Item where department "nincs megadva" and date of item 1967

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö
Number of items: 243.

A

Adorján, Józsefné (1967) József Attila tájköltészetének hangulata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Appel, György (1967) A matematika fogalomszerkezetéről. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

B

Ballabás, Sándor (1967) Saját keverőüzemben előállított keveréktakarmányok gazdaságossága a sertéstenyésztésben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Balog, Gézáné (1967) A nyugati írói körének prózairodalmában /regényeiben/ hogyan jelentkezik a család és a régi életmód felbomlása? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh, Imre (1967) Doboz község felszabadulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bankó, Pál (1967) Várpalota településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Barna, Margit (1967) A tehéntej zsírtartalmát befolyásoló tényezők vizsgálata. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Barna, Mihály (1967) A növendéknevelés eredményeinek elemzése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Barr, József (1967) Szarvasmarhák csülökbetegségeinek elterjedtsége, jelentősége és megelőzése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bartók, Izabella (1967) A szabályos és félig szabályos testekről. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baráth, Mária (1967) Iklad településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bencsik, László (1967) A sertésbrucellózis-mentesítés jelentősége és végrehajtásának néhány gyakorlati feladata. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Benke, József (1967) A szemestakarmányok etetésre történő előkészítése, a feldolgozás gépei és üzemeltetésük energiaszükségletének vizsgálata. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bercsényi, Rozália (1967) A forgalom szerepe Székesfehérvár fejlődésében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bernáth, Magdolna (1967) Az inverzió és alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bodrogi, Károly (1967) Hogyan befolyásolja a felnevelés és az ellésre való előkészítés az első laktációs termelést? Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Burunkai , Klára (1967) Juhász Gyula tájszemléletének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bustyaházi, Ágnes (1967) Vörösmarty romantikus képalkotása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bábel, Ernő (1967) Iványi Ödön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Lajos (1967) A magyar forradalmak költői : a forradalmi eszme azonossága és fejlődés Petőfi, Ady és József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bánszky, Mihály (1967) A növénytermesztés során keletkezett melléktermékek hasznosításának jelentősége az állatok takarmányozásában. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bányai, János (1967) Sertéstenyésztés és munkáinak megszervezése a választott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bányai, János (1967) Sertéstenyésztés és munkáinak megszervezése a választott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bérces, Erzsébet (1967) Hemingway hőseinek harcai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bólya, Ágnes (1967) A pályaválasztás lélektani indítékai Budapest II. kerületi iskolákban. A pályaválasztás tanácsadó munkája. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Böőr, László (1967) A közlekedési eszközök kialakulása. A kocsiedények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búza, György (1967) Az évi tojástermelés alakulásának vizsgálata intenzív és félintenzív tartási körülmények között. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

C

Csanádi, Gézáné (1967) A hazafias érzelmek vizsgálata 8. osztályos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, János (1967) Tehenészet tejtermelésének értékelése a Városföldi Állami Gzadságban. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Csepregi, Irén (1967) Majakovszkij irodalompolitikai és esztétikai nézetei cikkeiben : a futurizmus. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csontos, Margit (1967) Kúpszeletek közös tulajdonságai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csősz, István (1967) Kosztolányi Dezső Számadás c. kötete, mint költői munkásságának összefoglalása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czikk, Ferenc (1967) A nevelő személyiségének pedagógiai hatásfoka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czucz, Mária (1967) A geometriai szerkesztések elmélete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

D

Dancsó, Piroska (1967) A naturalista és a realista Móricz stílusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dankó, Ervin (1967) Szarvas iparának fejlődése különös tekintettel a kisipari szövetkezetek fejlődésére. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Darabos, Mária (1967) Ady jelzőhasználata : Az Illés szekerén és A halottak élén című kötetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Diczházi, Dezső (1967) Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobcsányi, Ferencné (1967) Két általános iskolai osztály magyar nyelv és irodalom iránti érdeklődésének szociális motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, József Gábor (1967) Elemezze a jelenleg korszerűnek minősített mesterséges borjúnevelési módszereket. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Dombi, Dánielné (1967) Hazafiságra nevelés a földrajz tanítása tükrében a 7. és 8. osztályokban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dorcsák, Éva (1967) Az egzisztencializmus problémája a mai nyugati drámairodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dégi, László (1967) Makó város iparföldrajzi viszonyai. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dévai, Anna (1967) Az idegen földrajzi nevek tanításáról. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dózsa, Józsefné (1967) A magyar erdőgazdálkodás,fakitermelés és felhasználás gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

E

Enyedi G., Sándor (1967) Iskolánkívüli népművelés Gyulán (1945-1966). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdős, János (1967) Az ének-zene esztétikai hatásának szerepe a világnézeti nevelésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fajka, Jánosné (1967) Törtel község mezőgazdaságának természeti földrajzi alapjai és ezek hatása a településre. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas, Irén (1967) A tehenek ivari működésének összefüggése az időjárással. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Istvánné (1967) A szegedi munkásság helyzete a magyarországi kapitalizmus viszonylagos stabilizációjának éveiben a Dél-Magyarország alapján (1925-1929). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Gyula (1967) A Pallagi Tangazdaság fejlődése és belterjes fejlesztésének problémái, különös tekintettel az állattenyésztésre. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Fehér, Zsuzsanna (1967) Az emlősök hypophysysének tanulmányozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Gyula (1967) A mezőkovácsházi járás településtörténete az Árpád-korig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Lászlóné (1967) "A vizek és vízpartok élővilága" című téma tantíása a VI. osztályban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete, Bertalan (1967) A kétnyelvű tanítás értelmezése hazai és jugoszláviai nemzetiségi iskolákban folyó gyakorlat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Jenő (1967) Magyar irodalomtörténeti tanulmányok a Szépirodalom c. folyóirat első három évfolyamában (1927-1929). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferka, Mihály (1967) Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Makón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, Katalin (1967) A kifejezőképesség fejlesztése az általános iskola felső tagozatának nyelvtanóráiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fodor, Ferenc (1967) Malacozási terv elkészítése a hódmezővásárhelyi Dózsa Mtsz sertéstelepére, a malacnevelés technológiájának vizsgálata és értékelése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Fogarasi, Ilona (1967) Juhász Gyula szóalkotásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fridrich, Éva (1967) Földrajzi ifjúsági irodalom használata a földrajz szakkörön kívül. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Frigyesy, Dr. Ferencné (1967) A Katon József Társaság története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fuksz, Ilona (1967) Vallomás Simon István költészetéről : Mennék, de meg-megállit nyíló virág, fű,fa,viz. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Függ Tiborné Molnár, Zsuzsa (1967) Valamely regény főbb szereplőinek pszichológiai jellemzése Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Füköh, Levente (1967) A területi úttörő munka szervezése, irányítása és eredménye (Közösségi nevelési kísérlet Ózdon, a Béketelepi l. sz. Általános Iskolában, a város új lakótelepén). Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazelmann, Ádám (1967) Az 1931. évi országgyűlési képviselő választások Kiskunhalas megyei városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gecsei, Gyöngyi (1967) Utónevek változása Dévaványán 1900-tól napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gergely, Éva (1967) A fonetikai metaforákról : hozzászólás a "van-e a hangnak" "jelentése" kérdéshez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gombkötő, Éva (1967) 12 éves korosztály /egy osztály tanulói/ minőségjelzős szerkezeteinek vizsgálata különböző szempontok szerint. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás, Mária (1967) A szántás-vetés Jászladány községben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes , Tiborné (1967) Gárdonyi parasztszemléletének fejlődése művei tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenizse, Pál (1967) Rutilius Claudius Namatianus "De reditu suo" c. költeménye és az antik Róma alkonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyetvai, Józsefné (1967) Félegyháza mezőgazdasága 1945-1947. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyukis, Antalné (1967) A népiesség megnyilvánulása irodalmunkban Kisfaludytól - Petőfiig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyányi, Gyula (1967) Az állattenyésztésben használható szállító eszközök, rakodó gépek összehasonlító bírálata. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Gyömbér, István (1967) Itatásos borjúnevelés eredményességét befolyásoló tényezők a Derekegyházi Állami G. tankerületében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Győri, Imréné (1967) Madách Imre : Az ember tragédiája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál, János (1967) Sertésfiaztatók mikroklímája, malacelhullás. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

H

Hanga, Ferenc (1967) A számok és a számolás története az őskortól az XV. századig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hargitai, Imre (1967) Csiky Gergely munkásságának rövid áttekintése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harka, Ákosné (1967) Német László regényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Havasi, Katalin (1967) Hangúlyozás-és hanglejtéselemzés a szavalásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hedvig, Mária (1967) Hazafiságra nevelés a földrajz órákon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Imre (1967) Két ellés közötti időszak elemzése tehenészetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Hegedűs, Péter (1967) A juhok tej, gyapjútermelés és testnagyság közötti összefüggés vizsgálata és értékelése a tankerületben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Hemmert, János (1967) A színelméletek tudatosításának új kísérleti eszköze. Az eszköz neve: színelméleti, vetítőgép újítás első hazai hordozható, beépített konstrukció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann, Ottó (1967) Juhász Gyula lírai idealizmusának fejlődése a világháború idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Lajos (1967) Intenzív és félintenzív pecsenyecsirke hizlalás eredményeinek összehasonlítása és értékelése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Horváth, V. Sándor (1967) Az alomszám, az ellési, 21 napos, valamint választási súly vizsgálata a magyar fehér hússertés állományban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Hézső, Sándor (1967) Lucernaszéna hideglevegős szárítási módszerének értékelése a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság tankerületében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

J

Jakab, Árpád (1967) A stress kórbonctani tünetei elhullott sertéseken. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Juhász, Gábor (1967) Gyök gumós takarmányok előkészitésére és feldolgozására használatos gépek és üzemeltetésük előnyei adott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Juhász, Erzsébet (1967) Radnóti Miklós hazafiságinak megnyilvánulása költői müveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász Nagy, Emília (1967) Sánta Ferenc írói pályája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Karip, László (1967) Az elektronikus számológépek és a matematikai nyelvészet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kassai, Piroska (1967) Mezőhegyes település és gazdaságföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Katona, Lajos (1967) A hódmezővásárhelyi tanulók pályaválasztási motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Magdolna (1967) Zu einigen Problemen Goethes Jugendgedichte. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemény, András (1967) Az elnyomott nép vágyainak és törekvéseinek ábrázolása а XIX. sz. orosz irodalmában /kb. 1870-ig/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerekes, Pálné (1967) Gelléri Andor Endre valóságszemlélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerekes, Pálné (1967) Kodály irodalmi munkássága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Király, Istvánné (1967) Pecsenyecsibe-nevelés értékelése nagyüzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kiss, Attila (1967) Fejési sebesség és fejhetőségi vizsgálatok uberográffal a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság tanistállójában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kiss, László (1967) Elemezze megadott tehénállomány gépi fejésre való alkalmasságát. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kiss, dr. József (1967) Bródy Sándor drámái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kliment, Pál (1967) Modernizmus Sarkadi Imre kisregényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kohlmayer, Ádám (1967) Franz Wefel: A Musza Dag negyven napja c. regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kokovai, Gábor (1967) Milyen összetételű és nagyságú állatállomány tartható a választott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kovács, István (1967) A tenyészsüldő nevelés technológiájának és az első malacozás eredményeinek vizsgálata és értékelése a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság atkaszigeti telepén. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kovács, Lajos (1967) Anatómiai és histologiai vizsgálatok a carassius auratus gibelio (bloch) agyán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lajos (1967) A tehenészet megszervezése választott mezőgazdasági üzemben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kovács, István (1967) X-XI. sz-i temető Hódmezővásárhely - Nagyszigeten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, József (1967) A zenepszichológia rövid történeti áttekintése, a muzikalitás, a zenei képesség és tehetség pszichológiai értelmezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mihályné (1967) A mondatok terjedelmének váltakozása Tóth Árpád költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kozma, Tamás (1967) Analitikus nevelésfilozófia. Az angol-amerikai nevelésfilozófia egyik új irányzatának kritikai ismertetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koós, Ildikó (1967) Pedagógus sorsok a magyar irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krajcsovszki, József (1967) A gyermekre ható ártalmak az általános iskolában - az átmeneti társadalom körülményei között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krecsmárik, László (1967) Hízósertések etetés-technológiája és értékelése a választott gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Králik, István (1967) Hogyan segíti a baromfihús termelés a választott mezőgazdasági üzem (Marx Károly Mtsz, Hmvhely) jövedelmezőségének biztonságát? Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kákonyi, Veronika (1967) Homokmégу nyelvének hangtani sajátosságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kékesi, János (1967) Berzsenyi útja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

L

Laczi, Lidia (1967) Az 1929-1933. évi gazdasági világválság hatása Kecskeméten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laczó, Katalin (1967) Juhász Gyula munkássága a 20-as években. Magyarság, parasztorientáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai, Mária (1967) A tojástermelés technológiájának vizsgálata és értékelése a Kutasi úti baromfitelepen vagy a hódmezővásárhelyi "Vörös Csillag" Mgtsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Levrity, Sándor (1967) A kertészeti szakoktatás története Baja és környékén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Liska, Tiborné (1967) Kosztolányi regényeinek világnézeti elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lovrity , Endre (1967) A mélységjáró csúcsra ér. Benjámin László költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi, Mária (1967) Jászszentandrás település- és gazdaságföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lukácsik, György (1967) Tejtermelés és tejkezelés higiéniája. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Láng, Mathias (1967) Rosegger und die Heimatscwolle. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Zsolt (1967) Az ALGOL 60 algoritmikus nyelv továbbfejlesztéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lóczi, Jánosné (1967) Az oktatás folyamatai a földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lőz, Mária (1967) A számokkal való munka a földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

M

M. Nepper, Ibolya (1967) A Kőrös-kultúra eszközkészletének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majzik, Istvánné (1967) Népdalok, népballadák és egyéb történetek a mesterszállási tanyavilágban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Makai, Ferenc (1967) Földreform Balatonkenesén 1945-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makány, Sándor (1967) Jászszentlászló neveléstörténete a felszabadulástól napjainkig. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Marinka, Erzsébet (1967) Jókai Mór novellakritikája 1850-60 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marsai, Andorné (1967) Szerszámos munkák néhány problémája a 3. osztályban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Istvánné (1967) A kisember alakja Kosztolányi Dezső novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matievics, István (1967) Egy élettani probléma digitális szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matusik, Sándor (1967) Összegezési eljárásokról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Merényi, Judit (1967) Ívhosszúság, terület felszinszámítás. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mihály, László (1967) A baromfitífusz szűrés eredménye és a tojás keltethetősége. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Molnár, Zoltán (1967) Földreform, Földeák 1945. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mári, József (1967) A kukorica betakarítás gépesítésének lehetőségei a hazai mezőgazdasági nagyüzemeinkben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Mátraházi, Ferenc (1967) A nógrádi szénmedence bányászainak élete és harcai a Horthy korszakban (1919-1933-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészár, Jozefa Katalin (1967) Matematikai játékok. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Miklósné (1967) Árutojás termelés technológiájának vizsgálata és értékelése a szentesi Új Barázda Mgtsz 10000-es tojóházában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Mészáros, Zsombor (1967) Milyen összefüggés van a fejőstehenek élősúlya, övmérete és tejtermelése között? Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Müller, Ferencné (1967) Cegléd város színházi élete : a város színjátszásának története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, János (1967) A húscsibe tartás technológiájának vizsgálata és értékelése a Kutasi úti baromfitelepen. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Nagy, Ilona (1967) Hagyomány és ujitás fiatal lírikusainknál. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Imréné (1967) Az MNDSZ mozgalom és kezdeti működése Csongrád megyében az első kongresszusig (1945. január-1946. április). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Miklósné (1967) Az általános iskola teljessé tételének legfontosabb szervezeti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1967) Az általános és szakmai képzés kapcsolatának alakulása a szakmunkásképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, János (1967) Ellés előtti hőmérsékletváltozás alakulása teheneknél. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Nácsa, János (1967) Juhtenyésztés feltételeinek tanulmányozása, tartásának lehetőségei és az eredmények értékelése a választott gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

O

Olajos, Attila (1967) A sertéstenyésztés megszervezése megszervezése a makói Lenin Mgtsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

P

Palatinus, János (1967) A növények vízgazdálkodása /a lényegesebb kérdések összefoglalása/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Palotay, Anikó (1967) Hozzá nem férhető távolságok meghatározása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papós, Andrásné (1967) Bihari Klára ifjúsági művei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Petrovics, Mária (1967) Szabó Lőrinc költészete a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál Józsefné Zimonyi, Dr. Katalin (1967) A személyiség pszichológiai fogalma és megismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás, Imre (1967) Itatásos borjúnevelés beindításának lehetőségei a választott tsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Pálinkás, György (1967) Az 1956. évi ellenforradalom és a konszolidáció története Kalocsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, Istvánné (1967) A hanglejtésformák alakulása Baján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pápai , Zsuzsanna (1967) Oroszország története a X.-XVIII. század második feléig a felszabadulás előtti magyar történeti irodalom tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, Lászlóné (1967) A napimádó költő. Szabó Lőrinc egy motívuma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffai, István (1967) Gárdonyi Géza indulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ritter, László (1967) Mikszáth Kálmán, a magyar realista széppróza első mestere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roszik, Mihály (1967) Értékelje egy termelőszövetkezet és állami gazdaság növendékmarha hizlalási eredményeit. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Rusznyák, Anna (1967) A tojóház páratartalmának hatása az állategészségügyre és a termelésre. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Rácz, Mária Ilona (1967) A magyar irodalom verstana 1945-1965. Annotált bibliográfia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rédai, László (1967) A termelőszövetkezeti mozgalom fejlődése Királyhegyesen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajnóczky, Sándorné (1967) Azonos ideológiai gyökerek Németh László történelmi és társadalmi drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Salamon, Ildikó (1967) Terepbejárás a baranyai Dráva-szakasz mentén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Salamonné Orosz, Zita (1967) Békefi Antal és a szegedi irodalmi élet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebők, József (1967) Vizsgálja meg a TP-jelű pépesítő gép üzemeltetésének lehetőségeit és a pépesítés előnyeit. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Sik , Mihályné (1967) Kassák Lajos regényei 1938-ig (A Misilló királyságától az Egy ember életéig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Rózsa (1967) Vizsgálatok a passer domesticus (linné) agyán /32 Tábla, 82 eredeti felvétel, 2 grafikon/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, József (1967) Az 1947. évi országgyűlési választások Hódmezővásárhelyen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Zoltán (1967) Világnézeti nevelés földrajz órán. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Soós, Kálmán (1967) Az alapkészségek feladatai, módszerei és lehetőségei az általános iskola felső tagozatán, magyar irodalom órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabados, Gizella (1967) Nem tízes alapú számrendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabics, Erzsébet (1967) Másodrendű felületek /7 db modellel/. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Imre (1967) Választott éves és 18 hónapos tenyészüszők fejlettségének vizsgálata különböző adottságokkal rendelkező tenyészetekben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szabó, István (1967) Hízósertések napi súlygyarapodását befolyásoló környezeti tényezők. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szabó, Mária (1967) Radnóti Miklós tájköltészetének újszerű jellege. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Zoltán (1967) A művészet és személyiség kapcsolatának néhány pedagógiai és pszichológiai kérdéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szaljak, Irén (1967) Logikus gondolkodásra nevelés a matematika órákon. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalánczay, Györgyné (1967) A dualizmus társadalmának bírálata Miroszláv Krlezsa műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szembratovics, Mária (1967) Naturalizmus és romantika Bródy Sándor drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szemenyei, Ilona (1967) Egy tárgy, a matematika nevelési hatásának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Eirika (1967) Általános iskolai tanulók helyesírásának hibalélektani kérdései a kiskunhalasi alsóváros általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilárd, Györgyné (1967) A mikszáthi novella. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szmrtnik, Mária (1967) Az ismeretek megszilárdításának és alkalmazásának módszerei az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sztankó, Gusztávné (1967) Tömörkény István parasztábrázolása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sztrapák, Ferenc (1967) Elemzések a kései kuruc versek köréből - Egy módszer alkalmazhatóságának próbája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsényi, Lajos (1967) Tojóházakban használatos takarmányozó, itató, kitrágyázó, légkondícionáló és mesterséges világító eszközök, illetve berendezések. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szívós, Márta (1967) A Besenyszög-Palotás állami gazdaság javított és javítatlan szikes réti szolonyec rizsvetéseinek algavilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Imre (1967) Milyen összefüggés van a laktáció és a tej szárazanyag-tartalma között? Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szűcs-Tassy, Katalin (1967) Babits humanizmusa, mint költészete megértésének az alapja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sárközi, Béla (1967) Vallási fanatizmus és ami mögötte van Zola : Három város című trilógiája alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

T

Takács, Mónika (1967) József Attila az egyetemességre törekvő gondolkodó. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tasnády, Sz. Mária (1967) Maroslele és az uradalom fejlődése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tasó, Mária (1967) A 11 éves korosztály írott szókincsének főnévanyaga. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Turcsányi, László (1967) Az applikáció alkalmazása az általános iskolai földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tímár, László (1967) A tehenészet jövedelmezősége fokozásának lehetőségei a választott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Tóth, Sándor (1967) Hogyan befolyásolja a fejőstehenek elapasztás utáni takarmányozása a laktációs termelést? Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Tóth, Tihamér (1967) Bonc és szövettani vizsgálatok madarak thymusán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Csabáné (1967) A derüs életszemlélet forrásai Tamási Áronnál. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, János (1967) Képzőművészeti alkotások felhasználása földrajzi fogalmak kialakításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Józsefné (1967) Mesterszállás természeti és gazdasági földrajzi alapjai és hatásuk a településre. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Klára (1967) Kötőszó nélküli mondatkapcsolások Radnóti Miklós lírájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Sándorné Lémann, Dr. Erzsébet (1967) József Attila képalkotása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török, Péter (1967) A sertéstenyésztés technológiája és értékelése a mártélyi Fürst Sándor Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Törőcsik, Károly (1967) A baromfitartás munkáinak megszervezése a választott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

V

Varga, Kálmán (1967) Vemhes anyák előkészítésének hatása a szaporaságra és a báránynevelésre. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Varga, Ferenc (1967) A mezőkovácsházi községi tanács müködése megalakulásától az ellenforradalomig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga , Sándor (1967) Szocialista brigádmozgalom a Tisza Cipőgyárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mihályné Major-Kis, Katalin (1967) A magyar népszínmű története az 1860-as, 1870-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi, Dr. Péter (1967) Nevelési lehetőségek egy külföldi kirándulás szervezésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vastag, Júlia (1967) Különböző etetési módszerek vizsgálata a sertéstenyésztésben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Veres, Róza (1967) Fekete István, és műveinek hatása a 10-14 éves korú gyerekekre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vezér, Károly (1967) A bukások alakulásának néhány fontosabb gyermekvédelmi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vili, Lajos (1967) A takarmánykészítés gépei. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Vrbovszky, György (1967) A békéscsabai parasztság osztályszerkezetének átalakulása a felszabadulástól napjainkig 1945-1966. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Jenőné (1967) Kemence község személynevei 1728 - 1962 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Végh, János Imre (1967) Tojástermelés alakulása nagyüzemben évszakonként. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Vén, Balázsné (1967) Móricz és a naturalizmus : művészetének naturalista vonásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vén Kun, Dániel (1967) A sertéshizlalás éves eredményeinek értékelése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Vígh, Ferenc (1967) Zárt állatszállítások szellőző berendezéseinek hatásossága. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Vígh, József (1967) Szabó Lőrinc versváltozatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

W

Wagner, István (1967) Sánta Ferenc. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Z

Zelena, Erika (1967) Sajóvelezd gazdasági életének alakulása és települési viszonya 1945. óta. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zentai, Gabriella (1967) A függvényfogalom kialakítása az általános és középiskolában valamint a főiskolán. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zielbauer, György (1967) Fasiszta előretörés Eleken és a község megtisztítása a fasiszta befolyástól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árpássi Károlyné Nagy, Ildikó (1967) Vajda János röpiratainak és politikai írásainak értékelése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

É

Égertz, Antal (1967) Jánoshalma mezőgazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Érsek, Antalné (1967) A baromfitenyésztés és tartás megszervezése a szentesi Új Barázda Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Ó

Ótott, Jánosné (1967) Mocsár Gábor írói portréja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ö

Ördög, Ferenc (1967) A fejőstehenek takarmányozása téli és nyári időszakban a kiskundorozsmai József Attila Termelőszövetkezetben. A takarmányozás hatása a tejtermelésre. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

This list was generated on 2023. március 27. 21:33:16 CEST.