Item where department "nincs megadva" and date of item Not Specified

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ő
Number of items: 846.

A

Abod Imréné Hős Nagy, Júlia Sarkadi Imre kisregényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Abonyi , János Csehov drámáinak néhány alapvető problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Acsai, Mihály A két munkáspárt egyesülése a munkásosztály egységének megteremtése Csanád megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Albert, Antal Szekrényes keltetőgéppel történő keltetés műszaki üzemeltetési kérdéseinek vizsgálata. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Ambrus, Róza Kunmadaras mezőgazdaságának természeti alapjai és hatása a településre. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Andrássy, István Mezőtúr település földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Arató, Károly Nagy László költői útja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arató, Zsuzsanna A békéscsabai Kerti Iskola. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Arnóczky, Mária A gyermek szó megjelenése Juhász Gyula verseiben. E motívum értelmezése élete, költői pályája tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Auth, Zoltánné Babits Mihály fiatalkori lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bachler, Ottilia Kaffka Margit realizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bacskai, István Szocialista drámairodalmunk fejlődése 1956 után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagó, Gizella Éva Szerb Antal novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagó, István Parallelen Zwischen Klaus Manns "Mephisto" und Feuchtwangers "Erfolg". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Mária Az analízis elemeinek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balasi, Ferencné A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balasi, Ferencné A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Marianna Antik témák feldolgozása: Antigoné. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, István Falunk öregjeinek meséi a népköltészet határán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh, István Túlkorosság és deviáns viselkedés (Kaposvár általános iskoláiban végzett szociológiai felmérés alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Lajos A nemzeti-gyarmati kérdés néhány időszerű problémája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Mráz, Andrea Társas kapcsolatok fejlődése a játékban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Katalin Ildikó Az 1930-40-es évek hazai és párizsi magyar irodalma Gereblyés László munkássága tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Horváth, Tamara Diákélet Budapesten és Pécsen (Néhány szabadidőtevékenység összehasonlítása). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bame, Julianna Az Alföld a török hódoltság korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banadics, Márton Gyula város kulturális életének története a felszabadulás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banadics, Mártonné Román-magyar kulturális kapcsolatok 1945-től napjainkig Gyulán és környékén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barabás, Klára Az új mítosz Szerb Antal két regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barcsai, Józsefné Szemléltető eszközök és eljárások az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barcsai, Miklósné Az algebra tanítás előkészítése az általános iskola I-VII osztályában:képesítővizsgálati szakdolgozat matematikából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barcza, Györgyné A kompenzálás lehetőségei és módszerei a heterogén nagycsoportban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Lidia Madaras településtörténete a XVIII. század második felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barra, Anikó Stendhal és L.Tolsztoj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Csilla Családi életre nevelés a Londoni körúti Nevelőotthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráth, Lajos A Csorvási Vörös Október Termelőszövetkezet története 1949-től 1966-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barócziné Jantos, Éva A család és az iskola kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bathó, István Petőfi "Felhők" korszaka és a fiatal Magyarország romantikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Batki, Jenő Móra Ferenc életrajz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bazsó, Sarolta A szemléltetés szerepe, formái, módja a földrajz tanításában VI. osztályban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bech, Béláné A környezet hatása egy óvoda társas szerkezetének alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bege, Márton Képességfejlesztő feladatok a nyolcosztályos gimnázium 1-4 osztálya számára. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bege, Mártonné A számelmélet elemeinek feldolgozása általános iskolai szakkörön. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bekker, Krisztina Pilinszky János. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bekkerné Bakos, Ilona Hernád község a gyökeres átalakulás időszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Belházy, Jenő A budafoki, sziklába vájt borpincék múltja, jelene, fejlődése a számok tükrében. А Magyar Állami Pincegazdaság, illetve 1971. január 1. óta Középmagyarországi Állami Pincegazdaság Budafoki Üzeme. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bella, István A kondorosi "Dolgozók" Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bella, László Az 1457. sz. Kossuth Lajos Úttörőcsapat története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Anna Szociokulturális ártalmak és személyiségzavarok iskolánkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek, Anna Kuncz Aladár és a Fekete kolostor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benke, László Kosztolányi Dezső regényei: Néró, Pacsirta, Aranysárkány, Édes Anna. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Antal Az 1929-33-as évek mezőgazdasági válságának hatása Orosházán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Gáborné Bugac természeti is gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bernáth, Katalin Romantika és realizmus Eötvös 1840 körül írt regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan, Viktor Százalékszámítás tanítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertalanné, Dorka nincs megadva. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bihari, János Cicero és az agrár kérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birkásné Sánta, Éva Gyermekközpontú pedagógus szeretnék lenni. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Erzsébet Haláltudat és a pokol víziója a középkori kereszténység eszmevilágában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blaskó, Erika Színházi tájelőadások Csongrádon. A Népszínház jelenléte a város kulturális életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blaskó, Irén A népi írók irodalomelmélete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blaudstätter, György József Attila "kép" a Szovjetúnióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bocsánczi, Margit A Kiskunság a török hódoltság alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, László Cegléd mezőváros története a XVI-XVIII. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi, Edit Sütő András "Káin és Ábel" című drámája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Julia Bibó Lajos műveinek bibliográfiája és pályaképe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, Imréné A mezőtúri Magyar-Mongol Barátság Termelőszövetkezet története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokros, Katalin A pedagógus alakjának ábrázolása a hatvanas évek prózájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boldog, Erzsébet A lélekábrázolás kérdései Kosztolányi prózájában (Első korszaka). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bombay Lászlóné Kulcsár, Gyöngyi Egy közösség alakulásának nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbáth, Árpádné Juhász Gyula és Tóth Árpád önarckép versei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Mária Arany János Elveszett alkotmánya, mint Vergilius Aeneisinek paródiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Zsófia A nominális stílus a "Nyugat" szerzőinél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borkuti, Józsefné A költő képzete Petőfi műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Ilona Katona József: Bánk bán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Kornélia Válságbаn levő határozós szerkezeteink. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boros, Pál Radnóti Miklós élete és antifasiszta költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Zoltán Változatok Szolnok város kulturális életének történetéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsiné Engi, Katalin Tehetséggondozás a matematika tantárgy keretében, a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bruck, Lászlóné Szovjet hadsereg védelmi harcai 1941 folyamán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brányik, Béláné Cukorrépatermesztés. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Buchnitz, Zoltánné Kosztolányi Dezső stílusának jellegzetes vonásai : különös tekintettel a mondatszerkesztésre és a szabad függő beszédre az Édes Anna c. regénye alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bucsány, György Reformkori színjátszásunk kialakulása és szerepe a nemzeti öntudat ébresztésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai, Rózsa Írók állásfoglalása a második szárszói találkozón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budáné Mikecz, Éva Analyse eines althochdeutschen Textes: das Hildebrandslied. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bukovinszky, István V. G. Korolenko "Nyelv nélkül". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bábel Józsefné Vass, Piroska Vergleich deutscher Verben und ihrer Rektionen mit ungarischen Verben und ihren Rektionen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Lajos Németh László kritikái nemzedéke íróiról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Györgyi Johann Sebastian Bach: hat szvit szólógordonkára BWV (1007-1012). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki Horváth, Mihály Az iskolai és az iskolán kívüli oktatás története Kiskunfélegyházán 1867-1918. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki-Horváth, Sándor Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland (Im Spiegel der Presse). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánki-Horváth, Sándor Ziel und Aufgaben der Sprachgesellschaften des 17. Jahreunderts. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Báthory, Zoltán Regeneráció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Ágnes Nagy László költészetének a népköltészettel való kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési , Mihály A Gyomai Dózsa Termelőszövetkezet története 1949-1966. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békéssy, Gábor Pájer Antal élete és világi költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódiss, Olga A ceglédi földmunkásság és szegényparasztság helyzete és mozgalmai a századfordulón 1889-1908-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódogh, Andrea Orosz utalások Juhász Gyula életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóra, Enikő Bálint Tibor pályája a Zokogó majomig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böszörményi, György and Kiss, Irén and Tóth, Sándor and Uhrin, Éva Szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra való nevelés pedagógiai folyóirataink tükrében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Büki, Boglárka A Rogers személyközpontú alternatív pedagógia program bevezetése a szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bőnischné Balla, Anikó A Duna-kanyar idegenforgalma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bősze, György A Vaszari Hunyadi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gazdasági elemzése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

C

Cs. Szabó, Annamária Révész Béla munkásságának főbb problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Károlyné Területszámítás és általános iskolai tárgyalása:szakköri feladatgyűjtemény készítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csapó, Imre Budapest XVIII. kerületének : Pestlőrinc-története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatári, Lajos Az érzelem és az érzelmek hatása a katonai gyakorlatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseke, László Visegrád a központi hatalom átmeneti megerősödése idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepeli, Imre Budapest levegőszennyeződéseinek földrajzi vonatkozásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi, Jánosné A hajdúk szerepe Magyarország történetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserjés, Attila Illyés Gyula költői pályaképe 1937-ig (A Nehéz föld-től a Rend a romokban-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserjés, Katalin Egy mítosz és egy utópia a XX. századból (Franz Kafka és Déry Tibor). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserpán, Mária Diákotthoni csoport nevelésszociológiai vizsgálata Csepregen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csertő, Aranka A bábjáték személyiségfejlesztő szerepe csoportszituációban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseuz, Imre A kunszentmártoni kovács-bognár céh működése 1800-tól 1872-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsely, Sámuel Nagybánhegyes település- gazdasági földrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csoknya, Mária A szárcsa /Fulica atra/ truncus sympathicusának anatómiája és mikroszkópikus szerkezete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Istvánné Justh Zsigmond társadalomszemlélete regényciklusa alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Júlia Ady és Isten kapcsolata néhány versének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Istvánné A békéscsabai Kulich Gyula Ifjúsági és Úttörőház tevékenysége az általános iskolás korú tanulók nevelése érdekében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csáka, Zita Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék motívumtörténete: A lovag meséje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császtvay, Tünde Reviczky Gyula összes verse. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cynolter, Magda Az auditív szemléltetés szerepe az alsótagozati oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi, Cecília Nagy László költészetének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czoch, Gábor Kivándorlás Lotaringiából Magyarországra a XVIII. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czuth, Béla A bagauda-mozgalom története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dancz, Gyula Gerendás története 1900-tól 1945-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darin, Ferenc Thököly kapcsolatai a portával 1678-1685. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Darázs, Árpádné Illyés Gyula drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derda Istvánné Tóth, Ildikó Hemingway munkásságának értékelése a szovjet kritikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dimák, Béla Nagyszénás természeti,település és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dobai, Gábor A matematika oktatás problémái a szakmunkásképző iskolák "B" tagozatos osztályaiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobai, Katalin A kisvárosi középosztály hanyatlásának ábrázolása Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, László Zenei műfajok és műformák Weöres Sándor költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobozi, Eszter Líra és természet (Radnóti Miklós költészete). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobozi, István Makó és környéke szőlő- és gyümölcstermesztése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dombi, Dánielné A Kettős-Körös árterének és védőgátjainak leggyakrabban előforduló növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domnanovich, Rudolf Szabó Dezső és Németh László ideológiájának néhány közös vonása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Dezsőné A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata Medgyesbodzás községben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dunai, Tamás A drámaíró Pap Károly. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Ilona Állami gondozott, eltérő értelmi fejlődésű fiatalok életútjáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávid, Mária Külkereskedelmünk fejlődése a felszabadulás után. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dér, Terézia Kettős kötésű dativusok Horatiusnal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dévényiné Harmati, Éva A családi élet és a személyiség zavarainak tükröződése gyermekrajzokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dósa, Márta A Salome-téma feldolgozásai a romantikáig ikonográfiai szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dörnyei, László Szerb Antal szépírói munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eperjesi, Éva Mátraderecske dúló- és utcanevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdélyi, líóra A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége 5. osztályos tanulók írásbeli elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdőháti Nagy, Gábor A lucernaszéna betakarítás szakszerű végrehajtása és értékelése a kiskunfélegyházi "Vörös Csillag" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben az 1966. évben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Erdős, Sándor A Nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezet története 1950-1963. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erős, András A tenyészüszők takarmányozásának tapasztalatai a héki állami gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Erős, Sándor A halastavi pecsenyekacsa nevelés eredményeinek elemzése adott mezőgazdasági üzemben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Etényi, Nóra Érsekújvár 1663-as feladásának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabolya, Balázs Az ifjúsági turizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Ferenc Csapdi község földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas, Mátyás Naturalizmus és romantika Bródy Sándor novelláiban és Faust orvos regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Attila Eltérő életkorú gyerekek szakrajaira épülő úttörőcsapat tevékenységével kapcsolatos kísérletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gabriella A "nemesi fészkek" bukásának ábrázolása a XIX. század végi magyar és orosz irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Mátyás A Mezőhegyesi M. kir Állami Ménesbirtok dolgozóinak helyzete a Horthy-fasizmus éveiben (1920-1944). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Róbertné Komáromi János. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Zoltán Ötven talentum borostyánkő - Janus Pannonius Plutarchi Dicta Regum et Imperatorum magyar fordításának elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fatér, Valéria Horatius Ars Poeticá-jának hatása a magyar irodalomban a 18-19. század fordulóján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, István Móra Ferenc parasztábrázolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lászlóné Tamás, Éva A fiatalkorú bűnözők Csongrád-megyei eseteinek szociológiai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Irma Pythagoras tétele. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete, József A "Rozsdatemető" vitája és a kisregény problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, József A nevelés jelenlegi problémái nevelőotthonunkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, László Az általános iskolai felsőtagozat helyzete Kecskemét járásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Mária A Dugonics Társaság története (1900-1910). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Éva A szegedi III. kerületi /Margit-utcai/ Állami Polgári Leányiskola szociográfiája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Fekete Antalné Román, Irén A gyulai iparoktatás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenc, Ildikó Gyermek- és ifjúságvédelem tantárgyi gyakorlat összegzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Béla A tanítási óra hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flóra Nagy, Lajos Ketreces tojótyúktartás eredményeinek elemzése a békéscsabai "Lenin" Mgtsz. baromfitelepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Fodor, Ildikó A tolna megyei tanuló ifjúság politikai, társadalom- és természettudományos ismereteiről készült felmérés adatainak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Katalin A táj változása Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fohsz, Józsefné A szövegmegértés képességének vizsgálata az általános iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forgó, István A törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Frankó, Jánosné Sarkad település és iparföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fráter, Anikó Dadaismus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Funták, Alfonz A háromszög nevezetes körei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Futó, György A magyar nyelvű politikai költészet néhány kérdése a XVII. század elején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, János Jellegzetes hibák és azok javítása az általános iskolai tanulók gondolkodásában matematika órán. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fábián, György A Szegedi Tudományegyetem története az 1944-1948-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, György A két munkáspárt viszonya Szegeden a népi demokratikus forradalom időszakában (1944-48). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Györgyné Dosztojevszkij: A hasonmás című művének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Judit Regösének-motívumok a XX. századi magyar lírában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Péter Komját Aladár költői pályája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábiánné Debreczeni, Anikó A dal közösségformáló szerepe az úttörőmozgalomban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fátrai, Zsuzsanna A piridia - vázas vegyületek in vitro hidroxilálása kémiai rendszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Félegyházi Török, István A növendékbika-hizlalási eredmények értékelése adott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Földényi, Vera Weöres Sándor költészetének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Förgeteg, Szilveszter Magyarcsanád nemzetiségei 1700-1914. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fürge, Anita Elections and campaigning in the U. S. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gajdó, Tamás Az új színpad művészete - Bárdos Artúr pályaképe - 1900-1938. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gajdó, Ágnes "...és bűneim halállá állnak össze" - A bűn motívuma József Attila költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galántai, János A Magyar Csillag. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Ferenc Budapest levegőszennyezettségének földrajzi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gaál, Éva A fonématikus hallás fejlettségének vizsgálata óvodás, általános iskolás és kisegítő iskolás gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellér, Julianna Gergely Sándor élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellért, Ildikó A békéscsabai 611. sz. Szakmunkásképző Intézet és Villamosipari Szakközépiskola iskolai könyvtára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gerber, Zsuzsanna Szeged idegenforgalmi földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gerencsér, Klára Tisza Mária VI.b. oszt. tanulóról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergely Zoltánné Tóth, Edit Dunaújváros településföldrajzi gazdasági vonatkozásai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gerley, József A takarmány gyártástechnológia korszerű elvei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Geréb, György Arany János lélekfestése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombkötő, Juliánna Milyen a vemhes tehenek előkészítése a tanüzemegység tehénállományában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Gonda, Júlia A lírikus Kosztolányi és a valóság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gondocsné Batai, Rozália A XIX. század végi líra problémái Vajda János kései költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregor Józsefné Veszelyi, Beáta A Kisteleki Magyar Királyi Állami Fiú és Lány Polgári Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gróf, Katalin Czóbel Minka élete és költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Klára Vergleichende Analyse deutscher und ungarischer Verben auf Grund ihrer Rektionen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Rózsa A tudományos-fantasztikus irodalom neologizmusai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyenes, Lászlóné Szociográfia a huszadik századi Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes, Lászlóné A nemzeti összefogás kérdése Rákóczi szabadságharcában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes, Lászlóné A nemzeti összefogás kérdése a Rákóczi szabadságharcban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes , Tibor A városi plebs szerepe Tacitus történeti műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai, Dr. Imréné A gazdasági válság hatása Orosházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyulafalvi, Csaba Mártély művelődéstörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurity, Klára Szegedi írók a művészetről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyurácz, Ferenc A magyar politikai szónoklat nyelve Kossuth előtt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Rózsa A professzionizmus kialakulása a magyar labdarúgásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyürefi, Mária M. Gorkij: Troe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győre, Jánosné Magyarország demográfiájának története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri, Sándor Juhhús termelés növelésének lehetőségei a hódmezővásárhelyi Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Győri, Imréné Az új élet megindulása Battonyán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Istvánné Harkai Edit Belső koncentrációs lehetőségek az anyanyelvi nevelésben és oktatásban (A grammatika oktatása az általános iskolában és a gimnázium II. osztályában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, Mihályné Matematika szakdolgozat a törtek tanításáról. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gábor, Katalin Elek község hely- és utcanevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábor, Kálmán Arany János lírájának esztétikai vonásai 1848-1851-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gágó, Ibolya Dutka Ákos. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Györgyné Zrínyi Miklós nemzeti programja. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál, Józsefné A nevelői közösség alakulása, fejlődése Jánoshalma, Kunfehértó és Tompa községek általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Lajos Tápiógyörgye. A község kialakulása, fejlődése és gazdasági élete. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál, Pál A Csongrádi Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 10 éves története (1950-1960). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gálos, Judit Radnóti Miklós szerelmi költészetének jelentősebb motívumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Margit Tömörkény István parasztábrázolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Mária Éva Az abszurditás mint az irodalmi ábrázolás célja, Heller a „22-es csapdája” című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Göb Miklósné Szalkanovics, Sára A kispolgárság ábrázolása Csehov és Gorkij műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göltl, Gizella Vergleichende Untersuchung der einen Raumbegriff bezeichnenden Bestimmungen (Auf Grund der Deutschen und Ungarischen Sprachen). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gőcze, Rezső Szombathely francia megszállása 1809-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Tóth, István Értékőrzés és értékújítás az irodalomtanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hadobás, Mihály Über die Rolle der Songs in der Dreigroschenoper. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajnády Zoltánné Czimmer, Teréz Szatirikus tradíciók Majakovszkijnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmai, Ilona Nagy László világszemléletének alakulása az 1950-es évektől (Allegorikus versei, mint világszemléletének szintézisei. A versek közös motívumai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Ferencné A. A. Fadeev: Razgrom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Jenőné Az irodalom és pedagógia összeforrottsága Gárdonyi életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hansel Istvánné Barna, Rózsa Zum Problem "episches Theater". BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Harangozó Józsefné Dörnyei, Dr. Zsuzsanna M. Gorkij: Žizn' Matveâ Kožemâkina. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkány, László A realista ábrázolás eszközei az irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkány Tiborné Szanyi, Zsuzsanna A rendszerezési képességek vizsgálata a 8. osztályos fizika tananyagban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harnóczy, Lajosné A gondolkodás fejlesztése az általános iskola 8. osztályában az algebra tanításával. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harsányi, Erzsébet Budapest XVI. kerületének település földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Haulik, Dr. Lászlóné Szabó Lőrinc: Tücsökzene. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haász, Józsefné Kun József, szegedi költő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, István Tehenek téli takarmányozásának vizsgálata a balástyai Alkotmány Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Hegedüs, Lajos Szarvasmarha hizlalás jövedelmezőségének növelési lehetőségei az albertirsai Szabadság Mtsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Hegedüs, Józsefné Móra Ferenc ifjúsági művei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg, Mária Az éghajlat fogalmának alakítása és bővítése a felsőtagozati földrajz órákon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hergyán, Julianna Franz Kafka. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hernádi, Mária Egy találkozás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herrmann, Ildikó A Kalocsai Kórház története - kezdetektől 1943-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hirt, Anna A végvári harcmód elemeinek kialakulása, Hunyadi Mátyás török elleni harcaiban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hofgesang, Erika A matematikatanítás történetének kezdete hazánkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hofszang, Dr. Józsefné A magyar óvodai oktatás kialakulása és fejlődési irányai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holp, József Az Endrődi Földmunkásmozgalom története 1919-től 1935-ig különös tekintettel az 1935. évi csendőrsortűzre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Homoki Nagy, Béla Villamosenergia felhasználásának vizsgálata a pankotai ág. II. kerületének állattenyésztő telepén. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Honti, Irén Az ajkacsingeri szénmedence természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Horgos Pálné Bálint, Klára Radnóti Miklós formaművészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hortobágyi, Erzsébet Geometriai szerkesztések a körző és vonalzó korlátozott használatával. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horvai, Hajnalka Borosta község hanglejtésformái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, László Algebrai alapismeretek tanítása az általános az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Györgyi Il Calvino postmoderno - Le Cosmicomiche e Ti con zero: una fase preparatpria. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ibolya Gesellschaftskritik im Roman Spielhagers "Sturmflut" und im Roman Heinrich Marrs "Im Schlaraffenland". BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, István A polgári nevelés egyes alapelveinek tükröződése a reformkor magyar pedagógiai irodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, János Barokk ízlés irodalmunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Lajosné Oláh Gábor novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Magdolna Szabó Pál írói fejlődése néhány regényén keresztül bemutatva. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Márton A kakucsi "Lenin" mezőgazdasági termelőszövetkezet kialakulás és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth , József Vázlatok Iuvenalis utóéletéről különös tekintettel magyar vonatkozásaira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hrabovszki Mihályné Szabó, Dr. Erzsébet Nagyfuvaros utca és Margitváros világa (Fejes Endre: Rozsdatemető és Molnár Géza: Város a felhők alatt, illetve Holtak fogságában c. regényének összehasonlítása). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, István Vizsgálat a szórakozás lélektanának köréből. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Huszák, Istvánné Balatoni fürdők. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Huszák, Susanne Über das Groteske bei Klee und Morgenstern. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Jánosné Algebra tanítása az általános iskola VIII.osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hársvölgyi, József A különböző emlékezeti tipusok szerepe a katonai megfigyelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hááz, Nicolette Általános iskolai fogalmazástanítás 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hérai, István Kétegyháza település és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hévizi, Sándorné A szabad idő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata a Gyomai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi, Zsolt A nagy kabaré. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági, Ferencné Magyar tanársors a XX. század elején (Kosztolányi Dezső: Aranysárkány regényelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hőgye, László A Zselic komplex természetföldrajzi elemzése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hőnig, Antal Jordánszky Kódex - Márk evangélium, VI. fejezet: A fogalomszók vizsgálata. Mondattani egybevetés a Müncheni Kódex azonos fejezetével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hűvös Andrásné, Fister, Judit A tanulók iskolához való viszonyának psychológiai vizsgálata különös tekintettel a társas kapcsolatok hatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ignácz, Istvánné A sokarcú Isten Ady Endre istenes verseiben 1907-1912. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ikotity, Zsuzsanna A Bajai III. Béla Gimnázium története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Illés, Zoltán A kámzsás festő megtalált képei (Keleti Arthur elfeledett költeményeiről). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iványi, Ildikó Szakonyi Károly munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Margit Gyulai Pál irodalomszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Mihály A mezőberényi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1967. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakucs, Gábor Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közellátásának története az 1941-44-es években, a magyarországi felszabadító harcok kezdetéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakus, Gyöngyi A 13-14 éves tanulók pályaválasztási érettségének és élettervének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jakus, Ildikó Csáth Géza novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janovics, Judit Nyelvi játékok a beszédkészség fejlesztésére a középiskolai németórán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janurik, János Die Funktion der Staffage im Roman "Buddenbrooks" von Thomas Mann. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jenei, Zsuzsanna Dekameron-motívumok az angol irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeremiás, Csaba Az első világháborús tábori lelkészi gyakorlat dr. Krämer Tamás világháborús naplójának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jeszenszky, Mária A középiskolás tanulók véleménye a nemi erkölcsről. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Joó, Ferencné Tvorčestvo Garšina. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Ilona "A tűz csiholója" : Ady Endre forradalmisága lírai költeményeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász , Dr. Antalné Móricz Zsigmond novellaírása az első világháború idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Balasi, Franciska A tündérkedéstől a vers elejtésééig - Nagy László néhány versének mítoszi alapú megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jurasek, Ibolya A magyarság-európaiság gondolatának alakulása Illyés Gyula tanulmányaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosi, József Arany János és a ballada. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jánosi, Józsefné Arany János archaizmusai a Buda halálában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jármai, Lászlóné A tanulók absztraháló képességének fejlődése:a betűabsztrakció kialakítása. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józan, Lídia Biró Lajos írói tevékenységei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

K. Tóth, Ferenc Adalékok a hegeli filozófia marxista értékeléséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K. Varga, János A tejtermelés önköltség csökkentésének lehetőségei a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság tankerületében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

K. Varga, József A cibakházai Vöröscsillag termelőszövetkezet tehenészetének fejlődése a megalakulástól napjainkig. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kaiser, Márta Ovidius magyarországi utóélete (reminiszcenciák és fordítások). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kallai, Klára A népi írók (Veres Péter és Féja Géza) irodalomszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, Melinda A politika poétikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalászi, Pálné Kaffka Margit és a korabeli Magyarország nőproblémája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kanfi Horváth, Sándor Az Angol-Magyar Jutafonó és Szövőgyár Rt. története 1945-1949. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaposi, Andrea Tanítójelöltek érdeklődésprofilja (Vizsgálat az IRLE-teszt segítségével). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapros, Lászlóné Békéscsaba fejlődésének története a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel a dolgozó nők helyzetére, munkalehetőségeik és létszámuk növekedésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapu, Pál A Puszták népe című folyóirat története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapás, Ferencné [A munkásosztály első szervezett békemozgalmai]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos, Irén 1848-49 képének módosulása Jókai műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi, Istvánné Az argó szerepe néhány fiatal erdélyi író művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kastner, Anikó A "Nyugat" viszonya a régebbi magyar irodalomhoz tanulmányok alapján 1918-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Bianka Egy idős festő gyermekkori emlékei (A beavatás, mit archetipikus minta felhasználása a meggyőzés érdekében Füst Milán Őszi vadászat c. művében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Jánosné Kaffka Margit költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Éva Hemingway hősei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés, János A Szeged-átokházi avar sírlelet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Janka Frau und Aktivität in den Werken von Heinrich Böll. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Márton Dsida Jenő valóságélménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Márton A Miasszonyunk Leánynevelő Intézet története 1944-1948 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kepecz, Gabriella A lélekábrázolás Babits prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kercza, Csaba Az előadói hitelesség és Antonio Vivaldi C-dúr piccoloversenye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Béláné Újpest fejlődésének története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kereki, Agnes A humor nyelve, a nyelv humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keresztes, Csilla Tranzitív és intranzitív igék jelentésbeli eltérésének vizsgálata a magyar és az angol nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztesi, Katalin Thury Zoltán élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztszeghyné Kapócs, Éva Justh Zsigmond filozófiai rendszerének kialakulása, annak tükröződése A pénz legendája c. regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész-F., Éva Sarkadi Imre hősei : variációk egy témára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerékgyártó, Éva Adalék Oláh Gábor életművének értékeléséhez (Oláh Gábor és Juhász Gyula barátsága). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, László A serdülő korú tanulók tantárgyhoz viszonyulásának vizsgálata Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, Mihályné Die Siedlungsgeschichte der Deutschen in der Umgebung von Baja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, Mihályné Syntaktische Analyse eines Deutschen Sprackdenkmals aus dem 3. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Király, Mária A 13-14 éves gyermekek eszményképeinek jellemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, Lajos Lovik Károly novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Ida Kaffka Margit nőábrázolásának néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Józsefné Új Utakon MTSz története 1959-1967-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Erzsébet [Ember és szín. Színtradíciók, színek hatásai, történelmi szerepük. Színpreferenciai vizsgálatok eredménye és a gyakorlati élet]. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Aurél Zrínyi Miklós: A Szigeti veszedelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Borbála Az apátfalvi úrbérrendelet. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss, Edit A tanulók aktivitása a földrajzórán. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss, Istvánné Németh László ideológiája történeti drámáiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Mária Guy De Maupassant: A szépfiú. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Mária Jászladány története és a még élő néphagyománya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné, Viola Ibolya A Kínai Népköztársasag kül- és belpolitikája 1956-tól 1964-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely, Ilona Az illusztráció rövid története Kozma Lajos könyvtervezői munkássága a Kner könyvek tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klaár, Mária Németh László társadalomábrázolása (Bűn és az Égető Eszter alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klötzl, Ferenc E-learning tananyagok, tanulási tartalmakat közvetítő alkalmazások fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koch, János Borota község története és földrajzi névgyűjteménye. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Attila [A munkából fakadó stressz]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Eszter Részletek a magyar katolikus egyház történetéből, Gvőregyházmeqye 1958-1968. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Imréné A százalékszámítás tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, József A tanulói személyiség fejlesztése és megismerése az általános iskolai nevelőmunkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Mihály A kulturált magatartás szokásainak kialakítasa tanyai diákotthonokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocziszky, Éva A humanista elégia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolics, Pál Művelődéspolitikánk célkitűzéseinek megvalósulása egy általános művelődési központban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komlóssy, Ákos A versforma Weöres Sándor költészetében - "A hallgatás tornya" és a "Tűzkút" című kötetei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komódi, Andrea Demográfiai és antropológiai vizsgálatok eredményei egy Békés megyei faluban (Zsadány). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Jánosné Tóth, Dr. Zsuzsanna A szerb nemzeti eszme kialakulása és a nagyhatalmi érdekek összeütközése a Balkánon (Szerbia, Bosznia-Hercegovina). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Konczosné Nagy Némedi, Gabriella A szabad szombatok bevezetésével a tanulók megnőtt szabadidejének helyes felhasználása /Az olvasóvá nevelés/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kontra, Ferenc Csáth Géza egyik jellegzetes novellatipusáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konyecsik, Magdolna A Szegedi Napló első 30 éve : /1878-1908./. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kora, Antal Sinka István. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korom, Erzsébet A XVI. század magyar protestáns drámairodalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kosik, Mihály Óbuda településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, Magda Mezőkomárom története, gazdasági élete, kulturális élete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Sándor Az inverzió:szerkesztések inverzióval. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, András A meggyőződésformálás elmélete és gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Géza Ópusztaszer földjrazi és történeti áttekintése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Imréné Mezőtúr lakosság-, és település földrajzi viszonyai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, Klára Die deutschen Präpositionen und die Ihnen in der ungarischen Sprache entsprechenden grammatischen Kategorien. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Kálmán A vezetési stílus jelentőségének vizsgálata a sportbeli felkészítés folyamatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Károly Egy személynévtípus eredete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Margit Szőreg község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Piroska Radnóti Miklós: Tajtékos ég. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándor Az 1929-33-as gazdasági válság hatása Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Terézia Stílusirányzatok és műfajok elméletének magyar szakirodalma (Bibliográfia 1945-1965). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Jánosné Farkas, Irén A Nagyatádi-féle földreform és megvalósulása a Sokoróaljai járás területén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koós, István A szakfelügyelet hatásfokának javítása, a szakfelügyelet irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kraviánszky Mihályné Dr. Kovács, Judit Vizsgálatok a fiatalkorú elítéltek iskolai végzettségéről, és ezzel összefüggésben néhány nevelést befolyásoló egyéb tényezőről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kremser, Anna A Nyugat költőinek kapcsolata a képzőművészettel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kretz, István Iskolaérettségi vizsgalatok és korrekciós nevelés Tolna megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kristó, Antal A Nemzeti Parasztpárt makói szervezete 1944-48. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kruchió, Mihályné Kerület-,ívhossz-,felszínszámítás és általános iskolai tárgyalása:szakköri feladatgyűjtemény összeállítása megoldásokkal. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kránicz, Imre Rilke in Ungarn. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kudlik, Mónika A munkanélküliség hatása az iskolára. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Kuk, Sára Juhász Gyula felkiáltó mondatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár, Sándorné Az általános iskolai pedagógusok élet- és munkakörülményei a veszprémi felszabadulás úti lakótelepen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuliga, Lászlóné Tanulói aktivitás fejlesztése és önállóságra nevelés számtan órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kun, Mátyás Zrínyi Miklós nemzeti programja. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kurgyisné Szarka, Emilia Dialektika a kémiában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kusovszky, Imre Magyarország folyóvízi áruszállítása, kikötőink jelenlegi helyzete, fejlesztésének távlai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kutas, Ferencné A szarvasi szlovákság asszimilálódása az oktatás tükrében a XIX. századtól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutner, László Földjrajzi adatok szemléltetése sztereografikus, poláris síkvetületen. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kácsor, Ferenc A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Gyula A nemzeti bizottságok szociális és kulturális tevékenysége Békés megyében (1944-46). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, László A színházesztétika helye a tudományok rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmánczi, Andrea A modern japán darabokról, Keiko Abe műveinek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kánya, Erzsébet Die Form der Komödie im Werk Friedrich Dürrenmatts. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kérdő, Márton A tejzsírtartalom ingadozásának vizsgálata a laktáció egyes szakaszaiban, a Szegvári Puskin Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kéry, Anikó Az 1927-es magyar-olasz szerződés visszhangja a sajtóban és a parlamentben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön, Anikó A pályakezdő értelmiség munkahelyi beilleszkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köles, Irén A sztochasztikus programozás algoritmusának, programjának kidolgozása és alkalmazása mezőgazdasági döntéseknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Környei, Jánosné Egy nevelőotthoni tanár pedagógiai esetgyűjteménye. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kövér, József Anyakocák takarmányozásának vizsgálata a hajduszováti Lenin MTSZ szakosított sertéstelepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kürtös, Xavérné Hemingway etikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőrösi, Jenő A silókészítés korszerű gépeinek műszaki, üzemeltetési kérdései. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kőszegi, Ádám Szarvasmarha-állomány gümókormentesítésének végrehajtása "Csárdaszállási Petőfi Mg. Tsz." üzemben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

L

Laczkó, Gyuláné A Kiskunfélegyházi Általános Iskolai Diákotthon közösség szerkezete, önkormányzati szervei, különös tekintettel az úttörőmozgalom szerepére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Lászlóné A két Bolyai élete és munkássága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laki, Sándorné A matematikatanítás korszerűsítésének kísérletei falusi általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakó, Ferencné Hogyan reagált a technika fejlődésére József Attila, Szabó Lőrinc és Illyés Gyula, s e reagálások ideológiai gyökerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lantos, István Vörösmarty Mihály: Vérnász - Szomorújáték öt felvonásban 1833. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lantos, Istvánné Vörösmarty Mihály: Tündérvölgy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lazányi, Józsefné Záhony vasuti fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehmann, Vincéné Kőbánya haladó hagyományainak felhasználása az iskola oktató-nevelő munkájában. Kőbányai iskoláinak története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lehoczky, László A szlovák nemzeti mozgalom kultúrpolitikája (1845-1848). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehotai, Jánosné Lexikai egységek előfordulási gyakoriságának vizsgálata az általános iskolai orosz nyelvkönyvekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lei, Jánosné Kalocsa földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Leléné Erdélyi, Mária Algyő község élete a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai, Zója A programozási nyelvek kiterjeszthetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Gyuláné Móricz Zsigmond: Árvácska című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, József Reformkori problémák novellairodalmunkban 1818-1841 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, László Tizenkilenc Egyperces Örkény Istvántól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lieber, Mártonné Tragičeskoe v Tihom Done M. Šolohova. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lippai, Judit A család és az iskola kapcsolatának formái és továbbfejlesztése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lipták, Dorottya A Gömbös-kormány külpolitikájának egyes kérdései a magyar történeti irodalom tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lipák, Tibor Bővített vázlat egy nagyobb munkához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Litkei, Katalin A természetes szám fogalmának kialakítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Rudolfné A földrajzi fogalmak tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lukács, Imre Valóságlátás a mai magyar parasztirodalomban - (Sánta-Galgóczi-Galambos műveiről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Zoltán Polgár község földrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukácsi, László Lukács László költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lux, Ilona Deák és a konzervatívok. Az 1840-es évek első felében (1841-1844). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Láng, Róbertné Programozás a magyar nyelv tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, László Németh László nőalakjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, György Az orosz állam szervezeti változása a 17-18. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinc, Sándor A gümőkormentesítés közgazdasági és közegészségügyi jelentősége. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Lőrincz, Albertné Közösségi művelődés a művelődési házakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madar, Éva A vegyipar fejlődése Szolnokon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Madarász, Klára D'Annunzio magyarországi fogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Erzsébet Comenius elgondolásai a munkára neveléssel kapcsolatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Lászlóné A baromfiipar a századfordulótól a felszabadulásig a szentesi baromfifeldolgozó vállalat településének története és fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyary, Ferencné Pilisvörösvár és környéke településföldrajza és gazdasági élete. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Magócs, Erzsébet Babits l' art pour l' art művészetének jellege, annak szubjektív és társadalmi gyökerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Anita "Egy vergődő lélek" - A személyiségfelbomlás Cholnoky László prózájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Major, Imréné A környezet károsító hatása az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majsáné Iván, Gizella A rabszolga munkaerő alkalmazásának néhány kérdése a XVIII-XIX. századi Latin-Amerikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makrai, Andrea "Ímé, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit" - Értelmezések Nádas Péter a Bárány című szövegére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mancza, Eleonóra Gyakrabban előforduló tanári magatartásformák vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Margittai, Gábor A ritmuskényszer esztétikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markó, Ágnes Übungstypologie zur Wortschatzarbeit. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marosy, Sarolta Logikus gondolkodásra való nevelés a számtan órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matusich, Mária Schillers Dramen in Ungarn im Spiegel der Zeitgenössischen Presse (1920-1940). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matuska, János Egyenletek közelítő megoldása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mayer, Péter A magyar uralkodó osztályok és a középosztály fejlődésének problémái a Huszadik Század című folyóirat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Andrásné Czakó, Anna Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi, Erzsébet Csanádapáca település, és gazdaságföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Medgyesi, Mária Jane Austen és nőalakjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Medvegy, György Szabályos sokszögek szerkeszthetősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Meggyes, Miklósné Adalékok a SZIM Esztergomi Marógépgyára történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megyeri, Rezső A román hadsereg felszabadító harcai Hajdú és Szabolcs megye területén 1944-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meskó, Klára Kinga Félegyháza társadalma a XVIII. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik, Hajnalka Az óvodai nevelés kialakulása, fejlődése Magyarországon 1828-tól 1867-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mike, Jánosné A novellaíró Kosztolányi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklódi, Ferencné Nagy László a magyar gyermektanulmány megalapítója és a közoktatási reformtörekvések képviselője. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miklós, Magdolna A televíziós játék műfaji sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikulásik, Jolán A kecskeméti ásatások magyar emlékei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mintálné Tamás, Rita Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Minárovits, Gáborné Olvasóvá nevelés a napközi otthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mocsai, Zoltánné A sematizmus kérdése a felszabadulás utáni próza irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mocsáry, Balázsné 6-10 éves tanulók önismerete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Moczar, Albert Karikás Frigyes. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohos, Sándor Szabó Lőrinc lírája 1926-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mokos, Lajos Soltvadkert természeti és gazdasági földrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, László Számítógépek az általános iskola statisztikájában. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Dezső Az öcsödi Kossuth Termelőszövetkezet története 1957-1966. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Lajos A kettős bűnhődés motívuma Arany János balladáiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Mária Németh László angol és orosz irodalmi érdeklődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Ruck, Judit A pályaorientáció önismereti tényezői (7.osztályos tanulók vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Movik, Angéla Kolozsvár irodalmi élete 1790-1830-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Moór, Magdolna Tapolca gazdasági élete. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mucsi, József A XVII. századi francia klasszikus tragédia Magyarországon (Corneille). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muhari, Zoltánné Rossz gyerek a mai iskolában? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Muszka, Lajos E. T. A. Hoffmann: "Die Elixiere Des Teufels" Analyse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mák, István Választások Nagykamaráson 1920, 1922 és 1926-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Attila Gyermek- és ifjúságvédelem : esettanulmány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Ferenc A gerelyhajítás alaptechnikájának programozott oktatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Imre Jotengrit - A rábaközi sámánok szellemi hagyatéka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Zoltánné Kemény Zsigmond és történeti forrásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Méhes, Sándorné Térképészeti ismeretek tanítása az 5. osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ménesi, Katalin Die Funktion der Monologe im Drama „Don Carlos”. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mész, László A modern történetfilozófia kialakulása. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Mészáros, Sándorné A pályaválasztás motivációi a csanyteleki általános iskola VIII. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mézes, Tibor A klasszikus gyarmatbirodalmak bomlási folyamatának nemzetközi feltételrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móniné Urbán, Magdolna Vállalkozások története és jelene. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mónus, Ferenc A hódmezővásárhelyi református gyülekezet élete a felvilágosodás korában (1699-től 1810-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mózes, Ernő Kunszentmiklós mezőgazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, Béla Egy tanuló személyiségének vizsgálata. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Barnabás Pozsonyi szobrászat a Donner és Messerschmidt közti időkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Csabáné A debreceni elemi oktatás kialakulása és fejlődése a 17-18. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ferenc Az esztétikai nevelésről. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, István A szegedi demokratikus ifjúsági mozgalom történetéhez (1944. október 11.-1948. március 15.). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Jolán A "de” kötőszó használata Juhász Gyula verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, László Magyar hadifoglyok a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Sándor Humanismus in den Buchenwald-Romanen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor Literatur und Politik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Valéria Nagy Ignác munkássága az 1840-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Vera A Csanád Megyei Nemzeti Bizottság politikai tevékenysége 1945-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna Környezetvédelmi feladatok és követelmények oktatása a földrajz tantárgy keretében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Fehér, Rózsa Mesterségesen nevelt fácánok kihelyezésének és elvadításának problémája a lenesi fácántelepen. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Nagyné Seres, Magdolna 6. osztályos biológia tankönyvben szereplő összefüggések feltárása, struktúrájának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, József Az Orosházi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1967. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, László Röszke történelme. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Neményi, Szilvia A pedagógus személyisége az irodalomban : /Dr Pável Ágoston pedagógia nézetei/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Niedermüller, Géza A szabadidő eltöltésének lehetőségei falun. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyárasdy, Lászlóné A százalékszámítás tanítása az általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, Gyula A dunai vasmű építésének gazdasági előzményei és szükségessége, az építés "hőskora", létrehozásának körülményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri, Margit Iskolai demokrácia a tanulói vélemények alapján. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh, Erika Török Sophie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Ferencé Veres Péter parasztábrázolása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Klára Sütő András: Csillag a máglyán című drámájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Zoltán Dsida Jenő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh-Krisztin, Tibor Különböző összetételű keveréktakarmányok granulálhatóságával kapcsolatos tapasztalatok a szentesi Erőtakarmánygyárban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

nincs, megadva Baja város monographiája. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

nincs, megadva Descartes és Szent Tamás. Különös tekintettel az ismeret-elméletre. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

nincs, megadva Iszkaszentgyörgy természeti és gazdasági földrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

nincs, megadva [Kísérletezés földrajzórán]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olasz, Ferenc Juhász Ferenc költészete a személyi kultusz éveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oltyán, Lajos Az öntevékenységre nevelés helyzete Szentes város és járás, illetve Csongrád város néhány úttörőcsapatában és középiskolás KISZ szervezetében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, János Az "Artamanovok" elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Miklós Nagy István (Pályakép). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláhné Utassy, Erzsébet Szakköri feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ormos, Zsuzsanna Kemény Zsigmond forráshasználata és forrásmotivációi (A Zord idő c. regénye alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Osváth, Sándor Nagy Októberi Szocialista Forradalom tanítása a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egységéről; harc a politikai és akcióegység megteremtéséért. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ozoli, Katalin A janzenizmus nyomai a szombathelyi Herzan-könyvtárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pajor, József Pedagógusok továbbképzése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palatinus, Éva Die Widerspiegelung Des Lebens In Der Sprache Der Romane Erwin Strittmatters. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotai, Ernő René Felnőttnevelés, oktatás, képzés a büntetésvégrehajtási intézetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap, István Az alapvető úttörő közösségek önkormányzati szerveinek szerepe az öntevékeny közösségi élet megszervezésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Istvánné Adalékok a pedagógus pálya presztizséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papdi, Sándorné Kiskunfélegyháza története 1945-1960 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp, Anna Etikai kérdések Kosztolányi kései költészetében - Hírlapi etikett alapján, a válságfilozófia kérdéskörébe ágyazva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Gyuláné A Szegedi Radnóti Miklós gimnázium története. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Papp, Imréné A magyar nyelvtan /részletesen a helyesírás/ tanítása az általános iskolák 5-S. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Lajos A képalkotás és nyelvi kifejezőeszközei Kosztolányi Dezső novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Magdolna Olaszország hadbalépésének körülményei a második világháborúban és visszhangja a hazai sajtóban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Tibor Ójapán versformák adaptációs lehetőségei a kelet-közép-európai irodalmakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zoltán A tipus és jellemábrázolás kérdése az irodalomelméletben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Istvánné Nagykáta gazdasági és kultúrális élete : a bejáró dolgozók problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki, Ildikó Brazília képe a XIX. századi Európában német és magyar írások alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paál, István Elidegenülés és magány a modern nyugati drámairodalomban (Arthur Miller drámáinak elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perlerné Bencsik, Zsuzsanna Az orosz imperializmus a legújabb szovjet kutatások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perényi, Rezső Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Peszeki, Dr. Lászlóné Tompa Mihály világképe - A szabadságharc bukása utáni lírájának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethő, Zoltán A magyar püspökök oklevéladó tevékenysége a XIII. és XIV . században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petres, Pál Baja története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Petri, Zsuzsanna Szeghalom munkásmozgalma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovay, István A Gömbös-kormány megalakulása és belpolitikája 1932-33-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petró, András Az iskolareform tükröződése a Köznevelésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pikó, András Apponyi Albert és a magyar konzervatív nacionalizmus kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pilhoffer, Ferenc A nagy létszámú általános iskolák szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai, Rebeka Vésztő község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pogány, Márta Tolsztoj hatása Juhász Gyulára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Sándor Wesselényi és a nemzetiségi kérdés. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Polner, Zoltán Zenei kompozíció, Thomas Mann "A Buddenbrook-ház" c. regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polner, Zoltán Zenei kompozíció, Thomas Mann "A Buddenbrook-ház" c. regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polner, Dr. Zoltánné Az amerikai polgári életforma csődje Arthur Miller drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pomázi, Petra Ember és Isten - A kapcsolat megteremtésének formái, lehetőségei és szerepe József Attila költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb, Judit Bródy Sándor hatása Ady Endrére (Párhuzamok és hasonlóságuk életútjukban, életművükben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pornói, Károly Az értelmiség és a pedagógus szakszervezet a demokratikus átalakulásban 1945-től 48-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posta, István Kölcsey Ferenc történelemszemléletének fejlődése a Töredékek a vallásról című mű megírásáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozderka, Pál A mesterséges termékenyítés lehetőségei termelőszövetkezeti pulykaállományban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Prekop, Sándor Az erkölcsi szokások jelentősége és kialakulása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pribojszky, Michael Faust und die Tragödies des Menschen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Právics, Mária and Szudolszky, Zsuzsanna and Varjú, Margit Hazaszeretetre és honvédelemre nevelés 1945 előtt, a Magyar Pedagógia és a Néptanítók Lapja c. folyóiratok tükrében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Purzse, Etelka Mikszáth dzsentri-ábrázolásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, Lajos A család szerepe a nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Putnoky, Istvánné A család és az iskola tartalmi együttműködése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pál, János Áprily Lajos költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Lidija Csillagászati motívumok Baka István verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Mária Kecskemét a török hódoltság korában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálfy, Erzsébet A magyar irodalom és nyelvtan tanításának módszertani kérdései a dolgozók általános iskolájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás, Anna Anyanyelvoktatás és kulturális lehetőségek a jugoszláviai Baranya megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, János A pályaválasztás motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, Nóra Il ritorno dello straniero. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, László Lélektan. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Dr. Emilné Palladius Rutilius Taurus Aemilianus De Re Rustica című munkájának első könyve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Ferenc Csallóköz. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Pásztor, Mihály Jókai és Petőfi szakítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Éva Gabriella Adalékok a manipuláció megítéléséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pásztori, Veronika Albert Camus en Hongrie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztorné Halász, Ibolya Pest megye iparának helyzete különös tekintettel az elmúlt 5 évre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pék, Éva Az "éneklő hangsúly" és néhány csoportos hangsúly Győrtelek község nyelvjárásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes, Miklósné Landeskunde im Fremdsprachenunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, László Filmművészetünk irodalmisága (A magyar irodalom és a magyar írók részvétele filmművészetünk fejlődésében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, Vilma Az Erzsébet Nőiskola és a Pedagógium története 1910-1928-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Péter Sándorné Magyar, Katalin A gyermek ábrázolása Gelléri Andor Endre novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pókász, Endre A centralisták nemzetiségpolitikai és Kelet-Európa koncepciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pöltl, János Geometriai feladatok basic programja a háromszög. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Püski, Gábor Szabó Dezső irodalmi munkássága fellépésétől 1920-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Püski, Imre Móricz Zsigmond dzsentri-ábrázolása regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Racskó, Gyuláné Babits Mihály Jónás könyve című művének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Racsmány Mihályné Baji, Mária Gyula munkásmozgalma 1919-1929. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rada, János Szentlőrinckáta gazdasági fejlődése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Radnóti, László "Der Zauberberg" und die "Weissen Schatten". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Radóczi, Katalin A gimnáziumi tanulók pályaválasztásának szociálpszichológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rakita, Ildikó Az 1918/19-es forradalmak nőírói szemmel - Tormay Cécile: Bujdosó könyv és Ritoók Emma: A szellem kalandorai című művek elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ratkó, Margit Radnóti Miklós költészetének emberközpontúsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Regölyi, Zsolt Die Sprachreinigenden Bestrebungen in 18. und 19. Jahrhundert. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rendes, Béla A társadalmi fejlődés régi és új erőinek harca Comenius: Didactica Magna c. művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rubovszky, Rita Pilinszky János mint az ikon-lét költője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Ibolya Jókai és Vas Gereben reformkor ábrázolásának összevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ráczné Gálik, Márta "A tanítónak nem gratulálunk amiért oktatja, hogy kétszer kettő négy. Gratulálni ahhoz lehet, hogy ezt a szép mesterséget választotta.” Némann Valéria. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rádi, Dezsőné Móra Ferenc: „Engem Félegyháza tett íróvá...". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rásó Mihályné Magyar, Mária A Nádudvari fazekasság munkamenete és szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rója, István Makó idegenforgalma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Római, Béla Patosfa és környéke népi táplálkozása. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Rónai, Tamás Adalékok a Nyilas Mozgalom tömegbázisának kérdéséhez Budapesten (1939-1941). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Zsuzsanna Szövegszerkezeti vizsgálatok a kétmondatos újsághírekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salfay, István Enying község újkori története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Salfay, István Nyelvi kifejezés a szinkronfilmben különös tekintettel a szinkronfilmek magyar-német-angol-francia összefüggéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkady, Sándor Az Isten viselőse - Ady vallásos lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schadl, Zita A Kecskeméti Katona József Gimnázium története a két világháború között. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schauer, János A Bajai Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1960-1968. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schulcz, Hedvig Vajda János filozofikus költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schvób, Péter A tanyai tanulók hátrányos helyzetének felszámolása érdekében alkalmazott formák és módszerek 1950-től napjainkig (Bács-Kiskun megyei tapasztalatokról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebesi, Judit Az 1934-es marseillei merénylet sajtó és országgyűlési visszhangja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén, Ildikó A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebők, László Különböző borjúnevelési módszerek eredményeinek összehasonlítása adott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Sebők, Mária Az Új Nemzedék c. napilap a "keresztény kurzus" időszakáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, József Gorkij útja a népmeséktől a szocialista szemléletig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, László Tompa község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sidor, Miklósné Zöldségtermesztésünk és konzerviparunk gazdaságföldrajzi feltételei. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simon, Mária Geometria tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simon, Tünde Speciális gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Gyula Gróf Apponyi Albert iskolapolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Judit Nagy László költészetének motívumrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Sutus, Etelka Egy település (adott társadalmi egység) művelődési folyamatainak tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simó, Attila A katonai tevékenység akaratfejlesztő hatása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sinka, Hilda Az implicit mondatkapcsolás vizsgálata egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sinka Pálinkás, Károly A fertőtlenítés jelentősége az állattenyésztésben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Sipos, Edit A személyiségformálás tudatosságának növelési lehetősége a szociometrikus teszt alkalmazásával a büntetésvégrehajtásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Ilona Az angol polgári forradalom a magyar nyelvű történeti irodalom tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somfai, Lászlóné A forgástestek ábrázolására való áttérés pszichológiai és didaktikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Anikó Németh László hőseinek fejlődése regényei tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi, Julianna A buddhista művészet Indiában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi, Margit A határozott névelő és a személynév kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soproni, Olivér A magyarországi török művészet helye a török művészettörténetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soór, Margit Kecskemét város belterületi fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Soós, Kálmánné A Mezőtúri fazekasok szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Spolár, János A pedagógusok helyzete és munkája Pécs általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sprőber, Péter Gerhart Hamptmann: Bahuwarter Thiel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stadler, Jenő 13-14 éves tanulók erkölcsi ítéleteinek sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steigervald, Éva A dolgozók helyzete Gyulán az 1929-1933-as gazdasági válság idején. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Stenger, Gizella Aranka Az új Zrinyiász - Mikszáth Kálmán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sticklné Rábai, Márta Az idill és a halál Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stolczenberger, Cecília Egyenletek közelítő megoldása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suba, János Tolna vármegye története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Surinásné Tóth, Olga Zenei nevelésünk problémái az általános iskolák felsőtagozatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabaditsné Vincze, Angéla A Dél-Alföld tanyásgazdálkodásának történeti fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Ferenc A mártélyi Fürst Sándor MTSZ szakosított szarvasmarha telepének mobil takarmányozási rendszerének üzemi tapasztalatai. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szabó, Istvánné A gyermek- és ifjúságvédelem múltja, kialakulásának szakaszai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Borbála A tanulók erkölcsi ítéletének sajátossága kisiskolás korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ede A zenei kompozíció szerepe Csáth Géza novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István A Vasárnapi Újság nyelvészeti és néprajzi cikkeinek bibliográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Judit A magyar puritánmozgalom angol kapcsolatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, János A tudományosság elvének fontossága az elemzés fő mozzanatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Kázmér A Tavern-rejtélyről.... Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lajos Makó közigazgatása a város felszabadulásától az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásáig - 1944.szeptember 26-tól 1944.december 22-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Sándorné A Kecskeméti Katona József színház szerepe az új magyar darabok színrevitelében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Imréné Balaton, Izabella Kaffka Margit regényei hősnő-típusainak összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Máté, Zoltánné A hangjelölés problémái helyesírásunk mai szakaszán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabóné Vona, Krisztina Előtérben a minőség- Minőségfejlesztés az óvodai nevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Györgyné Babits humanizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalavári, György A vegyes életkorú KISZ alapszervezeti rendszer működésének néhány kérdése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, András A számtan tanítása a részben osztott iskolák önálló foglalkozásain. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Imre Hódmezővásárhely monográfiája. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalay, Lujza Tóth Árpád költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmáry, Györgyné Illyés Gyula költészete az 1950-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmáry, Györgyné Illyés Gyula költészete az 1950-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szebegyinszki, Györgyné Adatok a serdülők erkölcsi arculatának pedagógiai-pszichológiai megismeréséhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szegfű, Imre Ady Endre magyarsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemerédi, András A magány problémája a modem nyugati drámában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szendi Horváth, Margit Kisfaludy Sándor "Csobánc" c. regéjének elemzése. Other, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai, László Egy általános iskola társadalmi kapcsolatai - A hajdúböszörményi 5. sz. Általános Iskola társadalmi kapcsolatainak fejlődése és rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenyánné Bódis, Márta A család és iskola együttműködésének formái és továbbfejlesztésének feladatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szerb, György Gyoma vízföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szerdahelyi, Zoltán Magatartástípusok a legfiatalabb magyar prózában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerencse, Erzsébet Modern növényélettani problémák a népművelésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szigeti, Ferenc A személyes névmási határozószó. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Gabriella Fejezetek Magyarország idegenforgalmából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Éva Radnóti Miklós költészete a műfordítások tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyiné Katona, Edit Békés megye thermál-idegenforgalma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szirtes, Gábor Katona József és Vörösmarty Mihály drámái és a német klasszicizmus (összehasonlító vizsgálat). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szokonya, Éva Sidonius levelei III. könyvének fordítása és magyarázata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sztrapák, Ferenc A funkcionális mondattani magyarázó elv az irodalmi művek elemzésében (egy műelemzési kérdés kidolgozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szujkó, Margit Modus-attractio a klasszikus latin nyelvben (M. T. Cicero: Cato Maior de sen c. műve alapján). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szuromi, Pál Egy diptyhon keretein belül Mednyánszky László festészetének pszichológiai-etikai kérdéseihez. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó, István Hamvas Béla kritikai munkássága (1919-1940) és a magyar szellemi élet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szász, Tibor A légvédelmi tüzérek távolságbecslés katonai neveléslélektani vonatkozásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szászfalvi, Lászlóné Játék a színekkel egy tanyai iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szászfalvi, László Bélmegyer. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szécsenyi, Livia Csokonai első pályaszakasza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Ferencné Esze Tamás és a kuruckor. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szécskai, Edit A dzsentri ábrázolása a XIX. szd. elejétől a századfordulóig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Jánosné Egy általános iskolai felsőtagozatos osztály társas-közösségi kapcsolatainak változása a család és iskola együttműködésének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Katalin A nő helyzete a századelő Magyarországán (Kaffka Margit motívuma). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, Ernő Teljesen gépesített takarmánykiosztás egy adott üzemen belül. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szöllősi, Zoltán Hízómarhák takarmányozása a telekgerendási Vörös Csillag termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szöllősy, Izabella Damó Oszkár a szegedi újságírás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szörényi, Árpád Az egyéni bánásmód szerepe a nevelőotthoni gyermekek személyiségének fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Attila Die deutsche Gesellschaft in den Letzten Jahren der Weimarer Republik in den Romanen Hans Falladas. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Zoltánné Cegléd és Kossuth. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szür, Béla Hagyományos és ketreces malacnevelés állathigiéniai összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szőke, Antalné Alpár község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőke, Ella Római rabszolgafelkelések. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Ferenc A tej- és hústermelés elemzése termelőszövetkezeti tehenészetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Sádt, Ede A színek szerepe Ady költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sághy, Ilona A nők problémája Kaffka Margit műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sári, Györgyné A tanulás segítése a nevelőszülői felügyelői tevékenységben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sári, Ilona Szeged szabad királyi város közigazgatásának története alapítástól az 1900-as évekig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sári, József Justh Zsigmond Kiválás genezise elmélete és írói gyakorolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, János A Jászberényi járás közoktatásának fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközy, István Paraszti témájú regényeink 1956 után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sármási, Márta Bács-Kiskun megye idegenforgalma. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sáska, Éva A földrajzi /ok és okozati/ összefüggések feltárása a б.-os földrajz oktatásában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Síposné Garányi, Márta Egy 5. osztály társas-közösségi kapcsolatainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sódar, Dr. Mihályné A naturalizmus és Móricz Zsigmond. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Südy, Györgyné Bálint György, a kritikus és publicista. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Ferenc Schopenhauer hatása a századvég magyar lírájára (Különös tekintettel Vajda, Reviczky, Komjáthy költészetére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Irén Szegedi III. kerületi Állami Szent Imre Herceg Polgári Fiúiskola szociográfiája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Takács, Miklós A katonai hivatásra való nevelés feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talpas, István Tanulmányok az osztályfőnöki tevékenység témaköréből és annak dokumentálása a tiszthelyettesképzés során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamasek, Józsefné A váci munkásmozgalom fejlődése (1900-1919). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tar, Margit Jónás Könyvének mondatszerkezeti sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarnai, Tiborné Gelléri Andor Endre (1908-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tary, Gábor Derekegyháza község és déli határának topográfiája és településtörténete. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi, Emilia Arany László. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi, László Lenin nemzeti, nemzetiségi koncepciójának fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi, Tamás Adalékok a budapesti XV. kerületi Madách Imre Általános Iskola történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, István Az általános iskolai matematika tanterv korszerűsítése és bevezetésének tapasztalatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tegzes, Lászlóné Mondattani vizsgálatok egy hároméves gyermek nyelvében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Telek, Judit A barokk zene kezdetei Itáliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tengerdi, Angela Salamon Ernő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompa, Tibor A Héttől a Nyugatig : /А századforduló folyóirat kísérletei/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Trippon, Sándor Tógazdasági haltenyésztés a biharugrai halgazdaságban. Komplex hasznosítás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Trozner, Dorottya Komplex matematikaoktatási kísérlet az alsó tagozatban:vizsgálódás a halmazelmélet és logika területén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turcsak, nincs megadva Egy 16. századi angol dráma keletkezése, kritikatörténeti áttekintése, elemzése, és magyarországi recepciója. William Shakespeare: Titus Andronicus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsik, Mária Harta története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Turi, Andrásné A pedagógus hivatástudatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turi, László A "Principa Mathematica" *4 és *5 fejezetének tételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turpinszky, Miklósné A tudományos gondolkodás kialakítása a biológia órán - középiskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turóczi, Bertalan A történelmi regény fejlődése Jósikától Móriczig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tyukodi, Irén A diósgyőri vaskohászatot kialakító természeti-gazdasági-társadalmi tényezők. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tímár, Ella Az endrődi iskolák története 1730 - 1945. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Zsuzsanna Pszichológiai megfigyelő dolgozat A dolgozat a Petvai Sándor 5.c osztályos tanulóiról készült. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, András Thury Zoltán a Szegedi Naplónál (1891-1892). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gabriella A 2008-as gazdasági világválság hatása Izland gazdaságára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dr. Imréné A siket tanulók személyiségének vizsgálata érzelmi kötődésük tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Irén Juhász Gyula tájszemlélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, József Móra Ferenc és a szegedi irodalmi élet 1900-1920-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mária Veronika Catullus epigrammái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Sarolta A szellemtörténeti irányzat kérdéséhez a magyar irodalomtörténetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Valéria Katalin A használható tudás fejlesztése a természettudományokban - az angol példa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Kovács, Tamás G. I. Uspenskij: Razorene. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Korcsik, Anna Családi életre nevelés 6-10 éves korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Virág Az Érdekes Újság 1913-tól 1919-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Túri, Katalin A családi harmónia hiányának megnyilvánulásai a veszélyeztetett és az állami gondozott gyermekek személyiségfejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tüske, Tamás József Attila költészete a jungi archetípus tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Uhrin, Tamás A szexuális nevelés problémái. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Ungor, Zsuzsa A készségfejlesztés lehetőség az alsó tagozat óratipusain belül. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Utas!, István József Attila bús és szegény szavának stilisztikai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

V

Vanó, István A magyarországi régészeti kiállítások történetéből (kiállításelmélet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gusztáv Ismerkedésem a Gordon módszerrel. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Mária A beszédműveltség fejlesztése a napköziben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Gabriella A Csongrádi Vízlépcső és gazdasági jelentősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Lórántné A Kincskereső felhasználása a magyar nyelv és irodalom tanításához. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Mária Kecskemét a hódoltság alatt. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Mária Kecskemét gazdasági helyzete a XVIII. században. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Sándor Vajda János ars poeticája és költői önarcképe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varjú, Jánosné Szemléltetés és szemléltető eszközök az általános iskolai számtan és mértan órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varsányi, Gyula A törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varsányi, Zoltán A feladatlapos módszer pedagógiai-pszichológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Istvánné Németh László nőalakjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Józsefné Ady szimbólizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass I., István Radnóti Miklós költői fejlődése 1935-36-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vető, Ágota Die Komparation syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben in gleicher Funktion. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viczián, Klára Krúdy Gyula: Ál-Petőfi című regényének elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidáné Baranyi, Mária A közösség értékrendje. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vidéki, Imre Móricz Zsigmond és a munkásosztály. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki , Imréné A költő Kaffka Margit. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vilisics, Ilona A szonett műfajának újraéledése és tematikai kiszélesülése a két világháború között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Villányi, Józsefné Gondolkodási hibák az általános iskolai matematikaórákon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág, Dávid Szeged város ellátása 1918-1919-ben : a lakosság ellátásának története 1918. november 1-től 1919. április 15-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, József A játék nevelő jellege 11-13 éves korú gyermekeknél című szakdolgozat statisztikai anyaga. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Visontay, Ernő Madách Imre lelki válságának társadalmi gyökerei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vlasics, Sarolta Az egyéniség szerepe Sarkadi Imre drámáiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vámos, László Békés város helye, szerepe, fejlődése és népességének alakulása. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vámossy, Ágnes A törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Józsefné Egy közösség (ifjúsági szervezet) alakulásának nevelésszociológiai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi, György A periférikus látás. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Váriné Feró, Mária Családgondozói feladatok a pártfogói tevékenységben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várnai, Rupertné Az 1929-1933-as gazdasági válság hatása Szolnokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Károly Móricz Zsigmond drámai művei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, László Juhász Gyula formavilága (1899-1906). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Wahl, György Földosztás Mohácson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Waldmann, Dr. József A technikai fejlődés hatása az ember általános műveltségére és szakképzettségére (A Szegedi Kendergyárban végzett vizsgálatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Warga, Lászlóné Németh László drámahőseinek etikai magatartásformái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wágner, Anna INZSENYER-FORTRAN fordító. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelenka, Károly A katonai szokásrendszer jellemformáló szerepe. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zeller, Károly A hajdúk kialakulásától - az osztályszövetség létrejöttéig a Bocskai szabadságharcban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zemplényi, Lászlóné Az eleki parasztság táplálkozása a századfordulón. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigmond, Albertné Kaposvár ipara. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zsigmond, Zsuzsanna Babits az erkölcsi feladatvállalás előli menekülése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigó, József Törtek tanításának módszertana. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsiros, József A Békéscsabai Kisegítő (gyógypedagógiai) Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsolcsák, Sándor Iparvállalat termelésének ütemezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsuffa, Istvánné Tudásszintmérés gépi feleletválasztó teszttel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros, Ágnes Juhász Gyula versmondatainak költői kifejezőeszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zuró, Józsefné A mezőladányi általános iskola aktuális pedagógiai problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zákányi, Judit Az érdeklődési körök és a napközis klubrendszer viszonya egy kísérleti általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zékány, Gabriella Az írásvetítő transzparens és alkalmazása a földrajztanításban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Á

Ákos, Róbert Algebrai ismeretek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árdánházi, Tiborné A Magyar Tanácsköztársaság győzelme 1919. március 21-től augusztus 1-ig. Kiskunhalas városban történt forradalmi tevékenység a Tanácsköztársaság idején. 1919 március 21-től augusztus 5-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Édes, Lászlóné Az igazgató szerepe és feladatai a helyi tantervek készítésében, a tantervkészítés logikája. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Érsek, Zoltán Számítástechnikai szakköri tematika az általános iskola 5. osztálya számára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ó

Ótott, Ildikó Adalékok a magyarországi puritanizmus történetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ő

Őz, Ferenc A nagykamarási "Ságvári Endre" Termelőszövetkezet története 1949-1965. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 23:11:39 CEST.