Item where department "nincs megadva" and date of item 1977

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 178.

M. Kovács Gabriella (1977) Das Bild der gegenwartigen Wirklichkeit in Hermann Kants Werken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A

Antal István (1977) Az úttörőcsapatok önkormányzati rendszerének működése a bajai általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arató Katalin (1977) A Dél-Magyarország című napilap nyelvhelyességi szabálytalanságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Balogh Gabriella (1977) A "jószomszédság" ösvényein... Az Amerika-közi kapcsolatok alakulása az 1930-as évektől az 1940-es évek végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Banka Dóra (1977) Halmajugra személynevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricz Zsoltné Tihanyi Magdolna (1977) Régi szegedi családnevek tipizálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bay Lujza (1977) Biharugra község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Klára (1977) Vezetői stílusok a szociálpszichológiában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Miklósné (1977) A Szegedi Egyetem irodalmi rovata és az ifjúsági sajtó. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Besenczi Csilla (1977) Az egyén és a közösség. Az egyén és a társadalom dialektikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blázsovics József (1977) Termelési függvények vizsgálata az építőiparban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Ágoston (1977) A Tolna megyei jobbágyság helyzete a Mária Terézia féle Urbárium időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohner Julianna (1977) A csoportmunka hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bondor Katalin (1977) Ember és technika viszonya József Attila, Kosztolányi Dezső és Szabó Lőrinc költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bonomi Nóra Katalin (1977) Az Európai Gazdasági Közösség és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kapcsolatteremtésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély József (1977) Tétel- és programhelyesség bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya Edit (1977) Spiele im Fremdsprachenunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsos Márta (1977) Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsódy Julianna (1977) Tározóméretezés sztochasztikus input esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békevári Zsuzsanna (1977) Az új élet megindulása Kecskeméten (1944. őszétől-1945. tavaszáig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Katalin (1977) Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz : a görög demokrácia közéleti eszményének újrafogalmazása a műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Búza Imréné (1977) A bibliai motívumok értelmezése Babits Mihály verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cserei Pálné (1977) A Békés megyei köjál laboratórium bakteriális vizsgálatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csetényi Artur (1977) Matematikai módszerek a genetikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiba Gyula (1977) Harc a közoktatás népi demokratikus átalakításáért Baja városában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csornai-Kovács Géza (1977) A fa színe és rajzolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Disznós Gabriella (1977) Az anya alakja Gorkij: Az anya és Brecht műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobai Katalin (1977) A kisvárosi középosztály hanyatlásának ábrázolása Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Jenőné (1977) Az érzelmek szerepe a nevelésben. A mese hatása az óvodáskorú gyermekek érzelmeinek alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos István (1977) Zum literarischen Motiv des Zweikampfes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drescher József Attila (1977) A mai magyar kisepika típusalkotásának és műfaji sajátosságainak néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duska Gizella (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementlása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dárdai Ágnes (1977) A kálvinizmus és a kapitalista gondolkodásmód kapcsolatának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyed Endre (1977) Tiszta leszámlázási algoritmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Egyed Ilona (1977) A vérontás utálata : Tersánszky Józsi Jenő: Egy kézikocsi története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Egyed Róbertné (1977) Szemelvénygyűjtemény A78-as tanterv törzsanyagában szereplő magyar szerzők bemutatásához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas Ildikó (1977) A szeptemberi felkelés jellege és nemzetközi visszhangja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ágnes (1977) Hogy ábrázolják a Forrás című folyóiratban megjelent szociográfiai írások Bács-Kiskun megye gazdasági és kulturális helyzetét? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farnady Éva (1977) A faktoranalízis alkalmazása a közúti balesetek okainak elemzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filvig Géza (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer Ferenc (1977) A latin-amerikai hadseregek modernizálása és a német befolyás: Chile (1885-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ferenc (1977) A vízgazdálkodási társulatok együttműködéseinek jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Péter (1977) Iparvállalatok karbantartási tevékenységének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Istvánné Pais Ella Regina (1977) Az állami és pártoktatás összehangolása középfokú felnőttoktatási kísérlet keretén belül (kétéves bentlakásos szakközépiskola munkások számára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Francsicsné Hegyi Mariann (1977) Gorkij és Szabó Pál: Gorkij hatásának vizsgálata Szabó Pál művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Franz Erika (1977) A zene társadalmi életfolyamata Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Éva Mária (1977) Kelet-Európa feudális kori történetének kérdései a magyar történeti irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gally Mihályné (1977) A helységgazdálkodás gyakorlata Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garay Rudolf (1977) A közösségi nevelés néhány problémája a középiskolai KISZ-szervezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Lászlóné (1977) Bálint György. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Göcző Géza (1977) Gyöngyös a Rákóczi-szabadságharc idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdók Ibolya (1977) Oktatás és társadalom kapcsolata Peruban a XX. század első harmadában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmath Sándor (1977) A francia fasiszta mozgalmak történeti áttekintése a két világháború közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Ilona (1977) A népi bizottságok tevékenységének sajátos vonásai Győr-Sopron megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyháti Teréz (1977) Lautlehre der deutschen Mundart in Mecseknádasd. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoksza Ildikó (1977) Erich Kästner ifjúsági műveinek esztétikai és pedagógiai jellemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Andrásné (1977) Az óvodai kompenzációs (az iskolai előkészítés) nevelés tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Erzsébet (1977) A gyermeklíra néhány sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Péter (1977) Kosztolányi Dezső hírlapírói munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hódi Ildikó (1977) Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés és továbbélése Sartre: Az altonai foglyok, Camus: Közöny, Faulkner: Megszületik augusztusban című művekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hózsa Éva (1977) A Briss einer Ungarisch-Deutschen kontrastiven Labiographie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Janovszky Sándor (1977) A magyar úttörőmozgalom kialakulása, fejlődése és hatása az iskolai közösség önkormányzat, demokratizmus és nevelés terén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jekkel Kornélia (1977) A gombák gyakorlati-élelmezési és népgazdasági jelentősége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jeszenszky József (1977) Megyei Építőipari Vállalatok termelésirányítási rendszerének fejlesztése: Erőforrás-Szükséglet Meghatározása Számítógéppel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jáger Márta (1977) A mesztegnyői jobbágyság élete a Hunyady-uradalom árnyékában (1767-1859). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaczkó Gábor (1977) Az adatbáziskezelés elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazása Honeywell gépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Endre (1977) Sejtautomaták elmélete és szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Gábor (1977) Az egészséges életmódra nevelés néhány lehetősége (négy középfokú iskolában végzett vizsgálat alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó József (1977) Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klivényi Éva (1977) Prekompenzáló oktatás hagyományos óvodai keretek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Hajnalka (1977) Gárdonyi Géza és Tömörkény István parasztábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Ilona (1977) Andersen mesevilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolodics Zsuzsa (1977) A falusi kisiskolák az 1777-i Ratio Educationis korában Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondacs Ildikó (1977) A rizs termesztése a szarvasi rizstermelési rendszerben különös tekintettel a rizs biológiájára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korim János (1977) Középiskolás kollégista tanulók társas kapcsolatainak pedagógiai-pszichológiai jellemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormányosné Makai Eszter (1977) "Medici - kápolnám nőszobrai" : Németh László önmegvalósítás eszménye és regénybeli nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Gyula (1977) A magyar Úttörők Szövetsége zászlóbontása, nevelési törekvései Kecskemét városában a népi demokrácia időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lajos (1977) Vizsgálatok automaták direkt szorzatairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunoss Judit (1977) Korszerűsítési törekvések a 3. osztályos fogalmazástanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kály Kullai Károly (1977) Keresztény motívumok Juhász Ferenc lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósa Éva (1977) A képzőművészet és a zene a Nyugat első korszakában (1908-1912). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőmives Margit (1977) Trópusi páfrányok spóráinak vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lehota Istvánné (1977) A mecseki, vagy vad pünkösdi rózsa /Paeonia officinalis ssp. banatica/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lohn Zsuzsanna (1977) Die Nennwörter des deutschen Dialektes in Kismányok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Láng Gáspár (1977) Szabadidő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata egy általános iskola nyolcadik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Madaras László (1977) A Szeged Fehértó A és B avar temetők összehasonlító elemzése és időrendjük problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makranczi László (1977) A módosított szimplex algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maróti György (1977) Üzenet a palackban : Karinthy Frigyes lírájának elemzése a korszak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matuz Edit (1977) Adalékok Krúdy Gyula: Szindbád novelláinak elemzéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meinhardt Judit (1977) Építési szerződések a gazdaságirányítás új rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalecz Béláné (1977) A mai József Attila- kép : líránk tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miháczi János (1977) Az akaratszabadság Tolsztoji értelmezése a Háború és béke alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mogyorósi Katalin (1977) A Romberg-féle integrálási módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mokosné Hunyadi Erzsébet (1977) Nemzetiségi kérdés a magyar-cseh-szlovák, csehszlovák-magyar nép kapcsolatának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Montag Katalin (1977) Oroszország és Moldva szolgáló nemessége a XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moór Ádám (1977) Gépjárművezetők törzsadatfile-jának létrehozása és karbantartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Katalin (1977) Kosztolányi Dezső prózastílusának néhány jellegzetessége : a Kínai kancsó, Bp. 1972. c. kötetéből néhány novella stilisztikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mónok Mária (1977) Valóság és szociológiai érdeklődés a mai magyar szépprózában - Mocsár Gábor munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Etelka (1977) Egyén a keresztény vallás tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Notaisz Zsuzsanna (1977) A motívumok megfigyelése Petőfi költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nováki Mária (1977) Békéscsaba és környéke kalapos és nagy gombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Olasz Sándorné Bánsághy Katalin (1977) A gerincvelő ontogenetikai fejlődésének hisztokémiai és biokémiai, valamint ultrastrukturális vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olti István (1977) Neuronhálózat szimuláció, a SIMULA-67 programozási nyelv. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Imre (1977) Sinka István balladáinak világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Orosz Lászlóné (1977) Izoenzim vizsgálatok a cnicus benedictus L. egyedfejlődésének korai szakaszában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pados István (1977) A szintaktikus hibák javítása a fordítóprogramokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pados Istvánné (1977) Egy tio-down elemző implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pajer Mária (1977) Somoskőújfalu ragadványneveinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palotai Zsuzsanna (1977) Differenciált matematika oktatás az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palus Margit (1977) A polgárosodás, nemzeti haladás kérdései Vajda János munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paluska Andrásné (1977) A világnézeti nevelés helyzete és feladatai iskolánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papdi Antal (1977) Az iskola szaktantermi rendszerének kialakítása Köztársaság téri Általános Iskola, Szentes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paulikné Pósfai Klára (1977) Die Erscheinungsform des Gesamtkunstwerkes in Thomas Manns "Doktor Faustus". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Zsuzsanna (1977) A puritán gondolkodás és a XVI-XVII. sz-i Anglia társadalmi-gazdasági jelenségeinek néhány összefüggése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (1977) Load and go FORTRAN fordítóprogram készítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pletka Katalin (1977) Számelméleti függvények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai József (1977) GMP implemetálása R-40-en. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai Klára (1977) Pert-Módszer /Kritikus út számítsa a Bellman-Kalaba algoritmus alapján/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter László (1977) Az iskola és az ifjúsági szervezet együttműködésének vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskolájának keretén belül működő 2123. sz. Tömörkény István Úttörőcsapat kapcsolatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Póka György (1977) Don Quijote ábrázolása kisgrafikákon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pőcze Lajosné Farkas Katalin (1977) A Kiskunsági Nemzeti Park VI.sz területéhez tartozó Kargala-mocsár virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Retkes Anikó (1977) Az "Alattvaló" című regény és film összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romsics Vincéné Török Tünde (1977) Szakmár község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronyecz Annamária (1977) Kicsinyítő-becéző képzők a moldvai csángó nyelvjárásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruscher Reinhardné Bech Rita (1977) A Velencei tó növényvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Mária (1977) A szolgálati birtok örökbirtokká válása Oroszországban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Zsuzsanna (1977) A keresztnévadás hatóerői Szeged, Alsóvároson az 1683-as évben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sajgál Rózsa (1977) A dolgozók tanulásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schauer Hilda (1977) Wo Warst du, Adam? Die Analyse des Romans von Heinrich Böll Staatsexamenarbeit. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Magdolna (1977) Valószínűségszámítási és matematikai statisztikai programcsomag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Róza (1977) Bismarck lemondása és a magyar közvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somló Béla (1977) Sakkozó program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcskáné Szentes Ilona (1977) Ablaknyitás a kortárs külföldi regény- és drámairodalomra, a színházi élet korszerűsítésének törekvései Bródy Sándor Fehér Könyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Anna (1977) Pósteleki kastélypark. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Irén (1977) Pest világa Krúdy: Hét bagoly cimű regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lajosné (1977) Somogyi láperdeink növénytársulásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Zsuzsanna (1977) Dapsy Gizella életútja /1883-1940/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szajbély Mihály (1977) "Polgári virtusokat kívántam gerjeszteni" (A fiatal Berzsenyi álmai és eszményei). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Tamásné Lipokatich Ágota (1977) Hazádnak rendületlenül... /Vörösmarty Mihály: Szózat/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekér Ottília (1977) Személynyilvántartás számítógépes megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szelei Zsigmondné Tóth Terézia (1977) Bócsa község szőlőkultúrája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szemkeő Péter (1977) A szakmunkásképzés történeti alakulása, a szakmai gyakorlatok szerepe a munkássá nevelésben Kiskőrösön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1977) Sportpolitikai kérdések vizsgálata a testkultúra tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilárd József (1977) A szakmunkás tanulók politikai tájékozottságának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely János (1977) Politika, közgondolkodás, antiszemitizmus (A 19. századi magyarországi antiszemitizmus történetéhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Katalin (1977) Döntési táblázat alkalmazása a programozásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Gyuláné (1977) A felmérések hatékonysága a készségfejlesztésben - 8. osztály, biológia tantárgy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarján Klára (1977) A gyors-fourier transzformáció (Fast Fourier Transform - FFT). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnainé Nagy Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége IV. osztályos tanulók leíró fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tálas Mária (1977) Kollektivizmus mint a szocialista erkölcs egyik alapelve. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Károly (1977) Kripke szemantikával megadható logikák alkalmazásai a számítástudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1977) A tizenöt éves háború hadtörténeti kérdései a 16. század végi török válság tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tölgyessy László (1977) Erőforrásallokáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tömösközy Enikő (1977) Egy vállalat adatbáziskezelő rendszere beépíthető statisztikai vizsgálatok, elemzések elvégzéséhez lehetőséget biztosító matematikai rutinok tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Tamás (1977) Termelésüzemeltetési problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Mária (1977) Tamkó Sirató Károly. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Urbán Erzsébet (1977) Amit a meséről tudnunk kell. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán Ágnes (1977) Ady Endre deverbális verbumképzésének egyedi alkotásairól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Judit (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Zoltán (1977) Nyelvkiterjesztés fordítás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Venyike Lajosné (1977) Művelés alól kivont gyümölcsös /cseresznyés/ botanikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veres Istvánné (1977) Gyula város vizi és vizmenti vegetációja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veress Géza (1977) Nemlineáris egyenletrendszerek közelítő megoldása Steffensen módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi Dorottya (1977) Utópia az újabb magyar irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Visy Melinda (1977) A francia romantika lírája magyarul. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi Mónika (1977) Egy napilap nyelvi-stilisztikai elemzése : Délmagyarország 1977. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Welther Vilmos (1977) Érdeklődés-képzés-munkahelyi szocializáció elvi összefüggéseinek viszonylata és tényleges folyamatainak elemzése a kecskeméti 607. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet tanulóinak (és végzett tanulóinak) körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wenner Éva (1977) A hermetizmus irodalma és magyarországi fogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zalezsák Éva (1977) Kosztolányi Dezső: Pacsirta : az "ember és szerep" problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsarkó Judit (1977) Németh László: Iszony c. regényének néhány mondattani stilisztikai jellemzője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsizsik Ilona (1977) Petőfi és Arany levelezésének retorikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám Anna (1977) Néhány gondolat Szálasi hatalomra jutásáról és uralmának jellegéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Anna (1977) Szálasi hatalomra kerülésének történelmi okai és uralmának helye a Horthy rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágó Irén (1977) Kiskunfélegyháza névanyagának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árkovics Erzsébet (1977) A rádió és televízió egyes szerzői jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ötvös Sándor (1977) Radnóti Miklós antifasiszta költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. január 24. 17:15:16 CET.