Item where department "nincs megadva" and date of item 1975

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 101.

A

Angeli Mátyás (1975) Általános iskolai tanulók pályaválasztási orientációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagi Katalin (1975) A Szarvasi Haltenyésztési Kísérleti Állomás gazdálkodási rendszerének, a vizes forgónak módszerei. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bayer József (1975) Képességek csak tevékenységben fejlődnek. Erőfeszítés az igazi alkotás alapja. A szakmári iskolaközösségben szerzett pedagógiai tapasztalataim elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bendl Judit (1975) Assembler készítése a USERCODE nyelv szűkítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Katalin (1975) Deutsche Schicksalstragödien in 19-en Jahrhundert. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor Jenő (1975) Bács-Kiskun megye oktatásügyének főbb jellemzői a felszabadulás után 1945-1970. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Ilona (1975) Általános karbantartási terv készítése a Dunai Vasmű számára a PERT hálótervezéses módszerrel ESZR-1020 számítógépre programok írása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Zoltán (1975) Az avantgarde kezdeteinek fogadtatása a szegedi sajtóban (1910-1920). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka Zsuzsanna (1975) Formális eszközök nyelvek szintaxisának és szemantikájának definiálására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csefkó Mátyás (1975) A tanulók személyiségéről készített iskolai jellemzések neveléslélektani elemzése, különös tekintettel a pályaválasztás szempontjaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Katalin (1975) Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi Sándor (1975) Vörösmarty balladáinak népiessége és műfaji jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Daróczi Zsuzsanna (1975) George Bernard Shaw és Maxim Gorkij drámáinak összehasonlitó elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Sarolta (1975) Lev Nyikolájevics Tolsztoj: "Luzern" című elbeszélésének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Sándorné (1975) A pszichológia tantárgy bevezetése egészségügyi felnőttoktatásba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombi Alice Klára (1975) A tanulók erkölcsi ítéleteinek neveléslélektani jellemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubovszky Katalin (1975) Törekvések a retardált gyermekek felzárkóztatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Ferenc (1975) A gyermek sport jellegű mozgás igényének felkeltésével kapcsolatos pszichológiai problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas László (1975) Az olvasási készség és szövegfeldolgozó képesség fejlettségének vizsgálata az általános iskola 4. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer István (1975) Az erkölcsi nevelés időszerű kérdései Kecskeméten, a Bányai Júlia Gimnáziumban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülep Magdolna (1975) Egy teljes téma programozott oktatásának és a programozás hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 8. osztályában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp Imre (1975) Komplex iskolaszűrő vizsgálatok szervezeti keretei, módszerei, tapasztalatai Kiskunfélegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gera Magdolna (1975) Ibsen hatása Gorkij drámai műveire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál György (1975) Programcsomag vezérlő rendszer kisszámítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi József (1975) A szakszervezetek társadalmi szerepének érvényesülése a szocializmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hallósy Pálné (1975) A család szerepe a szocialista társadalomban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hanus Erzsébet (1975) Egy költői kép vizsgálatához: hazafias líránk Mohács-képének szemléletbeli változása 1526-tól 1918-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszár Istvánné (1975) Hátrányos helyzetű tanulók vizsgálata a Pécsszabolcsi Általános Iskola alsótagozatos iskolaotthonában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ivó Erzsébet (1975) Kollégiumi csoport közösségi kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jazimiczky Béla (1975) Tanulmányok Alberti történetéből (1811-1848). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávorné Vetési Magdolna (1975) A XVIII. századi erdélyi népszokások nyelvi kifejezése Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae című műve alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár Lenke (1975) Miroslav Krleza: Glemby-drámák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerpics Klára (1975) Über die Prosa Wolfgang Borcherts. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Judit Emőke (1975) Az iskolatelevízió hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Józsefné (1975) Társas kapcsolatok fejlődésének vizsgálata óvodáskorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koday Katalin (1975) CPM és PERT (Kritikus út és tartalék idők számítása a Bellman-Kalaba algoritmus alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Konyicsák József (1975) Az MP/0 makroprocesszor implementálása CDC-3300-as számítógépen. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kordoványi Mária (1975) Zárt terek hőegyensúlyi állapotának vizsgálatára alkalmas matematikai modell kidolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács András (1975) Erdélyi József első költői korszakának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándorné (1975) A szocialista tanár-diák viszony nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kugyela János (1975) Iparvállalat termelés üzemelésének programozása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár Ferencné (1975) A fogalmi gondolkozás vizsgálata értelmi fogyatékosokon (Ép értelmű gyermekekkel való összehasonlítás alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunvári Mária (1975) Hatékonyságvizsgálatok Multijob operációs rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kárász András (1975) Soltvadkert közoktatásának fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása Erzsébet (1975) A csoportmunka módszertani és hatékonysági vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kása László (1975) Szakmunkástanulók pályaorientációjának pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kéhl Mária (1975) A Kiskőrösi Rákóczi Szakszövetkezet szőlőtermesztése, szőlőművelése és távlati fejlesztési terve 1975-től 1980-ig. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Körmendi József (1975) Kecskemét mezőgazdasági fejlődése a XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó Ilona (1975) Felsővadász története a Rákócziak alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai Anna (1975) A kézműipar fejlődése és hanyatlása Nagykanizsán 1711-1874. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Licsicsányi István (1975) Protestáns falusi és városi kisiskolák Békés megyében a XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lohmüller Márta (1975) Fiktív gép szimulációja tanulói programok kipróbálása CDC 3300 számítógépen. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukáts Ágnes (1975) Egészségi ismeretek, szokások vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 7. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lévai Mária (1975) Társadalomábrázólás Hollandia XVII. századi zsánerfestészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Marton Lászlóné (1975) Alakfelismerés, egy alakfelismerési módszer alkalmazása orvosi görbék osztályozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mérei László (1975) A középiskolai tanulók tanulási motívumainak pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Hedvig (1975) Néhány fiatalkorú személy öngyilkossági kísérletének pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lászlóné (1975) Petelei István élete és novelláinak balladisztikus elemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ádám (1975) Kecskeméti pénz- és gazdaságtörténeti adatok Mária Terézia korából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németi Sándorné (1975) A Bajai Kertészeti Szakiskola története 1945-1975-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz Judit (1975) Szimultán lineáris egyenletrendszerek megoldása Gauss-eliminációval. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Paragi László (1975) Számítógépes anyagkönyvelés a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Erzsébet (1975) Fortran szubrutinok a szótárazás tevékenységeinek elvégzésére. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczi György (1975) Szerelem-nemiség-házasság. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polgár Józsefné (1975) Egy kaliforniai katolikus középiskola működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pukler Antal (1975) Rövid áttekintés a fordításról és a fordítóprogramokról. A KICSI nyelv. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskás Etelka (1975) Fiktív gép szimulációja tanulóprogramok kipróbálása CDC 3300-as gépen. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskás Katalin (1975) Egy fiktív gép szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai Éva (1975) Neofasiszta tendenciák vizsgálata néhány Nyugat-Európai országban (NSZK, Olaszország, Franciaország). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor János (1975) Nevelés a Magyar Néphadsereg Középiskolai Katonai Kollégiumában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Riegler Anna (1975) Adalékok Ovidius Metamorphoses c. művéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rizner Dezsőné Kékesi Mária (1975) Patronáló tanárok nevelőmunkája az általános iskolai tanárképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozsondai Anikó (1975) Az óvodáskorú gyermek társas kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rákli Erzsébet (1975) Vállalati bérelszámolás. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónay Zsuzsanna (1975) Az igék szerepe Juhász Gyula verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Sándor (1975) A cigánytanulók iskoláztatása és a kiskundorozsmai cigányiskola. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsavölgyi Ferencné (1975) A szabad idő művelt felhasználására nevelés a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsás László (1975) A gimnázium továbbfejlesztésének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon Klára (1975) Görbeanalízissel kapcsolatos programok kidolgozása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Schäffer István (1975) Sukoró úrbéri viszonyai újjátelepítésétől az 1859. évi tagosításig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sibalin Istvánné (1975) Tanítandó ismeretek és tevékenységek vizsgálata a gimnázium matematika tárgyának első osztályában a hatványozás, törtek című témakörben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simányi József (1975) A műfajteremtő Veres Péter. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1975) Vizsgálat az ötödéves tanárjelöltek körében a pedagógus hivatástudatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva (1975) Berzsenyi immanens poétikájának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendi Zoltán (1975) Zur Frage der Ironie in Thomas Manns Zauberberg. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerényi László (1975) Két eljárás bioelekromos (elsősorban EEG) jelek frekvenciaanalízisére /Az "On Line" és "Fast" Fourier Transzformáció/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Margit (1975) Az iskolai rend- és fegyelem szokásainak helyzete, fejlesztésének kísérletes vizsgálata a "Tiszta Iskola, Egészséges Ifjúság!” mozgalom keretében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Istvánné (1975) Témazáró tudásszintmérés az általános iskolai kémiatanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Éva (1975) Jean-Jacques Rousseau pedagógiai gondolatai a természetről és a társadalomról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Istvánné Forsthoffer Irén (1975) Deutsche Märchen und Sagen aus dem Bakony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tóth Lászlóné (1975) A polinomok algebrájának programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Pál (1975) Algológiai vizsgálatok a Farmos-környéki szikes területeken. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Zoltánné (1975) Képzőművészeti hatások Juhász Gyula költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vaszkó Tamás (1975) A középiskolai tanulók politikai érdeklődésének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Venczel József (1975) A Teherán, Jalta, Potsdami Konferencia néhány katonapolitikai vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vigh József (1975) Szabó Lőrinc versjavításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vuics Tiborné (1975) A Nagyatádi Szabó István-féle földreform Baranya megyében 1921-1925 közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi Judit (1975) A Usercode nyelv gépi utasításai és megvalósításuk a MINSZK-22 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wanderer Katalin (1975) Az általános iskolai biológiaoktatás néhány problémája a felszabadulás után - a Természettudományok tanítása, valamint a Biológia tanítása c. folyóiratok cikkei alapján. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zalán Dénes (1975) A munkásegység megvalósulása (1945-1948). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács Józsefné (1975) A középiskolai tanulók nézetei a nemi erkölcsről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. június 3. 22:11:09 CEST.