Item where department "Pedagógiai Tanszék" and date of item 2001

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | U | V | Z | Á
Number of items: 57.

A

Andrásiné Dr. Ambrus Ildikó (2001) Az Erdőhasználattan tankönyv tanításának országos tapasztalatai az erdészeti szakmunkás tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balogh Irén (2001) A fizika, mint a tudásátvitel célpontja és kiindulópontja, valamint a problémamegoldás színtere középiskolás tanulóknál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Bednár Éva (2001) A kiégés vizsgálata pécsi pedagógusnők körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bangáné Csontos Julianna (2001) 8. osztályos tanulók számtan-algebra tudásszintjének és a matematika tantárggyal kapcsolatos attitűdjeinek elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogáthné Erdődi Judit (2001) A síkidomokkal kapcsolatos ismeretek fejlődése és összefüggése a rendszerezési képességgel az általános iskola felső tagozatán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Szlávik Mária (2001) Diagnosztikus tudásmérés az Élőlények témakörben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Dr. Czédliné Bárkányi Éva (2001) Az informatikatanítás helyzete a szegedi rókusvárosi II. számú Általános Iskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dombovári Tamás (2001) Az AIFSZ élelmiszeripari menedzser tanulók pályaválasztási motivációi. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas Tünde Éva (2001) A magyar történelem jeles személyiségeinek vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöpné Strohner Irén (2001) A szakmai képzést megalapozó kémiai tudásszintmérő a kereskedelmi, vendéglátóipari szakközépiskolák számára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fűz József (2001) Milyen biológiai alapismeretekre épül az erdészeti és a virágkötő- berendező szakmunkásképzés a Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégiumban? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gulácsiné Vass Mária (2001) Hatékonyabb-e a kommunikatív - funkcionális szemléletű fogalmazástanítás a hagyományosnál? 10 éves tanulók fogalmazásainak összehasonlító vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspárné Vágási Julianna (2001) A fizika órán tanult ismeretek és alkalmazható tudás viszonyának vizsgálata a mozgás témakörében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Huszár Lászlóné (2001) Azonos matematikai tartalmú szöveges és nem szöveges problémák megoldásának összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hóbor Sándor (2001) Kilencedikes gimnazisták matematikai és anyanyelvi felkészültsége a négy- és nyolcévfolyamos képzési formában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hóborné Radics Ildikó (2001) 10-11. évfolyamos szakközépiskolai tanulók tudása matematikai függvények témakörben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Igaz Ferenc (2001) Gyermekbűnözés Magyarországon a rendszerváltás idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jékely Endréné (2001) Attitűdvizsgálat társadalomismeret tantárgyból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jósa Erzsébet (2001) A 14 éves tanulók összefüggés-megértésének fejlesztése és eredményei a genetika témakör feldolgozása során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kardos Tamásné (2001) Az energiával kapcsolatos ismeretek és a tantárgyi motiváció fejlődése a 6-7. osztályos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karnis Pálné (2001) Hogyan függ össze a tanulók olvasási képessége tanulmányi eredményességükkel? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza Gyuláné (2001) Az összefüggések vizsgálata és tanítása a magyar nyelv tantárgy keretein belül a középiskola 10. évfolyamán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kiricsi Imréné Baumann Zita (2001) Tudásszint mérés szakközépiskolában kémiából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondor László (2001) A dunaújvárosi egységes középiskolai felvételi vizsga eszközrendszerének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Imréné (2001) Biológia tudásmérés a szabályozás témaköréből a gimnázium 12. osztályában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kovácsné Bakacsi Judit (2001) 11. osztályos gimnazisták tudásszintje és fogalmi rendszere a halogén elemek témakörében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kálmán Istvánné Székely Éva (2001) 15 éves tanulók térgeometriai ismereteinek jelenléte a gyakorlati problémákban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi Gáborné (2001) Történelem tudásszintmérésen elért teljesítmény és a tanulási stratégiák kapcsolata 6. osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták Erzsébet (2001) Záró értékelés ápolástanból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Liptákné Czakó Ildikó (2001) A pedagógiai programokban meghatározott tanulói értékelésre vonatkozó elmélet és a gyakorlatban alkalmazott mérési és értékelési szokások összehasonlítása Miskolc Megyei Jogú Város által fenntartott öt középiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Luzsányi Lászlóné (2001) Az összefüggés-megértés helyzete egy 8. osztályos vizsgálat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lángné Mürkl Mária (2001) A matematika megértésének, megtanulásának és alkalmazásának problémái a középiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázárné Bozó Klára (2001) Kilencedik osztályos tanulók szókincse, nyelvhasználata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Marczona Tamás (2001) Technikus tanulók tanulási motivációjának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikes Imre (2001) A mérések különböző formái az iskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkusné Gábor Ildikó (2001) Összehasonlító tankönyvelemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mónus Zoltán (2001) Egyenes vonalú mozgások, tudásszintmérés fizikából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy András (2001) Pedagógusok élet- és munkakörülményei Jászberényben, 2001. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy István (2001) Az iskolaváltás problémái matematikai tudásszintmérőn elért eredmények tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Seres Magdolna (2001) A 7. osztályos biológia és földrajz tankönyvben szereplő összefüggések feltárása, struktúrájának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szilágyi Mária (2001) Tudásszintmérés és attitűdvizsgálat a földrajz tantárgy tartalmi és módszertani megújításához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ormándiné Nógrádi Erika (2001) Összefüggés-megértés vizsgálatok hetedik évfolyamosok körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz László (2001) A számítástechnika tudás 10-14 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Propszt János (2001) Diagnosztikus tudásszintmérés a 7. évfolyamon az "Atomok és elemek" témakörben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pádi Zoltán (2001) Az iskolából kilépő diákok tudásának hasznosíthatósága a mindennapok matematikai problémáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schütz Lajosné (2001) A versengő személy prototípusa ötödik és nyolcadik osztályos tanulók és az őket tanító pedagógusok szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sevecsekné Hosszú Mária (2001) Az alkalmazható földrajzi tudás mérése a 7-8. osztályos tanulóknál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gyuláné (2001) Általános iskolai pedagógusok minőségbiztosításról alkotott véleménye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó László (2001) Földrajz és történelem feladatok összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Sándor (2001) A különórára járás mint a második iskola egyik megnyilvánulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőriné Kis Gabriella (2001) Arányossági problémák vizsgálata 12-14 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sántáné Madlovics Erzsébet (2001) Tantervfejlesztés és tesztelemzés a Pénzügy I. tantárgy központi programja alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Dr. Ungvári Jánosné (2001) A biológiai ismeretek, és a nevelők hatása a 8. osztályos tanulók káros szenvedélyekkel szembeni attitűdjére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vetési Lászlóné (2001) Az összefüggés-megértés készségének fejlesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zengői Attila (2001) 8-14 éves falusi tanulók fizikai kondicionális képessége és életmódja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zoltán Attila (2001) A tanulási motiváció és a matematika összefüggése középiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Árendás Péter (2001) Az iskolaváltás, az eltérő iskolaszerkezet hatása a tanulók fejlődésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 8. 01:38:23 CET.