Item where department "nincs megadva" and date of item 1977

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 143.

M. Kovács Gabriella (1977) Das Bild der gegenwartigen Wirklichkeit in Hermann Kants Werken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A

Antal István (1977) Az úttörőcsapatok önkormányzati rendszerének működése a bajai általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balogh Gabriella (1977) A "jószomszédság" ösvényein... Az Amerika-közi kapcsolatok alakulása az 1930-as évektől az 1940-es évek végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes Klára (1977) Vezetői stílusok a szociálpszichológiában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Miklósné (1977) A Szegedi Egyetem irodalmi rovata és az ifjúsági sajtó. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Besenczi Csilla (1977) Az egyén és a közösség. Az egyén és a társadalom dialektikája. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blázsovics József (1977) Termelési függvények vizsgálata az építőiparban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Ágoston (1977) A Tolna megyei jobbágyság helyzete a Mária Terézia féle Urbárium időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohner Julianna (1977) A csoportmunka hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bondor Katalin (1977) Ember és technika viszonya József Attila, Kosztolányi Dezső és Szabó Lőrinc költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bonomi Nóra Katalin (1977) Az Európai Gazdasági Közösség és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kapcsolatteremtésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély József (1977) Tétel- és programhelyesség bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya Edit (1977) Spiele im Fremdsprachenunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsos Márta (1977) Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsódy Julianna (1977) Tározóméretezés sztochasztikus input esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békevári Zsuzsanna (1977) Az új élet megindulása Kecskeméten (1944. őszétől-1945. tavaszáig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búza Imréné (1977) A bibliai motívumok értelmezése Babits Mihály verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cserei Pálné (1977) A Békés megyei köjál laboratórium bakteriális vizsgálatai. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csetényi Artur (1977) Matematikai módszerek a genetikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiba Gyula (1977) Harc a közoktatás népi demokratikus átalakításáért Baja városában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csornai-Kovács Géza (1977) A fa színe és rajzolata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dobai Katalin (1977) A kisvárosi középosztály hanyatlásának ábrázolása Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Jenőné (1977) Az érzelmek szerepe a nevelésben. A mese hatása az óvodáskorú gyermekek érzelmeinek alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos István (1977) Zum literarischen Motiv des Zweikampfes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drescher József Attila (1977) A mai magyar kisepika típusalkotásának és műfaji sajátosságainak néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duska Gizella (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementlása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dárdai Ágnes (1977) A kálvinizmus és a kapitalista gondolkodásmód kapcsolatának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyed Endre (1977) Tiszta leszámlázási algoritmus. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Ildikó (1977) A szeptemberi felkelés jellege és nemzetközi visszhangja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ágnes (1977) Hogy ábrázolják a Forrás című folyóiratban megjelent szociográfiai írások Bács-Kiskun megye gazdasági és kulturális helyzetét? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farnady Éva (1977) A faktoranalízis alkalmazása a közúti balesetek okainak elemzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filvig Géza (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer Ferenc (1977) A latin-amerikai hadseregek modernizálása és a német befolyás: Chile (1885-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ferenc (1977) A vízgazdálkodási társulatok együttműködéseinek jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Péter (1977) Iparvállalatok karbantartási tevékenységének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Istvánné Pais Ella Regina (1977) Az állami és pártoktatás összehangolása középfokú felnőttoktatási kísérlet keretén belül (kétéves bentlakásos szakközépiskola munkások számára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Francsicsné Hegyi Mariann (1977) Gorkij és Szabó Pál: Gorkij hatásának vizsgálata Szabó Pál művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Franz Erika (1977) A zene társadalmi életfolyamata Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Éva Mária (1977) Kelet-Európa feudális kori történetének kérdései a magyar történeti irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gally Mihályné (1977) A helységgazdálkodás gyakorlata Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garay Rudolf (1977) A közösségi nevelés néhány problémája a középiskolai KISZ-szervezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göcző Géza (1977) Gyöngyös a Rákóczi-szabadságharc idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdók Ibolya (1977) Oktatás és társadalom kapcsolata Peruban a XX. század első harmadában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmath Sándor (1977) A francia fasiszta mozgalmak történeti áttekintése a két világháború közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Ilona (1977) A népi bizottságok tevékenységének sajátos vonásai Győr-Sopron megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyháti Teréz (1977) Lautlehre der deutschen Mundart in Mecseknádasd. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Andrásné (1977) Az óvodai kompenzációs (az iskolai előkészítés) nevelés tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Ildikó (1977) Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés és továbbélése Sartre: Az altonai foglyok, Camus: Közöny, Faulkner: Megszületik augusztusban című művekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hózsa Éva (1977) A Briss einer Ungarisch-Deutschen kontrastiven Labiographie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Janovszky Sándor (1977) A magyar úttörőmozgalom kialakulása, fejlődése és hatása az iskolai közösség önkormányzat, demokratizmus és nevelés terén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jekkel Kornélia (1977) A gombák gyakorlati-élelmezési és népgazdasági jelentősége. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jeszenszky József (1977) Megyei Építőipari Vállalatok termelésirányítási rendszerének fejlesztése: Erőforrás-Szükséglet Meghatározása Számítógéppel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jáger Márta (1977) A mesztegnyői jobbágyság élete a Hunyady-uradalom árnyékában (1767-1859). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaczkó Gábor (1977) Az adatbáziskezelés elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazása Honeywell gépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Endre (1977) Sejtautomaták elmélete és szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Gábor (1977) Az egészséges életmódra nevelés néhány lehetősége (négy középfokú iskolában végzett vizsgálat alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó József (1977) Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klivényi Éva (1977) Prekompenzáló oktatás hagyományos óvodai keretek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Hajnalka (1977) Gárdonyi Géza és Tömörkény István parasztábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolodics Zsuzsa (1977) A falusi kisiskolák az 1777-i Ratio Educationis korában Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondacs Ildikó (1977) A rizs termesztése a szarvasi rizstermelési rendszerben különös tekintettel a rizs biológiájára. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korim János (1977) Középiskolás kollégista tanulók társas kapcsolatainak pedagógiai-pszichológiai jellemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gyula (1977) A magyar Úttörők Szövetsége zászlóbontása, nevelési törekvései Kecskemét városában a népi demokrácia időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lajos (1977) Vizsgálatok automaták direkt szorzatairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunoss Judit (1977) Korszerűsítési törekvések a 3. osztályos fogalmazástanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Éva (1977) A képzőművészet és a zene a Nyugat első korszakában (1908-1912). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lehota Istvánné (1977) A mecseki, vagy vad pünkösdi rózsa /Paeonia officinalis ssp. banatica/. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lohn Zsuzsanna (1977) Die Nennwörter des deutschen Dialektes in Kismányok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Láng Gáspár (1977) Szabadidő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata egy általános iskola nyolcadik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Madaras László (1977) A Szeged Fehértó A és B avar temetők összehasonlító elemzése és időrendjük problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makranczi László (1977) A módosított szimplex algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matuz Edit (1977) Adalékok Krúdy Gyula: Szindbád novelláinak elemzéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meinhardt Judit (1977) Építési szerződések a gazdaságirányítás új rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi Katalin (1977) A Romberg-féle integrálási módszer. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Mokosné Hunyadi Erzsébet (1977) Nemzetiségi kérdés a magyar-cseh-szlovák, csehszlovák-magyar nép kapcsolatának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Montag Katalin (1977) Oroszország és Moldva szolgáló nemessége a XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moór Ádám (1977) Gépjárművezetők törzsadatfile-jának létrehozása és karbantartása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Mónok Mária (1977) Valóság és szociológiai érdeklődés a mai magyar szépprózában - Mocsár Gábor munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Etelka (1977) Egyén a keresztény vallás tükrében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Notaisz Zsuzsanna (1977) A motívumok megfigyelése Petőfi költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nováki Mária (1977) Békéscsaba és környéke kalapos és nagy gombái. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Olasz Sándorné Bánsághy Katalin (1977) A gerincvelő ontogenetikai fejlődésének hisztokémiai és biokémiai, valamint ultrastrukturális vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olti István (1977) Neuronhálózat szimuláció, a SIMULA-67 programozási nyelv. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Imre (1977) Sinka István balladáinak világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Orosz Lászlóné (1977) Izoenzim vizsgálatok a cnicus benedictus L. egyedfejlődésének korai szakaszában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pados István (1977) A szintaktikus hibák javítása a fordítóprogramokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pados Istvánné (1977) Egy tio-down elemző implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotai Zsuzsanna (1977) Differenciált matematika oktatás az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palus Margit (1977) A polgárosodás, nemzeti haladás kérdései Vajda János munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paluska Andrásné (1977) A világnézeti nevelés helyzete és feladatai iskolánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papdi Antal (1977) Az iskola szaktantermi rendszerének kialakítása Köztársaság téri Általános Iskola, Szentes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paulikné Pósfai Klára (1977) Die Erscheinungsform des Gesamtkunstwerkes in Thomas Manns "Doktor Faustus". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Zsuzsanna (1977) A puritán gondolkodás és a XVI-XVII. sz-i Anglia társadalmi-gazdasági jelenségeinek néhány összefüggése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (1977) Load and go FORTRAN fordítóprogram készítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pletka Katalin (1977) Számelméleti függvények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai József (1977) GMP implemetálása R-40-en. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai Klára (1977) Pert-Módszer /Kritikus út számítsa a Bellman-Kalaba algoritmus alapján/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter László (1977) Az iskola és az ifjúsági szervezet együttműködésének vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskolájának keretén belül működő 2123. sz. Tömörkény István Úttörőcsapat kapcsolatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Póka György (1977) Don Quijote ábrázolása kisgrafikákon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pőcze Lajosné Farkas Katalin (1977) A Kiskunsági Nemzeti Park VI.sz területéhez tartozó Kargala-mocsár virágos növényei. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Retkes Anikó (1977) Az "Alattvaló" című regény és film összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruscher Reinhardné Bech Rita (1977) A Velencei tó növényvilága. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Mária (1977) A szolgálati birtok örökbirtokká válása Oroszországban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajgál Rózsa (1977) A dolgozók tanulásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schauer Hilda (1977) Wo Warst du, Adam? Die Analyse des Romans von Heinrich Böll Staatsexamenarbeit. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Magdolna (1977) Valószínűségszámítási és matematikai statisztikai programcsomag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Róza (1977) Bismarck lemondása és a magyar közvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somló Béla (1977) Sakkozó program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcskáné Szentes Ilona (1977) Ablaknyitás a kortárs külföldi regény- és drámairodalomra, a színházi élet korszerűsítésének törekvései Bródy Sándor Fehér Könyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Anna (1977) Pósteleki kastélypark. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Irén (1977) Pest világa Krúdy: Hét bagoly cimű regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lajosné (1977) Somogyi láperdeink növénytársulásai. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szajbély Mihály (1977) "Polgári virtusokat kívántam gerjeszteni" (A fiatal Berzsenyi álmai és eszményei). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekér Ottília (1977) Személynyilvántartás számítógépes megoldása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szelei Zsigmondné Tóth Terézia (1977) Bócsa község szőlőkultúrája. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szemkeő Péter (1977) A szakmunkásképzés történeti alakulása, a szakmai gyakorlatok szerepe a munkássá nevelésben Kiskőrösön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1977) Sportpolitikai kérdések vizsgálata a testkultúra tükrében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilárd József (1977) A szakmunkás tanulók politikai tájékozottságának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely János (1977) Politika, közgondolkodás, antiszemitizmus (A 19. századi magyarországi antiszemitizmus történetéhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Katalin (1977) Döntési táblázat alkalmazása a programozásban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Gyuláné (1977) A felmérések hatékonysága a készségfejlesztésben - 8. osztály, biológia tantárgy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarján Klára (1977) A gyors-fourier transzformáció (Fast Fourier Transform - FFT). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tálas Mária (1977) Kollektivizmus mint a szocialista erkölcs egyik alapelve. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Károly (1977) Kripke szemantikával megadható logikák alkalmazásai a számítástudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1977) A tizenöt éves háború hadtörténeti kérdései a 16. század végi török válság tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tölgyessy László (1977) Erőforrásallokáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tömösközy Enikő (1977) Egy vállalat adatbáziskezelő rendszere beépíthető statisztikai vizsgálatok, elemzések elvégzéséhez lehetőséget biztosító matematikai rutinok tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Tamás (1977) Termelésüzemeltetési problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Judit (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Zoltán (1977) Nyelvkiterjesztés fordítás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Venyike Lajosné (1977) Művelés alól kivont gyümölcsös /cseresznyés/ botanikai vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veres Istvánné (1977) Gyula város vizi és vizmenti vegetációja. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veress Géza (1977) Nemlineáris egyenletrendszerek közelítő megoldása Steffensen módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Visy Melinda (1977) A francia romantika lírája magyarul. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Welther Vilmos (1977) Érdeklődés-képzés-munkahelyi szocializáció elvi összefüggéseinek viszonylata és tényleges folyamatainak elemzése a kecskeméti 607. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet tanulóinak (és végzett tanulóinak) körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wenner Éva (1977) A hermetizmus irodalma és magyarországi fogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsizsik Ilona (1977) Petőfi és Arany levelezésének retorikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám Anna (1977) Néhány gondolat Szálasi hatalomra jutásáról és uralmának jellegéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Anna (1977) Szálasi hatalomra kerülésének történelmi okai és uralmának helye a Horthy rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árkovics Erzsébet (1977) A rádió és televízió egyes szerzői jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ötvös Sándor (1977) Radnóti Miklós antifasiszta költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. május 28. 14:33:09 CEST.