Item where department "Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék" and date of item 2016

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | H | J | K | M | N | O | R | S | T
Number of items: 30.

A

Adorján, Gábor (2016) Egy monoszubsztituált TREN-származék előállítása és átmenetifém komplexeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Anitics, Tamás (2016) N-Fmoc-csoporttal védett α-aminosavak enantiomereinek folyadékkromatográfiás elválasztása ioncserélő tulajdonságú állófázisokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bajtai, Attila (2016) Zsíroldékony antioxidánsok referencia értékeinek meghatározása humán felnőtt szérumból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Zsolt (2016) D-glükonát protonálódásának és laktonizációjának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Zoltán István (2016) Atrazin VUV és UV/VUV fotolízise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, László (2016) Fémtartalmú kristályos vegyületek kvalitatív és kvantitatív analízise lézer indukált plazma spektroszkópiás módszerrel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buckó, Ákos (2016) Az L-gulonát protonálódásának és laktonizácójának egyensúlyi vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Sára (2016) Terminális helyzetben fluorofór csoportokkal jelzett cisztein tartalmú peptidek kölcsönhatása átmenetifémionokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki, Rita (2016) Az α-ketoglutarát sav-bázis tulajdonságai és kalcium komplexképzése erősen lúgos oldatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Anna (2016) Rákellenes α-N-piridil-tioszemikarbazonok réz(II)komplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böszörményi, Éva (2016) Az izoszacharinát-ion sav-bázis és kalcium-komplexképző sajátságai semleges és lúgos kémhatású oldatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csányi, Tímea (2016) Kalcium-izoszacharinát oldhatóságának ionerősség függése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dokonpil, Vanessza (2016) Egy pirazol-gyűrűkkel szubsztituált TREN-származék átmenetifém komplexeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Tünde (2016) Nátrium ionszelektív elektród alkalmazása Na-ionpárok stabilitási állandójának meghatározására nagy ionerősségű oldatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Dániel (2016) Cu(II)-ß-amiloid komplex stabilitási állandójának meghatározása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Lilla (2016) Antifungális fehérjék meghatározása proteomikai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Zita (2016) Cinkujj-alapú mesterséges metallonukleázok funkcionális szerkezete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu, Bálint (2016) (S/T)XH motívum – egy lehetőség metallonukleázok kialakítására fehérjék hasításán keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Janovszky, Patrick Martin (2016) Geokémiai minták vizsgálata LA-ICP-MS spektrometriával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kolár, Kata (2016) Crataegus monogyna és Rosa canina magok összetételének gázkromatográfiás vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Albert (2016) Összetett nanorészecskék vizsgálata ICP-MS spektrometriával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyari, Andrea (2016) TALE fehérjét kódoló gének átklónozása emlős eredetű plazmidból bakterális plazmidba fehérjekifejezés céljából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Náfrádi, Máté (2016) Reakciókörülmények hatása a monuron heterogén fotokatalitikus ózonozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orosz, Tímea (2016) Amino-hidroxámsavak enantiomerjeinek nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztása ikerionos állófázisokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ozsvár, Dániel (2016) Glükózszármazékok kalciumkomplexeinek egyensúlyi vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rajna, Gergely (2016) L-citrulin és L-arginin meghatározása zabból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Szitás, Ádám (2016) Félszendvics fémorganikus kationok kölcsönhatása oxinnal és szulfoxinnal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tasi, Tamás (2016) Mono-, di- és oligoszacharidok meghatározása gabonafélékben LC-MS módszerrel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tunyogi, Tímea Magdolna (2016) Ca(II) és kis molekulatömegű szerves ligandumok közötti komplexképződés nagy ionerősségű vizes oldatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tömösi, Ferenc (2016) Három ciszteint tartalmazó, nehézfémion-kelátor peptidek kölcsönhatása cink(II)-, kadmium(II)- és higany(II)-ionokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2022. október 5. 19:32:08 CEST.