Item where department "nincs megadva" and date of item 1967

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ó
Number of items: 157.

A

Adorján Józsefné (1967) József Attila tájköltészetének hangulata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

B

Balog Gézáné (1967) A nyugati írói körének prózairodalmában /regényeiben/ hogyan jelentkezik a család és a régi életmód felbomlása? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh Imre (1967) Doboz község felszabadulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bankó Pál (1967) Várpalota településföldrajza. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baráth Mária (1967) Iklad településföldrajza. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bercsényi Rozália (1967) A forgalom szerepe Székesfehérvár fejlődésében. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Burunkai Klára (1967) Juhász Gyula tájszemléletének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bustyaházi Ágnes (1967) Vörösmarty romantikus képalkotása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bábel Ernő (1967) Iványi Ödön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Lajos (1967) A magyar forradalmak költői : a forradalmi eszme azonossága és fejlődés Petőfi, Ady és József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bérces Erzsébet (1967) Hemingway hőseinek harcai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bólya Ágnes (1967) A pályaválasztás lélektani indítékai Budapest II. kerületi iskolákban. A pályaválasztás tanácsadó munkája. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Böőr László (1967) A közlekedési eszközök kialakulása. A kocsiedények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi Gézáné (1967) A hazafias érzelmek vizsgálata 8. osztályos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csepregi Irén (1967) Majakovszkij irodalompolitikai és esztétikai nézetei cikkeiben : a futurizmus. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csősz István (1967) Kosztolányi Dezső Számadás c. kötete, mint költői munkásságának összefoglalása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czikk Ferenc (1967) A nevelő személyiségének pedagógiai hatásfoka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dancsó Piroska (1967) A naturalista és a realista Móricz stílusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dankó Ervin (1967) Szarvas iparának fejlődése különös tekintettel a kisipari szövetkezetek fejlődésére. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Darabos Mária (1967) Ady jelzőhasználata : Az Illés szekerén és A halottak élén című kötetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Diczházi Dezső (1967) Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobcsányi Ferencné (1967) Két általános iskolai osztály magyar nyelv és irodalom iránti érdeklődésének szociális motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombi Dánielné (1967) Hazafiságra nevelés a földrajz tanítása tükrében a 7. és 8. osztályokban. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dorcsák Éva (1967) Az egzisztencializmus problémája a mai nyugati drámairodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dégi László (1967) Makó város iparföldrajzi viszonyai. MA/MSc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dévai Anna (1967) Az idegen földrajzi nevek tanításáról. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dózsa Józsefné (1967) A magyar erdőgazdálkodás,fakitermelés és felhasználás gazdasági földrajza. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

E

Enyedi G. Sándor (1967) Iskolánkívüli népművelés Gyulán (1945-1966). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdős János (1967) Az ének-zene esztétikai hatásának szerepe a világnézeti nevelésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fajka Jánosné (1967) Törtel község mezőgazdaságának természeti földrajzi alapjai és ezek hatása a településre. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Istvánné (1967) A szegedi munkásság helyzete a magyarországi kapitalizmus viszonylagos stabilizációjának éveiben a Dél-Magyarország alapján (1925-1929). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Gyula (1967) A mezőkovácsházi járás településtörténete az Árpád-korig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lászlóné (1967) "A vizek és vízpartok élővilága" című téma tantíása a VI. osztályban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete Bertalan (1967) A kétnyelvű tanítás értelmezése hazai és jugoszláviai nemzetiségi iskolákban folyó gyakorlat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Jenő (1967) Magyar irodalomtörténeti tanulmányok a Szépirodalom c. folyóirat első három évfolyamában (1927-1929). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferka Mihály (1967) Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Makón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer Katalin (1967) A kifejezőképesség fejlesztése az általános iskola felső tagozatának nyelvtanóráiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fogarasi Ilona (1967) Juhász Gyula szóalkotásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fridrich Éva (1967) Földrajzi ifjúsági irodalom használata a földrajz szakkörön kívül. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Frigyesy Ferencné (1967) A Katon József Társaság története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fuksz Ilona (1967) Vallomás Simon István költészetéről : Mennék, de meg-megállit nyíló virág, fű,fa,viz. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Füköh Levente (1967) A területi úttörő munka szervezése, irányítása és eredménye (Közösségi nevelési kísérlet Ózdon, a Béketelepi l. sz. Általános Iskolában, a város új lakótelepén). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazelmann Ádám (1967) Az 1931. évi országgyűlési képviselő választások Kiskunhalas megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gecsei Gyöngyi (1967) Utónevek változása Dévaványán 1900-tól napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gergely Éva (1967) A fonetikai metaforákról : hozzászólás a "van-e a hangnak" "jelentése" kérdéshez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gombkötő Éva (1967) 12 éves korosztály /egy osztály tanulói/ minőségjelzős szerkezeteinek vizsgálata különböző szempontok szerint. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás Mária (1967) A szántás-vetés Jászladány községben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes Tiborné (1967) Gárdonyi parasztszemléletének fejlődése művei tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenizse Pál (1967) Rutilius Claudius Namatianus "De reditu suo" c. költeménye és az antik Róma alkonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyetvai Józsefné (1967) Félegyháza mezőgazdasága 1945-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyukis Antalné (1967) A népiesség megnyilvánulása irodalmunkban Kisfaludytól - Petőfiig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Győri Imréné (1967) Madách Imre : Az ember tragédiája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

H

Hargitai Imre (1967) Csiky Gergely munkásságának rövid áttekintése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harka Ákosné (1967) Német László regényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Havasi Katalin (1967) Hangúlyozás-és hanglejtéselemzés a szavalásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hedvig Mária (1967) Hazafiságra nevelés a földrajz órákon. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hemmert János (1967) A színelméletek tudatosításának új kísérleti eszköze. Az eszköz neve: színelméleti, vetítőgép újítás első hazai hordozható, beépített konstrukció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann Ottó (1967) Juhász Gyula lírai idealizmusának fejlődése a világháború idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász Erzsébet (1967) Radnóti Miklós hazafiságinak megnyilvánulása költői müveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász Nagy Emília (1967) Sánta Ferenc írói pályája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Karip László (1967) Az elektronikus számológépek és a matematikai nyelvészet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kassai Piroska (1967) Mezőhegyes település és gazdaságföldrajza. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Katona Lajos (1967) A hódmezővásárhelyi tanulók pályaválasztási motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Magdolna (1967) Zu einigen Problemen Goethes Jugendgedichte. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény András (1967) Az elnyomott nép vágyainak és törekvéseinek ábrázolása а XIX. sz. orosz irodalmában /kb. 1870-ig/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerekes Pálné (1967) Gelléri Andor Endre valóságszemlélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerekes Pálné (1967) Kodály irodalmi munkássága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

dr. Kiss József (1967) Bródy Sándor drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kliment Pál (1967) Modernizmus Sarkadi Imre kisregényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kohlmayer Ádám (1967) Franz Wefel: A Musza Dag negyven napja c. regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1967) X-XI. sz-i temető Hódmezővásárhely - Nagyszigeten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács József (1967) A zenepszichológia rövid történeti áttekintése, a muzikalitás, a zenei képesség és tehetség pszichológiai értelmezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mihályné (1967) A mondatok terjedelmének váltakozása Tóth Árpád költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kozma Tamás (1967) Analitikus nevelésfilozófia. Az angol-amerikai nevelésfilozófia egyik új irányzatának kritikai ismertetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koós Ildikó (1967) Pedagógus sorsok a magyar irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krajcsovszki József (1967) A gyermekre ható ártalmak az általános iskolában - az átmeneti társadalom körülményei között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kákonyi Veronika (1967) Homokmégу nyelvének hangtani sajátosságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kékesi János (1967) Berzsenyi útja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

L

Laczi Lidia (1967) Az 1929-1933. évi gazdasági világválság hatása Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laczó Katalin (1967) Juhász Gyula munkássága a 20-as években. Magyarság, parasztorientáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Levrity Sándor (1967) A kertészeti szakoktatás története Baja és környékén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Liska Tiborné (1967) Kosztolányi regényeinek világnézeti elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lovrity Endre (1967) A mélységjáró csúcsra ér. Benjámin László költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi Mária (1967) Jászszentandrás település- és gazdaságföldrajza. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Láng Mathias (1967) Rosegger und die Heimatscwolle. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Zsolt (1967) Az ALGOL 60 algoritmikus nyelv továbbfejlesztéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lóczi Jánosné (1967) Az oktatás folyamatai a földrajz tanításában. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lőz Mária (1967) A számokkal való munka a földrajz tanításában. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

M

M. Nepper Ibolya (1967) A Kőrös-kultúra eszközkészletének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majzik Istvánné (1967) Népdalok, népballadák és egyéb történetek a mesterszállási tanyavilágban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Makai Ferenc (1967) Földreform Balatonkenesén 1945-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makány Sándor (1967) Jászszentlászló neveléstörténete a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Marsai Andorné (1967) Szerszámos munkák néhány problémája a 3. osztályban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Istvánné (1967) A kisember alakja Kosztolányi Dezső novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matievics István (1967) Egy élettani probléma digitális szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zoltán (1967) Földreform, Földeák 1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátraházi Ferenc (1967) A nógrádi szénmedence bányászainak élete és harcai a Horthy korszakban (1919-1933-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müller Ferencné (1967) Cegléd város színházi élete : a város színjátszásának története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Ilona (1967) Hagyomány és ujitás fiatal lírikusainknál. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Imréné (1967) Az MNDSZ mozgalom és kezdeti működése Csongrád megyében az első kongresszusig (1945. január-1946. április). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Miklósné (1967) Az általános iskola teljessé tételének legfontosabb szervezeti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1967) Az általános és szakmai képzés kapcsolatának alakulása a szakmunkásképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palatinus János (1967) A növények vízgazdálkodása /a lényegesebb kérdések összefoglalása/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papós Andrásné (1967) Bihari Klára ifjúsági művei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Petrovics Mária (1967) Szabó Lőrinc költészete a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pál Józsefné Zimonyi Katalin (1967) A személyiség pszichológiai fogalma és megismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás György (1967) Az 1956. évi ellenforradalom és a konszolidáció története Kalocsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai Istvánné (1967) A hanglejtésformák alakulása Baján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pápai Zsuzsanna (1967) Oroszország története a X.-XVIII. század második feléig a felszabadulás előtti magyar történeti irodalom tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Lászlóné (1967) A napimádó költő. Szabó Lőrinc egy motívuma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffai István (1967) Gárdonyi Géza indulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Mária Ilona (1967) A magyar irodalom verstana 1945-1965. Annotált bibliográfia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rédai László (1967) A termelőszövetkezeti mozgalom fejlődése Királyhegyesen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajnóczky Sándorné (1967) Azonos ideológiai gyökerek Németh László történelmi és társadalmi drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Salamon Ildikó (1967) Terepbejárás a baranyai Dráva-szakasz mentén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Salamonné Orosz Zita (1967) Békefi Antal és a szegedi irodalmi élet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sik Mihályné (1967) Kassák Lajos regényei 1938-ig (A Misilló királyságától az Egy ember életéig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon József (1967) Az 1947. évi országgyűlési választások Hódmezővásárhelyen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Zoltán (1967) Világnézeti nevelés földrajz órán. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Soós Kálmán (1967) Az alapkészségek feladatai, módszerei és lehetőségei az általános iskola felső tagozatán, magyar irodalom órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Mária (1967) Radnóti Miklós tájköltészetének újszerű jellege. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Zoltán (1967) A művészet és személyiség kapcsolatának néhány pedagógiai és pszichológiai kérdéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalánczay Györgyné (1967) A dualizmus társadalmának bírálata Miroszláv Krlezsa műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szembratovics Mária (1967) Naturalizmus és romantika Bródy Sándor drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Eirika (1967) Általános iskolai tanulók helyesírásának hibalélektani kérdései a kiskunhalasi alsóváros általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilárd Györgyné (1967) A mikszáthi novella. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szmrtnik Mária (1967) Az ismeretek megszilárdításának és alkalmazásának módszerei az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sztankó Gusztávné (1967) Tömörkény István parasztábrázolása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sztrapák Ferenc (1967) Elemzések a kései kuruc versek köréből - Egy módszer alkalmazhatóságának próbája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szívós Márta (1967) A Besenyszög-Palotás állami gazdaság javított és javítatlan szikes réti szolonyec rizsvetéseinek algavilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs-Tassy Katalin (1967) Babits humanizmusa, mint költészete megértésének az alapja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sárközi Béla (1967) Vallási fanatizmus és ami mögötte van Zola : Három város című trilógiája alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

T

Takács Mónika (1967) József Attila az egyetemességre törekvő gondolkodó. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tasnády Sz. Mária (1967) Maroslele és az uradalom fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tasó Mária (1967) A 11 éves korosztály írott szókincsének főnévanyaga. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Turcsányi László (1967) Az applikáció alkalmazása az általános iskolai földrajz tanításában. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Csabáné (1967) A derüs életszemlélet forrásai Tamási Áronnál. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth János (1967) Képzőművészeti alkotások felhasználása földrajzi fogalmak kialakításában. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Józsefné (1967) Mesterszállás természeti és gazdasági földrajzi alapjai és hatásuk a településre. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Klára (1967) Kötőszó nélküli mondatkapcsolások Radnóti Miklós lírájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Tóth Sándorné Lémann Erzsébet (1967) József Attila képalkotása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

V

Varga Ferenc (1967) A mezőkovácsházi községi tanács müködése megalakulásától az ellenforradalomig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándor (1967) Szocialista brigádmozgalom a Tisza Cipőgyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mihályné Major-Kis Katalin (1967) A magyar népszínmű története az 1860-as, 1870-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Varsányi Péter (1967) Nevelési lehetőségek egy külföldi kirándulás szervezésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Róza (1967) Fekete István, és műveinek hatása a 10-14 éves korú gyerekekre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vezér Károly (1967) A bukások alakulásának néhány fontosabb gyermekvédelmi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vrbovszky György (1967) A békéscsabai parasztság osztályszerkezetének átalakulása a felszabadulástól napjainkig 1945-1966. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi Jenőné (1967) Kemence község személynevei 1728 - 1962 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vén Balázsné (1967) Móricz és a naturalizmus : művészetének naturalista vonásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vígh József (1967) Szabó Lőrinc versváltozatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

W

Wagner István (1967) Sánta Ferenc. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Z

Zelena Erika (1967) Sajóvelezd gazdasági életének alakulása és települési viszonya 1945. óta. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zielbauer György (1967) Fasiszta előretörés Eleken és a község megtisztítása a fasiszta befolyástól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árpássi Károlyné Nagy Ildikó (1967) Vajda János röpiratainak és politikai írásainak értékelése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

É

Égertz Antal (1967) Jánoshalma mezőgazdasági földrajza. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ó

Ótott Jánosné (1967) Mocsár Gábor írói portréja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. szeptember 18. 05:50:27 CEST.