Item where department "Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszék" and date of item 2018

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V
Number of items: 52.

A

Abi-Ali, Nóra (2018) A figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) modern szemlélete és vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alter, Emese (2018) A középiskolai kiégés és a társas tevékenységek kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bartyik, Gitta (2018) Mesél az iskolapszichológus : Meseterápia hatékonyságának empirikus vizsgálata a szorongás csökkentésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Timea (2018) Életcélok kapcsolata az önértékeléssel, énhatékonysággal és a jóllét mutatóival gimnazista és javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorúak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdány, Kenéz (2018) Tanulási erőforrás-indikátorok az öndeterminációs elmélet összefüggésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bulyáki, Judit (2018) Az általános iskolai pályafutás egyes tényezői beilleszkedési problémát mutató és tipikusan fejlődő serdülők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csehó, Kata Klára (2018) A felnőtt kötődési kapcsolataink összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseszneg, Péter (2018) A tudatelmélet és a tekintetkövetés, illetve a kreativitás miként hat azon képességünkre, hogy átlássunk egy bűvész trükkön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Doro, Oxána (2018) Szorongás összefüggése az önértékeléssel és az iskolai teljesítménnyel serdülők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi, Márta (2018) A Magyarországon tanuló magyar Ph.D. hallgatók kapunyitási pánikban való érintettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dragin, Dijana (2018) A pozitív fiatalkori fejlődés 5 C modelljének önbizalom dimenziója : az énhatékonyság, önértékelés és énkép kapcsolata a depresszióval, serdülőkori kockázatos viselkedésekkel és az ego-identitással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Endrédi, Anita (2018) Posztadopciós hangulatzavarok vizsgálata örökbefogadó szülőknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Csenge (2018) Az iskolai klíma, a mindset, valamint a tanári és a tanulói kiégés összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Dávid (2018) Hogyan előzhető meg az egyetemi lemorzsolódás? : a tanulást támogató erőforrások mérése egyetemisták körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Freppán, Ramóna (2018) A sportolás kapcsolata a hallgatók pszichológiai jellemzőivel és tanulmányi eredményeivel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gál, Hajnalka (2018) A szocio-ökonómiai státusz hatása a verbális képességek fejlődésére, valamint a társas kapcsolatok alakulására óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilyés, Ivett Bernadett (2018) Szociális készségek, tudatelmélet és munkamemória vizsgálata az általános iskola második és negyedik osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jani, Zoltán (2018) Tartalomelemző eljárás fejlesztése az online iskolai zaklatások kiszűrése céljából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kardos, Roberta (2018) Otthoni munkavégzés, mint a jelenkor munkahelyi pszichoszociális problémáinak személyre szabható megoldása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Márta (2018) Az azonos és ellenkező neműek közötti barátság fejlődése és változása, illetve annak kapcsolata az önértékeléssel, nomofóbiával és a problémás internethasználattal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Zsuzsa (2018) Tanulási nehézséggel küzdő szakgimnáziumi tanulók tanulási jellemzőinek, szorongásának és önértékelésének vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, József (2018) A lezárás iránti igény, a szubjektív jóllét, a rendszerigazolás és a politikai aktivitás összefüggései a hódmezővásárhelyi választásokon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kling, Eszter (2018) Az iskolai zaklatás kapcsolata a naiv tudatelmélettel és a szociálisprobléma-megoldás 12 és 14 éveseknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kosztyi, Dr. Emma (2018) A kapunyitási pánik vizsgálata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói között a társas támogatás és a megküzdés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ágota (2018) Az eltérő fejlődésmenetű, 2-5 éves gyermekek szüleinek vizsgálata, vitális kimerültség, megküzdési módok, társas támasz, élettel való elégedettség, észlelt stressz tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kozár, Dr. Judit (2018) A tudatelmélet életkori különbségei, összefüggése az empátia faktoraival és a szociálisprobléma-megoldással serdülő és felnőttkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krajinovic, Erna (2018) Az Instagram-használat és társas összehasonlítási orientáció lehetséges pszichológiai összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kránitz, Ildikó (2018) A tudatelmélet összefüggésének vizsgálata az elkerüléssel, a negatív orientációval, és a szorongással serdülő és felnőttkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Andrea (2018) Serdülőkorú gyermekek szociálisprobléma-megoldó gondolkodása és a szocioökonómiai státusz összefüggései, az észlelt szülői stressz és nevelési stílus vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Litke, Márta (2018) Az óvodapedagógusok kiégésének vizsgálata érték- és pályaorientációjuk tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Anna Kata (2018) A pozitív fiatalkori fejlődés korrelátumainak vizsgálata kibontakozó felnőttek körében : az önértékelés, az énhatékonyság, illetve a közösségi szervezetekben való aktív részvétel összefüggései családi, tanulmányi, valamint egyéb pszichológiai tényezőkkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madarász, Judit (2018) Kognitív képességek és szociális problémamegoldás az általános iskola 6. osztályosainak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mandel, Henriett (2018) A hallgatói kiégés rizikó és protektív tényezői egyetemisták körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martos, Júlia Erzsébet (2018) Tanulmányi teljesítmény az iskolai klíma és a mindset tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (2018) A tanári kiégés és annak vizsgálata Baranya megyei alapfokú tanintézményekben különös tekintettel a hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzetűekkel foglalkozókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anett (2018) Szülői nevelési stílus, szorongás és jövő-orientáció kapcsolata 8. és 12. évfolyamos diákok esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pap, Szilvia (2018) Az internet- és Facebook használat kapcsolata az énképpel, az életelégedettséggel, a magányosság érzésével és a reménnyel közép- és időskorúaknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Plander, Nóra (2018) Szociális készségek, tudatelmélet és munkamemória vizsgálata óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Dr. Jánosné (2018) A versengés, mint norma az iskolai kötődés tükrében 12-13 éves tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rágyánszki, János Roland (2018) A metadon függőség megjelenése a Szondi - teszt faktoraiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsahegyi, Anna (2018) Szociálisprobléma-megoldás és szorongás összefüggéseinek vizsgálata serdülőkorúak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schaffer, Júlia (2018) A kiégés vizsgálata a pedagógusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stayer, Fanni (2018) Az érzelmi intelligencia, a munkahelyi erőforrások és követelmények, valamint a társas támogatás kapcsolata a pedagógusok kiégésével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erzsébet (2018) A kiégés, a halogatás, a társas támogatás és a tanulmányi teljesítmény kapcsolatának vizsgálata magyar egyetemi hallgatók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szotyori-Nagy, Eszter (2018) A szülői énhatékonyság vizsgálata anyák és apák körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tetljak, Dóra Katalin (2018) A munkahelyi kiégés, a munkaértékek és az élettel való elégedettség összefüggéseinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Enikő (2018) A normák és a kiégés kapcsolata az iskolai klímával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gabriella (2018) "Újratervezés" : a pályaváltás pszichológiai tényezői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Urbán, Csilla (2018) Serdülők szociálisprobléma-megoldásának vizsgálata a negatív orientáció és az önértékelés függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vargová, Enikő (2018) Felnőtté válás és a kapunyitási pánik: az észlelt társas támogatás, az észlelt stressz és a hallgatói kiégés összefüggésvizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varnyú, Dr. Lilla (2018) Fiatalok internethasználati szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vona, Gabriella (2018) Iskolai kötődés : társas jóllét, tanulmányi eredmény és motiváció hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2022. október 6. 18:18:21 CEST.