Item where department "nincs megadva" and date of item 1977

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 253.

M. Kovács, Gabriella (1977) Das Bild der gegenwartigen Wirklichkeit in Hermann Kants Werken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

A

Antal, István (1977) Az úttörőcsapatok önkormányzati rendszerének működése a bajai általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, Alajos (1977) Tenyészanyag szalonnavastagságának ultrahangos vizsgálata a Pápai Állami Gazdaság kistimai sertéstelepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Arató, Katalin (1977) A Dél-Magyarország című napilap nyelvhelyességi szabálytalanságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bakó, Veronika (1977) Fejezetek a geometriai szerkesztések elméletéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Gabriella (1977) A "jószomszédság" ösvényein... Az Amerika-közi kapcsolatok alakulása az 1930-as évektől az 1940-es évek végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Banka, Dóra (1977) Halmajugra személynevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricz Zsoltné Tihanyi, Magdolna (1977) Régi szegedi családnevek tipizálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baumann, Erzsébet (1977) A függvények tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bay, Lujza (1977) Biharugra község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes, Klára (1977) Vezetői stílusok a szociálpszichológiában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes, Miklósné (1977) A Szegedi Egyetem irodalmi rovata és az ifjúsági sajtó. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Besenczi, Csilla (1977) Az egyén és a közösség. Az egyén és a társadalom dialektikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Jenő: (1977) A topológia egyszerű fogalmai és összefüggései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blázsovics, József (1977) Termelési függvények vizsgálata az építőiparban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodorfai, Éva (1977) Példák a játékelméletből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Ágoston (1977) A Tolna megyei jobbágyság helyzete a Mária Terézia féle Urbárium időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohner, Julianna (1977) A csoportmunka hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boldizsár, János (1977) A széna bálázás jelentősége, lehetőségei adott mezőgazdasági üzemben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bondor, Katalin (1977) Ember és technika viszonya József Attila, Kosztolányi Dezső és Szabó Lőrinc költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bonomi, Nóra Katalin (1977) Az Európai Gazdasági Közösség és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kapcsolatteremtésének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bor, Klára (1977) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, József (1977) Tétel- és programhelyesség bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya, Edit (1977) Spiele im Fremdsprachenunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsos, Márta (1977) Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsódy, Julianna (1977) Tározóméretezés sztochasztikus input esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó, Gergely (1977) Különböző silózási eljárásokkal modell silóban készített lucerna szilázsok összhasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Békevári, Zsuzsanna (1977) Az új élet megindulása Kecskeméten (1944. őszétől-1945. tavaszáig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Katalin (1977) Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz : a görög demokrácia közéleti eszményének újrafogalmazása a műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóna, Klára (1977) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Búza, Imréné (1977) A bibliai motívumok értelmezése Babits Mihály verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cserei, Pálné (1977) A Békés megyei köjál laboratórium bakteriális vizsgálatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csetényi, Artur (1977) Matematikai módszerek a genetikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiba, Gyula (1977) Harc a közoktatás népi demokratikus átalakításáért Baja városában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonkás, Erika (1977) Выражение категории определённости / неопределённости в современном русском и венгесм языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csornai-Kovács, Géza (1977) A fa színe és rajzolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csák, István (1977) Magyar tarka x vöröstarka holstein-friz F1 és magyar tarka tehenek termelésének összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Czibikné Kónicz, Márta (1977) Lineáris egyenletrendszerek megoldásának néhány módszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Disznós, Gabriella (1977) Az anya alakja Gorkij: Az anya és Brecht műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobai, Katalin (1977) A kisvárosi középosztály hanyatlásának ábrázolása Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Jenőné (1977) Az érzelmek szerepe a nevelésben. A mese hatása az óvodáskorú gyermekek érzelmeinek alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, István (1977) Zum literarischen Motiv des Zweikampfes. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drescher, József Attila (1977) A mai magyar kisepika típusalkotásának és műfaji sajátosságainak néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duska, Gizella (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementlása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dárdai, Ágnes (1977) A kálvinizmus és a kapitalista gondolkodásmód kapcsolatának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyed, Endre (1977) Tiszta leszámlázási algoritmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Egyed, Ilona (1977) A vérontás utálata : Tersánszky Józsi Jenő: Egy kézikocsi története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Egyed, Róbertné (1977) Szemelvénygyűjtemény A78-as tanterv törzsanyagában szereplő magyar szerzők bemutatásához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas, Ágnes (1977) A amodális logikák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Ildikó (1977) A szeptemberi felkelés jellege és nemzetközi visszhangja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ágnes (1977) Hogy ábrázolják a Forrás című folyóiratban megjelent szociográfiai írások Bács-Kiskun megye gazdasági és kulturális helyzetét? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farnady, Éva (1977) A faktoranalízis alkalmazása a közúti balesetek okainak elemzésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filvig, Géza (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, Ferenc (1977) A latin-amerikai hadseregek modernizálása és a német befolyás: Chile (1885-1914). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Ferenc (1977) A vízgazdálkodási társulatok együttműködéseinek jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Péter (1977) Iparvállalatok karbantartási tevékenységének kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Istvánné Pais, Ella Regina (1977) Az állami és pártoktatás összehangolása középfokú felnőttoktatási kísérlet keretén belül (kétéves bentlakásos szakközépiskola munkások számára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Francsicsné Hegyi, Mariann (1977) Gorkij és Szabó Pál: Gorkij hatásának vizsgálata Szabó Pál művészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Franz, Erika (1977) A zene társadalmi életfolyamata Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frendl, Józsefné (1977) A pecsenyebárány előállítás korszerű technológiájának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Földesdi, Éva (1977) Forrólevegős szárítás liszt, granulátum és pogácsakészítés hatása a táplálóanyagok megőrzésére és a táplálóanyagok kihasználhatóságára. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Fülöp, Éva Mária (1977) Kelet-Európa feudális kori történetének kérdései a magyar történeti irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gally, Mihályné (1977) A helységgazdálkodás gyakorlata Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garay, Rudolf (1977) A közösségi nevelés néhány problémája a középiskolai KISZ-szervezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Lászlóné (1977) Bálint György. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál, Sándor (1977) A komplex matematikatanítási kísérlet eredményeinek alkalmazása a hagyományos tanterv keretén belül, a halmazok és a matematikai logika témakörben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Géczi Lajosné Tóth, Ilona (1977) Karoling-kori latin nyelvű évkönyvek avarokról szóló részletei (nyelvi és tárgyi értelmezés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göcző, Géza (1977) Gyöngyös a Rákóczi-szabadságharc idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu, Zoltán (1977) Problémaanalízis matematikai módszerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdók, Ibolya (1977) Oktatás és társadalom kapcsolata Peruban a XX. század első harmadában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hardy, Mária (1977) Вопрос психологических конфликтов в поздних рассказах И. А. Бунина ("Темные аллеи"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmath, Sándor (1977) A francia fasiszta mozgalmak történeti áttekintése a két világháború közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ilona (1977) A népi bizottságok tevékenységének sajátos vonásai Győr-Sopron megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyháti, Teréz (1977) Lautlehre der deutschen Mundart in Mecseknádasd. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Ferenc (1977) Űrrandevú. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hering, Endre (1977) A muflonállomány minőségének javítása a Budavidéki Erdő- és Vadgazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Hoksza, Ildikó (1977) Erich Kästner ifjúsági műveinek esztétikai és pedagógiai jellemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Andrásné (1977) Az óvodai kompenzációs (az iskolai előkészítés) nevelés tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Erzsébet (1977) A gyermeklíra néhány sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Péter (1977) Kosztolányi Dezső hírlapírói munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Héjjas, Hedvig (1977) Жанр жития Житие протопопа Аввакума. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi, Ildikó (1977) Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés és továbbélése Sartre: Az altonai foglyok, Camus: Közöny, Faulkner: Megszületik augusztusban című művekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hózsa, Éva (1977) A Briss einer Ungarisch-Deutschen kontrastiven Labiographie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés, Zoltán (1977) A nyúltagy szerkezetének és idegkapcsolatainak összehasonlító vizsgálata halakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Janovszky, Sándor (1977) A magyar úttörőmozgalom kialakulása, fejlődése és hatása az iskolai közösség önkormányzat, demokratizmus és nevelés terén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jekkel, Kornélia (1977) A gombák gyakorlati-élelmezési és népgazdasági jelentősége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jeszenszky, József (1977) Megyei Építőipari Vállalatok termelésirányítási rendszerének fejlesztése: Erőforrás-Szükséglet Meghatározása Számítógéppel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Zoltán (1977) Словообразование наречий и разговорная речь. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jungbauer, Rozália (1977) A számfogalomról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jáger, Márta (1977) A mesztegnyői jobbágyság élete a Hunyady-uradalom árnyékában (1767-1859). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor, Ernő (1977) Szakdolgozati feladatom a szovjet élettani folyóiratokban a hippokampusz katekolaminerg rendszeréről 1970-től 1977-ig közzétett szakirodalom összegyűjtése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Judit (1977) "Поучение" Владимира Мономаха и "Поучение" Иштвана Первого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaczkó, Gábor (1977) Az adatbáziskezelés elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazása Honeywell gépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapala, Szilvia (1977) Bevezetés a gömbháromszögtanba. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona, Endre (1977) Sejtautomaták elmélete és szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Gábor (1977) Az egészséges életmódra nevelés néhány lehetősége (négy középfokú iskolában végzett vizsgálat alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Miklós (1977) Lineáris egyenletrendszerek megoldása számítógép segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerékgyártó, József (1977) Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Éva (1977) A matematikai feladatok szemléletessé tétele. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, László (1977) A Barcs-i "Vörös Csillag" Mgtsz silózási rendszere és annak bírálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Klivényi, Éva (1977) Prekompenzáló oktatás hagyományos óvodai keretek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Hajnalka (1977) Gárdonyi Géza és Tömörkény István parasztábrázolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Ilona (1977) Andersen mesevilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolodics, Zsuzsa (1977) A falusi kisiskolák az 1777-i Ratio Educationis korában Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondacs, Ildikó (1977) A rizs termesztése a szarvasi rizstermelési rendszerben különös tekintettel a rizs biológiájára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korim, János (1977) Középiskolás kollégista tanulók társas kapcsolatainak pedagógiai-pszichológiai jellemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormányosné Makai, Eszter (1977) "Medici - kápolnám nőszobrai" : Németh László önmegvalósítás eszménye és regénybeli nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Endre (1977) Vírusos emésztő és légzőszervi betegségek kártételének vizsgálata nagyüzemi szarvasmarhaállományban a kaposvári Mezőgazdasági Főiskolai Tangazdaság tátompusztai tehenészetében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kovács, Istvánné (1977) Egyenletre vezető szöveges feladatok megoldása során elkövetett tanulóhibák és ezek gyökerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Gyula (1977) A magyar Úttörők Szövetsége zászlóbontása, nevelési törekvései Kecskemét városában a népi demokrácia időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lajos (1977) Vizsgálatok automaták direkt szorzatairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koválcsik, Mária (1977) Matematikai játékok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kunoss, Judit (1977) Korszerűsítési törekvések a 3. osztályos fogalmazástanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kály Kullai, Károly (1977) Keresztény motívumok Juhász Ferenc lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósa, Éva (1977) A képzőművészet és a zene a Nyugat első korszakában (1908-1912). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körös, Irén (1977) Álom és valóság kapcsolatának pszichológiai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőmives, Margit (1977) Trópusi páfrányok spóráinak vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Laczó, Sarolta (1977) A térbeli polaritás és alkalmazása, a kocka duálisainak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Margit (1977) A matematikai gondolkodásra nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehota, Istvánné (1977) A mecseki, vagy vad pünkösdi rózsa /Paeonia officinalis ssp. banatica/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehotai, Olga (1977) A másodrendű görbék. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lohn, Zsuzsanna (1977) Die Nennwörter des deutschen Dialektes in Kismányok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Láng, Gáspár (1977) Szabadidő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata egy általános iskola nyolcadik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Márta (1977) A számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Madaras, László (1977) A Szeged Fehértó A és B avar temetők összehasonlító elemzése és időrendjük problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makranczi, László (1977) A módosított szimplex algoritmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maróti, György (1977) Üzenet a palackban : Karinthy Frigyes lírájának elemzése a korszak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matuz, Edit (1977) Adalékok Krúdy Gyula: Szindbád novelláinak elemzéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meinhardt, Judit (1977) Építési szerződések a gazdaságirányítás új rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalecz, Béláné (1977) A mai József Attila- kép : líránk tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miháczi, János (1977) Az akaratszabadság Tolsztoji értelmezése a Háború és béke alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikula, Erzsébet (1977) Algoritmizálás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mogyorósi, Katalin (1977) A Romberg-féle integrálási módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mokosné Hunyadi, Erzsébet (1977) Nemzetiségi kérdés a magyar-cseh-szlovák, csehszlovák-magyar nép kapcsolatának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Lászlóné (1977) A Csaj-tó madármozgalmai 1974-ben, különös tekintettel a vízivadra. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Montag, Katalin (1977) Oroszország és Moldva szolgáló nemessége a XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Moór, Ádám (1977) Gépjárművezetők törzsadatfile-jának létrehozása és karbantartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsi, Matild (1977) Függvények tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton, Katalin (1977) Kosztolányi Dezső prózastílusának néhány jellegzetessége : a Kínai kancsó, Bp. 1972. c. kötetéből néhány novella stilisztikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Méri, Gizella (1977) Haar Alfrédról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Magdolna (1977) A kombinatorika tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mónok, Mária (1977) Valóság és szociológiai érdeklődés a mai magyar szépprózában - Mocsár Gábor munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (1977) Magyar szakirodalom az orosz népmesékről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mihály (1977) Fejőkarusszel üzemelésének vizsgálata a Szolnoki Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Nagy, Etelka (1977) Egyén a keresztény vallás tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Notaisz, Zsuzsanna (1977) A motívumok megfigyelése Petőfi költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nováki, Mária (1977) Békéscsaba és környéke kalapos és nagy gombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyári, Éva (1977) Ellentmondásmentesség és függetlenség a matematikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyíri, Mihály (1977) A tejelő típusú tehenészet takarmánygazdálkodásának vizsgálata, értékelése a választott mezőgazdasági üzemben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Nádudvari, Katalin (1977) Egyenlőtlenségek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Olasz Sándorné Bánsághy, Katalin (1977) A gerincvelő ontogenetikai fejlődésének hisztokémiai és biokémiai, valamint ultrastrukturális vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olti, István (1977) Neuronhálózat szimuláció, a SIMULA-67 programozási nyelv. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Imre (1977) Sinka István balladáinak világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Dr. Lászlóné (1977) Izoenzim vizsgálatok a cnicus benedictus L. egyedfejlődésének korai szakaszában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ország, Mária (1977) Az 50 százalékos húsliszt takarmányozási értékének elemzése laboratóriumi vizsgálatok alapján. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

P

Pados, István (1977) A szintaktikus hibák javítása a fordítóprogramokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pados, Istvánné (1977) Egy tio-down elemző implementálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pajer, Mária (1977) Somoskőújfalu ragadványneveinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palotai, Zsuzsanna (1977) Differenciált matematika oktatás az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palus, Margit (1977) A polgárosodás, nemzeti haladás kérdései Vajda János munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paluska, Andrásné (1977) A világnézeti nevelés helyzete és feladatai iskolánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pandur, Ágnes (1977) Az általános iskolai tanulók térszemléletének fejlesztése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papdi, Antal (1977) Az iskola szaktantermi rendszerének kialakítása Köztársaság téri Általános Iskola, Szentes. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, József (1977) A tehéntartás szaporodásbiológiai helyzete különös tekintettel a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskolai Tangazdaság vajháti tehenészeti telepére. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Paulikné Pósfai, Klára (1977) Die Erscheinungsform des Gesamtkunstwerkes in Thomas Manns "Doktor Faustus". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pesti, Zsuzsanna (1977) A puritán gondolkodás és a XVI-XVII. sz-i Anglia társadalmi-gazdasági jelenségeinek néhány összefüggése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Zoltán (1977) Load and go FORTRAN fordítóprogram készítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pletka, Katalin (1977) Számelméleti függvények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pulai, Zita (1977) Сопоставителный анализ поэмы М. Ю. Лермонтова "Муыри" и "Демон". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, József (1977) GMP implemetálása R-40-en. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, Klára (1977) Pert-Módszer /Kritikus út számítsa a Bellman-Kalaba algoritmus alapján/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, László (1977) Az iskola és az ifjúsági szervezet együttműködésének vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskolájának keretén belül működő 2123. sz. Tömörkény István Úttörőcsapat kapcsolatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Póka, György (1977) Don Quijote ábrázolása kisgrafikákon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pőcze Lajosné Farkas, Katalin (1977) A Kiskunsági Nemzeti Park VI.sz területéhez tartozó Kargala-mocsár virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Reinhardt, Zsuzsanna (1977) Implikáció és következmény. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Retkes, Anikó (1977) Az "Alattvaló" című regény és film összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Romsics Vincéné Török, Tünde (1977) Szakmár község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronyecz, Annamária (1977) Kicsinyítő-becéző képzők a moldvai csángó nyelvjárásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rostás, Mihály (1977) Higiénikus fiaztató kutrica alkalmazásának eredménye adott sertéstelepen. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Ruscher Reinhardné Bech, Rita (1977) A Velencei tó növényvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Mária (1977) A szolgálati birtok örökbirtokká válása Oroszországban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Zsuzsanna (1977) A keresztnévadás hatóerői Szeged, Alsóvároson az 1683-as évben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ráskai, Edit (1977) Az írásvetítő alkalmazása a matematika oktatásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sajgál, Rózsa (1977) A dolgozók tanulásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schauer, Hilda (1977) Wo Warst du, Adam? Die Analyse des Romans von Heinrich Böll Staatsexamenarbeit. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, István (1977) A lucerna növény tápláló- és egyéb hatóanyag-tartalom változása a fejlődés folyamán. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Simon, Magdolna (1977) Valószínűségszámítási és matematikai statisztikai programcsomag. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Róza (1977) Bismarck lemondása és a magyar közvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somló, Béla (1977) Sakkozó program. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcskáné Szentes, Ilona (1977) Ablaknyitás a kortárs külföldi regény- és drámairodalomra, a színházi élet korszerűsítésének törekvései Bródy Sándor Fehér Könyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1977) А ВАSIС programozási nyelv zászlós ábrázolása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Anna (1977) Pósteleki kastélypark. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Irén (1977) Pest világa Krúdy: Hét bagoly cimű regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lajosné (1977) Somogyi láperdeink növénytársulásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Zsuzsanna (1977) Dapsy Gizella életútja /1883-1940/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szajbély, Mihály (1977) "Polgári virtusokat kívántam gerjeszteni" (A fiatal Berzsenyi álmai és eszményei). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Tamásné Lipokatich, Ágota (1977) Hazádnak rendületlenül... /Vörösmarty Mihály: Szózat/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekera, Zsuzsanna (1977) Poliéderek, szabályos testek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekér, Ottília (1977) Személynyilvántartás számítógépes megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szelei Zsigmondné Tóth, Terézia (1977) Bócsa község szőlőkultúrája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szemkeő, Péter (1977) A szakmunkásképzés történeti alakulása, a szakmai gyakorlatok szerepe a munkássá nevelésben Kiskőrösön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Klára (1977) Взаимовлияние в сербской и русской культурах ХIII-ХIV веков. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1977) Sportpolitikai kérdések vizsgálata a testkultúra tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilárd, József (1977) A szakmunkás tanulók politikai tájékozottságának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szrnka, Erzsébet (1977) Munkaeszközök felhasználása a matematikatanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sztana Jánosné Babits, Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits, Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szurmikné Sándor, Emma (1977) Gondolkodási hibák a szakmunkásképző iskolában. /608. Ipari Szakmunkásképző Intézetben végzett felmérések alapján/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely, János (1977) Politika, közgondolkodás, antiszemitizmus (A 19. századi magyarországi antiszemitizmus történetéhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Mária (1977) Számelméleti függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor, Katalin (1977) Döntési táblázat alkalmazása a programozásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Süveges, Katalin (1977) A transzformációk tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács, Gyuláné (1977) A felmérések hatékonysága a készségfejlesztésben - 8. osztály, biológia tantárgy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarján, Klára (1977) A gyors-fourier transzformáció (Fast Fourier Transform - FFT). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Telkes, Margit (1977) Laurent-féle sorfejtés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolnainé Nagy, Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége IV. osztályos tanulók leíró fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tálas, Mária (1977) Kollektivizmus mint a szocialista erkölcs egyik alapelve. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Katalin (1977) Egy gyermek helye és szerepe az osztályközösségben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Károly (1977) Kripke szemantikával megadható logikák alkalmazásai a számítástudományban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1977) A tizenöt éves háború hadtörténeti kérdései a 16. század végi török válság tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tölgyessy, László (1977) Erőforrásallokáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tömösközy, Enikő (1977) Egy vállalat adatbáziskezelő rendszere beépíthető statisztikai vizsgálatok, elemzések elvégzéséhez lehetőséget biztosító matematikai rutinok tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Tamás (1977) Termelésüzemeltetési problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Mária (1977) Tamkó Sirató Károly. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Túri, Lászlóné (1977) A matematika szakkör szervezése és vezetése az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Urbán, Erzsébet (1977) Amit a meséről tudnunk kell. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán, Ágnes (1977) Ady Endre deverbális verbumképzésének egyedi alkotásairól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga, Judit (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Bezzegh, Magdolna (1977) A siker és sikertelenség élményeinek visszatükröződése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vas, Zoltán (1977) Nyelvkiterjesztés fordítás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Venyike, Lajosné (1977) Művelés alól kivont gyümölcsös /cseresznyés/ botanikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veres, Istvánné (1977) Gyula város vizi és vizmenti vegetációja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veress, Géza (1977) Nemlineáris egyenletrendszerek közelítő megoldása Steffensen módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi, Dorottya (1977) Utópia az újabb magyar irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vikor, Beatrix (1977) Programozási nyelvek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vince, Iván (1977) A társas kapcsolatok vizsgálata egy általános iskola 5. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Visy, Melinda (1977) A francia romantika lírája magyarul. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Mónika (1977) Egy napilap nyelvi-stilisztikai elemzése : Délmagyarország 1977. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Weigert, Olga (1977) Relációk, függvények, sorozatok az alsó-tagozatos matematikaoktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Weisz, Erzsébet (1977) A versenyzés néhány pszichológiai sajátossága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Welther, Vilmos (1977) Érdeklődés-képzés-munkahelyi szocializáció elvi összefüggéseinek viszonylata és tényleges folyamatainak elemzése a kecskeméti 607. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet tanulóinak (és végzett tanulóinak) körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wenner, Éva (1977) A hermetizmus irodalma és magyarországi fogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wlassits, Györgyné (1977) Былини татарском наследствии и юнацкие песни. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zalezsák, Éva (1977) Kosztolányi Dezső: Pacsirta : az "ember és szerep" problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsarkó, Judit (1977) Németh László: Iszony c. regényének néhány mondattani stilisztikai jellemzője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsizsik, Ilona (1977) Petőfi és Arany levelezésének retorikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zubán, Julianna (1977) Kombinatorikai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ácsné Hild, Jolán (1977) Félig szabályos poliéderek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ádám, Anna (1977) Néhány gondolat Szálasi hatalomra jutásáról és uralmának jellegéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Anna (1977) Szálasi hatalomra kerülésének történelmi okai és uralmának helye a Horthy rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágó, Irén (1977) Kiskunfélegyháza névanyagának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árkovics, Erzsébet (1977) A rádió és televízió egyes szerzői jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ötvös, Sándor (1977) Radnóti Miklós antifasiszta költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 31. 00:27:04 CEST.