Item where department "Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék" and date of item 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | Ö
Number of items: 242.

A

András Béla (2003) Fogyatékosok helyzete napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

András Ágnes (2003) Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal Orsolya (2003) A munkanélküliség kezelésének aktív eszközei Magyarországon, különös tekintettel a strukturális munkanélküliség kezelésére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bagrij Krisztina (2003) A karriertervezés elméleti megközelítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagó Ivett (2003) A nemi diszkrimináció szabályozása a munkaviszonyokban - különös tekintettel a bérdiszkriminációra - az Európai Uniós rendelkezések tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Andrea (2003) A karriertervezés alapjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Balogh Tamás (2003) A magyar állampolgár biztosítottak külföldi és a külföldi állampolgár biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásának szabályai, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs László (2003) A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák kártérítési felelősségének néhány aspektusa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bangó Bernadett (2003) A segélyezés szabályozása és gyakorlata Csólyospáloson. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Orsolya (2003) A halandóság alakulása Magyarországon A temetkezéssel kapcsolatos szokások és jogi szabályozások. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartosné Szász Melinda (2003) A társadalombiztosítási nyilvántartási és nyugdíj rendszer kialakulása, informatikai rendszerük megvalósulása, összefonódásuk. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benő Antal (2003) Menekülés a nyugdíjba. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczné Balajti Mária (2003) A gyógyászati segédeszköz ellátás helyzete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernátsky László (2003) Az 1992. évi XXII. törvény és a 2001. évi XCV. törvény munkavállalói oldal szemszögéből történő összehasonlító elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Bihari Zsuzsanna (2003) Irányított betegellátás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Binges Endréné (2003) Öregségi nyugdíjrendszerek Magyarországon 1929.01.01-től. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodócsi Gyuláné (2003) Az öngondoskodás szerepének erősödése a rendszerváltozás után, alakulása a MÁV munkavállalói körében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdány Beáta (2003) A munkahelyi diszkrimináció megjelenési formái, különös tekintettel az EU normáira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács Ágnes (2003) Beilleszkedési zavarok a fiatalság körében - öngyilkosság. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Gyula (2003) A munkaügyi viták típusai, jellemzőik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Katalin (2003) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája, a foglalkoztatáspolitikai pillérek várható érvényesülése a magyar gyakorlatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsóné Gyulai Szilvia (2003) Fogyatékos személyek támogatása és egészségügyi ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás Krisztina (2003) Aktív eszközök a foglalkoztatáspolitikában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Mihály (2003) A családtámogatások kialakulása, fejlődése, kapcsolata az Unióban nyújtott ellátásokkal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai János (2003) A családtámogatási ellátások jelene, jövője, nemzetközi összehasonlítás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki Zsolt (2003) Az első egységes magyar nyugdíjtörvény. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Miklós Péter (2003) A biztosítási jogviszony elbírálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Ottilia (2003) A tartósan beteg testi vagy értelmi fogyatékos személyt eltartó családok támogatása a családtámogatási rendszer keretében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csele Balázs (2003) A társadalom perifériáján élők szociális és egészségügyi ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csercsicsné Németh Ildikó (2003) A humánpolitika és a létszámleépítés kapcsolata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus Józsefné (2003) A szűrővizsgálatok jelentősége a betegségek megelőzésében és korai felismerésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Dorottya (2003) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igényérvényesítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Gábor (2003) Az Országos Orvosszakértői Intézet felépítése, feladata és az önálló balesetbiztosítás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonkáné Karsai Margit (2003) A munkaviszony megszüntetésének szabályozása a 90-es évek változó gazdaságában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontosné Szilasi Szilvia (2003) A közszolgálat Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi Anita (2003) Munkahelyi konfliktusok. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czin Lászlóné (2003) A magyar esélyegyenlőség jogi szabályozásának változásai az Európai Uniós jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinke Erika (2003) A hospice integrálásának lehetőségei az egészségügyben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czombáné Magdó Enikő (2003) A társadalombiztosítás szervezete és irányítása a II. világháború után. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Czégény Tünde (2003) Az ellenőrzés kihívásai, megfelelés az Európai Uniós elvárásoknak. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czímer Melinda (2003) Az önkormányzati segélyek szerepe a gyermekvédelemben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Debreczeni István (2003) A munkavállalók foglalkoztatásának legújabb formái a magyar munkajogban különös tekintettel az atipikus munkaviszonyra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeniné Donka Csilla (2003) A gyermeket vállaló családok szociális biztonságának alakulása, a rendszerváltozás óta. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Dömölki János (2003) A közigazgatási bíráskodás története és jelenlegi jogi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel a közigazgatási perekre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdei Gyöngyi (2003) Az otthoni szakápolási tevékenység és annak tapasztalatai Békés megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei Ildikó (2003) Daganatos megbetegedések alakulási trendje az egészségügyi ellátó rendszer kapacitásának tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas Jánosné (2003) A közszolgálati jogviszony jelenlegi jogi szabályozása és az ítélkezési gyakorlat alakulása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Zsuzsanna (2003) A magyar nyugdíjrendszer magán és önkéntes, kisegítő pénztári elemeinek kialakulása és fejlődése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczné Juhász Tímea (2003) Az egészségbiztosítási keretében nyújtott baleseti ellátások és balesetbiztostás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Harkay Mária (2003) A makroszintű érdekegyeztetés változásai és megítélése a munkavállalók körében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Rácz Franciska (2003) Védőnők szerepe az egészségügyi ellátásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó Klaudia Grácia (2003) Az öngyilkosság epidemiológiai és pszichológiai háttere Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fári Csaba (2003) Az egészségügy finanszírozása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földes Veronika (2003) A haderőreform alatt álló Magyar Honvédség személyi állományának szociális helyzete. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Anikó (2003) A családi pótlékra jogosultak körének változása napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Zsolt (2003) A nonprofit szervezetek helyzete, különös tekintettel a munka világában szerveződőkre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Dr. Gajdán Marianna (2003) A gyermekbántalmazás helyzete Magyarországon, a gyermekbántalmazással kapcsolatos hatályos jogszabályok vizsgálata, a jogalkotás és jogalkalmazás kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ganyeczné Kolárovszki Erika (2003) Gyógyfürdő "kezelés" és rehabilitáció/Gyógyturizmus. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Orsolya (2003) Munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés szerepe a közszolgálatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gojdár Sándor (2003) Az özvegyi nyugdíj története, fejlődése és ellentmondásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Magdolna (2003) Az időskorúak ápolása, gondozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombosné Mile Anikó (2003) Az özvegyi nyugdíj rendszerének értékelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gorácz Tímea (2003) Családtámogatási rendszerek európai összehasonlítása az 1990-es években. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenge György (2003) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyergyói Judit (2003) Az irányított betegellátási modell helye és szerepe a magyar egészségügyi rendszerben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai Szilárd (2003) Munkanélküliség Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

dr. Hajnal Péterné Vincze Ildikó (2003) Szolgálatok tevékenysége a család- és gyermekvédelemben - Budapest XI. kerület Humán Szolgáltató Központ. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnalné Kovács Ildikó (2003) A bilaterális egyezmények szerepe és sajátosságai a magyar társadalombiztosítási jogban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyál Istvánné (2003) A társadalombiztosítás és a magánbiztosítás szerepe az egészségügyi ellátásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyál Róza (2003) Járulékintegráció és adóvégrehajtás tapasztalatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hankóné Kiss Anett (2003) A közgyógyellátás rendszere és változásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti László (2003) A XXI. század munkajogi és szociális jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmathné Bojtor Anita (2003) Az iskola-egészségügyi ellátás szerepe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Olga (2003) A hozzátartozókról történő gondoskodás a magyar társadalombiztosítás rendszerében, különös tekintettel az 1997. évi LXXXI. törvénnyel bevezetett változásokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Heinold Ildikó (2003) Az egészségkárosodásért való munkáltatói felelősség szabályainak történeti kérdései a II. Világháborútól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hermanovszki Anikó (2003) Választás dilemmája Magyarország nyugdíjrendszerében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidasi István (2003) Az 1928. évi XL. törvény és működése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Honfi Zsuzsanna (2003) Bérrendszerek és bérformák a magyar munkajogban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Ágnes (2003) Igényérvényesítés üzemi baleset alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja Anita (2003) A munkanélküliség pszichés hatásai és megoldási alternatívák. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hőgyes Szabolcs (2003) Az egészségügyben foglalkoztatottak munkajogi szabályozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Imre Annamária (2003) A családi pótlék története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Irsevics Krisztián (2003) Nemzetközi munkaügyi szervezet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Isaszegi Katalin (2003) A nemek közötti diszkrimináció tilalmának szabályozása az Európai Unió és Magyarország jogrendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

István Lajos (2003) Az egészségbiztosítás és vagyongazdálkodás kapcsolatának néhány kérdése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Iván Éva (2003) A sztrájkjog alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász Anett Irén (2003) Pályaválasztás és perspektívalehetőségek Magyarországon a 90-es években és napjainkban a statisztikák tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalydi Zita (2003) A pihenőidők a magyar munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kanó Péter (2003) Menekültügy. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Krisztina (2003) A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban és a munkaerő-kölcsönzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kassai Csaba (2003) A nyugdíjellátás megállapításánál figyelembe vehető jövedelmek alakulása 1988. január 1-jétől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés Róbert (2003) A társadalombiztosítás által nyújtott ellátások a munkavégző képesség átmeneti vagy tartós elvesztése esetén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Adrienn (2003) Az egészségügy helyzete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Katalin (2003) A családi pótlék rendszerének változásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenczei Henrietta (2003) A munkáltató kártérítési felelőssége az egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Zsuzsanna (2003) Anya- és gyermekvédelem. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerényi Petra (2003) A munka- és pihenőidő szabályozása a magyar munkajogban és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kevevári Edit (2003) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése és ennek ítélkezési gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Katalin (2003) Diszkrimináció az Európai Unió munkaerőpiacán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Királyné Csermák Magdolna (2003) Az irányított betegellátás modellkísérlete. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Endre (2003) Egészségügyi rendszer főbb típusainak nemzetközi összehasonlítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klambauer Attiláné (2003) Ellenőrzési tevékenységek ez egészségbiztosítás területén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondor Józsefné (2003) Az egészségügyi alapellátás finanszírozásnak gyakorlati problémái. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz Andrea (2003) Anyasági ellátások rendszere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Lajosné (2003) Nyugdíjszolgáltatások alakulása az 1975. évi II. törvénytől a nyugdíjrendszer 1997. évi LXXXI. törvénnyel történő megreformálásáig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Andrea (2003) A női munkavállalás Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán Erika (2003) A BorsodChem Rt. munkaügyi kapcsolatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti Miklós (2003) A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés tilalma a munkajogviszonyban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Képíró Tibor (2003) A személyek szabad mozgása az Európai Unióban, különös tekintettel a diplomák kölcsönös elismerésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Környei Zita (2003) Az árvák szociális védelmének alap kérdései Magyarországon, Európai Uniós csatlakozás tekintetében, különös tekintettel a pénzbeli ellátásokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Köröminé Albert Andrea (2003) A családtámogatási ellátások a statisztika tükrében a '90-es évektől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágó Mónika (2003) A családokat segítő szociális ellátások jogi szabályozásának alapvető rendszere Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi Márta (2003) A szabadon mozgó munkavállalók egészségügyi ellátásának szervezése az európai uniós normák tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Györgyi (2003) A munkaerő közvetítés és kölcsönzés közti jogi különbségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Leier Zoltán (2003) Egészségügyi reformok és reformtörekvések 1995-től napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsey Erzsébet Ilona (2003) Ügyfélszolgálat az egészségbiztosításban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Gabriella (2003) A fizikai munkakörnyezet kialakítása a motiváció tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai Gábor (2003) Az egészségügyi ellátás szintjei és az egynapos sebészet helyzete Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Makai Istvánné (2003) Martfű fejlődésének bemutatása a szociális ellátások tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matusek Erika (2003) A munkanélküliség alakulása és helyzete Tolna megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt Róbert (2003) A kiegészítő nyugdíjrendszerek koordinációja az Európai Unióban és a magyar jogharmonizáció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mercz András (2003) A családtámogatási rendszer történetének bemutatása, a fejlődés folyamata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalikné Fodor Rebeka Mária (2003) Az egészségügyi ellátáshoz való jog Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Milyacski-Maták Viktória (2003) Munkaerő-piaci szolgáltatások - Munkaerő-közvetítés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsáry Mónika Márta (2003) A munkaügyi ellenőrzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Anikó (2003) Atipikus munkavégzési formák jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Eszter (2003) A munkavállalók szabad mozgásának alapkérdései az Európai Unióban, különös tekintettel a határmenti munkavállalókra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Izabella (2003) A munkavállaló fogalmának közösségi jelentése az Európai Bíróság esetjoga alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Mónika (2003) A végkielégítés néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai Tünde (2003) Az ápolásbiztosítás bevezetésének lehetőségei Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Emese (2003) A nevelőszülői gondoskodás a magyar gyermekvédelemben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máténé Kiss Mária (2003) A köztisztviselők előmenetele és életpályája Magyarországon és az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Dalma (2003) Hajléktalanok a győri szociális ellátórendszerben - A rehabilitáció esélyei a győri hajléktalanellátásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Eszter (2003) A társadalombiztosítási intézmény története, jelenkori szervezete és irányítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mórocz Zsolt (2003) Munkanélküliség az elmúlt évtizedekben - Munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban 1990-2003. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Róbert (2003) Az egészségügy fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Beáta (2003) Munkanélküliség az elmúlt évtizedekben Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ferencné (2003) A TB-i nyilvántartás, adatbefogadás, adatszolgáltatás az 90-es évektől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ildikó (2003) A magyar családtámogatási intézkedések fejlődése és népesedéspolitikai hatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Jánosné (2003) Az egészségpénztárak helyzete Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Józsefné (2003) A közszféra munkaügyi kapcsolatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Dr. Szakáll Emese Csilla (2003) A gyógytorna jelentősége a rehabilitáció folyamatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Márton Julianna (2003) Pénzbeli ellátások Magyarországon az egészségbiztosítás szakterületén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Sándorné (2003) Egyéni vállalkozók biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége a társadalombiztosítás rendszerében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi Sándor (2003) A határozott idejű munkavégzések. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh Istvánné (2003) Minőségbiztosítás az egészségügyben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Zsanett (2003) A gyermekvédelem kialakulása Magyarországon és a családtámogatási ellátási formák. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orcifalvi Vilmosné Handler Cecília (2003) Egészségbiztosítási ellenőrzés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pallos Szilvia (2003) Környezet és egészség. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Andrea (2003) Az időskorúak szociális intézményi ellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Mihály (2003) Az egészségbiztosítási ellátások ellenőrzési rendszere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi Tímea (2003) Privatizáció az egészségügyben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pecsét Orsolya (2003) Az interjúztatás elméleti alapjai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi Katalin (2003) A szakszervezetek szerepének változása a XXI. század fordulóján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti Andrea (2003) Álláskeresési technikák és a munkanélküliség kapcsolata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő Erzsébet Margit (2003) A nem vagyoni kártérítés gyakorlati kérdései a munkaügyi bíráskodásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovics Klára (2003) A fogyatékkal élő személyek védelme az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz Endre (2003) A családi demográfia és a népegészségügy kapcsolata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Piskorskiné Szabó Erzsébet (2003) Munkaügyi kapcsolatok a változások jegyében a MOL Rt. munkaszervezetében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Plavecz Alexandra Fédra (2003) Munkanélküliség Magyarországon és az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pléh Anikó (2003) Betegjogok, betegjogi képviselők, orvosjogok Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pogányné Vukman Andrea (2003) A balesetbiztosítás történeti fejlődése és hatása a megtérítési eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polonkai Rita (2003) A születések és terhesség-megszakítások arányának változása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pruzsina Katalin (2003) A személyzeti tanácsadó cégek helye, szerepe a munkaerőpiacon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Puchert Marianna (2003) A hozzátartozói ellátásokban történt változások 1998.01.01-től. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Piroska (2003) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radnai Szilvia (2003) Az iskola-egészségügy helye az alapellátásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Raffay Bálint (2003) Szociális párbeszéd az Európai Unióban és Magyarországon - A munkaidő európai és magyar munkajogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rajki Anita (2003) A diszkrimináció tilalma a munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Resz Nándorné (2003) Az öregségi nyugdíjak az 1990-es években. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyiné Bárdi Gizella (2003) A munkanélküliség kialakulása, történelmi háttere, alakulása és jelenlegi helyzete Magyarországon, valamint az Európai Unióban, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyére - Lépések a megoldások felé. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsnyai Krisztina (2003) A munkaviszony megszüntetése a munkáltató és a munkavállaló által. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Boglárka (2003) A családi pótlék jellegének és szerepének változása a kezdetektől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa Sándorné Tóth Zsuzsanna (2003) "Ellenőrzés" - Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak ellenőrzése a társadalombiztosítási kifizetőhelyeken Heves megyében a társadalombiztosítás ágazati szétválásától napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schmidt Szabolcs (2003) A nemi betegségek népegészségügyi és társadalmi vonatkozásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schultheisz Otília (2003) Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének szociális jogi vonatkozásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén István (2003) A munkaügyi konfliktusok, viták és rendezésük intézményei Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők-Pap Edit Zsuzsanna (2003) Nők a munkaerőpiacon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sila Péter Pálné (2003) A foglalkoztató baleseti megtérítési kötelezettsége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sima Beáta Zsuzsanna (2003) Konformitás, alkalmazkodás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simkóné Kovács Éva (2003) Kórház-finanszírozás Magyarországon 1990-2000. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Janás Anna (2003) Az egészségbiztosítás felelősségi kérdései a Fejér megyei tapasztalatok alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Siroki Zsolt Istvánné (2003) A magyar társadalombiztosításban megjelenő baleseti ellátások. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soltész Anikó (2003) Munkaügyi viták és rendezésük módjai egy magyar vállalat példája alapján - Tisza Volán Rt. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Stefancsik Márta Anna (2003) A versenyszféra, vezető állású munkavállalói munkaviszonyának szabályozása a magyar munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Steiner Jánosné (2003) A szociális ellátatlanság és a nyugellátást igénylők kapcsolati rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Strifler Enikő (2003) A Nemzetközi és a Magyar Vöröskereszt kialakulása és fejlődése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok Krisztina (2003) Nyugdíjreformok Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi Szilvia (2003) Társadalombiztosítás és öngondoskodás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Andrea (2003) A magyar lakosságot legjobban veszélyeztető rizikófaktorok. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Sarolta (2003) A személyzeti tanácsadás elméleti alapjai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Viktória (2003) A fogyatékossággal élő személyek védelmére szolgáló szociális jogi eszközök Magyarországon és az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna Adrienn (2003) Az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásai, különös tekintettel a háziorvosi ellátásra és táppénzre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zoltán (2003) Társadalmi devianciák szociálpszichológiai jellemzői - Kapuk egy másik világra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay Andrea (2003) A magánnyugdíjrendszer kialakulása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai Dóra (2003) A munkanélküliség és a munkanélküli ellátás rendszere Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalontai Lászlóné Egyed Edit (2003) Környezet-egészségügyi akcióprogram a népegészségügy tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szalontainé Dr. Kovács Judit (2003) Az egészségbiztosítás jogorvoslati rendszere a bírósági gyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeszákné Gönczi Ilona (2003) Gyógyászati segédeszköz ellátás rendszere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Csabáné (2003) A MÁV Rt. munkaügyi kapcsolatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szpluvák Erzsébet (2003) Az idősek egészségi helyzete. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztoján Zoltán (2003) A járulékkötelezettségek ellenőrzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szépkútiné Tóth Renáta (2003) Egy multinacionális cég átalakulása szakszervezeti szemmel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szörényi Nándor (2003) A család szerepe a gyermeknevelésben, a gyermeknevelés hatása a társadalomra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősi Béla (2003) Az Európai Unió munkajogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősi József (2003) Az atipikus munkavégzési formák jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Enikő (2003) A családtámogatás történeti áttekintése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Edit (2003) Aktív és passzív eszközök a munkanélküliség kezelésére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Zita (2003) Életátmenetek az időskorban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sári Katalin (2003) Szakszervezetek a magyarországi munkaügyi kapcsolatok rendszerében az 1980-as évektől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosi Izabella Diána (2003) A kollektív szerződések rendszere az Európai Uniós csatlakozás előtt, különös tekintettel a munkahelyi kollektív szerződésekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takó Györgyi (2003) A családi pótlék hatása a gyermekvállalásra, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari Tímea (2003) A magyar és svájci munkajogviszony összehasonlítása, különös tekintettel a fiatal munkavállalók védelmére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Thurénné Dr. Eördögh Orsolya (2003) Alsónána község szociális helyzete a XXI. század kezdetén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tiffinger Gábor (2003) A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása, szociális ellátása, rehabilitáció gyakorlati kérdései a Vértesi Erőmű Rt.-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai Márta (2003) Új utak az egészségmegőrzésben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turopoli Renáta (2003) A pszichológia alkalmazása a munkahelyi kiválasztási folyamatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai Krisztina (2003) A kollektív tárgyalások ergonómiai, szervezési tárgyalástechnikai kérdései egy nagyvállalatnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Emese (2003) A hátramaradotti ellátások alakulása Magyarországon 1928-tól napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Gábor (2003) A nemek között diszkrimináció néhány munkajogi kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ágnes Hajnalka (2003) Diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Tamás (2003) Munkaviszony megszűnése rendes felmondással. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Törökné Pauer Andrea (2003) Az egészségügyi alapellátás rendszerének alakulása a háziorvosi privatizáció tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vajda Mónika (2003) A kiegészítő magánnyugdíj-rendszerek működésének alapvető sajátosságai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vanger Mária Mónika (2003) Diszkrimináció a munkajogban és a hátrányos helyzetű munkavállalókat segítő jogszabályok. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vantara Edina (2003) Az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés esetén igénybe vehető társadalombiztosítási ellátások és főbb jellemzői. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Béla (2003) Teljesítményértékelés, mint a személyzetfejlesztés eszköze a közigazgatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Szilvia (2003) A munkaszerződés tartalma és módosítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Titanilla (2003) A gyermekgondozási segély, mint a családtámogatás része. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varsicsné Papp Ilona (2003) A gyógyszertámogatás alakulása Magyarországon a 90-es évektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vashegyi Zsanett (2003) Álláskeresési technikák. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaskó Klára (2003) Mentés és betegszállítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verasztó József (2003) A munkaügyi központok szolgáltató jellegét erősítő eszközök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh Istvánné (2003) A fogászati ellátás társadalombiztosítási támogatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörösné Rudolf Zsuzsanna (2003) Magyarország lakosságának egészségi állapota. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zinger Katalin (2003) Gyógyszertárak ellenőrzése a BÉVER Finanszírozó és Vényellenőrző Rendszer segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmondné Nagy Brigitta (2003) Adatvédelem, adatkezelés és adatszolgáltatási kötelezettség az egészségbiztosítás rendszerében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsákai Brigitta (2003) A nyugdíjrendszer felépítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zércziné Grill Krisztina (2003) Balesetbiztosítás az egészségbiztosításban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ágoston István (2003) A fekvőbeteg szakellátás helyzete Magyarországon, kiemelten az ápolók helyzete, a mátrix-kórház és a minőségbiztosítás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árva Béláné (2003) Köztisztviselő jogviszony szabályozása Magyarországon 1948-tól napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Flórián (2003) A munkanélküliség és az illegális munkavállalás a dél-alföldi régióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. május 20. 15:47:13 CEST.