Item where department "Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék" and date of item 2018

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 39.

B

Bali, Henrik (2018) Szikrakisülési generátorban előállított kétfémes nanorészecskék összetételének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Péter (2018) Egy új C-terminális hisztidint tartalmazó tripodális peptid előállítása és réz(II)komplexeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böszörményi, Éva (2018) Kalcium-laktát komplexek oldategyensúlyi vizsgálata semleges és lúgos oldatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csáki, Réka (2018) A C45-ZF-N85 mesterséges nukleáz R(447)G mutánsának előállítása és vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dombi, Bence (2018) Ózon, ultraibolya fotolízis és hidrogénperoxid kombinációin alapuló nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása nagy AOX tartalmú szennyvíz kezelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eszes, Réka (2018) A mérési körülmények optimálása urán-dioxid minták szennyezéseinek lézer indukált plazma spektroszkópiás vizsgálatához. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Tünde (2018) Nd(III)–ot, Ca2+–t és D–glükonátot tartalmazó, lúgos kémhatású vizes oldatokból kiváló szilárd komplexek előállítása és szerkezetvizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Luca (2018) Heterogenitás vizsgálata 172nm hullámhosszúságú vákuum-ultraibolya fénnyel besugárzott vizes oldatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fuderer, Dalma (2018) Ezüstözött textíliák vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Zita (2018) N-terminális NColE7 metallonukleáz mutánsok DNS komplexeinek szerkezete - röntgenkrisztallográfiai vizsgálatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gyulavári, Tamás Zsolt (2018) Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxid fotokatalizátorok környezetvédelmi alkalmazásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu, Bálint (2018) Cinkujj fehérjék módosítása – alkalmazási lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hermann, Enikő (2018) Újszerű összetett cinkujj-nukleázok fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hlogyik, Tamás (2018) Reakciókörülmények hatása az imidacloprid heterogén fotokatalitikus átalakítása során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Janovszky, Patrick Martin (2018) Biológiai minták nyomelemeloszlásának kvantitatív térképezése lézer indukált plazma spektroszkópiával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kiss, Dóra Krisztina (2018) Reakciókörülmények hatása a kumarin és karboxikumarin heterogén fotokatalitikus átalakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Tamás (2018) Intranazális bevitelre szánt, levodopa tartalmú őrölt porkeverékek fiziko-kémiai paramétereinek és stabilitásának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maklári, Dóra (2018) Alfa- és béta-tujon növényi extraktumokban történő mennyiségi gázkromatográfiás meghatározásának optimálása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Sándor (2018) N-szubsztituált ciklusos ß-aminosav enantiomerek és származékaik királis nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztása kinin és kinidin alapú állófázisokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Nikolett (2018) Ezüst nanorészecskék előállítása ezüst ionok aminosavakkal történő redukciójával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németi, Gábor (2018) Izopulegol alapú ß-aminolaktonok és ß-aminoamidok enantiomerjeinek folyadékkromatográfiás vizsgálata poliszacharid alapú királis állófázisokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orbán, Eszter (2018) Szilikát tartalmú vegyületek oldódása és kiválása forró, tömény aluminát oldatokból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palcsek, Judit (2018) β-amiloid-Cu(II) komplex reakciója aszkorbinsavval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Provics, Boglárka (2018) Kalcium-heptaglükonát rendszer sav-bázis egyensúlyainak és komplexképződésének vizsgálata nagy ionerősségű tömény lúgos oldatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pósa, Vivien (2018) Rákellenes tioszemikarbazonok és rézkomplexeik összehasonlító oldatkémiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Ragoncsa, Petra (2018) Cinkionok kimutatása és meghatározása szelektív fluoreszcens festék segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sajdik, Kadosa (2018) A CXXC peptidszekvencia-motívum konformációs viselkedése fémion koordinációban: a Zn(II)- és Cd(II)-ionok helicitás indukáló szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Slam, Szintia (2018) Nátrium-citrát hatásai a kalcium-szulfát-dihidrát kristályosodására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztegura, Alex (2018) Különböző karboxilcsoportot tartalmazó adalékok hatása a gipsz (CaSO4•2H2O) kristályosodására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tanács, Dániel (2018) Ikerionos állófázisok alkalmazása dipeptidek sztereoszelektív nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tréfás, Tamás Zsolt (2018) Egy fluoreszcens tripdális ligandum kölcsönhatásai átmenetifém ionokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Annamária (2018) A CXXC peptidszekvencia-motívum konformációs viselkedése fémion koordinációban: váratlan ellentmondások Hg(II)-ionnal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Valis, Norbert Gábor (2018) NGM Detect validálása és összehasonlító analízise egyéb multiplex PCR kitekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Virág (2018) A tiakloprid átalakulása UV és UV/VUV fotolízissel: kinetika, mineralizáció és gazdaságosság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veress, Gábor (2018) Dipeptidek sztereoszelektív elválasztása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veréb, Fanni (2018) Fémorganikus félszendvics kationok kurkuminnal és modell ligandumával képzett komplexeinek oldatkémiai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vince, Noémi (2018) Tioszemikarbazonok vas- és rézkomplexeinek redoxi sajátságainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zombori, Ferenc (2018) Nanorészecskék porozitásának vizsgálata ICP-MS spektrometriával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ágoston, Áron (2018) Látható fényre aktív bizmut-vanadát fotokatalizátorok előállítása, jellemzése és membránfelület módosításra történő alkalmazhatóságának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2022. október 5. 20:52:50 CEST.