Item where department "nincs megadva" and date of item 1992

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 205.

Andáné Vastag Andrea (1992) A katolikus egyház és a művelődés a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Annus Gábor (1992) Mikes Kelemen Erdély-képe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Anikó (1992) Étkezési szokások egy térség életében : Szikszó. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh János (1992) Folyamproblémák és algoritmusaik áttekintése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Banga Sándor (1992) Eszköznyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baricsa Enikő (1992) A XX. századi abszurd dráma Ionesco és Mrozek művein keresztül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkóné Márton Margit (1992) Gulyás Pál : kölcsönhatások és motívumok Gulyás költészetében a Németh Lászlóhoz írt levelek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barthos Lehel (1992) Vonalas ábrák közelítése poligonnal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bege Norbert (1992) Tárgymodul visszafordítása assembly forrásszövegre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benyőcs Viktória (1992) Egy osztály tanulói-társas szerkezetének szociálpszichológiai vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertók Attila (1992) Hálózati fogalomtár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Besenyi Klára (1992) A Salome-motívum jelentkezése a századfordulón a képzőművészetben és az irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blum László (1992) Criss-cross módszer lineáris programozási feladatok megoldására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borus Gábor (1992) A Viharsarok című lap repertóriuma 1954. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujwicka Izabela (1992) Jókai Mór lengyelországi recepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Katalin (1992) Betéttevékenységek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bővíz Béla (1992) 0-1 egészértékű programozás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csengődi Márta (1992) Szó- és alaktani vizsgálatok a vizsolyi biblia egy részletéből. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernák Zsolt Sándor (1992) Eljáráscsomag fák szemléltetéséhez MS-WINDOWS operációs rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csigi Imréné Pánya Ildikó (1992) Heine iróniája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czagány Sándor (1992) Eljáráskészlet a HP 7475-ös plotter vezérléséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső Zsuzsanna (1992) Az esztétikai - művészeti nevelés problémái az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés Péter (1992) Termelési adatnyilvántartó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Drubics Erzsébet (1992) Erziehung und Bildung im mittelalterlichen Europa insbesondere in Deutschland. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Károly (1992) Költői énkeresés Ladányi Mihály költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Nagy Katalin (1992) A számítógépesítés problémái a közművelődési könyvtárakban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fellegváriné Priskin Terézia (1992) A román nemzetiségi oktatás helyzete, különös tekintettel a Gyulai Nicolae Balcescu Gimnázium történetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi Bernadett (1992) Kecel község könyvtárügyének története a kezdetektől napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Flaisz Anita (1992) A "belátás" magatartásának kudarca és diadala Németh László Égető Eszter című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fritz Anikó (1992) Diósberény község fogadott ünnepei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fáy Róbert (1992) Az "GYERMEKTÜL" az "SEGEDELEM"-ig az "VAYNY"-tól az "VEER"-ig : nyelvtörténeti kalandozások a Jókai-Kódexben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gacsalné Tolnai Anita (1992) A cselekvés iskolájának története 1929-1944. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gallyas Igor (1992) A perbeli képviselet és az ügyvédi hivatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garami Veronika (1992) Erkel hagyományok Gyulán 1945-1991. Other, József Attila Tudományegyetem.

Gecse Zoltán (1992) A Cipőipari Műszaki Szakközépiskola és 641. számú Szakmunkásképző Intézet története (1944-1985 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellénné Egri Éva (1992) Németh László nőábrázolása néhány regényének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergácz Katalin (1992) A robotkar kinematikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gila Gabriella (1992) Németh László nőalakjai: Gyász, Iszony. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gonda Judit (1992) Kommunikációs és szociális képességfejlesztés az általános iskola első éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Krisztina (1992) A szűcsmesterség szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gévai Imre (1992) Kazinczy Ferenc megítélése az 1920-30-as években. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halbaksz Klára (1992) Megvalósuljanak-e az utópiák? (Szathmári Sándor Kazohinia című művének elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani Csaba (1992) A „Hatékony elemezhetőség” matematikai fogalmának természetes nyelvekre való alkalmazhatóságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Erika (1992) Kistelek ё-ző nyelvjárása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Ildikó (1992) Drámaesztétikái gondolattöredékeк Ben Jonson; Volpone, avagy a pénz komédiája című darabjának dramaturgiai elemzése kapcsán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hock László (1992) Betegnyilvántartó adatbázis a Balatonfüredi Állami Kórház Izotóplaboratóriuma számára. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák József (1992) Véges és kombinatorikus szimplex algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horti Gábor (1992) Függetlenség vizsgálata információs rendszerekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hortobágyi Márta (1992) Romantikus jegyek és a nemesi életérzés válsága Vörösmarty A két szomszédvár c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Attila (1992) Az Emberi Jogok Európai Védelme a 10. cikk esettanulmányain keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Péter (1992) A NOVELL lokális hálózat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Edina (1992) Az Egri csillagok című házi olvasmány feldolgozásának módszerei az általános iskola VI. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth György (1992) A kézírás felismerés problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Kálmán (1992) Gyakoriságszótár készítése magyar nyelvre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Idovika Sándor (1992) Emberismeret és személyügyi munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imhof Attila (1992) Kölcsey és Vörösmarty tanítása az általános iskola hetedik osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jagicza Péter (1992) Fogorvosi betegnyilvántartás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jankó Imre (1992) 3D object editor MS-Windows 3.0 környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Krisztina (1992) Szintvonalak leválasztása térképekről. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Lajos (1992) "Vezetőkiválasztás, a vezetővel szemben támasztott követelmények. Személyügyi politika.". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kacsur Tibor (1992) A minimális feszítő fák meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaif Ould Aba Mohamed El (1992) Lineáris rendszermodell számítógépes tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karsai Péter (1992) A Jánoshalmi M. Kir. Téli Gazdasági Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Józsefné (1992) Az ősi magyar hitvilág maradványai a magyar népmesékben : egyes hitvilágbeli elemek megjelenése a különböző feldolgozásokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Imre (1992) Rendelésnyilvántartó és visszaigazolás készítő programrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koleszár Norbert (1992) Hozzárendelési feladat megoldására szolgáló eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komka Péter (1992) A genetikai diverzitás fenntartásának lehetőségei korlátozott egyedszámú populációkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Komondi Ildikó (1992) Mátrixok ortogonális (QU) faktorizációját előállító eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly Edit (1992) Kiválasztottak: Ady Endre és József Attila más szemmel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopasz Krisztián (1992) Távközlési áramellátó rendszerek méretezése, és az alkalmazott akkumulátor típusok kisütési adatainak számítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács András (1992) Jogszabálygyűjtemény feldolgozása és megjelenítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács János (1992) A magyarországi bányász-kohász erdészképzés kialakulása 1735-1919 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tamás József (1992) Az 1809-es tiroli szabadságharc. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1992) Fogalomhálók és alkalmazásaik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kresz Károly (1992) Hiperbolikus differenciálegyenletek konjugációs problémájának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár Ilona (1992) A félegyházi Kiskun múzeum története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuzma Éva (1992) A Tarhosi Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmánné Gát Klára (1992) Ábrázoló geometriai feladatok megoldása számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása József (1992) Ray-tracing – Képelőállítás sugárkövetéses módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kökéndy Zoltán (1992) Helyi számítógép-hálózaton működő elektronikus levelező rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köteles Anikó (1992) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőhalmi Anikó (1992) Papp Dániel novelláinak tipológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Lajkó Lajosné (1992) A szituációs és szociodramatikus játék segítő szerepe a kisiskolások énkép fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lantos Júlia (1992) Georg Büchner és a Danton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipp Sándor (1992) Assembler program megvalósítása Z80 típusú mikroprocesszorhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták Zsolt (1992) Az egyházi oktatás története Miskolcon 1936 és 1992 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsné Varga Judit (1992) 1985 és 1989 között megjelent történettudományi segédkönyvek kritikai fogadtatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukácsovics László (1992) Az IBM AS/400 középszámítógép kommunikációs lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Luspai Zoltán (1992) Számítógéppel segített huzalos szikraforgácsoló programkészítés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ládonyi Ferenc (1992) Számítógépes függvényábrázolások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

László Angelika (1992) Veres Péter a parasztíró, parasztpolitikus. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lóki Róbert (1992) Keresőfák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Majláth Krisztina (1992) A belföldi expresszvonatok helyfoglalásának feldolgozása számítógép-hálózat segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majzik Marianna (1992) A szegedi városrendezési terv és az állampolgárok építési joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makári Zoltán (1992) Neurózis és életmód (szegedi üzemekben készített felmérés feldolgozása). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Malincsák János (1992) Racionális együtthatós lineáris egyenletrendszerek megoldása tört aritmetikás Gauss-eliminációval. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Róbert (1992) Bérszámfejtő rendszer Állami Gazdaság részére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi Dóra (1992) Hiteltevékenységek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mindák Zoltán (1992) Legrövidebb út meghatározása irányított hálózatokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mohos Éva (1992) Illyés Gyula történelmi drámái: a Különc, Kegyenc és a Tiszták. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Edit (1992) Hitelek a kereskedelemben. Devizakintlevőségek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mozsolits Attila (1992) Időfüggetlen rendszerek szimulációja differenciálegyenlet-rendszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mülek Zsuzsanna (1992) Bérügyviteli adatok nyilvántartása és feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tamás (1992) Maximális folyam - minimális vágás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Antal (1992) DBase file-ok átvitele IBM AS/400-as gépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Eszter (1992) Az asszonyi sors két regénye : Németh László Gyász és Iszony című regényeinek nőalakjai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Róbert (1992) Csíksomlyó története, hatása a székelyek és a csángók életére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Naszály Károly (1992) Középfokú képzés rendszere a honvédség keretében, e képzési rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes László (1992) Logikai formulák tanulása a Tiling algoritmussal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyulasi Zsolt (1992) "...és jöttek a rossz idők a falura és miránk..." (Egy baranyai kisközség, Kán nemzetiségi lakosságának sorsa 1940-1948). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyúl László (1992) Különböző típusú számítógépes karakterkészletek összehasonlítása és konverziója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Jenő (1992) ROBO-T Logo IBM PC-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Opauszki Zsolt (1992) A Commodore Amiga coprocesszorainak gépikódi programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zsolt (1992) A magyar cserkészideál értelmezése 1948-ig és most. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papós Ágnes (1992) A kiszolgáltatottak krónikása : vázlat Petelei István novellavilágáról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pecznyik Ildikó (1992) Bérrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Perlaki Miklós (1992) Filmszinkronizálás és műfordítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrov Péter (1992) A négydimenziós kocka háromdimenziós metszeteinek ábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrusán Lívia Veronika (1992) A kissebségi kérdés alapvető elméleti problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pető Györgyi (1992) Szabadka, mint a századelő magyar társadalmának regénybeli képe (Kosztolányi Dezső, Balázs Béla, Sinkó Ervin művei alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb Lóránt (1992) Algoritmusok adatok szakaszonkénti lineáris közelítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posár Judit (1992) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Puskás Albertné (1992) A tanügyirányítás helyzete és egy lehetséges modell. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfai Gréta (1992) Kitől függ a gyógyulás. Az észlelt kontroll helye kardiológiai betegeknél. MA/MSc, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Pásztor László (1992) Szövegszerkesztő IBM-PC számítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rabi Krisztina (1992) "Aki az igazságot keresi, csak önmagában kezdheti a keresést" : gondolatiság és lélektaniság Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radocsai Tamás (1992) Kérdőív szerkesztő és feldolgozó rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rajkort Ildikó (1992) Beilleszkedési nehézségek felismerése és segítése az óvodáskorú gyermekeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ribáry Zoltán (1992) A váci Reménység Egyesület múltja és újjáéledése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rind Attila (1992) Az egy- és a kétdimenziós lefedési probléma megoldása Gilmore-Gomory módszerével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Roch Aime Missamou (1992) Vegyes egészértékű programozás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ronkovics Józsefné (1992) Egy magyar tudós, író, kulturális vezető művelődéspolitikai nézeteinek, tevékenységének elemzése. Eötvös József 1813-1871. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Csilla (1992) Temetők művészete különös tekintettel a szentesi és szegedi református temetőkre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sarok Péter (1992) Lineáris egyenletrendszerek iterációs megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sass András (1992) Személyi nyilvántartó program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schrettner Lajos (1992) Dinamikus attribútumkiértékelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebjan-Farkas Zsolt (1992) Vagyonjegyérték-nyilvántartó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Antalné (1992) Jeles napokhoz fűződő szokások : karácsonyi ünnepkör Kiskunfélegyházán és környékén. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seres Edit (1992) Madách Imre Mózes című drámai költeménye Keresztury Dezső átdolgozásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Setény János (1992) Háromdimenziós tárgyak szerkesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simkó Edit (1992) Gondolatok... Szerb Antal: Utas és holdvilág. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Erika (1992) Problémafeltáró döntéstámogató módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siraki Ferenc (1992) A szakképzés története Orosházán (A tanoncképzéstől a szakközépiskoláig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Skribanek Zsuzsanna (1992) Bérügyi adatok nyilvántartása és feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somlai Norbert (1992) A BGI vezérlők szerkezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Miklós (1992) Darabjaira hullott világok újrastrukturálhatósága: Hajnóczy Péter: A parancs. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabady Réka (1992) Tarka négyzet játék. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gábor (1992) Hosszú távú termelésszabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Pálma (1992) Vetületek avagy a pepsi cola íze / a reklám es a videoklip hatásairól /. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné György Erika (1992) Egy gabonaforgalmi és malomipari vállalat állóeszköz rendszerének áttelepítése FELIX-SIRIS környezetből IBM-VS1 környezetbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Timár Gyöngyi (1992) A békési Szegedi Kis István Gimnázium Középiskolai Kollégiumának története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakál Csaba (1992) Kereskedelmi bankok pénzügyi számításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Tamásné (1992) A kiskunfélegyházi népoktatás története 1868-1918 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Tünde (1992) Egy ismeretlen asszony levele ismeretlen férfinak : XVI. századi levél komplex elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeberényi Gyula (1992) Máramarossziget etnikai változásai és népeinek kapcsolatai a XX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendrei Edit (1992) A nő-kérdés megjelenése a századvég drámairodalmában (Ibsen és Strindberg). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziffer Zoltán (1992) Szállítási feladat megoldása stepping–stone módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szikora Mária (1992) DOKI fogorvosi információs rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvágyi Ildikó (1992) A tanulói nyelvhasználat összehasonlító szemantikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szirmák Noémi (1992) A gyermek elhelyezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlobodnik Rita (1992) Úri és Polgári Kaszinó Jászberényben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szomszéd Gábor (1992) Legrövidebb utak, maximális folyamok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szász Péter (1992) Lekérdező nyelv leírása és implementációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Gabriella (1992) Esztétikai és világszemléleti elvek az induló Nyugatban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Erzsébet (1992) Laureano Vallenilla Lanz történelem- és társadalomszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Lívia (1992) A hibás nyelvi megoldások elemzése 10-14 éves gyerekek iskolai dolgozata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáfrány Tibor (1992) Véges szimplex algoritmusok összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sánchez Szántó Gabriella (1992) A kötő és nemkötőelektronpárok befolyása a molekulák térbeli elrendeződésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sánta Mihály (1992) Diákhagyományok a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészüzemmérnöki Főiskolai Karán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács István (1992) Véletlen eseményfolyamatok vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Katalin (1992) A szülői attitűd hatása az óvodáskorú gyermekek agresszív és altruista viselkedésének alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár Ildikó (1992) A Jókai olvasmányok tanítása a 7. osztályban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár Ágnes (1992) A szecesszió épületei Szegeden /Magyar Ede: Reök-palota/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolnai József (1992) Microsoft Object Modul Editor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tomecskó Balázs (1992) A GEMENC VOLÁN nemzetközi közúti árufuvarozásásnak nyilvántartása és adatfeldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompa Valéria (1992) Máknak kifacsart tejéről: egy XVI. sz.-i orvosi szöveg elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tuzy Ibolya (1992) A Mandelbrot halmaz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferenc (1992) Tablók készítése adatbázisokból. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Péter (1992) TEHÉN adatnyilvántartás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gabriella (1992) A Széphalom és Zolnai Béla Szegeden. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gyuláné (1992) A Kiskunfélegyházi Tanítóképző története (1871-1957) (Mezősi Károly munkássága). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1992) "...Hát hová lett? ... Hát hová tűnt minden?..." : Néhány fejezet Csehovról és az ő "Három nővéréről". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth László (1992) Sejtautomaták és Boole-függvények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (1992) A finn formatervezés megjelenése lakáskultúrájukban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tömő Csaba (1992) Magyarország és a Közös Piac kereskedelmi kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Udvarházyné Fejes Erzsébet (1992) Szekszárd óvodatörténete a hazai mozgalom és a korabeli helyi lapok alapján 1836-1914-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ujfaludi László (1992) Történelemtanítás egy lehetséges modellje 1-6+2 évfolyam számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbanyiczki Klára (1992) A Domokos Rókus Általános Iskola története 1884-1948-ig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Tibor (1992) Primitív polinomok a kételemű test felett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Viktor (1992) Legrövidebb utak (gráfalgoritmusok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gábor (1992) A csődeljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Marianna (1992) A szótag szerepe afáziás betegek olvasásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándor (1992) Öntvények hevítése és hűtése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Tibor (1992) Raktárkészlet nyilvántartási rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Velősy Anita (1992) Babits Mihály: Jónás könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vetró Zsuzsanna (1992) Californiai Missziók. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vidáné Moroz Szimona (1992) Az ifjúkori bűnözés pszichológiai problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vígné Horváth Zsuzsanna (1992) Érzelmi nevelés és lehetőségei olvasásórákon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigovics Márta (1992) Szállítási feladat megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Zámbori János (1992) A munkanélküliség és társadalombiztosítás alapösszefüggései Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldvári Ildikó (1992) A nyelvi fejlettség vizsgálata 14 éves tanulók írott szövegeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágostonné Páger Margit (1992) A családi iskola és annak egy lehetséges személyközpontú változata ma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árpás János (1992) Kőolajipari nagyvállalat termelés-elszámolási rendszere ORACLE adatbázis-kezelő rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Árpás Marianna (1992) Komolyzenei szemléltetés az irodalom órákon az általános iskola 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Égető Márta (1992) Karinthy Frigyes nőszemlélete alkotásai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 26. 19:45:01 CET.