Item where department "Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék" and date of item 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | F | H | K | M | P | R | T | V | Á
Number of items: 18.

B

Börcsök Gyöngyi (2017) A Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program technológiájának laboratóriumi ellenőrzése és tapasztalatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas Luca (2017) Imidakloprid kimutatására alkalmas folyadékkromatográfiás módszer kidolgozása és validálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Ákos Ferenc (2017) A tiakloprid VUV fotolízise: kinetika, teljes szerves széntartalom, ökotoxicitás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hermann Enikő (2017) Az NColE7 metallonukleáz N-terminális aminosavainak lehetséges szerepe a katalitikus folyamatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalmár Ferenc (2017) Lúgos közegben képződő, szilárd kalcium-cukorkarboxilát komplexek előállítása és jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Dóra Krisztina (2017) Reakciókörülmények hatása a kumarin vizes oldatának VUV/UV fotolízisére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulágin Renáta (2017) Ciklusos ß-aminosav enantiomerek és származékaik királis nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztása kinin és kinidin alapú állófázisokon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mackó Balázs (2017) Szubsztituált 2-naftol analógok nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztása poliszacharid alapú királis állófázisokon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Milán (2017) Reakciókörülmények hatása szerves anyagok heterogén fotokatalitikus átalakulására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros János Péter (2017) Félszendvics Rh((η5-C5Me5)-komplexek oldatkémiája és szerkezetvizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palásti Dávid Jenő (2017) Térben heterodin spektrométer építése és működésének jellemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pósa Vivien (2017) Hipoxia-aktivált kobaltkomplexek oldatkémiai vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Resch Vivien Erzsébet (2017) Szalicilaldehid-iminoszemikarbazidok vas- és rézionokkal képzett komplexeinek oldatkémiai vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Olivér (2017) A réz(II)-Triapine komplex kölcsönhatása albuminnal és kötőhely modelljeivel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács Dániel (2017) Új típusú 1-naftol származékok királis folyadékkromatográfiás elválasztása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Terényi Ferenc (2017) Leucettin-vázon alapuló fluorofórok spektroszkópiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga Norbert (2017) A neodímium-, kalcium- és glükonátionok között lejátszódó heterogén és homogén egyensúlyi folyamatok vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ágoston Áron (2017) Az atrazin UV és UV/VUV fotolízise: teljes szerves széntartalom és toxicitás vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. május 27. 00:27:11 CEST.