Item where department "Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék" and date of item 1984

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | F | G | K | M | N | O | P | S | T | V
Number of items: 26.

A

Adókné Debreczeni Ilona (1984) Az orosz lírai-filozófikus próza a századfordulón Csehov „A sztyepp" és Bunyin "Szárazvölgy" című kisregényei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Balogh Edit (1984) A magyarból oroszra történő szóbeli tanfordítás szerepe az orosz nyelvi kommunikatív képességek fejlesztésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Gyuláné (1984) A lírai elemek funkciója Blok: "Az Ismeretlen Nő" című drámájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek Ede (1984) A szóbeli tanfodítástól a szinkron szakfordításig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi Lászlóné (1984) A játék szerepe az alsófokú orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besnyi Gézáné Győrik Márta (1984) A nyelvelsajátítás pszicholingvisztikai kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csonki Csilla (1984) Az általános tényjelentés pozíciója az orosz igékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas Erika (1984) A házi olvasmányok szerepe az orosz szakos tanárképzés I. és II. évfolyamán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Garai Ildikó (1984) Országismeret - nyelvi etikett az orosz szakos tanárképzés I-II. évfolyamán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kara Piroska (1984) A magyar idiomatikus összetett szók szerkezeti és szemantikai sajátosságai és megfelelőik az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes Emil (1984) Lev Nyikolájevics Tolsztoj: Kozákok (műelemzés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Tibor (1984) Transzformációs lehetőségek a gimnáziumi I. osztályos orosz tankönyvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kramalics Éva (1984) A magyarról oroszra történő szinkron fordítás az orosz szakos tanárképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kunstár Anna (1984) Ellenőrzés, értékelés, osztályozás az orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Magyarné Szarvady Magdolna (1984) Тема времени в романе А.М. Горького "Дело артамоновых". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros István (1984) Néhány filozófiai (esztétikai) és formai kérdés értelmezése Bulgakov A Mester és Margarita című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Magdolna (1984) Az orosz szállóigék és ekvivalenseik a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Orosz Andrea (1984) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Piti Éva (1984) Az orosz frazeológizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai (V. M. Suksin elbeszéléseinek fordítása alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Szabó Judit (1984) Valentyin Raszputyin prózájának konfliktusai, szereplői, szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szarvasné Sipos Edit (1984) A tanulói önállóságot fokozó munkaformák lehetőségei egy adott téma feldolgozása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szombathy Györgyi (1984) Az orosz frazeológizmusok magyarra történő fordításának stilisztikai és szemantikai problémája ILF-Petrov 12 szék című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Katalin (1984) Az olvasás tanítása 4. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Terbéné Berki Eszter (1984) Groteszk elemek Gogol és Bulgakov prózájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Erzsébet (1984) A magyar mellérendelő összetett szavakkal képzett frazeologizmusok és ekvivalenseik az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vágó Katalin (1984) Az igék tanításának problematikája a 4. és 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. szeptember 18. 20:14:54 CEST.