Works by discipline "law"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú | Ü | Ő
Number of items at this level: 13433.

A

Abaffy Mihályné (1978) "Szociálpolitika - népesedéspolitika". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Abay Enikõ (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi Ferencné (2007) Hozzátartozói nyugellátások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi László (1970) A törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Abrudbányai Iván (1970) A deviáció társadalmi tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Acsai Judit (2006) A közalkalmazotti tanácsok és a munkavédelmi bizottságok működése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Aczél Lászlóné (1997) Egyes életmódbeli változások hatása a lakosság állapotára, a rokkantság kialakulása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Acél Csabáné Kora Katalin (1971) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adamcsák Andrea (2000) Személy elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Adamecz Krisztina (2008) A fogvatartás körülményei Magyarországon az adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Adamik Ferencné (1981) A fejlett szocialista társadalom építése és az MSZMP programnyilatkozata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adamik Péter Pál (2003) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Adamkovich Máté (1994) Fejezetek az angol önkormányzatok történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adamovics István (1996) Az időskorúak szociális ellátása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adler Alíz (2006) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Adonyi Lajos (1993) Az egyházak és szerepük a rendszerváltás folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adorján Mihály (1974) A házasság felbontásának egyes kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adorján Lívia (1971) A lakásbérleti jogviszony megszűnése. Jogcím nélküli lakáshasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adorján Mihályné (1981) A gyermek elhelyezésének és láthatásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adányi Andrea (1992) A végrendelet útján történő öröklés gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Agod Anett (2008) Állam és egyház kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Agod Sándor (1981) A vállalat felelőssége az üzemi balesetért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Agárdi Angéla Ida (2002) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája és hatásai Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs József (1986) Bűnösség és felróhatóság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Agócs József (1991) Gondolatok a privatizációról - Jogi és közgazdasági elmélkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ahmed Leila (1999) A multinacionális vállalatok globális és lokális reklámjainak elméleti háttere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ahmed Zsolt (2002) A fosztogató jellegű bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ajtai Magdolna (1987) A férfi és nő közötti kapcsolat erkölcsi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ajtai Manuella (2007) Pályakezdő fiatalok munkaerő-piacon való érvényesülése Magyarországon munkaügyi statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Akli Tiborné (1996) A munkaügyi kirendeltség feladata, szerepe a foglalkoztatás és térségfejlesztés kapcsolatában. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Akliné Tomán Margit (1999) A magyar szeretetszolgálatok hazai és külföldi önkéntes tevékenysége a szociális ellátásban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Aladics László (2007) Az ügyfelek jogai a közigazgatási eljárások során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Albert Judit Erzsébet (1975) A gyermekről való gondoskodás egyes jogi problémái (gyermektartás, gyermektartásdíj). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Albert Krisztina (2001) Humánerőforrás gazdálkodás - különös tekintettel a képzésre, továbbképzésre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Albert Nikoletta Zita (2005) Szükségesség és arányosság megítélése jogos védelem és végszükség esetén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Albrecht Loránd (2004) A jegyzői gyámhatóság feladatainak jogi szabályozása valamint a gyermekvédelmi hatósági intézkedések alkalmazásának gyakorlata 1997 óta. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Albrecht Sándor (1978) Az ipari termelés újjászervezése Kiskunfélegyháza városban a felszabadulástól a pénzügyi stabilizációig: az MKP helyi szerveinek kapcsolatos tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Alföldi Barbara (2004) A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei - különös tekintettel Bács - Kiskun megyére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi Barbara (2007) A közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűnése, megszüntetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi Zoltán (2004) Az Európai alkotmány tervezete: Az Európai Unió Kül- és biztonságpolitikai perspektívái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almádi Edit (2006) Munkaerő-piaci programok Békés megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almádi Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, különös tekintettel a hamis vád, hamis tanúzás bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Katalin (2007) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, mint a pénzügyi intézmények felügyelő-, ellenőrző- és engedélyező szerve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Csaba (2000) A perorvoslatok, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Ferenc (1999) A magyarországi református egyház szervezeti kialakulásának első évszázada a Dunamelléken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási György (1993) Az izraeli pártok és a pártrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási György (1970) Élet vagy testi épség veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Ibolya (2004) Az óvadék. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Marianna (1993) Életszínvonal-vizsgálatok Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Mihály (2001) A szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Sára (1983) A gyermekvédelem története és jogi szabályozása napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Tibor (1987) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatok megalakulása és tevékenységük Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Tímea (2003) A magzati élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Andrea (2008) A munkaügyi viták típusai, a direkt akciók és munkaügyi viták rendezésére szolgáló eszközök bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almásiné Papp Mária (2007) A fogyasztóvédelem intézményrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Alpek Gábor (2006) Sopron népességtörténete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Alpár Tünde (1999) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükségesség megítélésénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Alt Dóra (1979) Machiavelli állammal kapcsolatos nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Altmayer Ákos (1999) A szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Alvári Sós Andrea (2000) Az ingatlan-nyilvántartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Edina (2003) Magyarország agrárjogi szabályozása az EU tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus János (1987) Apasági és származásmegállapítási problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus Norbert (2002) Az emberölés egyes minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Róbert (2003) Adatvédelem és információgazdagság, személyiségi jogi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Vencel (1983) A halaszthatatlan nyomozási cselekmény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus Zoltán (2000) Az államfő egy évtizede Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrusné dr. Nagy Erzsébet (1996) A munkavédelemről és a társadalombiztosításról szóló törvények kapcsolódási pontjai a megtérítési ügyek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ambrózyné Tóth Gabriella (1981) Államigazgatási határozatok megtagadása bíróság előtt, különös tekintettel az állami tulajdonbavételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ampovits Ágnes (1971) Erőszakos cselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ancsin János (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Anda Péter (2008) A reklám és jogi szabályozásának főbb kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andor Ferenc (1986) A földtulajdonjog fejlesztésének lehetőségei - Különös tekintettel a tartós földhasználati jog problémáira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andor Krisztina (1994) Az 1945-ös földreformtól napjaink termőföld privatizációjáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andor Magdolna (1976) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andres Vilmosné (2004) A betegjogok és a betegjogi képviselő, az eddigi gyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andris Ildikó (2002) A részjegy és az üzletrész problematikája a szövetkezeti jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andriska Annamária (2003) Nemzetközi adásvétel a Bécsi Vételi Egyezmény és az Incoterms tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andriska Szilvia (2002) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

András Béla (2003) Fogyatékosok helyzete napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

András Ildikó (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

András János (1986) Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc Marx és Engels műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

András Lõrinc (2005) A terhességi - gyermekágyi segély, valamint a gyed változásai az 1975. évi II. tv. hatálybalépésétõl napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

András Ágnes (2003) Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási Dorottya (1994) Hiteleshelyi oklevelek regesztái a középkori magyar joggyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andrási Karolina (2000) Az előítéletek szerepe a társadalomban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási Ádám (2006) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andráskó Rita (2004) Pénzügyi lízingszerződés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrásné Bognár Ildikó (1996) Az országgyűlési képviselők jogállása, különös tekintettel az interpellációra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andrásy Mária (2005) A munkanélküliség alakulása és kezelése Magyarországon és egyes Uniós országokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

André Márta (1970) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

André Márta (1969) Tartási és életjáradéki szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andáné Beyer Ágnes (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó Katalin (2005) Nők a munkaerőpiacon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó Zsombor (2004) Nyugdíjreform és nyugdíjpénztár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andódi Henrietta (2001) A birtokrendezés megvalósításának jogi háttere az Európai Unió elvárásai szerint. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andódi László (2000) Gyermek és fiatalkorú bűnözés (Új elemek a fiatalkorú bűnözés szankciórendszerében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andódi Lászlóné (2001) A hegyközségek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Anga Anikó (2006) A földhaszonbérlet szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Angeli Éva (1976) Az MSZMP művelődéspolitikája 1956 és 1962 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Angyal Andrea (2000) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal Irén (1986) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Angyal Orsolya (2003) A munkanélküliség kezelésének aktív eszközei Magyarországon, különös tekintettel a strukturális munkanélküliség kezelésére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Anka Márton Tibor (2008) A zálogjog az ingatlan-nyilvántartás szempontjából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Annus Rózsa (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Annus Zsuzsanna (1983) Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Annusné Kovács Valéria (1981) A házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Anschau László Dávid (1999) Normatív és gyakorlati közbeszerzés az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Anikó (2004) A magyar választójogi rendszer fejlődése 1848-tól napjainkig főbb vonalakban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Edit (2001) A külföldiek munkavállalása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Emese (2003) Az emberi erőforrás-gazdálkodás néhány problémája és a MÁV Rt. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Gabriella (1991) Az agrárviszonyok alakulása és fejlődése Tótkomlóson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal György (1979) A szövetkezeti demokrácia és a munkahelyi közösségek helye, szerepe, jogállása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Gábor (2000) Gazdasági társaságok joga az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Gábor (1985) A szabadságvesztés-büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Géza (1988) A szocialista politikai fejlődés útjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Ildikó (1981) A hazásság megkötése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Imre (1980) A járási hivatal és a községi tanácsi szervek kapcsolatának tartalma és formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal József (1999) Vállalati koncentrációk ellenőrzése (fúziókontroll) az EK jogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Júlia (2000) Apátfalva településfejlődése a statisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Miklós (2001) Régiók Európája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Pál (1990) A méltányosság elvi kérdései gyakorlásának tapasztalatai a társadalombiztosítási jogalakalmazásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Réka (2001) Genetika és kriminalitás ("A vérünkben van, amiről a gének mesélnek."). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Sándor (2000) Társasházak a hatályos szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Tamás Róbert (2001) Debrecen Szabad Királyi város közigazgatása és közgyűlése 1848-49-ben. Az európai regionalizmus kezdetei Kelet-Magyarországon és Erdélyben (1850-1880). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Zsuzsanna (1984) A munkaviszony megszűnése a gyakorlatban és a legfelsőbb bíróság ítélkezésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Zsófia (2004) Javadalmazási rendszerek a versenyszférában a Mátrai Erőmű Rt. gyakorlatának bemutatásával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Antalffy Györgyné Kádár Zsuzsanna (1969) A kötelesrész. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antalffy-Zsíros András (1999) Az iparjogvédelem szerepe a nemzetközi gazdasági együttműködésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antalfy Tiborné (2004) Szakszervezetek szerepe a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalné Huri Andrea (1986) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antalné Imre Enikő (2004) A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása és eltérései a munkaviszony általános szabályaitól. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalné Szakáll Csilla (1984) A végrehajtási eljárás gyorsítására, egyszerűsítésére irányuló törekvések megvalósulása a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antalóczy Alfréd (1993) Atipikus szerződések a polgári jogban - A franchise főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antalóczy Sándor (1997) Alapvető elvek érvényesülése a magyar környezetvédelmi törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antovszki Ilona (2005) Az alternatív vitamegoldási rendszerek jellemzői, különös tekintettel a mediációra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antovszky Magdolna (2002) Rendkívüli felmondás a munkáltató részéről. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apari Szabolcs János (2007) Az ifjúság szexuális fejlődésének védelme, különös tekintettel a megrontásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apatóczky Kálmán (1974) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Apró Adrián (2005) Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Adrián (2001) Raymond Aron totalitarizmus-elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Mária (2007) Társadalombiztosítás és öngondoskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Zoltánné (1999) Nyugellátás a nyugdíjreform után. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Apró Zsolt (2006) A magyar alkotmány tervezetének kidolgozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apáti Nagy Kamilla (1999) Munkaügyi kapcsolatok: a munkavállalói oldal. Egy munkavállalói érdekképviselet bemutatása a Vasas Szakszervezeti Szövetség példáján. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi Antal (1989) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi Gabriella (1999) A kiállítás-szervezés szerepe a marketing kommunikációban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi János (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi Jánosné (1998) A hozzátartozói ellátások helye a társadalombiztosítási ellátások rendszerében. A hozzátartozói nyugdíjrendszer változásai, jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi Mária (1969) A tanácsok költségvetésének szerepe az állami gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradszki András (1981) Somló Bódog állam- és jogbölcseletéről a pozitivizmustól a neokantizmusig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arany János (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények dogmatikai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arany Vanda (2001) A magzat büntetőjogi védelme és az újszülött megölése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany Tóth Mariann (2001) A diszkrimináció tilalma az Európai Unió munkajogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyi Gábor (2002) Az Európai Unió támogatási rendszere, különös tekintettel a Phare programra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyossyné Lehóczky Irén (1978) Erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arató Katalin (1972) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arató Anna (2006) Az ügyész feladatainak változása az alakuló joggyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arató Dezső (1999) A helyi önkormányzatok rendeleteinek alkotmánybírósági ellenőrzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arató László (1994) Médiaelnökök a médiaháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aratóné Cserényi Margit (1998) Az üzemi baleset és társadalombiztosítási vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Argalás Csilla (2004) A közérdekű munka büntetés gyakorlati problémái és lehetséges céljai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ari Zoltán (1998) A kereskedelmi bankok szabályozási kérdései a 90-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arnold Edina (2004) Gyermekvédelmi gyámság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arnótfalvy Sarolta (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arányi György (1981) Élet és testi épség elleni bűncselekmények statisztikai elemzése az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztika tükrében (1964-től). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asbóth Andrea (2005) Az egyéni vállalkozók járulékfizetése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Astrigildo Joao Pedro Culolo (1993) A portugál alkotmányfejlődés és államszervezet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Dóra (2006) Finanszírozás az egészségbiztosításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos Erika (2005) A nemi diszkrimináció szabályozásának alakulása a francia munkajogban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos Erzsébet (1973) A prostitúció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Ferencné (1989) A jövedelemszabályozás pénzügyi jogi megoldásai és hatása a gazdasági tevékenységre 1986-1988 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Hajnalka (2001) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos Judit (1974) A fuvarozó felelőssége az árukárokért a MÁV belföldi forgalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos József (1988) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kialakulása és tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Katalin (2006) A tárgyalásról lemondás és a tárgyalás mellőzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos László (1997) Az Állami Számvevőszék működésének tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Péter (1999) A katonai szolgálati bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aszódi Gabriella (2003) A haszonélvezet szabályai különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Auth Adél (2005) Fiatalok beilleszkedése a munkaerőpiacra Győrben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Avar Attila (1975) A büntetés célja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Avar László (1992) A közlekedési bűncselekmények Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Avarné Berta Brigitta (1991) Házassági vagyonjogunk fejlődése és az 1986. évi IV. törvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Avramucz Sándor (2005) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Azary Barbara (2004) A diszkrimináció jogi szabályozása a munkajogban, és az új Esélyegyenlőségről szóló törvény alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Aág Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás fejlődése Kecskemét városában 1677-1790. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

B. Nagy Barbara (1998) Személyiségvédelem születésünk előtt és halálunk után, valamint az élethez való jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B. Nagy Judit (2006) Jövedelmi és megélhetési viszonyok Magyarországon (különös tekintettel a Központi Statisztikai Hivatal adataira). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ba Mariann (2002) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Babai Ákos (1990) A pénzbüntetés gyakorlati alkalmazásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babenyecz Mónika (1997) A gyermekvédelem szociálpolitikai összefüggései Kiskunhalason. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Babenyecz Mónika (2003) A magyar gyermekvédelmi gondoskodás rendszere, és szabályozásának összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Babik Anett (1999) Kiegészítő biztosítás: a kötelező felelősségbiztosítás terhére történő nemzetközi gépjármű-kárrendezés. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Babinka Péter (2006) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Babinszki Erzsébet (1972) Az államigazgatási dolgozók fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babinszki Gáborné (1981) Az alkoholizmus kriminológiai hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babinyecz Ferencné (1977) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babinyecz Orsolya (2002) Munkanélküliség 1990 és 2001 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Babinyecz Orsolya (1997) Munkanélküliség, foglalkoztatottság Magyarországon 1990 és 1996 között. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Babinyecz Árpád (1992) A befektetési alapokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babity János (1996) A nacionalista ideológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babity Zorán (2005) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Babucs Béla (1994) A magyar önkormányzati közigazgatás fejlődésének bemutatása a hazai szabályozások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babus Irén (1977) A mezőgazdasági rendeltetésű földek jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babák Beáta (1997) MOL Rt. monográfiája 1991-1995. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Babák Zoltán (2004) Földhasználati jogcímek az 1967. évi IV.törvényben, különös tekintettel a kezelői jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Babály Zsuzsanna (2005) A gyermekek védelmének rendszere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bachner Konrádné (1996) A LEHEL Hűtőgépgyár privatizációja és annak hatása a Jászság munkaerőpiacára a munkaügyi kapcsolatok tükrében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bachul Marica (2004) Munkaügyi jogviták típusai és megoldásukra szolgáló eszközök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa László (1996) Az 1956-os magyarországi forradalom világpolitikai összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bacsa Zoltán (2008) Hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon, Medgyesegyháza hulladékgazdálkodása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa Ágnes (1998) Egészségügyi rendszer kialakulása és válsága Magyarországon a 90-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bacskó Judit (1995) A magyar privatizáció általános jelemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bacskó Jánosné (1992) A garázdaság alakulása, jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bacsárdi Sándorné (1996) A biztosítási és a szolidaritási elv érvényesítése a magyar nyugdíjrendszerben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bada János (1999) Kábítószer-kereskedelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Badacsonyiné Kézdi Ágnes (2006) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Badak János (1972) A polgári eljárás alapelvei, a rendelkezési és a tárgyalási elv. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Badó Attila (1989) A Protagorasz dialógus elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baffi István (2005) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagaméry Gáspár (2005) Az Európai Közösség külkereskedelme és a Kereskedelmi Világszervezet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagarus Richárd (2007) Közlekedési bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi Lajos (1976) Adók és alapok a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi Laszlo (1980) Szocialista munkajogunk kialakulásának néhány elméleti kérdése; a szabályozás alakulása a felszabadulástól 1946-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi László (1985) A népesedéspolitika eszközei a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdán Anikó (1984) A jogalkalmazás jogpolitikai elveinek érvényesülése a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdán Árpád (1998) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Annamária (2007) Magán munkaközvetítés Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi Edit (2004) Érdekképviseleti és érdekvédelmi rendszer az agrárszektorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi Mária (1992) A helyi önkormányzatiság kialakulása, az önkormányzati törvény bevezetésének kezdeti tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Zita (2003) Az angol partnership. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi Ágnes (1999) A falusi turizmus marketingkoncepciója Dél-Alföldön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagoly Teréz (1975) A magyar költségvetési jog fejlődése a kiegyezéstől az új gazdasági mechanizmusig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagossy Attila (1990) A nyilas államszervezet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagrij Krisztina (2003) A karriertervezés elméleti megközelítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagyula Györgyné (1973) A gyermekgondozási segélyről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagó Attila (2008) A délszláv államok magyarságának demográfiai sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagó Ivett (2003) A nemi diszkrimináció szabályozása a munkaviszonyokban - különös tekintettel a bérdiszkriminációra - az Európai Uniós rendelkezések tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagó Zoltán (2000) A FIDESZ-MPP területfejlesztési koncepciója a '98-as választási győzelem utánig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baics Ágnes (2000) A menekültek nemzetközi jogi helyzete - A menekült és fogalmi meghatározása -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajai Bernadett (2002) A talajvédelem környezetvédelmi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajcziné Vizl Györgyi (1990) A szakvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baji Éva (1983) A házasság felbontásának fejlődése jogrendszerünkben és összehasonlítás a szocialista jogokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajkóné Hajnal Edit (2002) A nyugdíjrendszer reformja és változásai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnai Gábor (1985) A környezetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a környezetvédelem államigazgatási szervezetére és annak feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bajnai Gábor (1995) Sztrájkok a Magyar Államvasutaknál 1989-1994. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bajnai Gábor (2005) A magyar munkajogi szabályozás közelítése az EU normáihoz, különös tekintettel a munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. idõközi módosításaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnok Melinda Judit (2005) A humán erőforrás gazdálkodás fejlődése a rendszerváltás után, különös tekintettel a személyzetfejlesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnóczi László (1989) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajnócziné Bankó Éva (1983) A méltányosság, a mérlegelés és a szabad belátás problematikája az államigazgatási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajnóczy Ágnes (2002) A lízing helye a szerződések rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajtai Ildikó (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz Andrea (2006) Az agrár-környezetvédelem kialakulása és szabályozása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz János (1994) Izrael szerepe a libanoni polgárháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajusz Katalin (1992) "Öl, butít...?" (Helyzetkép a magyarországi alkoholizmusról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajusz Viktor (2007) A sajtószabadság korlátai és a médiajog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajzáth Edina (2001) Környezetvédelmi jogunk az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajzáth Melinda (1976) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baják Erzsébet (1986) Néprészvétel az igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bak Judit (2007) Gyermekek szociális ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak Péter (2002) Az ingatlan-nyilvántartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak Sándor (1999) A hivatalos személy elleni erőszak története és problematikája napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bak Sándor (1983) A kisajátítási államigazgatási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bak Tibor (1992) A bírói jogalkotás problematikája a különböző jogrendszerekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakacsi Attila (2000) Szeged lakáshelyzete a 90-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsi Mónika (1990) A személy elleni erőszakkal elkövetett vagyon elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakai Dóra (1999) Gyermekvédelem és intézményrendszere Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakajsza Gábor (2002) A munkajogi szabályozás alakulása Magyarországon a második világháború után, különös tekintettel a kollektív szerződésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baki József (1986) Az üzemi baleset munkajogi következményei a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakné Tóth Andrea (2004) A gyermek törvényes képviselete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakondi Anikó (1991) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakondi György (1982) Az ország területe jogellenes elhagyásának egyes kriminológiai összefüggései, különös tekintettel a határátkelőhelyeken való elkövetésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyi Laszló (1980) A bérmunka és a korabeli gazdasági viszonyok a római köztársasági kor végén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyi Marianna (1970) Az új szabálysértési kódex eljárási rendelkezései (Egybevetve a régi szabályokkal, különös figyelemmel a 32/1955. VI. 8./MT.sz.rendeletre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyiné Lovrics Ágnes (1999) Közlekedés és a fogyatékosság. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyiné Lukács Katalin (2006) Gyermekbántalmazás, veszélyeztetettség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos Balázs (1994) A munkanélküliség gazdasági, jogi, szociális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Katalin (2000) Az Unióba készülő Magyarország nyugdíjrendszere az európai országok tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos László (2002) Szenvedélybetegekkel kapcsolatos gondoskodás Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos Péter (1991) Gazdasági társaságok, különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Péter (2007) A korrupció és annak büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos Róbert (1996) A felszámolási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Szabolcsné (1983) A fegyelmi felelősség elméleti és gyakorlati kérdései a munkajogban és a gázszolgáltató vállalat szolnoki üzemigazgatóságánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Tamás (2005) A fogvatartott emberi jogai az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos Éva (2001) Az egészségügyi reform alulnézetből. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos Éva (1988) A viktimológia általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakosné Tenke (2007) Megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkozási rehabilitációja Bács-Kiskun Megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Szűcs Alice (1983) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakró-Nagy Vera (1976) A testi sértés bűncselekményének néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baksa Erika (1989) A toxikománia mint kriminológiai jelenség - és elterjedése a szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baksa László (2000) Holland minőségbiztosítási modell. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksai Barbara (2005) Átalakulások a magyar szakszervezetek történetében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakti Csaba (2003) A halászati és horgászati jog Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baky Endre László (1983) Komplex intézmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Tünde (1984) A szocialista banki tevékenység és jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Józsefné (1998) A társadalombiztosítási baleseti ellátások rendszere és a jogharmonizáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bakó Józsefné Olasz Mária (1992) A társadalombiztosítás keretében nyújtott baleseti ellátások és a munkavédelem kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Katalin (1990) A fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíját meghatározó és érintő jogi szabályozás problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Zsolt (1992) Féja Géza: Viharsarok című szociográfiája az azt követő per tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balai Ferenc István (2007) Helyi demokrácia a közigazgatás nyilvánosságának és törvényességének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balangó Zoltán (2002) Az adóvégrehajtás és a járulékintegráció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balassy Gábor (1992) Az eredményért való felelősség a közlekedési bűncselekmények körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balaton Dóra (2003) Személyiségi jog kérdése és a sajtó. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton Henrietta (2004) Az élet elleni bűncselekmények alap és privilegizált esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton Henrietta (2003) Az élet elleni bűncselekmények alap- és privilegizált esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton László (2004) a Magyar Demokrata Fórum megalakulása és tevékenysége az első szabad választásokig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balatoniné Kőrösi Ilona (1980) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balcsó Péter (1999) A kisebbségi jogok érvényesülése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balda Ilona (1974) Közművelődési alapintézményeink. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baldé Mamadou Morou (1999) A Budapesti Értéktőzsde és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bali Adrienn (2008) Egy egységes közszolgálati előmeneteli- és illetményrendszer lehetséges koncepciója. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bali Adrienn (2006) A rendőrség állományába tartozó hivatásos állományú rendőrök és az ugyanitt dolgozó közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerének összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bali Ildikó (1983) Államigazgatási eljárásunk fellebbviteli jogorvoslati rendszere, különös tekintettel a földügyi hatósági eljárásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bali János (1993) Választási rendszerünk fejlődése, és a hatályos választási joganyag értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baliné Takács Katalin (2000) Kommunizmus és fasizmus - Totalitarizmusok a XX. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balku János (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek státusváltozásainak problematikája hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balku János (1985) A termelőszövetkezetek státusváltozásai hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balkányi Ilona (1987) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtásának problémái a büntetésvégrehajtási intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla András (1989) A fiatalkorú bűnözés egy speciális nevelőotthon tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Anita (2003) A betegek jogainak alkotmányos és morális problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla Brigitta (1989) A polgári jogi felelősség mint a környezetvédelem egyik eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Béla (1997) A gépjárművekkel kapcsolatos vagyon elleni bűncselekmények (sajátos kriminalisztikai és egyes eljárásjogi kérdések). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla György (1976) A mezőgazdasági rendeltetésű földek kisajátítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Katalin (1997) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Klára (1979) Szolgáltató vállalat körében elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Lajos (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Péter (1996) A királyi kúriai bíráskodás Szent István király uralkodásától a mohácsi vészig terjedő időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Réka (2000) Az európai jogharmonizáció hatása Magyarország szénhidrogén kereskedelmére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla Szilvia (2001) Nők által elkövetett bűncselekmények, kiemelten a család és ifjúság elleni bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla Sándor (1979) A demokratikus ifjúsági mozgalom története Szegeden 1944-től 1950-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Viktor (2003) Az igazságszolgáltatás reformkísérletei a rendszerváltás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla Éva (1996) Az izraeli szakszervezet, fontosabb sajátosságai és jellemzői, különös tekintettel az EMITEL Rt. megállapodásrendszerein keresztül. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Ballóné Bakonyi Elvira (1975) A magyar árrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Annamária (2008) Az értékpapírok és a befektető-védelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Bernadett Anna (2001) Diszkrimináció a munkavállalásban - Nők egyenlősége. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Edina (1994) Az európai monetáris integráció és Magyarország. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Edina (1999) A gazdálkodó szervezetek átalakulása különös tekintettel a menedzsment szerepére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Edit Zsuzsanna (2004) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Eszter (2005) A munkanélküliség alakulása Somogy megyében - különös tekintettel Kaposvárra - az elmúlt hat év tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog György (1990) A mentesítés fogalma és célja, kialakulása és fejlődése, hatálya és gyakorlati érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Imre (1979) A közbiztonság segítése, különös tekintettel az önkéntes rendőri tevékenységre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Iván (1978) Hegel teleológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog József Attiláné (2004) Az emberi erőforrás menedzsment teljeskörűsége és gyakorlata a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságainál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Józsefné (1999) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megalakulásának és működésének vizsgálata. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Mariann (1996) A magyar önkormányzati választási rendszer főbb jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Zsuzsanna (1994) A gyermek jogainak érvényesülése Magyarországon a nemzetközi egyezmény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Ágnes (2000) A kábítószer fogyasztás és az erőszakos bűncselekmények közötti kapcsolat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog-Farkas Józsefné (1999) Rendszerváltás a családi pótlék területén. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Andrea (2003) A karriertervezés alapjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Andrea Györgyi (2004) A hulladékká vált gépjárművek helyzete Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Csaba (1997) Az amerikai szakszervezetek kialakulása és tevékenységük a munkaügyi kapcsolatokban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Csaba (1984) A bizonyítás alapvető kérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Csilla (2008) Az emberölés minősített esetei, különös figyelemmel a különös kegyetlenségre a kriminalisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Csilla (2008) A családon belüli erőszak megjelenése Magyarországon, a statisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Csilla (1990) A szociáldemokraták helyzete és tevékenysége az ellenforradalom hatalomra jutása és politikai konszolidációja idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Edina (2002) Az ingatlannyilvántartás története és alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Edina (2000) A hosszú tartamú szabadságvesztés-büntetés problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Elemér (1982) Országgyűlési választások Zala vármegyében 1848-1875. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Emese (1984) A vasúti árufuvarozó felelőssége és a felelősséget kizáró okok az árukárok esetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gyula (2003) Eseti döntések és alkotmány az Amerikai Egyesült Államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Gyöngyi (1997) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az információs jogokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gábor (1997) Az archaikus múlt vonzásában: az antikvitás és Nietzsche zeneesztétikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gábor (1991) Gazdasági társaságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gábor (1992) A korlátolt felelősségű társaság tagjainak és a részvénytársaság részvényeseinek jogai és kötelezettségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Hajnalka (1998) A magzatelhajtást szabályozó intézkedések a statisztika tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Balogh Hajnalka (2005) A közösségi joganyag fordításával kapcsolatos egyes kérdések és gyakorlati problémák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh István (2005) Az emberölés és a halált okozó testi sértés elhatárolása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh István (2005) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh József (1984) A szabadságvesztés-büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Katalin (1981) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Krisztina (2002) Pénzbüntetés és pénzmellékbüntetés a magyar büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Krisztián (2006) Szakszervezetek kialakulása, típusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Károlyné (1984) A fiatalkori bűnözés alakulása Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Lajos (1988) Kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh László (2005) Igazgatás, vezetés, irányítás, felügyelet és ellenőrzés a közigazgatásban - A helyi önkormányzatok feladat és hatásköre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh László (1969) A büntetés végrehajtásának felfüggesztésével valamint a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh László (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ez irányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh László (2000) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh László (1998) A gyermek létéhez fűződő anyasági ellátások története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh László (2000) A zsidóság autonómiája Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh László Csaba (1998) Az ingatlannyilvántartás alapelveinek érvényesülése a Fővárosi Kerületek Földhivatalában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Marianna (2004) Az erőszakos bűnözés figyelemmel Kiskunhalas és vonzáskörzetére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Mihályné (1999) Emberközpontú minőségbiztosítás. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Mónika (1994) Jog és felelősség a környezet- és természetvédelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Nóra (2006) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Pál (2000) A gondnok, mint törvényes képviselő vagyonkezelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Pál (2005) A munkavégzésre irányuló polgári jogi és munkajogi jogviszonyok elhatárolási kérdései a mai magyar joggyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Péter (1995) Az Európai Unió egységesítő törekvései. (Történeti vázlat a kormányközi politika, a gazdaság és a társadalom tükrében 1944-1992). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Szabolcs (2008) A betegjogok alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Tamás (1999) Az Európai regionalizmus hatásai és lehetőségei Magyarország térségeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Tamás (2005) Herbert Hart és a kétarcú Janus - H. L. A. Hart jogelméletének elemzése és egy kísérleti megközelítés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Balogh Tamás (2003) A magyar állampolgár biztosítottak külföldi és a külföldi állampolgár biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásának szabályai, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Tibor (1972) A kár megosztása a debreceni járásbíróság gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Tünde (2005) Szenvedélybetegek helyzete és ellátásaik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Zoltán (1989) Nem vagyoni kártérítés rövid történeti fejlődése a jogintézmény jelene a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zoltán (1997) Szociális biztonság Magyarországon a rendszerváltozás után. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zoltán (1972) A büntetőjogi büntetés és a megelőzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zoltán (1980) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Ádám (2004) Munkaerõpiaci változások a kibővülő Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Éva (2005) Nyilvántartás, igényelbírálás, ellenőrzés jelenlegi helyzete a nyugdíjbiztosításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Éva (1979) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Éva Emese (2004) A munkaviszony és a köztisztviselői jogviszony összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh F. Pál (1984) A szerződéskötési kötelezettség az építési szerződések körében, különös tekintettel az előszerződés elvi és gyakorlati problémáira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Holubán Csilla (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Krisztin Mónika (2007) A védőnő feladatai és közreműködése a gyermekvédelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Nagy Erika (1994) A polgármesteri és jegyzői tisztség szabályozásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Tímár Anikó (1981) Fegyelmi felelősség a termelőszövetkezeti jogban a Sarkadi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baloghy György (2007) Munka-ergonómia a teljesítmény függvényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogi Dániel (1982) A bizonyítás gyakorlatának eljárásjogi kérdései a méheket ért vegyszeres károkozás esetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogi Marcell (1996) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogné Kölüs Mária (1985) A Horthy-korszak munkásmozgalmának legfőbb jellemzői az 1920-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balonyi Ágnes (2007) Szociális biztonság-szociális védelem. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Balpataki Béla (1978) A falusi lakosság körében elkövetett öngyilkosságok egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balpataki Katalin (1989) A munkaviszony megszűnése a munkáltatói felmondás esetén; Munkanélküliség, munkaerő-gazdálkodás Magyarországon napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baltavári Ágnes (1999) A betegségek megelőzése és jelentősége. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Balthazár Éva (1984) Újítás és innováció - Újítások az innováció szolgálatában -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baltás Dániel (2000) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balyi Ildikó (1980) Bizonyítási teher a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balás Endre Béla (2004) A magyar környezetvédelmi szabályozás az Európai Unió jogrendszerének tükrében, különös tekintettel a levegő védelmére vonatkozó szabályokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Baláspiriné Lévai Zsuzsa (1969) Az üzemi demokrácia szociológiai aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balássy László (1982) A gyermektartásdíj állam által történő előlegezésének gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Péter (1984) Egyes lakásgazdálkodási - igazgatási kérdések Miskolc megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Dóra (2002) A határontúli nemzettagok jogállásának szabályozása Magyarországon és Romániában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Edina (1990) Bizonyítás a polgári perben (különös tekintettel a bizonyítási eszközökre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Erika (2006) A környezethez való jog az alapjogok között Magyarországon rövid kitekintéssel a vonatkozó nemzetközi tendenciákra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Erzsébet (1975) A tárgyalás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Eszter (2008) Nemzeti parkok és védett természeti területek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Eszter (1995) A védjegyjog aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Gabriella (1985) A gyermekbűnözés - Javító-nevelő intézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs György (2005) A szolgálati jogviszony megszüntetése, tekintettel a katonai szolgálati viszony megszüntetésére valamint a NATO-beli szabályokra, különös tekintettel a hazai bírói gyakorlatra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Gábor (2000) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Ildikó (1997) A hitelezés jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Imre (1986) A vétkesség szerepének változása a házasság felbontásánál - A Házassági Törvénytől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs István (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viták fogalma és fórumrendszerének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Istvánné (1976) A garázdaság kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs József (1995) Egyházi állásfoglalások a munka világáról és a munkaügyi kapcsolatok néhány kérdése a szociális pápai enciklikák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs József (1990) A szovjet alkotmányozási program és államjog néhány főbb kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs József (1985) A vezetők munkaviszonyával kapcsolatos speciális szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Júlia (2004) A kábítószerrel visszaélés büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Krisztina (2003) Az öngyilkosság múltja és jelene történelmi vázlat adatszerű megközelítéssel különös tekintettel Bács-Kiskun és Csongrád megyére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs László (1999) A hitel és kölcsönszerződések, valamint az azokat biztosító szerződéses mellékkötelezettségek banki gyakorlata, különös tekintettel a leggyakrabban előforduló jogvitákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs László (2003) A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák kártérítési felelősségének néhány aspektusa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs László (2000) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Mihály (1985) A parazita (prostitúciós) bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Mária (1993) A betegbiztosítási igazolvánnyal kapcsolatos munka bemutatása a Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóságon - Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Nóra (2005) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Ottó (1990) Az egyesülési és gyülekezési szabadság alakulása Magyarországon 1848-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Péter (1996) A tanyakérdés a két világháború között Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Péter András (2001) Az európai biztonsági rendszerről: A Helsinki Értekezlet előzményei és eredményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Tamás (1987) Pandektisztika a marxista értékelés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Tímea (2006) Az 1997. évi XXXI. törvény hatása a magyar gyermekvédelmi rendszerre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Tímea (2001) A tag (részvényes) felelőssége és hitelezővédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Valéria (2006) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Zoltán László (2006) Kábítószer-probléma a börtönben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Zsófia (2007) Az ügyészi szervezet alkotmányjogi helyzete és annak visszásságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Éva (1990) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Éva (1993) Viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Dorottya (2004) Áldozat a kriminológiában; a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsné Berndt Gabriella (1986) A rokontartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Botyánszki Erika (2006) Az időskorúak egészségügyi és szociális ellátásának lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsné Juhász Ildikó (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai, különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Molnár Borbála (1988) Az eutanázia előfordulása a XX. században, vélemények hazánkban és a világon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné dr. Lendvai Éva (1999) A kártérítési felelősség kérdései a magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bana Dávid (2007) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Banai Krisztina (1999) A fogyasztóvédelem az Európai Unió joganyagának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Bandi Andorné (1976) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baneth András (2001) Az Európai Unió és az Európai Tanács kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baneth Ádám (1999) A vállalati hatékonyság felmérése a Nemzeti Minőségi Díj kritériumai alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bang Ágnes (2004) A közalkalmazotti jogviszony szabályozása hazánkban és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Banga Attila (1999) A rendszerváltás és a szövetkezetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bangha Ágnes (1997) Orvosok és betegek jogai és kötelezettségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bangha Ágnes (2000) A köztisztviselői törvény változásai és annak gazdasági, politikai és jogi előidézői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bangó Bernadett (2003) A segélyezés szabályozása és gyakorlata Csólyospáloson. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bangó Lászlóné (1999) Egyéni és társas vállalkozások biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bangó Márta (1992) Általában a bűnözővé válásról és probléma hazai vonatkozásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bangóné Átol Zsuzsanna (2005) Az önkormányzati rendeletek jogharmonizációja és annak módszertana. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bankó János (1980) A tudományos-technikai forradalom filozófiai problémái, jelenkori és előrelátható jövőbeli hatásai az ember biológiai, társadalmi létére, és az ember-kozmosz megváltozott viszonyára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bankó Ágnes (2005) Az Európai Unió Régiók Bizottsága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bankó Ágnes (1981) Az állami gondozás intézményének fejlődése és mai szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barabás Botond (2003) Az Unitárius Egyház kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás Gézáné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérédsei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barabás István (1972) A vállalkozási szerződés megszegésével kapcsolatos felelősség magánszemélyek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barabás Jánosné (1999) A szabálysértési cselekmények elbírálásának gyakorlata Záhonyban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barabás Viktória (2006) A természetvédelem szervezete és feladatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsi Ilona (2005) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások, különös tekintettel a gyermekvállaláshoz nyújtott ellátásokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsiné Bánfi Hajnalka (2006) Betegjogok, betegjogi képviselő. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baracz Vilmos (2000) Nemi erkölcs elleni bűncselekmények - Erőszakos közösülés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baraczka Mariann (1999) A gyógyszerek árához nyújtott állami támogatás változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baradlai Krisztina (1999) A munkanélküliséggel kapcsolatos jogalkotás Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai Dóra (2004) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai Istvánné (1999) A "munkásosztály" helyzete, érdekvédelme és képviselete (1956-tól napjainkig). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai László (2000) A személyzeti osztály tevékenysége különös tekintettel az átszervezésre és válságmenedzselésre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai Nándor (2004) Lízingszerződés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai Péter (2008) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi Krisztina (2007) Egy társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely működése a gyakorlatban: Árpád-Agrár Zrt. Szentes. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi Adrienn (2007) Gyermekvédelem családpótló intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi András (1999) A fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályozás, figyelemmel az államigazgatási eljárástól való eltérésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Ildikó (1974) A szocialista országok közötti fizetések joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Irén (1995) Esettanulmány az ügyvezetői és alapító tulajdonosi felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Jenő (1978) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Jánosné (2001) A nyugdíjrendszer kialakulása és szolgáltatásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi József (1970) Leltárhiányért fennálló anyagi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Krisztina (2005) A munkaügyi ellenőrzés rendszere Csongrád megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi Magdolna (1998) Az Európai Parlament működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Zsuzsanna (1979) A posztindusztriális társadalom elmélete és kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyiné Szegedi Beáta Andrea (2001) Vonzalom és ellenszenv az emberi kapcsolatokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barazutti László (1987) Az Európai Gazdasági Közösség külgazdasági kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barcsai Gyuláné (2006) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsainé Érsek Rita (2001) A polgármester és a jegyző (körjegyző) jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsi Judit (2008) A speciális szükségletű kiskorúak elhelyezésének problematikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcza Mihály (1993) A partnership, a limited partnership angolszász szabályozása és a magyar társasági jog rokon vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bardócz Sándor (1984) Területi egyenlőtlenségek, önkormányzat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bari Erika (1981) A tényállas tisztázása az elsőfokú hatósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baricza Lajosné (1984) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barizs János (1981) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barka Dóra Kinga (2008) A szovjet-amerikai kapcsolatok története a hidegháború korszakában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczi Éva (2007) A jegyző, mint szabálysértési hatóság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Andrea (1994) Az állami földtulajdon alakulása a XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Andrea (1991) Az örökbefogadás intézménye - Az állami gondoskodás alatt álló gyermekek örökbefogadásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Balázs (2006) Titokvédelem a magyar gazdasági büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Gabriella (2006) Munkanélküliség mérséklésére irányuló munkaerő-piaci programok, különös tekintettel az Európai Unió irányelveinek megfelelésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Gabriella (1979) A túlélő házastárs öröklési jogi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna György Péter (1986) A büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Ildikó (1980) A gazdálkodó szervezetek építési vállalkozási szerződési megkötésének gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Jenőné (1982) A Csehszlovák alkotmányfejlődés fő vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Krisztina (1995) A helyi önkormányzatok társulásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna László (1978) A városi tanács végrehajtó bizottság titkársága szervezete, feladata, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Magdolna (1992) A pénzintézetekre vonatkozó szabályok a magyar és az EK jogban, különös tekintettel a külföldiek bankalapítására, részesedésére és fióknyitásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Mihály (1972) Tervezési szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Orsolya (2003) A halandóság alakulása Magyarországon A temetkezéssel kapcsolatos szokások és jogi szabályozások. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Petra (2004) A társas kapcsolatok kialakulása és elmélyülése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Péter (2000) Az 1997. évi CXLIV törvény új intézményei alapvető változásai, és ezek várható hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Rita (2006) Az alanyi jogon járó juttatás és a jövedelemtől függő ellátás összehasonlítása a GYES és a GYED bemutatásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Zsanett (2006) Az aktív és passzív eszközök alkalmazása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Barna Róbertné Kovács Tünde (1989) A gyámügyi eljárás az új családjogi törvény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barnáné Mohai Piroska (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Szilágyi Györgyi (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baros Szabina (2001) Személyzeti tanácsadás Nyugat-Európában és Magyarországon. Összehasonlító elemzés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barsi Gábor (2003) A nemzetközi gazdasági forgalom jogi kerete és feltételei, az univerzális és regionális szervezetek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barsi József (1975) A referendum intézménye a francia alkotmányjogban: De Gaulle államfői referendumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Tibor (2007) A munkanélküliek ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Zsolt (2007) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányításának, nemzeti felépítésének, feladatkörének változásai 1991-2005. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Attiláné (2004) A táppénz megállapítás szabályainak változása 1997-tõl napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Gábor (2001) Urbanizáció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta János (1995) Munkaközvetítés egy alföldi megyében - Hajdú-Bihar 1995. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Orsolya (2001) A vállalati minőségpolitika elmélete és gyakorlati megvalósulása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Sándorné (1983) Pénzügyi szabályozó rendszerünk időszerű kérdései a vállalatok irányításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Tibor (1996) Állami munkaerő-közvetítés gyakorlati alkalmazása Békés Megyében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Tibor (2004) A totalitarizmus elvi kifejtése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Zoltán (1998) A mezőgazdaságban dolgozók járulék- és ellátási rendszerének fejlődése, elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Zsuzsanna (2008) Munkanélküliség a rendszerváltás után Magyarországon - Különös tekintettel Heves megyére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Berényi Krisztián (2008) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta-Nagy Andrea (2007) Teljesítményértékelés a munkaszervezeteken belül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartal Iván (1999) A Fiatal Demokraták Szövetségének kialakulása és fejlődése az 1994-es országgyűlési választásokig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha László (1978) A mentesítés jogintézményének fejlődése és jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Andrea (2000) A Polgári Törvénykönyv mint mögöttes jogszabály a korlátolt felelősségű társaságok életében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha Andrea (1986) A szabálysértési eljárás egyes kérdései - Közúti közlekedési szabálysértések Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Anikó (2000) A hitelezők kielégítési sorrendje a felszámolási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha Attila Viktor (2000) A polgári perrendtartás fejlődési tendenciái, különös tekintettel az Alkotmánybíróság határozataira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha Beatrix (1986) A nemek kapcsolatának néhány aktuális problémája a mai világban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Elvira (1979) A tanácsi beruházások speciális szabályai, különös tekintettel a tanácsok fejlesztési alapjára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Klára (1990) Az állam gyermekei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Klára (1970) Az új gyámügyi eljárási rendeletről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Lászlóné (1977) A termelőszövetkezeti földtulajdon- és használat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Mária (1985) A német egzisztencializmus egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Nóra (2000) Pályakezdők jövőképe Békés megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha Péter (1998) A védjegyek jogi szabályozásáról. Nemzetközi szabályozás, az Európai Unió védjegyjoga, és védjegyjogi gyakorlata, az új védjegyjogi szabályozás a jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Ákos (2006) A "koncepció" politikai és jogi vonatkozásai a törvénysértő perekben 1948-tól 1953-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartkó Gusztávné (2002) A létszámcsökkentés és tömeges létszámleépítés munkajogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon és annak joggyakorlata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartolich János (1981) Az állami tűzoltóság hatósági jogkörének jelenlegi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartosné Bátor Mária (1979) A tanácstagok tevékenysége és jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartosné Szász Melinda (2003) A társadalombiztosítási nyilvántartási és nyugdíj rendszer kialakulása, informatikai rendszerük megvalósulása, összefonódásuk. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartsch Éva (2007) Kiszervezés japán módra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartucz Sándor (1987) Az üzemi baleset és társadalombiztosítási összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartuczné Gulyás Enikő (1998) A nyugdíjbiztosítás központi és területi igazgatási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartyik Anita Csilla (2001) Az erdőkre vonatkozó jogi szabályozás néhány kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartó Éva (1972) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók László (1997) A helyi önkormányzati testületek működése a törvényességi ellenőrzés tükrében Jász-Nagykun-Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók Szabolcs (2003) Az ingatlan-nyivántartásunk története és alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók Szandra (1999) Az üzemi tanácsok működése és annak tapasztalatai Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók Zoltán (1996) A méltányosság helye, szerepe a társadalombiztosítás rendszerében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók Zoltán (2000) A szolgáltató társadalombiztosítás megteremtésére vonatkozó elképzelések és a gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók Ágnes (1971) A polgári eljárásjog egyszerűsítésének és gyorsításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barvich Iván (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek alapképzésének jogi szabályozása (Ezen keresztül pénzügyi rendszerük áttekintése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barzó József (1980) A vállalati működési kor és az elháríthatatlanság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barzóne Horvath Viktória (1980) Az európai népi demokratikus országok helyi államigazgatási szervezetének módosulásai (1949-1979). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Mihályné (1978) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáinak eljárásjogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Andrea (2003) A Dél-Pest megyei Mezőgazdasági Rt. gazdálkodásának elemzése különös tekintettel a Humán Erőforrás Gazdálkodásra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth Andrea (1988) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Borbála (1980) Gyámügyi hatáskörök a járási hivatalnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Erzsébet (1971) Tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei az elsőfokú eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Krisztina (2006) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth Krisztina (1999) Helyzetkép a pedagógus munkanélküliségről, kiútkeresési alternatívák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Lajos (1982) Hatásköri és illetékességi szabályok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Mihály (1972) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Sára (1984) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráz Judit (1986) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barócsi Eszter (2003) A bírói pervezetés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barócsi Mihály (1970) A beruházások finanszírozásának új rendje az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barócsiné Adorjányi Anikó (1990) A döntéselmélet eredményeinek alkalmazása a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Basa Zoltán (1999) A logisztikai folyamatok optimális menedzselése a távközlésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bassola Eszter (2004) Orvosi műhiba perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata László (2007) Az épített környezet védelmének szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata Marianna (1993) Vitatott bizonyítási eszközök. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Batai Erika (2006) A nők útja a munka világában Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Batai Zsolt (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tulajdonjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bathó Gábor (1979) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bathó Nikolett (1994) Pártprogramok a külpolitikáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Battay Annamária (1982) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Batuska Krisztina (2001) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Batáné Tánczos Irén (2002) A munkaügyi szervezeten belül a „kiégési tünetek" vizsgálata és kezelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baté Zsuzsanna (2006) A franchise Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bató András (2000) A család védelmének fejlődése a katolikus egyház szociális enciklikáinak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bató Bernadett (2001) A siker útján: az MRP győzelme (Munkavállalói Résztulajdonosi Program a Herendi Porcelánmanufaktúra Részvénytársaságnál). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bató Szilvia (1998) Büntetőjogi elvek Békés vármegyében (1844-45). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baukó Márton (1983) Az államigazgatási munka egyszerűsítése és korszerűsítése Mezőberényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baukó Márton (1969) A Polgári Törvénykönyből adódó tanácsi igazgatási feladatok a birtokviták intézésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baunoch Magdolna (2006) A munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelőssége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baur Péter (1979) A helyszíni szemle néhány kriminalisztikai kérdéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bayer Edit (2003) A lízingszerződés és annak hibás teljesítése a magyar joggyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsik Ildikó (2006) Az egyéni vállalkozók biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó Judit (2006) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó Lili Ágnes (2006) Jog Irodalom Nathaniel Hawthorne: A skarlát betű című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó László (2003) Együttműködés katasztrófa-, és környezetvédelmi veszélyhelyzetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó Áron (2001) Eutanázia, az emberi méltóság és az önrendelkezési jog kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó Áron (2001) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beck Judit (2002) A munkavédelmi feladatok megvalósításának módjainak és eszközeinek sajátossága a világítástechnika és műanyagipar egyes területein. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beck Viktória (1977) A fuvarozó felelőssége a hajózásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becker András (1976) A fegyelmi eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becker Lászlóné (2000) Munkástanácsok Pétfürdőn. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei Dániel (2008) Panelhelyzet a Dél-Alföldön, a kapcsolódó demográfiai és társadalomstatisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei Szilvia (2002) Nők és férfiak esélyegyenlősége az Európai Unió munkaerőpiacán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei Zoltán (1987) Politikai problémák felvetése Hankiss Elemér munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becskeiné Csányi Krisztina (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsy Józsefné (1975) Az Országos Takarékpénztár szervezete és feladatainak jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becsy Józsefné (1976) A családi jogállás rendezése gyámügyi eljárás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becsy Sándor (2001) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beda Krisztina (2004) Az Érzelmileg Intelligens Szervezet. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bede Sándor (2006) A határőrség nyomozóhatósági jogkörébe tartozó bűncselekmények minősítési kérdései, különös tekintettel az embercsempészés, valamint a beutazási és tartózkodási tilalom megsértése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bede Péter (1991) Horthy és a királypuccsok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bedecs Valéria (2000) Az alkotmánybíráskodás kialakulása, modelljei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bednár Károly (1982) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bedő Andrea (2001) A magzati élet védelme, tiltott magzatelhajtás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő Andrásné (1999) A magyar rokkantsági nyugdíjrendszer alakulása 1951-től. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Ferenc Attila (2004) A kistérségek lehetséges szerepe az alakuló regionális intézményrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke Ibolya (1998) Megfelelő vezetővel szemben támasztott követelmények a társadalombiztosításban, különös tekintettel a szakma előtt álló szervezeti változásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Tamás (1995) A magyarországi zsidóság önmentő akciói a vészkorszak idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Zoltán (1976) Prostitúciós jellegű cselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Beke Zoltánné (1983) A költségvetés egyensúlya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Zsolt (1976) A büntető fellebbezési rendszer elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bekes Gabriella (1996) Az önkéntes kiegészítő pénztárak alakításának tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetősége a vasutaknál. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bekes Gabriella (2000) Közigazgatási bíráskodás Magyarországon, különös tekintettel a társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bekker Gyöngyi (1999) Az egyéni vállalkozók biztosítása és járulékfizetési kötelezettsége. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bekkerné Simon Julianna (1999) A női munkanélküliség, a nők munkaerőpiaci helyzete Székesfehérváron. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bekéné Alaxai Ágnes (2004) Betegjogok, betegjogi képviselet Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beleznai Lilla (2004) A pályakezdő munkanélküli fiatalok helyzetének bemutatása, elhelyezkedésüket elsegítő programok Békés megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beleznai Zsolt (1991) A magánszemélyek termőföldtulajdonának változásai a kárpótlási törvény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bella Ferenc (2001) Kistelepülési önkormányzatok jellegzetességei, különös tekintettel Szabadhídvég községre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Belle Júlia (2005) Hadigondozás Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bellér Evelin (2008) Elítéltek foglalkoztatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Belukács Ferenc (2002) Társadalomstatisztikai összehasonlítások: Magyarország helyzete Európában, napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Belányi Márta (1998) Fogvatartottak vallásgyakorlása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Belényesi Erika (1999) A konferenciaturizmus lehetőségei, jelenlegi helyzetének elemzése Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Belényi Andrea (1999) A vertikális korlátozások megítélése a közösségi jogban. A bizottság Zöld könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Andrea (1985) Az ági öröklés fejlődése és jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Beáta (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Büntető Törvénykönyvben és az ez irányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Béla (2006) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Edit (1998) A bankkártyapiac Magyarországon és az Air Routing hitelkártya bevezetése a ferihegyi repülőtérre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Márta (1985) A római katolikus egyház társadalom (állam) elmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Tibor (1979) A nők munkajogi és társadalombiztosítási jogi védelme egy élelmiszer-ipari vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Tiborné (1976) Szabálysértési büntetések és intézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Zita (2002) Nagykőrös büntetőjogi gyakorlata 1794-től 1804-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze András (2002) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása különös tekintettel az elítéltek nevelésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze Györgyi (1999) A MÁV új Bérbesorolási rendszer bevezetésének fontossága. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze Judit (1969) A bizonyítékok mérlegelése, különös tekintettel a tanúvallomásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze János (1976) Szeged Megyei Városi Tanács gazdálkodásának megalapozottsága a bevételi szabályozók tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze József (1985) A községi tanács végrehajtó bizottsága összetétele, feladata, hatásköre, jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze Petra (2004) A deviáns magatartásformák kialakulásának háttere, okai, megjelenési formái és kezelési módjai a magyar társadalomban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze Zoltán (2002) A bank és hitelviszonyok polgári jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benczné Metenka Erzsébet (2002) A vállalati szociális gondoskodás bemutatása a MOL Rt. választható béren kívüli juttatási rendszerén keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benczéné Viczián Katalin (1986) A gyámhatóság feladata különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benczúr Csaba Tamás (1996) A magyarországi rendszerváltás története a monori és a lakiteleki konferencia (1985-87). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benczúr Erzsébet (1981) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benczúr Rita (2004) A munkavállalók személyiségi jogainak védelme különös tekintettel a munkaviszony létesítésekor. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bende Ildikó (1996) Az emberi méltóság elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bende István (1983) Alkohol és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bende Katalin (2000) A perbeszédek fajtái és szabályozásuk Magyarországon - Főbb retorikai vonásai és kitekintés az osztrák törvényi szabályozásra -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bende Miklós (2000) A korlátolt felelősségű társaságok cégbejegyzésének szervezési problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bende Tibor (1987) Az emberi élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bendiák Zoltán (2000) A katolikus házasságjog rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bendéné Túri Ágnes (2006) A társadalombiztosítási nyilvántartási rendszer kialakulása, nyugellátások és egyes nyugdíjszerű rendszeres ellátások elbírálása, megállapított ellátások folyósítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene Edit (1988) A Legfelsőbb Bíróság 18. számú irányelve a munkafegyelemről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Gabriella (1990) Vitás kérdések a perújítás köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Gyöngyvér (2000) Környezetvédelmi eljárások az Európai Unió iparpolitikájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene Győző (1996) Társadalombiztosítási járulékok és követelések beszedése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Gábor (1982) A politikai elidegenedés néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene István (1976) A termelőszövetkezeti tulajdon és vagyon kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Péter (2003) Az Európai Unió versenyjogi szabályozása a vállalatok közötti koncentrációk tekintetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene Péter (1992) A polgármester, alpolgármester és a jegyző jogállása a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Tamás (2004) A cigány közösségi jog és az állami jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene Zita (1993) Házasságkötések és válások alakulása és társadalmi, demográfiai, gazdasági összefüggései Magyarországon a II. világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Zoltán (1992) A sztálinizmus kora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene-Doszpoly Jánosné (2006) A baleset és az üzemi baleset alapja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Bulcsú Balázs (2002) Keresztes háborúk a nemzetközi jog tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Csaba (2001) A bankhitelek biztosítékai és ezek szerepe a hitelezés folyamatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Izabella (1986) Gyermektartásdíj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Tibor (2003) Az információs alapjogok átfogó bemutatása, kiemelt szerepük a közigazgatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Zsuzsanna (1981) A perújítás a magyar polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedekné Pénzely Erika (1984) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedikti Ágnes (1992) A népesség öregedési folyamata és gazdasági-szociális hatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benke András (1975) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benke Dóra (2007) A hosszú tartamú szabadságvesztés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke Gyönyi (2001) A magyar mezőgazdaság és az Európai Unió. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke Orsolya (2008) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke Orsolya (2002) Ösztönzésmenedzsment egy termelő vállalatnál (Roto Elzett Certa Kft.). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkó Kitti (2000) Megváltozott munkaképességű dolgozók szociális ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkó Krisztina (2006) Gyermekjogok a nemzetközi jogban, különös tekintettel napjaink fegyveres konfliktusaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkõ Péter (2004) A gondnokságra vonatkozó anyagi jogi szabályok és a gondnoksági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Bernadett (1999) A német kérdés 1945-49. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Boglárka (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Marianna (2008) A Nemzeti Földalapról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Mónika (2005) Munkahelyi motiváció mérése, elemzése egy gyakorlati példa alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Szabolcs (1991) Az önkormányzatok gyámhatósági feladatai, különös tekintettel az örökbefogadásra és a kapcsolattartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Tamás János (2007) Polgári jogi felelősség az orvosi műhibaperekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Zsuzsanna (1999) Nyugellátási elv és a nyugdíjemelés kapcsolata. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Zsuzsanna (1981) A lakásigazgatási jogviszony fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benn András (2003) Az összefonódás fogalmának elemzése az uniós és a magyar jog alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bense László (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és hatása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bense Richárd (2007) Magánnyugdíjpénztárak Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bense Richárd (2004) A magánbiztosítás alakulása Magyarországon a II. világháború után. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benyó Gergely (2004) A csendes társaság hazánkban és Németországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benák Zoltán (2004) Magyarország környezetvédelmi helyzete. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benák Ágnes (2003) Totalitarizmuselméletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benő Antal (2003) Menekülés a nyugdíjba. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benőné Csúcs Szilvia (2002) Az alkoholizmus hatása a családi egységre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berberovics Gábor (1987) Az olasz fasiszta állam főbb alkotmányjogi vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berberovics Mirjana (1998) A birtokrendezés történeti fejlődése és jövőbeni szabályozásának szükségessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berczi Norbert (1994) Tettarányos büntetés a jelenlegi szankciórendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berde Márton (1989) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. tv végrehajtására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berecz Róbert (1998) A szabványszerződések és a tisztességtelen szerződési feltételek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berecz Sándor (1976) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berecz Zsolt (2000) A földtulajdon és földhasználat szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczi Éva (1971) A fiatalkori bűnözés pszichológiai problémái tizennyolc elsőbűntényes fiatalkorú betörő vizsgálatának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Dóra (2007) A finn és a magyar alkotmány összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki Ibolya (1986) Kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki István (1978) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki István (1977) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki István (1986) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Krisztina (1993) A víz, mint az 1976. évi II. tv. által védett jogtárgy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Mariann (1985) Pénzügyi szabályozórendszerünk időszerű kérdései, különös tekintettel a vállalati jövedelemszabályozásra és a keresetszabályozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Orsolya (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Pál (1973) A know-how problémája az iparjogvédelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Sára (1981) A korrupciós bűncselekmények 1942-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Tamás (2008) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki Ágnes (1978) A megyei tanács VB. titkárságának szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky András (1970) Üzemi baleset és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky Katalin (1982) A termelőszövetkezetek vezetésének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczné Balajti Mária (2003) A gyógyászati segédeszköz ellátás helyzete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczné Takács Éva (2004) Békés megye, valamint Békés város munkaerő - piaci helyzetének és a munkanélküliek ellátásának alakulása napjainkban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi Anita (2005) A külföldiek részvételével működő gazdasági társaságok szabályozása az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi Tóth Sarolta (2002) Az öröklési jog összehasonlító jogi elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi Gyöngyi (1989) A kényszerintézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beregszászi Réka Judit (2005) Szociális biztonság és szociális védelem az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berek Tiborné (1994) Kiválasztás teljesítményértékelés személyügyi politika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berend Tamás (1989) A tanácstörvény továbbfejlesztésének aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berente Andrea (1980) A viktimológia egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Berente Andrásné (1971) A szocialista államigazgatási eljárás alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berenténé Meskó Mária (1984) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berentés Béla (1972) Az egységes ingatlannyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berethalmi Péter (1993) A jobboldali radikalizmus szerepe a Horthy-rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berettyán Edit (1990) Bűnösség és felróhatóság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beretvás Károly (1981) Az állam kérdései a marxista politikai szociológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereznai István (1996) Lakáshitelektől a kormányprogramig. Elképzelések, gondolatok a rendszerváltásról az MDF programja, tanulmányok, dokumentumok és a sajtó alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berg Márta (1987) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berger József (1994) A kárpótlás intézményének jogi szabályozása és végrehajtása a termőföldeken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berhencz Anikó (2005) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berke Géza (1997) A csődtörvény megalkotásának és módosításainak indokoltsága, különös tekintettel a banki követelések megtérülésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berke Imre (1994) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes Bertold (2004) A kollektív munkaügyi vita és megoldásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes István (1979) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes Klára (1999) Életbiztosítások a Hungária Biztosító Rt.-n belül. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes Tamás (2004) A köztisztviselői életpálya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkesné Horváth Edit (1980) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkesné Horváth Edit (1981) A szabadságvesztés büntetés problémai a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkesné Kutnyik Klaudia Judit (2007) A motiváció és teljesítmény néhány fontosabb összefüggése elméletben és gyakorlatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki Hajnalka (2008) A települési környezetvédelem szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki Edit (2007) Egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki Gabriella (2008) Stressz a munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki Tímea (1994) A magyarországi menekültügy társadalmi és szociológiai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkó Attila (2007) A szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernerné Bulyáki Margit (2000) Ügyfélszolgálat a társadalombiztosításban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernschütz Sándor (1987) A család szerepe a bajai gimnazisták és szakmunkástanulók életmódjának kialakításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernwallner Richárd (1999) Az 1978. évi IV. törvény XIII. fejezete. A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései témakörből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Katalin (2007) Gyermekvédelem az iskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth Anikó (1988) Magyarország népesedése a századfordulótól a nyolcvanas évekig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Krisztina (2002) A népesedéspolitikai intézkedések hatása a termékenység alakulására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth Péterné (1998) Fontos tudnivalók a gazdasági társaságokról, az alapítók anyagi felelőssége. (Megalakulás, megszűnés, csőd, felszámolás, végelszámolás.). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Viktória (1988) A gyermek családi jogállásának megállapítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth-Varga Edit (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Az 1985-1989 között Kecskeméten és vonzáskörzetében elkövetett rablások kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáthné Fábián Csilla (1982) A terhelt kihallgatása a büntető eljárás nyomozati szakaszában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernátsky László (2003) Az 1992. évi XXII. törvény és a 2001. évi XCV. törvény munkavállalói oldal szemszögéből történő összehasonlító elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Lilla (2006) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Veronika (2005) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Adrienn (2005) A vevő és az eladó jogai szerződésszegéskor a Bécsi Vételi Egyezmény alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Andrea (2004) Az Európai Unió hulladékgazdálkodásának szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Csaba (1984) A fél közreműködési kötelezettsége a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Istvánné (1997) Rokkantsági nyugdíj: az 1975. évi II. törvény alapján, figyelemmel a rehabilitáció kérdésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Sándor (1979) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Zsolt (1999) Kábítószer és bűnözés Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Éva (1992) Gyermek a felbomlott családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan Andrea (1994) A laikus bíráskodásról általában különös tekintettel az osztrák esküdtbíráskodásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan Sándor (2006) Betegjogok, betegjogi képviseleti rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalan Ákosné (1970) Az élet és testi épség veszélyeztetése a járművezetés szabályainak megszegésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertalanffy Barnabás (2007) A főbb jogrendszerek, jogi kultúrák, jogászképzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertók Ferenc (1986) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertók Gyula (2000) Emberi méltósághoz és önrendelkezéshez való jog, különös tekintettel az eutanáziára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertók János (1986) Gondolatok hatályos választási rendszerünkről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertók Kinga (1999) Kísérlet egy kollektív alkura. A MÁV Rt. 1995-ös keretszerződésének előzményei és tanulságai. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertóty László (1972) Jövedelemelvonás a vállalati gazdálkodásban, különös tekintettel az építőipari vállalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy Eszter (1979) A kubai alkotmány a forradalmi építés folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Tibor László (2007) A személyi jövedelemadó bevezetése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Zsófia (2008) A fogyasztó jogainak védelme érvényesülésének garanciái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Andrea (1985) A szabadságvesztés végrehajtása során felmerülő problémák - az elítéltek átnevelése -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Bernadett (2005) A megváltozott munkaképességgel élő személyek, foglalkoztatása és lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Dezső (1997) A munkáltatói felmondások szabályozása és gyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi György (1995) 1956. október 23. a magyar sajtó tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi József (2001) A termékfelelősség jogintézményének bemutatása, valamint magyar és Európai Uniós szabályozásának összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Nikoletta (2002) Fiatalkorúak büntetés végrehajtásának kérdései hazánkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Petra (2001) Munkaügyi kapcsolatok a DUNAFERR Rt-ben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Tamás (1993) Választási rendszerek az angolszász országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Éva Imola (1994) A közigazgatási bíráskodás germán rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényiné Elek Katalin (1986) A prostitúció kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beró Henrietta (2008) Gyermekek gyermekkor nélkül - A bántalmazottak statisztikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Besenyei Adrián (1998) A környezetvédelem jogi-gazdasági eszközei, környezeti felelősség, környezeti károk felelősségbiztosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Besesek Ildikó Piroska (1993) A magyar szerzetesrendek feloszlatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Besey György (2001) Szuicídiumok társadalmi és demográfiai jellemzőinek alakulása két magyarországi megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beslin Bettina (2000) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bessenyei Zsolt (1996) ÜT(ő) képes 13! (Választások a MOL Rt. Szegedi Bányászati Uzemében 1993- 1994-1995). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyei Éva (2003) Kvalifikáció/Kompetencia = MOL Carrier. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász Zsuzsanna (1978) Az egészség és testi épség védelmére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász Zsuzsanna (1979) A dolgozók egészségére és testi épségére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Besze Imre Tibor (1996) A munkajog és a társadalombiztosítási jog összefüggése, kapcsolatrendszere kialakulásától napjainkig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Beszedics Orsolya (1998) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bethlendy Mária (1970) Postaügyi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Betkó Ágnes (1982) A szülőtartás, rokontartás gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Betyár Beáta (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán Anikó Judit (1999) Az erdő tulajdonjogi és használati jogi helyzete az új szabályozások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán Tibor (1994) Az Európai Unió és Magyarország kapcsolatrendszere - fejlődés a teljes jogú tagság felé. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bezzeg László (1980) Ingatlan értékesítésből származó jövedelem adóztatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beőthy-Fehér Szabolcs (2006) A nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítása a bérezés vonatkozásában az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biacs Béla Zoltán (1992) Munkaügyi kapcsolatok rendszere a MÁV-nál, a rendszer működésének bemutatása a MÁV új bértarifarendszere kialakítása kapcsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biacsi Anikó (2007) A rendes felmondás szabályai a munka törvénykönyve alapján és az Európai Uniós gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biacsi Krisztina (2003) Hamburger az egész világ. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biasmir Abebe (1994) Great Britain's Local Goverment. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bibok Imre (2005) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bibók Péter (1996) Az egészségbiztosítás intézményi működésének értékelése a modern munkaszervezés megvalósíthatóságának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bicskei Virág (2005) Az érdekegyeztetés megszületése nemzetközi szinten, fogalmának kialakulása, az érdekegyeztetés közösségi és magyarországi intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bicsák Eszter (2004) Katolikus egyház irányító szervezete és a hierarchia tagozódása Területi és egyszemélyes kormányzás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók Attila (2004) A közösségi szociális felelősségvállalás a vállalati szférában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók Gyöngyi (1999) A járványok és a gazdasági, társadalmi, és a szociális helyzet kapcsolata. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Biczók Katalin (2006) A gyermekek családon belüli veszélyeztetése és bántalmazása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bielyák Józsefné (1998) A megváltozott munkaképességűek szociális ellátása, a rehabilitáció gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bige Beatrix (1993) A közúti közlekedés a büntetőjog tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bige Szabolcs (2000) Az Országgyűlés ellenőrző tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari Albert (1981) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Edit Emese (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazható biztosítékok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari Ilona (2000) Társadalmi párbeszéd B-A-Z megyében - különös tekintettel a munkavállalókra és érdekképviseleteikre -. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari Józsefné (1997) A munkaidő: a munkaidő változatai, különös tekintettel a szakszervezeti törekvésekre, a munkavállaló és a munkaadó megállapodásaira. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Lajos (1974) Tisztességtelen haszon, ennek elvonása, országos és Csongrád megyei helyzetkép. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari László (1972) Ideológia - állam és jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Mihaly (1980) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Márta (2003) A kooperációtól a konfrontációig, avagy a hidegháború 1948-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Bihari Zsuzsanna (2003) Irányított betegellátás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari Ádám (2003) A 2002. évi parlamenti választás arányosságának kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari Ágnes (1995) Az Európai Unió környezetvédelmi joga. Általános áttekintés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Béla (1976) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Béláné Dávid Irén (1973) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Gézáné Mónus Erzsébet Katalin (1972) Felelősség a külkereskedelmi gyakorlatban - különös tekintettel a szerződésszegésért való felelősségre a szocialista jogban és az angol jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bikki Felícia (2001) A társasháztulajdon jogi szabályozása és gyakorlati problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bild Tamás (1982) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bilik Jánosné (1999) A személyügyi tevékenység változása, korszerű személyügyi tevékenység. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bilisics Zita (1999) A Fodor József Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium kollektív szerződésének kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Billo Kármen (2002) A hidegháború kialakulása - Európa kettészakítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó Ildikó (2004) A baleset-biztosítás és a foglalkozási rehabilitáció kapcsolata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó Róbert (1995) A bizonyítás alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Binges Endréné (2003) Öregségi nyugdíjrendszerek Magyarországon 1929.01.01-től. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Binnyei Géza (1973) A szabadság kiadásának fejlődése, különös tekintettel a hat napos munkaidőrendtől eltérően foglalkoztatott dolgozókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Binszki Csaba (2000) Az ingatlan-nyilvántartás jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Binszki Csaba (1997) Jelenlegi és az 1975. évi II. törvény családi pótlékra vonatkozó szabályok közötti eltérések és kihatásai a többgyermekes családokra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Binszki József (2007) A csempészet és a vámorgazdaság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biri Orsolya (2006) A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények, minősítésük, elhatárolási kérdéseik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biri István (1989) Az általános államigazgatási eljárás és a szabálysértési eljárás összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biri Mihály (2002) A szövetkezeti jog fejlődése a rendszerváltás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Birinyi Gabriella (1998) A vezető iránti követelmények, a vezetői funkciók gyakorlása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi István (1983) A Magyar Nemzeti Bank szervezete és monopóliumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi Pál (1979) Szándékosság a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Birinyiné Potyesz Erika (1980) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták, különös tekintettel a szövetkezeti döntőbizottságok tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birizdó Katalin (1988) A nemzetközi munkaügyi szervezet tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birizdó Éva Zsuzsanna (2007) A szegénység Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biro Teréz (1984) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Gábor (1996) A kötvény gazdasági jellemzői és szabályozása a magyar értékpapír jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró János (1981) A magyar bankrendszer, tekintettel az OTP szervezetére, feladatára, működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Mariann (1982) A fiatalok bűnelkövetővé válásának folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Teréz (1985) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bistey Balázs (2000) Szemelvények az EU környezetvédelmi jogából, különös tekintettel a zajjal és vibrációval okozott károsításra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bistey Balázs (2002) A zaj és rezgésvédelem jogi szabályozásának egyes kérdései az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bite Ibolya (1977) A pénzügyi unió terve az EGK-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bittay Jolán Zsuzsanna (2006) A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bittera Ádám (2000) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bittmann Lilla (2001) Gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bittó Krisztina (2002) A magyar családok helyzete napjainkban a társadalomstatisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bittó Renáta (1999) A kárpótlás földjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó András (1969) A jogerő problémája az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó Ilona (1999) Az emberi erőforrás gazdálkodásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó Klára (1988) Magyar állam- és jogtörténetből a reformkor nemzetiségi joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó Tibor (1984) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó Ágnes (1971) A gyermek- és ifjúságvédelem egyes problémai, különös tekintettel a család szerepére és jelentőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitófalvi Marianna (2006) A szenvedélybetegségek megelőzésének lehetőségei és a betegek szociális ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Blahut Krisztina (2008) A magyar honvédség fegyelmi helyzetének alakulása a sorkatonai szolgálat megszűnése szempontjából, az 1998-2002-ig tartó időszak statisztikai adatainak vizsgálata alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskovitsné Szekeres Anna (2004) A magyar családi pótlék történeti bemutatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskó Tibor (1996) Önkormányzati szociális ellátások és a társadalombiztosítás összefüggő kapcsolatai. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Blastyák Ilona (1996) A felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blazovich László (1999) Magyarok kivándorlása Észak-Amerikába. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blum Erika (2001) Agrárjogi viszonyok 1848-1945 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Blum Erika (2005) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárak, mint a kiegészítő biztosítások egy lehetséges formája Magyarországon, különös tekintettel az egészségpénztárak szervezetére és működésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Blum Ferenc (1980) Megyei tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának szervezete, feladatai, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blutman László (1984) Új minőségű integráció a társadalmi létben (az állam kialakulásának néhány vonatkozása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blága József (1997) A politikai rendszer Izraelben (A XX. századi zsidó állam). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blénessy Bernadett (2000) A gyermek- és fiatalkorú bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bobvos Pál (1977) A személyi földtulajdon egyes kérdései. A személyi földtulajdon megvalósulása belterületen, zártkertben és tanya-területen, különös tekintettel Csongrád megyére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bobák Anita (1997) Az önellenőrzés elmélete és gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bobák Kornél (1996) Machiavelli és a machiavellizmus. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bobák Mária (1979) Kollektív szerződés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bobákné Mudri Bernadett (2006) A bizonyítási eszközök - Az okirati bizonyítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bocsak Miklós (1977) Az 5. sz. irányelv az elméletben és a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bocsi István (1997) Az önkormányzati tulajdon sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bocskai Zsuzsanna (1981) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének hatásköre, funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Ilona (1976) A népi ülnökök igazságszolgáltatásbeli részvételének elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda István (1999) A mezőgazdaságban működő szövetkezetek átalakulásának jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Mihály (1972) A mezőgazdasági termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodicsi Magdolna (2006) A háziorvos és az Irányított Betegellátási Rendszer az egészségért. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár Bertalan (1980) A magyar vámrendszer fejlődése és jogi szabályozása napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Beáta (2000) Az Internettel kapcsolatos nemzetközi magánjogi szabályozás, különös tekintettel az elektronikus kereskedelemre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár Eliza (2006) A környezet és a természet büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár Eszter (2001) A női bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár György (1984) Az általános államigazgatási eljárás és a szabálysértési eljárás összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Hajnalka (2004) A termõföldtulajdon jogainak megszerzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár Ilona (1975) A vállalati érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Judit (1972) Szakértő a polgári perben és a valószínűsítő szakértői vélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Julianna (1971) A polgári nemperes eljárás néhány elméleti kérdése, különös tekintettel a fizetési meghagyásos eljárásra; s az esetleges egyszerűsítési lehetőségek néhány kérdése a polgári nemperes eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Katalin (1980) A tagsági vita fogalma és tartalmának változása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben (Különös tekintettel a jogi szabályozás módosításaira és kiegészítéseire). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár László (1977) A végszükség a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bodnár Lászlóné (1973) Az ipari szövetkezeti tagsági munkaviszony néhány társadalmi elemének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Sarolta (1981) Áldozatok viselkedése emberölések predelikvens helyzeteiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Zoltán (1996) A közúti balesetek elbírálása /közúti veszélyeztetés, közúti baleset okozása/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Zsolt (1980) A halálbüntetésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Ágota (2006) A nemzetközi büntetőbíróság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár Éva (1994) Az alapítvány - avagy a jogintézmény jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnárné Desics Tünde (1998) Az anyasággal, gyermekneveléssel összefüggő ellátások a társadalombiztosításban és a családi pótlék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnárné Kovács Katalin (1979) A népi jogéletkutatás és a mai jogtudat vizsgálat összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodolainé Szabó Magdolna (1997) A foglalkoztatás kérdései változó világunkban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodonovits Regina (2008) Az előzetes döntéshozatal eljárás az Európai Bíróság és a tagállami bíróságok gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Beatrix (2003) Kerekegyháza település demográfiája - Egy várossá alakulás története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Brigitta (2002) A magyar választási rendszer összehasonlítása az angol modellel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Csaba (2004) Parlamenti választások Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Krisztina (2005) Szenvedélybetegek szociális és társadalombiztosítási ellátása különösképpen drogfogyasztók esetében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Sándor (2007) A végrehajtási eljárás és problémái a szabálysértési jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodorné Börcsök Csilla (2004) A személyek szabad mozgása az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodorné Trapp Klára (1998) Családi szocializáció iskolás korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi Éva (2002) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogine Kósik Ildikó (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodzsár Piroska (1995) A lízing, mint nem nevesített jogi kategória. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodzás Julianna (1981) A vállalati nyereségérdekeltségi rendszer jogi szabályozásának fejlődése és továbbfejlesztésének irányai a VI. ötéves tervben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodáne Bártfai Mária (1982) Pénzügyi szabályozórendszerünk a VI. ötéves terv időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Sándor (1970) A biztosítás pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Anita (2006) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó Annamária (2001) Kollektív szerződéses rendszer kialakulása és hatályosulása a hazai és nemzetközi gyakorlatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó Balázs (1972) A nagyvállalatok néhány közgazdasági és jogi kérdése az indirekt irányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Edina (2003) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó György Béláné (2001) A kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó Marianna (1995) A szülői felügyeleti jog elméleti és gyakorlati kérdései napjainkban, különös tekintettel a gyermekelhelyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Péter (1981) A közúti közlekedési bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Róbert (2000) A multinacionális cégek munkaerő gazdálkodása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó Tímea (1999) A szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Bodó Balázsné Far Mária (1973) A kutatási-fejlesztési szerződés egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodócs Krisztán (1995) A bűnösség kérdése a magyar bűntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodócsi Gyuláné (2003) Az öngondoskodás szerepének erősödése a rendszerváltozás után, alakulása a MÁV munkavállalói körében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodóczky Judit (1985) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán Judit (1975) A védő- és óvóintézkedés és az utógondozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán Anna (1982) A termelőszövetkezeti alapelvek és érvényesülésük. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán Anna (1980) A termelőszövetkezeti vezetők hatásköre, jogköre, felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán Zsuzsanna (2001) Társadalmi és egyéni devianciák és a bűnözés összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán Zsuzsanna (1997) A családi pótlék és az arra jogosultak köre, különös tekintettel a nevelőszülőkre, állami neveltekre. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdánffy Péter (2000) A jogos védelem hazánkban és egyes európai országok büntetőjogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdány Beáta (2003) A munkahelyi diszkrimináció megjelenési formái, különös tekintettel az EU normáira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdány Zoltánné (1997) A munkaidőalap védelme. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Andorné (1997) A magyar társadalombiztosítás kialakulásának előzményei, fejlődése, napjaink társadalombiztosítása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Attila (1991) Az egységesülő európai gazdasági közösség agrárpolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Csaba (2006) Az egyházak anyagi ügyeinek állami felügyelete és az állami támogatás kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Csilla (2005) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme az Európai Ügyészség tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Edit (2008) A belterületbe vonás földjogi és környezeti jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Ferenc (1998) Szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem és a végszükség tárgykörében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Gábor (1980) Családi jogunk családszemlélete - néhány kritikai megjegyzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Gáborné (2000) Az önkormányzati bevételek összetétele; a saját bevételek növelése és azok határai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Judit (2006) Az ingatlan-nyilvántartás történeti áttekintése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár László (2004) A munkanélküliek ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Mihály (1999) A Gabcikovo-Nagymarosi vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről szóló államközi szerződés teljesítésének anomáliái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Nóra (2006) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Otília (2005) Munkáltatói munkaviszony megszüntetése a magyar gyakorlatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Riesz Eszte (2004) Biztosabb pillérek az öregedő társadalomnak. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognárné Virág Klára (2007) A családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogyó Márta (2002) A pártfogó felügyelet és az utógondozás végrehajtásának kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsiné Volek Marianna (2004) A gyermek, mint áldozat - Erőszak, veszélyeztetés a családban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogár Kornélia (1996) Az önkormányzatok alkotmányjogi helyzetének aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogár Krisztina (2004) Az abortusz megítélése a hazai és a nemzetközi gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogárné Csanádi Csilla (2001) A kommunikáció szociálpszichológiai jelentősége a minőségi ügyfélszolgálatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogó Margit (1973) Az urbanizáció hatása a fiatalkorúak kriminalitására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohner Zsolt (2007) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boholy András (1971) Bizonyítás kérdése a polgári eljárás fellebbezési szakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boholy György (1977) Az alkoholisták kötelező munkaterápiás intézeti gyógykezelésének eljárásjogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohos Mária (2000) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács Gábor (2006) Munkanélküliség a statisztikai adatok tükrében a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács Zsolt (1996) Haszonélvezet az öröklésjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohács Ágnes (2003) Beilleszkedési zavarok a fiatalság körében - öngyilkosság. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtiné Áncsán Edit (2000) A termőföld tulajdonszerzésének jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtor Gábor (2006) A magyar katasztrófavédelem szervezeti és jogszabályi változásai az elmúlt időszakban, az Uniós környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés érdekében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor Gábor (1974) A GATT és a magyar vámpolitika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Ferenc (1974) A szakszervezetek funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Imre (1969) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor László (1974) A munkadíjazás gyakorlati és jogi problémái a termelőszövetkezetekben, különös tekintettel a kiskunhalasi járás termelőszövetkezeteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bokor Tamás (1996) Szoftvertartalmú találmányok szabadalmazhatósága az európai joggyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boksa Anna (1978) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban, a Magyar Nemzeti Bank hitelmonopóliuma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolcsik Zoltán (1993) A szervezett bűnözés Pest megyei jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár Antal (1972) A mögöttes felelősség esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár Antalné (1972) Kármegosztás bíróságaink gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár Diána (2007) Európai szövetkezeti modellek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár Ferencné (2005) A foglalkoztatás alakulása Jász - Nagykun - Szolnok Megyében illetve Karcag és környékén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár Ida Borbála (2005) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények, különös tekintettel a rablás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár Krisztina (2001) Az eutanázia etikai és jogi dilemmái. Pro és kontra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár Melinda (2006) A humán kontrolling és a teljesítménymenedzsment a MOL Rt. szervezetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldoczki Krisztina (2008) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog Mária (1981) Vám- és Kereskedelmi Egyezmények, különös tekintettel a legnagyobb kedvezmény elve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boldog Szilvia (2002) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog Zoltán (2001) A római hadsereg szerepe az antik Róma politikai berendezkedésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog Áron István (2007) A biotechnológia jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boleratzky Eszter (1977) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolgár Zsolt (1999) Vezetési stílusok és gyakorlati megvalósulásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolye Viktor (2008) A világörökség értékéinek védelme hazánkban, középpontban a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bombay Annamária (2002) Németország a két világháború között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bombicz József (1995) Bíróság elé állítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bondor Attila (2005) A hitelezői érdekek védelme a magyar büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bonifert Andrea (2004) Kollektív szerződések a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bonomi Nóra Katalin (1977) Az Európai Gazdasági Közösség és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kapcsolatteremtésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bor Katalin Diána (2006) A helyi adóztatás 1991-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bor Gyula (1981) Házastársi vagyonközösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bor Zsuzsanna (2008) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borai Gergely (2003) Magyarországi Evangélikus Egyház szervezeti kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borai Ákos (1990) Az 1986-os bűnvádi perrendtartás kodifikációja, jogtörténeti előzményei - a vizsgálóbíró intézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbiró Ibolya (1985) A környezetvédelem és az erdő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borboly István (2001) A polgármester, a falu meg a közösség: a falusi politizálás laboratóriuma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbára János (1977) Munkamegosztás és kooperáció az államszervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás Andrea (1994) A fedezeti konstrukciók egyes kérdései a magyar banki gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás Dóra (2006) A munkaügyi viták rendezése a magyar munkajogban, különös tekintettel a mediációra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás István (1983) Magyarország kormányformájának fejlődése 1918. X. 16.-1919. III. 21-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás Kálmán (1982) A fellebbviteli jogorvoslati formák az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás Rita (2002) Az életbiztosítás jelentősége napjainkban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás Éva (1990) A menekültekkel kapcsolatos közigazgatási feladatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Andrea (1995) Az Európai Unió környezetvédelmi politikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Anett (1996) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Anette (1995) A kábítószer és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Antal (2003) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Balázs (2003) A lakásügy társadalomstatisztikai összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Bernadett (2000) A magyarországi szervezett bűnözés kriminológiai vonatkozásairól. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Ferenc (1984) A dolgozók anyagi felelőssége a Hajdú-Bihar megyei Vendéglátóipari Vállalat gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Gyula Miklósné (1985) Az Amerikai Egyesült Államok munkásmozgalmának áttekintése a kezdetektől a IX. századig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Gyuláné (1997) A munkához való jog kialakulása, fejlődése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Gábor (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kereteben működő szakcsoportok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Judit (1975) A bírói felülvizsgálat az államigazgatási szervek határozataiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély János (1996) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem, illetve a végszükség megítéléséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Katalin (1995) Az 1990-es és 1994-es magyar koalíciók megítélése a sajtóban (sajtóelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Károly (1988) Az állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Lajos (1969) A polgári perrendtartás fellebbezési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Márta (2005) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlődése, modernizációja, kiemelten a szolgáltatás területén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Tamás (2004) A vésztörvény megalkotása és alkalmazása a Görgey táborában működő vésztörvényszék ítélkezésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Zsolt Attila (1995) Az RMDSZ és a román ellenzék viszonya 1990-1992/3. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbélyné Horváth Katalin (1980) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbélyné Nagy Mária (1996) A humán szolgáltatás megjelenése a munkaügyi szervezet fejlődése során. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbényi Ilona (1981) A mezőgazdasági szakszövetkezet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbényi Katalin (1992) A magyar munkanélküliség és az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbíró Katalin (1991) A kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borda Sándor (1993) Honvédelmi igazgatás, mint a közigazgatás sajátos területe, különös tekintettel az alternatív szolgálatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borda Tibor (1976) Hitelezési rendszerünk néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Borda Tibor (1992) A jogalkalmazás és a belső szabályozás néhány kérdése a MÁV munkaügyi gyakorlatából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordiné Németh Erzsébet (1999) A gyermek születésével és gondozásával kapcsolatos ellátások. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordács Gábor (1983) Az egyesületi jog fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordács István (1994) Az angolszász esküdtbírósági eljárás, különös tekintettel magyarországi adaptációjának lehetőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordás Enikő (1989) A hatalom humanizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordás Erika (2006) A Magyar Telekom Nyrt. munkaügyi kapcsolatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás György (1975) A prostitúciós bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordás Róbert (1989) A földtulajdonjog, földhasználat és a vadászati jog kapcsolatának időszerű kérdései, különös tekintettel Békés megye helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borhi Józsefné (1996) A központi költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetések kapcsolata, különös tekintettel a nyugdíjrendszer reformjára. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bori Anikó (2007) Az ügyfélszolgálat szerepe a nyugdíjágazatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bori Györgyi (1981) A népi ülnökök a szocialista polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boriné Dóka Erika (2005) A foglalkoztatáspolitika főbb jellemzői: különös tekintettel a passzív foglalkoztatáspolitikai eszközökre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boris Éva (2006) Állategészségügyi és állatjóléti szabályozás az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borjádi Rita (2005) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borka József (1971) A házastársi vagyonközösség intézményének fogalma, létrejötte és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka József (1999) A reklám jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka József (1994) A vezetők jogállása és munkaszerződése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka Sándor (1991) A környezetvédelem államigazgatási feladatai Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka Tamás (1999) Nagyvállalati kontrolling rendszer átalakítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka Zoltán (2005) Az Európai Unió regionális támogatási rendszere és a hazai gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borka Zoltán (2000) Szélsőjobboldali pártok a Horthy korszakban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bormann Ágnes (2004) A munkavállalók szabad áramlásának néhány kérdése az EU-ban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boromisza Péter (2006) A vadon élő állatok károkozásának problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Bernadett (2008) Származás megállapítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Margit (1975) A munkaügyi bíráskodás új szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Andrea (1981) Az üzemi balesetek munkajogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros András Zoltán (2007) A sajtószabadság korlátai és a médiajog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Béla (1999) A narkománia társadalmi és jogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Erzsébet (1973) Az államigazgatási eljárási törvény módosításának kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Gyula (2003) A munkaügyi viták típusai, jellemzőik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros György (2001) A változások fő irányai a Különös részben, az 1993. évi XVII. tv. és az újabb törvényi módosítások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Ildiko (1985) A nemzeti bankok szerkezete, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Judit (2006) Az általános forgalmi adó és a társasági adó gyakorlati alkalmazása egy adott korlátolt felelősségű társaságnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Katalin (2003) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája, a foglalkoztatáspolitikai pillérek várható érvényesülése a magyar gyakorlatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Krisztina (2003) A magyar és német választási rendszer összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Ottó (1973) A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségének elvei az új büntetőtörvénykönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Tamás (1975) A lakásbérleti jogviszony néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Tamás (2007) A regionalizmus jelene és jövője Magyarországon és Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Zsuzsanna (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Boros Zsuzsánna (1999) Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Ágnes (2001) Az időskorúak szociális ellátórendszere - kiemelten Szeged Megyei Jogú városban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Ágnes (2000) A pályakezdők munkaerőpiaci helyzete és támogatásuk eszközei Jász-Nagykun-Szolnok megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Horváth Ágnes (1999) Az önkormányzati döntések törvényességi ellenőrzésének gyakorlati tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Kalicz Éva (1975) A tartási és életjáradéki szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boross Hajnalka (1986) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borostyánkőy Claudia (2001) Az attitűd és az előítélet általános kérdései, valamint a társadalomra gyakorolt hatásuk. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borovics Miklós (1975) A kulturális igazgatás jelenlegi helyzete, fejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bors István (1999) Az építkezések közigazgatási kontrollja, különös tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bors István (1996) A honvédelmi igazgatás a magyar közigazgatás rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bors Károlyné (1990) A tanácsi tisztségviselők jogállása és feladatai, különös tekintettel a vb-titkárra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bors Szilvia (1999) Az Európai Unió és Magyarország agrártámogatási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsavölgyi Éva (1981) Termelőszövetkezeti tagsági viták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsi Beáta (2007) Betegjogok-orvosi műhibaperek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi Olivér (2004) Az ügyfelekkel való kapcsolattartás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi Olivér (1999) A mai magyar tőzsde. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsi Ágnes (2003) A tanúbizonyítás szerepe a polgári perben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsiné Rácz Edit (1999) A váltó szerepe a pénzforgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsodi Ágnes (2008) Az iniuria-delictum történeti fejlődése a római jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi György (1970) Az új csehszlovák államjogi rendezés alapvonalai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsodi Zoltán (2003) Menekültkérdés az antik Rómában és a modern Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi Zsolt István (2003) A halálbüntetés jogelméleti megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Balázs (2008) A katonai büntetőeljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Daniella (2002) A családi pótlék és iskoláztatási támogatás hatása a gyermekvállalásra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Edina (2003) A szociális munka célja, feladata és eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Judit Mária (2000) Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Noémi (2000) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Noémi (1999) A női foglalkoztatás szociológiai, családvédelmi és munkajogi jellemzői a XX. században. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsos Noémi (2004) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsy János (1985) A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok alakulása, különös tekintettel az elszámolásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borszéki Gábor (1994) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsányi Brigitta (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsányi Eszter (1998) A nemzetközi környezetvédelmi jog kialakulása, általános kérdései és egyes egyezmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs Ilona (1975) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs Mariann (1994) Az ügyvédi képviselet a perbeli képviselet rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs Éva (1999) Perbeli képviselet, különös tekintettel az ügyvédekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bory Endre (1979) A belföldi vasúti árufuvarozási szerződés néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borza Gabriella (2002) Az Európai Unió munkajogi normáinak érvényesülése a magyar munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzainé Lukács Mónika (2002) A munkaügyi kapcsolatok szabályozása és intézményeinek működése a Kunság Volán Rt.-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzi Alexa (2000) Az átalakított gépjárművek utáni ÁFA levonási jogosultság kérdései az adóhatósági és bírósági gyakorlat tükrében 1994-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzi Miklós (1976) A sportigazgatás feladata, szervezete, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borzsákné Varga Edit (2005) Gyermekvédelmi intézményrendszer Budapest főváros önkormányzatánál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzán Tibor (2006) A két világháború közötti időszak diplomáciatörténete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzás Judit (1977) Ügyészi vád, vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boróczki Mihály (2007) A kiküldetés, mint atipikus foglalkoztatási forma szabályozása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borók Józsefné (1991) A prevenció és munkavédelem szerepe a balesetbiztosításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boska Andrea (2006) A közlekedési bűncselekmények minősítési kérdései, különös tekintettel a közúti baleset gondatlan okozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boskóné Szabolcs Edit (2002) Raymond Aron prognózisa a XX. század utolsó évtizedeiről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bosnyák Gábor László (2002) A demokratikus legitimitás problémája Magyarországon 1989-ben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bosnyák Szilvia (2007) A munkaidő szabályozása és gyakorlati alkalmazása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Both Jenő (1997) Az ügyfélcentrikus szemléletmód megjelenése az Egészségbiztosítási Önkormányzat Stratégiájában és az ügyfélszolgálatok szerepe az egészségbiztosítás arculatának alakításában. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Both Nóra (2007) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Both Ödön (1978) A magyar állampolgársági jog fejlődése és a Magyar Népköztársaság állampolgársági intézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botka Edit (1995) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botka László (1996) A visegrádi országok és az európai integráció főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botka Pál (1977) Személyi földtulajdon szabályozásának új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botos József (1986) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botos Mihaly (1980) Az üzemi és a szövetkezeti demokráciáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botosné Kramolits Éva (2005) Menekültek szociális ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bottka Erzsébet (1976) Pszichológiai tényezők a bírói döntésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Csilla (1994) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitájának egyes anyagi és eljárásjogi vonzatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Gizella (1975) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán József (2006) A katolikus egyház irányító szerepe és a hierarchia tagozódása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Bottyán Lászlóné (1972) A jogsértés mibenléte és egyes elméleti megállapításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Tünde (1990) Az örökbefogadás jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Éva (1985) A házasságfelbontás néhány jogi és etikai problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boza Barbara (2006) A pártfogó felügyelet reformja és a büntető mediáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsik Ilona (1991) A bizonyítás alapkérdései a nyomozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bozsik Ilona (1999) Az EU büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Imre (1991) A magánszemélyek jövedelemadózására vonatkozó szabályok 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Zoltán (2005) A rendszerváltás utáni magyar politikai kultúra helyzetének alakulása a parlamenti választások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsonyik Ágota (1969) Az állandó bizottságok helye a tanácsrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsonyik Ágota (1971) A polgári perrendtartás fellebbviteli rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsár Jusztina (2005) A perújítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó Barbara (2004) Okiratok a polgári eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó János (1996) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó Krisztina (2008) Ifjúságpolitika az Európai Unióban különös tekintettel a magyar és román szabályozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó Miklós (1979) Az államigazgatás korszerűsítése különös tekintettel a pénzügyigazgatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó Zoltán (2000) Szövetkezetek helye Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsóné Gyulai Szilvia (2003) Fogyatékos személyek támogatása és egészségügyi ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsóné Pravda Erzsébet (1976) Munkadíjazás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozzay Ágnes (2004) Levegővédelem szabályozása és üzemi gyakorlata - egy konkrét üzem tapasztalatainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó Andrea (1984) A fegyelmi felelősség és fellebbezések a munkaügyi bírósághoz Szolnok megyében, egy éves gyakorlat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó Anikó (1981) A házastársi vagyonközösség megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó Edit (1988) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó Melinda (2005) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki Klára (1969) A panaszeljárás az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki László (1986) A tanács és a vb tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozóky Bernadett (2002) A képviselőtestület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóky Imre (1980) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények helyzete Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozóky Ágnes (2000) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának európai tendenciái és e jogterület szabályozásának hazai fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boár Tamás (2003) A kistérségi foglalkoztatás dilemmái. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boór Norbert (1985) A Francia Kommunista Párt és a Szocialista Párt együttműködésének néhány kérdése a 60-as évek közepétől 1981-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brajkov Grigorijné (1969) A marxista-leninista szociológia néhány problémaköréről a szovjet irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brandt Anna (2004) A hegyközségek története és hatályos szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brandt Erika Barbara (2007) A jogi oktatás története Magyarországon, Európában és az Egyesült Államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Breinikné Kara Andrea (1995) A vállalati- és árujelzők jelentősége különös tekintettel a védjegyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brencsik Sándor (2000) Érdekképviselet és érdekvédelem az agrárszektorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Breuer Andrásné (1995) A méltányosság gyakorlata és tapasztalatai a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál a betegségi anyasági ellátások és a gyermekgondozási segély területén. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Breznyik Erika (2005) A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek létrejötte és szerepe Szarvas város életében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brogli Erika (1985) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brunecker Éva (1997) A környezetvédelmi törvény új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brunáczki Margit (1994) A társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése a II. világháborúig Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bruszel László (1978) A tanácsi bizottságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brusznyiczky Barbara (2005) Közszolgálati sztrájkok napjainkban Magyarországon - Egészségügyi sztrájk a Csongrád Megyei Önkormányzat Szentesi Területi Kórházában -. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brusznyiczky János (1976) Jogforrási rendszerünk fejlődése 1949-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brutóczky László (1999) A fővárosi kisebbségi önkormányzatokról de lega lata és de lege ferenda. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brájer Andrea (2006) A CSR, egy gyakorlati esettanulmányon keresztül bemutatva. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brátán Éva (1994) A római jogi felelősségi rendről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bródi Béla (2000) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények az ügyészségi nyomozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bródi János (1984) A cigányság helyzetének vizsgálata Szabolcs-Szatmár megyében (Különös tekintettel a továbbtanulási esélyeket hátrányosan befolyásoló tényezőkre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bródi János (1993) A magyar sztrájkjog a nemzetközi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bródi Tünde (2000) A gyermekkorúak sérelmére elkövetett egyes nemi erkölcs elleni bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bródi Éva (2007) A kábítószer büntetőjogi megítélése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bröstl Tiborné (2004) Az állampolgárok földtulajdonában okozott károk részleges kárpótlása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bröstl Tiborné (1997) A munkaügyi kapcsolatok szabályozása Magyarországon 1990-1994-ig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Brúszel Ágnes (2003) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubori István (1984) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása a felszabadulás után, elsősorban a vagyonátruházási illetékre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bubori Éva (2005) A munkaügyi konfliktusok megoldási lehetőségei és a munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubrják András Balázs (2008) Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények hatályos szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buchholcz Gábor (2002) A román és a magyar választási rendszer összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsi Anikó (2003) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során - különös tekintettel a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsi Judit (1999) A fogyasztóvédelem fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucsi László (1976) A tanúkihallgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucskó István (1977) A perújítás egyes kérdései a polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucsuházy József (1989) A korrupció és a korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buczkó Tímea (2007) A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzése a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buda Gabriella (1999) A társfinanszírozás elmélete és gyakorlati megvalósulása a Duna-Tisza Rt.-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buda Lászlóné (1976) A kármegosztás a bírósági gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Anikó (1989) A munkanélküliséggel kapcsolatos magyar jogi szabályozás napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Viktória (2008) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Andrea (1994) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági és jogi problémái hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Anna (2000) Személyiségi jogok védelmének megjelenése a munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Béla (1973) A gazdaság és a szocialista alkotmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Ferenc (1989) Bizonyítás a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Géza (1995) Szimbolikus legitimáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai István (1999) Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása a gyakorlatban. Egy jogintézmény, amely „megrengette" a büntetés-végrehajtást. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Marianna (1978) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Marianna Henrietta (1993) A forint inflációja és okai az utolsó negyedszázadban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Miklós (2000) A nemzetközi multimodális fuvarozás, különös tekintettel az Áruk Nemzetközi Multimodális Egyezményére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Piroska (1979) A gyermekölés szankcionálásának kérdései kriminológiai megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Vince (1995) Fejezetek az Amerikai Egyesült Államok szervezett bűnözésének történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Zoltán (2000) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Béláné Hasznos Mária (1973) Az állami lakások elosztásának új jogi rendje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budainé Nagy Anikó (2005) A munkavállaló megőrzési felelősségének néhány kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Budaker Tamás (1991) A társadalombiztosítási jogorvoslat gyakorlati kérdései, problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budavári Zsuzsanna (1987) A házasság felbontásának történeti fejlődése, a bíróság házasságvédő és jogfejlesztő szerepe a bontás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budácsik Lajos (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése Budapesten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budányi Dániel (2000) Az önkéntes magánbiztosítási rendszerek sajátosságai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buella Attila (2000) Demográfiai szociális helyzet Szeged lakótelepein a 90-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buglos Katalin (1992) A szoftver jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bugya József (2002) Az Európai Unió közös agrárpolitikája avagy egy közös politika változás alatt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugya László (2002) Az Egyesült �Államok és néhány tagállamának alkotmánya és a föderáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi Emőke (2002) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi Katalin (2002) A hosszú tartamú szabadságvesztésre ítéltek fogvatartási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi Zoltán (1998) A századelő lakáspolitikája Magyarországon, összehasonlítva a nyugat-európai helyzettel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó Anikó (1995) Törvények a Magyar Nemzeti Múzeumról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó Edit (2002) A gondatlanság a közlekedési bűncselekményekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó Károly (1981) A dolgozó vétkességén alapuló anyagi felelőssége, különös tekintettel a kirívóan súlyos gondatlansággal elkövetett karokozás eseteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó Melinda (2004) A demográfiai faktorok összefüggése a bűnözéssel napjainkban Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó Sándor (1979) A járás, mint igazgatási- területi egység. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás Katalin (2000) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukliné Vámos Csilla (1990) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bukovics Judit (1995) A totalitarizmus főbb jellemvonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bukovinszky Miklós (2005) Az üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés jellemzői és a balesetbiztosítás alapján járó társadalombiztosítási ellátások. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buksa Istvánné (1999) A társadalombiztosítás ellenőrzési rendszere. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bukta Annamária (2000) Hatalom-uralom-legitimáció - Különös tekintettel a legitimitás problémájára és Bayer József: A politikai legitimitás c. könyvére -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bulejsza Krisztina (1999) A banki adósminősítési rendszer és kockázat csökkentő hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bulik Gabriella (1998) A házasság felbontásának eljárásjogi kérdései, különös tekintettel a bíróság békítési tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bulla László (1993) A magyar tőzsdére vonatkozó jogi szabályozás rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bulyáki János (1988) A cigánybűnözés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bundula Csaba (1986) A szovjet-amerikai kapcsolatok a 70-es években - Az amerikai globálstratégiai változások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burai Judit (1992) Hajdú-Bihar megye bűnügyi adatváltozásai az 1980-as évektől. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burai Márta (2002) Lakás élet-minőség ma, a német és a magyar adatok összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Burda László Ferencné (2006) A társadalombiztosítás rövid története, valamint a nyilvántartási okmányok fejlődése napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bures Gabriella (1977) A cigánybűnözés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burger Edina (2000) Anyagmaradványok, mint tárgyi bizonyítási eszközök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Burget Krisztina (1984) A nyomozás megszüntetése (Be. 139. paragrafus). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burghardt Orsolya (2005) A munkavállalók fegyelmi és kártérítési felelőssége. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Burján Judit (2007) A munkaügyi ellenőrzés gyakorlati kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Burka Tibor (1994) A sztrájk jogi szabályozásának néhány alapkérdése a századforduló körüli évtizedekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burkáné Simai Klára (1997) Munkaügyi kapcsolatok a munkaügyben /különös tekintettel a Pest Megyei Munkaügyi Központ és Ellenőrzési Osztályának partnerkapcsolataira/. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Burok Ferenc (1979) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Burok Ferenc (1991) A társadalombiztosítás helyzete, az ellenőrzés, a társadalombiztosítási szakellenőrzés állapota, fejlesztési lehetőségek, elképzelések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burszki Béla (1975) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burányiné Müller Ágnes (1983) A munkaszerződés érvénytelensége, következményei, az érvénytelenség orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busa Barbara (2002) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Busa Gabriella Katalin (2007) Az öngyilkosságok statisztikája a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Busa Zsuzsanna (1991) Apasági és egyéb származásmegállapítási perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busa Éva (1978) A vállalkozási szerződés fontosabb új vonásai a Ptk. módosítása után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busai György (1998) A házastársi vagyonközösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busch András (2005) A tagállamok közötti kereskedelem érintettségének megállapítása az európai versenyjogi gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Busku Terézia (1982) Erkölcsi értékek a családi jog tételes szabályaiban. A házasság és a család. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busné Csák Zsuzsanna (1985) A határozatlan tartamú szabadságvesztés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busné Németh Andrea (2004) A magyar lakosság egészségi állapotának alakulása az 1970-es évektől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buss Emese (1998) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása a szociológia tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

But Györgyi Szilvia (2004) A hátrányos helyzetűek jogai az EU-ban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buthiné Berei Irma (1999) A területszervezés, valamint a városok létrejötte és népesedése különös tekintettel az 1999-1998. között bekövetkezett változásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Butora Mónika (2003) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek jogaira és kötelezettségeire. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buza Judit (1975) A házasság felbontása a Szegedi Járásbíróság gyakorlatában az új családjogi törvény hatálybalépése után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buza Katalin Nóra (2004) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buza Magdolna (1985) Európai tőkés államok politikai rendszerének változásai és hatásai a nemzetközi munkásmozgalom fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzder-Lantos János (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzi Lajos (1983) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése 1978-1982 között. A Püspökladányi Járás-Hajdú-Bihar megye és országos viszonylatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzinkay Zoltán (1973) A magyar szocialista bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzál Attila (1999) A kisebbségi önkormányzatok helye a magyar közjogi struktúrában, működésük tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás Brigitta Eszter (2006) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás Erika (1994) A korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó fontosabb rendelkezések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás Krisztina (2003) Aktív eszközök a foglalkoztatáspolitikában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás László (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása Magyarországon 1945-től 1961-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás Péter (1979) Városkörnyéki községek szervezése és igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzási Barnabás (2006) A takeover magyar szabályozása kitekintéssel az európai uniós és az amerikai regularizációra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bába István (1995) A polgári jogi alapelvek változásairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bába Karola (1999) A kiállítások és vásárok szerepe az idegenforgalmi piacon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bába Rozália (1999) A munkaviszony megszűnése. A felmondás-felmentés rendszerének közalkalmazotti, köztisztviselői szabályozása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bába Szilvia (1993) Az állami gondoskodás alatt állók örökbefogadása és az örökbefogadás joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bába Éva (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bába Istvánné Schvarcz Judit (1969) Élet vagy testi épség gondatlan veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bábinszki Gábor (1978) A Magyarországon előfordult kábítószer-csempészés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bács Györgyné (1998) A nyugdíjbiztosítás nyilvántartásának jelenlegi helyzete és a jövőbeli fejlesztése igazgatási szerveinél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bács Éva (2005) Fogyatékosok esélyegyenlősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsi Andrea (1991) A házasság felbontásának kialakulása, fejlődése Magyarországon, különös tekintettel az akarati egyetértésen alapuló bontásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácsi Zsuzsanna (1989) Végrendelkezés Debrecenben 1820-1848-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai Bertalanné Tóth Ildikó (1975) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácskainé Horváth Szilvia (2007) A munkanélküliek ellátása a nők társadalmi helyzetére vetítve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Báder Zsanett (1999) Nemzetközi összehasonlító lakásadatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálind Attila (1994) Az igazságszolgáltatás szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálind Sándor (1970) A gazdasági reformmal kapcsolatos változások a szállítási szerződés szabályozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint András (2006) A fogvatartottak munkáltatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Roland (2006) Az olasz jobboldal hatalomra kerülése és kormányzása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Adrienn (2001) Szociális párbeszéd Csongrád megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Andrea (2002) Anya- és gyermekvédelem kialakulása és működése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint András Gábor (1991) A választójogi törvényjavaslat vitája az ideiglenes nemzetgyűlésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Attila (1997) Rokkantsági nyugdíjrendszer problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Barbara (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Béla (1973) Apasági vélelem különös tekintettel a házasságon kívül született gyermekekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Csaba (1986) Az általános kereskedelmi és vámtarifa egyezmény jogi és pénzügyi vetületei, kapcsolata a külkereskedelmi tevékenységhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Dániel (2008) Az ILO működése kialakulásától napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Ferenc (1978) A nemzetközi fizetések, hitel- és banki kapcsolatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Gergely (2001) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Gyula (1973) A büntetőeljárási jog alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bálint György (1991) A keresőképtelenség (rokkantság) orvosszakértői elbírálása és összefüggései társadalmi-gazdasági tényezőkkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Gábor (1993) 1956 és utóélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Gábor (2006) A foglalkoztatáspolitikai eszközök rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Istvánné (1970) A kisajátítási eljárassál kapcsolatos államigazgatási feladatokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint József (2004) Családtámogatási ellátások rendszere és intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Katalin (1989) Eszmei kár vagyoni kártérítéses ellensúlyozásának néhány kérdése a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Krisztina (1996) Viták a fasizmusról a magyar történelmi irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Krisztián (2006) A szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Lívia (2004) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Melinda (2005) Munkaügyi kapcsolatok egy költségvetési intézménynél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Mihály (2003) A családtámogatások kialakulása, fejlődése, kapcsolata az Unióban nyújtott ellátásokkal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Tibor (1981) A párt vezető szerepének alkotmányos alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Tünde (2007) Az irányított betegellátás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Tünde (1992) Dióhéjban az örökbefogadásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Ágnes (1998) A gyermek és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Csaba Erika (1991) Az emberi jogok érvényesülése a büntetés-végrehajtásban, az átmeneti csoport jogintézménye tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Füleky Jolán (1997) A ma Magyarországának öregségi nyugdíjrendszere, dilemmák az Európai Unióhoz csatlakozás és Európa változó nyugdíjrendszerének tükrében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Szilágyi Marianna Ágnes (2007) Többcélú kistérségi társulások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Báló Anett (2007) A közlekedési bűncselekmények szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Báló Rita (2004) A munkaügyi viták típusai, jellemzői és a megoldásukra szolgáló eszközök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Péter (2006) Munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei és jogai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán András (2003) A gépjárművek kibocsátásai az Európai Unióban és Magyarországon, környezetvédelmi jogi megközelítésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Béla (1989) A polgári demokrata párt választási propagandája 1945-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán Edina (2000) Származásmegállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Edina (2001) A szülői felügyeleti jog szünetelése és megszüntetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Gyöngyvér (2001) Igazságszolgáltatási reform a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Izabella (1971) A válás társadalmi okai és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán János (2000) A viktimológia alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Mercédesz (2004) Áldozat a kriminológiában különös tekintettel a kiskorúakra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Zoltán (1993) A szövetkezeti földtulajdonjog változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bándy Rezső (1969) A szeszesital hatása a munkafegyelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi Henrietta (2005) Az öregségi nyugdíj fajtái valamint a jogosultságok feltételei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfalvi Sándor (1973) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Erika Éva (2006) Reformok a magyar nyugdíjrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi Erzsébet (1994) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Ferenc (1992) A közúti közlekedési balesetek kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi László (1991) A magyar agrárgazdaság a kilencvenes évtized elején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Margit (1980) A felmondás jogi szabályozása a szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Tibor (2001) Alapjogok és alkotmánybíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhegyesi Irén (1982) A női bűnözés egyes elméleti és gyakorlati kérdései a Csongrád megyei adatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhegyesi Sándor (1987) Az Európai Gazdasági Közösség aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhegyi Csilla (2008) A nemzeti alkotmányok és az európai integráció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidi Ferenc (1999) Befektetővédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidi Zoltán (1988) A káderutánpótlás tervezése, a kiválasztás és a nevelés gyakorlata a Belügyminisztérium szerveinél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhídi Istvánné (1976) A testi sértés bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánk Attila (1978) Az alkalmazott munkaügyi helyzete és a szakszervezet a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánk Melinda (2008) A magyar parlamentarizmus nemzetközi összehasonlításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki Norbert (2004) A földhaszonbérlet szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki Orsolya (2000) Birodalmi jog és provinciai jog - Jogharmonizáció az ókorban és napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki Horváth Mihály (2001) Az oktatásügy megtérülési rátái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánkuti Antal (1973) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánkúti Antal (1972) A tanácsi szervezet fejlődése a II. Tanácstörvénytől (1954. X.) napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánkúti Ágnes (2001) Az Európai Unió egyéni munkajoga - Az Európai Bíróság jogalakító szerepének kiemelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánné Raffai Gyöngyi (1986) A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánszki Lászlóné (1998) A társadalombiztosítás története, irányítása, az önkormányzati irányítás változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánszki Zsolt (1979) Az értelmi fogyatékos fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bántó Ferenc (1984) A túlmunka és a készenlét szabályozása a kollektív szerződésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai György (1988) A pénzügypolitika érvényesülése, pénzügyi irányítás a kétszintű bankrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai János (2003) A családtámogatási ellátások jelene, jövője, nemzetközi összehasonlítás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai Mariann (2002) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai Márta (1982) Hajnóczy József szerepe a magyar közjogtudomány fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai Rita (2000) A kelet-közép európai országok Európai Unióhoz való viszonya, csatlakozási lehetőségek és esélyeik (különös tekintettel Magyarország helyzetére). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányainé Gergye Beatrix (2005) Munkaügyi ellenőrzés területei és joggyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányainé Háló Zsuzsanna (1982) Az ötnapos munkahét bevezetésének bemutatása a kereskedelemben, és ennek gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányácski Gyula (1999) Az RMDSZ a román kormánykoalícióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányácski Szilvia (2000) Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányász Erzsébet (1973) A büntető fellebbezési rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánáti Judit (1982) A fegyelmi felelősség a Szegedi Postaigazgatóság gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánó Kacskovics Virginia (2007) Az állampolgársági eljárás sajátosságai régen és ma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos István (1982) A vállalati belső vezetési-irányítási rendszer továbbfejlesztése, korszerűsítése az Ózdi Kohászati Üzemeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos Katalin (1999) A kamara új közjogi feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos Zsuzsanna (1975) A bűnelkövető fiatalkorúak átnevelésének elősegítése a büntetőjog eszközeivel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos Ágnes (1989) Száz rablás-bűncselekmény elkövetőinek vizsgálata a kriminál-statisztikai elemzés módszereivel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdosi Gábor (1993) A privatizációs lízing mint az állami vagyon magánkézbe adásának új technikája Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárkányi Gábor (2001) Etikai Kódex - gazdaság az etika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi Gábor (1990) A magyar állam és egyházak kapcsolatának múltja, jelene és perspektívái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bársony Atilla (2008) Napnyugat és Ezeréjszaka: A Nyugati és az Iszlám jogrendszerek összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bársony Csilla (1994) A lízing elméleti és gyakorlati megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bársony Veronika (1997) A vasutas dolgozók érdekvédelmi szervezetének átalakulása a rendszerváltozástól napjainkig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárszki Adrienn (2007) A távmunka és annak jogi keretei, különös tekintettel a magyar szabályozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfai Judit (1996) Ausztria csatlakozása az Európai Unióhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bártfai Zsolt (1997) A jogszabályok helyesbítésének gyakorlata és elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bártfai Zsolt (1999) Adatvédelem Európában és Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bártfayné Prókai Gabriella (1993) Betegségi és anyasági ellátás személyi számítógépes számfejtése a BM Borsod-Abaúj-Zemplén megyei TÁKISZ-nál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárándi Emese (2003) Az emberi méltóságot és a magánélet titkait sértő bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány Zsuzsanna (2007) Emberi erőforrás jelentősége a coaching folyamatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány Angéla (1993) A csődeljárás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány Béláné (2005) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok a társadalombiztosítás rendszerében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány Györgyné (1998) A társadalombiztosítás jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány József (2008) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány Éva (1984) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárányi Gyula (1974) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Báthori Gábor (2004) A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Báthoryné Soós Judit (1996) A munkanélküliség és a korszerű munkaerőközvetítési rendszer kialakulása Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bátoriné Farkas Éva (2007) A munka díjazásának elméleti és gyakorlati kérdései. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bátyi Csaba (2003) A végrehajtó hatalom sajátosságai a francia félprezidenciális rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bátyi Zoltán (1979) A magyar uralkodó osztályok nacionalista politikája, és a munkásmozgalom nacionalizmus elleni programjai Magyarországon (1867-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bécsi Tamásné (1996) A baleseti ellátások és baleseti a megtérítés rendszere. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bécsi Tamásné (2000) A társadalombiztosítás baleseti ellátásai és a baleset miatti megtérítés rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi Anett (2006) Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntéseinek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi Ottó (1989) A "vállalkozói szocializmus" Liska Tibor koncepciójának rövid ismertetése és kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békés Mariann (2003) Az áldozatvédelem elvi és gyakorlati megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési Anikó (1999) A települési önkormányzatok szerepe, feladata, lehetőségei a szociális gondoskodásban, különös tekintettel Szolnok város tapasztalataira. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Bernadett (2006) A munkanélküliek ellátásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési Henriett (2002) A jog játékelméleti problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békéssy Emese (1994) Bankprivatizáció Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béla Éva (1995) Adatok a második világháború utáni erdélyi magyarságról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béleczki József (1986) Munka- és vagyoni kapcsolatok a keceli Szőlőfürt MG. Szakszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bélik Ágnes (2005) Az MNB mint a monetáris politika irányítója. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki Erzsébet (1973) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társadalmi oldala. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bélteki Zsolt (2003) Az első egységes magyar nyugdíjtörvény. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Béndekné Benkó Erzsébet (1999) Családi pótlék és a szociálpolitika. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Béni Csaba (2006) Állatvédelem az EU jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bényei Márta (2007) A polgári eljárásjog alapelvei, különös tekintettel a perhatékonyság elvére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bényi Krisztina (1995) Lakáshelyzet Magyarországon 1940-től 1980-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bényi Krisztina (2005) Az atipikus munkaszerződésekre vonatkozó eltérő rendelkezések és azok alkalmazása a mindennapokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bényi Szabolcs (1993) A privatizáció - A külföldi működő tőke behozatala - Vegyesvállalatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bényi Tamás (1969) A szállítási és a bizományi szerződés, mint a szocialista vállalatok közötti termékforgalom lebonyolításának legfontosabb jogi eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bérces Katalin (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bérces László (1982) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében - különös tekintettel az MSZMP ifjúságpolitikájára, annak jogi tükröződésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bérczi Henrietta (1999) Környezetvédelmi szankció rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bérdi Adrienn (2007) Az áldozatvédelem elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bérdi Zsolt (1999) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres Béla (1991) Felügyelet és büntetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres István (1993) A mezőgazdasági szövetkezetek helye a szövetkezetek rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres Károlyné (2007) Az önkéntes és magánnyugdíj rendszerek sajátosságai, az öngondoskodás jelentősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres Virág (2004) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és végszükség megítéléséről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres Zsuzsa (1998) Az Európai Unió külgazdasági kapcsolatai (EFTA, JAPÁN, USA). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béri András (1989) Az iráni iszlám forradalom (1979-1981). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Béza Dánielné (1996) Az egészségügyi ellátó rendszerek alakulása és a biztosítási rendszer kapcsolatainak fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bézi Lilla (2006) Az öregség kockázatának állami kezelése egyes országokban, kiemelten hazánkban és Németországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Barbara Erika (2008) A honosítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Andor (2000) Agrárjogalkotásunk az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében - az alapvető társadalmi-gazdasági problémák törvényhozás általi kezelési stratégiáinak elemzése, különös tekintettel a föld, mint alapvető természeti kincsünk és az ahhoz kapcsolódó egyéb területek nehézségeinek és megoldási kísérleteinek bemutatására -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Enikő (1995) A magyarországi infláció kórképe. Az infláció kezelése Magyarországon 1973-1995. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Ferenc (1973) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Gusztáv (1983) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Debreceni Munkaügyi Bíróság 1981-82. évi gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró György (1977) A kettős adózást kizáró nemzetközi egyezmények, különös tekintettel a kérdés külgazdasági jelentőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Henrietta (2000) A vadászati jog aktuális kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Irén (1977) A tanúkihallgatás taktikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Jánosné (1997) A társadalombiztosítás irányítása és szervezete a II. világháború után. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Katalin (1980) A magánindítvány büntetőjogi és büntetőeljárásjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Lajos (1978) Az üzemi demokrácia fogalma, jogi szabályozása és fórumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Miklós Péter (2003) A biztosítási jogviszony elbírálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Mária (1970) A Végrehajtó Bizottság szakigazgatási szerveinek belső szervezési kérdései, különös tekintettel az egészségügyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Mónika (2007) Az állam kártérítési felelőssége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Ottilia (2003) A tartósan beteg testi vagy értelmi fogyatékos személyt eltartó családok támogatása a családtámogatási rendszer keretében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Róbert (2002) A bankok hitelezési gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Sára Györgyi (2003) Az öröklési jog aktuális kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Viktor Zsolt (2002) A hitelezők érdekeit sértő bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Zoltán (1999) Az állampapírpiac fejlődésének alakulása a rendszerváltás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Bernadett (2005) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi István (1982) Strukturális átalakulás, a vállalati hatékonyság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Krisztina (2005) A magyar nyugdíjrendszer finanszírozási problémái. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi Sándor (2007) A magyarországi háztartások internettel való ellátottságának alakulása, ennek társadalmi hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódog Máténé (1989) Az 1986. évi I. tv. - az illetéktörvény - bevezetésének eddigi tapasztalatai, javaslat a továbbfejlesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódogh Zoltán (1983) Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés, különös tekintettel a szerződésszegésért való felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bók Anikó (2002) Veszélyeztetés a foglalkozás körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóka János (2001) A jogi transzplantok és a jogharmonizáció elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóka Zsolt (1988) Etika: A családfejlődés kiútkeresései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bókai Gabriella (1986) A házastárs öröklésének kérdései a hagyatéki eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bólya István (1999) Gyermekneveléssel kapcsolatos családi támogatások Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóna Csaba (2002) A film jogi szabályozásának gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bónis Éva (1984) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények különös tekintettel a hamis vádra, hamis tanúzásra és bűnpártolásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bónácz Rita (2001) Öregségi nyugdíjrendszerünk változása, fejlődése a kezdetektől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta Alexandra Annamária (2007) Az elítéltek foglalkoztatása, munkáltatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta Enikő (1999) Az európai közösségek egyezménye a szerződéses kötelmekre alkalmazandó jogról és a magyar nemzetközi kolliziós magánjog szerződésekre vonatkozó kötelmi szabályainak összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóta Zoltán (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti szerveinek kialakulása és rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bödecs Adrienn (2006) Kisebbségi kérdések rendezése Magyarországon az EU-tagság kapcsán a vajdasági magyarok szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Böheim György (1997) Munkaügyi ellenőrzés Budapesten (különös tekintettel a külföldiek foglalkoztatására és a feketemunka végzésére). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Böhm Józsefné Faragó Anna (1973) A válás társadalmi okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bökfi Sándorné (1976) A közvélemény és a szocialista demokrácia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bölcskei Magdolna (2007) A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bölcskei-Molnár Katalin (2005) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bölöni Lajos (1990) A munkahelyi ittasságvizsgálat egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bönde Aranka (2004) A szakszervezeti tagdíj fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Andrea (2006) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, kiemelten a családban nevelt gyermekek ellátására tekintettel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Erika (2005) Az alapellátás elmúlt 130 évének története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Judit (1989) Az államigazgatási alapeljárás és a fellebbviteli jogorvoslati rendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök Lajos (1977) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök Levente (2001) Környezetvédelmi felelősség az Európai Uniós csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Tímea (2003) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz Borbála (2007) A jóvátétel jogintézménye a büntető anyagi- és eljárási jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz Judit (2005) A házassági vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz Margit (1971) A büntető tárgyalás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böröcz Orsolya (2006) Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a munkajogban- különös tekintettel a nők és férfiak helyzetére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröczné Cseh Júlia (1986) Perújítás, mint rendkívüli perorvoslat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búr István (1981) A rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bús Márta (2005) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal jogállása, feladatai - különös tekintettel a hatósági igazgatási tevékenységre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bús Szilvia (1996) Két választás Magyarországon (Az 1990-es és az 1994-es parlamenti választások tapasztalatai a választások eredményeinek tükrében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búti Gergelyné (1997) Az érdekképviseletek részvétele a munkaerő-közvetítésben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Búvár Anikó (1969) A tanú kihallgatása a nyomozás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búvár Irén (1979) A termelőszövetkezeti szakvezetés jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büki Tamás (1995) Felmondási rendszerek az 1992. évi munkatörvényekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büky Kálmán (1979) A munkahelyi, az üzemi demokrácia fejlődése, a szakszervezetek szerepe, funkcióik érvényesülése a szocialista társadalomban (Magyarországon). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bürger Ditta Noémi (2003) A fejvadász cégek működése Magyarországon (A fejvadászok és személyzeti tanácsadók a munkaerőpiacon). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Büttner Erika (1984) A termelőszövetkezeti demokráciáról általában és ennek megvalósulása a barcsi "Vörös Csillag" mezőgazdasági termelőszövetkezet életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bődi Sándorné (1997) Nonprofit tevékenységek finanszírozása és aktuális kérdései a kulturális szférában. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bődi Zsófia (1999) Az állatvédelmi törvény egyes kérdései, különös tekintettel az állatkísérletekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bődi Zsófia (2001) Az állatvédelmi törvény egyes kérdései, különös tekintettel az állatkísérletekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bőkuti Szilvia (1999) A gazdasági bűnözés új vonásai, különös tekintettel a pénzmosásra, a számítógépes és a bankkártyával kapcsolatos bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bősi Ferenc (2002) A hidegháború kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Chiovini Gábor Béla (2006) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Chiovini Mária (1998) A bizottságok szerepe az önkormányzatokban különös tekintettel az oktatás és a kultúra területére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Chrabák László (1998) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Chrappan Adrienn (2007) Egy cafetéria-rendszer bevezetésének főbb tanulságai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Chrappan Róbert (2006) Menedzserbetegségek-kérdőjelek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Christian Martin Ary (2002) A versenyjog időszerű kérdései figyelemmel a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Clauser Róbert (1973) A nemzetközi fizetések joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cravero Adrienn Zsuzsanna (2005) A munkanélküliség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Crnkovics Tamás (1987) Grotius természetjoga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csaba Jánosné (2002) Munkaviszony megszüntetésének hazai szabályozása, az európai jogharmonizációs szabályozás jellemző vonásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba József (1997) A szexuális erőszak jogi szabályozása a hatályos büntetőtörvénykönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csaba Zoltán (1975) Munkaviszony jogellenes megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csabai Lili (1999) Gondolatok a gyermek- és fiatalkori bűnözésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csabai Orsolya (2007) Az ügyészség alkotmányjogi helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csabók Szilvia (2002) A toborzás, kiválasztás és a kultúra összefüggései egy adott vállalat példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csajbók Katalin (2008) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csajbók Zoltán (2004) A föld és az épület jogi sorsa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csala Ildikó (1998) A halálhoz való jog. Az euthanáziáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csala József (1979) A Magyar Alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel szocialista alkotmányosságunk főbb kérdéseire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csala László (1991) A jugoszláv válság történelmi gyökerei, kialakulása a megoldás néhány lehetséges alternatívája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csala Éva Margit (2006) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó Antalné (2005) Társadalombiztosítási ellenőrzési rendszerek és módszerek Magyarországon, kiemelten az egészségbiztosítás területére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó Beáta Éva (2007) Dohányzók és nemdohányzók a munkahelyen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó Szilveszter (1972) Választási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Csanda Erzsébet (1995) A Szegedi Közlekedési Vállalat átalakulása és annak humánpolitikai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi Ferenc (1987) A munkahelyi (üzemi) demokrácia összehasonlító jellemzése a magyar és jugoszláv nagyüzemi mezőgazdasági modellek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi György (1978) A társadalmi tulajdont károsító lopások és betöréses lopások felderítésének és megelőzésének tapasztalatai Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi Józsefné (1994) Bankhitelt biztosító mellékkötelezettségek és azok érvényesíthetősége csőd- és felszámolási eljárás esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi László (1970) Az ipari termékforgalommal kapcsolatos szerződések szankciós rendszerének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi Zsolt (2002) A fair eljárás biztosítása a szabálysértési jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanálosi Ákos (1991) A jogos védelem büntetőjogi szabályozása és azzal összefüggően a kitérési kötelezettség kérdései a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapláros Erika (1978) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Lajos (1973) Családtagi viszony szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Zsolt (2008) A gyülekezési jog korlátozhatósága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó Imréné (1972) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Sándorné (1982) A közlekedés igazgatás különös tekintettel a vasútigazgatás egyes feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Zsuzsanna (2005) Humán erőforrás gazdálkodás a Matáv-nál különös tekintettel a kiválasztásra és az Assessment Center alkalmazására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó Ágnes (2002) A magyar-EU versenyjogi jogharmonizáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapóné Sárvári Ildikó (1981) A vasúti fuvarozó kimentési lehetősége az áruban keletkezett kár térítési kötelezettsége alól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapóné Tóth Vilma (1986) A fiatalkori bűnözés társadalmi és kulturális tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csarnai Judit (2005) A gyámügyi igazgatás fejlődése és jelenlegi gyakorlata Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csarnainé Zombori Mariann (2005) A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének megalakulása, működése - a bölcsődei dolgozók helyzete szakszervezeten belül és kívül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatai József (1986) A jászberényi Zagyvamenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet önkormányzati szerveinek alakulása, fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csatlós Olga (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csatlós Erzsébet (2008) Az Arktisz speciális jogi helyzete - Területszerzés, szuverenitás gyakorlása? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatári Erzsébet (1973) A peres felek közreműködési kötelezettsége a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csatári László (1999) A pénzbüntetések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csató Sándorné (2001) Az egészségügy és a kötelező egészségbiztosítás, szerepük a lakosság egészségi állapotában, ellátásában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csecsődiné Kovács Piroska (1978) A polgári perrendtartás 1972. évi módosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Attila (1993) A kisvállalkozások helyzete a kilencvenes évek elején Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Bálint (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh György (1997) A részvénytársaságokra vonatkozó rendelkezések történeti áttekintése és a hatályos szabályozás, különös tekintettel az alaptőkére és a részvényekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh István (1969) A bérleti jogviszony és a szívességi lakáshasználat megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh István (1971) A vállalati jövedelemszabályozás az új gazdaságirányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh József (1999) A határőrség menekültügyi tevékenysége, különös tekintettel 1988-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Katalin (2001) Foglalkoztatáspolitika és munkanélküliség különös tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh Katalin (2007) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh Lajos (1984) Az emberi jogok néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh László (1986) A katolikus családjog és időszerűségének néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Magdolna Piroska (2008) Civilek részvételének jogi szabályozása Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának működésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh Örs (2006) A jóléti állam története és mai kihívásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh-Szakál Katalin (2006) A magyar nyugdíjrendszer reformja napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csehek Csilla Ágnes (1996) Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel a munkanélküliség ellen. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csehó András Gábor (2007) Nemzetközi büntetőbíróságok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csejkei László (1977) A termelőszövetkezetek állami támogatási rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csejtei Anikó (2008) Az "orvosi műhiba perek" néhány vonatkozása a nőgyógyászatban és a szülészetben, különös tekintettel a császármetszésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csejtei Judit (2004) Az állatvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csejtei Miklósné (1990) A halláskárosodásra alapozott baleseti járadékigények elbírálásának problémái, különös tekintettel a lövészeteken elszenvedett halláskárosodásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseke Zoltán (2002) A tag (részvényes) felelőssége a gazdasági társaságban és a hitelezővédelmi intézmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csekő Ilona (1969) A házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csekő Ilona (1970) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csekő Katalin (2007) A fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárás speciális szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csele Balázs (2003) A társadalom perifériáján élők szociális és egészségügyi ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csele Judit (1976) A galeri bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cselik Andrea (2000) Az országgyűlés jogalkotó tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cselédes Katalin Antónia (1979) A származás megállapítási perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csendes Mária Magdolna (1981) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csengeri Ágnes (2007) A női bűnözés és a nők helyzete a büntetés-végrehajtásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csengery Levente (2002) Az Európai Unió közúti közlekedése és a magyar közúti közlekedés integrációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki Andrea (1992) A válás, mint társadalmi jelenség és a bontóperes eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csenki Ferenc (1972) A földügyi szakigazgatás új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csenki Helga (2003) Teljesítményméréssel kapcsolatos törekvések a közigazgatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csentes Zoltán (1986) A tiltott határátlépés. A külföldre utazás- és a külföldön tartózkodás szabályainak kijátszása, illetve az embercsempészés elméleti- és gyakorlati kérdései, és ezekkel kapcsolatban foganatosított nyomozási cselekmények a Belügyminisztérium határőrsegénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csepcsányi Aladár (1997) Kisebbségek szociálpolitikai juttatásának lehetőségei a mai Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csepei József (1993) A munkanélküliség alakulása a rendszerváltozás után Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csepeli Zsuzsanna (2004) Az Európai Unió agrárpolitikájának alapjai és a csatlakozó Magyarország. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepeliné Makádi Judit (1997) A munkanélküliséggel kapcsolatos közigazgatási feladatok. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csepregi Boglárka (2003) Otthont nyújtó ellátás a gyermekvédelemben, különös tekintettel annak jogi környezetére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi Katalin (1980) A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések realizálása a vállalatoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csepregi Magdolna (2004) Az állatvédelem és állategészségügy jogi helyzete és feladatai Magyarországon az EU csatlakozás küszöbén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi Tünde (2000) Az RMDSZ a román politikai rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi Zita (1996) A magzati élet védelme a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cser Tamás (1992) Mikor lesz alkotmányos? (Gondolatok, vélemények a társadalombiztosításról, a kifizetőhelyekről, és az alkotmányosság rögös útjáról a kifizetőhelyek szemszögéből). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserba Attila (1981) Az újítások hasznosítása, az újítók erkölcsi és anyagi elismerésének problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserba Lajos (1977) Néhány kérdés a magyar mezőgazdaság helyzete és lehetőségei a konvertibilis piacokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csercsicsné Németh Ildikó (2003) A humánpolitika és a létszámleépítés kapcsolata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csere János (2007) Japán munkajog, munkaügyi kapcsolatok és a japán típusú minőségmenedzsment. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csereklyei Ilona (1969) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és a különös eljárási szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseresznyés Andrea (2004) Egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserhalmi Tamás (2000) A házastársi vagyonközösség megszűnése, és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserhegyi Márk (2006) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserháti Erika Nóra (2003) A regionális állami támogatások megítélése az Európai Unió és hazánk kapcsolatrendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserháti László (1983) A Magyar Nemzeti Bank fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseri András (2005) Erdőgazdálkodás és erdővédelem jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseri András (1987) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserjési Helga (2000) Szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem illetve/vagy a végszükség megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserkúti Zoltán (2001) A hajléktalanok munkaerőpiaci helyzete. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csermely Tibor (1981) A gépjárműkárok és a biztosítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csermák Adrienn (2000) Magyarország nemzeti parkjai és a nemzeti park igazgatóságok működése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csermák Erika (1989) A gazdálkodó szervezetek részvénytársasággá alakulásának jogi konzekvenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csermák Henriette (1983) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernay Krisztina (1989) A közös akaratnyilvánítással történő bontás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernetics Szilvia (2007) A hitelezők érdekeit sértő gazdasági bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernetics Tünde Olga (2007) A helyi önkormányzatok társulásos kapcsolatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserni János (1994) Mater certa... ? - A mesterséges úton történő megtermékenyítés büntetőjogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernik Antal (2004) Az oktatásügy helyzete a mai Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernok Anna (2006) A családbarát munkahelyek jellemzői Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernok Tamás (2007) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernov Annamária (2000) Menekültügyi és migrációs problémák Oroszországban és Ukrajnában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernovszky Tünde (2005) A munkajogviszony keletkezése és megszüntetése, különös tekintettel a versenyszférára, valamint a közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony területére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus Andrea (1999) A személyek szabad mozgása az EU-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernus Anikó (2007) A diákmunka jogi szabályozása a különböző országokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus Eszter (2000) Alkotmánymódosítások az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus Józsefné (2003) A szűrővizsgálatok jelentősége a betegségek megelőzésében és korai felismerésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus Sándor (1978) A szakszövetkezetekről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernus Tibor (1998) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és az ügyészség: összehasonlító elemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernyánszky Tamás (1991) Debrecen város története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernák Hajnalka (2002) Atipikus munkavégzés az Európai Unióban, Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák Ibolya (1986) A bűnözés, mint tömegjelenség napjainkban. A bűnözés növekedésére ható okok. A megelőzés jelentősége, és néhány módozata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Csernák Józsefné (1999) Alanyi jogon a családi támogatások. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserpák Judit (1989) A szülői felügyeleti jog lényeges kérdéseinek alakulása az 1986. évi IV. törvény alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csertő Gyula (2006) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikái, különös tekintettel a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csertőné Antalfy Ágnes (2007) Az egészségpénztár célja, jelentősége. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csery Péter (2004) Szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csesznegi Edit (2006) Vöröskereszt és véradás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csetneki Erika (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetri Lajos (1987) A katolikus családetika történeti és mai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetényi István (1977) Az üzemi baleset munkajogi és társadalombiztosítási követelménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csibi Kinga (2000) A magyar munkajogviszony keletkezése és megszüntetése a jogi szabályozás tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsel Attila (2002) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsely Ilona (1979) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csigi Nóra (2003) A cégnyilvánosság elve a közösségi és tagállami szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiha József (1997) Egy munkaügyi központ kialakulása és fejlődése (1990-1995). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csik Bernadett (1999) A DUNAFERR Regionális Egészségpénztár működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikai Attila (1995) Tőzsdei befektetés és spekuláció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikai Brigitta (1995) A magyar pénzintézeti rendszer szabályozásának néhány aktuális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikai Klára (1980) A pártfogó felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiki Zita (2000) Nemzetközi ingatlanforgalom magyar szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki-Bege Éva (2006) Az akadálymentesség igényének megjelenése a közbeszerzési eljárásokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikos Magdolna (1980) A házastársak vagyoni viszonyainak vizsgálata a népi jogszokások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiky István (1980) A lakásbérlet megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikány József (2000) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Judit (2005) A vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok a munka törvénykönyvében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Klára (1970) A francia alkotmányok fejlődése 1789-től napjainkig, különös tekintettel az 1958. évi alkotmányra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Anna (2000) Béren kívüli juttatások a Magyar Posta Részvénytársaságnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Csaba (1972) A Bretton Woods-i rendszer válságának bemutatása a dollár múltján és jelenén keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Emese Viktória (1999) A bűnöző viselkedés kialakulása kriminálszociológiai megközelítésben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Gellért (1998) Gondolatok a rendőrség marketing tevékenységéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós György (1979) Átalakulás, beolvadás és egyesülés eredményei és problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Gábor (2004) Csongrád megye közbiztonsági statisztikája 1999-2003. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Judit (2000) Vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok a Munka Törvénykönyvében és a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvényben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Klára (1972) A szabadságvesztés büntetés és végrehajtása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Sándorné (2007) Irányított Betegellátási Rendszer az egészségért. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csilics László (1969) A szerződésen kívüli kárfelelősség általános szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillag Zsuzsanna (1985) Rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillag Áron (1999) A nemzetközi tőkeáramlás rendszere. A külföldi működőtőke Magyarországon, valamint a dél-alföldi régióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillik Tamás (2001) A biztosítási rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csillám Enikő (1994) Privatizáció Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillám Katalin (1979) Az idő szerepe a polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csima Gyula (2006) A református egyház területi igazgatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csimbók Ildikó (1980) Egyesülés, beolvadás és átalakulás Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csipkereki Erzsébet (1984) Házassági vagyonjog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csipszer Éva (2007) A járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekményének minősítési kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csire Lajos (1981) A halászati termelőszövetkezetek működése, szabályozásának elméleti és gyakorlati problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csire Melinda (2000) A Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csirik Tamás (1999) A közösségi versenyjog mentesítési rendszere és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csirmaz Edit (1990) A tőzsde jogi szabályozása (Magyarország, NSZK, USA). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Erik (2005) A munkajogi felmondás rendszere a magyar munkajogban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár Katalin (1987) Erőszakos bűnözés, erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Katalin (2002) A menekültek helyzete Magyarországon és Európában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár Klára (1999) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Károly (1969) A vállalatok irányításának kérdései, különös tekintettel a közúti közlekedési vállalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Mária (1995) A munkanélküliség jogi-, gazdasági-, közgazdasági problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Róbert (1999) Az Alkotmánybíróság alkotmányértelmező tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Tibor (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszárné Kosik Mária (1981) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csitos Eszter (2002) Az örökbefogadás szabályai Magyarországon és Franciaországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csitári Barbara (1998) A nemzeti identitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csitári Nikolett (2007) A házassági vagyonjog aktuális kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizma László (2001) Alkotmányos alapelvek és alkalmazásuk az USA joggyakorlatában, a Legfelsőbb Bíróság helye, szerepe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia Ferenc (1983) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Békéscsabai Munkaügyi Bíróság hároméves anyaga alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Miklós (1970) Termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Tibor (1984) Keresettel orvosolható államigazgatási határozatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Zoltán (2000) Rendőrök sérelmére és a rendőrök által elkövetett bűncselekmények statisztikája (Bács-Kiskun megyében 1990-től napjainkig). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia Zsófia (2007) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmarik József (1973) A munkáltató felelőssége üzemi baleset esetén a társadalombiztosítási szervvel szemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmazia Anett (2007) A szélenergia felhasználásának jogi keretei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmár István (1996) Az általános forgalmi adó jogi szabályozásának változásai 1987-1996. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmár Józsefné (1996) TÖSZIR (Társadalombiztosítási Önkormányzatok Számítógépes Rendszere) A járulék - folyószámla elszámolás tükrében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmás József (1977) A centralisták főbb jogi és politikai nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmás Ágnes (2002) Eutanázia pro és kontra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csobánczi Beáta (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csobánczi Szilvia (1998) Lakás, avagy a "család statisztikája". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csobánczy László (1993) Az arab-izraeli háborúk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csohány László (1978) A jogos védelem, mint jogintézmény történeti és elvi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csohány Margit (1979) A testi épség és egészség védelmének szabályozása büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csoma József (1998) A munkáltatók, foglalkoztatók társadalombiztosítási jelentési és nyilvántartási kötelezettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csoma László (2003) A büntetőjogi szankciók elméleti kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csoma Zsuzsa (1987) A lakásszövetkezetről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csomor Attila (2003) Az izraelita felekezetűekre vonatkozó közjogi szabályozás Magyarországon a XX. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomor István (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csomor Józsefné (1997) Munkaerő-közvetítés Magyarországon (Magyarországi szabályozás és jelenlegi gyakorlata a fővárosban). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csomós Ildikó (2003) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós Tamás (1986) Bűnözés - bűnmegelőzés - tömegkommunikáció (Gondolatok a tömegkommunikáció kriminológiai vonatkozásairól). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csomós Ágnes (2006) A prostitúció kriminológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csongor Csaba (1969) Az államigazgatási határozatokkal szemben igénybevehető jogvédelmi eszközök. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csongrádi Helga (2004) A megyei önkormányzat szervezete, feladata és az önkormányzati rendszerben betöltött szerepe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádi Réka (2005) Fogvatartottak foglalkoztatása és reintegrációja a Váci Fegyház és Börtönben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádi Sándorné (1993) A kollektív tárgyalás mechanizmusának jellemzői - Az 1990-es évek átmeneti megoldásától egy piackomform modell lehetőségéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Balázs (2000) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Dorottya (2003) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igényérvényesítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Dorottya (2008) Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Gábor (2003) Az Országos Orvosszakértői Intézet felépítése, feladata és az önálló balesetbiztosítás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka István (1978) Lakásszövetkezetek polgári jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Julianna (1970) A kisajátítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka László (2002) A családi pótlék rendszer fejlődése Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Nikolett (2001) A helyi önkormányzatok Európai Uniós integrációjának kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Péter (1989) A nagyvárosi tanácsok lakossági kapcsolatai, különös tekintettel a szegedi tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Péter (2001) A termőföld jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Csonka Péter (2005) Közbeszerzés az Európai Unióban és Magyarországon különös tekintettel a jogorvoslati eljárások szabályozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Éva (2002) Magyarországi kisebbségi önkormányzati rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Istvánné Csiky Klára (1974) Az erőszakos nemi közösülés viktimológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonkáné Karsai Margit (2003) A munkaviszony megszüntetésének szabályozása a 90-es évek változó gazdaságában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csont Sándor (1986) Rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csontos Mária (1975) A járási hivatalok szervezete és feladata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csontos Barna (1991) A tőzsde és a tőzsdejog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csontos Diána (2004) Az ügyészi vád és vádirat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos Gábor (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos Katalin Zsuzsanna (2007) A foglalkoztatás aktuális kérdései egy önkormányzat tevékenységében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos Roland (2004) Egyház és politika a demokratikus Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos Sándor (2005) A nem jogi személyiségű gazdasági társaságok (A kültag jogi helyzete). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos Tibor (1992) A sztoától Szent Ágostonig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csontosné Szilasi Szilvia (2003) A közszolgálat Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Krisztina (1975) Az erőszakos nemi közösülés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Anikó (1988) Társas baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Judit Éva (2005) Büntetőjog európai vonatkozásai különös tekintettel a bűnügyi együttműködésre az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Pálné (2002) Tipikus és atipikus foglalkoztatási formák európai tükörképe. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Renáta (1999) Pénzügyi lízing, avagy szabályozott lízingviszonyok 1997-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Róbert (2000) Egyesült Királyság és a Német Szövetségi Köztársaság választási rendszerének összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Ágnes (1977) A mezőgazdasági üzemek állami támogatási rendszerének új feltétele és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Éva (1988) Társas, baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Katalin (2006) A magyar szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás Dóra (2001) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás Gabriella (1990) Bizonyítás a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás István (1985) Funkcióváltozások a mai magyar családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás István (1989) Funkcióváltozások a mai magyar családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás József (1988) A pénzintézeti rendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Pál (1987) Az elnöki hatalom az amerikai föderációban (1787-1987). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordásné Kovács Beáta (1979) Szabadságvesztésre ítélt felnőttkorú bűnelkövetők tipológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordós Albert (1998) A Kádár-korszak diktatórikus jellegéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuba Attila (2006) A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása és ítélkezési gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csudits Éva (2006) A pártfogó felügyelet reformja Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csuha József (1973) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal) különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuka Imre (1988) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuka Erika (2005) Az ingatlan - nyilvántartás története és alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csuka Erika (2016) Az ingatlan-nyilvántartás története és alapelvei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csuka Lajosné (1996) Az egészségügy finanszírozásának időszerű kérdései, különös tekintettel a járóbeteg ellátás finanszírozására, és annak Vas megyei tapasztalataira. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csukonyi Gyula (1995) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok változása Magyarországon 1945-től napjainkig különös tekintettel a rendszerváltásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csukás Endre (1992) A társadalombiztosítás finanszírozásának egyes kérdései különös tekintettel az egészségügyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csurgó Edit (1977) Az ügyész tanácsok felett gyakorolt általános törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csurgó Ildikó (1986) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csurgóné Országh Mónika (2001) A földtulajdonjog és a földhasználati jog változásai egy település tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csurka Edina (2000) A perbeli képviselet és az ügyvédség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csutora László (2000) Az Európai Unió fő szerveinek döntéshozatali eljárása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csábi Antal (1991) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében 1986-1990 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csábi Bettina (2003) Az agrárágazat állami irányításának főbb jogi eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csák Ferencné (2007) A védőnők munkája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Csák Kálmánné (1978) Fellebbezés - csatlakozó fellebbezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csák Máté (1971) Állam - hatalom - politikai rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáki András (1999) A Budapesti Értéktőzsde megnyitása és jelenlegi válsága. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáki András (1984) Olaszország alkotmányos fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáki Zoltán (2005) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákné Varga Zsuzsanna (2005) Munkavállaló kártérítési felelőssége, különös tekintettel a menetrendszerű szárazföldi személyszállításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákvári Adrienn (2003) A PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzemi Rt. emberi erőforrás gazdálkodásának elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csáky Zsolt (2000) Dél-Korea, avagy egy kis tigris felemelkedése és bukása? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákányi Mónika (2001) A megváltozott munkaképességűek szociális ellátása, foglalkoztatási rehabilitáció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákó Tamás (2005) Szülői felügyeleti jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Edina (2004) A kisebbségvédelem és egyes jogi kérdési. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Ferenc (1970) A szabadságvesztés-büntetés kiszabásának és végrehajtásának elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Henrietta (2004) Személyzetfejlesztés és kompetencia-menedzsment. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Huba (1979) Az alkohol és a bűnözés Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Imre (2000) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi József (1983) Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők szabadságvesztés utáni beilleszkedése a társadalomba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi József (1979) A fiatalkorúak bűnözővé válásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi László (1982) A szakszervezeti bizalmi jogosultságai és azok érvényesülése a DÉLÉP Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Péterné (2005) A munkaadó járulék megállapítási kötelezettségének teljesítése a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer Intézményi Alrendszerében működő számfejtő programban.Különös tekintettel, az önálló és nem önálló tevékenység ellenértékeként kifizetett minősítendő tételekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Rita (1992) A szegénység egyes kérdéseinek szociológiai összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Szilvia (2000) A rendszerváltást követő demokratikus parlamenti választások országos és Nógrád megyei eredményeinek összehasonlítása, különös tekintettel a FIDESZ és az MSZP 1998. évi választási szereplésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Tünde (2004) Drogprevenció Magyarországon és az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Viktor (1999) A magyar társadalom változásai, 1989-1998. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Zsuzsa (1976) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányiné Fejes Tekla (1990) Az ingatlanforgalom jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császi Ferenc (1997) A Magyar Honvédség polgári ellenőrzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császi Ferenc (1974) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császi Janka (2007) A környezet büntetőjogi védelme, különös tekintettel az európai vonatkozásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár Anikó (2004) Az iskolai követelményrendszer hatása a tanulók személyiségére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár Attila (1994) A gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Barbara (2003) Gyermekek és fiatalkorúak bűnözése valamint büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár Etelka Csilla (2002) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár Ida (1986) Új forma a családvédelem területén: a Családsegítő Központ. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Krisztina (2005) A humán stratégia szerepe a vállalati működésben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár Károly (1999) A vagyon elleni erőszakos büncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Károlyné (1999) A magyarországi társadalombiztosítás kialakulása és főbb változásai a II. világháború kitöréséig, különös tekintettel a győri és a Győr-Moson-Sopron megyei sajátosságokra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Mátyás (1994) Az Európai Unió jogforrási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Szilvia (1987) A törvényességi felügyelet néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetben, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csátaljayné Király Zsuzsanna (1997) A makroszintű érdekegyeztetés ma Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csávolszki László (1994) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csávás Edit (1992) A szabadalom korszerűsítésének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csávás Margit (2001) Munkavállalói érdekvédelem Békés megyében a rendszerváltástól napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csécsy Andrea (1981) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cséffán Éva (1999) Munkanélküliségi helyzetkép Békés megyéről különös tekintettel a közhasznú foglalkoztatásra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Cséfán Tamás (2001) A stratégiai és az üzleti tervezés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cséka Marianna (1975) A devizagazdálkodás jogi szabályozása a gazdaságirányítás mai rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cséka Péter (1985) A házasságon kívül született gyermek jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csékiné Varga Éva (1996) A járulék és folyószámla szakterülettel kapcsolatos feladatok irányítási és szervezeti megoldása a két ágazat kivonásával. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csényi Ildikó (1997) A megélhetési bűnözés. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csényi József (2000) Szabálysértések (fogyasztóvédelem) elbírálásának sajátosságai az új törvényi szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csépányi Rita (1981) A nők helyzete a polgári társadalmakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csík Ibolya (1987) A sajtójog fejlődése és a sajtótörvény új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csíki Tamás (1991) "Aki nincs velünk ellenünk" - Ellenségkép 1948-53 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos György (1994) A magyarországi zsidóság helyzete a II. világháborúban, s ennek nemzetközi visszhangja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos Péter András (2002) A kutatási szerződés szabályozásának egyes magánjogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csíkos Zoltán (1991) A választott és kinevezett tisztségviselők jogállása a helyi önkormányzatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csíkosné Koplányi Mária (1983) Pénzügyi szabályozó rendszerünk időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csípő Gábor (2005) A munkáltatók és a biztosítottak jogai, kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csízik Tímea (2006) Az ingatlan-nyilvántartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóka Gabriella (2008) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóra Mária (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti Dorottya (2002) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti Gábor (1996) A magyar vámjog új szabályozása (A vámjogról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti Mária (1979) A nők, a fiatalkorúak és a csökkent munkaképességű termelőszövetkezeti tagok jogi helyzete a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti Tamás (2002) Az amerikai, az európai és a magyar szabadalmi rendszer hatékonysága a nonprofit eredetű, csúcstechnológiai találmányok ipari hasznosításának előmozdításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csótya Adrienn Mariann (2004) (Halálos) munkabalesetekkel kapcsolatos anyagi és eljárási szabályok 2002-ben a munkabaleseti helyzet alakulása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csótya Andrea (2002) Tanúvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csölle Kálmán (1981) A termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenységének összehangolása megyei szinten különös tekintettel a nagy befektetést igénylő ipari tevékenységekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csölle Yvette (1988) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csötönyi István (2005) A munkaidő és pihenőidő szabályozása Magyarországon a verseny - és a közszférában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs Tünde Marianna (2006) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs Áron (2004) Társadalmi beilleszkedési zavarok a mai Magyarországon, az igazságügyi statisztikában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs Áron (1999) A deviáns viselkedések múltja, jelene, jövője Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Csúri András (2002) Múltrendezés avagy a Berlini Falról leadott lövések büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csüdör Beáta (2007) Családtámogatás a német szociális jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllög Katalin (1986) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőke Andrea (2006) Pénzintézeti szövetkezetek speciális formái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke József (2000) Korlátozott szuverenitás Magyarországon 1945-1949 között - A rendszerváltás tükrében -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke Mónika (2003) Az angol és a magyar választási rendszer összehasonlítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke Orsolya (2000) A biztosításügy szabályozása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke Tibor (1971) Kollektív szerződés a gyakorlatban három élelmiszeripari vállalatot vizsgálva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőreg Anikó (1996) Az ügyészéség alkotmányjogi helyzetének aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csősz Iván (1999) Iusta canso kérdése a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csősz Zsigmond (1970) A tőkés világ pénzügyi intézményei és a valutáris együttműködés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi Tibor (1984) A szerződéses rendszerben üzemelő vendéglátóipari üzletek szerződéseinek polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csővári István (2001) A jogi realizmus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőváry Gábor (1978) A jogászság szerepe a Horthy korszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csűri Gábor (2001) Az Egyesült Államok alkotmányfejlődése, különös tekintettel egyes szabadságjogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csűri Gábor (1973) A tanácsi szakigazgatási szervezet fejlődése 1965 és 1971 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csűri Éva Katalin (1975) Az alkalmatlan kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Czabafy Sándorné (1979) A kisajátítás és kártalanítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czagányi Cecília (1999) A személyek elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiája, különös tekintettel a családon belüli erőszakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czakó Erzsébet (1988) A szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a Családjogi törvény módosítása utáni változásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czakó Gábor (1999) Fizetési módok a külkereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czakó Rita (2001) A foglalkoztatás növelésének új stratégiája az EU-ban a kis- és középvállalatok támogatásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó Viktória Jáde (2005) A betegek jogai, a betegjogi képviselők, nemzetközi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czakóné Vámos Eszter (2001) A Vasutas Önkéntes Támogatási Alap története és gazdálkodása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czap Lajos (1991) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czap Ágota (1983) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czapolai Barbara (1997) A köztársasági elnök jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czecze Lajos (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi Anita (2003) Munkahelyi konfliktusok. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi Ernő (1997) A szakszervezeti mozgalmak kialakulása, fejlődése Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi Eszter (2008) A közszereplők személyhez fűződő jogainak védelme a sajtó jogsértéseivel szemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi Gábor (2001) Az igazságszolgáltatás alkotmányos alapjai az Alkotmánybírósági határozatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi Ádám (2006) A Magyar Alkotmány Tervezetének Kidolgozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi Éva (1977) A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédy Attila (1994) Néhány gondolat a lízingszerződésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédy Edina (2001) Az Európa Unió kábítószer-politikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeininger Andrásné (2006) Baleseti ellátások a társadalombiztosítás területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeininger Mariann (2003) A rendkívüli jogorvoslatok elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czene Klára (1973) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és egyes szociológiai tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czene Magdolna (1972) Gondolatok az akaratszabadság és a büntetőjogi felelősség kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czene Mihály (1985) A lakosság adóztatásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czepán Mónika (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czesznák Hajnalka (1991) Bűnöző fiatalok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzetkép. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czibere Ildikó (2002) A közérdekű munka szabályozása és végrehajtásának problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czibere Ilona (1983) Know-how. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czibere Márta (2008) Az alkotmányos alapjogok és a kényszerintézkedések kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czibula Judit (2004) A házasság felbontása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czidor Rita (1991) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Adrienn (2003) A vegyes választási rendszer kialakulása és következményei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra Károly (1993) Büntetőjog és alkotmányosság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Sándor (1994) A munkaügy kapcsolatok fejlődése a magyar kőolaj- és gáziparban, kollektív tárgyalások a cégkialakítástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Veronika (1982) A cigányság társadalmi beilleszkedésének kérdései. A cigánybűnözés helyzete és alakulása, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czigleczki Anna (1981) A szocialista orientációjú államok államformájának problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czigléczki Gabriella (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czigony Kinga (2000) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czigány Eszter (2002) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czikajló Gergely (2003) A közigazgatási bíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czike Gábor (1994) Felelősség a fokozottan veszélyes tevékenységért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Czike Albertné Erdődy Kinga (1970) A testi sértés bűntette. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czikray Tamás (1984) Választási rendszerünk fejlődésének legújabb tendenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czikó Mihály (1978) A felbontott házasságok alakulása Szegeden és Nyíregyházán az 1975-1976-1977. években, különös tekintettel a fiatal korban kötött házasságokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czin Lászlóné (2001) A jogharmonizáció megvalósulása a munkajog területén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czin Lászlóné (2003) A magyar esélyegyenlőség jogi szabályozásának változásai az Európai Uniós jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czina József (2005) Munkaügyi viták. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czina Gabriella (2005) A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege Anikó (1988) Az emberöléssel kapcsolatos néhány büntetőjogi és kriminológiai probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Gyöngyvér (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Helga (1994) A csődeljárás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Lajos (1987) A bíróság elé állítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinke Erika (2003) A hospice integrálásának lehetőségei az egészségügyben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinkóczki Teréz (1982) Házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czira Enikő (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czira Melitta (2001) A magyar külpolitika 1994-1998 között a Parlamentben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czira Szabolcs (2004) A magyar és osztrák esküdtbírósági intézményrendszer összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirbikné Antonin Ernesztina (1999) A feketegazdaság Magyarországon és az ellenőrzés területei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czirják Jánosné (1971) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az állami gondozásbavételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czirják László (1977) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czirkos Gabriella (2003) Alternatív vitamegoldási módszerek, választott bíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok Balázs (1999) Népesedési elméletek, népesedéspolitika. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Czirok Bernadett (2007) A családi nevelés elmélete és gyakorlata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok Endréné (1984) Okság és meghatározottság a szocialista kriminológiai elméletekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czirokné Csányi Mária (1997) Demográfia a társadalombiztosításban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Cziráki Adorján (2000) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czobor Anita (2001) A szankció jogszociológiai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czombos Andrea (2001) A munkavállalók érdekeit védő jogi szabályozás a magyar munkajogban és az Európai Közösség jogában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czombáné Magdó Enikő (2003) A társadalombiztosítás szervezete és irányítása a II. világháború után. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czopfné Varga Erika Erzsébet (2006) Az egészségügyi finanszírozás egy humánpolitikus szemével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czucz Ottó (1970) A büntetőjogi garanciák etikai, filozófiai megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czuczi Mihály (1978) A hamis vád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czukor Csaba (1986) Magyarország kormányformái 1848-tól 1949-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czukorné Farsang Judit (1981) A felelősségbiztosítás egyes kérdései, különös tekintettel a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czunyiné Bertalan Judit (2002) A helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságainak szervezete, működése-szerepe a képviselő-testület munkájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czuppon Tibor (1997) Társadalombiztosítási üzemi kifizetőhelyek kialakulása, működése, ellenőrzése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Czuprák Tünde (2003) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czár Eszter (1998) Születési statisztika - Termékenységi statisztika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czár Zsanett (2008) Fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czédli Gergő (2004) Választottbíráskodás Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czégény Károlyné (2002) Személyközi és csoportközi kommunikáció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Czégény Tünde (2003) Az ellenőrzés kihívásai, megfelelés az Európai Uniós elvárásoknak. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czékus Szilvia (1998) A kábítószer-bűnözés Európában és Magyarországon. A kábítószer-függőség gyógyításának büntetőjogi feltételei kriminológiai megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czímer Melinda (2003) Az önkormányzati segélyek szerepe a gyermekvédelemben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dabis Krisztina (2006) A munkaviszony fajtái: azok keletkezése és megszüntetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dabis Marianna (2006) Adatvédelem, titokvédelem a társadalombiztosításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dacsinecz Andrea (2005) Gyermekvédelem. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Daczi Péter (2007) A szervezeti tanulás civil gyakorlata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka Tibor (2005) A terhelt kihallgatása a vádirat benyújtása előtt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka Csilla (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dajka Gabriella (1991) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dajka János (1979) A közutakon közlekedők felelősségbiztosításának jelene és lehetséges jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dalanics Ivett (2004) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dallmann Ditta (2001) A középiskolások pályaválasztását befolyásoló tényezők. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dallos Andrea (1996) A képviselő-testület működési folyamataiban a hatáskörök megoszlásának elvei és gyakorlata az önkormányzati törvény változásai tükrében (különös tekintettel Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselőtestületére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dallos Boglárka (2004) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Damjanovic Gábor (1996) Asszimiláció, antiszemitizmus Magyarországon 1848-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dananay Csaba (1983) A garázdaság törvényi tényállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dancs Gergely (2003) A népszámlálás jogi feltételei, különös tekintettel az érzékeny adatokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancs Mária (1973) Az állam kulturális-nevelő funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dancsa Attila (2004) A politikai antiszemitizmus a XIX. század végén Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsó Józsefné Soós Ilona Mária (2004) Munkahelyi szociális védelem, különös tekintettel az orosházi határőr igazgatóság tevékenységére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancza Zsolt (1998) Az egészségügy finanszírozásának fő vonalai Magyarországon az utolsó negyedszázadban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dani Anikó (1979) Magyar Nemzeti Bank monopóliumai, különös tekintettel a hitel monopóliumára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dani Csaba (1996) Az önkormányzat és a társadalombiztosítási rendszer Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dani Csaba (2000) Szolgáltató társadalombiztosítás megteremtésére vonatkozó elképzelések és a gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dani Dóra (1995) A gyermektartásdíj megállapításával, megelőlegzésével és végrehajtásával kapcsolatos szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dani Gabriella (1997) A gazdasági átalakulás főbb problémái és lehetséges útjai. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dani Lászlóné (1999) Családi pótlék Magyarországon az 1990-es években. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Danis Anna (2000) A hajléktalanok helyzete Magyarországon az 1990-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Danis Anna (2001) A kegyes halál erkölcsi és jogi megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Danka János (1996) Különös váltójog (Sajátosan szabályozott váltójogi kérdések). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Danka József (1982) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségi rendszere (Püspökladány Körzeti Üzemfőnökség gyakorlata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankó Dóra (2001) A magzat és az újszülött büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó Gabriella (1989) Perújítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankó István (1995) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának intézményeiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankó Judit (2005) A gondnokság Magyarországon és más európai országokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó Tamás (1992) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankó Zoltán (2003) A főbb hitelezővédelmi eszközök a társasági jogban, különös tekintettel a Társasági Törvény 1997évi módosítására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó Zoltán (1987) A polgári perrendtartás átfogó újraszabályozása és a polgári eljárás gyorsításának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankóné Czéh Katalin (1992) Fiatalkorú bűnöző csoportok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dantesz Péter Antal (1971) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapjai és gazdaságpolitikai jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Danyi Csaba (1995) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Danyi Melinda (2002) A munkaerő szabad mozgása az Európai Unió és Magyarország viszonylatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dara Péter (2002) A humán kontrolling, mint a stratégiai erőforrás-gazdálkodás eszköze. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darabos Péterné (2008) A Fidesz megalakulása Tatabányán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darabos Csaba (1994) A munkavállalói érdekérvényesítés intézményei a hazai viszonyok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darabos Péterné (1998) A munkáltatók társadalombiztosítással kapcsolatos teendői. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Darabos Valeria (1980) Üzemi balesetek a Csongrád megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daragó Tibor (1997) A "numerus clausustól" az "endlösungig". A két világháború közötti magyarországi antiszemitizmus a korabeli jogforrások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darai Imréné (1993) A munkaügyi viták fórumrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darida Bea (2000) A végelszámolási és felszámolási eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darida Dóra (1992) A genetika és a kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darida Gyula (1977) Többek károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darida János (1976) Öröklési illeték. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daridáné Csobán Erika (2007) A munkanélküliek ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darkó Katalin (2001) Az 1997. évi igazságügyi reform. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darmos Edina (2006) Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának reformjai és ezek hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darmos Edina (1999) A társadalmi segélyezési rendszerek szerkezete és alapelvei az OECD országokban és Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Darukáné Huszti Andrea (2001) A munkavégzésre irányuló jogviszonyok fajtái, elhatárolása és létesítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darvasi Richárd (2005) A Schengeni Egyezmények és a Schengeni Végrehajtási Egyezmény alkalmazásának tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darányi Attila (1998) A dél-koreai chaebolok autógyártása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darányi István (1971) A vállalati beruházások jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darányi Péter (2000) Az oktatás helyzete nemzetközi összehasonlításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs Andor (1994) Határőrség és idegenrendészet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darázs Angéla (2005) A gyermekvédelem aktuális kérdései, különös tekintettel a gyermekotthonokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs Gyöngyi (1994) Hajléktalanság Magyarországon, különös tekintettel Kecskemétre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darázs Klaudia (2008) A homoszexuális magatartások büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi Gabriella Judit (2006) A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi Adriána (1987) Orvosi etika problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi Ferenc (1982) A Magyarországon előfordult kábítószer csempészet egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi László (1998) Értékmegőrzési törekvések az öregségi nyugdíjak tükrében, az 1952 januárjától 1998 januárjáig terjedő intervallumot vizsgálva. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi Lászlóné (1999) A nyugdíjfolyósítás szaktevékenységében meghatározó szerepet játszó Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szervezeti kultúrája, felépítése és működése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczy István (1995) A katonai igazgatási szervek helye, szerepe a közigazgatási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darók Katalin (2004) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Daubner Monika (1999) A rokkantnyugdíjasok helyzete és sajátosságai a vasútnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreceni Dezső (1989) Államigazgatási feladatok az alkoholizmus és kábítószer elleni küzdelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreceni Róbert (2000) Piramisjáték szervezése, rejtve működtetett piramisjáték, szabályozási problémák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni István (2003) A munkavállalók foglalkoztatásának legújabb formái a magyar munkajogban különös tekintettel az atipikus munkaviszonyra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni István (1998) Önkormányzati lakásgazdálkodás Nyíregyházán 1980-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni Tibor (1977) Csalás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeniné Donka Csilla (2003) A gyermeket vállaló családok szociális biztonságának alakulása, a rendszerváltozás óta. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deckner Terézia (1996) Szakszervezetek a makroszintű érdekegyeztetésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Decsi Róbert (2004) Idegenrendészeti feladatok végrehajtása a Határőrség gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dedák Erzsébet (1983) A háztáji gazdaságok története és jogi kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deilinger Viktória (2008) Társasági jogi érvénytelenség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dejtári Anett (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dekker Éva (1999) Ki ér többet? Avagy a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Delcsev Gabriella (2005) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, kitekintéssel az iraki válságra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli Judit (1988) A beszámítási képességet kizáró okok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deli Betty (2005) A jogharmonizáció mibenléte, a magyar jogharmonizáció a közbeszerzés területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli Csilla (1996) A Szociális törvény és a helyi rendeletalkotás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deli Imre (1982) Az állam funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deli Szilvia (2002) A rendőri korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli Tímea Gabriella (1994) Zsidósors Debrecenben 1938-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Delnekyné Zsiros Márta (1987) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dely Levente Csaba (2000) A gazdasági rendszerváltás Magyarországon (1989-1991) - Avagy: Ki akart itt rendszerváltást? -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Delyné Patocskai Krisztina (2003) A gyermekvédelmi törvény a számok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demcsák Csaba (1995) A privatizáció jellemzői néhány kelet-európai országban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demcsák Pál (2004) A hegyközségek kialakulása, változásai és hatályos jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deme Ferenc (2006) A svéd nyugdíjrendszer napjainkban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deme Zita (1999) A bűnözés alakulása és társadalmi-demográfia jellemzői Magyarországon 1980 óta. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Andrea (2006) Az uniós polgárság és a nemzeti állampolgárság kapcsolata, fejlődési irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Attila (1982) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Gábor (2002) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Judit (2002) Veszélyes hulladékok jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter József (2005) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Kinga (2000) Az örökbefogadás és más családot pótló intézmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Olimpia (2007) A vezető állású munkavállalók és közalkalmazottak összehasonlítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Pál (1985) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Sándor (1971) A Pp. fellebbezési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Zsolt (1990) Az 1945. évi VI. törvény és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek használatában levő földek alakulása 1956-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Zsombor (2007) Jogorvoslat a nyugdíjbiztosítás rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Zsombor (2002) A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Zsuzsanna (1995) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a földvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Zoltán Jánosné (2005) A munkanélküliség elleni küzdelem a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeterné Osváth Anikó (1981) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeterné Venicz Anita (2000) A jóléti állam által működtetett egészségügy rendszerek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demkovics Józsefné (2001) Az emberi erőforrás gazdálkodás az önkormányzati változó feladatok tükrében, különös tekintettel az oktatásra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demus Mária (1988) A pszichoaktív anyagokkal való visszaélések helyzete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demény Attila (1996) Kábítószerek és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demény Gábor (1998) A nyugdíjrendszer átalakulásának hatása a nyugellátások elbírálására és megállapítására. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Demény Kálmán (1973) A szocialista országok közös pénzügyi intézményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demény Marcella (1969) Lakásszövetkezetek és társasházak polgári jogi sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dencső Balázs (1999) Jogharmonizáció a társasági jog területén az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Denich Ágnes (1981) Büntetés-végrehajtási viszonyok Magyarországon (Különös tekintettel az elítéltek nevelésére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Derda Krisztina (1994) Környezetvédelmünk, különös tekintettel a földvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Derdák István (1998) Arányváltozások a nyugdíjigények összetételében, különös tekintettel munkaképesség-csökkenésen alapuló igényekre. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Derdák Zsuzsanna (1977) Bank- és hitelrendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dereje Abebe (1994) A házastársak különvagyona. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Derkovits Gyöngyvér (1999) Antall József politikai arcképe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Derzsi Endre Zoltánné (1997) Közhasznú foglalkoztatás Orosházán és környékén. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dessers Beáta (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deth Ibolya (1984) A szülői felügyeleti jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Detrikné Dzsula Marianna (1989) A munkajog szerepe az egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deutsch Viktor (1998) A kisiparosok, egyéni vállalkozók kötelező biztosításának és ellátásának fejlődése napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezse Tivadar (2004) Nyugdíjrendszerek finanszírozási gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső Erzsébet (2001) A családi pótlék története az elmúlt huszonöt évben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső Ferenc (1996) Az öregségi nyugdíj összegének meghatározása a szolgálati idő és a munkabérátlag függvényében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső József (1996) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső Ágnes (1990) Az állami vállalatok átalakulásának jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezsőfi Ferenc (1969) A rendelkezési és a tárgyalási elv érvényesülése a szocialista polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Viktor (2006) Munkanélküli ellátórendszerek változása a rendszerváltozást követően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Lászlóné (1991) Választási rendszerünk reformjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák András (1999) Végrehajtás az Egészségbiztosítási Pénztár Váci Kirendeltségén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Attila (2004) Jogorvoslati lehetőségek adóügyekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Erika (1987) A környezetvédelem jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Ervinné (1980) Magyarország kormányformájának változásai és fejlődése, különös tekintettel a felszabadulástól az alkotmányig terjedő korszakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Ferenc (1978) Az ifjúsági törvény államigazgatási vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák György (1984) Az utógondozás-pártfogó felügyelet néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Ildikó (1990) Az államszocializmus jellemzői és kritikája az 1980-as évek magyar politikatudományában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Ilona (1998) Munkanélküliség Magyarországon, különös tekintettel Csongrád megyére. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Istvánné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Julianna (1970) A végrehajtó bizottság szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák János (1972) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának néhány gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák József (2000) A Független Államok Közösségének első öt éve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Józsefné (1997) Társadalmi változások hatása a lakosság egészségi állapotára - a rokkantság kialakulásának tükrében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Katalin (2000) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Krisztina (1995) A terrorizmus és magyarországi vonatkozásai valamint jogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Orsolya (2007) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Orsolya (2004) A második Öböl-háború nemzetközi legitimitása - előzményektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Péter (1994) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a sajtóperek gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Rita (1992) A magyar választási rendszer fejlődésének fő jellegzetességei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Szabolcs (1999) A Dél-Alföld régió versenyképessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Szilvia (1996) Munkanélküliség Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Tibor (1994) Helyi konfliktusok szerepe a hidegháború folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Zoltán (2007) Dogmatikai és jogértelmezési kérdések a rablás tényállása kapcsán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Zsolt (1989) JATE ÁJTK hallgatóinak életstratégiái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deákné Szabó Csilla (1990) Állami gondoskodás intézményrendszere, különös tekintettel a védő- és óvóintézkedésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deézsi Árpád Pálné (2008) A köztisztviselői törvény (1992. évi XXIII. tv.) változásai (A közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dianné Vass Eszter (1997) A munkaügyi kapcsolatok rendszerének kialakulása Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dickmann Ágnes (2006) A munkaerő szabad áramlása korlátozásai az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Diczendy Zsuzsanna (2002) A köztisztviselői törvény változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Diczházy Mariann (1979) A környezetvédelem egyes polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dienes Mária (1976) Az államszervezet és a politikai pártok egymáshoz való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dienes Tamás (2003) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései, különös tekintettel a hitelezők érdekeit sértő bűncselekményekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes Veronika (2000) Házasságok és válások Magyarországon 1960-tól az adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dimák Attila (2004) Az eutanázia problémája összehasonlító jogi szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dinai Zoltán (1998) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyei Annamária (1997) A gyermekek jogainak érvényesülése a családjogi törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Disznós Mónika (1996) Helyzetkép a magyarországi munkanélküliségről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dittmann Györgyné Eszik Zsuzsanna (1973) A jóhiszemű eljárás újabb biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Divinyi Viktória (2000) A Jalta paradigma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Diós Mária (1974) A közúti fuvarozó felelőssége (különös tekintettel a darabáru-fuvarozásra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diós Attila Imre (2000) Romániai magyar pártok kialakulása, feladata, jelene. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Diós Éva (1994) Az 1956-os munkástanácsok rendszeréről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diósgyőri Gitta (2000) Az agrárágazat állami irányítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Diószegi Dezsőné (1995) Családi pótlék rendszere, variációk az újragondoláshoz. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Diószegi János (1977) A tanácsok belső szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobay Dezső (1977) Szövetkezeti lakás, OTP. Lakás-munkáslakás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobay Dezsőné (1977) Diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobi Ferenc (2001) Szervezeti tervezés. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi Ferenc (1997) A társadalombiztosítás működéséhez szükséges biztosítotti és munkáltatói adatok. Az adatszolgáltatás rendszerének fejlesztése, egyszerűsítése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobi Krisztina (2000) A bankügyleteket biztosító mellékkötelezettségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi László (1989) Vesztegetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobler László (1988) A polgári eljárásjog átfogó újraszabályozásának néhány koncepcionális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobondi Istvánné (1999) Baleseti ellátások alakulása napjainkig hazánkban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobor Zsuzsanna (1992) A szándékos emberölés befejezett alakzatának büntetőjogi megítélése a hatályos magyar Btk-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Lívia Kinga (2006) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Rozália (1974) Az Állami Biztosító szervezete, szerepe és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Brigitta (2007) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Bálint (2003) Embercsempészés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Ferenc (1980) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Gézáné (1983) A Hazafias Népfront és a tanácsok együttműködése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos István (2000) Narkománia és a bűnözés - Tekintettel a hatályos jogi szabályozás problémáira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos István (1971) A biztosítási szerződés keletkezésének módja, hatálya és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Katalin (2000) Japán munkaügyi kapcsolatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Laszló (1981) Kiskunhalas Városi Tanács VB. Igazgatási Osztályának feladata, hatásköre - különös tekintettel a szabálysertési ügyintézésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos László (1971) Gyermek- és ifjúságvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos László (1979) A termelési rendszerek elterjedésének egyes kérdései a mezőgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dobos László (1993) Borota Községi Önkormányzat egyes szociálpolitikai feladatairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Tímea (2007) A betegek jogállása az egészségügyi ellátás során Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Zsuzsanna (1983) A népi ellenőrzés feladata, szerepe, helye az államigazgatásban, figyelemmel a Szolnok megyei tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobosné Kiss Edit (2002) Marginális helyzetű csoportok és a többségi társadalom viszonya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobosy Márta (1976) A jóhiszemű eljárás érvényesülésének újabb biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobozy Béla (1970) Az izgatás jellegű bűncselekmények a Magyar Népköztársaság új büntető törvénykönyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobozy Csilla (1998) A kultúra Magyarországon a 90-es években az adatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobozy Réka (1998) A szerződésszegés, különös tekintettel a hibás teljesítésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobra Viktória Dóra (1999) Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök felhasználása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobrovoczky István (1979) A közös tanácsú községek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobránszky Zsuzsanna (1990) A társadalombiztosítási megtérítési igény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobák Ernő (1978) Személyzeti politikánk jogi szabályozása és érvényesülése Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobák Nándor (2008) Az ingatlan-nyilvántartás története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Annamária (2006) A pártfogó felügyelői tevékenység a statisztikai adatok tükrében a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó István (2005) Az írásbeli és a szóbeli végrendelet problémái a bírói gyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Dániel (2004) A birtoktagosítások szükségessége a földtulajdoni viszonyok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Gyöngyi (2002) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó István (1996) A menekültügy, mint közigazgatási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Katalin (1986) Az úrbéri rendezés fő problémái a jobbágyfelszabadítás után különös tekintettel a Szabolcs megyei nádudvari felső járásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó László (1978) A földreform jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó László (2001) A magyar kormányok legitimitása 1848-tól a választójog tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó László (1979) A termelőszövetkezeti parasztság, mint társadalmi osztály. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Lászlóné (2005) Az egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Nikoletta (2001) A sikeres vezetési stílus. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Rita (2004) A méhmagzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Sándor (2000) Fúziókontroll az EK versenyjogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Sándor (1973) Új rendelkezések a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvényben. Különös tekintettel az eljárásjogra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczi Julianna (2003) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának fejlődése a XX. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobóczi Pál (1999) A társadalombiztosítás fedezeti rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky Károly (1976) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe hazánkban és egyes szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky Károly (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe, különös tekintettel a háztáji és kisegítő gazdaságok adóztatási kérdéseire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Dobóczky Károlyné (1992) A Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács működésének néhány tapasztalata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dogossyné Tóth Tímea (2006) A kultúra helyzete, tágabb- és szűkebb értelemben, számok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dolgos Sándor (1996) A készpénzellátások alakulása a betegségi és anyasági ellátások rendszerében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dolinay Eszter (1998) Az izraeli ingatlanpiac fonákságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombai Henrietta (2002) A hulladékgazdálkodás környezetvédelmi szabályozása EU integrációnk tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi Erzsébet Mária (2004) A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak ellenőrzési rendszere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi Mária (1999) Családok támogatási rendszere. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Domboróczki László (1987) A szabadságvesztés büntetésre ítélt fiatalkorúak nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári Henrik (1982) A betörésekkel kapcsolatban felmerült leltárhiányok megtérítése az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári István (1969) A szabályzott és nem szabályzott szervezetek viszonylatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári Ottó (1980) A makói járás megszüntetésének hatásköri és szervezeti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombóvári Csaba (2000) Országgyűlési és önkormányzati választások Budapest XVII. kerületében 1990, 1994, 1998. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombóvári Judit (2005) Szervezetátalakítással kapcsolatos létszámcsökkentés megvalósítása új munkajogi elemek és módszerek bevezetésével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombóvári Róbertné (1997) A vesztes ifjúság. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Domján Klára (1980) Nemzetközi vámegyezmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domján Sándor (1994) A bizonyítás általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domján Ákos (2007) Lakásbérlet Magyarországon, az Európai Unió lakásstatisztikai adataival összevetésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domoki Irén (1971) A jogelvek kérdése a nemzetközi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Beáta (2007) Közlekedési szabálysértési tényállások a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos Dániel (2002) A vallásszabadság egyéni és kollektív gyakorlása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos Jenő (1983) Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról c. művének egyes állam- és jogelméleti vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Sándor Mihály (1999) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Ágnes Eszter (2004) Gondnoksági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokosné Demeter Ágnes (1976) A legfelsőbb bíróság alkotmányos helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos István (1972) A kötelező beadás rendszerétől a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos Éva (2000) Az országgyűlési képviselők jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domonyik Edit (1983) Irányítás, felügyelet és ellenőrzés az államigazgatásban, különös tekintettel az elhatárolási kérdésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dománné Gulyás Zsuzsanna (1980) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Donauer Márk (2002) A kábítószerrel visszaélés bűntettének büntető anyagi és eljárásjogi vonzata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Donka Marina (2005) A kis- és középvállalkozások helyzete az Európai Unióban a kilencvenes évektől napjainkig az eurostatisztikai adatok tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Donkó Cintia (1999) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Donkó Rózsa (1982) A földjáradék szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Donáth Miklós (1992) Az 1990. évi választások néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dora Márta (2007) Hosszú tartamú szabadságvesztés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dora Szilvia (2004) Az Állami Számvevőszék jogállása, működésének tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dornbach Éva Tímea (2008) A kábítószer elleni küzdelem új útjai különös tekintettel az ártalomcsökkentésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dornstädter Balázs (2001) A munkaerő gazdálkodás aktuális kérdései a postánál a '90-es években. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dornstädter Attila (2008) Jogorvoslatok az ingatlan-nyilvántartásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Doroszlay Mónika (1994) Polgári jogi eszközök a személyiségvédelem szolgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dorozsmai Éva (1997) Vasutassztrájkok és azokat előidéző munkaügyi konfliktusok 1989-1995. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dos Santos Carlos Manuel (1993) Jogérvényesítés bírósági úton perindítás nélkül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doszpoth József (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doszpoth József (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dovalovszki Zsuzsanna (2007) A terrorizmus elleni küzdelem kérdésének nemzetközi- és európai jogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drapos István (1994) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Draskovics Zsuzsanna (1974) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Draskóczy Gabriella (2007) Gyakorlati tapasztalatok a munkakörelemzésről a személyszállítási üzletágban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Draveczky Júlia (2001) A jogharmonizáció elméleti kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dravucz Mihály (1971) Rendészeti igazgatás különös tekintettel a rendőrség igazgatásrendészeti tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drenda Erzsébet (2006) Devianciajárvány Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dreskó Magdolna (1992) Mezőgazdasági szövetkezeti tagok fegyelmi és kártérítési felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drozdik Cecília (1976) Devizajogszabályaink jogrendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drozdik Zsuzsa (2004) Az európai egység - az egységes Európa eszméje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drozdik Éva Rozália (1974) A fiatalkori bűnelkövetés megelőzési lehetőségei - különös tekintettel az utógondozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drozdikné Rozsi Terézia (2007) Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Druga Magdolna (1989) A vagyoni jellegű szankciók szabályozásának alakulása a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drágár Judit (1990) Az örökbefogadás egyes jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drávai László (2000) A magyar közigazgatási bíráskodás fejlődéstörténete, és a közigazgatási perek ügycsoportjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drávainé Brezoczki Erika (2000) A helyi önkormányzati társulások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drávainé Kiss Magdolna (2001) Marginális csoportok viszonya a többségi társadalomban. A gyermekotthonokban nevelkedett fiatalok integrálódása, intézményből való kikerülésük után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drávecz Margit (1988) A fiatalkorúak bűnözése (galeribünözés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drávucz Zsuzsa (2000) Családi pótlék rendszere, fejlődése és jelentősége Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drávucz Zsuzsa (2001) A munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek kapcsolata a MÁV Rt.-nél a bértárgyalások tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drégely Edit (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti fegyelmi felelősség nevelő hatása egy termelőszövetkezet gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drégelyi Viktória Laura (1998) Az öngyilkosságok alakulása, társadalmi és demográfiai jellemzői a második világháború után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duba Krisztina (2000) A személyügyi tevékenység elmélete és gyakorlata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dubecz György (1985) A járások megszüntetése, a helyi államigazgatás új szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubecz Éva Katalin (2004) Az országos népszavazás szabályozása és gyakorlata 1989-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dubeczné Károlyi Éva (1978) A népfront szerepe és feladata a képviseleti demokrácia megvalósításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubovszki Lajosné (1974) A honvédelmi igazgatás szabályozása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubravcsik Balázs (1998) Az orvosi jogviszony és az orvosi műhibák jogelméleti problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duchon Gyuláné (1996) A Magyar Államvasutak Részvénytársaság és Nyugdíj Igazgatósága létrejötte, helye és szerepe a társadalombiztosításban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Ducsayné Dabis Edit (1997) Munkaviszony megszűnése és megszüntetése, különös tekintettel a munkáltatói rendes és rendkívüli felmondásra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudics Marianna (1994) Az emberi jogok érvényesülése az Alkotmánybíróság büntető tárgyú határozataiban, összevetve a francia és a német alkotmányossági gyakorlattal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Dudás Anita (2006) A felnőttképzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás Anita (2004) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás Dóra (1996) A fogyasztók joga. Áttekintés a hazai fogyasztóvédelem jelenlegi helyzetéről és az azzal szembeni elvárásokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Gábor (1996) A közigazgatási bíráskodás története, fejlődése, különös tekintettel a hazai megoldásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Istvánné (1997) A humánpolitika aktuális kérdései (a Szegedi Közlekedési Társaság példáján). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás János (1999) Változásmenedzselés és az emberi erőforrás gazdálkodás kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás János (1984) A bűnözés és az alkohol. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Józsefné (1995) A járulékkintlévőségek alakulása a társadalombiztosítás behajtási és végrehajtási jogosítványa tükrében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Miklósné (1969) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság munkájának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Szilvia (1999) Családokat segítő szociális védelem kialakulása, elvei, rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Zoltán (2004) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükség megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás Szabó Károlyné (1998) A biztosítottat megillető, jövedelemhez igazodó készpénzellátások és a gyermektámogatási rendszer az egészségbiztosításnál. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Szabó Árpád (1981) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudásné Szincsák Andrea (2008) Az embercsempészés nyomozásának határőrségi tapasztalatai a magyar-ukrán államhatáron napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Sziveri Valéria (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Sápi Éva (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dugár Margit (1985) Állampolgári jogok a hatályos európai népi demokratikus alkotmányokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dula Béla (1982) Vállalati pénzalapok rendszere gazdaságirányításunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duli Zoltán (1983) A termelőszövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duna Ágnes Éva (2007) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatala és annak jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dupsi Norbert (1999) Az élelmiszer kereskedelmi láncok Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Durajda Ervin (2006) A megújuló energiaforrások és támogatásuk szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Durajda Pál (1978) A vállalat anyagi felelőssége az üzemi balesetekből eredő károkért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Durmann Roberta (2003) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Durszt Ildikó (1993) Kurdisztán perspektívái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dusik Attila (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dutkay András (1999) Kis- és középvállalkozások támogatása Phare segélyből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dux Dorottya Katalin (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dux László (2002) Az elektronikus kereskedelem jogi szabályozása az Európai Unióban (harmonizációs kérdések). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dux Veronika (2000) A magyar és az Európai Uniós szabályozások jogharmonizációja a közbeszerzések területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Duzsné Kiss Júlia (1999) Munkanélküliségi gondok Békésen. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Duzsné Kiss Júlia (2005) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dweik Ádám (2000) A magyar igazságügyi szervezet alkotmányos szabályozása 1869-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dzibák Borbála (1974) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dzsunyák József (2008) Az elítéltek jogi helyzete a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dán Judit (1999) Az állami támogatások versenyjogi megítélése az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dániel András (1972) A mezőgazdasagi termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dániel István (1990) A tanács tisztségviselőinek jogállása különös tekintettel a vb. titkár tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dániel Károly (1997) A jogállam és a nemzetbiztonsági törvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Ivett (2005) A szabad bizonyítás elve és a tanúbizonyítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid János (2004) A társadalombiztosítási ellenőrzés helye, szerepe, módszere, fajtái - A Bács-Kiskun megyei ellenőrzés sajátosságai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid József (1983) Reklám és véleményalkotás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Sándor (1999) A szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem, illetve/vagy a végszükség megítélésénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Sándorné (1969) A tagok munkavégzési kötelezettsége, a kötelezettség megszegésének következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Zsuzsa (1977) A GATT és a magyar vámtarifa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávidházi Richárd (2002) A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása a XXI. század küszöbén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávidné Molnár Tünde (2000) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Déginé Gábor Mária (2006) Munkáltató általi munkaviszony megszüntetése különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Klára (2006) A szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása és szociális segítségnyújtás különös tekintettel a narkománokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Andrea (2000) A büntetőjogi és végrehajtási jogszabályváltozások alakulása és értékelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Erzsébet (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány István (1978) A szellemi alkotások joga, különös tekintettel az újítási jog fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány István (2005) A területfejlesztés intézményrendszere Magyarországon (1996 - 2004). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Kinga (2008) Az első Váltótörvénykönyv és az annak nyomán kialakult joggyakorlat Békés-Csanád megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Klára (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásainak főbb jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány László (1995) Az Európa fogalom átalakulása a II. világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány László (1974) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Zoltán (2002) Munkanélküli diplomások. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Éva (1979) Az örökbefogadás céljának megvalósulása a szocialista társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Éva (2000) A szervezett bűnözés egyes büntetőjogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékányné Balogh Andrea (2003) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékányné Hunyadi-Buzás Ágnes (1974) A biztosítás pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dénes Andrea Rita (2006) Hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes Boglárka (2007) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes Etelka (1973) A munkaidő és a munkaidő-csökkentés feltételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dénes Gergő Lajos (2008) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Andrásné (2006) Az értelmi fogyatékosok intézményes ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Erzsébet (2005) Gyermekvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Ibolya (2005) A munkaügyi ellenőrzés rendszere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Orsolya Anna (2004) Szív- és érrendszeri betegségek a magyar népesség körében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Viktória (2008) Az adásvétel, különös tekintettel a részletvételre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Ádám (2006) A Magyar Alkotmány Tervezetének Kidolgozása: Önkormányzatok, közigazgatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dérné Szentessy Tünde (2004) Az egyéni célok megvalósulása a szervezeti célok jegyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dési András (1991) A politikai elidegenedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Détári Emese (2004) A szociális biztonsági rendszerek koordinációja, és a munkanélküli ellátó rendszerek összevetése az Európai Unió tagállamaiban a MISSOC rendszer alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dévai Józsefné (2000) A minőségbiztosítás helye és szerepe a Baranya Megyei Munkaügyi Központnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dévai László (1988) Magyarország licencia-külkereskedelme a tőkés országokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Dévaldné Madar Katalin (1991) A szociáldemokrata párt demokráciakoncepciója 1945 és 1947 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi Erzsébet (1979) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi Gyuláné (1982) Közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézése a vasút gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dézsi Andrea (2000) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóczi István (1986) A büntetés végrehajtási munkáltatás, mint az elítéltek nevelésének egyik eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi József (1993) Az angol alkotmány kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi Margit (1982) A Francia Kommunista Párt megalakulásának története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóczy Mária (1976) A tudományszervezet fejlődése a fordulat évétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóczé Nikolett (2006) Személyiségi jogaink a XXI. század információs társadalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dódáné Szép Ibolya (1982) A helyszíni szemle. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóra Gabriella (2004) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra Gábor Zoltán (2004) A munkavállalók munkajogi felelőssége. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra Mónika (2008) A gondnoksági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóró Kovács János (1987) Machiavelli a hatalom megtartásáról, a politikáról és az államról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dósa Adrienn (2005) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dósa Flórián (1990) A Horthy korszak külpolitikája a 20-as évek végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dósa Piroska (2004) A csődtörvény. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dósa Éva (2006) Egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dósay Rita (1977) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dózsa Ágnes (1975) A posta igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dózsa Gábor (2001) Az értékpapírok és a befektetők védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Döbrei Virág (2006) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Döbrentei Margit (1981) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Döbröntey Zoltánné (2001) Az előítéletek szociálpszichológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Döbrőssy Ivett (2007) A szennyvízkibocsátás szabályozása és gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Döbörhegyiné Tatár Gyöngyi (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Döme Anita (2006) Az EU csatlakozás adta változások az egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömse Tünde (2000) Az apaság és a származás megállapítása iránti egyéb perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömsödi Erika (2006) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömsödi József (1989) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Dömsödiné Szőllősy Anita (1994) A felülvizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömölki János (1995) A zsidók jogállása Magyarországon (Különös tekintettel az 1867. évi XVII. tc. és az 1946. évi XXV. tc. közötti időszakra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dömölki János (2003) A közigazgatási bíráskodás története és jelenlegi jogi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel a közigazgatási perekre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömötör Lajos (1986) A birtokvitás ügyek intézésének hatályos szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör László (1983) A KMP újjászervezése (1919-1925). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör Máté (2002) A polgári eljárásjog alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dönczőné Talmácsi Edit (1985) Egyszerűsítés és korszerűsítés főbb területei a tanácsigazgatásban figyelemmel a népességnyilvántartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dörmő Brigitta (2004) A Kiskunhalasi Ady Endre utcai Összevont Óvodák munkaügyi kapcsolatai, érdekegyeztetési rendszere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dörnyei Gábor (1974) Az elidegenedés néhány jogelmeléti problémája. A fordulat évétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dúllné Orosz Erzsébet (1999) Szervezetfejlesztés és humánpolitikai tevékenység a harmadik évezred küszöbén. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dús Ilona (2002) Munkanélküliség a kilencvenes években - megoldásának lehetséges módjai, eredményei statisztikai adatok tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dürgő József (1974) A Francia Alkotmány fejlődése a második világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Eckert Ella (1981) A felróhatóság szerepe a büntető jogban, különös tekintettel a bűnösségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Ecsedi Ferenc (2000) A jog gazdasági elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ecsedi Hajnalka (1975) A vállalatfejlesztési alapképzés jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ecsedi Viktória (2005) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ecsedi Judit (2008) Az elsőfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ecseki Erzsébet (1974) A termelőszövetkezeti földtulajdoni viszonyok kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ecseki György (1981) A tulajdonjogi formák államjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Edelényi Judit (1976) A csökkent munkaképességű dolgozók rehabilitálásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Edőcsné Molnár Edit (2002) A társadalombiztosítás és a szociális családi támogatási rendszer változásai napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Egeli Péter (1980) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egeli Zsolt (1978) Az állam funkciói, különös tekintettel organizatórius funkciójának kulturális oldalára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egeresi Zsuzsanna (2006) Házastársak szerződései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Egressyné Borgulya Mária (1975) A javító-nevelő munkára ítélt jogi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egri Judit (2006) Munkavállalás az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Egri Leventéné (1978) A kormány funkcióinak és szervezetének változása 1945-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egri Nóra (2004) A felmondás jogintézménye a munkaviszony jellegű jogviszonyokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Egri Nóra (1999) A parlament szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egri Zoltán (1981) Az 1956-os események hatása a Francia és az Olasz Kommunista Párt stratégiájára és taktikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egri Zoltán (1987) A Szlovákia területén élő magyar kisebbség helyzete 1918-1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egry Csilla (1987) A földnyilvántartás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egyed Sándor (2005) Az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettsége és járulékfizetése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Egyed Zsuzsanna (2008) Vagyonosodási vizsgálatok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Egyedné Kovács Mária Bernadett (1982) A szabadságvesztés-büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egyházi József (1978) A védjegytörvény érvényesülésének gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eiterer Péter (1994) A lízingszerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ekkert József (1999) Rendszerváltás Kelet-Közép-Európában - A lengyel és a magyar politikai rendszerváltás néhány összetevőjének összehasonlító vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elek Emőke (2000) A munkaerőszükséglet biztosításának főbb módszerei és gyakorlata a MÁV Rt-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Elek Ildikó (2007) A kompetencia alapú munkaerő kiválasztása a MÁV Cargo Zrt-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Elek Margit (1979) Megőrzési felelősség az ítélkezési gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elek Ottó (1983) A tanácsi gazdálkodás időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elek Zsuzsanna (1998) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények viktimológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elek Péterné Oláh Jolán (1971) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elekes József (2006) A Magyar Alkotmány tervezetének kidolgozása - Kisebbségek, kisebbségi közösségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes Petra (2006) A fogyasztóvédelem kialakulása és intézményrendszere, valamint a fogyasztóvédelmi tevékenység. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes Péter (1982) Deák Ferenc nézetei az államról és a jogról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ellenrieder Fruzsina (2004) Adásvételi szerződések és az ingatlan-nyilvántartás összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ellenrieder Károly (1996) Az európai integráció rövid áttekintése és az európai közösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eller Máté (2004) Tanúbizonyítás a polgári perekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Elter Tamás (2006) A fiatalkorúak által elkövetett vagyon elleni bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Ember Alex (2007) Munkahelyi baleset-üzemi baleset Németországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ember Alex Frigyes (2001) Az esélyegyenlőség érvényesülésének néhány alapkérdése az EU munkajogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Emhő Zsuzsanna (1993) A személyállapoti perek különleges eljárási szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Emmer Edit (1988) Szakértő a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Emődi Attila (1975) Az állam elidegenedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Emődi Attila (2005) Az élet elleni bűncselekmények alap és privilegizált esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Encs Péter (1991) A helyi-területi önkormányzatok és az állam viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endl Gábor István (2001) A mezőgazdaság üzemi és tulajdoni szerkezetének átalakulása hazánkban és helyzete az ezredfordulón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Endre Edina Erzsébet (2008) Egészségügyi statisztikai adatok Magyarországon napjainkban, különös tekintettel a szenvedélybetegségekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Endre Mónika (2005) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Endre Szabolcs (2007) Az Európai Parlament politikai csoportjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Endre Istvánné Körösztös Márta (1973) Az apaság vélelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endreffy Zoltán (1983) Kisvállalkozások szervezésével és működésével kapcsolatos közgazdasági és jogi problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrényi Mónika (1992) A katolikus és a protestáns etika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrész Erika Mária (1978) A közlekedési bűncselekmények - különös tekintettel a veszélyeztető helyzetet előidéző által elkövetett segítségnyújtás elmulasztásának bűntette és a Btk.194/B.§./1/bekezdés c./ pontjában foglalt közlekedési vétség elhatárolására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrész Máté (2002) A háztartási vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Endrődi Attila (1987) A mikro- és makrostrukturális tényezők szerepe a fiatalkori bűnelkövetésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Engelbrecht Annamária (2005) Cégformák és cégbejegyzési eljárás Nagy-Britanniában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Enghy Csaba (1995) Nyíregyháza polgári átalakítása a községi törvények tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Engi Tibor (2006) A maffiaellenes törvénycsomag prostitúcióra vonatkozó rendelkezései és hatásai a magyar joggyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Engi Barbara (2008) Totalitarizmus elméletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Engi Erika (2007) A szakszervezetek története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Engi Erzsébet (1985) Az izgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Enyedy Balázs (2004) A presbitériumok szerepe a református egyházkormányzatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Enyingi Marianna (1978) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai (1949. évi XX. tv. részletes kifejtése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eperjesi Emil (1975) A területi vasútigazgatóság feladata, szervezete és működésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eperjesi Teréz (1979) Az öngyilkosság büntetőjogi és pszichológiai (pszichiátriai) vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Andor (1980) Közszolgáltatási szerződések egyes problémai polgári jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Attila (1981) A kártalanítás, mint a kisajátítás központi problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Gabriella (1981) A francia alkotmány fejlődése az V. köztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Gyöngyi (2003) Az otthoni szakápolási tevékenység és annak tapasztalatai Békés megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei Ildikó (2003) Daganatos megbetegedések alakulási trendje az egészségügyi ellátó rendszer kapacitásának tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei Zoltán (1988) Deák Ferenc szerepe a magyar közjog fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Zsolt (1999) A telekommunikáció szabályozása az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Éva (1982) Viták a Horthy-rendszer jellegéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyhegyi László (2002) Az elektronikus bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi Ilona Anna (2006) Az állatvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi Anna (1977) A szabadságvesztés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Anna (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi Ildikó (1973) A polgári eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Magdolna (1998) Az átmeneti járadék és a rendszeres szociális járadék szabályozásának változása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Márta (1981) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Sándorné (1992) Az önállósult társközségek önkormányzatai megalakulásának, kezdeti működésének tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Tamás (1976) A gazdasági bírság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Zsuzsanna (1999) Csoportmentesítések az Európai Unió versenyjogában különös tekintettel a franchise megállapodásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Erdélyi Miklósné Szélkúti Katalin (1979) A prezídiumok helye és hatásköre a szocialista államok szervezetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdõsi Rita Anna (2005) Európai Üzemi Tanács, egy új intézmény Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdődi Andrea (1992) Az értékpapírok és értékpapírpiacok közgazdasági és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdődi Gabriella (1992) A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdődi Zsuzsanna (2003) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős Rita (2006) Családok támogatásának rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős Ildikó (2006) Az egészségügy finanszírozása és jogszabályi háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős Ildikó (1999) A minőségbiztositás és a finanszirozás hatása a CT ellátás alakulására Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdős Károlyné (2002) A betegjog, a betegjogi képviselő. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi Enikő (2005) Nemzetközi légiáruszállítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi Ibolya (1976) Az újító jog gazdasági és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdősi László (1984) A gazdaság irányításának államjogi alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdősiné Magyar Ibolya (1998) Számítógépes bérfeldolgozási rendszerek fejlődése a Heves megyei TÁKISZ-nál felhasználói szemmel. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Erhardtné Bernáth Henrietta (2001) Lakáshitelek és a lakáshoz jutás költségei Magyarországon, az állami segítségnyújtás adatai alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erki Ilona (1976) A bírói szervezet fejlődése Magyarországon 1949-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erki Kiss Edit (2004) A munkaügyi viták típusai és megoldás lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erkiné Szécsényi Edit (2004) A magyar közigazgatási bíráskodás története, felépítése, szervezete; összevetésben a német nyelvű országok közigazgatási bíráskodásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erményi Lajos (1973) A tárgyalás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ernhoffer József (1990) A dolgozók részvétele a vállalati irányításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ernhoffer József (1994) A participáció intézményei és működésük Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erzse Emese (1980) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erzse Imre (1987) A testi sértés és minősített esetei a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erzsiák Babett (1999) A controlling munka a Bábolna Rt. Békéscsabai Baromfifeldolgozó Gyárában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erős Anett (2008) A bűnügyi együttműködés intézményei az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erős Petra (2000) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erős Ákos (1991) Jászberény és a jászok története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erős Éva (2002) A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság gyakorlata a munkáltatói felmondási tárgyú jogvitában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erős-Petrás Tímea (2000) Az emberi erőforrás szerepe a TQM rendszerében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erőss Imre (2005) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Estók Károly (1982) Az igazság megállapítása a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Estókné Bálint Emese (1988) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények - különös tekintettel a hamis vádra, hamis tanúzásra és bűnpártolásra -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Esze Júlia (1971) Az örökbefogadással és a kiskorúak láthatásával kapcsolatos gyámhatósági feladatok elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszes Eleonóra (1983) Házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszes Tímea (2006) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Eszik Erika (1992) A származásmegállapítás jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszik Katalin (2005) Tömegkommunikáció, propaganda és meggyőzés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Esztergomi Mihály (1978) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszéné Pál Gabriella (1993) A szövetkezetek átalakulása, különös tekintettel a kótaji Egyesült Erő Mezőgazdasági Termelőszövetkezetre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Esősi Krisztina (2002) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Etelakyné Kosaras Mária (1988) Felelősség a környezetvédelmi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eulszay Mária (1976) A szocialista államélet fejlesztésének időszerű kérdései az MSZMP XI. kongresszusának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Exterde Andrea (1987) Jogösszeütközések a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Exterde Tibor (1994) Az élet elleni bűncselekmények alakulása Csongrád megyében (1986-1992). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Exterde Tibor (1969) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eörsi Istvánné (2004) A házasság felbontása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabulya Györgyné Süle Zsuzsanna (1978) Az árhatóságok árellenőrzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fabó László (2000) Változások az olaszországi vándorlási folyamatokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fabók Ilona (1997) Egyenlőség a munkavállalásban (különös tekintettel a műszaki nők helyzetére). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fabók Katalin (2006) A klímavédelem nemzetközi szabályozása, különös tekintettel a Kiotói Jegyzőkönyvre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fackelmann Balázs (2000) A fiatalkori bűnözés kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faddi Csaba (1999) Állampapír-piaci körkép, avagy mi az, amit a befektetőnek tudnia érdemes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faddi Erzsébet (2004) Az informatika szerepe az egészségügyben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fagyas Zoltán (2000) Az 1997-es igazságügyi reform - Különös tekintettel a táblabíróságokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fajcsák András (1975) A bizonyítási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fajthné Báló Emese (2004) Sztrájk hatása a munkaügyi kapcsolatokra. A Közúti Közlekedési Szervezet által szervezett országos sztrájk a Kunság Volán Rt-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fajó György (1974) A súlyos testi sértés bűntettek kriminológiai vizsgálata Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fakan Józsefné (1997) A gazdasági társaságok működése, a tagok biztosítása és járulék fizetési kötelezettsége. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Falat László (1995) A hidegháború születése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Falucskai Adrienn (2006) A totalitarizmus, és annak megvalósulása George Orwell 1984 című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faludi Csaba (1986) A gyermek és ifjúságvédelem áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faludi Ildikó (1980) A PM Bevételi Főigazgatósága ellenőrző tevékenységének jogi szabályozása a szocialista gazdálkodó szerveknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faludi Ildikó (1980) A PM Bevételi Főigazgatósága ellenőrző tevékenységének jogi szabályozása a szocialista gazdálkodó szerveknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faludi János (1991) Orosháza város és vonzáskörzetében elkövetett erőszakos bűncselekmények alakulása, struktúrája, dinamikája 1986-1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Faludi Lajosné (1973) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és egyes különös eljárási rendelkezéseinek egybevetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faludy Edit (1992) Makó város környezeti állapota. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faludy Eleonóra (1990) Fejezetek az állampolgári földtulajdon szabályozásának köréből 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Falusi Anita (2006) A magyar nyugellátási rendszer történeti fejlődése, átalakulása, jelenlegi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Falusiné Kontor Krisztina (1983) A korrupció - A korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Falábú Orchidea Arianna (2007) Diszkrimináció a munkajogban, különös tekintettel a munkahelyi szexuális zaklatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fancsali Ágnes (1990) A fiatalkorúakra vonatkozó speciális eljárásjogi szabályok érvényesülése a nyomozás során Jász-Nagykun-Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fandák Piroska (2004) A New Yorki egyezmény hatása a családi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fantoly Zsanett (1994) A római büntetőjog fejlődéstörténete különös tekintettel a parricidium tényállásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Mária (1971) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelősségének elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Éva (2007) A tárgyalásról lemondás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Andrea (2005) Áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó András (2003) Sajtó-helyreigazítás Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Csaba (1994) Speciális bűnösségi alakzatok a közlekedési büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Ede (2004) A XIX-XX. századi magyar családfejlődés történeti és jogszabályi háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Ede (1981) A járási hivatalok szervezete, feladata és működése, különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Edit (1997) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Eleonóra (1984) A környezetvédelem földjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Gyula (1993) A Dél-Afrikai Köztársaság politikai rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Helga (2006) Az új Polgári Törvénykönyv - A hibás teljesítés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Irén (1977) Az államigazgatási birtokvédelem néhány gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Judit (1994) A franchise szerződés áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó József Oszkár (1975) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Lajos (1999) Pályakezdő munkanélküli fiatalok elhelyezkedési esélyei és elhelyezkedésük elősegítésének támogatása Hajdú-Bihar megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Lajos (1983) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Lajos Zoltán (2005) Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződés szabályozása a Bécsi Vételi Konvenció és a magyar Polgári Törvénykönyv tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Mihályné (1977) A dolgozó nők védelme a kollektív szerződésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Nikoletta (2005) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Péter (1999) A jaltai rendszer kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Péter (2004) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Szilárdka Ilona (2002) Munkabérek és bérvédelmi szabályok a gazdasági szférában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Viktor (2001) A református egyház szervezeti kialakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Zoltán (1997) Szervezetek a munkanélküliekért (Debrecenben). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Zoltán (1973) A képviselők és választók kapcsolatának elmélyülése, megbízatásaik országgyűlésen kívüli teljesítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Zsolt (2002) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Éva (1973) Problémák a szállítási szerződés teljesítésének köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Mészáros Judit (1988) A szabadságvesztésbüntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Mészáros Vilmos (1977) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Zoltánné Váczi Anna (1973) Hazánk egészségügyi igazgatása a szocialista egészségügyi alapelvek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragóné Gracza Zsuzsanna (1981) Munkahelyi demokrácia az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Faredin Imréné (1975) A prostitúció kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fark József (2001) Viktimológia és áldozatvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Farkas Klára Nárcisz (2007) A munkaügyi ellenőrzés legfontosabb jellemzői Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Zsuzsa (2006) Távmunka mint rugalmas foglalkoztatás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Zsuzsanna (2008) A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Éva Ágnes (2005) A magyar munkajog történeti kialakulása és jelenlegi fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Andrea (2008) Sajtószabadság és korlátai a magyar írott és az elektronikus médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Andrea (1996) Árnyalatok a gazdaságban (A fekete munkavállalás útjai). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas András (1977) Az állam elidegenülésének egyes vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas András (1996) Segítő családtagok biztosítási kötelezettsége és járulékfizetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Bernadett (2002) Betegelégedettség: azaz hogyan érvényesülnek a betegjogok az egészségügyben? BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Bernadett (2004) Menekültek helyzetének jogi szabályozása Magyarországon összehasonlítva Németország érvényes szabályozásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Beáta (1981) A második gazdaság aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Béla (1991) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Béláné (1980) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata és a csoportos bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Csaba (1993) A környezetvédelem problémái Stockholmtól Rióig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Domokos (1999) Külföldi beruházások rendszere és cégalapítás Romániában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Edina (2001) Az áldozat a kriminológiában, különös tekintettel a nők és a gyermekek szexuális viktimizációjára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Edit (1992) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Edit (1998) A nemek közötti megkülönböztetés kérdése az Európai Unió jogrendszerében és a tagállamok nyugdíjrendszereiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Enikő (1991) A hátrányos helyzet és a bűnözés szociológiai vonatkozásai - Cigánybűnözés és galeribűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Erika (1999) Foglalkoztatáspolitika a változó világban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Erika (1996) A politikai rendszerváltás alternatívái a '80-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ferencné (1999) Szegénység a társadalombiztosítás tükrében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gabriella (1996) Bizonyítás a perben - különös tekintettel a szakértői bizonyításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gabriella (1991) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági, jogi problémái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gusztáv (1996) Belső ellenőrzés a Társadalombiztosítási Önkormányzatok megyei igazgatósági szerveinél. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gyula (1976) Felsőfokú oktatasi intézmények gazdálkodása, költségvetési kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gyuláné (1980) Az igazságügyi statisztika kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas György (2002) A távmunka, mint a foglalkoztatáspolitika gyakorlati megvalósításának egyik lehetősége magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Györgyi (1994) A palesztinok és a törvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Győző (1973) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gábor (2005) A délszláv válság főbb nemzetközi jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Gábor (2000) Értékpapírok és befektetővédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Ilona (2002) Az egészségügy reformjának hatása az egészségügyi szolgáltatásokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Ilona (1969) A társtettesség kérdései büntetőjogunk rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Imre (1974) A közlekedési balesetekkel kapcsolatos biztosítási védelem és fejlesztési lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Farkas Imréné (1999) Humán erőforrás gazdálkodás a válság kezelésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas István (1996) Jövedelemhez igazodó egészségbiztosítási készpénzellátások megállapítása és folyósítása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas István (1984) Reflexiók a nem vagyoni kártérítésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Judit (2001) A társadalmi beilleszkedés lehetőségei, esélyek az értelmi fogyatékos emberek életében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas János (1989) A gyülekezési jog történeti fejlődése, valamint alakulása napjainkban hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas János (1997) A társadalombiztosítási rendszer önkormányzati irányítása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Jánosné (2003) A közszolgálati jogviszony jelenlegi jogi szabályozása és az ítélkezési gyakorlat alakulása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas József (1969) Kecskemét város mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas József (1974) A termelőszövetkezeti belső szabályozásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Józsefné (2003) Nevelési ellátás, ügyfélszolgálat, ügyfélkör összetétele, összehasonlítása megyei szinten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Kinga (2001) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Kinga (2005) Egészségügyi vonatkozású kérdések kezelése az Európai Unióban - különös tekintettel az egészségvédelmi szabályozásra -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Klára Nárcisz (2004) A munkaügyi ellenőrzés legfontosabb jellemzői Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Kornélia (1980) A korrupciós bűntettek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Kristóf (2008) A köztisztviselői törvény változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Károly (1979) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Lujza (1980) A titok büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas László (2005) A termőföldre vonatkozó kárpótlási szabályok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas László I. (2006) A genetikailag módosított növényekkel kapcsolatos jogi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas László Péter (2008) Az állategészségügy jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Margit (1972) A méltányosság és a szocialista állam- és jogelmelét. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Marianna (1984) Az egyéni jogkövetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Miklós (1976) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Mária (1977) Az állami gondozás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Mária (2003) A részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó szabályok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Mónika (1997) Az alkotmánybíráskodás jogelméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Mónika (1996) A társaság és a tagok közötti jogviszony a korlátolt felelősségű társaságokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Noémi Ildikó (2000) Perorvoslatok a polgári eljárásjogban, fellebbezés, perújítás, felülvizsgálat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Orsolya (1992) Foglalkoztatás-politika az Európai Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Orsolya (2004) A konzuli jog szerepe az alapjogok védelmében Németországban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Rita (2000) Az apaság és származás megállapítása iránti perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Róbert (1998) Lakáshelyzet - lakáskörülmények az 1996. évi mikrocenzus tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Szabina (1974) A polgári jog alapelveinek érvényesülése az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Tamás (1996) Az Alkotmánybíróság feladatai, helye és szerepe az államhatalmi szervek rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Tibor (2006) Diszkrimináció a magyar és a Európai Uniós munkajogi szabályzásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Yvette (2000) A géntechnológia szabályozása Európában és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Zoltán (2004) A lakáskörülmények és a szociális helyzet megváltozásának hatásai az alapfokú oktatás minőségi színvonalára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Zsigmond (1993) A helyi önkormányzat általános szabályai, különös tekintettel a polgármester jogállására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zsuzsanna (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zsuzsanna (2003) A magyar nyugdíjrendszer magán és önkéntes, kisegítő pénztári elemeinek kialakulása és fejlődése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Éva (2004) Származásmegállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Éva (2001) A humánerőforrás gazdálkodás megvalósulása a Danubius Hotels Rt.-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Éva (1978) A szülői felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Csamangó Erika (2001) A természetvédelem és a nemzeti parkok jogi fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Faragó Veronika (2000) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Farkasné Kerekes Mária (1982) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Mészár Mária (2002) Az egyes kulturális tevékenységek finanszírozása a változó világban - Szabad a tér: a változó világban a Szegedi Szabadtéri Játékok, mint a város bevételi forrása és, mint kulturális vonzerő, valamint annak finanszírozási furcsaságai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Somkúti Judit (2007) Fogyatékossággal élő személyek szociális ellátása esélyegyenlőségük biztosítása érdekében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Ungvári Ilona (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme: A vérfertőzés és megrontás bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farnas József (1984) Bank- és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farsang István (1987) A tagok munkavégzési kötelezettsége, a kötelezettség megszegésének következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farsang László (1995) A privatizációs koncepció változása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faur Kálmánné (1997) Rendszerváltás az oktatásban - az orosz nyelvtanárok átképzése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Attila (1982) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Andrea (1986) Magyarország és a környező országok kapcsolatainak kialakulása a második világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Gizella (2001) A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabható büntetések és intézkedések helye, történeti áttekintése és alkalmazásának hatékonysága a magyar büntetőjog rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Géza (1992) A bűnözés alakulása Szarvas városban és vonzáskörzetében 1985 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Gézáné (1996) A vasutas társadalombiztosítási rendszer kialakulása, fejlődése, eltérő sajátosságai. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas István (1978) Debrecen város abszolutizmus-kori szervezete 1849-1860-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas István (1990) Dubcektől Havelig - Az emberarcú szocializmus megteremtésére tett 68-as kísérlettől a bársonyos forradalomig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas István (1997) Nemzet és állam (G.W.F. Hegel államfelfogásának sajátosságai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas János (1970) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas László (1993) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Margit (1978) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel az 1972. évi I. törvényre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Mária (1972) A nyomozási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Nóra (2007) Az egészségügyi igazgatás szervezet- és eszközrendszere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Pál (1990) Magyar rendőrség és jogállamiság 1945-1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Péter (1984) Erdei Ferenc tanyakoncepciójának kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Roland (2000) A német választási rendszer hatása a politikai rendszerre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Sándor (1989) Környezetvédelmünk jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándor (1986) A jogi kibernetika interdiszciplináris jellege, jogrendszerbeli helye és belső tagozódása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándorné (1996) Létszámleépítés körüli alkuk egy vidéki gépgyártó részvénytársaságnál a KGST piac összeomlása után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Zsolt (2004) A vallásszabadság kérdésének alakulása Magyarországon a reformációtól kezdve napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Ágnes (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Ágota Nikolett (2007) Szükség van-e gyermekvédelmi ombudsmanra? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas-Dóczi Judit (2005) Fiatalkori deviancia. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekasné Dr. Magda Erzsébet (1995) A Békés Megyei Munkaügyi Tanács működése, helye és szerepe a munkaerőpiac érdekegyeztetésében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fecske Zoltán (2007) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jogorvoslati rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fedor Csaba (1994) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fedor Tamás (1992) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fegyveres Mária (1996) Betegségi-anyasági keresetpótló készpénzellátások rendszerének fejlődése, főbb jellemzői és időszerű kérdései. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér András (2004) Teljesítményértékelés non-profit szervezetekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Annamária (2001) Latin-amerikai baloldali diktatúrák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Dóra (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér György (1971) A vállalati pénzügyek és számvitel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Hajnalka (2004) Jogharmonizáció a magyar versenyjog területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Hajnalka (2008) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Ibolya (1984) A beruházások pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ildikó (2004) Baleseti ellátásra való jogosultság a társadalombiztosítás tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér István (1999) A környezetvédelmi törvény által védett egyes jogtárgyak, figyelemmel a környezetvédelmi törvényhez kapcsolódó jogszabályokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lajosné (1997) A regionális érdekegyeztetés intézményei egy megyében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lilla (2007) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér László (1982) A fogyasztói és a szállítói érdekvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér László (1999) Központi Bankok Európai Rendszere és függetlensége a Bundesbankkal és a Federal Reserve Systemmel összevetve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lászlóné (1998) Baleseti nyugellátások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Miklós Zoltán (2002) Az ENSZ nemzetközi jogi bizottságának kodifikációs tevékenysége a nemzetközi jogi felelősség terén - A nemzetközi jogsértések fokozatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Zoltán (1982) Az 1968-as csehszlovákiai események értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ágnes (2002) Munkaügyi kapcsolatok a közszférában - A szakszervezeti tevékenység a köztisztviselői szférában, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Dolgozók Országos Szakszervezeti Tanácsa (ADOSZ) működésének elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Ágnes (2002) A totalitarizmus elméleti megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Emőke Katalin (2008) A helyi adóztatás rendszere Makó város önkormányzata költségvetésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér-Polgár Pál (1981) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári János (1975) A járási hivatalok szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári Béla (1988) Barlangok védelme a környezetvédelmi jog tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári Diána (2002) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehérvári Krisztina (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehérvári Márta (1974) Az egyszemélyi felelős vezetés a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári Szabolcs (1971) A legfelső bíróság elvi döntéseinek és irányelveinek jogforrási jellegéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérváry László (1981) Környezetvédelem jogi szabályozása különös tekintettel a vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérváry Ákos (1995) "A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fein Erika (1994) A katonai büntetőeljárás néhány kérdése a rendőrség illetékes parancsnokai nyomozó hatósági jogkörének alakulása tekintetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feith Helga (2001) Magyar és német jogászhallgatók motivációs vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Feith Zoltán (1992) Csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feith Zoltán (1996) Szerencsejáték mint állami monopólium Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejes Anett Kata (2006) Igazságszolgáltatási együttműködés az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes Anita (2006) Önkormányzatok Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes János (2003) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes József Balázs (2007) A magyarországi roma kisebbség munkaerőpiaci helyzete statisztikai adatok tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes Tímea (1998) Az alkoholizmus és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejes Viktória (2007) Az atomenergia és a radioaktív hulladékok környezetjoga. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes Zsuzsanna (2000) Az Európai Unió és Magyarország kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejesné Kiss Zsuzsanna (1981) A felek mulasztása a polgári perben, ennek következményei, orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejesné Magyar Barbara (2003) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejér Istvánné (2005) A vény története: a papír, amin az egészséget rendelik. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejér Gézáné Pócsai Elvira (1973) Útügyek igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feke Anikó Sarolta (2003) Tagok (részvényes) felelőssége, tekintettel hitelezővédelmi szempontokra is. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Feke Attila (2000) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekecs Dénes (1993) A szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekecs Gabriella (2008) Az ügyész jogállása a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Zoltán (2006) A fogvatartottak helyzete, jogaik és kötelezettségeik az Európai Unióban, különös tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R87/3számú ajánlására, az Európai Börtönszabályokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Adél (1982) Az államélet és a szocialista demokrácia fejlődése és fejlesztésük feladatai a Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kongresszusa határozatainak tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Andrea (1982) Az állami gondozott gyermekek örökbefogadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Aranka (2005) A munka változó világa - új irányzatok a munka- és egészségvédelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Béláné (1983) A szolgálati találmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Csaba (1989) A pia causától az alapítványokig - Elméleti, történeti és gyakorlati kitekintés egy érdekes jogintézmény múltjába, jelenébe és lehetséges jövőjébe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Csongor (2007) A Gazdasági Versenyhivatal és a Versenytanács jogállása, eljárása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Edit (2007) A fiatalok, a nyugdíjasok és a szegények szociális helyzete statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Edit (2001) A szenvedélybetegségek jelentősége - különös tekintettel az anorexia és a bulimia. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Erzsébet (1980) Az államigazgatási alapnyilvántartások néhány kérdése, a népességnyilvántartás hazai gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ferenc (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Gábor (2004) A totalitarizmus. A kommunizmus és a nácizmus összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Gábor (2008) A vagyon kezelésével kapcsolatos gazdasági bűncselekmények és elhatárolásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Gábor Károly (1985) Parazita jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ildikó (1992) Pervezetés a polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ildikó (1980) A polgári perrendtartás és novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Irén (2007) Gyermek- és családvédelem. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete István (2004) Az ügyész szerepének változásai a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Istvánné (1997) A hatékony munkaerő-gazdálkodás egyes kérdései a vállalati gyakorlatban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Judit (1999) A zsidóság jogi- és gazdasági helyzete Közép-Kelet Európában a XX. század első felében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete János (1990) Az özvegyi nyugdíj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete János (1971) A Tiszatáj mg. termelőszövetkezet története (kecskeméti járás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Jánosné (1969) A Magyar Államvasutak helye az államigazgatás rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete József (1988) Szabálysértési hatóságok, különös tekintettel a rendőrhatóság szabálysértési feladatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Katalin (1980) A fiatalkorúak büntetőjoga szankciórendszerének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Katalin Nóra (2003) Az EU és Magyarország támogatási rendszere az agrárium és környezetvédelem területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Krisztina (1995) Japán alkotmányos rendszerének rövid történeti áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Krisztina (2001) Munkaügyi kapcsolatok a rendszerváltás után Magyarországon (az Alföldi Porcelán Edénygyár Rt. tükrében). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Krisztina (2004) A csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának aktuális kérdései. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Lajos (1969) A nyugdíjjogosultság esete, a nyugdíjasok járandósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete László (1988) Korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete László (1987) A kétszintű igazgatás bevezetésének elvi és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete László (1998) A közlekedési bűncselekmények egyes minősített kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Lászlóné (2003) Tanulás - egy életen át (Képzés/fejlesztési folyamatok a MOL Rt-ben). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Magdolna (1980) A polgári perrendtartás és novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Mariann (2008) Az apaság megállapítása iránti perek eljárásjogi szabályai különös tekintettel a bizonyításra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Marianna (1996) A munkaügyi tanács szükségessége és kezdeti lépései Csongrád megyében (a munkavállalói oldal külön elemzésével). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Melinda Kata (2006) Nyugdíjtörténet 1875-től napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Mária (1981) Az állami vállalatok helye, szerepe a népgazdaságban, külső kapcsolatainak és belső viszonyainak néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Mária (1984) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Márta (1973) A munkaügyi viták keletkezésének okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Márta (1977) A reklám kialakulása, fejlődése, szerepe a gazdasági életben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Norbert (2006) A szerződésen kívüli károkozás szabályozásának összehasonlítása Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok jogrendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Orsolya (2003) Befektető-védelem az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Rita (1994) Munkanélküliség - helyzetképek - munkanélküli ellátások rendszere, különös tekintettel a munkanélküli járadék jogintézményére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Szilvia (2000) A munkaviszony keretében sérült munkavállalók munkajogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Sándor (1992) A közigazgatási bíráskodás mai rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Tamás (1998) A felülvizsgálati eljárás jogi szabályozásának változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Tímea (1991) Kivándorlás Magyarországról az Egyesült Államokba 1880-1940. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Tímea (2002) Szabálysértés miatt eljáró hatóságok, különös tekintettel a rendőrség szabálysértési feladatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Tímea (2004) A munkaerő szabad áramlása a közösségi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Valéria (1990) Elhatárolások a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Zoltán (1974) Az emberölések alakulásának kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Zoltán (1970) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Zsolt (2000) A laikus bíráskodás jogszociológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Zsolt (2000) A vízvédelem környezetvédelmi jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Zsuzsanna (1984) Az életszínvonal és életszínvonal-politika fejlődése Magyarországon az 1950-es évektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Zsuzsanna (1998) Rendszerváltások Közép-Kelet-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Beáta (2008) Az állategészségügy jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Réka (1995) A közös tulajdon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Nagy Gábor (1997) Egyes társadalombiztosítási felelősségi szabályok (T.108.§, T.109.§) elméleti megközelítése és gyakorlati alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Tamásné Hegedűs Márta (1973) A prostitúció kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Szabó Tamás (2005) A zajvédelem jogi szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné Földi Ágnes (1978) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Gulyás Tünde (1990) Centralizáció-autonómia a politikai gondolkodásban a helyi önkormányzatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Szemző Margit (1977) A végintézkedések törvényes korlátai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feldmájer Lívia (1973) Az egyén jogalanyiságának helyzete a nemzetközi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feldmájer Péter (1976) A fejlett szocializmus tudati viszonyainak kialakulása és fejlődése a mai magyar társadalomban, különös tekintettel a Csongrád megyei tanyán élő lakosság kulturális viszonyaira egy konkrét felmérés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felegyiné Szarvas Ágnes (2004) Munkahelyi kockázatértékelés szerepe az üzemi balesetek megelőzésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Felek Tímea (1990) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feleky Gábor (1976) A kultúra sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feleky Pál (1985) Környezetvédelem az államigazgatásben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Felekyné Mohácsi Mária (1996) Közös mezsgyén az Üzemi Tanács és a Szakszervezet. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Anikó (1996) Női bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Anita (2006) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak illetményrendszere és a köztisztviselői illetményrendszer összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi Csabáné (1997) A kábítószer és pótlóanyagokkal való visszaélés alakulása Magyarországon. A drogfogyasztást kiváltó és motiváló tényezők. A drogfogyasztáshoz kapcsolódó egyéb devianciák. A drog elleni harc. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Enikő (1996) Nagykálló gazdasági és társadalmi életének változásai a rendszerváltást követő években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Gábor (1979) Az öröklési szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Felföldi Gábor (2006) A teljesítményértékelés a közszolgálatban, bevezetése és az első évek tapasztalatai a Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomáson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi Renáta (1993) A rendszerváltás kora - A történelmi igazságtétel - Sajtóelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felkert-Vér Irén (2003) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Feltér László (1971) A közúti balesetekkel kapcsolatos gépjármű felelősségbiztosítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenesi Gabriella (2001) A környezetvédelem és a klímavédelem jelentősége napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenesi Judit (1995) Az emberi méltóság ellen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések /Rágalmazás, Becsületsértés, Kegyeletsértés/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fentős Kálmán (1969) Szakszervezeti közreműködési jog a munkajogi szabályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyves József (1986) Hatalom és demokrácia. A politika és a jog viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi Anna (1970) A visszaesés jelentősége büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi Dávid (1999) Biztosítótársaságok marketingtevékenysége. Az életbiztosítási üzletág marketingkommunikációja a Hungária Biztosító Rt. tevékenységéből vett példák illusztrálásával. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi Dávid (2007) A magyar fogyasztóvédelem működése - kitekintéssel az elektronikus kereskedelemre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyvessy István (1981) Az állami népességnyilvántartás helye és szerepe az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyőfalvi György (1996) Egészségügyi rendszerek. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyőfalvi György (2000) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fercsi Tímea (2007) Az irányított betegellátás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferdinandy Eszter (2005) A magyar társadalombiztosítás intézményének története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferdinandy István (1999) Az Magyar Nemzeti Bank devizapolitikájának változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencsi Magdolna (1989) Lakáshelyzet Hódmezővásárhelyen 1960-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz Csilla (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz Irén (1989) A környezetvédelem általános kérdései, és a föld védelmének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz István (1986) A fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz Krisztián (2004) Az adásvétel néhány jellegzetes vonása a nemzetközi kereskedelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz Éva (2004) A magyar munkajog történeti kialakulása és fejlődése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi Emma (1970) A lopás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Anikó (1993) A szakértői tevékenységnek és a hatóság általi értékelésének sajátosságai a büntetőeljárás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Csaba (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulásának történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Csongor (2000) Irányok - Utak - Kiutak - A FIDESZ kapcsolatrendszerének alakulása az 1998-as választások megnyeréséig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi Edéné (2001) A tranzitfoglalkoztatás, mint munkaerő piaci és társadalmi re/integráció Zala megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi Erzsébet (1973) Az ügyészi vád és vádképviselet egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Imre (1980) A marxista párt funkciói és az állam a szocialista társadalom politikai rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi István (1988) Állampolgárok lakás-, üdülő-, és telektulajdon szerzési korlátozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Krisztina (2008) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi Krisztina (2001) Egy multinacionális cég munkaügyi kapcsolatai (A Philips Kft. Components Személyügyi Osztályának tevékenysége a fizikai állományban foglalkoztatottak vonatkozásában). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi Krisztina Diána (2001) A nyomozás szabályainak összehasonlítása az 1973. évi I. törvény és az 1988. évi XIX. törvény alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi Margit (1982) Üzemi baleseti kártérítés a Magyar Államvasutak Debreceni Igazgatósága gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Mária (1992) Birtokvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Károlyné Faragó Márta (1971) Az alkoholizmus kriminológiai hatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczik Edit (2006) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczné Juhász Tímea (2003) Az egészségbiztosítási keretében nyújtott baleseti ellátások és balesetbiztostás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczy Nóra (2001) Lakáshitelek: hitelezési gyakorlat 2000-2001-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczy Tamás (1993) A csehszlovák megújulási folyamat eltiprása, 1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczy Vivien (2005) A Magyar Államkincstár munkaügyi kapcsolatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferkó Béláné (1998) A magyar társadalombiztosítás irányítási szervezeti rendszerének főbb változásai az elmúlt 100 év tükrében. A rendszerváltást követően megindult reformfolyamatok hatása a társadalombiztosítás továbbfejlődésére. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fermann József (1999) Munkáltatói, munkavállalói feladatok a munkaviszony megszüntetésekor és megszűnésekor. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fest András (1975) Erőszakos bűncselekmények kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fest Attila (1993) A veszélyes hulladékok megsemmisítése, a szilárd hulladékok feldolgozása környezetbe visszaforgatással, a kommunális és húsipari szennyvíz tisztítása, hasznosítása, s ezek jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fest Edit (1995) A sztrájkjog szabályozása Franciaországben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó Judit (1985) Magyarország helye a dualizmus állami szervezetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó László (1985) A nemzetiségek jogai Magyarországon a Kiegyezéstől a Tanácsköztársaság leveréséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fiatal Éva (2004) A terhelt jogi helyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fibeczné Kondács Györgyi (2004) Külföldiek munkavállalása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsor Gabriella (2001) A munkaügyi központok társadalmi, gazdasági szerepe. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsor István (1982) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsor Katalin (2001) Betegelégedettségi vizsgálat a Csongrádi megyei táppénzesek körében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsor László (2001) A helyi önkormányzat hivatalának szervezete és funkciói. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsor Péter (2006) A börtönügy helyzete külföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsór Adél (1999) A perbeli képviselet és az ügyvédség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór Anita (1995) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór Gabriella (1976) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór József (1978) Visszaesés a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór Katalin (2008) Munkavégzésre irányuló jogviszonyok közti eltérések az egészségügyi ágazatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsór Tamás (2000) Házastársi vagyonközösség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fiedler Péter (1973) Prostitúciós jellegű bűntettek kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fiedler Tibor (2004) A Népszava, mint napilap története és szerepe a jelenkori politikai kommunikációban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Figeczki Gábor (2005) A társadalombiztosítással összefüggő járulékkötelezettségek ellenőrzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Figler Hedvig (2002) Az Európa Tanács kontroll szerepe a büntetésvégrehajtás felett. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Filep Attila (2001) A szabadságvesztési eljárás és a bírói út igénybevétele. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Filipinyi Józsefné (1976) A kisajátítás kártalanításának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filvig Géza (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filvig Géza (2003) A választottbíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Filvig Ilona (1994) A magyar felelősségbiztosítás szabályozása, gyakorlata és összehasonlítása német megoldással. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filyó Gáborné (1998) Saját jogú és hozzátartozói baleseti ellátások. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Filák Gábor (2002) Az értékpapír és a befektetővédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Finta Imréné (2007) Teljesítményértékelés elmélete és gyakorlata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Finta László (1998) A kiegészítő tevékenységek helyzete a társadalombiztosításban napjainkig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fintha Zoltán (1999) A Magyar Honvédség irányítása és felsőszintű vezetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Firmino Viktória (1996) A polgárdemokrácia mítosza és valósága a Dél-Afrikai Köztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Firnigel Edit (2002) Szolgáltató közigazgatás, teleházprogramok, hivatali modellkísérletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fischer Klára (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer László (1985) Az élelmiszerek minőségének mérése, a mérési adatok számítógépes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fiser Attila (2000) Az értékpapírok és a befektető-védelem Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Flaisz Tünde (2003) A time-sharing szerződésről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fleischmann Gábor (2007) Szociális biztonság és a rokkantsági ellátások az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fleischmann-né Hermann Mónika (2007) Bányászati ellátások a nyugdíjrendszerben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Flender Friderika (1987) A kábítószer-fogyasztás és büntetőjogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flender György (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flumbort Rita (2000) Az anarcho-szindikalizmus Franciaországban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Flórián Imre (1977) A családi-házassági viszonyok etikai és jogi szabályozásának néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Angéla (1999) A pályakezdők esélyei. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor András (2004) Gondnoksági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Edit (1999) Az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolatai az átalakuló világgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Emese (2007) Rendőrségi együttműködés az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Endre (1990) Egy sikertelen kísérlet a magyar közigazgatás reformjára: A Jogi Reformbizottság 1946. évi közigazgatás tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ferenc (1977) A vízgazdálkodási társulatok együttműködéseinek jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Gyöngyi (1994) A pénzügyi jog kialakulása, fejlődése, a pénzügyi jog tárgya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Hajnalka (1998) Ausztria csatlakozása az Európai Unióhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Fodor Ibolya (2005) Emberi Erőforrás Gazdálkodás főbb kérdései a MOL RT-nél, különös tekintettel a munkaerő kiválasztásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Ildikó (2008) Fogyasztó megtévesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Ildikó (2002) Rendkívüli perorvoslatok a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Ilona (1995) A Magyarország által ratifikált főbb nemzetközi környezetvédelmi jogi egyezmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ilona Judit (2005) A cégbíróság törvényességi felügyeleti jogköre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Judit (2000) Kábítószer és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor József (1970) Általános és különös eljárási szabályok államigazgatásunkban, különös tekintettel az igazgatási osztályok feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Levente (2004) A szakszervezetek demokratikus átalakulása 1989 után - a munkástanácsok kialakulása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Mariann (2006) A vízgazdálkodási társulatok a környezetjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Mária (1990) A viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Fodor Mária (1999) A kórházi hulladék kezelés szabályainak áttekintése az európai integrációs követelmények tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Márta (1990) A válások egyes szociológiai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Nóra (2001) Társadalmi és egyéni devianciák és a bűnözés összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Orsolya (1977) A szakszövetkezet gazdálkodása, különös tekintettel a közös gazdaság és a tagi gazdaság viszonyára a mórahalmi "Haladás" szakszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Péter (2004) Választási és pártrendszerek összefüggései Közép-Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Tamás (2007) A szennyvízberuházások finanszírozásának alakulása a jogszabályi környezet változásának tükrében (1992-2007). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Tibor (1997) Áruk szabad mozgása az Európai Unióban /A mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedések tilalmának érvényesülése az Európai Bíróság gyakorlatában/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Tibor (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben (Érvényesülésének tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Viola (2005) Az érdekegyeztetési rendszer kialakulása, működése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Zsuzsanna (1984) A tanulmányi szerződéssel kapcsolatos problémák a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ákos (2004) Az ingatlannyilvántartási alapelvek, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok hatályos szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Ákos (2005) A bíró elfogultsága, bírói etika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Éva (1996) Az országgyűlési képviselők mentelmi joga és az összeférhetetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Bogsán Angéla (2005) A büntető igazságszolgáltatási rendszer kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Rácz Szilvia (2002) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása - Az elítéltek nevelése, foglalkoztatása, gondozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Birgés Katalin (1992) Létszámleépítés, közös megegyezéssel (Tapasztalatok a Békéscsabai Konzervgyárban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodorné Harkay Mária (2003) A makroszintű érdekegyeztetés változásai és megítélése a munkavállalók körében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Rácz Franciska (2003) Védőnők szerepe az egészségügyi ellátásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Selényi Szilvia (2001) A betegjogok érvényesülése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodróczy Marianna (1994) Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények - A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fogarasi Ferenc (1986) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Fogarasi Ferenc (1999) A jogharmonizáció elméleti kérdései és történeti fejlődése az EK-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fogarasi László György (2000) Statisztikai szempontok szerint vizsgálva a kollektív szerződések alakulását a piacgazdaságra való áttérést követően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fojtik Gyula László (2001) A szövetkezetek modernizációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Font Éva (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek közötti gazdasági társulások, különös tekintettel a közös vállalatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fonyó Roberta (2003) Rendszerváltás - legitimáció - média Az I. médiaháború. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács Györgyi (2006) Munkaerőpiac és változásai Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács Anikó (1999) A rokkantság alakulása a számok tükrében Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgács Dóra (2004) A halálbüntetés jogi értelmezése, alkalmazása és törvényi háttere magyar és nemzetközi viszonylatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács István (1976) A termelőszövetkezeti tag fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgács Lajos (1983) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgács Veronika (2001) Az építőipari munkaerő-gazdálkodás a 90-es évek második felében, az AliscaBau Kft. példáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács Éva (1990) Gyula közigazgatástörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgó Erika (1981) Az új nemzetközi gazdasági rend kérdése a világmodellekben, RIO-jelentés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgó Gábor (1981) A fiatalkorúak bűnözővé válásának okai, különös tekintettel az 1975-1980-as időszak Csongrád megyei tapasztalataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgó István (1981) Az ipari munkásság főbb jellemzői Csongrád városban (az V. ötéves terv időszakában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgó Klaudia Grácia (2003) Az öngyilkosság epidemiológiai és pszichológiai háttere Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó Mária Margit (2008) Adatvédelem a munkaviszonyban - összehasonlítás a hatályos német és magyar szabályozás alapján -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Formanek Ferenc (1985) A társadalom és a család. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Formanek Zoltán (1992) A korlátolt felelősségű társaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fornády Éva Veronika (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása különös tekintettel a társadalombiztosítási határozatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Forrai István (1993) A rokkanttá válás folyamatának egészségügyi, gazdasági, társadalmi háttere és összefüggései - Gondolatok a rokkantosítás orvosi és nem orvosi okairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrai József (1978) Az MSZMP ifjúságpolitikájának fejlődése 1957-től, a KISZ helye a társadalom politikai rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrai Mihály (1998) Az európai integráció történetének korai szakasza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrai Miklós (1978) Gondolatok a házassági vagyonjog témaköréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrai Miklós (2001) A köztisztviselői törvény változásai és annak gazdasági, társadalmi és politikai előidézői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forrás Katalin (1999) Az Európai Unió globális és lokális információs stratégiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forráskúti Ádám (2006) Szociális (jóléti) juttatások változása a rendszerváltozást követően egy megyei vállalat gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forráskúti Tibor (1991) A munkavállalót illető juttatások aktuális kérdései, különös tekintettel a Tisza Volán gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Forráskúti Tibor (1995) Az érdekegyeztetés és a participációs jog működésének tapasztalatai, különös tekintettel a TISZA VOLÁN gyakorlatára. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Forráskúti Viktor (2001) Arányosság és stabilitás a magyar, a lengyel és bolgár választási rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forró Dániel (2006) Pályakezdő fiatalok munkaügyi statisztikai adatai a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forró Zoltán (2007) Az Európai Alkotmány. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forró Zoltán (2002) Gyógyszerellátás Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fortolóczki István (1994) Az államhatalmi ágak elválasztásának elmélete és gyakorlata a magyar alkotmányos rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forvith József (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Francia Balázs (1998) A francia V. Köztársaság politikai rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Francia Viktória (2000) A személy- és csoportközi kommunikáció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Francsics Imre (1996) A lízingszerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frank Antal (2002) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frank Emese (1991) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata - A fiatal bűnelkövetők nevelhetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frankovics Zsolt (1973) Devizagazdálkodásunk a gazdaságirányítás új rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frankovics Zsoltné Polgár Orsolya (1973) Gyámügyi igazgatás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frankó Márta (2006) A lakossági szűrővizsgálatok jelentősége és egészségügyi költségmegtakarító hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frankó Istvánné (1998) Az Állami Számvevőszék működésének tapasztalatai. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Frech József (1972) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frecskó Alexandra Zsuzsanna (2008) Az Európai Unió joga, mint önálló jogrendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Freidinger Renáta (1993) A hazai németség kitelepítése és annak jogi alapjai, különös tekintettel Kunbaja községben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Freidinger Rita (2005) Külföldiek munkavállalása az Európai Unióhoz történő csatlakozás tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Freiler Emma (1997) Jogorvoslat nyugellátásokkal kapcsolatos eljárásokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Freili Géza (2000) A magánpénztárak kialakulása, fejlődése, jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fribiczer Gabriella (1996) A hidegháború keletkezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fricska Mónika (2004) A társasági jog Európában. A német tőketársaságok alapítására vonatkozó szabályozás összevetése a közösségi rendelkezésekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fricskó Milán (2007) Helyzetkép az atipikus munkavégzési formákról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Friedrich Katalin (1984) Az alkoholizmus elleni harc az államigazgatási jogalkalmazás eszközeivel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frindt Krisztina (2003) A cigányság munkavállalási esélyei Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Friss Kitti (2004) Foglalkoztatottság a magyar és az uniós statisztikai adatok tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frits Ramóna (2003) A büntető igazságszolgáltatási rendszer kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fritz Katalin (1977) Gyámhatósági eljárás, különös tekintettel a védő- és óvóintézkedésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frizzi Tamás (1990) A munkáltató anyagi felelőssége a dolgozójának okozott kárért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frontó Angéla (2006) A gyermek családi jogállásának rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó Attila (2004) A cseh, szlovák, magyar választási rendszer összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó Dániel (2006) Gazdasági bűncselekmények Csongrád megyében napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó Ildikó Éva (1999) Menekültügy Magyarországon a területi korlátozás feloldásának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frányó Ágnes (2005) A környezet- és természetvédelem büntető anyagi és eljárásjogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fráter Mariann (1997) A munkavállalói érdekképviseletek a makroszintű érdekegyeztetésben (Magyarország: 1990-1994). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fráter Mariann (2001) A méhészet jogi kérdései az agrárszektorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fuchs József (1981) A társadalmi önigazgatás elméletének és gyakorlatának fejlődése és mai állapota Jugoszláviában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fudala Péter (1999) A vállalkozások évtizede. A magyarországi kis- és középvállalkozások helyzetének változásai a 90-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fukker Valéria (2005) Érdekképviselet és érdekvédelem az agrárágazatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Furkó Kálmán (2008) A vagyonelleni bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Furák Andrea (1985) A szülői felügyeleti jog gyakorlásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futaki Géza (1986) A házastársi vagyonközösség megszűnése, a közös vagyon megosztásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futó Edina (1999) A munkanélküliek ellátási rendszerének alakulása hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futó Sándor (1980) A fiatalkori bűnözés helyzete és problémái Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futó Sándor (1980) A fiatalkori bűnözés helyzete és problémái Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futó Sándor (1998) A természetvédelmi területekre vonatkozó speciális földjogi szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Barna (2008) A külföldiek termőföldtulajdon-szerzésérenek lehetőségei Magyarországon és Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Ágnes (1975) Az állami vállalat gazdasági és jogi helyzetének néhány kérdése, valamint megszűnésének szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Alexandra (2004) Az emberi és állampolgári jogok érvényesülése a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Angelika (2006) A hosszú tartamú szabadságvesztés büntetések végrehajtásának gyakorlati problematikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Attiláné (1999) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és igazgatási szerveinek szervezete, központi területi feladatai, különös figyelemmel a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Bernadette (1992) A vagyon elleni bűnözés alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Erzsébet (1973) A gyermekelhelyezés és gyermekláthatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Eszter (2002) Az Európai Unió keleti bővítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Ferenc (1971) A gazdasági jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Ildikó (2001) A presbitérium szerepe az egyházkormányzatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Imréné (2001) Az öregség társadalmi kezelése a nyugdíjrendszerek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Judit (2005) Alkalmazotti elégedettségi vizsgálat és elemzés a Grundfos Hungária Kft-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián József (1998) A mezőgazdasági szövetkezetek jogviszonyai az átalakulás és a munkavégzés vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Lajos László (1999) A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. karcagi fiókjának jövedelmezőségét befolyásoló kockázati tényezők kezelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Melinda (2008) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Mihály (2005) A pártrendszer és választási rendszer összefüggései Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Péter (1998) Lakáshelyzet és lakásfinanszírozási lehetőségek Magyarországon. A Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár Rt. működése. Jogi és intézményi háttér. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Péter (1999) ÜT-e még a 13? Üzemi Tanács választás a MOL Rt. Szegedi Bányászati Üzemében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Tamás (2007) A Bv. szervezetet érintő hatályos szabályozások végrehajtásának korlátai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Tibor (1977) Szabolcs-Szatmár megye közigazgatási rendszerének változásai a felszabadulástól, napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Zoltán (1990) Az erőszakos bűncselekmények és a cigányüldözés kapcsolata, jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Zoltánné (1999) Családi pótlék rendszer 1990-től napjainkig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Zsolt (1991) A Budapesti Értéktőzsde és egyéves működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Zsuzsanna (1999) Adóskonszolidáció és követelésértékelés különös tekintettel a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Ágnes (1980) Az államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig (A megyék kialakulása, fejlődése és jövője). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Ágoston (1972) A tárgyalás előkészítése a magyar szocialista polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábiánné Borcsányi Gabriella (1997) Egy hazában... BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábri Krisztina (1992) A társadalom reprodukciójának problémái, és a válásokkal való összefüggéseinek statisztikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábry György (1990) Gyula várossáfejlődése (A kezdetektől az évezred végéig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábry Ágnes (1998) A magyar parlamenti és önkormányzati választási rendszer összehasonlítása (Választások a rendszerváltás után). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fái Lívia (2005) Az örökbefogadást megelőző eljárások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fárbás Csaba (2007) A gyógyszer-finanszírozás alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Fárbás Judit (1992) Az üzemi orvos feladata a rehabilitációban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fári Beáta (2006) A nyugdíjrendszer tegnap, ma, holnap. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fári Csaba (2003) Az egészségügy finanszírozása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fáskerti Zita (2002) Az Európai Parlament legitimációjának növelése intézményi reformok által. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fásy Hajnalka (1997) Az emberi jogok védelméről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fáth Ágnes (2003) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fázsi László (1981) Az ági öröklés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fäller Zsuzsanna (2008) Halálbüntetés a XXI. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Félegyházi Éva (1999) A György-villa, mint a Henkell&Söhnlein Hungária Kft egyik marketing-kommunikációs eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Félhelyes Erzsébet (1983) A gyámügyi eljárás szabályai. Különös tekintettel a gyámügyi eljárás általános szabályaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fényes Adél (1993) Antiszemitizmus Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fényes Zsuzsa (2004) A szükségesség és arányosság kérdése a végszükség és a jogos védelem megítélésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fényi Árpádné (1998) Társadalombiztosítás önkormányzattól önkormányzatig nemzetközi összehasonlításban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fésüs László (2000) A nemzetközi jog és a belső jog viszonya, különös tekintettel a Magyar Alkotmány 7.§ (1) bekezdésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fésű Gizella (2003) A szabad bizonyítás és a bizonyítékok szabad mérlegelésének elve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fónagy Zoltán (1993) A Magyar Tanácsköztársaság agrárpolitikája és annak hibái, valamint az 1945. évi földreform történelmi háttere, főbb sajátosságai a 600/1945. ME. rendelet elemzésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fónagy Ágota (1999) Az önkormányzati tulajdon kialakulása, különös tekintettel a vállalkozói vagyonra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fótos Csaba (2006) A börtönügy helyzete külföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fótos Ágnes (1983) A vállalati nyereségérdekeltségi rendszer jogi szabályozásának fejlődése és iránya a VI. ötéves tervben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes Attila (1998) A Koreai Köztársaság és a Kínai Köztársaság gazdasága és politikai rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes Gabriella (2003) Az aktív eszközök nyomon követéses vizsgálata a Komáromi Munkaügyi kirendeltségen 1998-2001. év között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földes József (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes Veronika (2003) A haderőreform alatt álló Magyar Honvédség személyi állományának szociális helyzete. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földesi András (1995) A Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek megalakulása és működése az állami szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesi Dalma (1987) Az átszervezés munkajogi joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesi Ferenc (1988) A helyi tanácsok együttműködésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesi Szabolcs (2001) A termőföld tulajdonjoga és használata az EU-hoz való csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földházi Zsolt (2004) Társasági jog Európában. Jogharmonizáció a társasági jogban Hollandia társasági jogának áttekintése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi Barbara (2000) Az öngyilkosság területi eloszlása, és lehetséges okai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi Kornélia (2005) Rokkantsági nyugdíjban és nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban részesülők helyzete Nógrád megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi Orsolya Edina (2006) Az Üzemi Tanácsok története, jellemzői és magyarországi jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földiné Tomka Ágnes (2003) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása során az elítéltek nevelése, gondozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földvári Imréné (1971) Az 1957. évi IV. törvény és a gyámügyi eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári Attila (1993) A határidős devizapiacok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári Csaba (1996) A kábítószer jellegű bűnözés és szankciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári Katalin (2005) A munkaerő-áramlás alakulása az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földváry Csaba Lajos (2001) Számítógépes bűncselekmények és bűnözés különös tekintettel az Internetre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földváry László (1976) Közművelődés - Politika - Jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földváry Lívia (1993) A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései egy elmaradott régióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földy Dániel (1973) A szocialista gazdálkodó szervezetek egymásközötti fizetéseinek problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fölföldi Klára (2001) A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel a munkáltatói rendes és rendkívüli felmondásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fölkl Márta (1983) Származásmegállapítás egyes kérdései a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fövényesi György (1982) A társadalomra veszélyesség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fúró Magdolna (1991) Mentességek, kedvezmények az SZJA-ban 1991-ben és 1992-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fügedi Edith (1980) Az erős felindulásban elkövetett emberölésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füleki László (1986) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füleki Ágnes (1999) Az alkoholizmus okai, következményei, valamint az alkoholbetegek ellátása és az alkohollal kapcsolatos problémák kezelése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Anikó (2003) A családi pótlékra jogosultak körének változása napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Antal (1990) A házasság felbontásának alakulása a családjogi törvény megalkotásától. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Borbála (1997) A bérgazdálkodás aktuális kérdései. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Csilla (1985) A kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Dezső (2000) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a hatályos Btk.-ban és az ezirányú reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Gabriella (2000) A "társadalmi kiilleszkedés" egy területe: a hajléktalanság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Hajnalka (1982) Az orvosszakértői vizsgálat és vélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Imre (1979) A magyar közúti darabárufuvarozás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Katalin (1990) A filmforgalmazásunk főbb vonalai tegnap és ma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp László (1998) A védjegy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Marianna Lili (2007) Az elítéltek foglalkoztatása és vallásgyakorlása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Ottília (1988) A házasság felbontása a XIX. század első felében a feudális és a kánonjog szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tamás (1999) Pénzmosás, avagy a pénznek nincs lelkiismerete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tamás (1972) Változások a járási közigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tamás (1997) A munkaviszony létesítésének néhány kérdése a magyar és az angol jogrendszerben (összehasonlító tanulmány). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tibor (1981) A kínai külpolitika változásai a belpolitika tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tiborné (1990) A termőföld kisajátításának elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Viktória (2001) Az USA nyugdíjrendszere és a reformjára irányuló javaslatok. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Viktória (2005) A német és angol szociális védelmi rendszerek összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (2000) A Katolikus Egyház irányító szervezete és a hierarchia tagozódása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (1981) A háztáji földhasználat kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (1999) A munkahelyi konfliktusok keletkezése, ennek okai, a konfliktusok fő típusai és keletkezésük módozatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zoltánné (1984) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zsolt (2003) A nonprofit szervezetek helyzete, különös tekintettel a munka világában szerveződőkre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Ágnes Katalin (2007) Mediáció és arbitráció, mint a munkaügyi viták alternatív megoldási lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Éva (2007) Az adók harmonizációja az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöpné Czakó Éva (2004) Zálogjogok az ingatlan nyilvántartásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöpné Varjasi Judit (1999) A viktimológia alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füredi Gabriella (2004) Az államigazgatási eljárás reformja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füredi László (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fürge Krisztina (2006) Nemzetközi tendenciák a büntetés-végrehajtásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fürjes József (2005) Munkaügyi kapcsolatok a közszolgáltatásban az ÉRV Rt-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fürjes Róbert (1995) A felülvizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fürst László (1974) Védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füsi Pál (1987) A környezetben okozott károkért való felelősség, különös tekintettel a mezőgazdasági repülés (légi növényvédelem) területére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füsti Molnár Zoltán (1973) Az individuum a jogalkalmazásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füstös Józsefné (1971) A büntetőjogi felelősség sajátos kérdései a népgazdaság elleni bűntettek körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füstös Magdolna (2004) Önkormányzatok vagyona és gazdálkodása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füvesi Gábor (2007) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Füzesi István (1991) A kötelező egészségbiztosítási rendszer kialakítása és bevezetése Magyarországon - Az egészségügyi alapellátás problémáinak tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füzesi Viktor (2004) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füzesy István (2003) Régiók Európája, határmenti együttműködések Európában (kiemelten az együttműködések biztonságpolitikai vonatkozásai és az abban résztvevő szervezetek). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi István (1986) A gimnazisták valláshoz való viszonya empirikus vizsgalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fődi Judit (1999) Szent Ágoston filozófiája. Tudomány és vallás kapcsolata a középkorban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Főző Lajos (1976) Munkamegosztás és koordináció az államszervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Főző Nóra (2003) A jogos védelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fűz István (1994) Szerződési klauzulák és jogtudósi kommentárok (Az adásvétel és a bérlet a római jogban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Szabó Tünde (2003) Társadalmi változások az ezredfordulón. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdos István (1996) Választói magatartások Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gajdos Róbert Attila (1992) Értékpapírok és értéktőzsde Magyarországon napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gajdács Márta (2007) A nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdács Réka (2006) A munkaügyi ellenőrzés rendszere, különös tekintettel a Munka Törvénykönyvében foglalt egyes rendelkezések megsértésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdácsik Adrián (1998) Eutanázia: A jog és az orvosi etika dilemmája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gajdán Marianna (1988) Felelősség a munkavédelmi szabályok megszegéséért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gajdán Marianna (2003) A gyermekbántalmazás helyzete Magyarországon, a gyermekbántalmazással kapcsolatos hatályos jogszabályok vizsgálata, a jogalkotás és jogalkalmazás kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galajdáné Kerti Ilona (2004) Tanulni: egy életen át. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galamb Zoltán (1999) Az információs önrendelkezési jog és az egészségbiztosítási adatok kezelése, felhasználása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galambos Emese (2008) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galambos Henriett (2001) Hulladékgazdálkodás Magyarországon és az EU-ban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galambos Lajos István (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galambos Zsuzsanna (1999) A munkanélküliség közgazdasági és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galambos Gáborné Bódi Rózsa (1973) Mulasztás, és perbeli következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galbács József (1999) Infláció és inflációcsökkentő politika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galgóczi Gábor (2008) Internet használat a mai Magyarországon a társadalom statisztikai összefüggések vizsgálatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galgóczi László (1988) A helyi igazgatás továbbfejlesztése az 1980-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galgóczi Zoltán (1984) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galgóczy Gábor (2007) Közbeszerzési eljárások az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galiba Ildikó (2003) Fellebbezés az állami adóhatóság határozatai ellen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galiba Ildikó (1997) A gazdasági társasági tagokra vonatkozó járulékfizetési szabályok tendenciái az 1980-as évektől napjainkig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Galics Márta (1987) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gallovics Györgyné (1998) A biztosítottakat megillető ellátások változásai kialakulásuktól napjainkig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gally Mihály (1970) A tudományirányítás szervezeti és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gally Mihályné (1977) A helységgazdálkodás gyakorlata Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gallyas Igor (1992) A perbeli képviselet és az ügyvédi hivatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galló Zsolt (1998) A kisvállalatok gazdálkodásának aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gallóné Jancsovics Éva (1977) A törvényességi óvás néhány elvi kérdéséről a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galsa Péter (2003) A korrupció a XX. század végi Magyarországon a kriminológia szempontjából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galántai Andrea (2006) Szociális munka csoportokkal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ganczer Tamás (2003) A minimálbér változása, a minimálbér emelésének hatása a kis- és középvállalkozásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gangl Ágnes (2006) Mediáció és Munkajog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ganyecz Mihály (1991) Az emberölés bűntette megítélésének alakulása a magyar büntetőjogban a XVIII. század utolsó negyedétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ganyeczné Kolárovszki Erika (2003) Gyógyfürdő "kezelés" és rehabilitáció/Gyógyturizmus. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Garaczi Anita (2000) A bűnöző személyisége - A bűnözés okainak kriminálpszichológiai aspektusai -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Garai János (1996) Fedezeti rendszerünk kialakulása, biztosítási kötelezettség, járulékfizetés és annak anomáliái - elemzése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Garami Mária (1985) Az állami költségvetés jóváhagyása és a zárszámadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garamvölgyi Balázs (1996) Az emberölés minősített esetei a magyar, a német és a svájci büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garamvölgyi Róbert (2000) A munkavállalók részvételi joga, a részvételi jog megvalósulása a közalkalmazotti területen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi Tibor (1976) Állami gondozásbavétel jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garamvölgyi Ágnes (1998) Az Európai Közösségi bankszabályozás okozta szerkezeti változások az angol, belga, francia és német kereskedelmi bankrendszerekben az 1990-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garas Médea (2005) A házasság felbontásának joghatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Garay Rita (2002) Az élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmények, különös tekintettel a testi sértésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Garay Tamás (1972) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége a termelőszövetkezettel szemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Garayné Klenk Éva (1986) Környezetvédelemről általában, különös tekintettel a szarvasi helyzetre, problémákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Garayné Klenk Éva (1985) A túlélő házastárs öröklési jogi jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garbóci Éva (1999) Munkaviszonyban álló személyek társadalombiztosítási járulék és személyi jövedelemadó összefüggései alapján az öngondoskodás megvalósításának lehetőségei 1994. január 1. és 1999. január 31. közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gardi Márta (1978) Kérdések a munkajogi anyagi felelősség köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gargács Ferencné (1998) A családi pótlékra jogosultak körének alakulása a XX. század elejétől napjainkig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Garzó László (2007) Posztmodern politizáció - a döntéshozatal átalakulása az információs társadalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gavlikné Farkas Anikó (2006) Szenvedélybetegség - drog - ifjúság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gayer Krisztina (2004) A bányakoncesszió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazda Gyula (1996) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazda Tímea (2000) A franchise. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag István (1981) A vis maior a veszély és felelősség relációjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazdag Judit (2008) A nevelőszülői hálózat története, fejlődése és szabályozása a hatályos magyar jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag Péter János (2005) Gazdálkodó szervezetek a környezetvédelmi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag Ágota (2002) A magyar kábítószerhelyzet és büntetőjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdig Mária (1976) A házastársi vagyonközösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazdik Nóra (2006) Legdrágább kincsünk a gyermek? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazsi József (1998) A mezőgazdasági szövetkezetek átalakulásának gazdasági és jogi kérdései, továbbfejlődésük lehetőségei. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazsi Tibor (2008) Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban különös tekintettel az ügyészi vádemelésre és vádképviseletre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazsó Endre (1979) A kollektív szerződés kialakításával kapcsolatos problémák Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazsó Roland (2001) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazsó Tibor (1981) A Nyíregyházi Munkaügyi Bíróság munkaügyi perekben folytatott ítélkezési gyakorlatának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazsó Éva (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazsóné Bánfalvi Katalin (1977) A nők munkajogi védelmének érvényesülése a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Andrea (2003) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Anett (2006) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Enikő (1982) A perújítás alapjai a magyar büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Judit (2003) A magyar konzuli védelem intézményéről az Európai Unióhoz történő jövőbeli csatlakozás tekintetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Julianna (1978) Súlyosító és enyhítő körülmények a büntetéskiszabásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Katalin (1994) A házastársak lakáshasználatára vonatkozó jogi szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Mariann (2004) A magyar és a svájci részvénytársaságok alapításának összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Orsolya (2003) Munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés szerepe a közszolgálatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Orsolya (2005) A kerethatározat szerepe az Európai Unió terrorizmus elleni küzdelmében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Péter (1990) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Tibor (1994) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Viktória Diána (2001) A Magyar Távközlési Rt. public relations tevékenysége és új arculata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Zoltán (1993) A csőd-, felszámolás, végelszámolás, mint sajátos nem peres eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Zsolt (1989) Magánszemélyek vállalkozásainak egyes polgári jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaálné Jobbágy Ildikó (1992) A közös tulajdon megszüntetésének elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gebhardt Éva (2008) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gecse Judit (2006) A munkaidő és a pihenőidő jogi szabályozása a magyar munkajogban és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gecséné Fónai Márta (1988) A munkaügyi döntőbizottság eljárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gedeon Tihamérné (1972) A fellebbezési eljárás államigazgatásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gedey Gábor (1997) Palesztinok és önrendelkezés (A palesztin-izraeli békefolyamat a madridi konferenciától a hebroni megállapodásig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gedey Zoltán (1997) A közép-európai diktatúrák bukása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geicz Gézáné (1997) A társadalombiztosítási intézményi rendszerének alakulása 1945-től napjainkig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Geiger Ferenc (1984) A borotai Mezőgazdaságig Termelőszövetkezet szervezeti élete a megalakulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geiger Krisztina (2008) A munkaviszony és a polgári jogi jogviszony keretében történő munkavégzés kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gelatta Attila (1990) A fiatalkorú bűnözés alakulása a nyolcvanas években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gelegonya Ferenc (2008) Hazánk esővizeinek környezetjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gelencsér János (1975) A korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gelencsér István (1999) A gazdasági társaságok tagjainak járulékfizetése az 1975. évi II. törvény, valamint az 1997. évi LXXX. törvény tükrében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gelencsér Judit (2004) A munkaerő szabad áramlásának korlátai az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gelencsér Mihály (1980) Nem vagyoni kártérítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellén Klára (1993) A csanádi káptalan hiteleshelyi kiadványai 1353-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellén Krisztina (1996) Az alkotmánybíráskodás elméleti alapkérdései és a gyakorlati megvalósítás főbb problémái; különös tekintettel a magyarországi gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellén Mariann (2003) A lakáshasználat rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gellényi Valéria (1978) A társadalombiztosítási jogviszony keletkezése, megszűnése, különös tekintettel a bírói gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellérfi László (1996) Az agrárjogalkotás és a rendszerváltás összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellérfi Lászlóné Bernáth Erzsébet (1971) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellért Endre Imre (2006) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gellért Ákos (1981) A találmányi jog egységesítésére irányuló törekvések Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellért Árpád (1983) A közúti árufuvarozási szerződésekkel kapcsolatos jogviták egyes kérdései (fuvarozót terhelő bírságjellegű szankciók szempontjából, fekbér, kocsiállópénz, túlsúlybírság) a VOLÁN 3. sz. Vállalat gyakorlata tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellértfi Katalin (1985) A szakszervezetek szerepe a népi demokratikus forradalom kezdetén Magyarországon 1944-1946 között (különös tekintettel a vasasszakszervezetekre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

George P. Simon (2002) Az internetes jogi oktatás az Egyesült Államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Georgievics Ágnes (2008) A közszereplők személyhez fűződő jogainak védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Georgiádes László (1987) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gera Ibolya (1994) A felelősségbiztosítás fejlődésének áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gera István (1980) A vállalati jövedelemelvonási rendszer változása az 1980. évi szabályozás alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gera Tibor (2002) A magyar közoktatás helyzete a társadalomstatisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gera Zsuzsa (2006) Kiskorúak örökbefogadása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerber Miklós (2004) Köztisztviselők az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerda Katalin (1973) A magyar illetékrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gere Kálmán (1975) A szabálysértési eljárás egyes kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gere Zoltán (1999) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban, azok gyakorlata a Mátészalkai Rendőrkapitányságon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerecs Krisztián (1997) Recessziók és a munkanélküliség. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerecs Krisztián (2000) Recessziók és munkanélküliség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerecs Tamás (1994) Készpénzkímélő elszámolások, különös tekintettel a hitelkártya rendszerre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér István (2001) A német és a svájci alkotmányba foglalt alapvető jogok, különös tekintettel a szabadságjogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerenday Rita (1999) A homoszexuálisok jogi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Erzsébet (1979) A vásárosnaményi Vörös Csillag Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely István (1985) A felnőttkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Jánosné (2002) Változásmenedzselés a MOL Rt-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely Klára (1979) Az igazgatás fogalma és elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Krisztina (2000) A magyarországi lakáshelyzet és jogi háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely Károly (1974) A szocialista országok egymás közötti fizetési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely László (1972) A jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdései a szocialista jogelmelétben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Pál (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Tamás (1977) Strukturális átalakulás, vállalati hatékonyság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Tamás (1999) A hivatásos katona szolgálati jogviszonyának megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Zsófia (2003) A véleménynyilvánítás szabadsága az Alkotmánybíróság gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergelyfi Tímea (2007) Alternatív vitamegoldási módszerek - mediáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergye Linda (2008) Az alkotmányos alapjogok érvényesülése az iszlám jogban és a nyugati demokráciákban - különös tekintettel a nők és férfiak jogai közötti különbségekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergyeni Zoltán (2007) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba lépésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergényi Szabolcs (2007) Az állampolgársági törvények fejlődése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergó Dávid (2004) Az Europol jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergó Zoltán Richárd (2004) Az összehasonlító jog fejlődése és szerepe az Európai Unióban és az Egyesült Államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Geri András (2001) Változások az egészségbiztosítás készpénzellátásaiban a rendszerváltástól napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Geri Árpád (2000) A kislistás és vegyes választási rendszerek elemzése Heves megye településeinek választási eredményei alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerinczy András (1980) Az 1867-es kiegyezés hatása a dualizmus korának közjogára és közjogtudományára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerst Teréz (2002) Drogfogyasztás kezelésének kialakulása és gyakorlata napjainkban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gervain Eszter (2006) A burgenlandi magyarság demográfiai és jogi helyzete 1920 és 2001 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Geréby Zsuzsanna (1986) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gesztelyi Csilla (1985) A diszkrecionális mérlegelés az államigazgatási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gesztesi József (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával (és hatályosulásával) kapcsolatos egyes problémák. (Kiemelten a nagyközségekre vonatkozóan). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gesztesi Kinga (1993) A veszélyeztetett gyermekek állami védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geszti Miklós (1983) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Getta Tamás (2001) Az értéktőzsde jelene és jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ghadban Khalil (1992) The Israel modern tax law. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Giba Zoltán (1991) Olajválság a gazdasági statisztika tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gidai Éva (2007) Motivációs elméletek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gidainé Molnár Gyöngyi (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Giday Zsolt (1994) A jugoszláv rendszer és válsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gigler Zoltán (1987) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselői, különös tekintettel a VB-titkár helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gila Orsolya (2003) A magzat büntetőjogi védelme - A terhességmegszakítás jogi szabályozása hazánkban és egyes külföldi jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gilicze Ildikó Sarolta (2004) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról - különös tekintettel a szabadságvesztés-büntetés végrehajtására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gilly Sarolta (1977) Az Állami Fejlesztési Bank feladata, szervezete, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Girhiny János (1988) A rablás és nyomozásának speciális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Girhiny Anikó (2002) Modern vállalatvezetők kihívásai az új évezredben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Girmann Éva (2001) Foglalkoztatási gondok Tatabányán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Girmann Éva (2006) Áldozatvédelem Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Giró Szász János (1985) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glant Henrietta (1999) A részvény a tőzsdén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glantné Nagy Katalin (1999) A tartós munkanélküliek magyarországi helyzete és munkaerőpiaci áramlásai - az aktív foglalkoztatáspolitika esélyei a tartós munkanélküliség mérséklésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glasz Zsuzsa (1972) A házasságfelbomlást befolyásoló tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Glauber Eszter (2000) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gliba János (2008) A büntetés-végrehajtás rendszerét átható nemzetközi egyezmények és egyéb dokumentumok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Glósz Józsefné (1991) A társadalombiztosítás szerepe a gyógyszerfogyasztás finanszírozásában és a felhasználás racionalizálásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glózik István (1999) A szabadalmi oltalom jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glück Zsuzsanna (1997) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goczol Odett Judit (2008) A hidegháború klasszikus korszaka. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Goczol Odett Judit (2008) A közszolgálati jogviszony. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Godó Mónika (2006) Betegek, fogyatékosok szociális ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Godó Csaba Béla (1996) A társadalmi munkamegosztás és a jog. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gogolák Ferenc (1979) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén, különös tekintettel a TITÁSZ Vállalatnál kialakult gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gojdár Sándor (2003) Az özvegyi nyugdíj története, fejlődése és ellentmondásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gojdárné Balázs Katalin (1984) Az állami népességnyilvántartás szervezete felépítése és szerepe az államigazgatási munka korszerűsítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gojdárné Balázs Katalin (1980) Az állami népességnyilvántartás szervezete, félépítése, szerepe az államigazgatási munka korszerűsítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goldea Mihály (1982) A magyar államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goldea Zsuzsanna (1990) Az Országgyűlés összetételének alakulása 1949-1990-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Golhovics Gáborné (2005) Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek működése és jelentősége kiemelten az egészségbiztosítási szakterületre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Golts Mátyás (1981) A szabadságvesztés különböző fokozatainak hatása az elítéltekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gomba Boglárka (1998) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombai Márta Zsuzsanna (1988) A magánszemélyek közötti ingatlanforgalom hatályos szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombkötő Balázs (2002) Lemondás a tárgyalásról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő Csaba László (2004) Létminimum és megélhetés Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal társadalomstatisztikai adatai alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő Csilla (1999) A marketing-mix elemeinek alkalmazása a Jorgos Travelnél, különös tekintettel a disztribúciós és az ár mixre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Gombos Katalin (2006) A munkáltatói munkaviszony megszüntetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Éva (1974) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Ferenc (1981) A család átalakulása és jelentősége a társadalmi fejlődés során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Gabriella (2007) Különleges fogvatartotti csoportok szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Gabriella (2004) Szenvedélybetegségek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Izabella (2004) Az állam felelőssége az egészségügyi ellátásért (különös tekintettel a vérkészítményekkel okozott Hepatitis C fertőzésért való felelősségre). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Katalin (2004) Az elítéltek munkával foglalkoztatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Katalin (1988) A klasszikus alapjogoktól a szabadságjogok modern fogalmáig (Gondolatok a szabadságjogok fejlődésének elméleti kérdéseiről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gombos Katalin (1999) A közösségi jog doktrínái és jogelvei az Európai Bíróság gyakorlatában - különös tekintettel az alapjogokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Magdolna (2003) Az időskorúak ápolása, gondozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Magdolna (2007) A munkaügyi viták és rendezésük eszközei, intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Piroska (2004) Időseket érintő szociális szociális szolgáltatások. Különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok megyére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Piroska (1971) A tanácsok végrehajtó bizottságainak szervezete, feladata, működése, különös tekintettel a szakigazgatási szervek irányítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Sándor (1975) Az állampolgárok telek-, lakás- és üdülőtulajdonának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Sándor (1970) A letéti felelősség különös tekintettel a szállodai letétre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Zoltán (2005) A samplerhasználat szerzői jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombosné Ajzner Erika (2005) Egészségügy az Európai Unió kapujában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombosné Mile Anikó (2003) Az özvegyi nyugdíj rendszerének értékelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombás Boglárka (2002) A büntetőjog és a környezetvédelem kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombásné Körmendi Judit (2005) Bérrendszerek a Tatabányai Nyugati Ipari Park néhány gazdasági társaságánál. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda András (1986) A fegyelmi felelősség alkalmazásának tapasztalatai a Jászkun-Volánnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gonda Attila (2002) Szervezett bűnözés - különös tekintettel a kábítószer-bűnözésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda Gizella (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gonda János (1996) Érdekvédelem az agrárágazatban különös tekintettel a kamarai rendszerre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gonda Mária (1981) A magyar építés-szerelési export feltételei külföldi piacon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gondola Zsolt (1999) Hajdú-Bihar megye területfejlesztés koncepciójának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gondor Anna (2003) A lakáskérdés és gazdaság kapcsolódásai Magyarországon statisztikai adatok megközelítésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gondos Csaba (1983) A fegyveres erők politikai szerepe és a fegyverkezés a fejlődő országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gondáné Szélpál Ágnes (2000) A sztrájkjog jelene és múltja Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gordos Győzőné (2000) A pályaválasztás, mint preventív tevékenység a munkaügyi szervezetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gordos Kálmán Győző (1997) Munkaügyi kapcsolatok vizsgálata Salgótarján vallási közösségeiben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gordán Marianna (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goron Katalin (1996) A korlátolt felelősségű társaság alapításának néhány jogi problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gorza Jenő (1972) Több munkaviszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gorzó Zita (1992) Földvédelem, mint a környezetvédelem egy eleme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gorácz Tímea (2003) Családtámogatási rendszerek európai összehasonlítása az 1990-es években. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gosztolya Ferenc (1976) Analógia a jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gosztonyi Ildikó (1975) A termelőszövetkezeti tulajdon fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gosztonyi Laszló (1981) Az aequitas problematikája a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gottwald Gizella (1995) A rokkantság és a munkanélküliség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gracsarov Andrea (2005) A SZÁMALK Oktatási Rt. humánerőforrás stratégiája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grandpierre Erzsébet (1976) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gratzer Gábor (2005) Az ingatlan bűnözés Magyarországon és Európában, intézkedések az ingatlan bűnözés ellen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gregorné Práth Szilvia (1996) A munkanélküliség eszköz és intézményrendszere 1996. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregus Beatrix (1999) Az oktatás helyzete Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregus Beatrix (2001) Az oktatás helyzete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gregus Ildikó (1980) Fellebbezés az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Greksa László (1982) A rendőrség igazgatásrendészeti feladata, különös tekintettel az útlevélügyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Greksa Péter (2003) Perorvoslatok és a fellebbezési eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa Viktor (2004) Környezetjogi tapasztalatok egy adott üzem szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Greksza Gabriella Erzsébet (2002) Személyiségvédelem a polgári jogban különös tekintettel az orvosi tevékenységekkel okozott jogsértésekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grenitzer Ildikó Krisztina (2003) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Greska Péter (2003) Perorvoslatok és fellebbezési eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Greskovics István (2002) Az elektronikus szerződéskötés jogi problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grexa István (1997) Végrehajtási-behajtási jog a magyar társadalombiztosítás rendszerében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Grin Miléna (1994) Az erőszakos közösülés kriminológiai szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Groska Mihály (1998) Machiavelli hatalomelmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gruber Anita (2000) Lakáshitelek - A szükséges változtatások kérdései -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Gruber Attila (1992) Társadalombiztosítás, biztosítás, egészségbiztosítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gruber Katalin Anna (2004) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gráczer Judit (2004) A tejipari szektorban kibontakozó válsághelyzet és érdekkonfliktusok hatása a munkaügyi kapcsolatokra a kezdetektől máig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gráf Krisztina (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gráner Csilla (1999) Határidős piacok a Budapesti Árutőzsde fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gróf István (2008) A határon túli magyarok demográfiai sajátosságai, különös tekintettel az erdélyi, felvidéki és délvidéki viszonyokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz Ferenc (1986) A munkaügyi vita fogalma és az eljáró szervek illetékessége és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grósz Zsuzsanna (2006) A kollektív szerződés magyarországi és EU-beli szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz Árpád (1997) A nyugdíjbiztosítás nyilvántartásának helyzete, a technológiai háttér korszerűsítésének lehetőségei. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Grünwald Imre (2004) Internet, MP3 és szerzői jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grünwald Imre (2002) Kiválasztás, ösztönzés és outplacement, mint lényeges HRM építőkövek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gscheidt Szilvia (1991) Gorbacsov fellépésének előzményei és hatása a közép-kelet európai régióra és a magyar politikai életre (1985-87). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Guba Zsolt (2007) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubacsi Bernadett (2000) A hulladékgazdálkodás hazai és európai szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubacsi Enikő (1998) A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubacsi Éva (2007) A kölcsönszerződés szabályai a reformkori Kecskemét joggyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubis Zita (2000) Önkormányzati rendszer Magyarországon, különös tekintettel a helyi és területi önkormányzati igazgatási rendszerekre, a jelen szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubány Szilvia (2001) A pártfogói felügyelet és a közérdekű munka végrehajtása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gudlinné Kovács Ibolya (1999) A gazdasági társaságok határon átnyúló mozgásának akadályai az Európai Unióban, különös figyelemmel a székhelyáthelyezés problematikájára - már magyar szemmel is. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gudmon Tibor (1984) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Guglova Gyöngyi (2001) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulya Zsuzsanna (1983) A vállalati belső szabályozás főbb kérdései az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Imre (2008) A kistérségek helye és szerepe a közigazgatásban, különös tekintettel a sarkadi kistérségre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Katalin (1972) Szerződésen alapuló tartási viszonyok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Anita (1996) A miniszterelnök jogállása Közép-Európa új alkotmányaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Csilla (1995) Lakáskörülmények Magyarországon - Hajdúszoboszló példáján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Erzsébet (1973) Az Egyesült Államok vietnami intervenciójának átfordulása agresszióvá. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Ferenc (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek és tagjai érdekvédelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás György (2005) A szakértői bizonyítás a polgári eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Helga (1998) Természetvédelem a Nemzeti Parkokban, különös tekintettel a Fertő-Hanság nemzeti Parkra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás István (1986) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Istvánné (1986) A hamis tanúzás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Lajos (1998) A békés-megyei cigányság beilleszkedése a társadalmi munkamegosztásba a 80-as évekig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Nóra (2004) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek nevelésére és foglalkoztatására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Péter (1998) A stratégiai auditálás - a piaci sikeresség alapja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Szilvia (2004) Családtámogatási ellátások alanyi jogon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Zoltán (1993) A II. világháború utáni fasiszta maradványok felszámolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Ágnes (2005) Delicta iuris gentium: a természetes személyek nemzetközi jogon alapuló büntetőjogi felelőssége és a felelősségre vonás folyamata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Éva (1978) A kisajátítás és a kisajátítási eljárás néhány kérdése, különös tekintettel a termelőszövetkezetektől történő kisajátításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Szabó Andrea (1987) Az erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás-Szabó György (2001) Vezetési elméletek (egy gyakorlati példa bemutatása). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyásné Ménesi Zsuzsánna (1999) Baleseti védelem. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulácsi Enikõ (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsi Zsuzsanna (2005) Növények és állatok védelme a környezetvédelmi törvény és a természetvédelmi törvény tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsiné Dobos Emőke (1998) A totalitarizmus elméleti megközelítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gunics Kinga (2002) Társadalombiztosítás jelenkori szervezete, irányítása, ellenőrzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Guo Jian Minné (2004) Népesedéspolitika és demográfiai helyzet a Kínai Népköztársaságban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gurka Zoltán (1976) A honvédelem jogi szabályozása a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gurka Ágnes (1994) Bérlakáshelyzet Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gurzóné Benedek Mária (2001) Korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gut Ferencné (1986) Periculum a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Guth Piroska Rita (2007) Gyermek elhelyezése, annak megváltoztatása, kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Guti János (1973) A községi VB. titkár jogállása az új tanácstörvény alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gutmann István (2004) A kollektív szerződés értékelése a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gutpintér Enikő (1999) A házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyalog Sándor (1983) A gyermekelhelyezés és láthatás szabályozása a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyaraky Judit (2004) Szoftverek nemzetközi és hazai védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati János (2008) A magyar országgyűlési választási rendszer az országgyűlési viták és alkotmánybírósági döntések tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati Cecília Éva (2003) Jog és irodalom. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati Géza (1982) Birtokvédelem államigazgatási úton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati Jánosné (2007) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati László (2001) A hidegháború kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati Sándor (2004) A fegyelmi eljárás rendjének aktuális kérdései a Magyar Honvédségben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmatiné Hegyes Edina (1987) Kiskorúakról való állami gondoskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes János (1975) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos egyes kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes György (1969) A Magyar Népköztársaság országgyűlésének hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes Kálmán (1994) A nemzetközi környezetvédelmi jog szükségessége, különös tekintettel a határvíz egyezményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenge Balázs (2006) A nemzetközi árufuvarozás anyagi, magánjogi és vámjogi szabályai az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenge György (2003) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenizse Katalin (2004) Az örökbefogadási eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyergyói Judit (2003) Az irányított betegellátási modell helye és szerepe a magyar egészségügyi rendszerben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Gyetvai Béla (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyetvai Tamásné Vincze Beáta (2000) A közélet átvilágítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyimesi István (1979) Fegyelmi felelősségi viszonyok a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyimesi László (2004) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyivicsán Andrásné Szenczi Irén (1971) A társadalmi tulajdon védelme a szocialista alkotmányokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyollai Magdolna (1977) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai Döme (2003) Regionális önkormányzati rendszer Olaszországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai Géza (1980) Üzemi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos rehabilitáció munkajogi kérdései a Szegedi Vas- és Fémöntöde gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai János (1982) Az üzemi baleset és a rehabilitáció munkajogi kérdése a DÉLÉP gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai Mihályné (1974) Kollektív szerződés a gyakorlatban, különös tekintettel a részesedési alapra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai Szilárd (2003) Munkanélküliség Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai D. Helén (2003) A regionális önkormányzati rendszer Olaszországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyukics János (2005) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyukics Mariann (1999) Vízgazdálkodás és fenntartható fejlődés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyula Ágnes (1977) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai Andrea (2003) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Bence (2000) Az Alkotmánybíróság kritikája - Legitimációjának és a jogrendszerre gyakorolt hatásának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Edina (2006) Családjogi mediáció a szegedi Gyermekjóléti Szolgálat működésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Gábor (1973) A versenyjog kérdései a szocializmus gazdálkodási viszonyai között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai Krisztina (2005) A jogalkalmazás alkotmányjogiasítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Lilla (2008) A gyermekvédelmi gyámság, a hivatásos és a nevelőszülői gyám feladatai és számadása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Melinda (2000) A gyermek és fiatalkorú bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Olga (1979) A munkaszerződés érvénytelensége és annak következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulay Zoltán (2001) A MEH, mint államigazgatási szerv különös jogállása és a hatósági ár problematikája a villamosenergia ellátási rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyura Barbara (2000) Az 1997. évi CXLIV. tv. új intézményei, alapvető változásai, és ezek várható hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurcsik Hajnalka (2006) A házassági bontóper. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurcsik Nóra (2004) Európai Konvent - Európai Alkotmány. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurcsy Franciska (2006) Pártfogó felügyelet elméleti és gyakorlati szemmel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuricska András (1976) Elővásárlási jog a földügyi szakigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricsku Eszter (1995) Az állami tulajdon privatizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricza László (2008) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és a végszükség megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurik Anita (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurika Beatrix (2006) A fogyatékosok szociális ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurina Éva (2006) Adminisztratív tevékenység a humánerőforrás gazdálkodásban egy cég példáján keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurinné Hamala Anita (1999) Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás értékelése a társadalombiztosítási jogszabályok alapján. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Judit (1989) Az alkoholisták kényszergyógyítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Krisztina (2000) Biotechnológia és jog az ezredfordulón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Márta (1988) A tagsági vita a Csongrád megyei bíróságok gyakorlatának tükrében, és a vitában eljáró fórumok kialakulása, működésének elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Ottilia Anikó (2001) A szegénység szociálpolitikai megítélése és kezelése Magyarországon a 90-es években. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Patrícia (2003) Az élet, testi épség elleni bűncselekmények, különös tekintettel az elhatárolási kérdésekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Réka (1999) Munkaerő beszerzés. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Réka (2003) A magyar Kft. Az EGK társasági jogi irányelvei tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Ágnes (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Ágnes (1979) Az országgyűlés hatásköre és fő funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurisné Komlóssy Éva (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurityné Galambos Szilvia (2005) A fogvatartottak alapjogainak biztosítékai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkovics Henrik (2004) A genetikailag módosított szervezetek szabályozása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkovics Zoltán (2000) Városszociológiai folyamatok Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkó Péter (1980) Az újításokkal kapcsolatos jogi szabályozás néhány elméleti és gyakorlati problémája a 38/1974./X.30./ MT számú újítási rendelet hatályba lépését követően eltelt időszakban a Diósgyőri gépgyárban végzett vizsgalat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurkó Rita (2000) Az Európai Unió közvetítése a felek között a Bős-Nagymarossal kapcsolatos vitában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkó Rita (2001) A volt Jugoszlávia felbomlása az Európai Közösség/Európai Unió szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurmánczi Éva (2000) Adókedvezmények a személyi jövedelemadó rendszerében különös tekintettel az alapítványi befizetésekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurosovics József (1998) Rablás és a kifosztás dogmatikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyury József (1994) A magánnyomozás jogtörténete Magyarországon (1913-tól 1994-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurász Ferenc (1978) A szülők gyermektartási kötelezettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyémánt Richárd (2002) Jövedelmi viszonyok a családokban hazánkban, a társadalom statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyólai Katalin (1972) Gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyóniné Nagy Marianna (2008) Gyermekek védelme szociális ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyõri Ildikó (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyõri István (2004) Az írásbeli és a szóbeli végrendelet problémái a bírói gyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyökeres Csilla (1988) Az államigazgatási szervek anyagi felelősségének egyes fajtái, problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér Magdolna (1974) A jog és az erkölcs dialektikája, megnyilvánulásuk a társadalmi fejlődés során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér László (1979) A jogpolitikai irányelvek érvényesülése az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi Istvánné (1998) Egészséget károsító hatások, egyéb az egészségi állapotot befolyásoló tényezők, környezetvédelem. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi Sándor (2003) Az etnikai identitás megőrzésének esélyei a dél-alföldi szlovák kisebbség körében (Egy hazai szórvány kisebbség múltjának és jelenének vizsgálata az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi Zoltán (1996) A mai magyar pártstruktúra kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyössy Zsuzsanna (1972) Az emberi méltóság és becsület védelme a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györe Attila (1978) A beszámítási képességet kizáró és korlátozó tényezők a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györe Dóra (2001) A büntetőjogi szankciók kérdései a fiatalkorúak büntetőjogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Györe Zsuzsanna Melinda (2000) Szezonális foglalkoztatás a Balaton térségében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Györe Zsuzsanna Melinda (2003) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

György Amália (1974) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

György János (1996) A magyar liberalizmus eszmerendszere nemzetközi összehasonlításban (a reformkortól az 1930-as évekig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györgyfalvay Györgyi (1974) A tanácsi dolgozók képzése és továbbképzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györgyi Márta (2007) A hatékony munkaerőbiztosítás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Györgyi Ágnes (2005) A rágalmazás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Györke Pál (1984) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györki Mónika (1999) Költségkalkuláció a termelő vállalatoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györkis István (1995) Visszaélés kábítószerrel büntetőjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyújtó Zoltán (1975) A kisajátítás kártalanítása (különös tekintettel az 1970. évi Tisza-Szamosközi árvíz után a Fehérgyarmaton történt kisajátításokra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyügéné Szil Beáta (2005) Munkanélküliség és annak jogi szabályozása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyükér János (1986) A munkaügyi szabályozás fejlődése Magyarországon a kiegyezéstől a felszabadulásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyüre Izabella (2004) A munkahelyi diszkrimináció jogi szabályozása a munkajogban. Különös tekintettel a nemek közötti diszkriminációra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyürki Anikó (2004) A jogharmonizáció "mibenléte"; a magyar jogharmonizáció valamely kérdése. Környezetvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győre Lajosné (2000) Az egyenes adók szükséges változtatásai a magyar adójogban, tekintettel az Európa Uniós csatlakozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi Viktória (2008) A települési hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi András (2000) A sajtó-helyreigazítás a magyar jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi Attila (2001) Az Alkotmánybíróság szerepe a jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi Attila (1970) A területi munkamegosztás az államigazgatásban települések és igazgatási egységek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrfi Tibor (1997) Anomáliák az érdekegyeztetési folyamatokban, különös tekintettel a MOL Rt. munkaügyi kapcsolataira. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Andrea (2008) A rendőri korrupció elméleti és gyakorlati megfontolásai, különös tekintettel a közlekedési szolgálati ágra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Judit (2006) A közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Andrea (2006) Az igazságügyi írásvizsgálat, különös tekintettel az automatizált módszerek perspektíváira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Anett Linda (2005) Az álláskereséstől a felvételi elbeszélgetésig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Gabriella (2004) Az aktív foglalkoztatáspolitikai rendszer gyakorlati tapasztalatai Heves megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Gabriella (2000) Jogorvoslat az adóigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Renáta (1999) Lakáspolitika a '90-es években Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Zoltánné (1989) Kóros elmeállapotú bűnelkövetők jogi helyzete az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Zsuzsanna (1977) A házastársak egyenjogúságának érvényesülése házassági vagyonjogi rendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Éva (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győriné Czeglédi Márta (1981) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győriné Nagy Julianna (1996) Az iraki diktatúra (Irak 1945 utáni helyzete, kül- és belpolitikája). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győriné Tóth Erika (2002) Az otthoni szakápolás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győry András (1974) A diszkrecionális mérlegelés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győry Géza (1969) A termelőszövetkezetek megalakulásának elvi alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győző Gábor (2002) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győző Molnár Krisztina (1999) Lakás-takarékpénztár az OTP Bank Rt-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Ildikó Judit (2006) "Két sztrájk Szegeden" - A Szegedi Kossuth Nyomdában és az Ikarus Szegedi Alkatrészgyártó Kft-nél 2005-ben lefolytatott események. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor Anita Xénia (2001) A személyzeti szervezet beépülése a vállalati struktúrába. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor Brigitta (2007) Az egészségügyi helyzet alakulása napjainkban Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor Erzsébet (1970) A Ptk. új öröklési jogi megoldásai, és azok elvi indokai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Margit (1975) Az Országos Takarékpénztár működése az egységes banki szervezetben és működésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Pál (1986) A gyermekelhelyezés és -láthatás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Vincéné (1992) A társadalombiztosítási jogorvoslat egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Áron (2001) A nemzetközi kapcsolatok enyhülése a hidegháború során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáborné Szabó Csilla (1980) Származás megállapítása iránti perek, különös tekintettel a bizonyításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábossy Zsuzsánna (1972) A személyhez fűződő jogok kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gácser Tamás (2008) Az alternatív vitamegoldási módszerek, a választottbíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gácsi Zoltán (1993) Szakszervezeti elképzelések a munkanélküliség kezelésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi Zsuzsanna (2006) Ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gádor György (2000) Non-Profit szervezetek PR tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gádzser Nóra (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek nevelésére, gondozására, egészségügyi ellátására és foglalkoztatására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Andor (1974) A kohó- és gépipari miniszter ágazati-irányító és vállalatfelügyeleti irányító tevékenységének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Tímea (2006) A munkaügyi viták és rendezésük Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Alexa (1999) Az egészségügyi ellátás nehézségei az OECD országaiban és Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Andrea (1984) A szülői gondviselés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál András (1980) A bírósági végrehajtás néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Anna (1992) Munkanélküliség és foglalkoztatáspolitika főbb kérdései Magyarországon napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Attila (1997) Törvényen alapuló tartás kérdései napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Csaba (1992) Jób - Istennel szemben soha nem lehet igazunk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Diána (2005) A szociális jog szabályozási anomáliái és a fogyatékosság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Edit (1978) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Erika (1992) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál György (1990) A magyar törvényhozás kétkamarás rendszerének újbóli kialakulása, és a felsőház jogkörének változása a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Ildikó (1986) A szocialista sajtó (SZDP) Szovjetunió képe 1930-1938 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Ilona (1972) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál János (1995) A magánindítvány és a magánvád a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál József (1984) A lakossági jövedelemadó főbb szabályainak alakulása a gazdaságirányítás reformjától napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál József (1985) A munkavédelem jogi szabályozása 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Kinga Orsolya (2001) Származásmegállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Krisztina (1998) A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Krisztina (2004) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Károly (1985) Az új üzemeltetési formák alkalmazásainak hatása a vállalati gazdálkodásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál László (2006) A gyermekek joga a családi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál László (1986) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál László Csaba (2007) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál László Tamás (2007) Az 1922. évi választójogi rendelet demokratikus kritikája : 1922-1926. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Marianna (1992) Genetika és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Mihály (1972) A tanácsvezetői jogkör szélesítésének a lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Róbert (1988) A magyar vadászati jog áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Zoltánné (2007) A betegek és az ő jogaik. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Zsolt (1990) A védő szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Zsuzsa Annamária (2006) Létavértes lakossága a társadalomstatisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Éva Zsuzsanna (2002) A sztrájkjog kialakulása, története, mai hatályos szabályozása - nemzetközi áttekintés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Sándorné Szabó Gabriella (1973) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gálbory Katalin (1980) Az államigazgatási határozatoknak bírói úton való megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gálné Guglava Mária (1979) Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésének egyes eljárási kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gálné Lugosi Edina (2003) Minőségbiztosítás a munkaerőgazdálkodás területén, a köztisztviselők teljesítményértékelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gálné Perge Irén (1997) Az anyasági ellátásokra és a gyermekgondozási segélyre vonatkozó szabályok változása az elmúlt 30 évben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáncs László (1990) Bács-Kiskun megyében 1982-1989 között elkövetett erőszakos közösülések kriminológiai és viktimológia vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáncse Mihály (2004) Diktatúrák Romániában a két világháború között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gányi Ilona (1980) Az igazságszolgáltatás egységének elve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gárdián Attila (1998) Totalitarizmus elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gárgyán Ildikó (1981) A lakásbérlet megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Attila (2002) A gazdasági társaságok átalakulásának közös szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Endre (2006) Az NDK-s múlt büntetőjogi feldolgozása a német újraegyesítés után - A Mauerschützen-perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Endre (2000) A keletnémet büntetőjogi múlt feldolgozása az újraegyesítés után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár István (1983) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Istvánné (1982) A munkaügyi viták okai, intézésük a munkaügyi döntőbizottságok gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Iván (1999) A kultúra állapota, finanszírozása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Katalin (2004) A testi sértés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Lajos (1990) Az idegenforgalmat kísérő negatív jelenségek, az idegenforgalommal összefüggő bűnözés tapasztalatai, különös tekintettel a szervezett bűnözésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Mónika (2000) A bizonyítás kérdései a polgári eljárásban (elsőfokú eljárás). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Szilvia (2003) Szabadságot korlátozó kényszerintézkedések az új büntetőeljárási törvényben, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Zoltán (1990) A törzstőke, avagy a "Kft" vagyoni bázisának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Zsolt (1983) Vagyonátruházási illetékek rendszere és problematikája, különös tekintettel az öröklési illetékekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Zsuzsanna (1981) A szabadságvesztés büntetés hatékonysága a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspárné Szudár Mónika (2006) Egészségmegőrzés az ifjúság körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáti Tamás (2000) A mezőgazdasági kistermelés adóztatásának szabályozása a személyi jövedelemadózás rendszerében 1988-2000. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáti Zoltán (1992) Az állami tűzoltóság hatósági tevékenységének változása az 1991. évi XX. törvény hatálybalépésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gátszegi Edina (1999) A munkaügyi kapcsolatok kezdetei Magyarországon a céhektől a gyáriparig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Géber Ferenc (1998) Az egyéni és társas vállalkozások járulékfizetési kötelezettsége. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gécs Anita (2002) Az adatvédelmi biztos tevékenységének és működésének eddigi tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi István (1974) Mezőgazdasági környezetvédelem, különös tekintettel a föld- és vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi Anita (2007) Társadalmi devianciák szociológiai változásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi Balázs (2001) A képviselők választásáról szóló törvény története 1989-től 1994-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi Istvánné (1999) A nyugdíjbiztosítás fejlődése, irányítása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi József (2000) A Polgári Törvénykönyv, mint mögöttes jogszabály a társasági jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi József (1975) A szakszervezetek társadalmi szerepének érvényesülése a szocializmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gégény Olga (2004) A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség az Európai Unió munkajogában - kitekintéssel a magyarországi helyzetre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes Andrea (1987) A nők szerepe a családban és a társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Gábor (2000) Totalitarizmus-elméletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes Gábor (1997) Üzemi tanácsok összehasonlító elemzése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Julianna (1989) A Magyar Tanácsköztársaság tanácsrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Julianna (2008) Szabadságvesztés-büntetés alatt állók egészségügyi ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes Éva (1982) Fiatalkorúak kriminalitása Bács-Kiskun megyében 1981. II. félévében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gócs István (1970) A népi ellenőrzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Góg Erika (2002) Jövőképek az ezredfordulón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Góg Gabriella (1990) Állam elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Góg Laura (2004) Végrendeletek és hagyatéki leltárak XIX. századi dél-alföldi mezővárosokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Góg Zsuzsanna (2005) A büntetés-végrehajtás feletti kontroll egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Göblyös János (1984) Az erőszakos és garázda bűncselekmények alakulása Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az alkohol közrejátszó hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Göblyös Jánosné (1988) Az erőszakos és garázda bűncselekmények alakulása Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az alkohol közrejátszó hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göblyös Péter (2002) A termőföldek jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Göde Mariann (2001) Az esküdtbíráskodás jogszociológiai megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gödöllei Judit (2003) A társasági szerződés érvénytelensége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gömbös Sándor (1997) A letéti felelősség, a szállodai letét, mint különös letéti forma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gömör Iván (2003) Magyarországi urbanizáció aktualitásai, különös tekintettel Budapest esetére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöri Katalin (1982) Reflexiók az emberi jogok fogalmához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gömöri Tibor (1992) A nem vagyoni kár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gömöriné Iványi Margit (2003) Az örökbefogadás menete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöry Ágnes (2004) Az Európai Bizottság és a munkáját segítő hivatalnoki kar. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gönczi Mária (1990) Felelősség a társadalombiztosításban az 1975. évi II. törvény 106-109. par. alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gönczi Zoltán (1998) A magyar egészségügyi közigazgatás kialakulása, fejlődése a XVIII. század elejétől napjainkig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gönczy Ildikó (1986) A női egyenjogúság Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göndics Béla (1994) A különösen fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek védelmének jogi szabályozása, nemzetbiztonsági aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göndös Ildikó (1982) A tanácsrendelet alkotása és törvényességének felügyelete az ügyészség részéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göndös József (1973) Zrínyi Miklós és az államtudomány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görbe Irén (2004) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatása, nevelése, gondozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görgényi Ernő (1999) Kulákok elleni büntetőperek Békés megyében 1948-1953. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görgényi Ilona (1978) A lakosság adóztatásának egyes kérdései, különös tekintettel a háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóztatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görgényi Nóra (2004) A "jogharmonizáció" mibenléte és a magyar társasági jog "harmonizációja". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görög Klára (1970) A tanácsok gyámügyi feladatai, különös tekintettel a megelőző tevékenységre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Anikó (1989) A Világbank szerepe napjaink pénzügyi életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Anita (2001) A magyar vasút történetének leghosszabb, kivételes sztrájkja, 1999-2000. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görög Attila (1989) A halálbüntetésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög István (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Judit (1982) A tanú és a terhelt vallomásának kialakulására ható tényezők és ezek megismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Márta (1998) A konszernjog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Szilvia Edit (2004) A franchise rendszerek és gazdasági hatásuk Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görög Zsolt Antal (2006) Látens bűnözés, bűnözésábrázolás - különös tekintettel a visszaélés kábítószerrel bűncselekményekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görögné Siket Krisztina (1990) Az örökbefogadás létrejöttének feltételeiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gúth Mária Éva (2007) Önkéntes nyugdíjpénztárak kialakulása a nyugdíjrendszerek változásának hatására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Günther Balázs (2000) Az Ifjúsági és Sportminisztérium szervezete és feladata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Günther Ágnes (1984) A környezetvédelem egyes polgári jogi kérdései, különös figyelemmel a kártérítési felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Güntherné Varga Erzsébet (2000) A MÁV Rt. személyzetfejlesztése - Gondolatok, dilemmák a XXI. század küszöbén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gőgh Ágnes (2002) Szuburbanizáció Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gőz Gabriella (2006) Az 1997-es igazságszolgáltatási reform. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

H. Nagy Dániel (2002) Regionális politika az Európai Unióban és Kelet-Németországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H. Nagy Judit (2002) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haag Éva (1994) Jobboldali mozgalmak a '30-as években Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Habóczky Sándor (1995) A Római Szerződéstől az Európai Unióig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hack Erzsébet (1978) A magyar lakossági adórendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hacsi Alíz (2001) A magatartásértékelés helye, szerepe a szervezetekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hadfi János (1987) A vagyonérdekeltség polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadháziné Szabó Andrea (2006) Az előzetes letartóztatás szabályozása és végrehajtásának főbb kérdései hazánkban és Németországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hadházy Tamás (1993) A szervezett bűnözés hatása a politikai életre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadházy Ákos (1977) A Szovjetunó kül- és belpolitikai helyzetének néhány kérdése a háborúra való felkészülés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadi Éva (1981) A gyermek elhelyezése és a láthatás néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadnagy Ibolya (1994) A büntető eljárási jog átfogó módosításának lehetséges irányai - A vádalku. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadnagy Rozália (1969) Fasizmus-neofasizmus. A Führer Németországot a világmindenség napjává akarta tenni; Adolf von Thadden egy negyedik birodalomról ábrándozik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadobás Claudia (2002) A köztisztviselői törvény hatálya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haffner Béla (1998) A fehérgalléros bűnözés (különösképpen a rendszerváltást követően). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Hagymási József (1992) Gondolatok az állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat egyes kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hagymási Kornélia (2003) Az ügyészség alkotmányjogi helyzete, különös tekintettel funkcióinak változására a rendszerváltástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hagymási Zoltán (1980) A szállítási szerződések teljesítésének tapasztalatai a Hajdúsági Iparműveknél, különös tekintettel a szerződéses fegyelemre - a szerződésszegésre és annak következményeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hagymásy Márta (2004) Természetjog és a pozitív jog doktrínája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hainfahrt Eszter (1994) Tőzsdei szabályozás és tőzsdei ügyletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haizler Mihályné (2004) A Mozdonyvezetők Szakszervezetének története 1990-től. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajagos Tibor (2005) A Kollektív Szerződések jogi szabályozása és gyakorlata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajas Gábor Péter (2005) A munkaidő és pihenőidők a magyar munkajogban és az Európai Unió tagországaiban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajas Ildikó (2004) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdara Béla (1981) A végzett munka mennyisége és minősége szerinti díjazás elvének érvényesülése és jogi biztosítékai a mezőgazdasági jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdi László (1969) A vezetés pszichológiai és szociológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Erzsébet Ilona (2005) Vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Gabriella (1982) A demokrácia érvényesülése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Judit (2003) Jogközelítési tendenciák bemutatása egyes európai uniós tagállamok és Magyarország közigazgatási bíráskodása tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Koppány (1972) A nemperes eljárások egységesítésére irányuló törekvések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Magdolna (1983) Nemzetközi fizetések formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Petra (2008) Házastársak szerződései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Zoltán (1999) A felülvizsgálati eljárás a magyar polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Éva (2007) A védőnők helye és szerepe a társadalom rendszerében, ma Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajducsák Lászlóné (2001) Az egészségügyi alapellátás megszervezése Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajduk Etelka (1974) Nagyközségek szervezése és működése Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajduné Csabai Éva (1975) Országgyűlési képviselők mentelmi joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajduné Kovács Edit Nóra (1982) A házasságon kívül született gyermekek családi jogállásának történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdó Anna (2007) A gazdasági mediáció jövője Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Zsuzsa (2008) A szabadságvesztés végrehajtásáról, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatásáról és neveléséről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Antal (1979) A tanúkihallgatás kriminalisztikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Attila (1977) A vízi fuvarozással kapcsolatos szerződések, különös tekintettel a hajóselismervényre (Bill of lading). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Bálint (1989) Munkaügyi viták az Alföldi Porcelángyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Gábor (1993) A privatizáció irányzatai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Ilona (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Imre (1999) A gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben, különös tekintettel az 1997. évi XXXI. törvényre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú István (1993) A felszámolási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú József (1988) A felelősségbiztosítás intézményének néhány kérdése a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hajdú József (1991) A magyar társadalombiztosítási önkormányzat szervezeti fejlődésének és feladatainak vázlatos áttekintése napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú László (1999) Egy vállalkozás ki és átalakítása (1988-1998). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Mihály (1999) Az államigazgatás feladatai a környezetvédelemben (különös tekintettel a levegőtisztaság-védelemre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Márta (1993) Az öngyilkosságra vonatkozó elméletek fejlődése az egyes történelmi korszakokban, és az öngyilkosságok számának alakulása Magyarországon napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Szilvia (2003) Az alkotmányos büntetőjog fogalma a magyar alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Szilvia (2004) Származásmegállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Sándor (2006) Az apport szabályozása a hazai gazdasági társaságokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Sándorné (1997) Helyzetkép a munkavállalók önsegélyéről: a munkavállalók önsegélyének története, napjainkban fellelhető formái, intézményei Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Terézia (2002) Adóhatósági határozatok bíróság előtti felülvizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Tibor Zoltán (1999) Az értékpapírok szerepe a vállalati finanszírozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Zoltán (2005) A termőföldek jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Éva (2000) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Koppányné Balogh Valéria (1971) A polgári és büntető eljárás során hozott határozatok viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdúné Paulik Tímea (1994) A külföldi működőtőke behozatala és a vegyes vállalatok helyzete hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajkóné Homolya Gizella (1994) Szervezeti létszám-visszafejlesztés és intézményei (Tömeges létszámleépítés a Nyersvas- és Acélgyártó Kft példáján keresztül). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajmássy Réka (1994) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal Eszter Mária (2008) Az Emberi Jogok Európai Egyezményének alkalmazása az Európai Bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a 8. cikkre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal Lászlóné (1979) Az állam funkcióinak változása, és a szocialista demokrácia fejlődése az MSZMP X-XI. kongresszusa és a programnyilatkozat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal Mihály (2004) Korrupciós bűncselekmények kriminológiai szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal Péterné (2003) Gyermekvédelem a szociális ellátások és a gyermekjóléti szolgáltatások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Hajnal Péterné Vincze Ildikó (2003) Szolgálatok tevékenysége a család- és gyermekvédelemben - Budapest XI. kerület Humán Szolgáltató Központ. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnalné Kovács Ildikó (2003) A bilaterális egyezmények szerepe és sajátosságai a magyar társadalombiztosítási jogban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajpál Zsolt István (2002) Narkománok Magyarországon, szociális ellátásuk és az ezzel kapcsolatos jogi szabályozás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajpál Zsolt István (2007) Önfoglalkoztatók jogi helyzete a társadalombiztosításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajtman Márta (1984) A szabadságvesztésre ítéltek nevelésének néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajzer Gabriella (2003) Az Európai Unió regionális politikája Magyarország uniós csatlakozása tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajzer Laszló (1981) A nem vagyoni kártérítés időszerű kérdései különös tekintettel az Állami Biztosító eddigi gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajzer László (1995) A környezetvédelem és természetvédelem földjogi összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajzsel Krisztina (1998) A női bűnözésről, különös tekintettel a nők által elkövetett élet elleni bűncselekmények közül az emberölésre és a csecsemőgyilkosságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajász Bertalan (2000) A zálogjogi novellával bevezetett zálogjogi szabályozás és egyes problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajós Erzsébet Anita (1999) A környezetvédelmi jog által védett jogtárgyakról, különös tekintettel a föld és a levegő védelmére, a Metallochémia Rt. példáján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajós Sarolta (1975) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hakimi Mirwais (1994) Afganisztán politikai helyzete (1978-1993). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halasi Istvánné (1996) A munkaerőpiac helyzete Magyarországon napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halasi Szilveszter (1979) Az állami személyzeti munka jogi szabályozásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halasy Andrea (2000) Szövetkezetek Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halkóné Berkó Katalin (2001) Illetékjogszabály-változások, különös tekintettel a vagyonátruházási illetékekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halkóné Rudolf Éva (1981) A magyar közigazgatás-tudomány fejlődése a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haller Zoltán (1986) A fegyelmi felelősség anyagi jogi problémái az elméletben és a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Hallerné Gulyás Ildikó (1992) A nem vagyoni kár jogintézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halm Kornél (2008) Az Európai Unió nemzetközi jogalanyiságának lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halmai Gyula (2000) Privatizáció - az állami tulajdon önkormányzatok tulajdonába adása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halmai László György (1971) A jogos védelem a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmi Franciska (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmos Zoltán (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halmos Ildikó Viktória (2008) Az ingatlan-nyilvántartás története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halmosi Károly (1999) Preferenciák és diszpreferenciák a hatályos társasági adó törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Halmágyi Zoltán (2001) A közszolgálati vezetők munkajogi helyzete és munkajogi védelme. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Halmágyi Éva Szandra (2006) A gyermekek jogai a családi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halterné Illés Veronika (2006) A szolgálati idő és a nyugdíj. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halvax Károly (1999) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Csaba (2005) A korlátolt felelősségű társaság szabályozása (az 1930. V. törvénycikk és az 1997. CXLIV. törvény összehasonlítása alapján, a Kft. megalapítása kapcsán, a társasági jogi alapelvek tükrében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Enikő Tímea (2006) A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése és kezelése a gyermekjóléti illetve gyermekvédelmi intézményrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Anett (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Beáta (2004) Újszülött megölése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Béláné (1998) Az egyéni vállalkozók társadalombiztosítása, járulékfizetési kötelezettsége és a jogszabályváltozások hatása a vállalkozásokra. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Edina (1990) A mesterséges úton történő megtermékenyítés szabályozásának polgári jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Istvánné (1991) A helyszínelés elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász József (1977) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Lajos (2008) Az építésügyi igazgatás szervezetének fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Miklós (1998) A tanúvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Mária (1973) A fegyelmi felelősségről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Orsolya (1996) Médiaháború - A gyökerektől az elnökök távozásáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Péter (1999) A századvég kihívásai a szerzői jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Sarolta (1972) Jelenkori kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Sándor (1984) A KGST élelmiszertermelésének múltja, jelene, jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Tamás (2006) A Magyar Demokrata Fórum létrejötte és politikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Tibor (1982) A német fasizmus célja a második világháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Zsolt (1971) A büntető eljárás egyszerűsítésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Ágnes (1992) Hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Árpád (1982) A gyermekek körében végzendő megelőző munka elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Istvánné Lazányi Edit (1980) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász-Szabó Ágnes (1999) A magyar szakszervezeti mozgalom 1867-1945 között. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Halászevics Jánosné (2005) Informatika az egészségügyben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hambalkó Attila (1999) A hitelkérelem elbírálási folyamata és szempontjai az OTP Bank Rt. esetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hambalkó Dominika (2003) A szövetkezetek jogi szabályozása a jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hamvas Ödön (2002) Közbeszerzés a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat gyakorlata tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hancsák Károlyné (1999) A szakképzés alakulása Békés megyében 1974-től - napjainkig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Hangay Zsolt (2006) Kábítószer és bűnözés - Egyes kábítószerek és azok hatásai a bűncselekmények elkövetésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangodi Éva (1986) A tudományos-technikai forradalom néhány ismérve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hangya Kálmán (1984) Debrecen Megyei Városi Tanács VB. Kereskedelmi Osztály hatósági jogköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hangya Kálmán Péter (1998) Önkormányzati lakások privatizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hangyál Istvánné (2003) A társadalombiztosítás és a magánbiztosítás szerepe az egészségügyi ellátásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyál Róza (2003) Járulékintegráció és adóvégrehajtás tapasztalatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyási Gábor (2002) A totalitarizmus elméleti megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hankovszky Zita (1996) A munkanélküliség kezelésének aktív eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hankó Katalin (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hankó Faragó Miklós (1984) A gazdaságirányítás továbbfejlesztésének néhány kérdése, különös tekintettel a vállalatok helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hankóczy Beatrix (1999) Szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hankóné Kiss Anett (2003) A közgyógyellátás rendszere és változásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hankóné Szabados Anna (2005) Az alkoholizmus hatása az egyénre, a családra, a környezetre, és a társadalomra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanny Katalin (1977) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanol Mónika (2000) Gyermekvédelmi rendszerünk, különös tekintettel a családból kiesett gyermekek védelmére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanol Mónika (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanovszky Zsolt (1970) Választási rendszerünk fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Hanti Péter (2006) Praxisjog kontra háziorvosi foglalkoztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hantos Ferencné (1997) A magyar olajipar munkaügyi kapcsolatának változásai (1945-től napjainkig) Különös tekintettel az OLAJTERV Rt. szervezetének és munkaügyi kapcsolatának alakulására. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Hantosné Tolnai Márta (1980) A védjegyjog gyakorlati vonatkozásairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanyiszkó Zsuzsanna (2000) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanyuné Kovács Lívia (2006) Demográfiai apály. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanák Endre (1994) A mai világgazdasági recesszió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanák Krisztina (2002) A megváltozott munkaképességűek helyzete, foglalkoztatása és a rehabilitáció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanák Mária (1990) A veszélyeztetett gyermekek és az állami gondoskodás intézményrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hara Eszter (2005) Betegjogok, betegjogok érvényesítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hara Eszter (2007) Toborzás, kiválasztás, létszámcsökkentés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harajka Regina (1991) Viktimológiai tapasztalatok a vagyon elleni bűncselekmények köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haramász Andrásné (1979) A büntetés célja és a feltételes szabadságra bocsátás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi László (1984) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi László (1999) A szociális biztonság és a szociálpolitika. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi Tamás (1977) Vizsgálatok a szegedi egyetemi hallgatók politikai aktivitásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Haranginé Ádám Zsuzsa (1988) A termelőszövetkezeti jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangozó Attila (1995) Az alapítványi szabályozás és a vele kapcsolatos bírói gyakorlat egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangozó Ildikó (1998) A nagyhatalmak és Kelet-Európa viszonya 1945-1949. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangozó Ildikó (2007) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó János (1975) A fiatalkorúak csoportos (galeri-) bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haraszti János (1986) A védelem elve a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haraszti László (2003) A XXI. század munkajogi és szociális jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti László (2000) A járulék. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti Szilvia (1996) Az alapítvány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haraszti Viktor (2003) Versengő alapjogok a levéltári kutatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti Éva (2002) A magánbiztosítás és helyzetének alakulása a monopolhelyzet megszűnésétől napjainkig (1986-tól...). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harasztia Katalin (2007) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harbula Ágnes (1989) Az erőszakos, garázda jellegű, valamint a vagyon elleni bűncselekmények alakulása Szabolcs-Szatmár megyében (1981-1985). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harci Rózsa Zita (1982) Bácsalmás termelőszövetkezeteinek fejlődése 1945-től napjainkig (belső szervezeti fejlődés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harcos Mihály (2003) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harcsa János (1975) A tanácsvezetői jogkör a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harcsa Katalin (1994) A polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hardi Ágnes (2006) A munkanélküliek ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hargitai Iván (1990) A parlamentarizmus újjáéledése avagy alkotmányos forradalom Magyarországon 1988-89. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai László (1994) A szervezett bűnözés (A szervezett bűnözés elméleti megközelítése, létrejötte, megjelenési formái, magyarországi helyzete). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkai András Péter (2007) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai András Péter (2000) Humánpolitika multinacionális környezetben - A Flextronics International gyakorlata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai Ferenc (1999) A Református Egyház területi igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkai Gergely Zoltán (1977) A büntetőbíró szubjektumának szerepe a döntésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkai Gyula (1981) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkai István (2006) Munkavállalói érdekképviseleti szervezetek kialakulása és fejlődése külföldi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmat Júlia (1999) Mi biztosítja, hogy egy bank ne legyen inszolvens? - különös tekintettel a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmath Tímea (2004) Munkaügyi konfliktusok, munkaügyi viták és rendezésük intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmathné Bojtor Anita (2003) Az iskola-egészségügyi ellátás szerepe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati Ildikó (1980) A halászati szövetkezetek működésének szabályozásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmati József (2005) A börtönügy helyzete külföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati Mariann (2002) A viktimológia alapkérdései - különös tekintettel az erőszakos bűncselekmények áldozataira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati Pál (1993) A menekült status meghatározásának feltételrendszere és a magyar menekültügyi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmati Zsolt (1995) A kannabisz alapú kábítószerek társadalomra veszélyessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmincz Katalin (1986) A házásság felbontásának néhány jogi-etikai problémája és a bontás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Katinka Anna (2008) Új kihívások a fogyasztóvédelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi Csilla (1987) A gyermekvédelem aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Gábor (1976) Lakásügyi igazgatás - különös tekintettel a tanácsi bérlakásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi László (1973) A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés hatékonysága az új jogi szabályozás alapján és ítélkezési problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Sándor (1972) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Zsófia (2002) A talajvédelem jogi szabályozásának kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi Ágnes (1973) Büntetések és intézkedések rendszere és fejlődésük a kor társadalmi fejlődésével összefüggésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Ágnes (1979) A polgári eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. MA