Item where department "nincs megadva" and date of item 1976

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 75.

A

Angeli Éva (1976) Az MSZMP művelődéspolitikája 1956 és 1962 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Dr. Bagényi Józsefné (1976) A Szegedi Állami Védőnőképző Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barátné Szekeres Zsófia (1976) Családi élet és kapcsolata a hivatással a pedagógusjelöltek terveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze Judit (1976) A marhatenyésztés és marhakereskedelem szerepe Kecskemét XVIII. századi fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka Éva (1976) A képzett melléknevek használata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boross Márta (1976) Hálózati folyamok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai Erzsébet (1976) A magyar névragozás egysége és megosztottsága - használati vizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi Csaba (1976) Építési folyamatok rendszereinek szimulációja MINSZK-22 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bökfi Sándorné (1976) A közvélemény és a szocialista demokrácia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csicsman József (1976) Véges populáción végzett reprezentatív mintavételi technika kidolgozása cluster-analízis segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi Erzsébet (1976) Az új ismeretszerző és az ismétlő-rendszerező órák csoportmunka formájában való feldolgozása az Élővilág tanítása során. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dobó Attila (1976) Középiskolás tanulók munkaerkölcsről alkotott képzetei, fogalmai, nézetei (Cegléd város középiskoláiban végzett reprezentatív vizsgálat alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos László (1976) John Keats magyarországi recepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Mátyás (1976) A gyermek- és ifjúságvédelem fejlődése Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Edith (1976) A ruta graveolens kallusz szövet differenciálódásának és organizációjának szabályozása. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dékány Margit (1976) A Nagy László-i szintézis a Seb a Cédruson ciklus versei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Emma (1976) A befejezett történésű melléknévi idegen nevek vizsgálata Ady Endre nyelvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Lászlóné (1976) Munkaformák hatékonyságának vizsgálata az 5. osztályos környezetismeret tantárgy keretén belül. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Lajos (1976) Kibernetikai módszerek és alkalmazásuk a mezőgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaszner István (1976) Die Mundart von Bátaszék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Golopencza Pálné (1976) A problémamegoldó gondolkodásról. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyöngyösi József (1976) Egy termelőszövetkezet optimális vetésszerkezetének meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi Lajos (1976) A Mezőcsáti Járás jobbágyságának helyzete Mária Terézia urbérrendezése idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu András (1976) Programcsomag rentabilitás elemzése kereskedelmi vállalatoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Erika (1976) A szociálpolitika az első Nemzetgyűlésen (1920-1922). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenés Margit (1976) Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány megalakulásának történelmi körülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Klára (1976) Idősorok elemzése matematikai statisztikai módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kajtár Ilona (1976) Analyse stilistischer Mittel im Roman "Im Westen nichts Neues" von E. M. Remarque. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenderessy Szabó Anna (1976) A lymphocyták membrántulajdonságainak vizsgálata immunológiai módszerekkel. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kishegyi Viktória (1976) Das Dramatische Schaffen Lessings bis 1755 (Rückblick zu dem antiquen Drama "Medea" von Euripides im Lessings Trauerspiel "Miss Sara Sampson"). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Endre (1976) Nyereségoptimalizálás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1976) Olvasásmegértési vizsgálat egy általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunszi Márta (1976) Arany János kései balladái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kántor Teréz (1976) Kosztolányi Dezső: Az aranysárkány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Márton (1976) Az ALEPH nyelv elméleti alapjai és hazai megvalósításának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laborczy Aladárné (1976) A békési 3. sz. általános iskola nevelőtestülete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehóczky Endre (1976) Milyen módszerekkel lehet megismerni a tanulók személyiségét, hogy megbízható pályaválasztási tanácsot tudjunk adni? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács István (1976) A tragédia motívumai Madách korai drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Majzik Mátyás (1976) Individuális nevelés (A kriminálpedagógia rendszere és gyakorlatok a Szegedi Fegyház és Szigorított Börtönben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Ilona (1976) Számítógépes gépnapló feldolgozás a Mezőgép gépi adatfeldolgozó osztályán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1976) Latin-Amerika az 1930-1940-es évek francia sajtójában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lászlóné Kovács Mária (1976) Ünnepélyek az általános iskolában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novodomszki Pál (1976) A nevelő és nevelt viszonyának alakulása napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh László (1976) Folyamatok Modell-Paraméterinek becslése Astrom-Bohlin módszerrel. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp Ibolya (1976) Törzsadattárak képzése és karbantartása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pavelka Éva (1976) A FORTRAN nyelv kiterjesztése. Speciális objektumok dinamikus generálása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Petschener Ottó (1976) A szállítási feladat megoldása egyedi korlátok esetén magyar módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pinkóczy Lászlóné (1976) Az irodalompszichológia néhány kérdése : József Attila: Medáliák c. versének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Edit (1976) Arany János és az európai ballada (A népballada hatása a műköltészetre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Preklet Erzsébet (1976) Áramlástani feladatok számítógépes megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pályi Béláné (1976) A szabad idő mint az új ember formálásának kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Püski Gábor (1976) A hozzárendelési feladat megoldása magyar módszerrel. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rück Andrásné Kádár Judit (1976) Az iskolapszichológia lehetőségei Közgazdasági Szakközépiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

S. Nagy Aranka (1976) Pályaválasztási szándékok és indítékok vizsgálata az általános iskola 8. osztályos tanulóinál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schütz Angéla (1976) A SICELA sejttérprogramozási nyelv ismertetése és egy magasabb szintű nyelv tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeczi Edit (1976) Az igekötők szerepe a mai magyar drámai nyelvben - Fejes Endre: Rozsdatemető. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siklós Judit (1976) A Fortran nyelv kiterjesztése Az output kiterjesztése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Slachta István (1976) A kétspórás csiperke /Agaricus bisporus/ és a késői laskagomba /Pleurotus ostreatus/ termesztése hazánkban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó István (1976) Tétel és programhelyesség bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács Edit (1976) Sánta Ferenc regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlama Éva (1976) Örkény István művészetének lélektana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szomorú Miklós (1976) A csoportmunka alkalmazása és hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 7. osztályában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szvetiszláv Neducza (1976) A tanulók társválasztási és aktivitási szintjének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szávai István (1976) Medgyesegyháza lágyszárú növényei. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Judit (1976) Az elsődleges közösségek nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tanács Erzsébet (1976) Az iskolában folyó egésznapos nevelés sajátos feladatai (Osztályközösségek alakulása iskolaotthonban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tata Zsuzsa (1976) A magyar és az orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata: Ady és Blok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Valaczkai Lászlóné (1976) Stendhal nőalakjai főbb regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1976) Der gebrauch der Vergangenheitstempora in dem Drama von Lessing in Emilia Galotti. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1976) A pártok a nemzetiségi politikáról a magyar parlamentben 1892-96. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándorné (1976) Az önismeret és a pályaorientáció a serdülőkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Tóth Gizella (1976) Bródy és Ady. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágvölgyi Anna (1976) A problémamegoldás mechanizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wagnerné Kerényi Márta (1976) Új nőtípusok Kaffka prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zenei József (1976) Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. június 5. 01:31:26 CEST.