Item where department "Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék" and date of item 1986

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items: 46.

B

Bartók Julianna (1986) Szintaktikailag kötött szerkezetek a biztatás, buzdítás kifejezésére az oroszban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bazsó Antal (1986) Az orosz frazeologizmusok magyar nyelv fordításának szemantikai és stilisztikai sajátosságai M. Solohov "Feltört ugar" c. regényének magyar fordítása alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beke Anikó (1986) Mennyiségi viszonyok az orosz folklórban (A mennyiségi viszony kifejezése és a számfogalom kialakulása az óorosz nyelvben, nyoma a népköltészetben). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csehné Bretyka Ildikó (1986) Egy Cvetajeva-motívum verstémává teljesedése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csák Julianna (1986) Vaszil Bikov: Az út végén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csúvár Marianna (1986) Valentyin Raszputyin "Búcsú Matyorától" című kisregénye hőseinek "sorstragédiája". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Englerné Patocskai Katalin (1986) Analiz učebnika russkogo âzyka dlâ učenikov 5-go klassa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ezumáhné Németh Györgyi (1986) Postroenie učebnogo materiala v novyh učebnikah russkogo âzyka. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fürjészné Borbély Judit (1986) A melléknév rövid alakjának használata állítmányi funkcióban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Főző Edit (1986) Az oktatással kapcsolatos főnevek vizsgálata az orosz nyelvben. Az orosz nyelv asszociációs normáinak szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gellai Ilona (1986) Az értelmiségi elidegenedés Csehov elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gesztesi Piroska (1986) A természeti jelenségekkel kapcsolatos főnevek vizsgálata az orosz nyelvben az orosz nyelv asszociációs normáinak szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gombkötő Csabáné (1986) Страноведческая ценность новых учебников 4-5 классов русского языка для восьмилетней школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyűréné Seres Mónika (1986) A természetes kétnyelvűség fejlődésének néhány kérdése (Kísérletes vizsgálat). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Juhász Ágota (1986) Az eszmék és az álmok szerepe Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kakas Erika (1986) A Pétervári elbeszélések elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kedves Gyuláné (1986) A játékos elemek szerepe az általános iskolai orosznyelv-oktatás kezdeti fázisában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsisné Somogyi Gyöngyi (1986) A magyar frazeologizmusok orosz nyelvű fordításának stilisztikai és szemantikai sajátosságai (Mikszáth Kálmán műveinek orosz fordításai alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovalovszki Hedvig (1986) A visszafordítás az általános iskolai orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krupa-Tóthné Ságodi Mária (1986) A rövid és teljes alakú melléknév állítmányi funkcióban a mai orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kutassyné Molnár Katalin (1986) Az orosz tulajdonnevek magyarra történő fordításának sajátosságai (M. Solohov művei alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lehotai Jánosné Megyeri Margit (1986) Некоторые области применения страноведческого аспекта на начальном этапе преподавания русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel Zsolt (1986) Возможности применения метода клоса в процессе обучения русскому языку в начальных школах. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Letenovicsné Varga Mária (1986) A nyelvi tudás mérése utánmondásos teszt segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Láncz Jánosné (1986) Стpановедческая инфоpмчия в yчебниках pyccкoro языка в восьмилетней школе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Marton Rózsa (1986) Bács-Kiskun megye néhány szláv eredetű helynevéről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mladoniczki Csilla (1986) Az orosz frazeologizmusok magyarra fordításának sajátosságai (F. M. Dosztojevszkij művei alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mráz Lénárdné (1986) Методы преподавания иностранных языков. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Beáta (1986) A természetes kétnyelvűség egy 4 éves gyermek esetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Olasz Ildikó (1986) Az orosz frazeologizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Papp Ilona (1986) Stranovedčeskaâ i lingvostranovedčeskaâ informaciâ v prepodavanii russkogo âzyka v vosmiletnej škole (kursovaâ rabota). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki Kálmánné (1986) Анализ стихотворения александра блока "двенадцать". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki Kálmánné (1986) Анализ стихотворения Александра Блока "Двенадцать". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pekó Anna (1986) A közvetlen összetevők pszichikai realitása az orosz nyelv oktatása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rusvai Péterné (1986) Анализ русских глаголов. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sarudi Éva (1986) Az orosz poliszémikus frazeologizmusok és magyar nyelvi megfelelőik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi Edit (1986) Az ideált megtestesítő hősök Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek és A félkegyelmű c. műveiben (Miskin herceg: Aljosa Karama zov, Zoszima sztarec). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strigencz Márta (1986) Анализ повести в.распутина "последний срок". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szokira Jánosné (1986) Az Éjjeli menedékhely a magyar színpadokon 1903-tól napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Irén (1986) Az olvasás tanítása a negyedik osztályos orosz nyelvkönyv szóbeli kezdő szakasza segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárossy Ágnes (1986) A domináns nyelv eldöntése egy kétnyelvű (magyar-orosz) gyermeknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tajtiné Hatos Katalin (1986) Pszicholingvisztikai vizsgálatok. Nyelvtanulás, nyelvtanítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár Judit (1986) Lermontov: Korunk hőse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tok Éva (1986) Országismereti információk az általános iskolai orosz nyelvi tankönyvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Tiborné (1986) Orosz - magyar asszociációs vizsgálatok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ágnes (1986) Gondolatok Anna Ahmatova korai költészetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. szeptember 18. 07:06:56 CEST.