Item where department "nincs megadva" and date of item 1975

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É
Number of items: 179.

A

Angeli, Mátyás (1975) Általános iskolai tanulók pályaválasztási orientációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Angyalné Dohnál, Ágnes (1975) Gárdonyi Géza munkássága és szerepe ifjúsági irodalmunkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bagi, Katalin (1975) A Szarvasi Haltenyésztési Kísérleti Állomás gazdálkodási rendszerének, a vizes forgónak módszerei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bahil Lajosné Gál, Hajnalka (1975) Bizonyítás az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna, Antal (1975) Népi szokások, történetek Tiszaroffon a falu idősebb embereinek visszaemlékezései alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barát, Katalin (1975) Új irányok a matematika tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bayer, József (1975) Képességek csak tevékenységben fejlődnek. Erőfeszítés az igazi alkotás alapja. A szakmári iskolaközösségben szerzett pedagógiai tapasztalataim elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bendl, Judit (1975) Assembler készítése a USERCODE nyelv szűkítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Katalin (1975) Deutsche Schicksalstragödien in 19-en Jahrhundert. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertha, Gyula (1975) Térelemek szöge és távolsága az analitikus geometriában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor, Jenő (1975) Bács-Kiskun megye oktatásügyének főbb jellemzői a felszabadulás után 1945-1970. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Ilona (1975) Általános karbantartási terv készítése a Dunai Vasmű számára a PERT hálótervezéses módszerrel ESZR-1020 számítógépre programok írása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Éva (1975) A hagyományos és a korszerű függvénytanítás az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Márta (1975) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse : a hordás - nyomtatás - cséplés Kisbéren. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Sarolta (1975) A mitikus parafrázis, a parabolisztikus ábrázolás és szerepük Sarkadi Imre korai novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Zoltán (1975) Az avantgarde kezdeteinek fogadtatása a szegedi sajtóban (1910-1920). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, Zsuzsanna (1975) Formális eszközök nyelvek szintaxisának és szemantikájának definiálására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, Éva (1975) Vajda János szerelmi költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csapó, Lászlóné (1975) Statisztikai vizsgálatok számítógépen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatlós, Erzsébet (1975) A számfogalom bővítése / törtek, negatív számok/ a hagyományos és korszerűsített oktatás mellett. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csefkó, Mátyás (1975) A tanulók személyiségéről készített iskolai jellemzések neveléslélektani elemzése, különös tekintettel a pályaválasztás szempontjaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Katalin (1975) Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserményi, Boglárka (1975) Röviden a kúpról és a csonkakúpról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csőszi, Sándor (1975) Vörösmarty balladáinak népiessége és műfaji jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Daróczi, Zsuzsanna (1975) George Bernard Shaw és Maxim Gorkij drámáinak összehasonlitó elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Sarolta (1975) Lev Nyikolájevics Tolsztoj: "Luzern" című elbeszélésének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Sándorné (1975) A pszichológia tantárgy bevezetése egészségügyi felnőttoktatásba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombi, Alice Klára (1975) A tanulók erkölcsi ítéleteinek neveléslélektani jellemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dubovszky, Katalin (1975) Törekvések a retardált gyermekek felzárkóztatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dér, Ildikó (1975) Darvas József: A fekete kenyér keletkezéstörténetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fajth, Terézia (1975) Matematikai játékok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó, Judit (1975) A novellaíró Gelleri Andor Endre jellemábrázolás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Ferenc (1975) A gyermek sport jellegű mozgás igényének felkeltésével kapcsolatos pszichológiai problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, László (1975) Az olvasási készség és szövegfeldolgozó képesség fejlettségének vizsgálata az általános iskola 4. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Gáborné (1975) Félbemaradt életmű : Sarkadi Imre munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fischer, István (1975) Az erkölcsi nevelés időszerű kérdései Kecskeméten, a Bányai Júlia Gimnáziumban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földes, Károly (1975) Juhász Gyula a szülőföld szívén : a költő szegedi évei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földházi, Zsuzsanna (1975) Műelemzés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülep, Magdolna (1975) Egy teljes téma programozott oktatásának és a programozás hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp, Imre (1975) Komplex iskolaszűrő vizsgálatok szervezeti keretei, módszerei, tapasztalatai Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdán, Lászlóné (1975) A halmazelmélet tanítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gera, Magdolna (1975) Ibsen hatása Gorkij drámai műveire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gonda, Lajosné (1975) Az egyenletek bevezetésének pedagógiája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gonda, Józsefné (1975) Az állandó határozók szerepe Sarkadi Imre : A gyáva című kisregényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás, Gabriella (1975) Transzformációk szerepe a geometria tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál, György (1975) Programcsomag vezérlő rendszer kisszámítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, József (1975) A szakszervezetek társadalmi szerepének érvényesülése a szocializmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hallósy, Pálné (1975) A család szerepe a szocialista társadalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hanus, Erzsébet (1975) Egy költői kép vizsgálatához: hazafias líránk Mohács-képének szemléletbeli változása 1526-tól 1918-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haraszthy, László (1975) Egyes bagolyfajok szerepe a rágcsálók elleni küzdelemben Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Hernádi, László (1975) A cink-jód-ozmium reakció néhány sajátossága különböző idegvégződésekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Béláné (1975) A matematikatanítás korszerűsítésének szükségessége és erre irányuló törekvéseim. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Istvánné (1975) A lélekábrázolás eszközei Cholnoki László : Bertalan éjszakája című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Margit (1975) A drámaiság eszközei Illés Endre novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszár, Istvánné (1975) Hátrányos helyzetű tanulók vizsgálata a Pécsszabolcsi Általános Iskola alsótagozatos iskolaotthonában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ivó, Erzsébet (1975) Kollégiumi csoport közösségi kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jazimiczky, Béla (1975) Tanulmányok Alberti történetéből (1811-1848). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávorné Vetési, Magdolna (1975) A XVIII. századi erdélyi népszokások nyelvi kifejezése Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae című műve alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónász, Ida (1975) A geometriatanítás korszerűsítéséről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kalmár, Lenke (1975) Miroslav Krleza: Glemby-drámák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaluzsnyi Lászlóné Csizmazia, Erzsébet (1975) Geometriai játékok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerpics, Klára (1975) Über die Prosa Wolfgang Borcherts. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Judit Emőke (1975) Az iskolatelevízió hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kluka, Éva (1975) A versmondási és előadói készség fejlesztése 5-8 osztályig, az énekpedagógiában alkalmazott módszerek felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klárics Györgyné Kovácsics, Ibolya (1975) Logikus gondolkodásra nevelés a matematika tanulása közben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kmetykó, Istvánné (1975) Az olvasási készség fejlesztése az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koch, György (1975) Függvénytáblázatok készítése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Józsefné (1975) Társas kapcsolatok fejlődésének vizsgálata óvodáskorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koday, Katalin (1975) CPM és PERT (Kritikus út és tartalék idők számítása a Bellman-Kalaba algoritmus alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kohn, Róbertné (1975) Az írásvetítő alkalmazásának lehetőségei a térszemlélet fejlesztésére az általános iskolai geometria tanításban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Konyicsák, József (1975) Az MP/0 makroprocesszor implementálása CDC-3300-as számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kordoványi, Mária (1975) Zárt terek hőegyensúlyi állapotának vizsgálatára alkalmas matematikai modell kidolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, András (1975) Erdélyi József első költői korszakának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné (1975) Összehasonlító pszichológiai adatok két osztályom megterheléséről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Sándorné (1975) A szocialista tanár-diák viszony nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kugyela, János (1975) Iparvállalat termelés üzemelésének programozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár, Ferencné (1975) A fogalmi gondolkozás vizsgálata értelmi fogyatékosokon (Ép értelmű gyermekekkel való összehasonlítás alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunvári, Mária (1975) Hatékonyságvizsgálatok Multijob operációs rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuris, Erzsébet (1975) A 6. osztályos tanulók fantázia - fejlettsége, nyelvi kifejezőereje, érzelemvilága a városi ill. falusi irodalmi dolgozatok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kárász, András (1975) Soltvadkert közoktatásának fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, Erzsébet (1975) A csoportmunka módszertani és hatékonysági vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kása, László (1975) Szakmunkástanulók pályaorientációjának pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kéhl, Mária (1975) A Kiskőrösi Rákóczi Szakszövetkezet szőlőtermesztése, szőlőművelése és távlati fejlesztési terve 1975-től 1980-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kézy, Zsuzsanna (1975) A magyar történelmi parabola néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóber, Valéria (1975) Matematikai játékok, játékos matematika. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Körmendi, József (1975) Kecskemét mezőgazdasági fejlődése a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

L. Varga, Anna (1975) Juhász Ferenc lírai világképe : a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából és a Vers négy hangra, jajgatásra, könyörgésre, átoktalanul című költemények alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laczkó, Ilona (1975) Felsővadász története a Rákócziak alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai, Anna (1975) A kézműipar fejlődése és hanyatlása Nagykanizsán 1711-1874. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Licsicsányi, István (1975) Protestáns falusi és városi kisiskolák Békés megyében a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lohmüller, Márta (1975) Fiktív gép szimulációja tanulói programok kipróbálása CDC 3300 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, György (1975) Németh László : Égető Eszter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukáts, Ágnes (1975) Egészségi ismeretek, szokások vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 7. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévai, Ferenc (1975) Tenyészbárányok takarmányozásának vizsgálata a szőregi Egyetértés Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lévai, Mária (1975) Társadalomábrázólás Hollandia XVII. századi zsánerfestészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Marton, Julianna (1975) A szatirikus eszközök vizsgálata Szabó Dezső Életeim című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marton, Lászlóné (1975) Alakfelismerés, egy alakfelismerési módszer alkalmazása orvosi görbék osztályozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mertz, Mónika (1975) Halmazelméleti és matematikai logikai alapfogalmak az általános iskolai tananyagban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Hajnalka (1975) Hunfalvy Pál, mint irodalomtörténész, filozófus és esztéta. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Ildikó (1975) Az olvasóvá nevelés lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkus, Margit (1975) Az anyanyelvi nevelés időszerű kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mérei, László (1975) A középiskolai tanulók tanulási motívumainak pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Ferencné (1975) Kassák Lajos gyermekverseinek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Hedvig (1975) Néhány fiatalkorú személy öngyilkossági kísérletének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ilona (1975) Irodalomtanításunk időszerű kérdései : az Élet és Irodalom című folyóirat cikkeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Imréné (1975) Tapasztalataim a 6. osztályos magyar nyelvtani munkafüzet használata során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Lászlóné (1975) Petelei István élete és novelláinak balladisztikus elemei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy , Ádám (1975) Kecskeméti pénz- és gazdaságtörténeti adatok Mária Terézia korából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németi, Sándorné (1975) A Bajai Kertészeti Szakiskola története 1945-1975-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orbán, Sándor (1975) A kombinatorika felhasználása a számelméletben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orosz, Judit (1975) Szimultán lineáris egyenletrendszerek megoldása Gauss-eliminációval. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotai, Lászlóné (1975) A matematikai logika jelentősége és szerepe a korszerű matematikatanításban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Panajoth, Ágnes (1975) Szabályos sokszögek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Istvánné (1975) A nyelvtani fogalmak kialakításának eljárásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paragi, László (1975) Számítógépes anyagkönyvelés a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Erzsébet (1975) Fortran szubrutinok a szótárazás tevékenységeinek elvégzésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczi, György (1975) Szerelem-nemiség-házasság. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polgár, Józsefné (1975) Egy kaliforniai katolikus középiskola működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pukler, Antal (1975) Rövid áttekintés a fordításról és a fordítóprogramokról. A KICSI nyelv. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, Etelka (1975) Fiktív gép szimulációja tanulóprogramok kipróbálása CDC 3300-as gépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, Katalin (1975) Egy fiktív gép szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, Éva (1975) Neofasiszta tendenciák vizsgálata néhány Nyugat-Európai országban (NSZK, Olaszország, Franciaország). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, János (1975) Nevelés a Magyar Néphadsereg Középiskolai Katonai Kollégiumában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radics, Katalin (1975) Játékos matematikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Reichenbach, Pálné (1975) Matematikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Riegler, Anna (1975) Adalékok Ovidius Metamorphoses c. művéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ristyák, Judit (1975) A valószínűségszámítás programozott tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rizner Dezsőné Kékesi, Mária (1975) Patronáló tanárok nevelőmunkája az általános iskolai tanárképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozsondai, Anikó (1975) Az óvodáskorú gyermek társas kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákli, Erzsébet (1975) Vállalati bérelszámolás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rákóczi, Jánosné (1975) Az 5.-6. osztályos nyelvtani munkafüzet gyakorlatainak módszeres eljárása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rónay, Zsuzsanna (1975) Az igék szerepe Juhász Gyula verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Sándor (1975) A cigánytanulók iskoláztatása és a kiskundorozsmai cigányiskola. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsavölgyi, Ferencné (1975) A szabad idő művelt felhasználására nevelés a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsás, László (1975) A gimnázium továbbfejlesztésének kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon, Klára (1975) Görbeanalízissel kapcsolatos programok kidolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sallai, Miklósné (1975) A képzőművészeti nevelés az általános iskola V;-VIII. osztályaiban, valamint annak hatása a családra és a felnőttekre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sarok, Ágnes (1975) A tanulói személyiség fejlődésének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schäffer, István (1975) Sukoró úrbéri viszonyai újjátelepítésétől az 1859. évi tagosításig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sibalin, Istvánné (1975) Tanítandó ismeretek és tevékenységek vizsgálata a gimnázium matematika tárgyának első osztályában a hatványozás, törtek című témakörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simányi, József (1975) A műfajteremtő Veres Péter. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stomp, Ildikó (1975) Szórakoztató matematikai játékok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strigencz, Márta (1975) Az emberi értékek megőrzésének motívuma Lengyel József epikájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Gézáné (1975) A közönséges és tizedes törtek párhuzamos és réteges tanítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Dr. Gáborné (1975) Köznyelvűsödés egy falusi iskola alsó tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Ágnes (1975) Vizsgálat az ötödéves tanárjelöltek körében a pedagógus hivatástudatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1975) Berzsenyi immanens poétikájának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegény, Julianna (1975) Boole-algebrák. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendi, Zoltán (1975) Zur Frage der Ironie in Thomas Manns Zauberberg. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerényi, László (1975) Két eljárás bioelekromos (elsősorban EEG) jelek frekvenciaanalízisére /Az "On Line" és "Fast" Fourier Transzformáció/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Margit (1975) Az iskolai rend- és fegyelem szokásainak helyzete, fejlesztésének kísérletes vizsgálata a "Tiszta Iskola, Egészséges Ifjúság!” mozgalom keretében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Istvánné (1975) Témazáró tudásszintmérés az általános iskolai kémiatanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Éva (1975) Jean-Jacques Rousseau pedagógiai gondolatai a természetről és a társadalomról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi, Margit (1975) Általános iskolai szakköri feladatok a tanulók térszemléletének fejlesztésére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szücs Istvánné Forsthoffer, Irén (1975) Deutsche Märchen und Sagen aus dem Bakony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Éva (1975) A szaktantermes irodalomtanítás elvi és gyakorlati kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáska, János (1975) A hódmezővásárhelyi "Előre" Vadásztársaság őzállományának felmérése. Az őz vadontenyésztése mg. területen. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Süli, Mihályné (1975) A Gauss-féle eliminációs eljárás. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Toldi, Lászlóné (1975) Idézetek Váci Mihály lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tényi, Zsuzsa (1975) Szerkezeti kérdések Hunyady Sándor novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Lászlóné (1975) A polinomok algebrájának programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária (1975) Az olvasási készség jelentősége és továbbfejlesztése a felső tagozatos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Pál (1975) Algológiai vizsgálatok a Farmos-környéki szikes területeken. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Zoltánné (1975) Képzőművészeti hatások Juhász Gyula költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Anikó (1975) Hit az emberiség jövőjében : Dosztojevszkij világa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Katalin (1975) Krúdy Gyula időkezelése a Boldogult urfikoromban című műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vaszkó, Tamás (1975) A középiskolai tanulók politikai érdeklődésének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Venczel, József (1975) A Teherán, Jalta, Potsdami Konferencia néhány katonapolitikai vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vereckei, László (1975) Euklideszi szerkesztésekről és helyességük axiómatikus bizonyításáról, valamint szerkesztések az általános iskolai geometriaórákon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vigh, József (1975) Szabó Lőrinc versjavításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Julianna (1975) Nem euklideszi szerkesztések : csak körzővel és csak vonalzóval való szerkesztések. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vuics, Tiborné (1975) A Nagyatádi Szabó István-féle földreform Baranya megyében 1921-1925 közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Judit (1975) A Usercode nyelv gépi utasításai és megvalósításuk a MINSZK-22 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várbíró, Éva (1975) Daida Jenő különleges igekötőhasználata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös, Katalin (1975) Algoritmikus gondolkodás fejlesztése az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Wanderer, Katalin (1975) Az általános iskolai biológiaoktatás néhány problémája a felszabadulás után - a Természettudományok tanítása, valamint a Biológia tanítása c. folyóiratok cikkei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zalán, Dénes (1975) A munkásegység megvalósulása (1945-1948). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács, Józsefné (1975) A középiskolai tanulók nézetei a nemi erkölcsről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Északi, Piroska (1975) A matematikai témazáró mérőlapok készítése és felhasználása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2023. március 27. 22:29:10 CEST.