Item where department "Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék" and date of item 1982

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | R | S | T | U | Z
Number of items: 38.

B

Balog Erzsébet (1982) Az életkor és a rokoni kapcsolatok kifejezése az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár Magdolna (1982) Nyelvtudás: pszicholingvisztikai kísérlet tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai Józsefné (1982) Лермонтов: "Герой нашего времени". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárány Sándorné (1982) A személyiség problémája a "Jevgenyij Onyegin"-ben = Проблема личности в "Евгений Онегине". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyai Lászlóné (1982) Vizsgálat a közvetlen összetevők használatáról az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csengődi Edit (1982) A hallás és beszéd szinkronitásának alkalmazása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi Éva (1982) A leggyakoribb betűkapcsolatok kísérletes vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dancsi Györgyné (1982) Az orosz és a magyar nyelv néhány azonos szófajának összevetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas Zoltán (1982) Az ember Dosztojevszkij elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gerő Andrásné (1982) Čelovek i priroda v poèzii Lermontova. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyuriczáné Tóth Ilona (1982) Gondolatok egy meséről (Az Afanaszjev-gyűjtemény 202-es meséjének elemzése). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hipp Andrea (1982) Az orosz nyelvoktatás néhány pszicholingvisztikai kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hoffmann Rozália (1982) Az orosz nyelv hangtanának néhány oktatási kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Márta (1982) A csoportmunka alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Klampeczki Ágnes (1982) Egy kétnyelvű gyermek hangrendszerének vizsgálata két és három éves kor között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovacs Pálné Spák Edit (1982) A 4. osztályos tanulók orosz nyelvi írástanításának problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Éva (1982) Az okviszonyok kifejezésének összehasonlító vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Nagy Klára (1982) Lermontov: Korunk hőse című művének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Mária (1982) Az "вдти-ходжть" "megy-jár" orosz és magyar mozgást jelentő igék szinonima-rendszerének összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krecsmériné Gyurkovics Mária (1982) Az olvasás- és írástanítás problémái a 4. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kása Erika (1982) A birtokviszony kifejezésének vizsgálata egy magyar-orosz kétnyelvű gyermek beszédfejlődésében, 2-3 éves kor között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kéri Laura (1982) A magyar személynevek átírásának és ragozásának problematikus esetei (Magyar írók műveinek orosz fordításai alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lődy Katalin (1982) Az ember és a természet Puskin költészetében = В поэзии человека и природы в Пушкине. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Maksa Anna (1982) A szemléltető-általánosító igei jelentéspozíció szöveggrammatikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matúz Éva (1982) A magyar és az orosz igenevek kontrasztív vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Megyesi Ibolya (1982) A játék szerepe az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Némethné Szabó Anna (1982) A házi olvasmány helye, anyaga és terjedelme az orosz szakos tanárképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Ronsics Klára (1982) Vizsgálatok a szintaktikai percepció körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Szabó Csilla (1982) A természetes kétnyelvűség fejlődésének néhány kérdése (kísérletes vizsgálata). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Éva (1982) A szóbeli kezdő szakasz szerepe a nyelvi készségek és jártasságok megalapozásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Számel Ilona (1982) Az orosz nyelv asszociációs normái szótárának szerepe az orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Istvánné Szivák Zsuzsa (1982) A v+msshg.-val kezdődő orosz szavak percepciójának vizsgálata (Utánmondásos teszt 4. osztályos tanulók körében). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sári Mária (1982) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tasnádi Balázsné Sipos Márta (1982) A nyelvtantanítás néhány problémája az általános iskolai orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1982) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ujszászi Katalin (1982) Az emberi ideál problematikája Csehov műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujváriné Szabó Anikó (1982) A házi olvasmányok szerepe az országismereti információk továbbításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zakar Béláné Bakó Gabriella (1982) Az orosz személynevek és a névadási szokások tükröződése néhány XIX. századi irodalmi műben = Русские имена, отчества и фамилии и отражение обычаев именодательства в нескольких литературных произведениях xix века. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. szeptember 18. 18:49:05 CEST.