Item where department "Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék" and date of item 1979

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 65.

Antal György (1979) A szövetkezeti demokrácia és a munkahelyi közösségek helye, szerepe, jogállása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Tibor (1979) A nők munkajogi és társadalombiztosítási jogi védelme egy élelmiszer-ipari vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász Zsuzsanna (1979) A dolgozók egészségére és testi épségére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bobák Mária (1979) Kollektív szerződés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búvár Irén (1979) A termelőszövetkezeti szakvezetés jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büky Kálmán (1979) A munkahelyi, az üzemi demokrácia fejlődése, a szakszervezetek szerepe, funkcióik érvényesülése a szocialista társadalomban (Magyarországon). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csicsely Ilona (1979) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós György (1979) Átalakulás, beolvadás és egyesülés eredményei és problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti Mária (1979) A nők, a fiatalkorúak és a csökkent munkaképességű termelőszövetkezeti tagok jogi helyzete a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos László (1979) A termelési rendszerek elterjedésének egyes kérdései a mezőgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó László (1979) A termelőszövetkezeti parasztság, mint társadalmi osztály. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elek Margit (1979) Megőrzési felelősség az ítélkezési gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Font Éva (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek közötti gazdasági társulások, különös tekintettel a közös vállalatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazsó Endre (1979) A kollektív szerződés kialakításával kapcsolatos problémák Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Erzsébet (1979) A vásárosnaményi Vörös Csillag Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gogolák Ferenc (1979) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén, különös tekintettel a TITÁSZ Vállalatnál kialakult gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyimesi István (1979) Fegyelmi felelősségi viszonyok a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai Olga (1979) A munkaszerződés érvénytelensége és annak következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczku Zsuzsanna (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok érdekvédelme, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei mezőgazdasági szövetkezetekre és a Területi Szövetségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hollósi Laura (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Károly (1979) Vállalati, szakszervezeti tanácsok és a bizalmi testületek működése Csongrád megyei tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaprinay Péter (1979) A tagsági viták és a szövetkezeti döntőbizottság néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karácsony Ibolya (1979) Többek közös károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kautz Annamária (1979) Kereskedelmi dolgozók leltárhiányért fennálló felelőssége egy élelmiszer kiskereskedelmi vállalat gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kautz József (1979) Fegyelmi felelősség és eljárás a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Zsuzsanna (1979) A végzett munka mennyisége és minősége szerinti díjazás elvének érvényesülése a termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1979) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tamás (1979) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar József (1979) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi Ferenc (1979) A személyi tulajdon, különös tekintettel a személyi földtulajdonra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Bertalan (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Imre (1979) A termelőszövetkezet külső gazdasági tevékenységének és a háztáji gazdaság kapcsolatának jogszabályi rendezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mutay Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máthé Lajosné (1979) A fegyelmi felelősség egyes kérdései: a fegyelmi büntetések és ezek hatása a termelőszövetkezeti tagok munkafegyelmére Kisújszállás város mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek gyakorlata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezeti tagsági viszony új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (1979) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Edit (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása 1948-1957. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zita (1979) A termelőszövetkezeti tag munkavégzési kötelezettségével kapcsolatos egyes jogi kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posztós József (1979) A személyi földtulajdon és földhasználat alakulása Szeged megyei városban az FTT. hatálybalépése után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai István (1979) A tartós földhasználat intézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy Tamás (1979) Intézményi belső szabályzatok jogi természete különös tekintettel a József Attila Tudományegyetem Ügyviteli Intézkedésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rostás Imre (1979) A termelőszövetkezeti tulajdonjog főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon János (1979) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Simonné Báron Zsuzsanna (1979) A szövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése az ipari szövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipter Katalin (1979) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stán Lászlóné (1979) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi következményei a vasút területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Erika (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mária (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Károly (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek külső jogvitái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szanka László (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek képviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeles Lajos (1979) Fegyelmi felelősség a Szegedi Ruhagyár gyakorlatában: 1975-1978. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Sándor (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szondi Ildikó (1979) Felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak közhasznú munkavégzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Edit (1979) A halászati szövetkezetek működésének szabályozásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanács Aranka (1979) A földjáradék egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóta Gyula (1979) A termelőszövetkezeti tagok háztáji földje alanyának és tárgyának fejlődése a jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Miklós (1979) A földjáradék egyes kérdései, különös tekintettel a földjáradék szabályozásának alakulására a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Veronika (1979) A termelőszövetkezetek jogi képviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Árpád (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Versegi Rita (1979) A munkáltató felelőssége az üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés folytán bekövetkezett károkért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zakariás Ferencné (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám István (1979) Az ingatlannyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. július 9. 17:22:51 CEST.