Item where department "nincs megadva" and date of item 1989

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É
Number of items: 264.

A

Angeli, Katalin (1989) A boldogságsziget motívuma Petőfi 1845 januárja és 1847 októbere között írt költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, Attila (1989) Optimális számításszervezés, teljesítményarányos munkaerő és gépjárműelosztás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, Gertrúd (1989) Kiskunfélegyháza népiskoláinak története 1868-tól 1918-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ary, Ildikó (1989) Az óvodai idegennyelv oktatás pszicholingvisztikai és oktatástechnikai aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, György (1989) Kiegyensúlyozott bináris fastruktúrák alkalmazása különböző szövegfeldolgozási feladatok megoldásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Azari, Tünde and Csernákné Földi, Mónika (1989) A családban, nevelőszülőknél és nevelőotthonban élő gyermekek személyiségvizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bagdi, Erika (1989) Oscar Kokoschka és az expresszionizmus. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagdiné Dudog, Orsolya (1989) Gondolatok a pedagógusok önállóságáról egy vizsgálat kapcsán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagi, György (1989) A kisiskolás korú gyermek képzeletfejlesztésének lehetőségei az iskolai oktató-nevelő munkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakai, Mónika and Kurucz, István and Virág, Zoltán (1989) A strófaváltás a XVII. századi magyar költészetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Zsuzsanna (1989) Tanítóképző főiskolások munkával kapcsolatos értékválasztásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyiné Szabados, Judit (1989) Az általános iskolai tanulók tanárképe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna, Lajosné (1989) Az 1985. I. törvény az oktatásról és a végrehajtási rendelkezések a pedagógusról, a pedagógusképzésről és továbbképzésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Lajosné (1989) Egészségügy-szociálpolitika és nevelés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bekéné Bélteki, Mária (1989) Általános számlázási rendszer az IBM PC XT/AT kompatibilis számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bense, Pál (1989) Számítógépes lekérdező rendszerek alkalmazása a középiskolai történelem oktatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkesiné Nagy, Mariann (1989) A sámánhit elemei a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bernáth, Róbert (1989) A számítógép alkalmazása az általános iskolai magyar nyelvtan oktatásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, László (1989) Dramatikus játékok a napköziben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó, István (1989) C nyelvű rutinok az INFORMIX adatbáziskezelő listageneráló programjához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Ildikó (1989) Körmend településfunkcióinak fejlődése az 1920-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldog, Attiláné (1989) A nevelés sajátos lehetőségei az ének-zene oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozó, Jánosné (1989) A Csongrádi Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai, Csabáné (1989) Az érzelmek és a játék meghatározó szerepe a gyermek életében és nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai, József (1989) Termelés optimalizálás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bullás, Erika (1989) Az intenzív tanulási-tanítási módszerek pszichológiai alapjai az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Lászlóné (1989) A ceglédi Várkonyi István Általános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bányai, Gyuláné (1989) Család és iskola kapcsolata; Konkrétan a kecskeméti Városi Tanács Napközi Otthonában végzett felmérések alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárdosné Kováts, Éva (1989) A "matematika alkalmazása" fakultáció anyagának feldolgozása 7. c. részére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyai, Edina (1989) Gondolatok a kollégiumi tanári munkáról - egy felmérés tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyiné Mester, Zsuzsanna (1989) Néhány gondolat József Attiláról, szerelmeiről, a Flóra-versekről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bäck, Zoltán (1989) Családi szocializáció a lakótelepi gyerekeknél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres, László (1989) Párhuzamos algoritmusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Attiláné (1989) Törekvések az egésznapos nevelés megújításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Ernő (1989) Személyi és munkaügyi nyilvántartás statisztikai funkcióval. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Böhler, Béla (1989) Hazafiságra nevelés tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csengelné Plank, Ibolya (1989) Sóvári Soós Kristófnak prófétákat magyarázó postillás kötetének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csilics, Éva (1989) A lengyelországi zsidóság helyzetének néhány vonása, különös tekintettel a varsói gettóra 1939-1943. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csinger, Andrea (1989) Lakitelek pusztai iskoláinak története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba, László (1989) Személyi számítógép használata az iskola statisztikai munkájának segítésére : (А tanulók és tantárgyak átlagának kiszámítása). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba, Mária (1989) Színház és művelődés Szegeden (1820-1849). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, István (1989) Funkcióváltozások a mai magyar családban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csáki, Sándorné (1989) Kiskunfélegyháza oktatásügye 1945-1961 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Gábor (1989) "Csak látom könnyeiteket, de én már nem értem" : gondolatok Csáth Gézáról és novelláiról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czinege, Mária (1989) Névadási szokások Pakson a felszabadulás után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dani, Katalin (1989) Egy napközis munkaközösség pedagógiai kulturáltságának metodikai jellemzői. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó, Mihály (1989) Az új oktatási törvény kezdeti tapasztalatai /Gyomaendrőd és vonzáskörzete/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deli, Zoltán (1989) A kékfestő mesterség Jászapátin. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domsich, Katalin (1989) Hátrányos helyzetű tanulók napjaink általános iskolájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömők, Emilia (1989) Problémamegoldás és kreativitásfejlesztés az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Endrédi, Emőke (1989) Poliéderek modelljei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erostyák, Andrea (1989) Függvényrekonstrukció vetületekből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ertli, Zsolt (1989) Gráfok számítógépes ábrázolása és vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Ildikó (1989) Készletgazdálkodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Jánosné (1989) Szakdolgozat a felső tagozatos tanulók iskolához való viszonyáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Zsuzsanna (1989) Főiskolát végzett fiatal pedagógusok társadalmi beilleszkedése és hivatási beválásuk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasné Király, Magdolna (1989) Erdei faválasztékok éves termelésének optimálása. Programozási nyelv: DBASE III. PLUS. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi, János (1989) A B- és T-limfociták helye és szerepe az immunrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ficsorné Kurunczi, Margit (1989) Az általános iskola művészeti nevelésében jelentkező esélyegyenlőtlenség elemzése kérdőíves vizsgálat útján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filkor, Márta (1989) Nem-euklideszi geometriák és modelljeik. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Frits, Ildikó (1989) Indexelt adatfile kezelő rendszer. Munkaügyi nyilvántartó rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gedeon, Zsolt (1989) A kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum börtön kiállítás 1514-1919. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gillich, Péterné (1989) A 6 éves gyermek személyiségének megismerése és fejlesztése a napközi otthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Greiner, Erzsébet (1989) Mit várnak a szülők az óvodától - az óvónőtől? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Greksza, Tünde (1989) Sopron háborús kárai és az újjáépítés kezdetei (1945-1948). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyalog, Mária (1989) Oroszország jövője A. I. Herzen szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes, Magdolna (1989) Integrálszámítás története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Györe, Katalin (1989) Viccek a siccen innen és siccen túl. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábor, Judit and Völgyesi, Erika (1989) Különböző peptidek hatásának vizsgálata éti csiga sima izom preparátumokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Ildikó (1989) A Csongrádi Keresztény Gőzmalom Részvénytársaság története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Istvánné (1989) Szolnok Megyei Tanács Közlekedési Osztálya útadatbázisának lekérdezése tetszőleges szempont szerint, és gyalogátkelőhelyek adatbázisának karbantartása IBM PC kompatibilis számítógépre CLIPPER nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, Ferenc (1989) Családi szocializáció vizsgálata, kérdőíves módszerrel /Buják-Kecskemét-Városföld/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Habuda, Ibolya (1989) Az iskola és az úttörőcsapat közti együttműködés kialakításának pedagógiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu, Géza (1989) A földreform Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hartwig, János (1989) Kempingek recepciós rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Gábor (1989) Alapműveletek számítógépen. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Heidrich, Attila (1989) „C” nyelvi szintaxiselemző elkészítése operátor-precedencia technikával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Heinfahrtné Filus, Angéla (1989) A tanárok helyzete a mai társadalomban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg, Gyuláné (1989) Vevőszolgálati Nyilvántartó Rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hernerné Varga, Györgyi (1989) A karate sportpszichológiája; Félelem és bátorság. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hevesi, Éva (1989) Készletgazdálkodás. Eszközök nyilvántartása és főkönyvi könyvelése a Csongrádi "Petőfi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, István (1989) TT1 sejtprocesszorra írt lebegőpontos mátrixszorzó sejtalgortimus szimulálása CELASS 2.1 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Adrienne (1989) A szerencse-motívum a XVII. század első felének költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Árpád (1989) Kiskunhalas környezetének védelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huff, Zsuzsanna (1989) Az őzállomány szabályozásának helyzete és problémái (különös tekintettel Csongrád megyére). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszár, Zsolt (1989) Megfigyelések a szegedi Vadasparkban 1987-89-ben, a főemlősök viselkedése állatkerti körülmények között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hársfői, Péter (1989) Utókalkuláció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Háznagyné Dr. Radnai, Erzsébet (1989) Gyógyszertári hitelszámlák számítógépes elkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Institoris, Ágnes (1989) A család és az iskola kapcsolata különös tekintettel a napköziotthon és a család viszonyára Kecskemét elővárosában Hetényegyházán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jancsik, Csilla (1989) Mondat -és szövegszerkesztési sajátosságok Pázmány Péter prédikációiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Miklós (1989) Ásványi elemek felhalmozódásának vizsgálata nagygombákban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Éva (1989) Középiskolás tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Karpe, Catrin (1989) Természetes nyelvi elemzés PROLOG-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karászi, Kálmánné (1989) Berzsenyi Dániel: A közelítő tél című versének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, György (1989) Számítógépes feldolgozással támogatott fonalgyártási termelés irányítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszab, Zoltánné (1989) A szülők nevelési stílusának hatása a gyermek társaskapcsolataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Tibor (1989) Sport és Agresszió. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keményné Vincze, Dr. Márta (1989) A serdülő tanulók tanulási motivációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Győző (1989) Realizmus és humor Pákh Albert humoros életképeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, Enikő Katalin (1989) A Ferences magyar irodalom néhány műfaji sajátossága a XV-XVI. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, László (1989) Nagyméretű lineáris programozási feladatok megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kispéter, Judit (1989) Az állampolgárok ingatlantulajdonának korlátozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gábor (1989) Rendezőalgoritmusok elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1989) Adatbázis-kezelő rendszer alkalmazása MÁV rendező-pályaudvari környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Zoltán (1989) Számítógépes termelésirányító program értékelése árutermelő sertéstelepen a békési "Egyetértés" Mg. Tsz sertéstelepén. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kiss, Ferencné (1989) A felnőttoktatás története Kecskeméten. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Gáborné (1989) Egy pedagógus kollektíva értékrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1989) A zsidó-magyar sorspárhuzam kérdésének vizsgálata a XVI. század eleji magyar lírában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Éva (1989) A Huszadik Század körének liberalizmus-felfogása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Dobos, Ildikó (1989) Szeged környéki Tisza ártér és hullámtér gyógynövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Janecskó, Zsuzsa (1989) A rendszerezési képesség fejlesztésének lehetőségei a kommunikáció folyamatában (óvodás korúaknál). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Józsefné (1989) Egy 2. osztályos napközis csoport technikai foglalkozásának tervezése, tartalma, nevelőhatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korponainé Szabó, Gabriella (1989) Lakodalmi szokások Csépán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kosznovszki, Zsuzsanna (1989) A konvex poliéderek és kristálytani vonatkozásaik. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kothencz, Erzsébet (1989) Kedvenc irodalmi hősök, példaképek tizenéveseinknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Attila (1989) A szimplex algoritmus különböző változatainak összehasonlítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gáborné (1989) A transzformáció fogalmának alakítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Gabriella (1989) A napközi otthon története (1947-1989). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Katalin (1989) Patapoklosi népviselete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Kiss, Zsuzsanna (1989) Az általános iskolás gyermekek érzelmi problémáinak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kristóf, Ildikó (1989) Nyecsajev és az 1869-es oroszországi diákmozgalmak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kránitzné Varga, Ildikó (1989) Gr. Klebelsberg Kuno közoktatásügyi politikája, munkássága (A tanyavilág kultúrája 1922-1931.). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kugler, Krisztina (1989) A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuna, Zoltán (1989) Terhelés és kapacitás vizsgálat, műhelyprogramozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Zoltán (1989) A televízió hatása a közízlés alakulására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kutasné Páli, Mária (1989) Tessedik Sámuel - a pedagógus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kállainé Rohn, Edit (1989) Narkománia problémái fiatal korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kókai, Gabriella (1989) Általános oktató program előfeldolgozó modulja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Lászlóné (1989) Variációk egy szabadidős témára - színházlátogatás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kószó, Anikó (1989) Kolumbusz- interpretációk Magyarországon a XIX-XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kővári, Zsolt (1989) Személyi törzsadatállományt kezelő program fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, Sándor (1989) A jószomszédsági politika előzményei, kialakulása és néhány jellemző vonása a Karib-térségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó, Zoltánné (1989) Magyar olvasókörök tevékenysége Szolnok megyében 1870-1940. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laskai, Sándor (1989) Pakolási feladat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Leszák, Tiborné (1989) Községünk népművészeti hagyományainak felhasználása a napközi otthoni nevelésben /Díszítő jellegű minták Veresegyház és környékéről/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Losné Tímár, Erika (1989) A nevelőintézeti nevelés szerepe a deviáns, antiszociális fiatalok társadalmi beilleszkedésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lányi, Zsolt (1989) A szigorított őrizet végrehajtása, a szigorított őrizetesek nevelése, az öntevékeny szervezet működése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, Zsuzsanna (1989) Üzemanyag-gazdálkodó és elemző rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczkó, Emőke (1989) Kisfeszültségű hálózatok feszültség- és terhelésmérési adatainak kiértékelő programja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mag, Anna Mária (1989) A Békéscsabai MÁV Nevelőotthon története 1948-1988. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matuska, János (1989) Húshasznú tenyészbikák saját teljesítmény vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mester, Anikó (1989) Az analízis elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezey, Klára (1989) Impresszionista jegyek Kosztolányi Dezső prózájában az Aranysárkány című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miklós, Katalin (1989) A számfogalom alakítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miklósik, Béláné (1989) Gondolataim az egésznapos nevelésről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mladonyiczki, Márta (1989) Szerződésnyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Judit (1989) Könyvek nyilvántartása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Józsefné (1989) Pedagógusszerepek az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Mária (1989) A "konzervatív felvilágosult" Pjotr Valujev naplójának legfontosabb kérdései (1861-1868). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Orsolya (1989) Görgey Ármin élete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muhari, László Tamás (1989) Az általános iskola felső tagozatán tanuló 11-14 éves gyerekek olvasás iránti érdeklődésének és оlvasmányszerkezetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mustos, Tamás János (1989) A Bebrits Lajos Szakközépiskola története 1953-1988. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mász, Csilla (1989) Racionális egész- és törtfüggvények vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa, Jánosné (1989) Előtanulmányok (A szentlőrinci iskolakísérlet középiskolai kiterjesztésének első éve Sarkadon). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, István (1989) Számítógép az általános iskolai matematikai oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, István (1989) A FORMAL nyelv implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Jolán (1989) Milyennek látják a szülők 1. osztályos gyermekeiket? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Ágnes (1989) A Makói Petőfi Dalkör története a felszabadulás időszakáig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy-György, János (1989) A malomjáték elemzése mikroszámítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemesné Riegler, Erika (1989) A múzeum helye és szerepe a közművelődésben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nusser, Ernőné (1989) A kecskeméti polgári leányiskola tevékenysége megalakulásától 1895-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyegrán, Andrea (1989) Ernst Moritz Arndt - Egy 19. századi német bölcselő életműve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Tibor (1989) Receptorok mennyiségi meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oltyán, Ágnes (1989) A mégis költője : a megengedés Ady költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh, József (1989) Főiskolai csoportok (osztályok) szerkezeti és érték jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Opra, Ilona (1989) Komplex napközis foglalkozások 1.-2. osztályban és ezek koncentrációja a tantervi tananyaggal. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orbán, Jánosné (1989) Olvasóvá nevelés Fekete István műveiben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orsós, Károlyné (1989) Tabu és hiedelem. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Paj, Tiborné (1989) Köztisztasági nyilvántartó rendszer IBM PC számítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Erika (1989) A 13-14 évesek irodalmi érdeklődésének alakulása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Kornélia (1989) Szeded társasági-egyleti és kulturális élete a századfordulón. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paróczai, Zoltán (1989) Intervallumfüggvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patakiné Szűcs, Kornélia (1989) Egy elsőosztályos napközis gyermekcsoport fejlődésének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pecznyik, Ildikó (1989) Anyag és termék nyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pekárné Bakulya, Tünde (1989) A nevelési tanácsadó feladata a hártányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perger, Katalin (1989) Anyagszükséglet számítás a nettó szükségletszámító rendszer alkalmazásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pete Tóth, Csilla (1989) Klebelsberg Kunó és a szegedi Dóm tér kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pigler, László (1989) Az esztétikai és a művészeti nevelés lehetőségei oktatási rendszerünkben, az óvodától a középiskoláig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó, Andrea (1989) Cicero Verres elleni első beszéde (Oratio in Caium Verrem aotio prima). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Poczok, Miklós (1989) A bronchiális hyperreactivitás asthmában, különös tekintettel a peptiderg mechanizmusokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pontelliné Laurik, Ágnes (1989) A családi nevelés hibáiból származó magatartászavarok az iskoláskorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pribelszki, János (1989) Kazinczy Lajos a szabadságharcban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Priszlinger, Ferencné (1989) A számítógép alkalmazása a mechanika tanításában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztainé Benkó, Anna (1989) Néhány gráfokon működő algoritmus megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Péterné (1989) Néhány főiskolai hallgató vallomása erkölcsről, világnézetről a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pál, Tibor (1989) Színház és közönség : a Kaposvári Csiky Gergely Színház és a közönség kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálinkás, Lajos (1989) A kényszerítő eszközök alkalmazása /Oktató videófilm/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pászti, Zsuzsanna (1989) Növények népi és tájnevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pősz, Klára (1989) A magyar nyelvű zsoltárfordítás Szenci Molnár Albertig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Raposáné Pápa, Angéla (1989) A szigetszentmiklósi 2. számú Általános Iskola Napközi Otthonának története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rehák, Csilla (1989) A FORMAL nyelv implementálása IBM PC-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Reményfy, Edit (1989) A Gondnokság ügyvitelének gépesítése a VIDIA Kereskedelmi Vállalatnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rideg, László (1989) Az "ötvenes évek" kommunista reformellenzéke és a Petőfi Kör. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rudics, Gábor (1989) Az érzelmi élet zavarai a kisiskolásokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rába, István (1989) Az önkormányzati mozgalom működésének lehetőségei az eltérő értelmi képességű gyermekek iskoláiban, diákotthonaiban. (Általános Iskola és Diákotthon Kőszeg). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Erika (1989) Számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Régaisz, István (1989) Szakértő rendszer szabályainka és objektumainak beolvasása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Róth, Ilona (1989) Haláltudat a korareneszánsz korban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Samu, Károly (1989) Az értelmiség helyzete, értelmiségi törekvések és a pártok értelmiségi politikája 1945 - 1948 között. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Selmeczi, Judit (1989) Euler élete és munkássága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sill, Lászlóné (1989) Osztályfőnöki nevelőmunka a közösségfejlesztés tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipiczki, Róbert (1989) Menütervezés és menügenerálás PASCAL nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Tamás (1989) A novellaelemek és Julio Cortázar. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Solymosi, Lajosné (1989) Tréfák és esetek Mikes Kelemen Törökországi leveleiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi, Péterné (1989) A család és iskola együttműködési formái és továbbfejlesztésének feladatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Steiner, Andrásné (1989) Rejtett dimenziók vizsgálata a napközis nevelők körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stiener, János (1989) Munkaügyi és bérügyviteli információs rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Suhajda Jánosné Urbán, Anna (1989) A székely néptudat, népismeret Erdélyben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sváb, Tamás (1989) Plottervezérlő emulátor program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabady, Helga (1989) Kalcium finomszerkezeti lokalizációja emlős idegrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1989) Struktúra meghatározó algoritmusok bináris mátrixok A(R,S) osztályaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1989) Nyomtatott szövegek számítógépes felismreése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tímea (1989) Gyártási-beszerzési tételek szükséglettervezése gyártóipari vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1989) Csokonai csók-motívumai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Balla, Katalin (1989) Tiszakékécske környezetvédelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalai, Sándor (1989) Képjavító eljárás számítógépes megvalósítása és vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalainé Balogh, Erika (1989) A tizenévesek irodalmi érdeklődése, olvasottsága /Készült egy kérdőíves felmérés alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalay, Kornélia (1989) Többváltozós lineáris regresszió- és korreláció-analízis. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, Jánosné (1989) Népi kézművesség a napközi otthonok 3. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeifert, Ildikó (1989) Számítógéphálózatok és protokollok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szenti, Csilla (1989) A Sóshalmi Olvasókör története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsésné Bessenyei, Éva (1989) Egy jeles pedagógus életútja Bessenyei Antal Zénó /1920- / festőművész-tanár. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szincsok, György (1989) Hajótörés és Mélység: Stephane Mallarmé: Kockadobás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szokolyai, Zsolt (1989) Sztereotípiák és valóság a jogászságról - Szociológiai magánvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Száraz, Zoltán (1989) Az utazó ügynök problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Attila (1989) Iparvágányok nyilvántartási rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőcs, Emese (1989) XVI. századi kisebb nyelvemlék komplex grammatikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke, Gábor (1989) Általános oktatóprogram megjelenítő modulja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sági, Gabriella (1989) A Naszály és környékének virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor, Istvánné (1989) Területszámítás az általános iskolában és ehhez kapcsolódó szakköri feladatgyűjtemény. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor, Gabriella (1989) Epizódok Győr közéletének történetéből két korabeli lap alapján (1900-1914). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sápi, Tiborné (1989) Végtelen numerikus sorozatok, sorok és szakköri feldolgozásuk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sós, Mária (1989) Tiltásos szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tar, Attila (1989) Néhány termesztett szántóföldi növénykultúrában előforduló gyomnövény elterjedésének vizsgálata Békés megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toan, Nguyen Quoc (1989) Algoritmusok véges automatákra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tompai, Boldizsár (1989) Elemi függvényanalízis szemléltetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Trefil, Pálné (1989) A környezeti ártalmak hatása az iskolás korú gyermekekre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turecsek, Erika (1989) Valószínűség és véletlen. A lottó játék vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turnovszky, Valéria (1989) Napközis munkám az egyéni képességfejlesztés tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tábori, Lajosné (1989) A polgári társadalom és értékrendszer válsága Miroslav Krleza drámáiban : A Glembay-trilógia: A Glembay LTD., Agónia, Léda elemzése A Glembay-család című novelláskötet felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, András (1989) Órarend készítés személyi számítógépen általános iskolák részére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1989) Babits Mihály: A gólyakalifa kisregényelemzés : az álom és valóság kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Péter (1989) BVM-TIP és UNIVAZ feldolgozó programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1989) Kőrösteteilen község bel- és külterületének földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Bobonka, Magdolna (1989) OMSI Pascal-2 V 2.0/RSX fejlesztői környezetben készült Pascal programok konvertálása Turbo-Pascal 3.0/DOS környezetbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Ferenc (1989) Fordítóprogram generálása attributum nyelvtan alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ungi, Sándor (1989) Természetes vízfolyások vízjárásának elemzése a stochasztikus folyamatok elméletével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Utasy, Ibolya (1989) Ragadványnevek Bakson. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga, Éva (1989) Problémák a családban - a család szocializációs hatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verbőczi, Zoltán (1989) Vállalati bérszámfejtő rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Veszelka, Magdolna (1989) Számítógép az általános iskola 8. osztályos matematika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Viczián, Ilona (1989) Párosítási algoritmusok gráfokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Zoltánné (1989) Bábjáték és nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vándor, Andrea (1989) Veszélyeztetett és hátrányos helyzet a szakmunkástanulók világában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Völgyesi, Marianna (1989) PASCAL interface bér- és munkaügyi adatbázishoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakar, Péter (1989) A hadügyminiszter Görgey. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zimmerné Sándor, Ibolya (1989) Iskolai hagyományok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigó, Katalin (1989) A tengelyes affinitás és alkalmazásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ábrahám, Imréné (1989) Geometriai szerkesztések az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ábrahám, Ferenc (1989) Szakmunkástanulók énképének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ádám, Istvánné (1989) Egészséges gyermekek az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

É

Édes, Vencel (1989) Takarmányozási feladatok optimális megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Énekes, Andrea (1989) Malomfalvay Gergely: Belső-képpen indító Tudomány. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Éri, József (1989) Tétellista kezelés C-ben Clipperhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 22:24:04 CEST.