Item where department "nincs megadva" and date of item 1968

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 121.

Dr. Apáthy Jenőné (1968) A társadalom kitaszítottjainak világa Tersánszky Kakuk Marci c. regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zoltánné (1968) A baktériumok szerepe az ember életében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Bankó Jánosné (1968) A felszabadulás utáni drámairodalom néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bazan István (1968) A hévízgyörki "Dózsa" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1967. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Belle Erzsébet (1968) Illés Endre, a novellista. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blasszauer Róbertné (1968) Németh László történelmi drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Éva (1968) A kiskunhalasi gimnázium története (1664-1949). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bárány Mária (1968) Morus Tamás embereszménye és ábrázolása Utópia című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Péterné (1968) A magyar kormányok iskolapolitikája a dualizmus idején. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csentes Mihály (1968) Orosháza iparának fejlődése a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserei Katalin (1968) Az anyanyelvi kulturáltság fejlesztésének tanórán kívüli és iskolán kívüli lehetőségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csiha András (1968) Ófehértó kulturális fejlődése 1945 óta. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáky Gizella (1968) Adatok a soltvadkerti szikes tavak algavegetációjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csányi István (1968) Matematikai módszerek termelésprogramozási probléma megoldására: sorolási feladat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czvitkovits András (1968) A környezeti hatások szerepe a tanulók önálló munkájának kialakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobler Mihályné (1968) Erkölcsi eszmények és normák a Parainesisben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombrády Lóránd (1968) A Horty-hadsereg felkészítése a háborúra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid László (1968) A pályaválasztás motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fabriczius Mária (1968) A félelem-motívum Ady költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas János (1968) Az Egri Gyógypedagógiai Intézet története (1949-1968-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Piroska (1968) Varro és Plinius mezőgazdasági részletei és a Geoponica. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lászlóné (1968) "A vizek és vizpartok élővilága c. téma tanítása a 6. osztályban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fenyves Györgyné (1968) A szókincsfejlesztés lehetőségei és módjai az általános iskolában, különös tekintettel a felső tagozat 5-8 osztályára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fenyvesi György (1968) Aritmetikai kifejezések fordításának néhány módszere, és alkalmazásuk értékadó utasításoknak a C1 gép programjává fordításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Foltán József (1968) Egy nevelőotthoni csoport néhány nevelési problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forman István (1968) Ricimer és kora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Pálné (1968) Kemény Zsigmond írói művészete - Lélektani realizmus a társadalmi regényekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári László (1968) Kassák Lajos útja az aktivizmustól a konstruktivizmusig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaszner Istvánné (1968) Mundartliche und volkskundliche Beobachtungen bei den Deutschen von Bátaszék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazdapusztai Gyuláné Varga Annamária (1968) A battonyai korai bronzkori temető. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gogolyák Mária (1968) Hangismétlés, hanghalmozás Juhász Gyula költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gombár Györgyné (1968) Növényi gubacsokozókról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyarmathy Zsoltné Székely Erzsébet (1968) Német nyelvi írás és olvasás készség a gimnázium első osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göb Miklós (1968) Az 1931. évi országgyűlési választások Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Handini Djasimin Padmosoeseno (1968) Egész értékű lineáris programozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hidi Margit (1968) Szovjet folyóiratcikkek a középkori magyar történetről Mohácsig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Jánosné (1968) Magyardombegyház község zárvatermő növényeinek társulástani és rendszertani elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jamrich Zoltánné Albert Anna (1968) Kleists Novellen Fremden Ursprungs. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenovai Erzsébet (1968) A magyar nyelvtan tantervek fejlődése 1945-től 1962-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kabódi István (1968) A kifejezőképesség fejlesztése a felsőtagozatos nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kaldenecker Erzsébet (1968) Az Ócsa-Dabasi turjánvidék jellemző növényvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kapus Béla (1968) Adatok egy középiskolai kollégiumi szobakollektiva etikai szintjének felméréséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Lajos (1968) A csírázás. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kincses László (1968) A pedagógus kollektíva és az iskolavezetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Istvánné (1968) Okány községben előforduló utónevek statisztikája 1896-tól 1950-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis Józsefné (1968) Problema bessognatel'nogo v osnove roâanov „Prestuplenie i nakozanie” Dostoevskogo i „Čto delat'” Černyševskogo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár József (1968) Szajoli Termelőszövetkezet növénytermesztésének vizsgálata az országos viszonyok tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács István (1968) Az állammonopolista kapitalizmus Nyugat-Németországban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Katalin (1968) Van-e az időmértékes ritmusnak hangulata? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Péter (1968) A hazai és külföldi kirándulások szerepe és jelentősége a középiskolai tanulók nemzetköziségre nevelésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándor (1968) Magyar sport átszervezése 1945-1948. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf Antónia (1968) Fordítás és magyarázatok Silius Italicus "Punica" című eposzának 1-3 könyvéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Král Borbála (1968) A fóti gyermekváros parkjának növényvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kurdi Gyula (1968) Gödöllő és környékének florisztikai képe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Köves István (1968) Eötvös illúzióvesztésének problémája A karthausi című regényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madovi Istvánné Nagy Magdolna (1968) A keresztnévadás divatjának változása különböző korokban Vácott. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Makra Irén (1968) Die Deutsche Gesellschaft Dargestellt im Grimielshausens Sidiplicissiimus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mandler György (1968) Programozási nyelv és fordítóprogram tervezet szerszámgépek vezérléséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maróti László (1968) A primál-duál algoritmuson alapuló dekompozíciós eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Melczer Erika (1968) A Németh László-i utópia és ennek bírálata az író műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mester György (1968) Farsangi néphagyományok az Eleki németeknél = Fastnachtliche Volksüberlieferungen bei den Deutschen Von Elek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Monostori Imre (1968) Németh László társadalmi drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László (1968) Fleury egyháztörténetének magyar vonatkozásai (a törökellenes harcok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh István (1968) A közoktatási intézmények területi elhelyezkedésének néhány problémája és a személyi ellátás biztosításának módja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh János (1968) A balatonfüredi árvaház pedagógiai tevékenységének néhány fontosabb elvi és gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Mária (1968) Füst Milán költészetének világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Györgyné (1968) A növényi növekedés alapjellemzői. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Palásti Artúr (1968) A fotoszintetikus szénasszimiláció szövetszerkezeti és biokémiai jellemzőinek néhány elméleti kérdései. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pataky Márta (1968) Moszkva építészete és építészeti emlékei a XIV-XVI. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pilishegyi József (1968) Váci Mihály költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pirityi Károlyné (1968) Tótkomlós felszabadulása, fejlődésének története 1949-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia Gyula (1968) Szubtitiált fenol tartalmú /DINOC/ gyomirtószer fiziológiai hatása a Tricitum aesztivum csírázására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pótári Zsuzsanna (1968) Babits Mihály költői jellemzése a Jónás könyve elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rakonczai József (1968) A szakmunkástanulók pályaválasztási motívumainak és pályaválasztási érettségének pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyai Géza (1968) A csóti hadifogoly tábor története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyói Ferenc (1968) Die Grosse Französische Revolution in Klopstocks Oden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Mihály Géza (1968) A szabadság, annak társadalmi és formai problémái Déry Tibor művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Margit (1968) A 14-18 éves gimnáziumi tanulók eszményképei, példaképei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sudár Mária (1968) Mosonmagyaróvár belterületének földrajznevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Attila (1968) Ifjúsági mozgalom a Dunavecsei járásban (1957-1968-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lajos (1968) A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség újjászervezése a munkás és falusi fiatalok körében Csongrád megye (Szeged nélkül) területén. 1957. március-december. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1968) Antike Themen in der Deutschen Oper. Untersuchungen bei Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács Mihály (1968) A hazafias érzés történeti és tartalmi fejlődése. A hazafias nevelés lehetőségei a gimnázium I. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai Györgyné (1968) Keresztnevek és ragadványnevek Tataházán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szekeres Veronika (1968) A szállítási feladat egy új megoldásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentesi János (1968) A répceszentgyörgyi Kossuth Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi Attila (1968) A mítosz születése : Nagy László költői világképéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szerencsy Kálmánné (1968) József Attila képeinek fejlődése az egyemetesség kifejezéséig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szigeti Lajos (1968) Tudatosság, aktivitás, sikerélmény a testnevelés és sporttevékenységben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlanka Tamás (1968) Az 1918-as polgári demokratikus forradalom kecskeméti története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szolnoki Katalin (1968) Gyula város utcanevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szolnoki László (1968) Kazinczy Ferenc közéleti tevékenysége Zemplén vármegyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Ferenc (1968) A tatai szénmedence bányamunkásságának helyzete és mozgalmai a háborús konjunktúra évei alatt (1939-1942). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó László (1968) Szerb Antal regényíró művészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szórád Istvánné (1968) József Attila szerelmi költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szügyi Andrásné (1968) Csanádpalota község szőkincséből és hangtanából. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőke Dezsőné (1968) A novellista Kosztolányi alakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Katalin (1968) Adalékok Tóth Árpád költői világképének elemzéséhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sümegi László (1968) Serdülőkorú tanulók társas-közösségi kapcsolatainak szociometriai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Taskovics Magdolna (1968) A XVII. századi angol későreneszánsz költészet tükröződése a külföldi és a magyar szakirodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toldi Istvánné (1968) Az alsótagozatos számtan tanítás hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tordai László (1968) Justh Zsigmond: A kiválás genezise és írói gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Táborosi András (1968) A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség szervezeteinek megalakulása és kezdeti tevékenységük Fejér megyében 1957 márciustól-1957 októberig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1968) Thordai János manierista psaltériuma és rokon kortársi stílustörekvések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik Mária (1968) Abony község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Julianna (1968) Az ö-zés állapota a különböző korúak nyelvében Sövényháza nyelvjárásában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga László (1968) A Taraxacum officinale /pongyola pitypang/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass Éva (1968) Die Siedlungsgeschichte der Deutschen in der Umgebung von Baja = A Baja környéki németség településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Éva (1968) A latinság szókészletének elemei a mai magyar nyelvhasználatban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veres Erzsébet (1968) A középiskolás tanulók példaképeinek megválasztása magyar tanulmányaik, olvasmányaik alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vetró Éva (1968) Radnóti Miklós költészete és a korabeli kritika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidéki Ferenc (1968) Számtan - mértan tudásszintvizsgálat az általános iskola 2. és 4. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágh Éva (1968) Nagykőrös határának földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vári Imre (1968) Az otthoni tanulás néhány problémája a köröstarcsai általános iskola 8. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Gábor (1968) Az öröklődés kérdése a modern kutatási eredmények tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Walter Lórántné (1968) A taneszközök kultúrtörténeti fejlődése, felhasználása a hazai tanintézetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Walter Lórántné Németh Magdolna (1968) A taneszközök történeti fejlődése a hazai tanintézetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Weinper Emil (1968) Juhász Ferenc és Nagy László költészetének szocialista világképe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ábrahám Beláné (1968) A népművelési munkában használatos szakmai szavak, kifejezések gyűjteménye. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ádám Jenő (1968) A személyiségmegismerés és fejlesztés gyakorlati tapasztalatai az óvódában és az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Északi Jolán (1968) A Bánk-bán költői képeinek magyarázata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 26. 09:25:41 CET.