Item where department "Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék" and date of item 2015

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 36.

B

Bali, Krisztina (2015) Rákellenes (N,O) kétfogú ligandumokkal képzett RhCp*-komplexek oldatkémiája és kölcsönhatásuk albuminnal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Csaba Gergő (2015) Orosháza környéki lelőhelyekről származó régészeti csontleletek nyomanalitikai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ria Katalin (2015) Réz(I)ionok szelektív kimutatása egy fémszabályzó fehérje segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Attila (2015) Polipropilén imin dendrimerek hatása a Cu(II) illetve Zn(II) indukálta B-amiloid peptidek aggregációjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brenyó, Zsóka (2015) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer validálása és alkalmazása 5-hidroximetil-2-furaldehid meghatározására élelmiszerekből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Virág (2015) Fenilurea peszticidek oxidatív bontása és a képződő köztitermékek meghatározása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garai, Gábor (2015) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerrel végzett enantiomer elválasztás validálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Horvát, Dominika (2015) Lúgos oldatokban képződő Ca-citrát komplexek jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász, Zoltán Balázs (2015) Spektroszkópiai kísérleti rendszer építése szikrakisülési plazma nanorészecske generátor jellemzőinek monitorozására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kardos, Erzsébet (2015) TALE fehérjék kifejezése E. Coli sejtekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovalcsik, Olga (2015) Homobifunkcionális keresztkötő reagensek alkalmazása a Drosophila melanogaster veleszületett immunitásának vizsgálatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (2015) Monuron heterogén fotokatalitikus ózonozása kerámiapapír hordozón rögzített fotokatalizátor alkalmazásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Makra, Alexandra Éva (2015) Lúgos oldatokban képződő kalcium-tartarát komplexek jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medvegy, Petronella (2015) Kalcium- és nátrium-izoszacharinát előállítása és jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Eszter (2015) NColE7-alapú mesterséges cinkujj-nukleáz fehérjék kifejezése az enzim allosztérikus szabályozásának tanulmányozása céljából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, János Péter (2015) Kétfogú nitrogén-donor ligandumokkal képzett Rh(C5Me5) komplexek összehasonlító oldategyensúlyi vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nádasi, Anett (2015) Fenil-izoszerin és származékainak nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztása makrociklusos glikopeptid alapú királis állófázisokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ocskó, Erika (2015) Egy cink-ujj fehérje kölcsönhatása DNS-sel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Fanni Terézia (2015) TALE fehérje felismerési szekvenciáját tartalmazó DNS előállítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ondok, Róbert Csaba (2015) Nikkel(II)ion koncentráció spektrofotometriás meghatározása hisztokémiai eljárással kezelt szövetmetszetek tanulmányozása céljából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palásti, Dávid Jenő (2015) Szén minták és a belőlük lézeres ablációval keltett aeroszolok lézer indukált plazma spektroszkópiás vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papné Rogács, Tímea (2015) Két bisz (1,8-naftálimid)-származék fémkomplexeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Purák, Szandra (2015) Egy tetraszubszituált ciklám-származék fémkomplexeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Krisztián (2015) Vegyes típusú Ca-, Zn-, Al-, Fe- tartalmú réteges kettős hidroxidok szintézise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Póta, Liliána Szabina (2015) Reaktív részecskék szerepének vizsgálata fenol heterogén fotokatalitikus átalakulása során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rózsa, Georgina (2015) Nem szteroid gyulladáscsökkentő hatóanyagok VUV-fotolízise: Gyöktranszferek és a pH hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsahegyi, Lívia (2015) Egy ArsR fehérje fluorofor csoportokkal módosított cisztein gazdag fragmensének kölcsönhatása a 12. csoport fémionjaival. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Suba, Nelli (2015) Ikerionos típusú állófázisok alkalmazása ciklusos ß-aminosavak királis megkülönböztetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szokolai, Hajnalka (2015) Egy fémszabályzó fehérje fémion-kötő fragmensének kölcsönhatása cink(II)- és ezüst(I)ionokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Traj, Adrián Zoltán (2015) Egy pirazol-szubsztituált TREN-származék átmenetifém-komplexei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Anikó (2015) Egy cisztein tartalmú oligopeptid kölcsönhatása arzénessavval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Norbert (2015) Komplexképződés neodímium(III)- és glükonátionok között semleges és erősen lúgos oldatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viczián, Zoltán (2015) QCM módszerhez használt kvarc kristályok bevonásának validálása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zöld, György (2015) Stratégia ciszteinben gazdag fehérjék diszulfidhídszerkezetének meghatározására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács, Dóra (2015) Kalcium-gulonát komplexek egyensúlyi jellemzése semleges oldatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Áy, Richárd (2015) Cink-ujj fehérje és kétszálú DNS kölcsönhatásainak tanulmányozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2022. október 5. 20:12:40 CEST.