Item where department "Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék" and date of item 1985

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | U | V
Number of items: 41.

B

Bagi Ilona (1985) A szemelfaktív igék szemantikai és szintaktikai valenciája az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta Imréné (1985) Az audio-vizuális technikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a tananyag feldolgozásában és elsajátításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bihari Erzsébet (1985) A többalakú igeszemléleti párok lexikai és grammatikai jelentése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdosó Lajosné (1985) Játékos módszerek alkalmazása a szóbeli, olvasási és írástanítási szakaszokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánszki Árpádné (1985) Tematikus játékok az alsófokú orosz nyelvoktatásban (Az olvasástanítást hatékonyabbá tevő játékok). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csepregi Éva (1985) A leggyakoribb betűkapcsolatok kísérletes vizsgálata II. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dobo Anikó (1985) Verbális és nem verbális jelzések vizsgálata a magyar és orosz nyelvű foglalkozásokon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fehér Ildikó (1985) Verbális és averbális jelzések vizsgálata egy adott orosz nyelvű foglalkozáson. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Galyasné Rekeny Ilona (1985) Az augmentativ igék szintaktikai és szemantikai valenciája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Erika (1985) A potencialitás jelentésárnyalatai az orosz igékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hajduchné Szmola Gyöngyi (1985) Magyar-orosz asszociációs vizsgálatok a 14 évesek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornok Anikó (1985) Játékos gyakorlatok alkalmazása az általános iskolai orosznyelv-oktatásban, különös tekintettel az új, 4. 5. 6. osztályos tananyagra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth János (1985) Tér- és időproblémák Oszip Mandelstam utolsó költői korszakában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kara Piroska (1985) A magyar idiomatikus összetett szók szerkezeti és szemantikai sajátosságai és megfelelőik az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keliger Istvánné (1985) Az auditív-lexikai előkészítés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Dénesné (1985) A főnévragozás tanítása a 6. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondacs György (1985) A magyar frazeologizmusok orosz nyelvre történő fordításának sajátosságai (Mai magyar írók műveinek orosz fordítása alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Ladnyik Mihályné (1985) Az auditív lexikai előkészítés jelentősége, megvalósítása az 5. osztályos orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas Györgyi (1985) Az orosz melléknevek paradigmatikus rendszere ismeretének vizsgálata az I. éves orosz szakos főiskolai hallgatók körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Maczkó Katalin (1985) A folyamatos és befejezett szemléletű igék az általános iskola 4. osztályában (Tankönyv-elemzés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Istvánné (1985) A melléknév alanyesetének megtanítása az orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marsi Katalin (1985) Tapasztalataim az orosz nyelvi előkészítő tanfolyamról (kezdő nevelőknek). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márfi Ildikó (1985) A szemelfaktív igék szemantikai és szintaktikai valenciája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Móricz Jenőné (1985) Csingiz Ajtmatov: A természet ábrázolás művészi eszközei A fehér hajó c. kisregényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Mariann (1985) A politemporalitás kifejeződése az orosz perfektív igéknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Mártonné Ander Dorottya (1985) Az országismereti anyag az érzelmi-értelmi gondolkodás szolgálatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Zoltán (1985) A jeszenyini ornamentika elemei az orosz népművészetben (Jeszenyin "Perzsa motívumok" című ciklusa a műfordítás tükrében téma első része). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Papp Zoltán (1985) Záródolgozat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prauda Miklósné (1985) Valentyin Grigorjevics Raszputyin élete és írói munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Ruzsinszki Mihályné (1985) Szókincs és tanterv. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Serfőző Margit (1985) A magyar és az orosz mellérendelő összetett szavak kontrasztív vizsgálatához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon Ilona (1985) A szemantikai igeszemléleti igepárok összevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szarvas Mátyás (1985) A magyar nyelv szláv jövevényszavai, különös tekintettel az agrár szakterminológiára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szigeti Imre (1985) Az orosz frazeologizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai (A. P. Csehov műveinek fordítása alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőnyiné Gönczi Márta (1985) A játékosság szerepe az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Gáborné (1985) Auditív lexikai előkészítés problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Uhljár Jánosné (1985) Országismereti anyag az értelmi érzelmi gondolkodás szolgálatában (Tankönyvelemzés: 4., 5., 6. osztályok anyaga). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Magdolna (1985) Magyar-orosz asszociációs vizsgálatok a 11 évesek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass Magdolna (1985) Országismereti információk az orosz szakos tanárképzés III. évfolyamán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Volczer Anikó (1985) Jeszenyin korai költészetének néhány jellemvonásáról a Halottak napja című első verseskötet alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vári Szalay Klára (1985) A kreativitás fejlesztésének lehetőségei a 4. osztályos orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. szeptember 18. 19:23:21 CEST.