Item where department "Neveléstudományi Tanszék" and date of item 2000

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 136.

A

Asztalos, István (2000) Tiszthelyettes-képzés a Budapesti Rendőr Szakközépiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bak, Ildikó (2000) Családi szocializáció és a szülő - gyermek közötti konfliktusmegoldás néhány pszichológiai és módszertani kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ballabás, Imre (2000) A rendőrtisztképzés története Magyarországon 1945-től 1990-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gábor (2000) Egy biztonságosabb jövőért (A Csongrád Megyei Rendőrség két gyermekvédelmi programjának összehasonlítása pedagógiai hatékonyságuk alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Zsófia Erika (2000) A Szegedi Kis István Református Gimnázium története, működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Katalin (2000) Dr. Borbélyné Szabó Katalin élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki-Horváthné Kovács, Laura (2000) Montessori pedagógia a XX.század végén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béni, Hella Anita (2000) Gyomaendrőd díszpolgára Márton Gábor pedagógus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódai, Adrienn (2000) A fiatalkorúak útja a bűnözés fele... Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csimáné Balázs, Zsuzsanna (2000) Agresszió a mindennapokban és a televízió-képernyőn. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák Jánosné, Angelika (2000) Nehezen kezelhető gyermek az iskola és a család viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dicső, Mónika (2000) Gyermekjólét születése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dihen, Miklós (2000) A hátrányos és/vagy veszélyeztetett helyzetű gyermekek a Nyírtéti Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Istvánné (2000) „Más” nép - Másképp - „Más”-ként. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi, Mária Adrienn (2000) Ismeretlen ismerősök : tanári ragadványnevek nyomában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dusnoki, Marianna (2000) Iskolaalapító nővérek Kalocsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Mária (2000) Mindent a gyerekekért : egy pedagógushivatás Magyarországon a XX. század második felében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Tünde (2000) F araj z-vizsgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Erzsébet (2000) A hazugság pszichológiai problémai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Ildikó (2000) Tantárgy született (Informatika az oktatásban). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Mihály (2000) Egy ifjúsági közösség szociometriái vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Futaki, Edina (2000) A megidézett kábulat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábiánné Debreczeni, Dr. Anikó (2000) Hetedik osztályos tanulóink - biológia, kémia, technika tárgyak által megalapozott - környezetvédelmi ismereteinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gera, Ildikó (2000) Algyő község komplex gyermekvédelmi rendszerének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Mónika (2000) Az öngyilkosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Margit (2000) Pályaválasztás lélektana. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurcsó, Júlia (2000) Teória kontra praxis avagy : gyermekjóléti szolgálatok elméleti és gyakorlati megközelítésben a millenium évében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáy, Józsefné (2000) A Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola története 1912-től. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Géróné Hatvani, Mónika (2000) Az agresszió okai, prevenciója és kezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gödöllei, Csaba (2000) A rendőrképzésről. A tanári és az elöljárói szerep konfliktusai a rendőrképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Habók, Anita (2000) A Szegedi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet szerepe a gyermekvédelem rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajagos, Tibor (2000) A drogfogyasztás, mint deviáns viselkedés a mai fiatalok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halcsák, Erzsébet (2000) Petőfi Sándor Általános Iskola. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herendi, Anett (2000) Egész napos nevelés a Felsővárosi Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Annamária (2000) Család, Iskola - Mentálhigiéné (Egy kérdőíves felmérés eredményei). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Mária (2000) Személyiség és képesség fejlesztése az állami és a Waldorf iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zoltán (2000) Az autóelektronikai műszerész szakma oktatásának didaktikai, módszertani feladatai és ezek megvalósítása a Degem szimulációs rendszer segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Éva (2000) Angolkisasszonyok Budapesti "Sancta Maria" Intézet iskolatörténete a két világháború között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Csepregi, Éva (2000) A szakszolgálati rendszerek. Kialakulásuk, mai feladataik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja, Ágnes (2000) Serdülőkori deviancia és veszélyeztetettség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Imre, László (2000) Egy deviáns gimnázium - a Belvárosi Tanoda - tevékenységének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iviczné Szalontai, Ildikó (2000) Az ellenőrzés-értékelés a minőségfejlesztés szolgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Joó, Beáta (2000) Az intézetben nevelkedő gyermekek élete, fejlődése 3 éves korig : hangsúlyozva a gondozónők munkájának rájuk gyakorolt hatását, a későbbi szocializációjuk szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Beáta (2000) Nevelőszülői rendszer működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosiné Szombati, Csilla (2000) Oktató-nevelő munka az iskolai napközi otthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Józsik, Edit (2000) A közéletre nevelés lehetősége a középiskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Katona, Eszter (2000) Néhány főbb német és magyar pedagógiai törekvés a 19. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kazinczi, Károlyné (2000) A Kecskeméti Zrinyi Ilona Általános Iskola története 1875–1885 –ig 1985–napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Ibolya (2000) Kepésségfejlesztés a matematika órákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Rozália (2000) Biztonságos közlekedésre nevelés kisiskolás korban avagy Program a gyermekek közlekedésbiztonságáért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klemm, Magdolna (2000) Konfliktusközeles az iskolában - a lehetséges konfliktusok felvázolása, értékelés (felmérés, interjú, értékelés). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Ferencné (2000) A makro - és mikrokörnyezet hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korcsmarek, István (2000) A média szocializáló és nevelő hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea (2000) Hátrányos helyzetből fakadó magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek prevenciója és korrekciója az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (2000) Az elemi népoktatás Békésben a 20. század első évtizedeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Márta (2000) Értékek napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Noémi (2000) Óvodás gyermekek iskolaérettségének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Szilvia (2000) Célkeresztben a serdülők A reklám szerepe az ifjúság fejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, Anikó (2000) Gyermekeink jövőjének beárnyékolója: a drog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krauzer, Ernő (2000) Szimulációs eljárások a rendőrképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristofóri, Zoltán (2000) Deviancia, gyermek és fiatalkorú bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuremszki, Mariann (2000) A Sárospataki Református Kollégium története a két világháború között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kutsera, Péter (2000) A Magyar Rendőrség Európa Uniós integrációjának jogi kérdései : az Unió harca a kábítószer és szervezett bűnözés ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmánné Krizsán, Tímea (2000) A művészeti nevelés hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kócsóné Tóth, Ildikó (2000) A nehezen nevelhetőség kérdésköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lepsényi, László (2000) A tanári kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Orsolya (2000) Új személyiségmegismerő módszerek alkalmazása a pedagógiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madzigné Hamza, Henriett (2000) Részleges mentális retardációk dyslexia - dysgraphia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Major, Erzsébet (2000) Iskolaéretlenség - Értelmi fogyatékosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mendei, Csaba (2000) "Vészcsengő!" : a drogfogyasztás kialakulásának veszélyeztető tényezői, és a drogprevenció jelentősége az ifjúság körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Gabriella (2000) Az egészségnevelés szerepe az iskolai mentálhigiéné körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Sándor (2000) Magatartási, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek megsegítése a délutáni tanulmányi munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyorómé Wolford, Andrea (2000) A nevelési tanácsadók munkája, fejlesztő pedagógiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mojzsisné Lapatinszki, Erzsébet (2000) Hunya település iskoláinak története 1888-1970. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnámé Katona, Ilona (2000) A Nagykállói Szakiskola képzési jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Morvainé Molnár, Ilona (2000) „Vagyok ki osztályát, pontos j-vel írta...” : mit tud termi egy egyesület a dyslexiás gyermekek érdekében? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Mercédesz (2000) A fiatalkori bűnözés okainak vizsgálata és megelőzési kísérlete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murai, Alexandra (2000) Eötvös József, az első magyar kultuszminiszter oktatás-politikai tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mándi, József (2000) A fiatalok beszéd kultúrája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Lászlóné (2000) „Felülről fúj az őszi szél... ” : Nagykálló néptánchagyományai és annak pedagógiai vetületei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Lilla (2000) A családi életre nevelés néhány mai problémája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móricz, László (2000) Sérült gyermekek fejlesztése : a koncentráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Müllemé Vudi, Zsuzsanna (2000) A konfliktusok és azok feloldása (A Budapesti Rendészeti Szakközépiskola hallgatói véleményének tükrében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (2000) A családi környezet hatása a gyermek iskolai tevékenységére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anikó (2000) „Engem az erdő véd s szeret,...” : környezeti nevelés és személyiségfejlesztés az erdei iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anita (2000) A családi és iskolai hatásrendszer kapcsolata a nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Helén (2000) Hazánk közoktatási rendszerének múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Istvánné (2000) „Szeretettel mindent el lehet érni... ” : egy elkötelezett pedagógus életútjának állomásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, Mónika (2000) Hazai gyermekvédelem napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Némethné Pataj, Györgyi (2000) A Tabán Általános Iskola pedagógiai programjának értékelése (egy program gyakorlati megközelítése). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olajos, Andrea (2000) A Waldorf – pedagógiáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pap, Anikó (2000) Olvasási problémával küzdő tanulok szociokulturális körülményeinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pavelka, Gabriella (2000) A kortárscsoportok szerepe a szocializációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petneházi, Julianna (2000) Gyógyító gyógytorna. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Andor (2000) A Bács-Kiskun megyei Gara község oktatásügyének fejlődése különös tekintettel a német nemzetiségi oktatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Potesnyik, Friderika (2000) A család és az iskola szerepe a szenvedélybetegségek megelőzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi, Ildikó (2000) A tanítás-tanulás folyamatában alkalmazott módszerek vizsgálata földrajz tanórákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Raffai, János (2000) A pedagógus szerepe a hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyermekek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rimóczi, Gábor (2000) Az informatika az oktatásért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Salacz, Anikó (2000) A Waldorf - pedagógia múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schulteisz, Balázs (2000) Jézus a próféta és tanító. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schwertner, Béla (2000) Kompetencián alapuló szakképzési modell alkalmazása a faipari szakmunkástanuló képzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simkó, Jánosné (2000) Damjanich János Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Ágnes (2000) A mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium és Közgazdasági szakközépiskola története 1897-1917 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simó, Erzsébet (2000) Fejezetek a dyslexia témaköréből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Speier, Csilla (2000) A családi szocializáció káros hatásai a gyermek személyiségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyöngyi (2000) A tévé mint szociokulturális ártalomforrás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Pétemé (2000) Értük - velük : tanulmány a gyermekjóléti szolgálatok tevékenységéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Rita (2000) „Mindig izgek-mozgok” : Hiperaktivitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Kocsis, Éva (2000) A fiatalkori bűnözés pszichológiai jellemzői (A Budapesti Rendészeti Szakközépiskola hallgatói véleményének tükrében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalainé Silóczki, Szilvia (2000) Kötődés és elszakadás a személyiségfejlődés egyes szakaszaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei, Attila (2000) Könyvtárhasználati szokások a Budapesti Rendészeti Szakközépiskolában az 1999-2000-es tanévben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigetvári, Klára (2000) Közösségformálódás : hogyan alakul egy osztály közösséggé, három esztendő alatt A sztár- és peremhelyzet vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Sándor (2000) A gyermekotthonban és a családban élő fiatalok szocializációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Séra, Zsuzsa (2000) Családsegítő Szolgálatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szitáné Sütő, Andrea (2000) Alternatív iskolák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széles, Annamária (2000) A tarpai Esze Tamás Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőkéné Molnár, Klára (2000) A Sándorfalvi Általános Iskola története 1881-től 1945-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcsné Gergely, Györgyi (2000) A minőségbiztosítás aktuális kérdései a Lőkösházi Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sóti, Kálmán (2000) A kiskorúak büntető anyagi és eljárásjogi helyzete a Magyar Köztársaságban, a gyermeki jogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tobai, Rita (2000) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, András (2000) Kisiskolások úszásoktatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Imréné (2000) A Budapesti Rendészeti Szakközépiskola közlekedési ismeretek tantárgy tanterve (szakmai programja ), és tanmenete, a kétéves rendőrképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Veress, Tímea (2000) Értelmi fogyatékos a mi világunkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Túri, Ágnes (2000) A gyors és hatékony nyelvtanulás titka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Emese (2000) Az kóros értelmi fogyatékosság csoportosítása a zigopátiától a fetopátiáig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Rita (2000) A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság főbb prevenciós programjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zoltán (2000) Az öngyilkosságok tendenciái és a megelőzés lehetőségei, feladatai a honvédségnél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ádám (2000) Innovációs törekvések Békés megye Képviselőtestülete Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézményében Tarhoson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidiczkiné Kelemen, Mária (2000) Az önművelés kultúrája az információs társadalomban Könyvtárhasználati ismeretek, készségek felmérése általános iskolák VI. osztályos tanulóinál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Klára (2000) Emocionalitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vizi, Andrea (2000) D.A.D.A. Program az általános iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várady, Györgyné (2000) A Nyíregyháza Sóstógyógyfürdői szabad Waldorf iskola szellemisége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vég, Edit (2000) Kommunikáció, hatékonyság, fejleszthetőség : (A Magyar Posta Rt. ügyfélszolgálati rendszerében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zatykó, Zoltán (2000) Helyzetfelmérés és helyzetelemzés a fiatalokat károsító hatások körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zeller, Istvan (2000) Az iskolakezdés problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2022. október 7. 06:12:31 CEST.