Item where department "nincs megadva" and date of item 1976

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 113.

Angeli Éva (1976) Az MSZMP művelődéspolitikája 1956 és 1962 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bagényi Józsefné (1976) A Szegedi Állami Védőnőképző Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barátné Szekeres Zsófia (1976) Családi élet és kapcsolata a hivatással a pedagógusjelöltek terveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bellai Klára (1976) A tömegkommunikáció. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencze Judit (1976) A marhatenyésztés és marhakereskedelem szerepe Kecskemét XVIII. századi fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor Ilona (1976) "Nekem a szerelem nem volt víg ajándék!" : Léda hatása Ady költői arcának kialakulásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borka Éva (1976) A képzett melléknevek használata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boross Márta (1976) Hálózati folyamok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó Istvánné (1976) Gyermekábrázolás a századforduló prózairodalmában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bácskai Erzsébet (1976) A magyar névragozás egysége és megosztottsága - használati vizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi Csaba (1976) Építési folyamatok rendszereinek szimulációja MINSZK-22 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bökfi Sándorné (1976) A közvélemény és a szocialista demokrácia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csicsman József (1976) Véges populáción végzett reprezentatív mintavételi technika kidolgozása cluster-analízis segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Lászlóné (1976) Az érzelmi nevelés lehetősége az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czeglédi Erzsébet (1976) Az új ismeretszerző és az ismétlő-rendszerező órák csoportmunka formájában való feldolgozása az Élővilág tanítása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobó Attila (1976) Középiskolás tanulók munkaerkölcsről alkotott képzetei, fogalmai, nézetei (Cegléd város középiskoláiban végzett reprezentatív vizsgálat alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos László (1976) John Keats magyarországi recepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Mátyás (1976) A gyermek- és ifjúságvédelem fejlődése Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Edith (1976) A ruta graveolens kallusz szövet differenciálódásának és organizációjának szabályozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dékány Margit (1976) A Nagy László-i szintézis a Seb a Cédruson ciklus versei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Emma (1976) A befejezett történésű melléknévi idegen nevek vizsgálata Ady Endre nyelvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Lászlóné (1976) Munkaformák hatékonyságának vizsgálata az 5. osztályos környezetismeret tantárgy keretén belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Mária (1976) Az olvasóvá nevelés kérdései az általános iskola felső tagozatában : a nyáregyházi Általános Iskola felső tagozatos tanulói körében végzett szociológiai felmérések vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Lajos (1976) Kibernetikai módszerek és alkalmazásuk a mezőgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaszner István (1976) Die Mundart von Bátaszék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Golopencza Pálné (1976) A problémamegoldó gondolkodásról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Irén (1976) Lázadás az ember szeretetének jegyében : Dosztojevszkij lázadói: a Karamazov testvérek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyöngyösi József (1976) Egy termelőszövetkezet optimális vetésszerkezetének meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi Lajos (1976) A Mezőcsáti Járás jobbágyságának helyzete Mária Terézia urbérrendezése idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadabás Piroska (1976) A táblai vázlat kérdései az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hadabás Piroska (1976) A táblai vázlatok szerepe az irodalom órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdu András (1976) Programcsomag rentabilitás elemzése kereskedelmi vállalatoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmath Aliz (1976) Szakaszolás és szerkezet Csuka Zoltán verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Erika (1976) A szociálpolitika az első Nemzetgyűlésen (1920-1922). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszka József (1976) Vajda János szerelmi és magánylírája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hámori Erika (1976) A mese jelentősége az általános iskolai irodalom tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jenés Margit (1976) Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány megalakulásának történelmi körülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Klára (1976) Idősorok elemzése matematikai statisztikai módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kajtár Ilona (1976) Analyse stilistischer Mittel im Roman "Im Westen nichts Neues" von E. M. Remarque. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karsai Éva (1976) Juhász Gyula állítmány nélküli mondatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kenderessy Szabó Anna (1976) A lymphocyták membrántulajdonságainak vizsgálata immunológiai módszerekkel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kishegyi Viktória (1976) Das Dramatische Schaffen Lessings bis 1755 (Rückblick zu dem antiquen Drama "Medea" von Euripides im Lessings Trauerspiel "Miss Sara Sampson"). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Rácz Antalné (1976) Népmesei nyelvi elemek Móra Ferenc meséiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Anna (1976) Móra Ferenc családábrázolása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Dénesné (1976) Hibaelemzések az általános iskola 3-7. osztályos tanulóinak dolgozatai alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Endre (1976) Nyereségoptimalizálás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1976) Olvasásmegértési vizsgálat egy általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mária (1976) Az esztétikai nevelés elvei és gyakorlati eljárásai az általános iskolai irodalomtanításban : egy konkrét témakörön belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kunszi Márta (1976) Arany János kései balladái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurcz Klára (1976) Örkény István Egyperces novelláinak szerkezettípusai, stíluseszközei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kántor Teréz (1976) Kosztolányi Dezső: Az aranysárkány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Márton (1976) Az ALEPH nyelv elméleti alapjai és hazai megvalósításának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laborczy Aladárné (1976) A békési 3. sz. általános iskola nevelőtestülete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó Mária (1976) A szakaszokra tagolás szövegtani funkciói Veress Miklós verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehóczky Endre (1976) Milyen módszerekkel lehet megismerni a tanulók személyiségét, hogy megbízható pályaválasztási tanácsot tudjunk adni? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Linka Ágnes (1976) Metafora és hasonlatrendszerek Kosztolányi Dezső novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Loncsák Judit (1976) Füst Milán esztétikai nézetei és ezek kapcsolata kisregényeivel, drámáival : valóság - képzelet - élmény - személyiség viszonya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács István (1976) A tragédia motívumai Madách korai drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárd Judit (1976) Tombácz János meséinek néhány stilisztikai sajátossága : Bálint Sándor : Tombácz János meséi Ak, 1975. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Majzik Mátyás (1976) Individuális nevelés (A kriminálpedagógia rendszere és gyakorlatok a Szegedi Fegyház és Szigorított Börtönben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maurer Éva (1976) Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke az önkényuralom beszélyirodalmában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezei Mária (1976) Nyelvjárási elemek Tamás Menyhért: Szövetségben a fákkal cimű kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikulás Irén (1976) Tabdi község vezeték, kereszt és ragadványnévhasználatáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mizsei Julianna (1976) A műelemző óra hagyományos és korszerű módszereinek összevetése az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muhari Ildikó (1976) A könyvnélküliek problémája a tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ilona (1976) Számítógépes gépnapló feldolgozás a Mezőgép gépi adatfeldolgozó osztályán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1976) Latin-Amerika az 1930-1940-es évek francia sajtójában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lászlóné Kovács Mária (1976) Ünnepélyek az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novodomszki Pál (1976) A nevelő és nevelt viszonyának alakulása napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novotny Istvánné (1976) Felhasználása az általános iskola 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh László (1976) Folyamatok Modell-Paraméterinek becslése Astrom-Bohlin módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Palyov Pál (1976) Vajda Péter társadalomszemléletének tükröződése műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk Katalin (1976) Az olvasóvá nevelés néhány kérdése a Bugyi Általános Iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk Katalin (1976) Az általános iskolai tanulók olvasóvá nevelésének néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Ibolya (1976) Törzsadattárak képzése és karbantartása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pavelka Éva (1976) A FORTRAN nyelv kiterjesztése. Speciális objektumok dinamikus generálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petschener Ottó (1976) A szállítási feladat megoldása egyedi korlátok esetén magyar módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pinkóczy Lászlóné (1976) Az irodalompszichológia néhány kérdése : József Attila: Medáliák c. versének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Edit (1976) Arany János és az európai ballada (A népballada hatása a műköltészetre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pore Éva (1976) Jókai öregkori novellái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Preklet Erzsébet (1976) Áramlástani feladatok számítógépes megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pályi Béláné (1976) A szabad idő mint az új ember formálásának kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Püski Gábor (1976) A hozzárendelési feladat megoldása magyar módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ronyecz Márta (1976) Az "emberírtó" a munkások között : a munkásosztály ábrázolása Emile Zola műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rück Andrásné Kádár Judit (1976) Az iskolapszichológia lehetőségei Közgazdasági Szakközépiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S. Nagy Aranka (1976) Pályaválasztási szándékok és indítékok vizsgálata az általános iskola 8. osztályos tanulóinál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schütz Angéla (1976) A SICELA sejttérprogramozási nyelv ismertetése és egy magasabb szintű nyelv tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeczi Edit (1976) Az igekötők szerepe a mai magyar drámai nyelvben - Fejes Endre: Rozsdatemető. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siklós Judit (1976) A Fortran nyelv kiterjesztése Az output kiterjesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Slachta István (1976) A kétspórás csiperke /Agaricus bisporus/ és a késői laskagomba /Pleurotus ostreatus/ termesztése hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyvári Zoltánné (1976) Hogyan segíti a Kincskereső a tanulók szocialista hazafiságának kialakulását? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó István (1976) Tétel és programhelyesség bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács Edit (1976) Sánta Ferenc regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlama Éva (1976) Örkény István művészetének lélektana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szomorú Miklós (1976) A csoportmunka alkalmazása és hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szvetiszláv Neducza (1976) A tanulók társválasztási és aktivitási szintjének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szávai István (1976) Medgyesegyháza lágyszárú növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Judit (1976) Az elsődleges közösségek nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi Péterné (1976) A képrejtvények nyelvtana. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tanács Erzsébet (1976) Az iskolában folyó egésznapos nevelés sajátos feladatai (Osztályközösségek alakulása iskolaotthonban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tata Zsuzsa (1976) A magyar és az orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata: Ady és Blok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vadkerti Tóth Erzsébet (1976) A szakmunkástanulók kulturális helyzetének felmérése a kiskunhalasi 618. sz. szakmunkásképző intézetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Valaczkai Lászlóné (1976) Stendhal nőalakjai főbb regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1976) Der gebrauch der Vergangenheitstempora in dem Drama von Lessing in Emilia Galotti. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1976) A pártok a nemzetiségi politikáról a magyar parlamentben 1892-96. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándorné (1976) Az önismeret és a pályaorientáció a serdülőkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Tóth Gizella (1976) Bródy és Ady. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida Istvánné (1976) Az ifjúsági író és olvasói : Fekete István írói világa és műveinek hatása egy falusi általános iskola tanulóinak körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virágvölgyi Anna (1976) A problémamegoldás mechanizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vitányi Borbála (1976) Család- és személynévvizsgálat Tömörkény István műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wagnerné Kerényi Márta (1976) Új nőtípusok Kaffka prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zemkó Istvánné (1976) Mese és valóság Tamási Áron munkásságban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zenei József (1976) Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 27. 10:47:48 CET.