Item where department "nincs megadva" and date of item 1986

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ö
Number of items: 156.

A

Albert András (1986) Adatok a madárhangok elektronikus szintéziséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andó Julianna (1986) Nemlineáris függvényközelítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aratóné Katona Ildikó (1986) Pascal fordító generálás attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balázsi Irén (1986) Agrárproletárok, kubikosok és városi cselédek a német megszállás idején a Szentesi Napló tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Ildikó (1986) Hősök és antihősök Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartolák Ágnes (1986) Osztott képernyőkezelés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Basa Zoltánné Szabó Rozália (1986) Fráter György megítélése a magyar történetírásban 1850-1936 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bató Árpád (1986) Hálózati protokollok szimulációs vizsgálata /BSC algoritmusú terminálok vezérlése MS700-as rendszerben/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Marianna (1986) Schiller: Wilhelm Tell. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolla Éva (1986) Szándékolt kuszaság vagy nem mindennapi többértelműség - Brasnyó István regényeiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Hegedűs Ilona (1986) Kosztolányi Dezső Nero regényének eszméje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brindza Józsefné (1986) Környezetvédelmi problémák a Hódgép szentesi gyáregységében, különös tekintettel a zajártalmakra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bullás Mária (1986) Juhász Gyula és a képzőművészetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Tünde (1986) Ládapakolási algoritmusok valószínűségszámítási vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdfalvi Gábor (1986) Raktárkészlet nyilvántartó, lekérdező és karbantartó rendszer M08X mikroszámítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bókai Gabriella (1986) A házastárs öröklésének kérdései a hagyatéki eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bőléné Tóth Ágnes (1986) Az Akasztófavirágtól az Emberi színjátékig - Németh László első regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó Erika (1986) A reformkori magyar színház korabeli folyóiratok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Zsuzsanna (1986) Identitástudat és pozitivizmus Justo Arosemena panamai gondolkodó munkáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csipai Jánosné (1986) A tanulók tanáraikkal szembeni elvarásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Edit (1986) Statisztikai hipotézisek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuhai István (1986) Szembenállás és személyesség - A nyolcvanas évek első felének regényirodalma Esterházy Péter prózájának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Ida (1986) Új forma a családvédelem területén: a Családsegítő Központ. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csókási Andrásné (1986) Genetikai aspektusú alkoholdehidrogenáz vizsgálatok a triticinae subtribusban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czabarka Judit (1986) Az orosz felvilágosult abszolutizmus sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dirner Ágota (1986) Csáth Géza novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkosné Kaiser Márta (1986) Bánffy Miklós: Erdélyi története (elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Druszt Anikó (1986) Halmazlefedés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Durszt Anikó (1986) Halmazlefedés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dányiné Gulyás Erika (1986) A csont regeneratio szervezettani és anatómiai vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Egry Ildikó (1986) Domaszék régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eitler József (1986) A revíziós gondolatok előtérbe kerülése a magyar külpolitikában 1927-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrédy Edit (1986) Adalékok az oktatás és termelőmunka összekapcsolásának neveléstörténeti kérdéseihez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrődi Zsolt (1986) A Tiszai Vegyi Kombinát festékgyárában előállított késztermékek lebontása, várható áralakulások az alapanyagok árváltozásainak figyelembevételével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Ferenc (1986) Építőipari költségvetés készítő rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Andrea (1986) Magyarország és a környező országok kapcsolatainak kialakulása a második világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Zsuzsanna (1986) Egyenrangú kommunikációs pontokból álló számítógépes hálózat megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Mária (1986) A szarajevói merénylet és következményeinek visszhangja a korabeli magyar politikai pártok sajtójában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejszés Tóth Péter (1986) Lezáratlan és megvitatásra váró kérdések a besenyők történetével foglalkozó szakirodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekécs Miklós (1986) Az állatok élelemtartalékoló ösztönei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferenczi Erzsébet (1986) Az orosz parasztság megkötési folyamata a XV-XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Zsuzsanna (1986) A szabadidős közösségek tevékenysége a Kecskemét II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaizer Tamás (1986) A CONTREE párbeszédes felhasználói rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geráné Matos Mária (1986) Kölcsey Ferenc haza- és történelemszemlélete az 1830-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gróf Béláné Haulis Ágnes (1986) Szeged története a XVI. század első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati István (1986) Dekompozíciós eljárások a lineáris programozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Ágnes (1986) A dorozsmai Nagyszék /TVT/ és a környező agrár területek kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri Lászlóné (1986) Növényélettani kísérletek, vizsgálódások az általános iskola 7. osztályában /részletesebben a sejt anyagainak vizsgálata/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gácsi Katalin (1986) Klassizistische Einflüsse auf die Kulturgeschichte Berlins (Karl Friedrich Schinkel). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Ildikó (1986) A szocialista sajtó (SZDP) Szovjetunió képe 1930-1938 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gönczy Ildikó (1986) A női egyenjogúság Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görbe Márta (1986) Egy iskola szakköri tevékenységrendszerének bemutatása és értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Haller Zoltán (1986) A fegyelmi felelősség anyagi jogi problémái az elméletben és a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanó Pálné (1986) A növényi párologtatás folyamatának és a benne résztvevő anatómiai egységek /sztómák/ szerkezetének, működésének feldolgozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Hegedűs Andrásné (1986) A humángenetika és családtervezés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Istvánné (1986) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos magyar nyelvtanban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Margit (1986) Optimális járatszervezés megvalósítása Commodore-64 típusú személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi Gyula (1986) Gépi kódú programok tesztelése és nyomkövetése Commodore 64 mikroszámítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tamás (1986) Automatikus hibakorrekció OLALR/1/ elemzés mellett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági Ferencné (1986) A tanítóképzés alakulása Szarvason. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Gabriella (1986) Szállítási feladat megoldása Commodore 64 személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenei Ferencné (1986) A növényi párologtatás folyamatának és a benne résztvevő anatómiai egységek /sztómák/ szerkezetének, működésének feldolgozása /adott ismeretanyag tanításához saját transzparens készítése/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jeney Zsuzsanna (1986) A zenetanulás főbb motívumai 6-14 éves tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Mária (1986) Pascal-fordító generálása attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juszt András (1986) Nagyméretű adatbázis létrehozása C-64 személyi számítógépen, regressziós programmodulok készítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Károly (1986) Pascal fordító generálása attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kasza Levente (1986) A kisiparosok adóztatásának jogi szabályozása a felszabadulástól napjainkig - a jövedelemadó rendeletek változásának tükrében -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kellner Gabriella (1986) Serdülökorú tanulók pályaelképzeléseinek indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Attila (1986) A gazdasági munkaközösségek és a vállalati gazdasági munkaközösségek munkajogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ernőné (1986) Allergiás reakciók az emberi szervezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Tóth Gabriella (1986) A Nagykőrösi Búvár Klub táborozása a Kiskunsági Nemzeti Parkban /egy természetvédelmi tábor szervezése, szakmai programja, levezetése./. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Csaba (1986) A Szelidi-tó környékének madárvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsisné Tuska Márta (1986) A halál-motívum szerepe Sarkadi novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár Zsuzsa (1986) Szibéria kolonizálása a XVI-XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor (1986) A deviáns magatartások ismérvei különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1986) Gyógyszerhatástani kísérletek kiértékelése személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Imre (1986) Egy íróvá avatás és vidéke (A pályakezdő Németh László novellái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Imréné (1986) Környezetünk védelme a Tisza Cipőgyár környezetszennyező, egészségkárosító hatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krutak Beatrix (1986) A fiatalkorúak nagyvárosi bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurgyis Péter (1986) Az információelmélet alkalmazása a CH-tároló tulajdonságok előrejelzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurgyisné Mucsi Anikó (1986) Az információelmélet alkalmazása a CH-tároló tulajdonságok előrejelzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kékes-Szabó Andrea (1986) A Redentin-75 hatása a gáton élő kisemlősökre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kónya Ferenc (1986) Bináris rekonstrukciós algoritmusok összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónyi Andrea (1986) Könyvtári információ- és adatbázis-kezelő rendszer mikroszámítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lapis Károly (1986) Cinegék a Sándorfalvi - homokerdőben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lele István (1986) Az 1981. évi I. törvény végrehajtásának egyes kérdései Csongrád megyei tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lippai László (1986) Franciaország gyarmatpolitikája Charles De Gaulle elnöksége idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács István (1986) Az 1663-64-es török háború. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Anikó (1986) Az úttörőcsapat és a család kapcsolata. Társadalmasítás az úttörőmozgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Erzsébet (1986) A helyi sajtó szerepe az 1980-as és 1985-ös országgyűlési és tanácstagi választások idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka Noémi (1986) Motiváció a zongoratanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madácsi Ágnes (1986) Munkabér és társadalombizotsítási járulék költségfelosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihó Ferenc (1986) Az FKP és a Szocialista Párt együttműködése a Közös Programtól Mitterrand győzelméig (1972-1981). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Erzsébet (1986) Az NZMTSZ adatbáziskezelő-rendszer létrehozásáshoz szükséges alap-, és segédprogramok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Magdolna (1986) Pedagógusok intenzív továbbképzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Bodrogi Lívia (1986) Az állatok táplálkozása folyamatában a fogalmak bővülésének vizsgálata az általános iskola 1-8. osztályaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Málovics Jánosné (1986) A tanuláshoz való viszony én-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátrainé Gorján Mária (1986) A nemzetiségi oktatásügy alakulása hazánkban és néhány európai szocialista országban 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Endre (1986) Az OKP a "harmadik útról". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mária (1986) A mozgásnevelés fontossága, szerepe és transzferhatása a személyiség-érés folyamatában a testnevelés alól felmentett serdülőknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Péterné (1986) A magyar rendiség és a Habsburg-abszolutizmus küzdelme (1526-1608). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Géza (1986) Értékek vizsgálata a Déri Miksa Szakközépiskola tanulói körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Jankó Judit (1986) A pedagógusok társadalmi helyzete, ahogy a szakemberek, a közvélemény és önmaguk látják. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Orsó Zsuzsanna (1986) A fasizmus történetének kutatása a tudományos viták tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osváth Éva (1986) Vasúti árufuvarozás (különös tekintettel a fuvarozási szerződés megkötésére és módosítására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp Mónika (1986) Vállalati sajátosságokhoz alkalmazkodó általános utókalkulációs program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Patkós Gábor (1986) Különböző környezeteket figyelembe vevő mediális szűrések összehasonlító elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pelyva Imre (1986) Természet-és környezetvédelmi szakkör az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petényi Zsolt (1986) Csoportszerkezet dinamikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petőné Sántha Katalin (1986) A természetes hozam és a takarmányozási hozam összefüggései a ponty /Cyprinus carpio/ amurral /Ctenopha- ryngodon idella/ fehér busával/ Hypophatalmichthys molitrix/ és pettyes busával /Aristichtys mobilis/ történő kombinált népesítésekor. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Pintér Zoltánné (1986) A karcagi május 1 MGTSZ sertéstelepén keletkezett hígtrágya környezetkímélő elhelyezése és hasznosítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prucsi János (1986) A differenciálás egy lehetséges változata a kötelező alól való felszabadítással, fejlesztő szaktanár beállításával, az intézmény színtereinek és erőforrásainak célszerű igénybevételével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskásné Király Edit (1986) Péter-kori manufaktúrák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puza Erzsébet (1986) A vállalati magatartás és a tisztességtelen ár érvényesítésének egyes jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy Éva (1986) A XVI-XVII. századi angol kereskedőtársaságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Erzsébet (1986) A nem fizikai dolgozók értékelésének rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pósfay Péter (1986) Leggyakoribb ehető és mérgező gombafajok ismeretének felmérése Szeged város felnőttkorú lakossága körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Raffayné Oláh Katalin (1986) A gyakorlóiskola helye, szerepe, funkciója a mozgalmi munkára való felkészítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Reményik Lászlóné (1986) A környezet változásának hatása Szeged város madárvilágára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Retkes Ákos (1986) Szeged környéki homoktalajok gyomnövényei és a gyomtalanításuk korszerű agrotechnikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rostás Istvánné (1986) Egy környezet- és természetvédelmi tábor szervezése, szakmai programja, levezetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roszik Csaba (1986) A bűvöskocka szimulálása ZX Spectumra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozmán László (1986) A magyar századforduló regénye- Ambrus Zoltán: Midás király. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révészné Németh Mária (1986) Manuel Gonzalez Prada politikai eszméi: első korszak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Savanya Gézáné (1986) A társadalmi- és tömegszervezetek, -mozgalmak szerepe, együttműködése az idősek gondozásában Tolna megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schreiber Beatrix (1986) Algoritmus a középtávú lakóházfelújítási címjegyzék összeállítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Margit (1986) Békés története 1711-1742-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stiener János (1986) A szavak és ragjaiknak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svecz Mihály (1986) Hanyatló korszak vagy a századvég igazi magyar írója? (A Jókai-komikum 1875-1904 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabady Józsefné Békési Magdolna (1986) A szegedi magánénekoktatás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gabriella (1986) Asztali elektronikus árjelző mérlegben alkalmazott SBC-011 mikroprocesszoros kártya tesztelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Géza (1986) Kora vaskori bekarcolt, bepecsételt díszítésű kerámialeletek Hódmezővásárhely Gorzsa-cukormajor lelőhelyen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Klára (1986) Az izomműködés élettani és morfológiai összefüggése a harántcsikolt izom esetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szenes Ildikó (1986) Szociális szerepek tanulása 13-14 éves családban felnőtt és állami gondozott gyermekek esetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szrenka Éva (1986) Szeged kulturális élete 1848-49. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sztrapák Ferencné (1986) Allergiás reakciók az emberi szervezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szécsényi Zoltán (1986) A gombatermesztés helyzete Szegeden és könyékén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Edina (1986) A Középcsiki- medencében elhelyezkedő Somlyó- hegy legjellegzetesebb növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Rózsa (1986) A naturalizmus jelentkezése az 1880-as évek magyar irodalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Zoltán (1986) Moson és Magyaróvár egyesítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tala Péter (1986) Hogyan osszunk meg egy titkot? BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Talmácsi György (1986) A mindennapocs iskolai testnevelés bevezetésének Csongrád megyei tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamási Tamás (1986) Hibakezelő kilépési rutinok OS operációs rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tiszavári Sándor (1986) Oktató-nevelő munka a Szarvasi Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézetben 1927-1944 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tombácz Lászlóné (1986) Az iskola művészeti nevelésének tanórán kívüli lehetőségei (helyzetkép, kritikai elemzés, fejlesztési feladatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tésik Péter (1986) MONITOR program C-64 személyi számítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Attila Árpádné (1986) A Békés városán átfolyó Élővíz-csatorna környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Istvánné (1986) Humángenetika és családtervezés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vajda Józsefné (1986) Az ellenőrzés és értékelés hagyományos és újszerű formái a biológiai órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Beáta (1986) I. Péter adminisztratív reformjai. Közép- és felsőfokú igazgatási szervek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gábor (1986) PL/I nyelvű kód generálása Jackson-féle strukturált programtervből. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vastag Ildikó (1986) A dekabristák elméletei az állam átalakításáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wágner Ferenc (1986) Szociális környezet és agresszivitás vizsgálata fiatal ökölvívóknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelman Ildikó (1986) Egy körutazási probléma megoldása C-64 személyi számítógép alkalmazásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zvara Jánosné (1986) A játékok és mesék szerepe az elemi matematikai fogalmak és készségek kialakításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördögh Béláné (1986) A növényvilág evolúciója földtörténeti korok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. január 24. 17:03:35 CET.