Item where department "Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete" and date of item 2005

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | W | Z
Number of items: 79.

A

Andrásy, Mária (2005) A munkanélküliség alakulása és kezelése Magyarországon és egyes Uniós országokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Katalin (2005) Nők a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babály, Zsuzsanna (2005) A gyermekek védelmének rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, László (2005) Igazgatás, vezetés, irányítás, felügyelet és ellenőrzés a közigazgatásban - A helyi önkormányzatok feladat és hatásköre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Pál (2005) A munkavégzésre irányuló polgári jogi és munkajogi jogviszonyok elhatárolási kérdései a mai magyar joggyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsi, Ilona (2005) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások, különös tekintettel a gyermekvállaláshoz nyújtott ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Krisztina (2005) A munkaügyi ellenőrzés rendszere Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Belle, Júlia (2005) Hadigondozás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi, Réka Judit (2005) Szociális biztonság és szociális védelem az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blum, dr. Erika (2005) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárak, mint a kiegészítő biztosítások egy lehetséges formája Magyarországon, különös tekintettel az egészségpénztárak szervezetére és működésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brusznyiczky, Barbara (2005) Közszolgálati sztrájkok napjainkban Magyarországon - Egészségügyi sztrájk a Csongrád Megyei Önkormányzat Szentesi Területi Kórházában -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubori, Éva (2005) A munkaügyi konfliktusok megoldási lehetőségei és a munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Melinda (2005) Munkaügyi kapcsolatok egy költségvetési intézménynél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfalvi, Henrietta (2005) Az öregségi nyugdíj fajtái valamint a jogosultságok feltételei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Béláné (2005) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csamangó, Antalné (2005) Társadalombiztosítási ellenőrzési rendszerek és módszerek Magyarországon, kiemelten az egészségbiztosítás területére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádi, Réka (2005) Fogvatartottak foglalkoztatása és reintegrációja a Váci Fegyház és Börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Péterné (2005) A munkaadó járulék megállapítási kötelezettségének teljesítése a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer Intézményi Alrendszerében működő számfejtő programban.Különös tekintettel, az önálló és nem önálló tevékenység ellenértékeként kifizetett minősítendő tételekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Viktória Jáde (2005) A betegek jogai, a betegjogi képviselők, nemzetközi kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egyed, Sándor (2005) Az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettsége és járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi, Rita Anna (2005) Európai Üzemi Tanács, egy új intézmény Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Eszik, Katalin (2005) Tömegkommunikáció, propaganda és meggyőzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fazekas-Dóczi, Judit (2005) Fiatalkori deviancia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferdinandy, Eszter (2005) A magyar társadalombiztosítás intézményének története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Freidinger, Rita (2005) Külföldiek munkavállalása az Európai Unióhoz történő csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Judit (2005) Alkalmazotti elégedettségi vizsgálat és elemzés a Grundfos Hungária Kft-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gracsarov, Andrea (2005) A SZÁMALK Oktatási Rt. humánerőforrás stratégiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Halászevics, Jánosné (2005) Informatika az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hankóné Szabados, Anna (2005) Az alkoholizmus hatása az egyénre, a családra, a környezetre, és a társadalomra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Katalin (2005) Az öregségi nyugdíjrendszer főbb alapkérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holmán, Tiborné (2005) A magyar és a nemzetközi betegjogi szabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hunyadi, Erika (2005) A hazai kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Ildikó (2005) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája a lisszaboni folyamat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illésné Kiss, Tímea (2005) Budapesti Elektromos Művek Rt. személyzetfejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Istenes, Csaba (2005) A közigazgatás szervezetrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jesenszkiné Cseke, Helga Patrícia (2005) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Johanna (2005) A társadalombiztosítás és a szociális családi támogatási rendszer változásai napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kiss, Margit Virág (2005) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Varga, Zsuzsanna (2005) Hazai és nemzetközi örökbefogadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszel, Beáta (2005) Az értelmi fogyatékos gyermekek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Margit (2005) Gyermekek védelme. Otthont nyújtó ellátások és az ellátást teljesítő intézmények és személyek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Valéria (2005) A hátrányos helyzetű gyermekek Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kriska, Rita (2005) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Könczöl, Dóra (2005) Nyugdíjbiztosítás a nyilvántartásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lajos, Szilvia (2005) A 1928. évi XL. t-c. által biztosított nyugdíjszolgáltatások és az azokat biztosító intézményrendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Csaba (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Zsuzsanna (2005) Üzemi Tanács választások a MOL Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lordovicsné Árvai, dr. Éva (2005) Családtámogatási rendszerek és koordinációjának jellemzői az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Meződy, Viktor (2005) Munkaviszony létesítése a Munka Törvénykönyve alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Anita (2005) A megváltozott munkaképességűek helyzete a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Péter (2005) A magyar egészségügyi ellátórendszer és strukturális ellentmondásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, József (2005) A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Mónika (2005) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas, Edina (2005) Adóigazgatásunk az adóreformtól napjainkig, különös tekintettel a láthatatlan jövedelmek megjelenési formáira és azok feltárásának lehetőségeire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pap, Ildikó Csilla (2005) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás Magyarországon különös tekintettel a kábítószerfogyasztókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai, Nikolett (2005) Alternatív vitamegoldások a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulics, Aliz (2005) A fogyatékossággal élők helyzete a mai magyar társadalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pcsolinszky, Tamás (2005) Az ukrán és a magyar munkajog összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rácz, Rita (2005) Szolgálati idő szerepe a nyugellátási igények elbírálásánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sabacz, Attiláné (2005) A nyilvántartás és adatszolgáltatás rendszerének történeti áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schulmann, Zoltánné (2005) A családtámogatási rendszer és a gyermekvállalási hajlandóság vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schäffer, Móric (2005) A magyar nyugdíjrendszer pilléreinek és kisegítő elemeinek kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somodi, Klára (2005) A betegek jogai és kötelezettségei - A pszichiátriai betegek -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Ildikó (2005) A családi pótlék rendszer alakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Steinbeck, Orsolya (2005) Nyugdíjigények elbírálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sutus, Zsolt Sándorné (2005) Szenvedélybetegek ellátása és helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Attila (2005) A munkavédelem aktuális kérdései és munkajogi összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemes, Katalin (2005) A társadalombiztosítás intézményének története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei, Melinda (2005) A társadalombiztosítás keretében nyújtott baleseti ellátásokkal kapcsolatos ellátások az 1997. évi LXXXIII.tv. hatálybalépésétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szijjártó, Csabáné (2005) Szociális munka csoportokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziráki, Erzsébet (2005) Munkahelyi egészségmegőrzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szlyuka, János (2005) Pályakezdő diplomások a munkaerőpiac kihívásai előtt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szolga, Judit (2005) Munkavédelem szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban: Munkavédelmi képviselő választása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőlősi, Gabriella (2005) A kollektív szerződések hazai és nemzetközi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Andrea Anikó (2005) A társas vállalkozások és tagjainak biztosítási kötelezettsége és járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sódar, Nikolette (2005) A családok támogatása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Temesvári, Zoltán (2005) Drog, droghasználat, drogfüggőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wetter, Gyuláné (2005) A munkáltató kártérítési felelőssége és ítélkezési gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Ződiné Kisznyér, Ibolya (2005) A makroszintű érdekegyeztetés fórumainak változásai Magyarországon 1998 - 2004 -ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2022. október 5. 20:49:03 CEST.