalisztikai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majoros György (1973) Állam - jog - gazdaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makai Tibor (1973) A tanácsi vállalatok irányításának szervezeti problémái az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mareczky Ferenc (1973) A termelőszövetkezeti jog fejlődési szakaszai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matusovits Tamás (1973) Kártérítési formák és gyakorlat a felelősségbiztosítás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi Éva (1973) Társasbíráskodás, egyesbíráskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Mária (1973) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikola Julianna (1973) A vállalati szintű szabályozás kialakulásának indokai, azok jogforrási jellege. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikula Mária (1973) A proletárdiktatúra funkcióinak alakulása Magyarországon 1948-tól 1968-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Ágnes (1973) Fellebbezési rendszerünk a polgári peres eljárásokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tibor (1973) A jogi személy relatív jogképességének néhány időszerű problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tiborné Papdi Etelka (1973) Az állam javára való marasztalás és a gazdasági bírság egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Monory Bulcs (1973) Az euthanasia büntetőjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móra János (1973) A büntetőeljárási jog egyszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Béla (1973) A javító-nevelő munka intézményének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István (1973) Devizajog és fizetési egyezmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1973) A községi tanácsegység szakigazgatási szervének irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagymihály Gábor (1973) Az állami tevékenység, alapvető iránya, hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri Béla Zoltán (1973) A magyar népköztársaság alkotmányának módosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Négyessy Béla (1973) Az ügyész részvétele a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh András (1973) A magyar adórendszer különös tekintettel a lakosság adóira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ombódi Pálné (1973) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései. Az állami gondozásba vétellel kapcsolatos eljárásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Éva (1973) A szocialista állam keletkezésének két útja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pataki Erzsébet (1973) A társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataky Miklós (1973) A vállalati alapok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataky Miklósné (1973) Az állami költségvetés szerkezete és elkészítésének elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrik Orbán (1973) Baleseti kártérítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pinczési István (1973) A vámbűntett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Imre (1973) A méltányosság és az igazságosság viszonya a jogalkalmazásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péczeli Erika (1973) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pósa Ibolya (1973) Az államigazgatási dolgozók képesítése és képzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rab Ferenc (1973) A bürokrácia, mint az állam elidegenedésének egyik megnyilvánulási formája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rakita Gáborné (1973) Visszaeséses egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rakonczai Éva (1973) Állam, politika és környezetvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reile Elemer (1973) Az építésügyi igazgatás jogrendje és funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Remenyik Ernő (1973) Bírósági ítéletek munkavédelmi ügyekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rényi Miklós (1973) A különböző típusú városok igazgatási szervezete közötti különbségek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajó József (1973) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinka Ágnes (1973) A vállalatok közötti szerződésszeges, különös tekintettel az építési szerződésszegesekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somlyai Károlyné Horváth Klára (1973) A házastársi vagyonközösség szabályainak alkalmazása a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szablics Imre (1973) A jog hatékonyságának szociológiai problémái (Előfelvetések az új lakásügyi rendelkezések hatékonyságának szociológiai megközelítéséhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Antal (1973) A Magyar Népköztársaság alkotmányának módosításai 1949-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Csaba (1973) A tanács Végrehajtó Bizottságok szociálpolitikai feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Erzsébet (1973) A mezőgazdaság szocialista átszervezését segítő intézkedések és jogszabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ilona (1973) A terhelt kihallgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mihály (1973) Termelőszövetkezeti földhasználat és földtulajdon kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry Szabolcs (1973) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári N. Bálintné (1973) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti döntőbizottság anyagi és eljárásjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási Lászlóné Köteles Mária (1973) A testi sértés bűncselekményének elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziágyi István (1973) A neofasizmus és megjelenési formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Éva (1973) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Szűcs Imre (1973) Tervező vállalatok kollektív szerződéseinek elemzése, különös tekintettel az alanyok jogaira és kötelezettségeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szüts Istvánné Czirok Zsuzsanna (1973) Megyei tanácsok VB tervosztályainak feladatai és tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Péter (1973) Korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Zoltán (1973) A részesedési alap és felhasználásának szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárfi Ildikó (1973) Védő- és óvóintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sütő József (1973) A jogi normák hatékonyságának vizsgálatához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sütő István (1973) A személyzeti politika és a tanács személyzeti munkájának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Margit (1973) A járási hivatal és a megyei tanács irányító, ellenőrző tevékenysége a községi tanácsok szakigazgatási szerve irányában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanács Rozália (1973) Jogorvoslat az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarajossy Béla (1973) A szocialista gazdálkodó szervek alapképzése, különös tekintettel a részesedési alapra, annak képzésére és felosztására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarnai László (1973) A kellékszavatosság néhány elvi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terjék Mária (1973) A fegyelmi büntetés kiszabásának feltételei a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torma Margit (1973) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tábori László (1973) A képviseleti szervek szerepének növekedése a szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth József (1973) A tanácsi végrehajtó bizottságok szakigazgatási szerveinek ügyrendjével kapcsolatos kérdések, különös tekintettel a városi tanácsokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mária Magdolna (1973) A közúti közlekedést veszélyeztető bűncselekmények az új büntető novella tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tibor (1973) A függelemsértés, az elöljáró-, és szolgálati közeg elleni erőszak büntette. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Kása Gyula (1973) Társulási formák az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török László (1973) A nyomozási kísérletek eredményességét befolyásoló tényezők és a nyomozási kísérlet eredményeinek értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Berta László (1973) A genocidium. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tőzsér Erzsébet (1973) A tanúkihallgatás egyes kriminalisztikai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga János (1973) Személyi földtulajdonjog a zártkertben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Ádám (1973) A tartási (életjáradéki) szerződések megszűnése a magyar és jugoszláv joggyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi Péter (1973) Tartási és életjáradéki szerződések néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágh Pál (1973) A vállalat munkajogi anyagi felelőssége üzemi baleset esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi István (1973) A beruházások finanszírozása, különös tekintettel - annak forrásait illetően - a fejlesztési alapra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Katalin (1973) A kötbér jelentősége és hatékonysága a szocialista gazdálkodó szerveknél az új mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Tamás (1973) A Munka Törvénykönyve tanácsi szerveknél való végrehajtása különös tekintettel a munkáltatói jogok gyakorlására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wingert Zsuzsanna (1973) A csalás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádók Vince (1973) Vállalati beruházások szabályozása az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éliás Sára (1973) Az elbirtoklás jogintézménye hatályos jogrendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:03:58 CET.