Item where department "nincs megadva" and date of item 1974

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | N | O | P | S | T | V | Z
Number of items: 54.

Danyi Klára (1974) A falusi kisiskolák helyzete Győr megyében a visitatio canonicák tükrében 1698-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A

Abonyi Lajos (1974) Fejezetek Elek történetéből 1724-1844. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babarczi Edit (1974) Népművelő előadás a gombák körében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boda Krisztina (1974) Alakfelismerési módszerek és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Margit Katalin (1974) A nyomtatott program hatékonyságának vizsgálata az ITV élővilág nyolcadik osztályos anyagával kapcsolatban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bubreg Erzsébet (1974) József Attila és Derkovits Gyula párhuzamos stíluselemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Istvánné (1974) A középiskolás tanulók politikai érdeklődésének és tudásszintjének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csokonai Attila (1974) Az irodalmi hagyomány kérdése a Nyugat első korszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csur Mária (1974) A kiosztott valóságos anyagok közvetlen vizsgálatának szerepe a konkrét képzetalkotásokban a gyümölcsös és a zöldségeskert című témák tanítása során. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csáka Zita (1974) Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék motívumtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csüllög Mária (1974) Kollégiumi szobaközösség - kiscsoport - rejtett hálózata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dárdai Árpádné Tomory Mónika (1974) Csurka István drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékányné Bozsó Klára (1974) Juhász Gyula, a Délmagyarország munkatársa (1918-1928). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

de Rivo Márta (1974) Franz Kafka Sprecher eines Weltzustandes und Lebensgefühls. Ein Versuch der Analyse seiner Werke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Engel Éva (1974) Az új típusú munkáltató órák megoldási lehetőségeinek vizsgálata élővilág tantárgyból a tanterv módosító rendelet által nem meghatározott órákon 8.osztályban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Frank Gábor (1974) Nominalisierung in der Deutschen und Ungarischen Sprache. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galántai Jánosné (1974) A diákkollektiva szervezettsége, önállósága, a tanulói öntevékenység és belső demokratizmus a Bajai Leánykollégium tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyetván Ferenc (1974) Hálós tervkészítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jároli József (1974) Orosháza népessége a Mária Terézia féle urbérrendezés idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Keczer Tamás (1974) A személyiségfejlődés és a közösségi kapcsolatok vizsgálata a pályaválasztás és az identifikáció tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Árpádné Balla Gizella (1974) Az annexió szerepe az Osztrák-Magyar-Monarchiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemenné Merk Zsuzsa (1974) Életmód a középkori Nyugat-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Judith (1974) Vergleich des Deutschen und Ungarischen Philanthropismus mitte des 18. Jahrhunderts. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Tibor (1974) Szolgálati találmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Andrásné Teleki Zsuzsanna (1974) Az erdélyi románok helyzete a XX. sz. fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Külvári Margit (1974) A diavetítő szerepe, alkalmazásának módszere és hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 5. -6. osztályában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Molnár István (1974) Kengyel község története 1920-1950-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Naszály Márta (1974) Tudásszintmérés az általános iskolai kémia 7. osztályos anyagából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyírfa Judit (1974) A Dunai Vasmű személyi adatnyilvántartásának elektronikus rendszere általános listázó program. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Orbán Gábor (1974) Elméleti és gyakorlati gépi problémák az olajvegyiparban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ortutay Béla (1974) Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen dem Spielhagens "Sturmflut" und Heinrichs Manns "Im Schlaraffenland". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pagella Anna (1974) Az írásvetítő alkalmazásának és pedagógiai hatékonyságának vizsgálata az Élővilág 7. osztályos anyagában, az állat szervezete témakörön belül. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pallos Erzsébet (1974) Ibsen fejlődése a Catilinától a Fiatalok szövetségéig (1848-1869). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrányi Erzsébet (1974) Rákóczitelep története 1922-től 1944-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár István (1974) A koedukáció kialakulásának történeti áttekintése és bevezetése Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schneider Gábor (1974) A lineáris programozás alkalmazása a kohászatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Srankó Klára (1974) Die Menschen der beiden Weltkriege in Remarques Romanen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stark Erzsébet (1974) A házastársi vagyonközösség és megosztásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stutzmann Olga (1974) Tessedik Sámuel élete és munkássága a korabeli magyarországi viszonyok tükrében (1742-1820). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabkov Miklós (1974) A cigánytanulók néhány nevelési problémái a Bankfalui Körzeti Általános Iskolában szerzett tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Judit (1974) A fegyelmi helyzet vizsgálata a Bebrits Lajos Vasútforgalmi Technikumban (A fegyelemsértések oldaláról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szirbik Mária (1974) A Basic 1010B nyelv leírása VDL-ben és a BASIC rendszer bővítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szivós Erzsébet (1974) A nyomtatott program hatékonyságának vizsgálata az ITV élővilág ötödik osztályos anyagával kapcsolatban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széplaki Ágnes (1974) Többfeladatos felügyelő rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tar János (1974) Az érzékszervi fogyatékosság és a pszichózis kapcsolatának kérdései. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Temesi Ferenc (1974) Déry Tibor költői világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tévich Erzsébet (1974) Siedlungsgeschichte und Lautlehre des deutschen Dialekts von Mucsfa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferenc (1974) A szabadidő kulturált eltöltésére nevelésről (A bajai III. Béla gimnázium négy nyelvi tagozatos osztályának vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vida Mihálnyé (1974) A kémia programozott oktatásának lehetősége az általános iskola 7. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágos Kis Magdolna (1974) Az ITV pedagógiai hatékonyságának vizsgálata az élővilág 8. osztályban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Visontay Ernő (1974) Czabán Samu (1878-1942) - A kor és az egyéniség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vályi Zsuzsanna (1974) Németh László közösségteremtő törekvése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi Géza (1974) Csiky Gergely realizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zentai Mária (1974) Petőfi: A helység kalapácsa (Egy korszakváltás humoros előképe). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. május 27. 05:03:21 CEST.