Item where department "nincs megadva" and date of item 1992

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É | Ö
Number of items: 301.

A

Almási, Mariann (1992) Az esztétikai és művészeti nevelés lehetőségei oktatási rendszerünkben /óvodától-általános iskoláig/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andáné Vastag, Andrea (1992) A katolikus egyház és a művelődés a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Angyal, János (1992) A krízis és agresszió vizsgálata egy nevelőotthonban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Annus, Gábor (1992) Mikes Kelemen Erdély-képe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arrasz, Imréné (1992) Az elítéltek munkára, munka által történő nevelésének szükségessége, illetve lehetősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Balogh, Anikó (1992) Étkezési szokások egy térség életében : Szikszó. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, János (1992) Folyamproblémák és algoritmusaik áttekintése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Szilvia (1992) Mezőberény iskoláinak története 1723-tól 1950-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banga, Sándor (1992) Eszköznyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barcza, Erzsébet (1992) Kőrösi Csoma Sándor élete és munkássága egy francia tudós szemével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricsa, Enikő (1992) A XX. századi abszurd dráma Ionesco és Mrozek művein keresztül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkóné Márton, Margit (1992) Gulyás Pál : kölcsönhatások és motívumok Gulyás költészetében a Németh Lászlóhoz írt levelek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barthos, Lehel (1992) Vonalas ábrák közelítése poligonnal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Batke, László (1992) Család és iskola kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bege, Norbert (1992) Tárgymodul visszafordítása assembly forrásszövegre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benyőcs, Viktória (1992) Egy osztály tanulói-társas szerkezetének szociálpszichológiai vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertók, Attila (1992) Hálózati fogalomtár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Besenyi, Klára (1992) A Salome-motívum jelentkezése a századfordulón a képzőművészetben és az irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blum, László (1992) Criss-cross módszer lineáris programozási feladatok megoldására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodrossy, Levente (1992) Metanotróf baktériumok izolálása Szeged környéki termálvizekből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdánffy, Csaba (1992) Gondolatok az értelmi fogyatékosok neveléséről, a társadalmi integráció helyzetéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bojtor, Judit (1992) Az alternatív pedagógiák jelentőségéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bondor, Csaba (1992) A váci Tiszthelyettesképző Iskola múltja, jelene. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borus, Gábor (1992) A Viharsarok című lap repertóriuma 1954. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bradács, Andrea (1992) Jegyzetek a katolikus nőnevelés történelméből (Fejezetek a Svetits Intézet történetéből). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujwicka, Izabela (1992) Jókai Mór lengyelországi recepciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányainé Gilicz, Ágnes (1992) Gondolatok egy vásárhelyi pedagógus életútjáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Katalin (1992) Betéttevékenységek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bővíz, Béla (1992) 0-1 egészértékű programozás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csengődi, Márta (1992) Szó- és alaktani vizsgálatok a vizsolyi biblia egy részletéből. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernák, Zsolt Sándor (1992) Eljáráscsomag fák szemléltetéséhez MS-WINDOWS operációs rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csigi Imréné Pánya, Ildikó (1992) Heine iróniája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csutár, Éva (1992) A Baksay Sándor Gimnázium története a két világháború között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czagány, Sándor (1992) Eljáráskészlet a HP 7475-ös plotter vezérléséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani, István (1992) Elítéltek alkalmazkodása a börtönkörnyezethez. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dezső, Zsuzsanna (1992) Az esztétikai - művészeti nevelés problémái az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Attila (1992) A francia felvilágosodás filozófusainak nevelésről alkotott elméletei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dinnyés, Péter (1992) Termelési adatnyilvántartó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Drubics, Erzsébet (1992) Erziehung und Bildung im mittelalterlichen Europa insbesondere in Deutschland. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Károly (1992) Költői énkeresés Ladányi Mihály költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fabó, László (1992) A nevelés gondolatának megvalósulása Tessedik Sámuel pedagógiájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Andrea Éva (1992) Az álom - Sigmund Freud és Krúdy Gyula álomfejtései Ferenczi Sándor kiegészítő tanulmányának ismeretében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Judit (1992) Cigánykerék. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas, Zoltán (1992) Az eligazodás módja, a túlélés lehetősége a nevelőotthonból kikerülve. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Nagy, Katalin (1992) A számítógépesítés problémái a közművelődési könyvtárakban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fellegváriné Priskin, Terézia (1992) A román nemzetiségi oktatás helyzete, különös tekintettel a Gyulai Nicolae Balcescu Gimnázium történetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi, Bernadett (1992) Kecel község könyvtárügyének története a kezdetektől napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferge, Rita (1992) Általános művelődési központ Sármelléken. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Flaisz, Anita (1992) A "belátás" magatartásának kudarca és diadala Németh László Égető Eszter című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fritz, Anikó (1992) Diósberény község fogadott ünnepei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fáy, Róbert (1992) Az "GYERMEKTÜL" az "SEGEDELEM"-ig az "VAYNY"-tól az "VEER"-ig : nyelvtörténeti kalandozások a Jókai-Kódexben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gacs, József (1992) Véleménykutatás az elítéltek körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gacsalné Tolnai, Anita (1992) A cselekvés iskolájának története 1929-1944. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gallyas, Igor (1992) A perbeli képviselet és az ügyvédi hivatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garami, Veronika (1992) Erkel hagyományok Gyulán 1945-1991. Other, József Attila Tudományegyetem.

Gazdagné Kassai, Szilvia (1992) Visszaeső bűnözők és gyermekeinek kapcsolatának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gecse, Zoltán (1992) A Cipőipari Műszaki Szakközépiskola és 641. számú Szakmunkásképző Intézet története (1944-1985 között). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellénné Egri, Éva (1992) Németh László nőábrázolása néhány regényének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergácz, Katalin (1992) A robotkar kinematikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gila, Gabriella (1992) Németh László nőalakjai: Gyász, Iszony. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gimesiné Szokol, Emese (1992) Az erkölcsi fogalomismeret és a magatartásban való alkalmazása az 5-6. osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gonda, Judit (1992) Kommunikációs és szociális képességfejlesztés az általános iskola első éveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grób, Ildikó (1992) Zenehallgatás, zenelátás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Grünvald, Anna (1992) Egy gyakorlatközeli pedagógia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás, Krisztina (1992) A szűcsmesterség szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyarmathy, Zsolt (1992) A gyulai általános iskolai diákotthon története /1963-1987/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győző-Molnár, Ágnes (1992) Kiss Bálint pedagógiai munkássága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gácser, Józsefné (1992) Gondolatok a pártfogói munka hatékonyságának fejlesztéséről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gémes, Renáta (1992) A gyermekek iskolai komfortérzésének és értékorientációjának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gévai, Imre (1992) Kazinczy Ferenc megítélése az 1920-30-as években. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Halbaksz, Klára (1992) Megvalósuljanak-e az utópiák? (Szathmári Sándor Kazohinia című művének elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halustyik, Éva (1992) Szeretnek-e a gyerekek iskolába járni? (Az iskolához való viszony vizsgálata). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hatvani, Csaba (1992) A „Hatékony elemezhetőség” matematikai fogalmának természetes nyelvekre való alkalmazhatóságáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Erika (1992) Kistelek ё-ző nyelvjárása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Ildikó (1992) Drámaesztétikái gondolattöredékeк Ben Jonson; Volpone, avagy a pénz komédiája című darabjának dramaturgiai elemzése kapcsán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Márta (1992) A nevelőotthonban elhelyezett gyerekek viszonya a családhoz. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hock, László (1992) Betegnyilvántartó adatbázis a Balatonfüredi Állami Kórház Izotóplaboratóriuma számára. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák, József (1992) Véges és kombinatorikus szimplex algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horti, Gábor (1992) Függetlenség vizsgálata információs rendszerekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hortobágyi, Márta (1992) Romantikus jegyek és a nemesi életérzés válsága Vörösmarty A két szomszédvár c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hortyi, Sándorné (1992) A sárszentágotai általános iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Attila (1992) Az Emberi Jogok Európai Védelme a 10. cikk esettanulmányain keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Péter (1992) A NOVELL lokális hálózat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Edina (1992) Az Egri csillagok című házi olvasmány feldolgozásának módszerei az általános iskola VI. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, György (1992) A kézírás felismerés problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Kálmán (1992) Gyakoriságszótár készítése magyar nyelvre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zoltán (1992) A magánelzárás fenyítés pedagógiai, nevelési hatásainak tapasztalatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Háláné Ágoston, Edit (1992) Családi szocializáltság állapota egy mikronapközis csoportban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Idovika, Sándor (1992) Emberismeret és személyügyi munka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imhof, Attila (1992) Kölcsey és Vörösmarty tanítása az általános iskola hetedik osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jagicza, Péter (1992) Fogorvosi betegnyilvántartás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jankó, Imre (1992) 3D object editor MS-Windows 3.0 környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jovanov, László (1992) Az információ és a döntés szerepe a korszerű vezetésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Krisztina (1992) Szintvonalak leválasztása térképekről. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Lajos (1992) "Vezetőkiválasztás, a vezetővel szemben támasztott követelmények. Személyügyi politika.". Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kacsur, Tibor (1992) A minimális feszítő fák meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaif, Ould Aba Mohamed El (1992) Lineáris rendszermodell számítógépes tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karsai, Péter (1992) A Jánoshalmi M. Kir. Téli Gazdasági Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karászi, Zoltán (1992) A magyar büntetés-végrehajtás az "európai"-ság tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katzirné Tóth, Andrea (1992) Ideálválasztás 14-18 éves korban /vizsgálat a hajdúszoboszlói Szép Ernő Középiskolai Kollégium diákjai körében/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keczer, Tamás (1992) Makó város oktatási koncepciója. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Józsefné (1992) Rácsos ablakok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kismarczi, Zsolt (1992) Egy tanító család története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Györgyi (1992) A hetedikes gyerekek elfoglaltságai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Józsefné (1992) Az ősi magyar hitvilág maradványai a magyar népmesékben : egyes hitvilágbeli elemek megjelenése a különböző feldolgozásokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Imre (1992) Rendelésnyilvántartó és visszaigazolás készítő programrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koleszár, Norbert (1992) Hozzárendelési feladat megoldására szolgáló eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komka, Péter (1992) A genetikai diverzitás fenntartásának lehetőségei korlátozott egyedszámú populációkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Komondi, Ildikó (1992) Mátrixok ortogonális (QU) faktorizációját előállító eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, Edit (1992) Kiválasztottak: Ady Endre és József Attila más szemmel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopasz, Krisztián (1992) Távközlési áramellátó rendszerek méretezése, és az alkalmazott akkumulátor típusok kisütési adatainak számítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, András (1992) Jogszabálygyűjtemény feldolgozása és megjelenítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (1992) Személyiségvizsgálatok elméletben és gyakorlatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, János (1992) A magyarországi bányász-kohász erdészképzés kialakulása 1735-1919 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Rita (1992) A kecskeméti Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakiskola története 1958-1991. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Tamás József (1992) Az 1809-es tiroli szabadságharc. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1992) Fogalomhálók és alkalmazásaik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Sas, Éva (1992) A Szegedi Kis István Gimnázium élete, a két világháború között 1919 - 1945. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krcsméri, Tiborné (1992) A gyermeki kreativitás fejlesztésének lehetőségei. /Gondolatok, tapasztalatok, a kreatív játékok, dramatikus alkotó játékok alkalmazásáról./. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kresz, Károly (1992) Hiperbolikus differenciálegyenletek konjugációs problémájának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár, Ilona (1992) A félegyházi Kiskun múzeum története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuzma, Éva (1992) A Tarhosi Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmánné Gát, Klára (1992) Ábrázoló geometriai feladatok megoldása számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kántor, Attila (1992) A foglalkoztatottak szakköri munkája a büntetés-végrehajtási intézetekben és a Sátoraljaújhelyi Fegyházban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kása, József (1992) Ray-tracing – Képelőállítás sugárkövetéses módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Éva (1992) Iskolai és iskolán kívüli oktatás a dualizmus korában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kökéndy, Zoltán (1992) Helyi számítógép-hálózaton működő elektronikus levelező rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köles, Józsefné (1992) A családgondozás mint nevelőszülői felügyelői tevékenység. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köteles, Anikó (1992) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kötelesné Horváth, Györgyi (1992) A szabadidő jelentősége és felhasználása az általános iskolákban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőhalmi, Anikó (1992) Papp Dániel novelláinak tipológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajkó, Dr. Lajosné (1992) A szituációs és szociodramatikus játék segítő szerepe a kisiskolások énkép fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakos, Angéla (1992) Ideálok és valóság a pedagógiában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lantos, Júlia (1992) Georg Büchner és a Danton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipp, Sándor (1992) Assembler program megvalósítása Z80 típusú mikroprocesszorhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Zsolt (1992) Az egyházi oktatás története Miskolcon 1936 és 1992 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsné Varga, Judit (1992) 1985 és 1989 között megjelent történettudományi segédkönyvek kritikai fogadtatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukácsovics, László (1992) Az IBM AS/400 középszámítógép kommunikációs lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Luspai, Zoltán (1992) Számítógéppel segített huzalos szikraforgácsoló programkészítés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ládonyi, Ferenc (1992) Számítógépes függvényábrázolások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

László, Angelika (1992) Veres Péter a parasztíró, parasztpolitikus. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, Imre (1992) Az ifjúsági otthon szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lévai, Anikó (1992) Nemi érés - lelki fejlődés a serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lóki, Róbert (1992) Keresőfák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Majláth, Krisztina (1992) A belföldi expresszvonatok helyfoglalásának feldolgozása számítógép-hálózat segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majzik, Marianna (1992) A szegedi városrendezési terv és az állampolgárok építési joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makári, Zoltán (1992) Neurózis és életmód (szegedi üzemekben készített felmérés feldolgozása). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Malincsák, János (1992) Racionális együtthatós lineáris egyenletrendszerek megoldása tört aritmetikás Gauss-eliminációval. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Róbert (1992) Bérszámfejtő rendszer Állami Gazdaság részére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi, Dóra (1992) Hiteltevékenységek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mindák, Zoltán (1992) Legrövidebb út meghatározása irányított hálózatokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mohos, Éva (1992) Illyés Gyula történelmi drámái: a Különc, Kegyenc és a Tiszták. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Edit (1992) Hitelek a kereskedelemben. Devizakintlevőségek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mozsolits, Attila (1992) Időfüggetlen rendszerek szimulációja differenciálegyenlet-rendszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mézes, Mihály (1992) Egészséged testben, lélekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mülek, Zsuzsanna (1992) Bérügyviteli adatok nyilvántartása és feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa, Tamás (1992) Hogyan töltik idejüket a falusi gyerekek? /Általános iskolás gyermekek szabadidős tevékenysége/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Tamás (1992) Maximális folyam - minimális vágás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Antal (1992) DBase file-ok átvitele IBM AS/400-as gépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Eszter (1992) Az asszonyi sors két regénye : Németh László Gyász és Iszony című regényeinek nőalakjai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Istvánné (1992) 16 éves tanulók szociometriai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Róbert (1992) Csíksomlyó története, hatása a székelyek és a csángók életére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Naszály, Károly (1992) Középfokú képzés rendszere a honvédség keretében, e képzési rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, László (1992) Logikai formulák tanulása a Tiling algoritmussal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyulasi, Zsolt (1992) "...és jöttek a rossz idők a falura és miránk..." (Egy baranyai kisközség, Kán nemzetiségi lakosságának sorsa 1940-1948). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyúl, László (1992) Különböző típusú számítógépes karakterkészletek összehasonlítása és konverziója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Jenő (1992) ROBO-T Logo IBM PC-re. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Opauszki, Zsolt (1992) A Commodore Amiga coprocesszorainak gépikódi programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palástiné Kunos, Marianna (1992) Az 5-6 éves gyermekek félelmei, szorongásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Zsolt (1992) A magyar cserkészideál értelmezése 1948-ig és most. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papós, Ágnes (1992) A kiszolgáltatottak krónikása : vázlat Petelei István novellavilágáról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pecznyik, Ildikó (1992) Bérrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Perlaki, Miklós (1992) Filmszinkronizálás és műfordítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petesné Horváth, Anna (1992) A békéscsabai Kulich Gyula Ifjúsági Ház története és jelene (1967-1992). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrov, Péter (1992) A négydimenziós kocka háromdimenziós metszeteinek ábrázolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrovszki, Mária (1992) Egészségesen élnek-e a Szabadkígyósi Szakmunkásképző Intézet kollégistái? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrusán, Lívia Veronika (1992) A kissebségi kérdés alapvető elméleti problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pető, Györgyi (1992) Szabadka, mint a századelő magyar társadalmának regénybeli képe (Kosztolányi Dezső, Balázs Béla, Sinkó Ervin művei alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb, Lóránt (1992) Algoritmusok adatok szakaszonkénti lineáris közelítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posár, Judit (1992) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Puskás, Dr. Albertné (1992) A tanügyirányítás helyzete és egy lehetséges modell. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfai, Gréta (1992) Kitől függ a gyógyulás. Az észlelt kontroll helye kardiológiai betegeknél. Masters, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Pásztor, László (1992) Szövegszerkesztő IBM-PC számítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztorné Podolszki, Andrea (1992) A zsidóság helyzete Magyarországon az utóbbi 20 évben, különös tekintettel az identitásra és az asszimilációra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pöltl, Ágnes (1992) A pszichoanalízis freudi elvei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rabi, Krisztina (1992) "Aki az igazságot keresi, csak önmagában kezdheti a keresést" : gondolatiság és lélektaniság Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radocsai, Tamás (1992) Kérdőív szerkesztő és feldolgozó rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rajkort, Ildikó (1992) Beilleszkedési nehézségek felismerése és segítése az óvodáskorú gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ribáry, Zoltán (1992) A váci Reménység Egyesület múltja és újjáéledése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rind, Attila (1992) Az egy- és a kétdimenziós lefedési probléma megoldása Gilmore-Gomory módszerével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Roch Aime, Missamou (1992) Vegyes egészértékű programozás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ronkovics, Józsefné (1992) Egy magyar tudós, író, kulturális vezető művelődéspolitikai nézeteinek, tevékenységének elemzése. Eötvös József 1813-1871. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi, Gáborné (1992) Az anyaszerep megtanulása az állami gondoskodás alatt álló leányanyáknál. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruzsa, Mónika (1992) A Radnóti Miklós Gimnázium története 1970-1990-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Emil (1992) Újszerű nevelési törekvések a szolnoki Gyermekvárosban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Zoltán (1992) A középiskolai honvéd kollégiumban végzett nevelőmunka tervezése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Révész, Éva (1992) A békésszentandrási Hunyadi János Általános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa, Csilla (1992) Temetők művészete különös tekintettel a szentesi és szegedi református temetőkre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa, Zoltánné (1992) Szakiskola tanulóinak étkezési szokásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sarok, Péter (1992) Lineáris egyenletrendszerek iterációs megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sass, András (1992) Személyi nyilvántartó program. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schrettner, Lajos (1992) Dinamikus attribútumkiértékelés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schwégerné Czuth, Erzsébet (1992) Reklámpszichológia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebjan-Farkas, Zsolt (1992) Vagyonjegyérték-nyilvántartó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeczyné Bene, Anna (1992) A bűnszövetség kialakulásának néhány kriminogén tényezője a szervezett bűnözésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seres, Antalné (1992) Jeles napokhoz fűződő szokások : karácsonyi ünnepkör Kiskunfélegyházán és környékén. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seres, Edit (1992) Madách Imre Mózes című drámai költeménye Keresztury Dezső átdolgozásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Setény, János (1992) Háromdimenziós tárgyak szerkesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simkó, Edit (1992) Gondolatok... Szerb Antal: Utas és holdvilág. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos, Erika (1992) Problémafeltáró döntéstámogató módszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siraki, Ferenc (1992) A szakképzés története Orosházán (A tanoncképzéstől a szakközépiskoláig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skribanek, Zsuzsanna (1992) Bérügyi adatok nyilvántartása és feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somlai, Norbert (1992) A BGI vezérlők szerkezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Miklós (1992) Darabjaira hullott világok újrastrukturálhatósága: Hajnóczy Péter: A parancs. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strehlingné Wagner, Emese (1992) Szülő-gyermek kapcsolattartás segítése a csecsemőotthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabady, Réka (1992) Tarka négyzet játék. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Adrienne (1992) A Szabadszállási Református Iskola fejlődéstörténete 1700-as évektől 1918-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Beáta (1992) Drog. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Gábor (1992) Hosszú távú termelésszabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Pálma (1992) Vetületek avagy a pepsi cola íze / a reklám es a videoklip hatásairól /. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Tamás (1992) A Gordon-módszer alkalmazási lehetőségei a nevelőotthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné, György Erika (1992) Egy gabonaforgalmi és malomipari vállalat állóeszköz rendszerének áttelepítése FELIX-SIRIS környezetből IBM-VS1 környezetbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Timár, Gyöngyi (1992) A békési Szegedi Kis István Gimnázium Középiskolai Kollégiumának története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakál, Csaba (1992) Kereskedelmi bankok pénzügyi számításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Tamásné (1992) A kiskunfélegyházi népoktatás története 1868-1918 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Tünde (1992) Egy ismeretlen asszony levele ismeretlen férfinak : XVI. századi levél komplex elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalisznyó, Zsuzsanna (1992) Montessori Mária nevelési módszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeberényi, Gyula (1992) Máramarossziget etnikai változásai és népeinek kapcsolatai a XX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szemancsik, Judit (1992) A képzőművészeti "nyelv" kialakítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendefy, Ágnes (1992) Tehetségkutatás és tehetségnevelés az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendrei, Edit (1992) A nő-kérdés megjelenése a századvég drámairodalmában (Ibsen és Strindberg). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziffer, Zoltán (1992) Szállítási feladat megoldása stepping–stone módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Gábor (1992) Interjú nyolc magyar értelmiségivel a kultúráról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szikora, Mária (1992) DOKI fogorvosi információs rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilvágyi, Ildikó (1992) A tanulói nyelvhasználat összehasonlító szemantikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szirmák, Noémi (1992) A gyermek elhelyezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szlobodnik, Rita (1992) Úri és Polgári Kaszinó Jászberényben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szokoli, Attila (1992) Az iváncsai Általános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szollár, Zsuzsanna (1992) Nemi szocializáció a családban /óvodáskorú gyermekek körében végzett vizsgálat tapasztalatai/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szolnoki, Istvánné (1992) Tanáralakok a magyar irodalomban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szomolainé Nagy, Valéria (1992) Családgondozási tapasztalataim Kecskemét IV. körzetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szomszéd, Gábor (1992) Legrövidebb utak, maximális folyamok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sztana, Sándorné (1992) A nevelőszülői hálózat alakulása Békés megyében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szunainé Balogh, Margit (1992) A nevelők személyiségének hatása az elítéltekre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szász, Péter (1992) Lekérdező nyelv leírása és implementációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szávinné Sarlós, Erzsébet (1992) A pszichoanalízis hatása a szürrealizmusra. Sigmund Freud és Salvador Dali. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szécsi, Gabriella (1992) Esztétikai és világszemléleti elvek az induló Nyugatban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székács, Attila (1992) A televízió és a fogvatartott. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Erzsébet (1992) Laureano Vallenilla Lanz történelem- és társadalomszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Istvánné (1992) A Gordon-módszer alkalmazásának tapasztalatai egy napközis csoportban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Lívia (1992) A hibás nyelvi megoldások elemzése 10-14 éves gyerekek iskolai dolgozata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáfrány, Tibor (1992) Véges szimplex algoritmusok összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sánchez Szántó, Gabriella (1992) A kötő és nemkötőelektronpárok befolyása a molekulák térbeli elrendeződésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sánta, Franciska (1992) A lélekvándorlás és megjelenése a különböző -főként keleti- vallásokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sánta, Mihály (1992) Diákhagyományok a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészüzemmérnöki Főiskolai Karán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, István (1992) Véletlen eseményfolyamatok vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Edit (1992) A nyelvi-irodalmi-kommunikációs program : történeti, elméleti és gyakorlati áttekintés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Katalin (1992) A szülői attitűd hatása az óvodáskorú gyermekek agresszív és altruista viselkedésének alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Ildikó (1992) A Jókai olvasmányok tanítása a 7. osztályban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár, Ágnes (1992) A szecesszió épületei Szegeden /Magyar Ede: Reök-palota/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolnai, József (1992) Microsoft Object Modul Editor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tomecskó, Balázs (1992) A GEMENC VOLÁN nemzetközi közúti árufuvarozásásnak nyilvántartása és adatfeldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompa, Valéria (1992) Máknak kifacsart tejéről: egy XVI. sz.-i orvosi szöveg elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tuzy, Ibolya (1992) A Mandelbrot halmaz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Téglás, Ferenc (1992) A deviáns serdülők jellemzése a nevelőotthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Erzsébet (1992) A bécsi magyar emigráció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ferenc (1992) Tablók készítése adatbázisokból. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Péter (1992) TEHÉN adatnyilvántartás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Edit (1992) Családias nevelés egy gyerekcsoportban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Gabriella (1992) A Széphalom és Zolnai Béla Szegeden. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Gyuláné (1992) A Kiskunfélegyházi Tanítóképző története (1871-1957) (Mezősi Károly munkássága). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Istvánné (1992) Játék és a játékos óvodai tanulás a módosított óvodai nevelés program jegyében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Judit (1992) "...Hát hová lett? ... Hát hová tűnt minden?..." : Néhány fejezet Csehovról és az ő "Három nővéréről". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, László (1992) Sejtautomaták és Boole-függvények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (1992) A finn formatervezés megjelenése lakáskultúrájukban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Bognár, Eszter (1992) 9-10 éves gyermekek szorongásai és félelmei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tömő, Csaba (1992) Magyarország és a Közös Piac kereskedelmi kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Erzsébet (1992) Apáczai Csere János élete és nyelvezetének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Udvarházyné Fejes, Erzsébet (1992) Szekszárd óvodatörténete a hazai mozgalom és a korabeli helyi lapok alapján 1836-1914-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujfaludi, Dr. László (1992) Történelemtanítás egy lehetséges modellje 1-6+2 évfolyam számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbanyiczki, Klára (1992) A Domokos Rókus Általános Iskola története 1884-1948-ig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga, Tibor (1992) Primitív polinomok a kételemű test felett. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Viktor (1992) Legrövidebb utak (gráfalgoritmusok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gábor (1992) A csődeljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Marianna (1992) A szótag szerepe afáziás betegek olvasásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ottó (1992) Pedagógiai önarckép a Muronyi Általános Iskoláról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Sándor (1992) Öntvények hevítése és hűtése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Tibor (1992) Raktárkészlet nyilvántartási rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vavró, Márta (1992) A jánoshalmi római katolikus népiskola története /kezdetektől a 19. század végéig/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Velősy, Anita (1992) Babits Mihály: Jónás könyve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vetró, Zsuzsanna (1992) Californiai Missziók. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vezér, Gábor (1992) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vígné Horváth, Zsuzsanna (1992) Érzelmi nevelés és lehetőségei olvasásórákon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsigovics, Márta (1992) Szállítási feladat megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori, dr. János (1992) A munkanélküliség és társadalombiztosítás alapösszefüggései Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldvári, Ildikó (1992) A nyelvi fejlettség vizsgálata 14 éves tanulók írott szövegeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágostonné Páger, Margit (1992) A családi iskola és annak egy lehetséges személyközpontú változata ma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árpás, János (1992) Kőolajipari nagyvállalat termelés-elszámolási rendszere ORACLE adatbázis-kezelő rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Árpás, Marianna (1992) Komolyzenei szemléltetés az irodalom órákon az általános iskola 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

É

Égető , Márta (1992) Karinthy Frigyes nőszemlélete alkotásai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ötvös, Anikó (1992) A Csongrádi Magyar Királyi Állami Szent Imre Reálgimnázium története megalakulásától 1930-ig (1920 - 1930). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2023. március 27. 21:10:33 CEST.