Item where department "Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék" and date of item 1988

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 57.

A

Albrechtné Kiss Éva (1988) Bunyin prózájának líraisága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ancsa Margit (1988) A személyiségfejlődés problémái Gogol, Tolsztoj és Csehov elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Balogh Andrea (1988) A játékos elemek szerepe a 6. osztályos orosz nyelv oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkóczy Mónika (1988) Nagy Péter alakja Puskin műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berke Imréné (1988) Употребление форм повелительного наклонения в учебниках гимназии. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki János (1988) DOSZTOJEKVSZKIJ és a Feljegyzéseek az egérlyukból c.kisregény. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béládi Sára (1988) Выражение причинных отношений в современном русском языке в простом предложении. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csabai Ildikó (1988) Játékos elemek az 5. osztályban az orosz nyelvi órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi Ildikó (1988) A játékos elemek szerepe az általános iskolai orosznyelv-tanításban, különös tekintettel a 4. osztályos tanulókra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Diós Ildikó (1988) Egy intenzív szóbeli kezdő szakasz nyelvi anyagának tanítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobó Anita (1988) A színek költője és a Fekete ember a Jeszenyini színvilág változása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Font Edit (1988) Мирoвoзрение андрея платонова сквозь изображение человека в произведениях 20-30-х годов /связь человека с природой,бытием,сознанием, чувством,разумом,наукой/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Frittmann Ágota (1988) Агота Фриттманн Аналогии в романе "Мастер и Маргарита". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hadik Csilla (1988) Országismeret az orosz szakos főiskolai tanárképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedüs Ágnes (1988) A játékos elemek szerepe az 5. osztályos orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hossó Krisztina (1988) A Tolsztoji lélekábrázolás művészi eszközei az Anna Karenina című regényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Imhoff Emese (1988) Birtokos szerkezetek az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Judákné Káli Éva (1988) A természetábrázolás szerepe Puskin Anyeginjében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kaczor Tünde (1988) Некоторые вопросы обучения фонетике в четвертом и пятом классах школы-восьмилетки. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karkus Márta (1988) Az epikai folklór motívumai, Szüzsé elemei és szerepük Csingiz Ajtmatov Korai darvak című kisregényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Éva (1988) Tolsztoj nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Ferencné (1988) Игровые элементы, способствующие обучению на уроках русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Sándor (1988) Performatív igei megnyilatkozások az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóber Csilla (1988) иopядoк компонентов в сравнительных коcнт ршщях русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Könyves Klára (1988) Erkölcsi kérdések Iszaak Babel novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kürti Imre (1988) A part-szimbólum értelmezése Jurij Bondarev: "A part", a "Választás" és a "Játék" című regényei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lenti Beáta (1988) Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás problémái az orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénárd Judit (1988) Страноведческая информация в воспитательной работе во внеурочное время. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Marosfi Éva (1988) A Démonizmus Lermontov és Blok műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikes Mária (1988) Mesterséges kisnyelvek vizsgálata az 5. és a 7. osztályokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Tímea (1988) A "bolyongó lélek" ábrázolása Puskin műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Zsuzsanna (1988) Живое и мёртвое в "войне и мире". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Obernáné Nagy Gizella (1988) Az orosz és a magyar számneves frazeologizmusok egybevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ondrik Valéria (1988) Lélekábrázolás Lermontov: Korunk hőse című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Papp Enikő (1988) Játékos elemek alkalmazása az óvodai orosz nyelv oktatásában és a 4. o. szóbeli kezdő szakaszában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Éva (1988) Motiváció és orosznyelv-tanulás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péter Imréné (1988) Мотивация в обучении русского языка (игровые элементы). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Radics Ilona (1988) Vizsgálatok a kétnyelvűség körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rohoska Mariann (1988) Az orosz grammatikai frazeologizmusok alaktani, szerkezeti és szemantikai sajátosságai és megfelelőik a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozgonyi Márta (1988) Az általános iskolai orosz nyelvi tankönyvek szókincsének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rugási Éva (1988) Az orosz és a magyar párhuzamos felépítésű állandósult szókapcsolatok egybevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rákai Istvánné (1988) Значение и место страноведения и лингвострановедения в преподавании русского языка в восьмилетней школе (переписка). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Stirling Judit (1988) Puskin történelemszemlélete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sz. Kovács Béla (1988) Kiskunmajsa földrajzi neveinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szerencsés Jánosné (1988) Страноведческая информация в учебнике русского языка для 4-ого класса. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széplakiné Dóra Ildikó (1988) A haza témája Ady Endre és Alekszandr Blok költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűtsné Tóth Márta (1988) Az orosz igerendszer archaikus elemei (jelen, múlt és jövő idő). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tanka Ágnes (1988) Vásári komédiától - tragikus farce-ig (Kísérlet Szuhovó-Kobilin Tarelkin halála című művének műfaji meghatározására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Kis-Pál Tünde (1988) Типы упражнений по аудировани. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Andrea (1988) Az orosz visszaható igék magyar megfelelői. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Eszter (1988) A magyar-orosz fordítás szerepe az orosz nyelvi kommunikatív képességek fejlesztésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga-Dudás Mária (1988) A boldogságkeresés útjai Platonov műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varjasi Istvánné (1988) Система вопросительных предложений в русском и венгерском языках /На материале учебника 8-ого класса/ общей школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Városiné Szappanos Marianna (1988) Pазвитие навыков и умения по аудированию. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zadravecz Edit (1988) A hétköznapjaik csapdájában vergődő értelmiségiek csehovi ábrázolásáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zolotareva Ljubov Vaeziljevna (1988) A beszédkészség fejlesztése orosz nyelvből az általános iskola 6. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsilik Teréz (1988) Az orosz és a magyar internacionális frazeologizmusok egybevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. szeptember 18. 19:43:10 CEST.