Item where department "Neveléstudományi Tanszék" and date of item 1989

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 47.

B

Bencsik, József (1989) Egy általános iskolai közösség könyvtárhasználati szokásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczky, Ágnes (1989) Tanári magatartás és fontosabb hatásainak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boskó, Regina (1989) A békéscsabai Rózsa ferenc Gimnázium története 1935-től napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bócsi, Sándor (1989) A tömegkommunikációs eszközök használata és jelentősége a fiatalkorúak nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csizmadia, Jenőné (1989) A szentesi Horváth Mihály Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dobos, Józsefné (1989) Percek, melyekért érdemes élni... Pedagógusszerepek és tanártípusok az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dóczi, Erzsébet (1989) Érzelmi nevelés az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas, László (1989) A személyi állomány felkészítése a büntetésvégrehajtási feladatok végrehajtására /Tökölön/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Ildikó (1989) Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók napjaink általános iskolájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gyovai, Sándor (1989) Az állami tűzoltóság továbbképzési rendszerében érvényesülő tanulási motívumok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Herbert, László (1989) Az állami tűzoltóság hivatásos állományának felkészítése a tűzoltói feladatok végrehajtására /Budapesten/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horkainé Turán, Gyöngyvér (1989) Társas-közösségi kapcsolatok vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Zoltán (1989) Az MHSZ négy évtizedes története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hrabovszky, Ágnes (1989) Kultúrális nevelés a napközi otthonokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Ilovszky, Andrea (1989) Az elítéltek differenciált nevelése az átmeneti intézetben, különös tekintettel szabadulásukra és a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jónás, Sándor (1989) Az állami tűzoltóságnál folyó oktató-nevelő munka. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Karaszi, József (1989) Élet elleni bűncselekményt elkövetett női elítéltek nevelésének és munkáltatásának vizsgálata a Kalocsai Fegyházi és Börtönben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopasz, Gyöngyi (1989) Móra Ferenc és az iskola. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Újvári, Klára (1989) A pilisszentkereszti Igazságügyi Oktatási Központban végzett kultúrális tevékenység. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádár, Rita (1989) Az Ókori Egyiptom neveléstörténete a kultúrális fejlődés keresztmetszetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kühn, István (1989) Az iskolai oktatás, mint az értelmi fejlesztés egyik lehetősége a szabadságvesztés büntetés ideje alatt. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Marancsikné Takács, Margit (1989) Iskolaotthoni nevelőmunka bemutatása 4 éves pedagógiai gyakorlat tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezeiné Szegedi, Erzsébet (1989) Az egészsééges életmódra nevelés a napközi otthonban /A-4 osztályú heterogén tanuló csoportban/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Mihály (1989) A cigányság felemelkedésének, beilleszkedésének kérdései, különös tekintettel a szarvasi cigányságra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Morvai, Ildikó (1989) Társas-közösségi kapcsolatok összehasonlító vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mácsai, Ildikó (1989) A kalocsai Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Intézetének története és működése az utolsó negyedszázadban /Tanítóképző/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, Erzsébet (1989) A Sziklai Sándor Középiskolai Kollégium tanulói szabadidős tevékenységének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, József (1989) A tűzvédelmi nevelés jelenlegi helyzete és lehetőségei az óvoda és az általános iskola pedagógiájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nógrádi, Erika (1989) Családban meglévő érték-kutatások, családi nevelés módszerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nógrádi, Zoltán (1989) A párválasztás története három ókori népnél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Papp, Péter (1989) A Munkásőrség szerepe az úttörő korosztály hazafias-honvédelmi nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pengőné Cseh, Ildikó (1989) A Szabadidő eltöltésének lehetőségei és módjai az iskolai és iskolán kivüli tevékenységek alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pákozdi, Ferenc (1989) Az utógondozás pedagógiai és társadalmi problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Revóczi, András (1989) A szabadságvesztés büntetés során kialakuló deviáns viselkedésformák. A homoszexuális fogvatartottakkal való foglalkozás problémai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sasvári, Tibor (1989) Andragógia és sajátosság a tűzoltóképzésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos, István (1989) Feladatok és tantárgytesztek didaktikai szerepe és alkalmazhatósága a tűzvédelmi képzésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyváriné Hegedűs, Erika (1989) Tantestületi klímavizsgálat és szociometriai mérés iskolánkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Ferenc (1989) Tűzeseteknél megjelenő pszichikai szituációk, kiemelten a pánikhelyzet kialakulása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szonntág, Gábor (1989) A hazafias nevelés kérdései és ezek megközelítése az 1978-as - korrekció utána - tanterv 5-6. osztályos irodalom tananyaga alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széplaki, Ferenc (1989) Úttörő korú gyerekek szabadidős tevékenysége Ópusztaszeren és Kisteleken. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tolnay, Julianna (1989) A fiatalkorú elítéltek olvasási szokásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turányik, János (1989) Az elitéltek magatartásának vizgsálata a fegyelmi lapok alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, István (1989) A felső tagozatos tanulók szabadidő-struktúrájáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Veresné Fejes, Erzsébet (1989) Fiatal pedagógusok életkörülményei, a pályakezdés nehézségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vezsenyi, László (1989) A munkavégzést megtagadó fogvatartottak vizsgálata az Állampusztai Börtön Miklai körletén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vidáné Nagy, Ildikó (1989) Az én diákotthonom. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zsoldos, Lajos (1989) Csoportszerkezet vizsgálata az úttörővasúton. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2022. október 7. 06:10:51 CEST.