Item where department "Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék" and date of item 1981

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 42.

B

Berényi Márton (1981) О языковых средствах характеристики внешнего облика героя по роыану Л.Н. Толстого "Анна Каренина". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csauth Erzsébet (1981) Az orosz társalgási nyelv szintaktikai sajátosságainak vizsgálata = Понятие разговорной речи. Место разговорной речи в системе функциональных стилей русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár Adrienn (1981) A széppróza fordításának néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csépány Ildikó (1981) Az orosz frazeológizmusok magyarra fordításának sajátosságai (Dubrovin, M. I.: Ruszkije frazeológizmü v kartyinkah" című szótára alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Drabant Jánosné (1981) A szemléltetés szerepe az általános iskolai orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fekete Ágnes (1981) A humanizmus tragédiája Dosztojevszkij műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Galgóczy Zsófia (1981) A szintaktikai percepció néhány kérdése általános iskolások körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garajszki Klára (1981) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gilányi Piroska (1981) A haza fogalma Puskin és Lermontov költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Ihász Ildikó (1981) Az orosz szavak percepciós-motorikus vizsgálata - oroszt még nem tanult 4. Osztályos (9-10 éves magyar) gyerekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jenei Anikó (1981) Miskin herceg alakja F. M. Dosztojevszkij: A félkegyelmű című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Jánosné Mag Mária (1981) Az orosz befejezett jelen-jövő idejű igealakok jelentésfunkcióinak vizsgálata a magyar igékkel összehasonlítva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kiss Éva (1981) Az orosz nyelv oktatásának néhány problémája az óvodáskorban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kokovai Ilona (1981) Országismereti információk az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koller Erika (1981) A mozgást jelentő igékkel képzett igei-névszói szókapcsolatok lexikai, grammatikai és szemantikai összehasonlító vizsgálatához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kollár Ágnes (1981) Синтаксически связанные построения передающие отрицание в русской разговорной речи. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Gabriella (1981) A korai idegennyelv oktatás problémái az elmúlt másfél évtized távlatának irodalmából. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Éva (1981) A folyamatos és befejezett igék tanításának problémái az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádár Mihályné (1981) A "sok" meghatározatlan mennyiséget kifejező szavak és állandósult szókapcsolatok mikrorendszere az orosz nyelvben és megfelelői a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Miletin Anna (1981) Tanfordítás magyarról oroszra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Ildikó (1981) A határozói igeneves szerkezetek szintaktikai funkciója Csehov elbeszéléseiben = Синтаксическая функция деепричастных оборотов в рассказах А.П. Чехова. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1981) A -to és -Нибудь utótagú határozatlan névmások funkcionális és strukturális vizsgálata a magyarral összevetve. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pizarro Magdolna (1981) Folklór Puskin meséiben = Фольклор в сказках А.С. Пушкина. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Probojcsevics Mária (1981) Közbevetett szavak I. Sz. Turgenyev elbeszéléseiben = Вводные слова в повестях И.С. Тургенева. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rácz Erika (1981) Синтаксические функции глаголов КАЗАТЬСЯ и ПОКАЗАТЬСЯ в современном русском языке (на материале произведений: М.Ю. Лермонтов. "Герой нашего времени"; И.С. Тургенев, "Отцы и дети” ; Б.Н. Полевой. "Повесть о настоящем человеке"). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sasvári Márta (1981) Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе Толстого “Война и мир". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Staub Tünde (1981) A felszólító mód kontrasztív vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Pálné (1981) Raszkolnyikov útja Dosztojevszkij "Bűn és bünhődés" c. műve alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentirmai Katalin (1981) Az óvodai kísérleti orosztanítás egy periódusának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Judit (1981) Az orosz perfektív igék mellett álló tárgy szemantikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sövényházi Erika (1981) A feltételes mód az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tamásy Edina Márta (1981) A melléknévi igeneves szerkezetek kontrasztív vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turcsán Teréz (1981) Iván Karamazov eszmei világa (elemzés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tímár Antal (1981) Izobraženie problemy krest'ânstva i duhovnye iskaniâ Levina. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Dorottya (1981) A folyamatos és befejezett igék használata a tagadó mondatokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ildikó (1981) A számnevekkel képzett orosz és magyar állandósult szókapcsolatok szemantikai, lexikai és grammatikai összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Andrásné (1981) Az audio-vizuális technikai eszközök szerepe és felhasználásuk módja a nyelvtantanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass Erzsébet (1981) Pszichikus cselekvést kifejező igék vizsgálata az orosz nyelvben : az orosz nyelv asszociációs normáinak szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Viasz-Kádi Edit (1981) A folyamatos és befejezett szemléletű igék vizsgálata az egyszer kérdő mondatokban Lev Tolsztoj Háború és béke című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyiné Csáforda Éva (1981) Tanfordítás és szinkron fordítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörösmartiné Tőzsér Emma (1981) Роль пейзажа в романе Толстого "Война и мир". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zalka Vera (1981) Проблемы билингвизма. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. szeptember 18. 20:13:08 CEST.