Item where department "nincs megadva" and date of item 1986

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ö
Number of items: 214.

A

Albert, András (1986) Adatok a madárhangok elektronikus szintéziséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andó, Julianna (1986) Nemlineáris függvényközelítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aratóné Katona, Ildikó (1986) Pascal fordító generálás attribútum nyelvtannal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakos, Imre (1986) Tehenészet tejtermelés növelésének lehetőségei takarmányozási feltételek javításával a törökszentmiklósi "Béke" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Baloghné Héjjas, Edit (1986) A takarmányozás hatása a tejtermelésre és a produktivitásra a nagybánhegyesi Zalka Máté Mg. Termelőszövetkezet tehenészetében. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Balázsi, Irén (1986) Agrárproletárok, kubikosok és városi cselédek a német megszállás idején a Szentesi Napló tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Ildikó (1986) Hősök és antihősök Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartolák, Ágnes (1986) Osztott képernyőkezelés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Basa Zoltánné Szabó, Rozália (1986) Fráter György megítélése a magyar történetírásban 1850-1936 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bata, Imre (1986) A húsmarha-tartás jövedelmezőségének lehetősége a törökszentmiklósi "Tiszatáj" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bató, Árpád (1986) Hálózati protokollok szimulációs vizsgálata /BSC algoritmusú terminálok vezérlése MS700-as rendszerben/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Marianna (1986) Schiller: Wilhelm Tell. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bolla, Éva (1986) Szándékolt kuszaság vagy nem mindennapi többértelműség - Brasnyó István regényeiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Hegedűs, Ilona (1986) Kosztolányi Dezső Nero regényének eszméje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brenner, Erzsébet (1986) Mátrixok alkalmazása a számítástechnikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brindza, Józsefné (1986) Környezetvédelmi problémák a Hódgép szentesi gyáregységében, különös tekintettel a zajártalmakra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdosó, Gergely (1986) A Heves Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat keveréktakarmány termelési és alapanyag felhasználási rendszere. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Bullás, Mária (1986) Juhász Gyula és a képzőművészetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Tünde (1986) Ládapakolási algoritmusok valószínűségszámítási vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdfalvi, Gábor (1986) Raktárkészlet nyilvántartó, lekérdező és karbantartó rendszer M08X mikroszámítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, András (1986) Tejhasznú üszők felnevelésének vizsgálata, különös tekintettel azok első laktációs tejtermelésére. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Bókai, Gabriella (1986) A házastárs öröklésének kérdései a hagyatéki eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bónus, József (1986) A CCM (Corn-Cob-Mix) készítés technológiája és sertéstakarmányozásra történő felhasználásának tapasztalatai a Hőgyészi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Bőléné Tóth, Ágnes (1986) Az Akasztófavirágtól az Emberi színjátékig - Németh László első regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csaba, Ernő (1986) Topologikus dimenziók kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csaba, Józsefné (1986) Témazáró felmérések az általános iskola 5. és 6. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csapó, Erika (1986) A reformkori magyar színház korabeli folyóiratok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csemányné Maródi, Ildikó (1986) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós, Zsuzsanna (1986) Identitástudat és pozitivizmus Justo Arosemena panamai gondolkodó munkáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csipai, Jánosné (1986) A tanulók tanáraikkal szembeni elvarásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Edit (1986) Statisztikai hipotézisek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuhai, István (1986) Szembenállás és személyesség - A nyolcvanas évek első felének regényirodalma Esterházy Péter prózájának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Ida (1986) Új forma a családvédelem területén: a Családsegítő Központ. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csókási, Andrásné (1986) Genetikai aspektusú alkoholdehidrogenáz vizsgálatok a triticinae subtribusban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czabarka, Judit (1986) Az orosz felvilágosult abszolutizmus sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dirner, Ágota (1986) Csáth Géza novellái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkosné Kaiser, Márta (1986) Bánffy Miklós: Erdélyi története (elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Druszt, Anikó (1986) Halmazlefedés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Durszt, Anikó (1986) Halmazlefedés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dányiné Gulyás, Erika (1986) A csont regeneratio szervezettani és anatómiai vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Egry, Ildikó (1986) Domaszék régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eitler, József (1986) A revíziós gondolatok előtérbe kerülése a magyar külpolitikában 1927-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrédy, Edit (1986) Adalékok az oktatás és termelőmunka összekapcsolásának neveléstörténeti kérdéseihez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrődi, Zsolt (1986) A Tiszai Vegyi Kombinát festékgyárában előállított késztermékek lebontása, várható áralakulások az alapanyagok árváltozásainak figyelembevételével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Katalin (1986) Az inverzió és alkalmazása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Ferenc (1986) Építőipari költségvetés készítő rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gábor (1986) A magyar filmvígjáték története Hippolit a lakájtól napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas, Andrea (1986) Magyarország és a környező országok kapcsolatainak kialakulása a második világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Zsuzsanna (1986) Egyenrangú kommunikációs pontokból álló számítógépes hálózat megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Mária (1986) A szarajevói merénylet és következményeinek visszhangja a korabeli magyar politikai pártok sajtójában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejszés Tóth, Péter (1986) Lezáratlan és megvitatásra váró kérdések a besenyők történetével foglalkozó szakirodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekécs, Miklós (1986) Az állatok élelemtartalékoló ösztönei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferenczi, Erzsébet (1986) Az orosz parasztság megkötési folyamata a XV-XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Zsuzsanna (1986) A szabadidős közösségek tevékenysége a Kecskemét II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaizer, Tamás (1986) A CONTREE párbeszédes felhasználói rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gelegonya, András (1986) Baromfiipari melléktermékekre alapozott sertéshústermelés a Pankotai Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Geráné Matos, Mária (1986) Kölcsey Ferenc haza- és történelemszemlélete az 1830-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gróf Béláné Haulis, Dr. Ágnes (1986) Szeged története a XVI. század első felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grónai, Gyula (1986) Eltérő takarmányozási módok hatása a tömeggyarapodásra és a vágási minőségre. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Grónai, Gábor (1986) Húspép etetésének jelentősége a hízósertések takarmányozásában. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Gulyás, Gertrud (1986) Néhány gráfelméleti probléma számítógépes megoldása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyarmati, István (1986) Dekompozíciós eljárások a lineáris programozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris, Ágnes (1986) A dorozsmai Nagyszék /TVT/ és a környező agrár területek kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri, Lászlóné (1986) Növényélettani kísérletek, vizsgálódások az általános iskola 7. osztályában /részletesebben a sejt anyagainak vizsgálata/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gácsi, Katalin (1986) Klassizistische Einflüsse auf die Kulturgeschichte Berlins (Karl Friedrich Schinkel). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Ildikó (1986) A szocialista sajtó (SZDP) Szovjetunió képe 1930-1938 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gönczy, Ildikó (1986) A női egyenjogúság Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görbe, Márta (1986) Egy iskola szakköri tevékenységrendszerének bemutatása és értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Haller, Zoltán (1986) A fegyelmi felelősség anyagi jogi problémái az elméletben és a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanó, Pálné (1986) A növényi párologtatás folyamatának és a benne résztvevő anatómiai egységek /sztómák/ szerkezetének, működésének feldolgozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Havasi, Valéria (1986) A játékosság szerepe az úttörőmozgalomban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Dr. Andrásné (1986) A humángenetika és családtervezés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Istvánné (1986) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos magyar nyelvtanban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Margit (1986) Optimális járatszervezés megvalósítása Commodore-64 típusú személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi, Gyula (1986) Gépi kódú programok tesztelése és nyomkövetése Commodore 64 mikroszámítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Tamás (1986) Automatikus hibakorrekció OLALR/1/ elemzés mellett. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági, Ferencné (1986) A tanítóképzés alakulása Szarvason. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés, Gabriella (1986) Szállítási feladat megoldása Commodore 64 személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenei, Ferencné (1986) A növényi párologtatás folyamatának és a benne résztvevő anatómiai egységek /sztómák/ szerkezetének, működésének feldolgozása /adott ismeretanyag tanításához saját transzparens készítése/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jeney, Zsuzsanna (1986) A zenetanulás főbb motívumai 6-14 éves tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Mária (1986) Pascal-fordító generálása attribútum nyelvtannal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juszt, András (1986) Nagyméretű adatbázis létrehozása C-64 személyi számítógépen, regressziós programmodulok készítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Károly (1986) Pascal fordító generálása attribútum nyelvtannal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kasza, Levente (1986) A kisiparosok adóztatásának jogi szabályozása a felszabadulástól napjainkig - a jövedelemadó rendeletek változásának tükrében -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kellner, Gabriella (1986) Serdülökorú tanulók pályaelképzeléseinek indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kismartoni, Adrienn (1986) A Nagymarosi Szövetkezeti Férfikar 80 éve. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Katalin (1986) Transzformáció szemlélet kialakítása az általános iskola matematika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Tamás (1986) Számítógép alkalmazása az általános iskolai matematikatanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Attila (1986) A gazdasági munkaközösségek és a vállalati gazdasági munkaközösségek munkajogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ernőné (1986) Allergiás reakciók az emberi szervezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Tóth, Gabriella (1986) A Nagykőrösi Búvár Klub táborozása a Kiskunsági Nemzeti Parkban /egy természetvédelmi tábor szervezése, szakmai programja, levezetése./. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Csaba (1986) A Szelidi-tó környékének madárvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsisné Tuska, Márta (1986) A halál-motívum szerepe Sarkadi novellisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár, Zsuzsa (1986) Szibéria kolonizálása a XVI-XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondacs, Mihály (1986) Különböző típusú broiler telepek takarmány ökonómiai vizsgálata a kondorosi "Egyesült" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kovács, Gábor (1986) A deviáns magatartások ismérvei különös tekintettel a narkomániára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1986) Gyógyszerhatástani kísérletek kiértékelése személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács , Imre (1986) Egy íróvá avatás és vidéke (A pályakezdő Németh László novellái). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Imréné (1986) Környezetünk védelme a Tisza Cipőgyár környezetszennyező, egészségkárosító hatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krutak, Beatrix (1986) A fiatalkorúak nagyvárosi bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Králik, Endréné (1986) Nedves kukorica etetés lehetősége a lajosmizsei "Kossuth" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kurgyis, Péter (1986) Az információelmélet alkalmazása a CH-tároló tulajdonságok előrejelzésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurgyisné Mucsi, Anikó (1986) Az információelmélet alkalmazása a CH-tároló tulajdonságok előrejelzésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kármánné Kolozsi, Ágnes (1986) Szemléltetési lehetőségek az általános iskolai geometriaoktatásban /térszemléletfejlesztés/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kárpáti, Lajos (1986) A községekben működő általános művelődési központok szerepe és lehetőségei a település politikai-közéleti színterében – figyelembe véve a Fábiánsebestyéni ÁMK tapasztalatait. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kázmér, Lászlóné (1986) Tömegkultúra tárgyakban és értékekben Bugacon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kékes-Szabó, Andrea (1986) A Redentin-75 hatása a gáton élő kisemlősökre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kónya, Ferenc (1986) Bináris rekonstrukciós algoritmusok összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónyi, Andrea (1986) Könyvtári információ- és adatbázis-kezelő rendszer mikroszámítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajtosné Lécz, Erzsébet (1986) Szemléltetési lehetőségek a geometria tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakos, Mária Lujza (1986) "A szovjet film hatása a világ filmművészetére". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lantos, Lajos (1986) Humo-B Kelát takarmánykiegészítő hozamnövelő hatása a broiler csibék növekedésére. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Lapis, Károly (1986) Cinegék a Sándorfalvi - homokerdőben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lele, István (1986) Az 1981. évi I. törvény végrehajtásának egyes kérdései Csongrád megyei tapasztalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lippai, László (1986) Franciaország gyarmatpolitikája Charles De Gaulle elnöksége idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Györgyné (1986) A takarmányozás hatékonyságának vizsgálata tejtermelő tehenészetben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Lukács, István (1986) Az 1663-64-es török háború. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Anikó (1986) Az úttörőcsapat és a család kapcsolata. Társadalmasítás az úttörőmozgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Erzsébet (1986) A helyi sajtó szerepe az 1980-as és 1985-ös országgyűlési és tanácstagi választások idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka, Noémi (1986) Motiváció a zongoratanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Madácsi, Ágnes (1986) Munkabér és társadalombizotsítási járulék költségfelosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magos, András (1986) Személyi számítógép használata az iskola statisztikai munkájának segítésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Medgyesi, Gabriella (1986) Az amatörfilm lehetőségei a fejlődő videókultúrákban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihó, Ferenc (1986) Az FKP és a Szocialista Párt együttműködése a Közös Programtól Mitterrand győzelméig (1972-1981). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Erzsébet (1986) Az NZMTSZ adatbáziskezelő-rendszer létrehozásáshoz szükséges alap-, és segédprogramok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Magdolna (1986) Pedagógusok intenzív továbbképzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Bodrogi, Lívia (1986) Az állatok táplálkozása folyamatában a fogalmak bővülésének vizsgálata az általános iskola 1-8. osztályaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mulasz, Mihalisz (1986) Vén Emil élete és művészete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Murárik, Lászlóné (1986) Halmazelmélet az általános iskolai geometria tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Málovics, Jánosné (1986) A tanuláshoz való viszony én-képe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátrainé Gorján, Mária (1986) A nemzetiségi oktatásügy alakulása hazánkban és néhány európai szocialista országban 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi Tóth, Lászlóné (1986) Átmenet az általános iskola és a középiskola között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészárosné Lengyel, Orsolya (1986) A magyar hangosfilm története és jelentősége 1930-1943. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, Endre (1986) Az OKP a "harmadik útról". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mária (1986) A mozgásnevelés fontossága, szerepe és transzferhatása a személyiség-érés folyamatában a testnevelés alól felmentett serdülőknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Dr. Péterné (1986) A magyar rendiség és a Habsburg-abszolutizmus küzdelme (1526-1608). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Judit (1986) A felzárkóztatás módszertani problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Tünde (1986) A hiperbolikus geometria szemléltetése a Poincare-féle körmodellen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Géza (1986) Értékek vizsgálata a Déri Miksa Szakközépiskola tanulói körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Jankó, Judit (1986) A pedagógusok társadalmi helyzete, ahogy a szakemberek, a közvélemény és önmaguk látják. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Judit (1986) A munkára való beállítódás pedagógiai-pszichológiai vizsgálata az általános iskolák 4-8. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orsó, Zsuzsanna (1986) A fasizmus történetének kutatása a tudományos viták tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Osváth, Éva (1986) Vasúti árufuvarozás (különös tekintettel a fuvarozási szerződés megkötésére és módosítására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, Mónika (1986) Vállalati sajátosságokhoz alkalmazkodó általános utókalkulációs program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Patkós, Gábor (1986) Különböző környezeteket figyelembe vevő mediális szűrések összehasonlító elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pelyva, Imre (1986) Természet-és környezetvédelmi szakkör az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petényi, Zsolt (1986) Csoportszerkezet dinamikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petőné Sántha, Katalin (1986) A természetes hozam és a takarmányozási hozam összefüggései a ponty /Cyprinus carpio/ amurral /Ctenopha- ryngodon idella/ fehér busával/ Hypophatalmichthys molitrix/ és pettyes busával /Aristichtys mobilis/ történő kombinált népesítésekor. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér, Ildikó (1986) A projektív geometria alapjai és középiskolai alkalmazása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér, Dr. Zoltánné (1986) A karcagi május 1 MGTSZ sertéstelepén keletkezett hígtrágya környezetkímélő elhelyezése és hasznosítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prucsi, János (1986) A differenciálás egy lehetséges változata a kötelező alól való felszabadítással, fejlesztő szaktanár beállításával, az intézmény színtereinek és erőforrásainak célszerű igénybevételével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskásné Király, Edit (1986) Péter-kori manufaktúrák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puza, Erzsébet (1986) A vállalati magatartás és a tisztességtelen ár érvényesítésének egyes jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy, Éva (1986) A XVI-XVII. századi angol kereskedőtársaságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Erzsébet (1986) A nem fizikai dolgozók értékelésének rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pósfay, Péter (1986) Leggyakoribb ehető és mérgező gombafajok ismeretének felmérése Szeged város felnőttkorú lakossága körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rafai, Gábor (1986) Fejezetek a Délmagyarország történetéből Az első évtized /1910-1920/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Raffayné Oláh, Katalin (1986) A gyakorlóiskola helye, szerepe, funkciója a mozgalmi munkára való felkészítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reményik, Dr. Lászlóné (1986) A környezet változásának hatása Szeged város madárvilágára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Renkecz, József (1986) A keveréktakarmány-gyártás és forgalmazás ökonómiai elemzése a Paksi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Retkes, Ákos (1986) Szeged környéki homoktalajok gyomnövényei és a gyomtalanításuk korszerű agrotechnikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rostás, Mihály (1986) A brucellamentesítés és a mentesítés ökonómiai vonzatai a derekegyházi "Aranykalász" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Rostás, Istvánné (1986) Egy környezet- és természetvédelmi tábor szervezése, szakmai programja, levezetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roszik, Csaba (1986) A bűvöskocka szimulálása ZX Spectumra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozmán, László (1986) A magyar századforduló regénye- Ambrus Zoltán: Midás király. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révészné Németh, Mária (1986) Manuel Gonzalez Prada politikai eszméi: első korszak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Savanya, Gézáné (1986) A társadalmi- és tömegszervezetek, -mozgalmak szerepe, együttműködése az idősek gondozásában Tolna megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schreiber, Beatrix (1986) Algoritmus a középtávú lakóházfelújítási címjegyzék összeállítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebőkné Bezzegh, Edit (1986) Az olasz filmművészet és a neorealizmus. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Selyem, Erika (1986) A BASIC nyelv szintaxisa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siska, Vince (1986) A nyolcvanas évek televíziózásának nemzetközi összefüggései. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi, Margit (1986) Békés története 1711-1742-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stiener, János (1986) A szavak és ragjaiknak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svecz , Mihály (1986) Hanyatló korszak vagy a századvég igazi magyar írója? (A Jókai-komikum 1875-1904 között). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabady Józsefné Békési, Magdolna (1986) A szegedi magánénekoktatás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Károly (1986) A koncentrátumos és komplett premixes takarmánykeverék felhasználásának elemző analízise a pocsaj-i "Dózsa" Mgtsz szakosított sertéstelepén. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Szabó, Gabriella (1986) Asztali elektronikus árjelző mérlegben alkalmazott SBC-011 mikroprocesszoros kártya tesztelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Géza (1986) Kora vaskori bekarcolt, bepecsételt díszítésű kerámialeletek Hódmezővásárhely Gorzsa-cukormajor lelőhelyen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Klára (1986) Az izomműködés élettani és morfológiai összefüggése a harántcsikolt izom esetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendrey, Györgyné (1986) Tudásszintmérés matematikából a 7.-8. osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szenes, Ildikó (1986) Szociális szerepek tanulása 13-14 éves családban felnőtt és állami gondozott gyermekek esetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szitás, Lászlóné (1986) A takarmányozás hatása a juhtenyésztés jövedelmezőségére. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Szrenka, Éva (1986) Szeged kulturális élete 1848-49. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztrapák, Dr. Ferencné (1986) Allergiás reakciók az emberi szervezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szécsényi, Zoltán (1986) A gombatermesztés helyzete Szegeden és könyékén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely, Edina (1986) A Középcsiki- medencében elhelyezkedő Somlyó- hegy legjellegzetesebb növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szél, Istvánné (1986) A transzformációs szemlélet alakítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Rózsa (1986) A naturalizmus jelentkezése az 1880-as évek magyar irodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Sándor (1986) Búza minőségének és mennyiségének alakulása a fajta változások tükrében Komárom megyében, 1981-1985. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Takács, Zoltán (1986) Moson és Magyaróvár egyesítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tala, Péter (1986) Hogyan osszunk meg egy titkot? BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Talmácsi, György (1986) A mindennapocs iskolai testnevelés bevezetésének Csongrád megyei tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamási, Tamás (1986) Hibakezelő kilépési rutinok OS operációs rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tar, József (1986) Tejhasznú tehenészet jövedelmezőségének vizsgálata a balmazújvárosi "Lenin" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Ternai, Lajos (1986) Különböző takarmányokkal hizlalt sertések vágás utáni minőségének összehasonlítása Csongrád megyei gazdaságokban. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Tiszavári, Sándor (1986) Oktató-nevelő munka a Szarvasi Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézetben 1927-1944 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz, Dr. Lászlóné (1986) Az iskola művészeti nevelésének tanórán kívüli lehetőségei (helyzetkép, kritikai elemzés, fejlesztési feladatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tésik, Péter (1986) MONITOR program C-64 személyi számítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, András (1986) Egy rendező - két film Szabó István rendezői pályaképe – különös tekintettel a Mephisto es a Redl Ezredes című filmekre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Attila Árpádné (1986) A Békés városán átfolyó Élővíz-csatorna környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Lajos (1986) Az iparí és a mezőgazdasági fejlődés hatása a foglalkoztatottság alakulására Mezőtúron /1945 - 1980/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Pápai, Erzsébet (1986) A HT-1080 Z grafikai lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törteli, Helga (1986) A mór kultúra és hatása az Ibériai-félszigeten. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Istvánné (1986) Humángenetika és családtervezés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vajda, Józsefné (1986) Az ellenőrzés és értékelés hagyományos és újszerű formái a biológiai órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Beáta (1986) I. Péter adminisztratív reformjai. Közép- és felsőfokú igazgatási szervek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gábor (1986) PL/I nyelvű kód generálása Jackson-féle strukturált programtervből. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vastag, Ildikó (1986) A dekabristák elméletei az állam átalakításáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wágner, Ferenc (1986) Szociális környezet és agresszivitás vizsgálata fiatal ökölvívóknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelman, Ildikó (1986) Egy körutazási probléma megoldása C-64 személyi számítógép alkalmazásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zilahiné Varga, Piroska (1986) Takarmányadagok szárazanyag- és energiaszintjének hatása a termelt tej mennyiségére és összetételének alakulására. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Zsótér, László (1986) A húspép felhasználása a hízósertések takarmányozásában az újkígyósi Aranykalász Mgtsz-ben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Zvara, Jánosné (1986) A játékok és mesék szerepe az elemi matematikai fogalmak és készségek kialakításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördögh, Béláné (1986) A növényvilág evolúciója földtörténeti korok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2023. március 27. 21:53:36 CEST.