Item where department "Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék" and date of item 1983

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 53.

Bakos Szabolcsné (1983) A fegyelmi felelősség elméleti és gyakorlati kérdései a munkajogban és a gázszolgáltató vállalat szolnoki üzemigazgatóságánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bense László (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és hatása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burányiné Müller Ágnes (1983) A munkaszerződés érvénytelensége, következményei, az érvénytelenség orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Gusztáv (1983) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Debreceni Munkaügyi Bíróság 1981-82. évi gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Ferenc (1983) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Békéscsabai Munkaügyi Bíróság hároméves anyaga alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czap Ágota (1983) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czecze Lajos (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dedák Erzsébet (1983) A háztáji gazdaságok története és jogi kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duli Zoltán (1983) A termelőszövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endreffy Zoltán (1983) Kisvállalkozások szervezésével és működésével kapcsolatos közgazdasági és jogi problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Tibor (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben (Érvényesülésének tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulya Zsuzsanna (1983) A vállalati belső szabályozás főbb kérdései az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Attila (1983) A munkajogviszony jogellenes megszüntetése a Szolnok megyei Munkaügyi Bíróság egy évi gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyes Erzsébet (1983) Termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hugyák István (1983) A társadalombiztosítási ellenőrzés helye és szerepe a társadalombiztosítás szervezetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hüse Gabriella (1983) A termelőszövetkezet vezetési rendszere és formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Irsai Olivér (1983) A társadalombiztosítás és egyéb szociális ellátások hatása a demográfiai helyzetre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ivanov Dömötör (1983) A termelőszövetkezetek belső szervezeti és vezetési viszonyai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kerekesné Mracskó Gyöngyi (1983) Átalakulás és beolvadás, egyesülés problémai és eredményei (A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulásai Békés megyében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Sándor (1983) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom kialakulása és fejlődése Magyarországon a szocialista átszervezés befejezéséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komolai Sarolta (1983) A munkaviszonyokkal kapcsolatos vállalati szabályozás rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1983) A munkaerőközvetítes és annak új formája Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1983) A dolgozó anyagi felelőssége a Békés megyei Munkaügyi Bíróság egy évi ítélkezési gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krauszpé Irén (1983) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Szabó Klára (1983) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körösztös János (1983) Üzemi baleset fogalma és munkaügyi következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővágóné Karancsi Erika (1983) A családi pótlék intézményének fő jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lendvayné Gudmon Zsuzsanna (1983) A nők védelme és jogai a munkajogban 1982-ben, különös tekintettel a MÁV Budapesti Igazgatóságára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel János (1983) A termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Littmann Éva (1983) A bíróság hatáskörébe tartozó termelőszövetkezeti jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madarasi Miklós (1983) A tagsági és alkalmazotti jogviszony közös és eltérő vonásai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makány Rozália (1983) A mezőgazdaság szerepe népgazdaságunk fejlődésében, különös tekintettel a külgazdasági egyensúlyra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Sándor (1983) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezese és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Dénes (1983) Nukleáris létesítményekkel kapcsolatos környezetvédelem és jogi eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lajos (1983) Kereskedelmi dolgozók felelőssége a leltárhiányért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Nóra (1983) A munkaerkölcs, a munkafegyelem és fegyelmi felelősség egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgári Ágnes (1983) A környezetvédelem helyzete Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálffy László (1983) A kollektív szerződés néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Remport Katalin (1983) Csongrád megye természetvédelmének jogi vetülete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsa György (1983) A termelőszövetkezet vezetőségének, elnökének jog-, hatásköre és felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Lajos (1983) A háztáji gazdaság és gazdálkodás mezőgazdaságunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Géza (1983) A dolgozó anyagi felelőssége. A Munka Törvénykönyvének alkalmazása a Szolnok megyei Tanács Építő- és Szerelőipari Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigligeti János (1983) A dolgozók anyagi felelőssége az Észak-Dunántúli Víz- és Csatornaműveknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tettinger István (1983) A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság jogalkalmazási gyakorlata a jogpolitikai irányelvek érvényesülésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tirpák József (1983) A környezetvédelem időszerű problémái és a jogi eszközök igénybevételének hatékonysága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ibolya (1983) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseletei szerveinek tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mária (1983) A termelőszövetkezeti jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vangyel Tibor (1983) A kirívóan súlyos gondatlansággal és gondatlan bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga József (1983) A munkajogi szabályozás történeti fejlődése a kiegyezéstől a felszabadulásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velezdiné Peleskei Katalin (1983) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vizhányó Mihály (1983) Az üzemi baleset fogalma, társadalombiztosítási és munkaügyi következményei (Jogérvényesítési problémák a társadalombiztosítási munkában a békéscsabai Társadalombiztosítási Igazgatóság gyakorlatának figyelembevételével). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zemlényi Endre (1983) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek vezetési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldi Kovács Zoltán (1983) A munkaszerződés érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. augusztus 4. 19:56:38 CEST.