Item where department "Neveléstudományi Tanszék" and date of item 2006

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 122.

A

Almási, Mariann (2006) Egyesületi fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmény alapítása, fenntartása és működtetése : (saját intézményem bemutatása). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Andrásiné dr. Ambrus, Ildikó (2006) A gyakorlati képzés megszervezésének formái a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Angyalné Oltyán, Enikő (2006) A gyermeki jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, András (2006) A sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete a magyar közoktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Zsolt (2006) Az igazgató eredményes tervező munkájának kritériumai és főbb összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bakai, Andrea (2006) Pedagógiai értékelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakné Kocsis, Beáta (2006) Az önkormányzatok szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakondi, Gábor (2006) A tanulási kudarcok mögött meghúzódó okok elemzése tanári és tanulói attribúciók alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, József (2006) A német nyelvi kétszintű érettségi létrehozásának és gyakorlati alkalmazásának problematikája az Európa Tanács idegennyelv-tanításra ill. tanulásra vonatkozó alapdokumentumainak tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berkiné Huszka, Cecília (2006) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségi új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Renáta Andrea (2006) A kommunikáció szerepe az iskolavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Birinyiné Girdán, Éva (2006) A komplex problémamegoldás vizsgálata egy hátránykompenzáló programban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boborné Kiss, Melinda (2006) A felnőttoktatás és annak pedagógiai, törvényi, gazdasági háttere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borbáth, Gábor (2006) Tanulói motivációk az átalakuló érettségi és felvételi rendszer idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Andrásné (2006) Ellenőrzés és értékelés a pedagógus vezető munkájában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bányik, Ibolya (2006) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bátki Fazekas, Zoltán (2006) Kultúrtörténeti és vezetéslélektani összefüggések a magyar függetlenségi törekvésekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bózsóné Krékity, Sznezsána (2006) Tervezési módszerek és technikák. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csigér, István (2006) A minőségbiztosítás lehetőségei. Az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium minőségirányítási programjáról. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csoma, Tünde (2006) A magyar nyelvű ábécéskönyvek története a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, József (2006) Cigányság helyzete régen és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Renáta (2006) A német iskolarendszer alap- és középfokú felépítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Davidovics, László (2006) Francia-magyar együttműködés a szakképzés területén a Leonardo da Vinci program keretében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Katalin Borbála (2006) Emberi jogi nevelés a közoktatási intézményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobcsányi, László (2006) Innovációs törekvések az iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dohány, Tamásné (2006) Az iskolaérettség. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Drubina, László (2006) Informatika az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

E

Endre, Zsófia (2006) Innováció a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Eördöghné Árva, Ildikó (2006) Fizikatanítás és alkalmazott tudás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Katalin (2006) Személyiségközpontú megközelítés alkalmazása a tehetséggondozásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Péter (2006) Történelem tantárgyi attitűd mérése leendő tanítók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zoltán (2006) Oktatási módszerek az oktatás hatékonyságának szolgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Feketű, Béla (2006) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei : (elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Forrás, Zsuzsanna (2006) A mozgásos ismeretszerzés az általános iskola 1.-3. osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöpné Szekeres, Ibolya (2006) Az iskolarendszer egységesítésére vonatkozó törekvések az Európai Unió országaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gerzanits, Nikoletta (2006) Minőségfejlesztés az intézményemben : partneri igény- és elégedettség vizsgálat a makói Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gila, Roland (2006) Az Internet hatása a serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Godár, Mária (2006) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gregusné Patyi, Éva (2006) Az iskolaszék hazai neveléstörténeti előzményei, a mai iskolaszék eredményes működésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Vera Judit (2006) A népszokások oktatásának szükségessége az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyásné Szabó, Klára (2006) Európai Uniós polgárrá nevelés az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Sára (2006) A többcélú közoktatási intézmény működtetése és az ehhez kapcsolódó vezetői feladatok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hackné Nyerges, Rita (2006) A matematika teljesítmények alakulása és az ezeket meghatározó tényezők angol és magyar tanítási nyelvű osztályokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hadár, Kinga Katalin (2006) A nevelés fogalmának megjelenése Fáy András néhány nevelésügyi művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Eszter (2006) Egészséges életre nevelés általános iskola felső tagozatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haladi, Andrea (2006) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai oktatásban: innovatív pedagógiai gyakorlat az Európai Unió három tagországának 1-1 iskolájában (Dánia, Németország, Magyarország) : (összehasonlító elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Halmi, Zoltán (2006) A művészeti iskolák helye, szerepe a magyar közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Heidinger, Adrienn (2006) A Bólyi Diákotthon létjogosultsága 1963-tól megalakulásától napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsurák, József (2006) A munkaerőpiac változó igényeihez alkalmazkodó szakképzés Orosházán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsurákné Juhász, Erika (2006) Integrált képzési lehetőségek a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jantóné Magyar, Klára (2006) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben : (elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Gyöngyi (2006) Az erkölcsi szint vizsgálata kisiskoláskorú gyermekeknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor, Lajos (2006) Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedési zavarai és azok kezelése, a körösladányi Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalmár, Mihály (2006) A humánerőforrás tervezése és a humánerőforrással való gazdálkodás az Arany János Általános Művelődési Központban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Katus, Andrea (2006) A játék szerepe a gyerekek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertai, Zsolt (2006) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, László (2006) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Rózsavölgyi, Tímea (2006) Különbözőségek és azonosságok a nemzeti és az Európai Unió tagállamainak iskolarendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kita, Erzsébet (2006) Térgeometriai ismeretek vizsgálata a 9-11. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komlódiné Vidiczki, Magdolna (2006) Baj van a gyerekkel! Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovalcsik, Nikolett (2006) A kondícionális képességek helyzete a testnevelés és a normál tagozatos általános iskolák 4. osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Henriett (2006) A nehezen nevelhető gyermekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Orsolya (2006) A média hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsa (2006) Az alapdokumentumok szerepe az intézmény működésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kozsuch, János (2006) Az egyéni és csoport módszerek alkalmazása a technika órákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kubát, Ákos (2006) Az informatika térhódítása a makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Ferenc (2006) Média az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Gábor (2006) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lacziné Kertes, Anikó (2006) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczky, Györgyné (2006) Minőségfejlesztés a közoktatásban : (kutatás, értékelés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lencz, Noémi (2006) Gyermekek szexuális kizsákmányolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Licskáné Polgár, Márta (2006) Olvasási szokások és szövegértés vizsgálata 9-12 éves tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Mária (2006) Minőségbiztosítás a hazai közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madarász, Ágnes (2006) Mérési lehetőségek az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Antalné (2006) Kistérségi társulások - iskolaszövetségek : társulások közoktatásban betöltött szerepe egy modellen keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Nóra (2006) A dán oktatási rendszer sajátosságai : Magyarország és Dánia összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklovics, Szilvia (2006) Kodály Zoltán zenepedagógiai művei az alsó tagozaton. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Tibor (2006) A pedagógiai program és partnerek igényei közötti összefüggések a Tápai Antal Szakközép- és Szakiskolában : (elemzés, értékelés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Munkácsi, Norbert (2006) A kamarák szerepe a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mák, Kornél (2006) Az egyházi iskola rendszere, irányítása, vezetése egy egyházi iskola bemutatásán keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Erika (2006) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Pál, Anita (2006) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe és jelentősége a magyar közoktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdiné Dani, Éva (2006) A szakképzési rendszerünk kialakulása, átalakulásának főbb állomásai, szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pallagi, Péterné (2006) A szakképzés története a Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola történetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pestalits, Mária (2006) Mit tehetnek a tanárok a diákok túlhajtottsága ellen? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pocskai, István (2006) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei a Zákányszéki ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Intézményében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Porogi, András (2006) Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfalvi, Gergely (2006) A Sulinet program fejlődése napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Ravaszné Horváth, Marianna (2006) Az egyházi iskolák szerepe az oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rekedt-Nagyné Kucsora, Hajnalka (2006) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rékasi, Katalin (2006) A tanítóképzés fejlődése, alakulása, különös tekintettel a dualizmus korára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Mariann (2006) Iskolám társadalmi környezete, szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sebőkné Kincses, Judit (2006) Ellenőrzés a közoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Siposné Miskolczi, Gyöngyi (2006) Az egyházi iskolák rendszere, irányítása, vezetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Solti, Zoltánné (2006) Az alternatív mozgalmak, alternativitás a közoktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Suti, Zoltán (2006) Az átalakuló érettségi vizsgarendszer Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabovik, Renáta (2006) A magyarországi szakképzés helyzete és távlatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erika (2006) Kiss Áron és Öreg János Nevelés és oktatástan című művének elemző bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalainé Gombos, Anikó (2006) A kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, fejlesztési lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szathmáryné Kóti, Edit (2006) A felnőttképzés előzményei, tendenciái és jelenlegi helyzete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Mihály (2006) Innováció az alternatív pedagógiákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Éva (2006) Gyertyánffy István - a tudóstanár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Szilvia (2006) Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos problémák megoldási lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcsné Pályi, Ilona (2006) A kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, fejlesztési lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, József (2006) Az iskolai mérések különböző formái. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Mária (2006) A 10-14 éves diákok számítógép-használati szokásai, különös tekintettel az internetre, a számítógépes játékokra és az iskolai felhasználásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Éva (2006) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Szilvia (2006) Hangzóképzési zavarok az óvodáskor végéig, egészséges gyermek esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoltánné (2006) Az egyházi iskolák nevelési rendszere, etikai kódexeik összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Jura, Joanna (2006) A tanulókkal kapcsolatos jogi szabályozás elvei és gyakorlata a közoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Pápai, Erzsébet (2006) Az önkormányzatok szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tótokné Munkácsi, Éva (2006) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Éva (2006) Egy iskola innovatív törekvései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

U

Urbán, László (2006) Minőségfejlesztés és változásmenedzsment a közoktatási intézményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Jánosné (2006) A vezető óvónő tervező munkájának főbb területei és összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Gémes, Éva (2006) Az iskolaszékek megalakulása és működésük története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki, Andrea (2006) Óvodaiskola Kecskeméten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Viliné Vasas, Katalin (2006) A gyermeki jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zoltai, Noémi (2006) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond, Judit (2006) A drogprevenció szerepe a serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros, Attila (2006) Az alapvető dokumentumok szerepe a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ágoston, Gábor (2006) Az osztrák és magyar oktatási rendszer összehasonlítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2022. október 7. 14:05:33 CEST.