Item where department "Pedagógiai Tanszék" and date of item 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | M | P | R | S | T | V | Ö
Number of items: 56.

A

Alácsné Kapás Katalin (2002) Összefüggés-megértés fejlesztése negyedik osztályos anyanyelv órákon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bajszné Kiss Magdolna (2002) Hátrányos helyzetű tanulók olvasási-szövegértési teljesítményének vizsgálata a középiskolai oktatás kezdetén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bere Lászlóné (2002) Fizika a mindennapokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus Zoltán (2002) A versengés jelentősége felső tagozatos diákok körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordásné Bóna Anna (2002) Síkidomokkal kapcsolatos szöveges feladatok megoldottsága asztalos szakmát tanuló diákok körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Márta (2002) A matematika feladat megoldó készség fejlődése a szekszárdi Bezerédj István Közgazdasági Szakközépiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bunda Péterné Károlyi Julianna (2002) Szakközépiskolai és szakmunkástanulók véleménye tanáraikról kérdőíves vizsgálat alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bunda Péterné Károlyi Julianna (2002) A mi tanáraink... Szakközépiskolai és szakmunkástanulók véleménye tanáraikról kérdőíves vizsgálat alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Vilmosné (2002) A feladat összetettségének hatása a mértékváltási készségek működésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánkuti Zoltánné (2002) Tanulási motívumok és a matematikatudás változása a 9. évfolyam első félévében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csenki József (2002) A tanulási módszerek, attitűdök és motiváció hatása a kémia tantárgyban elért teljesítményekre és osztályzatokra nyolcadik osztályos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csereklyei Ildikó (2002) A helyesírás és a számítógép-használat összefüggései egy fővárosi középiskola 10. évfolyamán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csertő István (2002) Az iskolai versengés egyes jellemzői a Gy. Szabó Béla Általános Iskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dallosné Rozgonyi Erzsébet (2002) Az összefüggés-megértés helyzete egy óvodai vizsgálat tükrében öt-hatéves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dandé Lászlóné (2002) Összefüggés-megértés vizsgálatok harmadik évfolyamosok körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fazekas Ildikó (2002) Az informatika érettségi vizsga gyakorlati feladatsoraival végzett mérés értékelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Istvánné (2002) Az elméleti tudás szerepe az ének-zene tantárgy értékelésében az általános iskola 8. osztályában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Zoltán (2002) Versengés az iskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frei Lászlóné (2002) Az egybevágóság fogalmának fejlődése az általános iskola felső tagozatán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gaál Endréné (2002) Az összefüggés-megértés fejlesztése, mérése, és az eredmények értékelése a Pusztamonostori ÁMK Általános Iskola 7. évfolyamán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajnal Lajos (2002) Az iskolaváltás hatása a 9. osztályos tanulók tanulási motivációjára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal Lajos (2002) Az iskolaváltás hatása a 9. osztályos tanulók tanulási motivációjára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Dr. Hidegh Anikó (2002) Egy iskola intézményi szintű értékelése a pedagógiai program tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jobbágyné Vörös Ibolya (2002) A 7. osztályos tanulók teljesítménye a szakértők véleményének egyezése alapján összeállított földrajzi tudásszintmérő teszten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Béláné (2002) Gimnáziumi tanulók környezettel kapcsolatos ismereteinek és attitűdjeinek vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kakusziné Körtvélyesi Anikó (2002) Agresszió megjelenési formái középiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss János (2002) Tanulói igények vizsgálata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klausz Ferencné Lénárd Mária (2002) Matematika érettségi dolgozatok elemzése 1996-1998. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korponainé Vaslaki Judit (2002) A forrásközpontú könyvtár megvalósításának lehetőségei (A Szent István Általános Iskolában egy vizsgálat alapján). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Andrásné (2002) A nívócsoportos fizikaoktatás empirikus vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Béla (2002) Kecskeméti 9. évfolyamos szakiskolai tanulók attitűd vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ildikó Mária (2002) Összefüggés-megértés vizsgálatok nyolcadik osztályosok körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Mária (2002) Középiskolai tanulók százalékszámítással kapcsolatos számolási készségének kritériumorientált értékelése és a közeli transzfer hatásának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Csabáné (2002) Elbeszélő és dokumentum szövegek megértésének vizsgálata negyedik és nyolcadik évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucsainé Nagy Éva (2002) Szövegértési képességek vizsgálata egy általános iskola 4., 6., 8. évfolyamán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Molnár Hajnalka (2002) A különböző településtípusok iskoláinak 14 éves tanulói körében a versengés megnyilvánulása, különös tekintettel a testnevelés és sport területére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palotás Károly (2002) Matematika tudásmérés általános iskola 4. évfolyamán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Parádáné Ragány Csilla (2002) Törtekkel kapcsolatos számolási készség fejlettségének mérése hatodik és hetedik osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Melinda (2002) Biológia tudásszintmérő feladatlap összehasonlító elemzése egy nyolcosztályos gimnázium páros évfolyamain. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető Vilmosné (2002) Az értékstruktúra alakulása 14-16 éves szakmunkástanulók körében, figyelemmel a középiskola értékalakító hatásaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Ruppáner János (2002) Összefüggés-megértés képességének fejlesztése tanórán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sarusi Etelka (2002) A tesztszorongás összefüggései a motivációval és a teljesítmény-attribúcióval. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Dóra Mónika (2002) Fizika tudásszintmérés a kölcsönhatás témaköréből 6. és 8. osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas László (2002) A logikai képességek fejlődése az érettségire épülő szakképzésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szili Imre (2002) Végzős középiskolai tanulók informatikatudása az ECDL elméleti moduljának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Erzsébet (2002) Az összefüggés-megértési készség fejlesztése a fizikaórán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sződi Sándorné Süle Éva Anna (2002) A szöveges feladatok megoldásának összefüggése az olvasásmegértéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Terényi Antalné (2002) Versengés az általános iskolák között. Egy vizsgálat tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Thiele Károlyné (2002) Tanulásban akadályozott 7-16 éves tanulók néhány alapkészségének és motivációjának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tihor Lászlóné (2002) Történelem tudás és az induktív gondolkodás kapcsolata 6. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Géza (2002) Földrajzi témájú sorképzéses feladatok pontozási problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Bertalan Éva (2002) A 9. osztályos tanulók matematikai statisztika tudásszintjének elemzése a kerettantervi követelmények alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Túriné Sándor Zsuzsanna (2002) Az irodalom tantárgy tudáselemeinek vizsgálata 18 éves diákok körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vargáné Jacsó Hedvig (2002) Kémia tudásszint változásának vizsgálata 9. osztályos gimnáziumi tanulóknál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Velkeyné Palócz Erika (2002) Trigonometria tudásszintmérő a középiskolák 11. évfolyama számára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ördögné Gárgyán Mária (2002) Néhány gondolkodási képesség fejlődésének longitudinális vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 8. 02:11:14 CET.