Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1972

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö | Ő
Number of items: 150.

A

Arató Katalin (1972) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babinszki Erzsébet (1972) Az államigazgatási dolgozók fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Badak János (1972) A polgári eljárás alapelvei, a rendelkezési és a tárgyalási elv. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Tibor (1972) A kár megosztása a debreceni járásbíróság gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zoltán (1972) A büntetőjogi büntetés és a megelőzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barabás István (1972) A vállalkozási szerződés megszegésével kapcsolatos felelősség magánszemélyek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Mihály (1972) Tervezési szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartó Éva (1972) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Mihály (1972) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berentés Béla (1972) Az egységes ingatlannyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertóty László (1972) Jövedelemelvonás a vállalati gazdálkodásban, különös tekintettel az építőipari vállalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari László (1972) Ideológia - állam és jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Gézáné Mónus Erzsébet Katalin (1972) Felelősség a külkereskedelmi gyakorlatban - különös tekintettel a szerződésszegésért való felelősségre a szocialista jogban és az angol jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Mihály (1972) A mezőgazdasági termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Judit (1972) Szakértő a polgári perben és a valószínűsítő szakértői vélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Balázs (1972) A nagyvállalatok néhány közgazdasági és jogi kérdése az indirekt irányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár Antal (1972) A mögöttes felelősség esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár Antalné (1972) Kármegosztás bíróságaink gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Zsuzsanna (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Bottyán Lászlóné (1972) A jogsértés mibenléte és egyes elméleti megállapításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánkúti Antal (1972) A tanácsi szervezet fejlődése a II. Tanácstörvénytől (1954. X.) napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csamangó Szilveszter (1972) Választási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Imréné (1972) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csatlós Olga (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csenki Ferenc (1972) A földügyi szakigazgatás új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Csaba (1972) A Bretton Woods-i rendszer válságának bemutatása a dollár múltján és jelenén keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Klára (1972) A szabadságvesztés büntetés és végrehajtása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czene Magdolna (1972) Gondolatok az akaratszabadság és a büntetőjogi felelősség kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Deák János (1972) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának néhány gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos István (1972) A kötelező beadás rendszerétől a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dániel András (1972) A mezőgazdasagi termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Margit (1972) A méltányosság és a szocialista állam- és jogelmelét. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Mária (1972) A nyomozási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ferenc (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frech József (1972) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Ágoston (1972) A tárgyalás előkészítése a magyar szocialista polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tamás (1972) Változások a járási közigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Garay Tamás (1972) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége a termelőszövetkezettel szemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gedeon Tihamérné (1972) A fellebbezési eljárás államigazgatásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely László (1972) A jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdései a szocialista jogelmelétben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glasz Zsuzsa (1972) A házasságfelbomlást befolyásoló tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gonda Gizella (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gorza Jenő (1972) Több munkaviszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Katalin (1972) Szerződésen alapuló tartási viszonyok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyólai Katalin (1972) Gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyössy Zsuzsanna (1972) Az emberi méltóság és becsület védelme a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábossy Zsuzsánna (1972) A személyhez fűződő jogok kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Ilona (1972) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Mihály (1972) A tanácsvezetői jogkör szélesítésének a lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu Koppány (1972) A nemperes eljárások egységesítésére irányuló törekvések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Sarolta (1972) Jelenkori kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Sándor (1972) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani Miklós (1972) A jogviszonyelmelét általános kérdései a szocializmus építésének időszakában, különös tekintettel a büntetőjogi viszonyra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hodobay Ágnes (1972) A fuvarozó felelőssége, különös tekintettel a vasút fuvarozóéra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Istvánné (1972) Modern kriminológiai irányzatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hovanyecz Tamás (1972) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Tóth Erzsébet (1972) Állam, társadalom és egyén /Különös tekintettel a gyarmati sorból felszabadult arab államokra/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imolya Imre (1972) A személyi földtulajdon Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jordán Éva (1972) A törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Imre (1972) A fuvarozó felelőssége: különös tekintettel a vasút fuvarozói felelősségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Judit (1972) A városigazgatás, várospolitika egyes kérdései Hajdú-Bihar megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jászai Júlia (1972) Megelőzés és büntetőeljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jósa Miklós (1972) Az illetékek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józó Jánosné (1972) Munkabér, anyagi ösztönzés és hatékonyság a klubokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamarás Kálmán (1972) A szállítási szerződés és annak teljesítése az újabb joggyakorlat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Sándor (1972) Állam, jog, szemelyiség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Imre (1972) Az államigazgatási szervek fogalma, belső struktúrája, különös tekintettel a tanácsi igazgatási szervek helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Klára (1972) Az élet büntetőjogi védelmének fejlődése a hazai jogalkotásban és joggyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen József (1972) A termelőszövetkezeti tagsági vitás ügyek a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koch Ágnes (1972) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Dániel (1972) A büntetési rendszer aktuális kérdései a szocialista államok büntetőjogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krajkó Margit (1972) Rokontartás különös tekintettel a gyermektartásra, és a házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krisztin András (1972) A felelősség speciális esetei a közúti teherfuvarozás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti Kis Katalin (1972) A háztáji gazdaság kialakulása és fejlődése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendy László (1972) A szövetkezeti jogi szabályozás fontosabb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendy Lászlóné (1972) Az állami és termelőszövetkezeti tulajdon különbözősége közgazdasági és jogi szempontból és ennek hatása az állami vállalatok és termelőszövetkezetek gazdálkodására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürti László (1972) Államigazgatási és társadalmi szervek feladata a gyermek és ifjúságvédelem területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Leb Judit (1972) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lenkei Edit (1972) Választójogi szabályok alakulása 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Luterán László (1972) A titok védelme a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Gyöngyvér (1972) A válás társadalmi okai, jogkövetkezményei és ezek tükröződése a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lászlófy Katalin (1972) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magony Jánosné (1972) Az MSZMP kongresszusai államunk fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Modok Judit (1972) A szerződési rendszer az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1972) A fiatalkorúak erőszakos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Edit (1972) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mongyi József (1972) Kollektív szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai Anikó (1972) A kriminálpszichológiai irányzatok bűnözéstana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Mérő Endréné Rajnai Zsuzsanna (1972) A szállítási szerződések létrejöttének problémai és a hibás teljesítés következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Ildikó (1972) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy István (1972) Az államok közötti utódlás néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy János (1972) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1972) A nemzetközi folyók jogi helyzete, különös tekintettel a Dunára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Narozsny István (1972) Termelőszövetkezetek egyesülése, beolvadása, szétválása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Gyula (1972) A garázdaság kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyirádi Judit (1972) Eszközáramlás és társulási formák a szocializmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Náhóczki József (1972) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Négyökrű Dezső (1972) Az új gyámügyi eljárás főbb rendelkezései a védő- és óvóintézkedéssel kapcsolatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ferenc (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz Sándor (1972) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Károly (1972) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osváth Gedeon Emil (1972) A Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottságok működése Bács-megyében, a szocialista kriminológiai elmélet tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pallai Sándor (1972) Közlekedés körében elkövetett veszélyeztetés kriminalisztikai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Flórián (1972) A szakszövetkezeti tagok szociális ellátása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paál Elemér (1972) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Büntetőjogunk legfontosabb család és ifjúságvédelmi eszköze, az ifjúság elleni bűntett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pfleger Ernő (1972) Takarékbetétekkel előforduló visszaélések megelőzése és felderítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Poptyilikán György (1972) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi István (1972) A közúti közlekedés veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi Istvánné (1972) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Gyula (1972) A közvetlen és közvetett demokrácia a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rózsa Ernő (1972) A szocialista forgalmi adó szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsahegyi János (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajtos Éva (1972) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasi István (1972) A peres és a nemperes eljárások kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Katalin (1972) A mezőgazdasági termelőszövetkezet földtulajdonának kialakulása és megszerzésének jogcímei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Márta (1972) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siklóssy Zsuzsanna (1972) Az öngyilkosság problematikája Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simics Zsuzsa (1972) A vállalkozási szerződés alanyainak jogi helyzete és a szerződés megszegésével kapcsolatos felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Tibor (1972) Az állami gondozásba vett gyermekek veszélyeztetettségének pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szanka László (1972) A hitelszerződésekből eredő követelések biztosításának módja és eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry Mária (1972) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szecskay András (1972) A hibás teljesítés egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemes Éva (1972) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulásának és továbbfejlődésének közgazdasági és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Gábor (1972) Az állam és az egyén viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Gáborné (1972) A szocialista törvényesség, a törvényesség érvényesülése az államigazgatási jogalkalmazói munkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai Sándor (1972) Szocialista egészségügyi igazgatásunk, különös tekintettel az Állami Közegészségügyi Járványügyi Felügyelet tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási Annamária (1972) A polgári eljárás szankciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szobonya Miklós (1972) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szögi Tibor (1972) Az államigazgatási szervek feladata a gyermek és ifjúságvédelem területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Zoltán (1972) A kollektív szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Teleki László (1972) A tettesség fogalma, fajai és elhatárolása a bűnsegélytől. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár János (1972) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi Balázs (1972) A testi épség, egészség büntetőjogi védelme. A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Antal (1972) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferenc (1972) A büntetőeljárási jog alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gyula (1972) A társadalombiztosítási szerv által nyújtott ellátások megtérítésének gyakorlata a Volán 5. sz. Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Károly (1972) Újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tőke Anna (1972) A védő a büntetőeljárási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvári József (1972) Az építésügyi igazgatás feladatai, szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urhegyi Béla (1972) A szocialista állam funkcióinak kifejeződése a szocialista jogalkotásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

V. Fodor Endre (1972) Az elítéltek nevelése a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veréb Balázsné (1972) Munkaerőgazdálkodás és bérmechanizmus az állami vállalatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vlaj Lajos (1972) A hatalom és a társadalom dialektikájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vándor Rudolf (1972) A joghézag kérdése a mai magyar szocialista jogelméletben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Werger Mária (1972) A gazdasági döntőbizottsági eljárás és egyes intézményeinek a polgári eljárással való azonosságai és különbözőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zám János (1972) Élet vagy testi épség veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldi László (1972) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a gyulai járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágoston Lászlóné (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Örlős Gáborné (1972) A magyar szocialista államigazgatás-tudomány eredményeinek áttekintése az 1950. óta megjelent főbb szakirodalmi művek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őze Sándor (1972) A törvényhozás és végrehajtás egységének elmélete és alkotmányos gyakorlata a szocialista államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 20:58:32 CET.