Item where department "Neveléstudományi Tanszék" and date of item 1994

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 64.

A

Ambrus, Edina (1994) A 10-14 éves tanulók irodalmi érdeklődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bartha, Adrienn (1994) A magyar elitoktatás története és jelenlegi helyzete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartos, Géza (1994) A japán oktatási rendszer és a japán nyelvoktatás Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki, Gábor (1994) Egy kiemelkedő pedagógusszemélyiség Bácskai Mihály pályaképe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bukor, Szilvia (1994) A személyközpontú pedagógiai megközelítési mód alkalmazása az iskolai életben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bártfai, Zoltán (1994) Motivációs lehetőségek az idegennyelv oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bólya, István (1994) A magyarországi SOS-gyermekfalvak története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Cziczeri, Tímea (1994) A narkománia pedagógiai vonatkozásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dolog, Ernő (1994) Jakabszállás község iskoláinak története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dénes, Mónika (1994) A család életének változásai: A válás hatása a gyermekre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dénes, Teodóra (1994) Magániskolák története, működése és típusai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dévay, Istvánné (1994) Tanulási zavarok felismerése az óvodában. Az iskolaérettség. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fekete, Szilveszter (1994) Különböző környezetben élő családok élettmódjának vizsgálata, az életmód hatása a gyermek fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Felföldi, Károlyné (1994) A kecskeméti SOS falu gyermekeinek iskolai beilleszkedése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Felföldi, Mónika (1994) A grafológia fejlődése és felhasználási lehetőségei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Galauner, Magdolna (1994) A családi nevelés mai problémai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergely, Edit (1994) Változó idők változó iskolája A volt Orsolya-zárda, mai Ady Endre Líceum története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyirkis, Ildikó (1994) Életmód és szabadidő 13-14 éves korban (adalékok a mai általános iskola nyolcadikosainak életviteléhez). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyóni, Julianna (1994) Kiskunmajsa neveléstörténete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábor, Aranka (1994) Az osztályfőnök szerepe a tanulók nevelésében, személyiségfejlesztésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál, Zsófia (1994) Egy bajai gimnázium zenei életének története 1757-1944. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hegedűs, Márta (1994) A játék funkciói a gyermek életében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hódiné Vass, Magdolna (1994) "A gyermek ember". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jánosi, Katalin (1994) A marosvásárhelyi Református Kollégium és növendékeinek története az I. világháború idején (1909-1919). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Katona, Réka (1994) A francia és a magyar oktatási rendszer és ezek összehasonlítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Konkoly, Erika (1994) A tanulási attitűd vizsgálata 14 éves tanulók körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Éva (1994) "A Hódmezővásárhelyi Református Főgymnázium kebelében fennálló Petőfi önképzőkör". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kónya, Imola (1994) A nagyenyedi Bethlen-kollégium története különös tekintettel az 1913-1918-as korszakra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lőrincz, Anita (1994) Az idegennyelv oktatásának helyzete Vas megyében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Mayer, Ildikó (1994) A vendégmunka néhány problémája Németországban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Megyesi, Éva (1994) A szolnoki Varga Katalin Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mohos, Mariann (1994) Az idegen nyelv tanításának és tanulásának pszichológiai-pedagógia összefüggései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Éva (1994) A kedvező pszichológiai légkör a tanítási órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkus, Márta (1994) A kaposvári Kodály Zoltán Ének-Zene tagozatos Általános Iskola bemutatása, oktató - nevelő munkájának elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mátrai, Enikő (1994) A szegedi Piarista Gimnázium története (1918-1927). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagymihály, Mátyás (1994) A nevelőtestület légköre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyemcsok, Zoltán (1994) Tantervelméleti kérdések elemzése az általános iskolai földrajz tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Papp, Zoltán (1994) A Bereczki Máté Kertészeti Szakközépiskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Percsich, Gábor (1994) Freinet pedagógiája - a gyakorlatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Posta, Katalin (1994) Egy tanítónő pályafutásának legemlékezetesebb pillanatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Puruczki, Csilla (1994) Freinet-pedagógia a tápéi Bálint Sándor Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rácz, Csabáné (1994) A tanulók tanuláshoz való viszonyulásának vizsgálata egy általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Róka, Gyöngyvér (1994) Egészséges életmódra nevelés az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Szabó, Anita (1994) A tanulók viszonyulása a tanuláshoz 14 éves korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeitz, Szilvia (1994) A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium rövid története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szollár, Zsuzsanna (1994) A személyiségiejlódés útján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Mária (1994) Az empátia szerepe a nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sódar, Zita (1994) Általános iskolai osztályközösségek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sümegi, Tünde (1994) [Az iskolai hitoktatás története Garán]. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Temunovic, Andrea (1994) Tanári magatartásformák néhány jellemzője tanulói, szülői és pedagógusi vélemények tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toldi, Levente (1994) Konfliktushelyzetek a mai iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tomasev, Marinné (1994) Nagycsoportos óvodás gyerekek óvodához való viszonya és iskolavárása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Erzsébet (1994) Személyiség vizsgálat. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Ilona (1994) Tudásszintmérés biológiából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Katalin (1994) A tehetségkutatás, tehetséggondozás problémája Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig; néhány kísérlete a szegedi Madách Imre Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Pálma (1994) Az aradi római katolikus főgimnázium története 1919-49. között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Szabolcs (1994) Halmozottan hátrányos helyzetű cigánytanulók egy nagykőrösi általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tölgyi, Gyula (1994) Hogyan vélekednek a diákok tanáraikról? /felmérés alapján/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Eszter (1994) A vizuális nevelés szerepe a személyiségfejlődésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ugrainé Perényi, Mónika (1994) „Pedagógiánk ott tart, ahol pedagógusaink”. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga, Gabriella (1994) Az ifjúkori bűnözés pszichológiai, pedagógiai és szociológiai szempontú vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zachár, Gyöngyi (1994) A marcali gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zobik, Anna (1994) Személyiségkultúra-program 3. osztály. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ágoston, Valéria (1994) A szociokulturális háttér és az óvodai anyanyelvi nevelés hatása a 3-6 éves gyermek beszédfejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2022. október 7. 06:10:03 CEST.