Item where department "Neveléstudományi Tanszék" and date of item 1995

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 79.

B

Balla, János (1995) Az igazgató munkáltató jogai, s ennek alkalmazása során lehetséges konfliktusok /különös tekintettel Orgoványon és a környező településeken./. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Enikő (1995) A gyerek nem az életre készül, hanem él (Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium története). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Erika (1995) Segíthetünk? Segíthetünk! Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Gabriella (1995) A drogproblémák megelőzésére irányuló rendőri tevekénység elemzésé tanulásmetodikai szempontból. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barabás, Imola (1995) Változó idők változó iskolája A régeni 2. számú Általános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beszedics, Anikó (1995) Az intelligencia fogalmának értelmezése és vizsgálata általános iskolai tanulóknál. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bogárné Simon, Klára (1995) A felsőtagozatos tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata Újszászon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokor, Tüdne (1995) Pedagógusábrázolások a századforduló és а XX. század magyar prózairodalmában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsi, Istvánné (1995) Az ellenőrzés, értékelés, mint az iskolarendszer és az iskolák hatékony működésének feltétele. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brazdáné Tóth, Emese (1995) Az egyéni fejlesztésen alapuló (EFA) program; és feladataim a programban résztvevő négy peremhelyzetű tanulóm szocializálásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bugyik, Lászlóné (1995) A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók helyzete a karcagi Arany János Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bór, Józsefné (1995) Kisszállás község népoktatásának története 1948-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Börcsök, Gyöngyvér (1995) Az olasz és a magyar írás összehasonlítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Börcsökné Gyuris, Noémi (1995) A zenei készség megjelenése az írásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csabai, Andrea (1995) Család-tanulói teljesítmény-értékelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Anett (1995) Kísérletek a mai iskolai oktatásban Nem hagyományos tanmenetű általános iskolák Szegeden. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Deményi, Ernő (1995) Gyermek- és ifjúságvédelem a gyámhatósági eljárás tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobra, László (1995) A középfokú intézményekben végző fiatalok pályaorientációs felmérése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávid, Ferenc (1995) A veszélyeztetett gyermekek helyzetének vizsgálata a Szentistváni Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dékány, Erzsébet (1995) Dévaványa közoktatásának története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dóka, Klára (1995) Dercen fejlődésének története és kultúrális élete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas, Mihály (1995) A kiskunmajsai Zárda Iskola története 1894 - 1994. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Olga (1995) Kreatív konfliktuskezelés tanulása Alternatívák az erőszakkal szemben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasné Wéber, Zsuzsanna (1995) Az iskolaszék hazai neveléstörténeti előzményei, a mai iskolaszék eredményes működésének feltételei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fákó, Enikő (1995) Marosvásárhelyi Református Kollégium - Bolyai farkas Líceum - története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fórizs, Anikó (1995) A kimagaslóan tehetséges gyerekek írásmintáinak elemzése a grafológia segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gaszler, István (1995) A társadalomba való beilleszkedési képesség fejlesztése -felső tagozatos gyermekek körében- a faddi “Nagy László” Nevelőotthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gáspár, Béla (1995) A Baross Gábor Általános és Szakmunkásképző Iskola pedagógiai programja. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Haláné Ágoston, Edit (1995) A szociokulturális ártalomforrások és a személyiségzavarok összefüggése iskolánk tanulóinak körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyes, Emőke (1995) A Miasszonyunkról elnevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek rendje által fenntartott és irányított kiskunhalasi Római Katolikus Polgári Leányiskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegymegi, Istvánné (1995) A berettyóújfalui Szabó Pál kiváló kollégium tevékenysége és nevelői hatásrendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hodálik, Pál (1995) Alkoholfogyasztás a 13-15 éves tanulók körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Helga (1995) Nyelvtanítás olaszul /Programfallal/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Tünde (1995) A személyiségfejlesztés lehetőségei a nyelvi órákon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Iviczné Borbély, Erzsébet (1995) A család életmódja és annak hatása a tanulók teljesítményére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Janovszky, Sándor (1995) Személyiség megismerés és önismeretre késztetés az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jekő, László (1995) Az általános iskolai diákotthonok célja, feladata és szerepe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kamuti, Attila (1995) Életmódkérdések az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karakas, Ágnes (1995) A berettyóújfalui Arany János Nevelőotthon története 1957-1995. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kasza, Lukács (1995) A tiszafüredi Polgári Iskola története /1913-1948/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kibédiné Való, Rózsa (1995) Az Óvodaügy alakulása -- A szegedi Temesvári körúti óvoda története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Ilona (1995) A Látható Természet helyi program hatása az óvodaiskolások környezethez, természethez kapcsolódó attitűdjeinek, szokásainak alakulására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Beatrix (1995) Az egri főgimnázium története megalakulásától napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Veronika (1995) Bajok az olvasás körül (a dyslexia). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiszinné Bikárdi, Melinda (1995) Konfliktusszituációk, megoldási technikák, értékátalakulások egy rendszerváltás utáni általános ísko1ában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Sándor (1995) Kedveltségvizsgálat - a tanulók iskolakedveltségének alakulása az alsó tagozatban és a felső tagozat 5. 6. évfolyamán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóty, Antalné (1995) Diszlexia prevenciós olvasástanítás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Körösparti, Zsuzsanna (1995) A fiatalkorúak bűnözése pedagógus szemmel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Ladányi, Gáborné (1995) Klímavizsgálatok Gyomaendrőd 3. sz. Általános Iskolájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel, Ildikó (1995) A párválasztás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel, Katalin (1995) Veszélyeztetett tanulók a felsőzsolcai Szent István Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Mikó, Rita (1995) Az alkohol fő problémái általában és diáktársaim körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Katalin (1995) Erőszakmentes konflik(t)usmegoldás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Tamás (1995) A tanító, aki az édesapám volt. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Moravcsik, Béláné (1995) A Krisztus Királyról nevezett Népművelő Testvérek Társaság tevékenysége Pusztamonostoron : egy iskolánkívüli nevelési rendszer. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máté, Sándor (1995) Pályaválasztás és pedagógusszerep (Elképzelt és valóságos képek a testnevelői pályáról, TF hallgatók illetve fiatal testnevelők véleményének tükrében). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Móricz, Judit (1995) Erkölcsi értékek és magatartásformák vizsgálata (5-8. osztályos kollégista tanulók körében). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, Tibor (1995) A gyermekkori agresszivitás kialakulását elősegítő objektív és szubjektív feltételek és ezek megjelenése óvodai csoportközösségben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pirer, Katalin (1995) Káros szenvedélyek az általános iskola nyolcadik osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Piukovics, Miklósné (1995) Egy kisközség iskolatörténete, Tataháza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Posztós, László (1995) "Múlt, jelen, s jövendő" / A Fóti Gyermekváros története, fejlesztésének lehetősége /. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálinkásné Kálmán, Klára (1995) Szociometriái vizsgálat 4.osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rill, Zoltánné (1995) A szólásokban és közmondásokban rejlő erkölcsi értékek felhasználása az óvodás és kisiskolái korú gyermekek nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sarusi, Etelka (1995) A teljesítményt befolyásoló pszichológiai tényezők. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Savanya, Antalné (1995) Cigánygyerekek sikerei és kudarcai az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Istvánné (1995) A tanár beszédének, kérdéseinek vizsgálata egy vidéki kisiskolásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendrődi, József (1995) A szabadszállási Gépjárműtechnikai Honvéd Szakközépiskola története 1975-1995-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szerényi, Andrea (1995) Ember és környezete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Andorné (1995) "ANDRIS, "egy sikeres kihelyezés története". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szélné Firityánszki, Magdolna (1995) "A gyermekben érlelődik a jövő". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szügyi, Dezső (1995) Ki a bizalmi személy a 9-17 éves korosztály számára (egy empirikus mérés eredményei). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács, Orsolya (1995) A mindszenti központi (belterületi) iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tandari, István (1995) Bűnelkövető fiatalok antiszociálissá válásának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tomán, Mihályné (1995) Hátrányos helyzetű tanulók az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Attiláné (1995) Óvodáskorú gyermekek társas kapcsolatainak alakulása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga, Mónika (1995) Az iskolai tehetséggondozás jelentősége és szükségessége oktatási rendszerünkben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vincze, Lászlóné (1995) A szociokulturális ártalmak és pszichés zavarok megjelenési formái iskolánkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zolcsák, István (1995) Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai programja 1204 Bp. Ady Endre u. 98. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Árokszállási, Ildikó (1995) Embertan szakkör az általános iskola ötödik osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2022. október 7. 06:09:29 CEST.