Item where department "nincs megadva" and date of item 1979

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ö
Number of items: 241.

A

Adamovics, Mária (1979) A zenei valóságábrázolás néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagi, Dezsőné (1979) A Szeged-Algyői iskola története a dualizmus korában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagi, Lászlóné (1979) Munkásműveltség, munkásművelődés Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos, Péter (1979) A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium története a századfordulótól az 1960-as évek elejéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balikó, Györgyné (1979) A 13-14 évesek pályaválasztási érettségének és élettervének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Magdolna (1979) Martfű nagyközség felnőttoktatási és közművelődési helyzete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Judit (1979) Tárkihasználásra optimalizált rendezések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Mária (1979) A tanya történeti kialakulása, és típusai. A tanyán élő emberek életmódja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baltás, Dr. Béláné (1979) Általános iskolai tanulók környezetesztétikai ízlésének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, László (1979) Object visszafordító segédprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Péter (1979) A katonai tiszti hivatás mint pályaválasztási probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Miklós (1979) Vizsgálatok a fanyelvtanok körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baumgartner, József (1979) Projektív geometriai összefüggések a Monge-féle és a centrális ábrázolásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkecz, Franciska (1979) Hogyan szeretnék élni 25 éves koromban? (Elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy, Eszter (1979) Alkotmány és forradalom. A kubai függetlenségi, forradalmi mozgalmak és az alkotmányért folyó küzdelem kérdései (1895-1976). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnárné Kovács, Katalin (1979) A népi jogéletkutatás és a mai jogtudat vizsgálat összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, János (1979) A honvédelmi nevelés lehetőségei az általános iskolában és szakköreiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi, Márta (1979) Festői elemek vizsgálata Hugo von Hofmannstahl és Kosztolányi Dezső néhány novellájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boka, Mária (1979) A matematikai logika helye és szerepe az általános iskolai matematikaoktatásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokkon, László (1979) Az olvasási tevékenység rendszerének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Lajosné (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában anyanyelvi nevelés területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Menyhért (1979) A közoktatási és közművelődési intézmények összekapcsolásának kérdései, az együttműködés egyfajta lehetősége kisebb településeken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Mátyás (1979) Juhász Ferenc költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burián, Miklós (1979) A Kecskeméti Református Kollégium története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burján, Anna (1979) A Budai-hegység barlangjainak csigái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bácskai, Éva (1979) Integrálegyenletek numerikus megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, János (1979) Többfázisú duál algoritmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, László (1979) A szakmunkásképzés helyzete Csongrád megyében az 1973-79-es időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó, Ferencné (1979) Erkölcsi nevelési lehetőségek a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Sándor (1979) A családok légkörének hatása a tanulók beilleszkedésére az osztályközösségbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Béla (1979) A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csejteiné Pepperl, Erzsébet (1979) Jeles napok a vecsési németek szokásaiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csekei, Sándor (1979) Iparos tanoncképzés Kecskeméten a Horthy-korszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetneki, Erika (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czibik, Klára (1979) Digitális képek osztályozása statisztikai módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dargóné Jenei, Katalin (1979) Térelemek kölcsönös helyzete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreceni, Ágnes (1979) Psychologische Elemente in den Hörspielen Dürrenmatts. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debrődi, István (1979) A hajdúböszörményi "Béke" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gyepes területének felújítása és hasznosítása. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Dibóné Borbély, Dr. Ágnes (1979) Vergleichung Parsifals bei Wolfram von Eschenbach und bei Richard Wagner. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dimák, Gizella (1979) Matematika szakkör szervezése, vezetése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dióslaki, Ferenc (1979) Sejtprocesszorok software eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drávucz, László (1979) A személyragos főnévi igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dániel, Gézáné (1979) A vertikális KISZ szervezet tapasztalatai a Kalocsai I. István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdélyi, Katalin (1979) „A Magyar Úttörők Szövetségének 1977/78-as úttörőévi programja” hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdődy, Valéria (1979) Túlhatározott lineáris egyenletrendszerek megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erki, Kornélia (1979) Közművelődés az építőiparban A vállalati közművelődés helyzete és fejlesztésének lehetőségei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Faragó, Endre (1979) A társadalmi fejlődés és a társadalmi forradalom fogalmának előfordulása, használata, alakulása az általános iskolai történelemtankönyvekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, László (1979) A térbeli polaritás és alkalmazása szabályos poliéderek és duálisaik vizsgálatára. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Ferencné (1979) Az "Edzett Ifjúságért" tömegsportmozgalom pedagógiai problémái az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, István (1979) Felnőttoktatás Kecskeméten a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér, Dénes (1979) Értékorientációs tényezők az alsószintű vezetők tanfolyanrendszerű oktatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, László (1979) A Sebes-Körös hullámtéri, ártéri virágos növényei /Berettyó és Hármas-Körös közötti szakasz/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete-Kovács, Győző (1979) Témakompenzációs oktatási kísérlet a vízügyi szakközépiskolák 3. osztályos-géptan-tantárgyának "Szivattyúk és hidraulikus berendezések" című tantervi témájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feró, László (1979) Szűrési eljárások digitális képek feldolgozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fieszl, Károly (1979) A márianosztrai fegyház története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Filvig, Gyuláné (1979) A tanulók irányító értékelése feladatbankok segítségével a magyar nyelv nyelvtanának tanításában, az általános iskola 7. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Font, Zoltán (1979) Digitális képek osztályozása Cluster analízissel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forján, Imréné (1979) Eszközhasználat az általános iskolai korszerű matematika tanításban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fuchs Jenőné Varga, Katalin (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában (ábrázolás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltán (1979) Reguláris egyenletrendszerek és alkalmazásuk automataelméleti eldönthetőségi problémákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füzi, László (1979) A minőség alapjai. Németh László a Tanu előtt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fгey, Mária (1979) Olvasásszociológiai vizsgálatok a szegedi olvasótáborban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gergely, Anna (1979) Hódmezővásárhely ÉK-i részének régészeti terepbejárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombás, Éva (1979) Programozási nyelvek szemantikájának megadása logikai úton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyukics, Antal (1979) A Kiskunhalasi Általános Iskolai Diákotthon közösségi nevelőhatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösy, Zoltánné (1979) Az úttörő közösségek irányításának és vezetésének módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györke, Dr. Zoltánné (1979) Az óvodáskorú gyermekek családi életre nevelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Edit (1979) A matematikatanítás változásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gálosi, Zsófia (1979) Metrikus problémák megoldása a centrális projekcióban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gémes, Gézáné (1979) Egyenlőtlenségek és tanításuk az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Görög, István (1979) Tanulói önkormányzat a 607. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet "Lőwy Sándor" Diákotthonában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú, Antal (1979) A tanúkihallgatás kriminalisztikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hammer, Csilla (1979) Kódolás problémája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hatos, Katalin (1979) Erkölcsi értékítélet: általános iskolás felsőtagozatos, családban nevelkedett és állami gondozott gyermekeknél (Néhány fogalom vizsgálata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, Mária (1979) A motiváció szerepe a nyelvtanulás eredményességében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs-Deme, Pál (1979) Témakompenzációs oktatás feladatbankokkal az általános iskola hatodik osztályos fizika tantárgy "Az energia, munka" című témakörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Helembai, Zsuzsanna (1979) Jugoszlávia két világháború közötti nemzetiségi problémái az angol történeti irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Dr. Istvánné (1979) A magány-motívum Juhász Gyula költészetének korai korszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herpai, József (1979) Sakk szakkör. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hetényi, Györgyi (1979) Kisérletes vizsgálatok a központi idegrendszer aminerg rendszerének megismeréséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hinel, Erzsébet (1979) A nógrádi szénbányászat és bányamunkásság a felszabadulástól a 3 éves terv végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló Istvánné Kovács, Mária (1979) A mozgássérült gyermekek írástanításának elméleti és gyakorlati kérdései. A munka szervezésének és irányításának kérdései az írástanítás szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hopenthalerné Fehér, Ilona (1979) A valószínűségszámítással kapcsolatos kísérletek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hrabovszki, Zoltán (1979) Kúpszeletek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hunya, Edit (1979) Többváltozós függvények minimalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Judit (1979) Számelméleti függvények. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hámoriné, Szrnka Mária (1979) Nemzetiségi jegyek néprajzi vonatkozásai a békéscsabai szlovákoknál. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakus, Klára (1979) Életmódvizsgálat Hattyas Telepen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janovszki, Attila (1979) A mozgalmi képzés eredményességének vizsgálata Békés megye néhány úttörőcsapatánál - különös tekintettel a gyermekvezetők helyzetelemző és kritikai tevékenységének színvonalára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jilling, Judit (1979) "A fotogrammetria blokk-kiegyenlítési eljárásának megvalósítása kisszámítógépen". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, György (1979) Reguláris erdők racionális reprezentációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, György (1979) Angol külpolitikai irányzatok és Magyarország - különös tekintettel a nemzetiségi kérdés vitájára (1919-1939). Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kanyó, Teréz (1979) A tanulók irányító értékelése konzervipari szakágazati technológiából feladatbank segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapitány, Erika (1979) Kongruenciák Kongruencia-rendszerek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapocsi, Erzsébet (1979) Kapcsolatok a XVIII. századi német lied és a magyar dal között: néhány elméleti probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapócs, Judit (1979) A felnőttnevelés Kecskeméten. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karchesz, Éva (1979) A síknak egyszerű, zárt görbével való felbontásáról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kassy, Erzsébet (1979) A tanács végrehajtó bizottsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Adrienne (1979) Catullus és a hellénisztikus irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Khim, Márta (1979) Az 1543-as szultáni hadjárat Magyarországom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, László (1979) A faktoranalízis és orvosbiológiai alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Zoltán (1979) Kecskemét város kulturális karakterének alakulása fejlődése 1958-tól napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Piroska (1979) Lineáris egyenletrendszerek megoldása minimalizációs módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisbánné Németh, Mária (1979) A politikai gazdaságtan esti egyetemi oktatásának módszertani kérdései a Komárom megyei Oktatási Igazgatóságon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisné Csányi, Anikó (1979) A felnőttvezetés és a gyermekönkormányzat viszonyának jellemzői a Helvécia-Feketeerdői 4573. sz. Kilián György Úttörőcsapatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Attila (1979) Néhány építőgéptípus várható éves üzemelési idejének és javítási időszükségletének meghatározására alkalmas számítógépes program kidolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (1979) A differenciálszámítás és integrálszámítás fejlődéséről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Rozália (1979) A lyukkártya alkalmazása az általános iskolai oktatás során. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Mária, Magdolna (1979) Móra Ferenc régészeti munkája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kmetykó, András (1979) A másodrendű görbék. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Knáb, Gábor (1979) Társas kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Ágnes (1979) Az uruguay-i magyar kolónia politikai mozgalmai az 1930-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koczkás, Andrea (1979) A testnevelés és a sport akaratnevelő hatásának néhány pszichológiai problémája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komáromi, Attiláné (1979) A felszabadulás előtti és utáni magyar parasztság életének bemutatása Veres Péter műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondász, Istvánné (1979) A napközis foglalkozások személyiségfejlesztő szerepe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koszter, Mária (1979) Számrendszerek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Attila (1979) A Hetvenkedő Katona alakja Plautustól Kodályig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1979) "Hűséges hűtlenség." Az irodalom, a színház és a film kapcsolatáról Örkény István művei - Tóték, Macskajáték alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése (Sztár-peremhelyzet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Gajda, Mária (1979) A beszédzavarok elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a mozgássérült gyermekekre és felnőttekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Puruczky, Éva (1979) Függvény határértéke a középiskolai tananyagban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kováts, Lászlóné (1979) Az iskolai teljesítmény és a szorongás kapcsolata egy orosházi kisegítő iskola 6. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koós, Judit (1979) Hódmezővásárhely délnyugati részének régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krafcsik, Istvánné (1979) Két osztály összehasonlitó nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kupi, Teréz (1979) A magyarországi német nemzetiség története (1945-1978). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Károlyi, Gáborné (1979) Szimplex módszer a WANG 2200/C számítógépen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lakatos, Ilona (1979) A halmazelméleti fogalmak kialakítása az 1-5 osztályos tanulóknál. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lampek, Éva (1979) Gondolatok a szabadidőről egy falusi szabadidővizsgálat alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehel, László (1979) A 12-14 éves gyermekek művelődési tevékenysége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel, Mária (1979) A magyarországi német kisebbség 1919-1945 közti történetének fő kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lourdes, Melgarejo (1979) A kétirányú korlátozott szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lucza, Franciska (1979) Fejezetek a Nyugat-Római Birodalom és az egyház történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Zoltán (1979) Török-magyar kapcsolatok a 20. század elején 1924-1939. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Major, Zoltánnné Szendrei Júlia and Major, Zoltán (1979) Számítógépes hálótervezési eljárás a komplex eljárások összehangoltságának fokozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Zsuzsanna (1979) A társadalomtudományi ismeretterjesztés fejlődése a TIT Bács-Kiskun Megyei Szervezete munkájában 1968-1976 között. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makai, Katalin (1979) A Nagykőrösi Arany János Általános Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megyeriné Borsó, Éva (1979) Az euklideszi osztás és alkalmazásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Melgarejo, Lourdes (1979) A kétirányban korlátozott szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Michlerné Soltész, Erzsébet (1979) Raffai Sarolta prózája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Marianna (1979) Gondolatok a törvényességről, különös tekintettel a szocialista törvényességre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zita (1979) Egy avarkori populáció szerogenetikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márin, István (1979) Környezet- és természetvédelemre nevelés a császártöltési általános iskolában a tanórán és a tanórán kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Pálné (1979) Függvények tanítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ménesi, György (1979) A "feledésbe merült" Pentelei István alakja és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móczik, Gabriella (1979) A -féle, -fajta, -szerű képzők gyűjtése és csoportosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Edit (1979) Az eszmei kártérítés történeti fejlődése az 1977. évi IV. törvényig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gabriella (1979) Adatbázis kezelő rendszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Valéria (1979) A mezőgazdaság és a parasztság helyzete Vas megyében az átszervezés és megszilárdulás időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (1979) Személyragos határozói igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1979) Novellisztikus elemek a 19. század második felének magyar képzőművészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, György (1979) Ezra Pound magyarul (műfordítás-elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, István (1979) Nem verbális kommunikáció a nevelő-oktató munkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz, Kornélia (1979) A gyermektartás egyes problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ottlakán, Mária (1979) A "mozgás" fogalmának kialakítása 5-6 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvárt, Róbert (1979) Thomas Mann: Buddenbrooks - Verfall einer Familie im Spiegel der Bürger-Künstler Problematik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pakai, Ilona (1979) Gömbháromszögtan és néhány alkalmazása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Csaba (1979) Merinó x német húsmerinó F1 ill. merinó x svéd landrace F1 bárányok összehasonlító hizlalása a főiskola tanüzemében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Papp, Sarolta (1979) Agroterv alapján készült sertéstelep tenyésztési és hizlalási eredményeinek értékelése az apátfalvi Aranykalász Mtsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Papp, Márta (1979) Leszabási változatok optimalizálása méretüket két irányban változtató négyszögű alakzatoknál kétdimenziós leszabások esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petz, György (1979) Megközelítés Kékszakállú herceg vára című Bartók-Balázs mű értelmezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petz, György (1979) A kubai forradalmi gondolat fejlődése José Martitól Antonio Guiterasig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petényi, Zoltán (1979) Mérőperemes gázmennyiségmérés pontosságának vizsgálata Monte-Carlo-Módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Julianna (1979) Munkaeszközök a számrendszerek tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pető, Judit (1979) A brazil külkapcsolatok fő vonásai a 20. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pigniczki, András (1979) A korlátozás és szétválasztás módszerének néhány alkalmazása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Katalin (1979) Der Tod als Leitmotiv bei Thomas Mann. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pongó, Zsuzsanna (1979) Der Erwahlte in "Joseph und seine Brüder" (Analyse). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Poprócsi, Árpád (1979) Krúdy Gyula: Szindbád - Huszárik Zoltán: Szindbád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskely, Erzsébet (1979) Galgaguta rövid története es közművelődésének népművészeti vetülete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálfi, Istvánné (1979) Az orvosi megbízás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pénzes, S. Róbert (1979) A család és az óvoda szerepe az iskolaérettség kialakításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pödörné Horváth, Katalin (1979) A döri fazekasság. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Racsko, Györgyné (1979) A négyszín-probléma. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Racskó, György (1979) Homeomorfia és konvergencia. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radich, Brunó (1979) Diákönkormányzat szervezeti felépítése és tartalmi tevékenysége egy középiskolás diákotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajki, Istvánné (1979) Bibliai elemek Ady Endre költészetében külön tekintettel az Isten-témára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rosta, Ferenc (1979) Szabó Magda Ókut c. regényének hatása szakközépiskolai tanulókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roszkos, István (1979) Szabadságvesztését töltő cigányszármazású elítélt veszélyeztetett gyermekének személyiségvizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruttkay, Csaba (1979) A függvények tanítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ráczkevi L., Edit (1979) A gyorsírási íráskészség vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Róza, Olga (1979) A brazíliai magyar emigránsok élete és szervezetei 1924-1950 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schrottné Gergely, Klára (1979) A Kőszegi Bencés Gimnázium története 1938-1948. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Katalin (1979) Hódmezővásárhely déli részének régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siposné Bálint, Márta (1979) Az Országgyűlés szerepe hazánk művelődési életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somosy, Katalin (1979) Kombinatorikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Speer, Norbertné (1979) A rajzi ábrázolókészség fejlődése a 3-10 éves korú gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spránitz, Judit (1979) Az irodalmi nézőpont és a kamera. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stein, Katalin (1979) Gyermekek és a háziállatok kapcsolatának egészségügyi vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strohenr, Márta (1979) A hallgatók világnézeti arculatának felmérése a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Surányiné Szántó, Ilona (1979) Korszerű eszközhasználat az általános iskolai matematika tanításban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Klára (1979) Kombinatorikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Géza (1979) A világnézeti nevelőmunka főbb tapasztalatai Tolna megye középfokú oktatási intézményeiben, különös tekintettel az 1972-es párthatározat óta eltelt időre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1979) Békés megye közművelődési bázistevékenysége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Peregi, Zsuzsanna (1979) A Birk-kódex teljes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Imre (1979) Operációs rendszer szimulációs minőségvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szanyi, Géza (1979) Makrogenerátorok absztrakt leírása, egy makrogenerátor implemetálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeifert, Éva (1979) Lautlehre der deutschen Mundart in Závod. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemler, Magdolna (1979) Deutsch-Ungarische Kontrastive Schallstarke- und Lautdaueruntersuchungen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenczi, Márta (1979) A magzatok méhen belüli gyarapodásának számítógépes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szetei, József (1979) A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikoráné Duba, Ida (1979) Átlóval nem rendelkező poliéderek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Béla (1979) Egy adott tantárgy tevékenységrendszerének logikai elemzése (Technika, általános iskola 1. osztály). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1979) Nevelési központ pedagógiai terve (Pécs-siklósi városrész). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsényi, Károly (1979) A szikesek komplex ökológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Gyula (1979) A pártoktatás és a felnőttnevelés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sári, Edit (1979) A GIN-S generálástól függő file-jainak listázása a rendszer dokumentálásához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Mária (1979) Gráf belső stabilitású ponthalmazainak és kromatikus számának meghatározása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarjányi, Györgyi (1979) Egyenlőtlenségek és alkalmazásaik. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tihanyi, Ernő (1979) Fizikai dolgozó fiatalok művelődési tevékenységének pedagógiai szociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Antalné (1979) Az írásvetítő alkalmazása a matematika tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár, Jánosné (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők szociológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Péter (1979) A számítógépek fejlődéstörténete és felhasználhatósága az általános iskolai oktatásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toma, János (1979) Az ipari szakmunkásképző szerepe a társadalmi mobilitásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Troska, Gyula (1979) Az iskola mint rendszer (Dokumentumelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Táborosi, Zsuzsa (1979) A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében 1945 őszéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tánczosné Gangli, Márta (1979) Tanulási motiváció vizsgálata az általános iskola 5.-8. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Klára (1979) A fizikában használt néhány speciális matematikai függvény. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Klára Rita (1979) Szemléltető és munkaeszközök alkalmazása az általános iskolai matematika oktatásban. Részletesebben: a szinesrudakról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Erzsébet (1979) Pozitív definit mátrixú lineáris egyenletrendszer lineáris módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Lajosné (1979) Didaktogén ártalmak a közösségi nevelés és egyéni bánásmód viszonylatában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Magdolna Andrea (1979) 10-14 éves sportoló és nem sportoló gyermekek testalkattípusának összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Péter (1979) A Kommunista Internacionále szövetségi politikája a forradalmi fellendülés éveiben (1919-1923). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándorné (1979) Egy osztály szociometriai vizsgálata különös tekintettel a nehezen nevelhetőségre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törőcsik, Géza (1979) Nagyméretű adatstruktúrák rögzítése az R-12 számítógépre illesztett EC-5052 típusú mágneslemezegységen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ungváriné Szabó, Edit (1979) Hogyan használják fel a tanulók munka és szabadidejüket? Felmérés a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Utassy, Erzsébet (1979) A geometria tanításának korszerűsödése az általános iskola 5. és 6. osztályában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga, Gusztáv (1979) A WANG 2200/C típusú számítógépen használható mátrix utasítások jelentősége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Irén (1979) Órán kívüli matematikai foglalkozások. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Emilia (1979) Közösségi megmozdulások az általános iskolában /Az iskolák nyitottsága/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varjasi, János (1979) Az ifjusági bizottságok szerepe az ifjuság össztársadalmi nevelésének folyamatában, különös tekintettel a tanácsi ifjúsági bizottságokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Mária Anna (1979) A modern filmművészet kifejezőeszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vastag, Györgyi (1979) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és a szerkesztettségnek nemzedékek és nemek szerinti vizsgálata Röszke nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verebéli, Balázs (1979) Az ikozaéder monografikus leírása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verebéli, Balázsné (1979) Négyszögek monografikus leírása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vidomusz, Béla (1979) Igazgató pedagógus szemmel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vitányi, István (1979) A leltárhiányért való felelősség érvényesülése a Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Lászlóné (1979) Számrendszerek tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várnagy, István (1979) A közösségi kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsengellérné Heim, Gabriella (1979) A perutax logikai játék feldolgozása a WANG 2200/C számítógépen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigmond, Attila (1979) Design és pedagógia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördöghné Gárgyán, Mária (1979) Serdülőkorú közösség vizsgálata, különös tekintettel a középpontban és periférián elhelyezkedő tanulókra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2023. március 27. 21:46:27 CEST.