Item where department "nincs megadva" and date of item 1976

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 152.

A

Angeli, Éva (1976) Az MSZMP művelődéspolitikája 1956 és 1962 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalfi, Antal (1976) Aritmetikai kifejezések fordítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bagényi, Dr. Józsefné (1976) A Szegedi Állami Védőnőképző Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barátné Szekeres, Zsófia (1976) Családi élet és kapcsolata a hivatással a pedagógusjelöltek terveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bella, László (1976) A konvergencia fogalmáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bellai, Klára (1976) A tömegkommunikáció. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencze, Judit (1976) A marhatenyésztés és marhakereskedelem szerepe Kecskemét XVIII. századi fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Jenő (1976) Topológiai eszközök matematikai témák deduktív tárgyalása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor, Ilona (1976) "Nekem a szerelem nem volt víg ajándék!" : Léda hatása Ady költői arcának kialakulásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Ágota (1976) Az aranymetszés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borboláné Wolszky, Annamária (1976) A család szerkezeti változásai, a felbomló család és a nehezen nevelhetővé válás, a kriminalitási hajlam kialakulásának kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borka, Éva (1976) A képzett melléknevek használata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boross, Márta (1976) Hálózati folyamok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó, Istvánné (1976) Gyermekábrázolás a századforduló prózairodalmában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buti, Sándorné (1976) Egy osztály szerkezetének szociál-pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bácskai, Erzsébet (1976) A magyar névragozás egysége és megosztottsága - használati vizsgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi, Csaba (1976) Építési folyamatok rendszereinek szimulációja MINSZK-22 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bökfi, Sándorné (1976) A közvélemény és a szocialista demokrácia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csicsman, József (1976) Véges populáción végzett reprezentatív mintavételi technika kidolgozása cluster-analízis segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Lászlóné (1976) Az érzelmi nevelés lehetősége az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czeglédi, Erzsébet (1976) Az új ismeretszerző és az ismétlő-rendszerező órák csoportmunka formájában való feldolgozása az Élővilág tanítása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czibula, Ferencné (1976) Magyar matematikusokról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dobó, Attila (1976) Középiskolás tanulók munkaerkölcsről alkotott képzetei, fogalmai, nézetei (Cegléd város középiskoláiban végzett reprezentatív vizsgálat alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos, László (1976) John Keats magyarországi recepciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Mária (1976) Halmazelmélet és matematikai logikai fogalmak az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Duráncsik, Tiborné (1976) Grafikus ábrázolás az általános iskola matematika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávid, Mátyás (1976) A gyermek- és ifjúságvédelem fejlődése Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, Edith (1976) A ruta graveolens kallusz szövet differenciálódásának és organizációjának szabályozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dékány, Margit (1976) A Nagy László-i szintézis a Seb a Cédruson ciklus versei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Emma (1976) A befejezett történésű melléknévi idegen nevek vizsgálata Ady Endre nyelvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Lászlóné (1976) Munkaformák hatékonyságának vizsgálata az 5. osztályos környezetismeret tantárgy keretén belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Mária (1976) Az olvasóvá nevelés kérdései az általános iskola felső tagozatában : a nyáregyházi Általános Iskola felső tagozatos tanulói körében végzett szociológiai felmérések vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér, Lajos (1976) Kibernetikai módszerek és alkalmazásuk a mezőgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaszner, István (1976) Die Mundart von Bátaszék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gelniczky, Mária (1976) A korszerű matematikatanítás néhány gondolatának megvalósítása a hagyományos tantervű 5.osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Golopencza, Dr. Pálné (1976) A problémamegoldó gondolkodásról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás, József (1976) Kocák teljesítményének vizsgálata a Hódmezővásárhelyi Állattnyésztési Főiskolai Tangazdaság paléi szakosított sertéstelepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Gulyás, Irén (1976) Lázadás az ember szeretetének jegyében : Dosztojevszkij lázadói: a Karamazov testvérek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyöngyösi, József (1976) Egy termelőszövetkezet optimális vetésszerkezetének meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, Lajos (1976) A Mezőcsáti Járás jobbágyságának helyzete Mária Terézia urbérrendezése idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadabás, Piroska (1976) A táblai vázlat kérdései az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hadabás, Piroska (1976) A táblai vázlatok szerepe az irodalom órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdu, András (1976) Programcsomag rentabilitás elemzése kereskedelmi vállalatoknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai, Ildikó (1976) A halmazelmélet Zermelo-Frankel és Gődel-féle axióma rendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harmath, Aliz (1976) Szakaszolás és szerkezet Csuka Zoltán verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Klára (1976) Statisztikai próbák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Erika (1976) A szociálpolitika az első Nemzetgyűlésen (1920-1922). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszka, József (1976) Vajda János szerelmi és magánylírája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hámori, Erika (1976) A mese jelentősége az általános iskolai irodalom tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jenés, Margit (1976) Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány megalakulásának történelmi körülményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Györgyné (1976) Az egyenlőtlenségek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Klára (1976) Idősorok elemzése matematikai statisztikai módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kajtár, Ilona (1976) Analyse stilistischer Mittel im Roman "Im Westen nichts Neues" von E. M. Remarque. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karsai, Éva (1976) Juhász Gyula állítmány nélküli mondatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés, Mária (1976) Szórakoztató matematikai problémákról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kenderessy Szabó, Anna (1976) A lymphocyták membrántulajdonságainak vizsgálata immunológiai módszerekkel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes, Mátyás (1976) Első laktációban lévő tehenek tőgykapacitásának vizsgálata a szegvári Puskin Tsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kis, Sándor (1976) A tőgygyulladás gyakoriságának és a betegséget előidéző tényezők vizsgálata különböző szarvasmarha fajták esetében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kishegyi, Viktória (1976) Das Dramatische Schaffen Lessings bis 1755 (Rückblick zu dem antiquen Drama "Medea" von Euripides im Lessings Trauerspiel "Miss Sara Sampson"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Éva (1976) Pilinszky János költészetének néhány motívuma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Rácz, Antalné (1976) Népmesei nyelvi elemek Móra Ferenc meséiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Anna (1976) Móra Ferenc családábrázolása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Dénesné (1976) Hibaelemzések az általános iskola 3-7. osztályos tanulóinak dolgozatai alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Endre (1976) Nyereségoptimalizálás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (1976) Olvasásmegértési vizsgálat egy általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mária (1976) Az esztétikai nevelés elvei és gyakorlati eljárásai az általános iskolai irodalomtanításban : egy konkrét témakörön belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár, Erzsébet (1976) Lineáris egyenletrendszerek megoldásának néhány eljárása FORTRAN nyelven. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kunszi, Márta (1976) Arany János kései balladái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurcz, Klára (1976) Örkény István Egyperces novelláinak szerkezettípusai, stíluseszközei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Káli, Anna (1976) A számrendszerek programja : /Az általános iskola matematika szakosított tantervű 7. osztálya számára/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kántor, Teréz (1976) Kosztolányi Dezső: Az aranysárkány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Márton (1976) Az ALEPH nyelv elméleti alapjai és hazai megvalósításának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőházi, Margit (1976) A palotási pecsenyekacsa termelési rendszer vizsgálata különös tekintettel a zárt tartás bevezetésére. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

L

Laborczy, Aladárné (1976) A békési 3. sz. általános iskola nevelőtestülete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó, Mária (1976) A szakaszokra tagolás szövegtani funkciói Veress Miklós verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehóczky, Endre (1976) Milyen módszerekkel lehet megismerni a tanulók személyiségét, hogy megbízható pályaválasztási tanácsot tudjunk adni? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Liga, Erika (1976) Törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Linka, Ágnes (1976) Metafora és hasonlatrendszerek Kosztolányi Dezső novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Loncsák, Judit (1976) Füst Milán esztétikai nézetei és ezek kapcsolata kisregényeivel, drámáival : valóság - képzelet - élmény - személyiség viszonya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács, István (1976) A tragédia motívumai Madách korai drámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lénárd, Judit (1976) Tombácz János meséinek néhány stilisztikai sajátossága : Bálint Sándor : Tombácz János meséi Ak, 1975. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Majzik, Mátyás (1976) Individuális nevelés (A kriminálpedagógia rendszere és gyakorlatok a Szegedi Fegyház és Szigorított Börtönben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makra, József (1976) A ruzsai "Napsugár" Mgtsz üzemi szervezetének, vezetésszervezetének vizsgálata és értékelése. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Maurer, Éva (1976) Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke az önkényuralom beszélyirodalmában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezei, Mária (1976) Nyelvjárási elemek Tamás Menyhért: Szövetségben a fákkal cimű kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikulás, Irén (1976) Tabdi község vezeték, kereszt és ragadványnévhasználatáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mizsei, Julianna (1976) A műelemző óra hagyományos és korszerű módszereinek összevetése az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Erzsébet (1976) Szórakoztató matematikai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Gézáné (1976) Nem-Euclidesi szerkesztések. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mravinác, Pál (1976) A kunsági fácánnevelő elemző vizsgálata különös tekintettel a gazdaságosságra. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Muhari, Ildikó (1976) A könyvnélküliek problémája a tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, Ilona (1976) A véges testekről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Ilona (1976) Számítógépes gépnapló feldolgozás a Mezőgép gépi adatfeldolgozó osztályán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1976) Latin-Amerika az 1930-1940-es évek francia sajtójában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lászlóné Kovács, Mária (1976) Ünnepélyek az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novodomszki, Pál (1976) A nevelő és nevelt viszonyának alakulása napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novotny, Istvánné (1976) Felhasználása az általános iskola 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Néma, Pál (1976) A számfogalom kiterjesztése az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, László (1976) Folyamatok Modell-Paraméterinek becslése Astrom-Bohlin módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palyov, Pál (1976) Vajda Péter társadalomszemléletének tükröződése műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk, Katalin (1976) Az olvasóvá nevelés néhány kérdése a Bugyi Általános Iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk, Katalin (1976) Az általános iskolai tanulók olvasóvá nevelésének néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Zoltán (1976) A tetraéder főbb jellemzői. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Ibolya (1976) Törzsadattárak képzése és karbantartása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patay, Judit (1976) Számelméleti függvények és számelméleti problémakörök. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pavelka, Éva (1976) A FORTRAN nyelv kiterjesztése. Speciális objektumok dinamikus generálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Perka, József (1976) Intenzív juhlegelő létesítése és annak hasznosítása a Kőrösi Állami Gazdaság gyoma-kőszigeti üzemegységében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Petschener, Ottó (1976) A szállítási feladat megoldása egyedi korlátok esetén magyar módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pinkóczy, Lászlóné (1976) Az irodalompszichológia néhány kérdése : József Attila: Medáliák c. versének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgár, Edit (1976) Arany János és az európai ballada (A népballada hatása a műköltészetre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pore, Éva (1976) Jókai öregkori novellái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Preklet, Erzsébet (1976) Áramlástani feladatok számítógépes megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pályi, Béláné (1976) A szabad idő mint az új ember formálásának kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Püski, Gábor (1976) A hozzárendelési feladat megoldása magyar módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

R

Ronyecz, Márta (1976) Az "emberírtó" a munkások között : a munkásosztály ábrázolása Emile Zola műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rück Andrásné Kádár, Judit (1976) Az iskolapszichológia lehetőségei Közgazdasági Szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

S. Nagy, Aranka (1976) Pályaválasztási szándékok és indítékok vizsgálata az általános iskola 8. osztályos tanulóinál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schütz, Angéla (1976) A SICELA sejttérprogramozási nyelv ismertetése és egy magasabb szintű nyelv tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Selmeczi, Edit (1976) Az igekötők szerepe a mai magyar drámai nyelvben - Fejes Endre: Rozsdatemető. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siklós, Judit (1976) A Fortran nyelv kiterjesztése Az output kiterjesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Sándor (1976) A gondolkodásfejlesztés egyik eszközéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Slachta, István (1976) A kétspórás csiperke /Agaricus bisporus/ és a késői laskagomba /Pleurotus ostreatus/ termesztése hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyvári, Zoltánné (1976) Hogyan segíti a Kincskereső a tanulók szocialista hazafiságának kialakulását? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strimpfli, Olga (1976) Kombinatorikai kérdések. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, István (1976) Tétel és programhelyesség bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsa (1976) Eljárások függvénytáblázatok készítéséhez fortran nyelven. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szakács, Edit (1976) Sánta Ferenc regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentpéteri, Erzsébet (1976) A folyamatábrák alkalmazása az általános iskola fizika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szlama, Éva (1976) Örkény István művészetének lélektana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szomorú, Miklós (1976) A csoportmunka alkalmazása és hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szvetiszláv, Neducza (1976) A tanulók társválasztási és aktivitási szintjének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szávai, István (1976) Medgyesegyháza lágyszárú növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Judit (1976) Az elsődleges közösségek nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi, Péterné (1976) A képrejtvények nyelvtana. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tanács, Erzsébet (1976) Az iskolában folyó egésznapos nevelés sajátos feladatai (Osztályközösségek alakulása iskolaotthonban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tata, Zsuzsa (1976) A magyar és az orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata: Ady és Blok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tánczos, Tiborné (1976) Magasabb fokú kongruenciák és kongruenciarendszeгek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vadkerti Tóth, Erzsébet (1976) A szakmunkástanulók kulturális helyzetének felmérése a kiskunhalasi 618. sz. szakmunkásképző intézetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Valaczkai, Lászlóné (1976) Stendhal nőalakjai főbb regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Andrea (1976) Egyes őzpopulációk összehasonlító vizsgálata eltérő biotópokon a trófea minősége alapján. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Varga, Mária (1976) Der gebrauch der Vergangenheitstempora in dem Drama von Lessing in Emilia Galotti. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mária (1976) A pártok a nemzetiségi politikáról a magyar parlamentben 1892-96. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Sándorné (1976) Az önismeret és a pályaorientáció a serdülőkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Tóth, Gizella (1976) Bródy és Ady. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Istvánné (1976) Az ifjúsági író és olvasói : Fekete István írói világa és műveinek hatása egy falusi általános iskola tanulóinak körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virágvölgyi, Anna (1976) A problémamegoldás mechanizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vitányi, Borbála (1976) Család- és személynévvizsgálat Tömörkény István műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váraljai, Ágnes (1976) A szabályos testek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Wagnerné Kerényi, Márta (1976) Új nőtípusok Kaffka prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelei, Lászlóné (1976) Ábrázoló geometriai módszerek alkalmazása szemléletes kép szerkesztésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zemkó, Istvánné (1976) Mese és valóság Tamási Áron munkásságban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zenei, József (1976) Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 21:18:33 CEST.