Item where department "Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék" and date of item 2017

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | F | H | K | M | P | R | T | V | Á
Number of items: 18.

B

Börcsök, Gyöngyi (2017) A Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program technológiájának laboratóriumi ellenőrzése és tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Luca (2017) Imidakloprid kimutatására alkalmas folyadékkromatográfiás módszer kidolgozása és validálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Ákos Ferenc (2017) A tiakloprid VUV fotolízise: kinetika, teljes szerves széntartalom, ökotoxicitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hermann, Enikő (2017) Az NColE7 metallonukleáz N-terminális aminosavainak lehetséges szerepe a katalitikus folyamatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalmár, Ferenc (2017) Lúgos közegben képződő, szilárd kalcium-cukorkarboxilát komplexek előállítása és jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dóra Krisztina (2017) Reakciókörülmények hatása a kumarin vizes oldatának VUV/UV fotolízisére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulágin, Renáta (2017) Ciklusos ß-aminosav enantiomerek és származékaik királis nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztása kinin és kinidin alapú állófázisokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mackó, Balázs (2017) Szubsztituált 2-naftol analógok nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztása poliszacharid alapú királis állófázisokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Milán (2017) Reakciókörülmények hatása szerves anyagok heterogén fotokatalitikus átalakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, János Péter (2017) Félszendvics Rh((η5-C5Me5)-komplexek oldatkémiája és szerkezetvizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palásti, Dávid Jenő (2017) Térben heterodin spektrométer építése és működésének jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pósa, Vivien (2017) Hipoxia-aktivált kobaltkomplexek oldatkémiai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Resch, Vivien Erzsébet (2017) Szalicilaldehid-iminoszemikarbazidok vas- és rézionokkal képzett komplexeinek oldatkémiai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Olivér (2017) A réz(II)-Triapine komplex kölcsönhatása albuminnal és kötőhely modelljeivel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Dániel (2017) Új típusú 1-naftol származékok királis folyadékkromatográfiás elválasztása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Terényi, Ferenc (2017) Leucettin-vázon alapuló fluorofórok spektroszkópiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Norbert (2017) A neodímium-, kalcium- és glükonátionok között lejátszódó heterogén és homogén egyensúlyi folyamatok vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ágoston, Áron (2017) Az atrazin UV és UV/VUV fotolízise: teljes szerves széntartalom és toxicitás vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2022. október 5. 21:25:11 CEST.