Item where department "nincs megadva" and date of item 1968

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Á | É
Number of items: 197.

A

Appel, György (1968) Néhány közép egyenlőtlenségei és azok alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Apáthy, Dr. Jenőné (1968) A társadalom kitaszítottjainak világa Tersánszky Kakuk Marci c. regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babéj, József (1968) Adott 600-as szarvasmarhatelepen alkalmazott takarmányozó, itató és kitrágyázó berendezések üzemeltetési tapasztalatai. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bajmóczy Tiborné Németh, Ildikó (1968) Matematikai logika az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh, Zoltánné (1968) A baktériumok szerepe az ember életében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baltás, Béláné (1968) Veszprém település földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bankó, Dr. Jánosné (1968) A felszabadulás utáni drámairodalom néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartus, Lajos (1968) A juhfejőgép üzemeltetésének tapasztalatai a kömlői Május 1 Mgtsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Batka, Mária (1968) A számokkal való munka a földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bazan, István (1968) A hévízgyörki "Dózsa" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1967. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Belle, Erzsébet (1968) Illés Endre, a novellista. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blasszauer, Róbertné (1968) Németh László történelmi drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bojda, László (1968) A rétművelés gépesítésének jelentősége és lehetősége hazánkban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bokor, Éva (1968) A kiskunhalasi gimnázium története (1664-1949). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borbás, Zoltánné (1968) Ásotthalom település földrajza és gazdasági élete. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bárány, Mária (1968) Morus Tamás embereszménye és ábrázolása Utópia című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Péterné (1968) A magyar kormányok iskolapolitikája a dualizmus idején. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csentes, Mihály (1968) Orosháza iparának fejlődése a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csepregi, Antal (1968) A munka szerinti elosztás falunk termelőszövetkezetében. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Cserei, Katalin (1968) Az anyanyelvi kulturáltság fejlesztésének tanórán kívüli és iskolán kívüli lehetőségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csiha, András (1968) Ófehértó kulturális fejlődése 1945 óta. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csák, Lajos (1968) Árucsibe nevelés és hizlalás megszervezése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Csák, Lajos (1968) Árucsibe nevelés és hizlalás megszervezése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Csáky, Gizella (1968) Adatok a soltvadkerti szikes tavak algavegetációjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csáky, Ildikó (1968) A tankönyvi képek felhasználása az oktatás folyamatában. 5. osztály, szomszéd országok. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csányi, István (1968) Matematikai módszerek termelésprogramozási probléma megoldására: sorolási feladat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czvitkovits, András (1968) A környezeti hatások szerepe a tanulók önálló munkájának kialakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka, Sándor (1968) A malacnevelés szerepe a hízó alapanyag előállításában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Dobler, Mihályné (1968) Erkölcsi eszmények és normák a Parainesisben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, László (1968) A szövetkezeti paraszti osztály kialakulásának folyamata városunkban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Dombrády, Lóránd (1968) A Horty-hadsereg felkészítése a háborúra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dovalovszky, János (1968) A pecsenyecsibe előállítás tapasztalatainak elemzése. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Dufek, János (1968) A XVIII. kerület településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dávid, László (1968) A pályaválasztás motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dégi, József (1968) A szarvasmarha hústermelés növelésének és az önköltség csökkentésének lehetőségei a makói Kossuth Tsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

E

Egyed, Etelka (1968) Kúpszeletek simuló körei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

F

Fabriczius, Mária (1968) A félelem-motívum Ady költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas, János (1968) Az Egri Gyógypedagógiai Intézet története (1949-1968-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Piroska (1968) Varro és Plinius mezőgazdasági részletei és a Geoponica. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Istvánné (1968) Kiskunsági erdőgazdálkodás gazdaságföldrajzi szerepe. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér, Lászlóné (1968) "A vizek és vizpartok élővilága c. téma tanítása a 6. osztályban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér, Magdolna (1968) Az asztronómiai vonatkozások Ovidius "Metamorphoses" című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, János (1968) A tejtermelés jövedelmezőségének vizsgálata, az önköltség csökkentésének lehetőségei a választott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Fekete Nagy, Erzsébet (1968) Szentes település-földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fenyves, Györgyné (1968) A szókincsfejlesztés lehetőségei és módjai az általános iskolában, különös tekintettel a felső tagozat 5-8 osztályára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fenyvesi, György (1968) Aritmetikai kifejezések fordításának néhány módszere, és alkalmazásuk értékadó utasításoknak a C1 gép programjává fordításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Foltán, József (1968) Egy nevelőotthoni csoport néhány nevelési problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forman, István (1968) Ricimer és kora. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Irén (1968) Orosháza mezőgazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fábián, Pálné (1968) Kemény Zsigmond írói művészete - Lélektani realizmus a társadalmi regényekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földvári, László (1968) Kassák Lajos útja az aktivizmustól a konstruktivizmusig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaszner, Istvánné (1968) Mundartliche und volkskundliche Beobachtungen bei den Deutschen von Bátaszék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazdapusztai Gyuláné Varga, Annamária (1968) A battonyai korai bronzkori temető. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gogolyák, Mária (1968) Hangismétlés, hanghalmozás Juhász Gyula költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gombár, Györgyné (1968) Növényi gubacsokozókról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás, János (1968) Vemhes üszők előkészítése és ennek hatása az első és a későbbi laktációkra. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Gyarmathy Zsoltné Székely, Erzsébet (1968) Német nyelvi írás és olvasás készség a gimnázium első osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyukics, Antal (1968) A földrajzi fogalmak kialakítása a tankönyv képei alapján az 5. osztályban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Göb, Miklós (1968) Az 1931. évi országgyűlési választások Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Handini, Djasimin Padmosoeseno (1968) Egész értékű lineáris programozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Imre (1968) Sokszögek és kocka átdarabolása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hidi, Margit (1968) Szovjet folyóiratcikkek a középkori magyar történetről Mohácsig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Jánosné (1968) Magyardombegyház község zárvatermő növényeinek társulástani és rendszertani elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hámory, Csaba (1968) A fertőző elvetélés (brucellózis) jelentősége a sertéstenyésztésben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

I

Ibolya, Árpád (1968) Táptakarmányok és hagyományos takarmányok felhasználásának eredményei adott nagyüzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

J

Jamrich Zoltánné Albert, Anna (1968) Kleists Novellen Fremden Ursprungs. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jenovai, Erzsébet (1968) A magyar nyelvtan tantervek fejlődése 1945-től 1962-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jászfalvi, Alajos (1968) A trichinella vizsgálat jelentősége. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

K

Kabódi, István (1968) A kifejezőképesség fejlesztése a felsőtagozatos nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kaldenecker, Erzsébet (1968) Az Ócsa-Dabasi turjánvidék jellemző növényvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kalmár, Erzsébet (1968) Csoportok szerepe a geometriában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kalácska, László (1968) Tanítványaim önállóságának fejlődése a földrajztanitásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kanczler, István (1968) Audiovizuális eszközök a földrajz tanításban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kapus, Béla (1968) Adatok egy középiskolai kollégiumi szobakollektiva etikai szintjének felméréséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Lajos (1968) A csírázás. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kazár, György (1968) Különböző sertéshizlalási módszerek értékelése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kelő, Éva (1968) Általános fogalomalkotás az 5. osztályban Magyarország tanításakor. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kincses, László (1968) A pedagógus kollektíva és az iskolavezetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Kálmán (1968) A szentesi BOV-nál előforduló baromfibetegségek, azok kártételei és megelőzése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kiss, Istvánné (1968) Okány községben előforduló utónevek statisztikája 1896-tól 1950-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Józsefné (1968) Problema bessognatel'nogo v osnove roâanov „Prestuplenie i nakozanie” Dostoevskogo i „Čto delat'” Černyševskogo. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kollár, József (1968) Szajoli Termelőszövetkezet növénytermesztésének vizsgálata az országos viszonyok tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kormányos, Ferenc (1968) A húshibrid és tojóhibrid tartásának elemzése háztáji gazdaságokban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kovács, István (1968) Tojástermelés és felnevelés vizsgálata nagyüzemi lúdállományban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kovács, István (1968) Az állammonopolista kapitalizmus Nyugat-Németországban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, János (1968) Földrajzi fogalmak vizsgálata az általános iskola ötödik osztályában tanyán, községben, városban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, Katalin (1968) Van-e az időmértékes ritmusnak hangulata? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, Lajosné (1968) A budai termális vonal természetföldrajzi és gazdasági jelentősege. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, Péter (1968) A hazai és külföldi kirándulások szerepe és jelentősége a középiskolai tanulók nemzetköziségre nevelésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándor (1968) Magyar sport átszervezése 1945-1948. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tiborné (1968) A televízió szerepe a földrajztanításban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kristóf, Antónia (1968) Fordítás és magyarázatok Silius Italicus "Punica" című eposzának 1-3 könyvéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krisztin, Mihály (1968) A nagyüzemi libanevelés és hizlalás elemzése termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Král, Borbála (1968) A fóti gyermekváros parkjának növényvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kurdi, Gyula (1968) Gödöllő és környékének florisztikai képe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kurunczi, Lajos (1968) A tejtermelés növelésének lehetőségei a szegedi Új Élet Mgtsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kézsmárki, Mátyás (1968) Két ellés között eltelt időt befolyásoló tényezők elemzése egy nagyüzemi tehenészetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kósa, Erzsébet (1968) Az ellipszis tárgyalása szintetikus geometriai módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Köves, István (1968) Eötvös illúzióvesztésének problémája A karthausi című regényben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laudisz, László (1968) A tejtermelés fokozásának megszervezése, jövedelmezőségének megállapítása adott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Lóránt, Imre (1968) A jövedelmező növendékmarha hizlalás módszereinek elemzése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

M

Madovi Istvánné Nagy, Magdolna (1968) A keresztnévadás divatjának változása különböző korokban Vácott. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Makra, Irén (1968) Die Deutsche Gesellschaft Dargestellt im Grimielshausens Sidiplicissiimus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mandler, György (1968) Programozási nyelv és fordítóprogram tervezet szerszámgépek vezérléséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maróti, László (1968) A primál-duál algoritmuson alapuló dekompozíciós eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Melczer, Erika (1968) A Németh László-i utópia és ennek bírálata az író műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mester, György (1968) Farsangi néphagyományok az Eleki németeknél = Fastnachtliche Volksüberlieferungen bei den Deutschen Von Elek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Michna, József (1968) A földrajzoktatás feladatának megvalósítása az 5-8 osztály összevonású tanulócsoport oktatása során. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mikes, Kelemen (1968) Tenyészludak tartása, tojás előállítás és felnevelés nagyüzemi tapasztalatai a Tiszasülyi Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Molnár, Antal (1968) Az itatásos borjúnevelés eredményeinek értékelése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Molnár, Endréné (1968) Bugyi község település és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Monostori, Imre (1968) Németh László társadalmi drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Murakeözy, Péter (1968) A népiskolai, polgári iskolai és általános iskolai számtantanítás összehasonlításának néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Máté, József (1968) Gyapjútermelés fokozásának lehetőségei. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

N

Nagy, László (1968) Fleury egyháztörténetének magyar vonatkozásai (a törökellenes harcok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Niedermayer, József (1968) A gépesített lucernabetakarítás és tárolás vizsgálata az eleki "Lenin" Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Novák, Mária (1968) Anatómiai és histológiai vizsgálatok a felis domestica L. agyán - különös tekintettel a telencephalon és a cerebellum cytoarhitectonikai felépítésére (tábla XXX. ábra 52). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, István (1968) A közoktatási intézmények területi elhelyezkedésének néhány problémája és a személyi ellátás biztosításának módja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, János (1968) A balatonfüredi árvaház pedagógiai tevékenységének néhány fontosabb elvi és gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Mária (1968) Füst Milán költészetének világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz, Györgyné (1968) A növényi növekedés alapjellemzői. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

P

Palotás, Sándor (1968) A gépesített silókészítés elemzése és bírálata adott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Palásti, Artúr (1968) A fotoszintetikus szénasszimiláció szövetszerkezeti és biokémiai jellemzőinek néhány elméleti kérdései. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pataky, Márta (1968) Moszkva építészete és építészeti emlékei a XIV-XVI. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Péter (1968) Tenyész üsző felnevelése választási kortól a tenyésztésbe vételig. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Pilishegyi, József (1968) Váci Mihály költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pirityi, Dr. Károlyné (1968) Tótkomlós felszabadulása, fejlődésének története 1949-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ponicsán, Katalin (1968) A falitérképek alkalmazása a földrajzoktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálréti, Miklós (1968) Az algebra tanítása az általános iskola VIII. osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Péterfia, Gyula (1968) Szubtitiált fenol tartalmú /DINOC/ gyomirtószer fiziológiai hatása a Tricitum aesztivum csírázására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pótári, Zsuzsanna (1968) Babits Mihály költői jellemzése a Jónás könyve elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakonczai, József (1968) A szakmunkástanulók pályaválasztási motívumainak és pályaválasztási érettségének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rixer, Ádámné (1968) Érd gazdasági és település földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rozsnyai, István (1968) Hízósertések takarmány értékesülésének vizsgálata és a költségek alakulása nyári és téli időszakban az újkígyósi Aranykalász Tsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Rozsnyai, Géza (1968) A csóti hadifogoly tábor története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyói, Ferenc (1968) Die Grosse Französische Revolution in Klopstocks Oden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Mihály Géza (1968) A szabadság, annak társadalmi és formai problémái Déry Tibor művészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Somogyi, Margit (1968) A 14-18 éves gimnáziumi tanulók eszményképei, példaképei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sudár, Mária (1968) Mosonmagyaróvár belterületének földrajznevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabadi, Éva (1968) Romantika és naturalizmus Bródy műveiben a századfordulóig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Kálmán (1968) Itatásos borjúnevelés megszervezése és eredményei a hódmezővásárhelyi "Előre" Mtsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szabó, Attila (1968) Ifjúsági mozgalom a Dunavecsei járásban (1957-1968-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lajos (1968) A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség újjászervezése a munkás és falusi fiatalok körében Csongrád megye (Szeged nélkül) területén. 1957. március-december. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1968) Antike Themen in der Deutschen Oper. Untersuchungen bei Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakács, Mihály (1968) A hazafias érzés történeti és tartalmi fejlődése. A hazafias nevelés lehetőségei a gimnázium I. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai, Györgyné (1968) Keresztnevek és ragadványnevek Tataházán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szekeres, Veronika (1968) A szállítási feladat egy új megoldásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentesi, János (1968) A répceszentgyörgyi Kossuth Termelőszövetkezet története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi, Attila (1968) A mítosz születése : Nagy László költői világképéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szerencsy, Kálmánné (1968) József Attila képeinek fejlődése az egyemetesség kifejezéséig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szigeti, Lajos (1968) Tudatosság, aktivitás, sikerélmény a testnevelés és sporttevékenységben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szlanka, Tamás (1968) Az 1918-as polgári demokratikus forradalom kecskeméti története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szolnoki, Katalin (1968) Gyula város utcanevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szolnoki, László (1968) Kazinczy Ferenc közéleti tevékenysége Zemplén vármegyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztrapak, Ferenczné (1968) Az egyensúlymérő műszer standardjének elkészítése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szántó, Ferenc (1968) A tatai szénmedence bányamunkásságának helyzete és mozgalmai a háborús konjunktúra évei alatt (1939-1942). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, László (1968) Szerb Antal regényíró művészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szórád, Istvánné (1968) József Attila szerelmi költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szügyi, Andrásné (1968) Csanádpalota község szőkincséből és hangtanából. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőke, Dezsőné (1968) A novellista Kosztolányi alakjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Katalin (1968) Adalékok Tóth Árpád költői világképének elemzéséhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Imre (1968) A nagyüzemi árupulyka nevelés tapasztalatai a mártélyi Fürst Sándor Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Sándor, László (1968) A számokkal való munka az 5. osztályos földrajz anyag feldolgozása során. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sántha, Erzsébet (1968) A variációszámítás elemei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sávai, László (1968) Bárányoztatás idejének megválasztása és ennek hatása a tejtermelésre. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Sümegi, László (1968) Serdülőkorú tanulók társas-közösségi kapcsolatainak szociometriai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takáts, Lászlóné (1968) Érzelmi nevelés a földrajz tanításban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Taskovics, Magdolna (1968) A XVII. századi angol későreneszánsz költészet tükröződése a külföldi és a magyar szakirodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toldi, Istvánné (1968) Az alsótagozatos számtan tanítás hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tordai, László (1968) Justh Zsigmond: A kiválás genezise és írói gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Táborosi, András (1968) A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség szervezeteinek megalakulása és kezdeti tevékenységük Fejér megyében 1957 márciustól-1957 októberig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Antalné (1968) Az összevont osztályokban folyó számtan-mértan tanítás megszervezése és módszerei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Erzsébet (1968) A Fibonacci számokról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, István (1968) Thordai János manierista psaltériuma és rokon kortársi stílustörekvések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Piroska (1968) Weierstrass approximációs tételeiről. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Törőcsik, Mária (1968) Abony község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

V

Varga, Julianna (1968) Az ö-zés állapota a különböző korúak nyelvében Sövényháza nyelvjárásában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, László (1968) A Taraxacum officinale /pongyola pitypang/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass, Éva (1968) Die Siedlungsgeschichte der Deutschen in der Umgebung von Baja = A Baja környéki németség településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Éva (1968) A latinság szókészletének elemei a mai magyar nyelvhasználatban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veres, Erzsébet (1968) A középiskolás tanulók példaképeinek megválasztása magyar tanulmányaik, olvasmányaik alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vetró, Éva (1968) Radnóti Miklós költészete és a korabeli kritika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi, Éva (1968) [Kengyel község település és gazdaságföldrajza]. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vidéki, Ferenc (1968) Számtan - mértan tudásszintvizsgálat az általános iskola 2. és 4. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Villányi Jánosné Barton, Izabella (1968) Astronomiai vonatkozások Ovidius "Fasti" c. művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Miklós (1968) Pusztavacs gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Virágh, Éva (1968) Nagykőrös határának földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Váradi, Gyuláné (1968) Törtek tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vári, Imre (1968) Az otthoni tanulás néhány problémája a köröstarcsai általános iskola 8. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi, Gábor (1968) Az öröklődés kérdése a modern kutatási eredmények tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vén, Margit (1968) Egyszerű topológiai feladatok. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

W

Walter, Lórántné (1968) A taneszközök kultúrtörténeti fejlődése, felhasználása a hazai tanintézetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Walter Lórántné Németh, Magdolna (1968) A taneszközök történeti fejlődése a hazai tanintézetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Weinper, Emil (1968) Juhász Ferenc és Nagy László költészetének szocialista világképe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Á

Ábrahám, Beláné (1968) A népművelési munkában használatos szakmai szavak, kifejezések gyűjteménye. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ádám, Jenő (1968) A személyiségmegismerés és fejlesztés gyakorlati tapasztalatai az óvódában és az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Északi, Jolán (1968) A Bánk-bán költői képeinek magyarázata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 22:21:45 CEST.