Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1970

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 109.

A

Abonyi László (1970) A törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Abrudbányai Iván (1970) A deviáció társadalmi tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási György (1970) Élet vagy testi épség veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

André Márta (1970) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakonyi Marianna (1970) Az új szabálysértési kódex eljárási rendelkezései (Egybevetve a régi szabályokkal, különös figyelemmel a 32/1955. VI. 8./MT.sz.rendeletre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi József (1970) Leltárhiányért fennálló anyagi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Klára (1970) Az új gyámügyi eljárási rendeletről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barócsi Mihály (1970) A beruházások finanszírozásának új rendje az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky András (1970) Üzemi baleset és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan Ákosné (1970) Az élet és testi épség veszélyeztetése a járművezetés szabályainak megszegésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bethlendy Mária (1970) Postaügyi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Sándor (1970) A biztosítás pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsodi György (1970) Az új csehszlovák államjogi rendezés alapvonalai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálind Sándor (1970) A gazdasági reformmal kapcsolatos változások a szállítási szerződés szabályozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Istvánné (1970) A kisajátítási eljárassál kapcsolatos államigazgatási feladatokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Mária (1970) A Végrehajtó Bizottság szakigazgatási szerveinek belső szervezési kérdései, különös tekintettel az egészségügyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi László (1970) Az ipari termékforgalommal kapcsolatos szerződések szankciós rendszerének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csekő Ilona (1970) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Klára (1970) A francia alkotmányok fejlődése 1789-től napjainkig, különös tekintettel az 1958. évi alkotmányra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Miklós (1970) Termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Julianna (1970) A kisajátítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Ferenc (1970) A szabadságvesztés-büntetés kiszabásának és végrehajtásának elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csősz Zsigmond (1970) A tőkés világ pénzügyi intézményei és a valutáris együttműködés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Czike Albertné Erdődy Kinga (1970) A testi sértés bűntette. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czucz Ottó (1970) A büntetőjogi garanciák etikai, filozófiai megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Deák Julianna (1970) A végrehajtó bizottság szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobozy Béla (1970) Az izgatás jellegű bűncselekmények a Magyar Népköztársaság új büntető törvénykönyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fazekas János (1970) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Zoltán (1970) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi Anna (1970) A visszaesés jelentősége büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Emma (1970) A lopás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor József (1970) Általános és különös eljárási szabályok államigazgatásunkban, különös tekintettel az igazgatási osztályok feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gally Mihály (1970) A tudományirányítás szervezeti és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Sándor (1970) A letéti felelősség különös tekintettel a szállodai letétre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrfi Attila (1970) A területi munkamegosztás az államigazgatásban települések és igazgatási egységek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Erzsébet (1970) A Ptk. új öröklési jogi megoldásai, és azok elvi indokai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gócs István (1970) A népi ellenőrzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Klára (1970) A tanácsok gyámügyi feladatai, különös tekintettel a megelőző tevékenységre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hanovszky Zsolt (1970) Választási rendszerünk fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1970) Hatalom és az állam. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Izsák Péter (1970) Az állami vállalat megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Róza (1970) Az új szabálysértési kódex eljárási rendelkezései (Egybevetve a régi szabályokkal). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jankovics Erzsébet (1970) Változások a községi igazgatási szervezetben (községi egységes szakigazgatási szervek, nagyközségek, városkörnyéki községek). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Endre (1970) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Klára (1970) A népi ellenőrzés szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalocsa Margit (1970) A szabálysértési eljárás régi és új szabályozásának egybevetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos András (1970) A gazdasági integráció fejlődése, szervezeti és jogi formái a tőkés és a szocialista gazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Ferenc (1970) A rendhagyó orvosi jogviszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszap Gyula (1970) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége a termelőszövetkezetnek okozott kár esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Péter (1970) Bank és hitelviszonyok az új irányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Vince (1970) A vámjog szerepe az új gazdasagi mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis József (1970) Fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos néhány elméleti és gyakorlati probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Istvánné Darázs Franciska (1970) Az összeesküvés (Törvényi tényállas elemeinek alakulása a századfordulótól az 1961. évi V. törvényig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolláth György (1970) A tartási és életjáradéki szerződések néhány aktuális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolozsvári József (1970) Szocialista hitelrendszer pénzügyi-jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly Csaba (1970) A legfelső államhatalmi-képviseleti szervek az európai szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos József (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági vitákkal kapcsolatos eljárás első fokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mária (1970) A reformatio in peius tilalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Erzsébet (1970) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Györgyné (1970) A községi tanács végráhajtó bizottságának egységes szakigazgatási szerve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ibolya (1970) A jogszabályhoz kötöttség és a diszkrécionális mérlegelés joga a szocialista jogalkalmazásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Józsefné (1970) A büntetőeljárás szerepe a bűnözés elleni küzdelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Katalin (1970) Szocialista erkölcsi normák jogrendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővári Anna (1970) Perbeli cselekmények fajtái és érvényesülési formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lengyel László (1970) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leskó Ferenc (1970) Az emberölés alakzatai a Btk-ban különös tekintettel a szándékos emberölés minősített esetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Ferenc (1970) Az emberölés alakzatai a Btk-ban, különös tekintettel a szándékos emberölés minősített eseteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makai Gyula (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek hitelellátása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosy Ágnes (1970) A szocialista bank és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mautner Péter (1970) A javító-nevelő munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihályi István (1970) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Jolán (1970) A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés különös tekintettel a közúton elkövetett veszélyeztetésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1970) Tárgyalás előkészítése a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Mészáros Jánosné Pajtás Anikó (1970) A modern burzsoá kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móra István (1970) A büntetőeljárás egyszerűsítésének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müller Józsefné Szekszárdi Zuzsanna (1970) Az alanyi jog mibenléte és terjedelme - A joggal való visszaélés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Katalin (1970) A községi tanácsok egységes szakigazgatási szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gabriella (1970) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása, különös tekintettel a kisajátítási kártalanítási perekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Istvánné Papp Mária (1970) A kisajátítási kártalanítás és bírói gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Pál Mária (1970) A munkajogviszony jogellenes megszüntetése, következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz Jánosné (1970) A lopás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Panyor Mihály (1970) A végrehajtó bizottság szakigazgatási szerveinek belső szervezeti kérdései, különös tekintettel a mezőgazdasági igazgatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Györgyné (1970) A beruházások pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó Imre (1970) Termelőszövetkezetek pénzforgalmának szabályozása különös tekintettel a készpénzforgalomra és a társadalmi tulajdon védelmére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pánti Irén (1970) A nemek egyenjogúsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rauzs József (1970) A részesedési alap és felhasználásának szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rosiár László (1970) A szállítási szerződések a szocialista gazdálkodás új rendszerében. A szerződési akaratmegegyezés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónai Miklós (1970) Törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Simon Margit (1970) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság munkájának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinkó Jeremiásné (1970) A bizonyítás tárgya és terjedelme a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spang Éva (1970) A postaügyi igazgatás szervezete, feladata, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó András (1970) A fegyelmi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Károlyné (1970) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi József (1970) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Ákos (1970) Az ember méltóságának büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szita Melinda (1970) A válás társadalmi okai és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szkurszki Antalné (1970) A szerzői jog védelme a szocialista polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlovák István (1970) A fegyelmi felelősségrevonás helye és szerepe a MÁV Szegedi Igazgatóság területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szremácz László (1970) A fuvarozó felelőssége különös tekintettel a vasút fuvarozói felelősségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sőregi Zoltán (1970) A név a magyar és jugoszláv családi jogban (szerepe, jelentősége, formája stb.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Thékes István (1970) Nemzetközi pénzügyi intézmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tápai Piroska (1970) Az egyén magatartását meghatározó társadalmi tényezők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferenc (1970) Szerződési rendszer az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Tóth Gáborné (1970) Anyakönyvi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth József (1970) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik János (1970) A szabálysértési eljárás és annak gyakorlati tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadász György (1970) A proletárdiktatúra funkcióinak változása a szocializmus építésének időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vilonya Balázs (1970) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zombory Pál (1970) Vállalatok irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 20:46:30 CET.