Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 2011

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | V | W | Z
Number of items: 32.

A

Andrási, Krisztina (2011) A személyrag elhelyezkedése több főnévi igenév esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Berente, Anikó (2011) Nyelvi játékok felhasználása két különböző időszaki sajtótermék címadásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Enikő (2011) Pénzüggyel, üzlettel kapcsolatos frazémák kontrasztív vizsgálata a magyar és az angol nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csányi, Dóra (2011) A meggyőzés és a manipuláció hatása a reklámok befogadóira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra, Judit (2011) A jóvátevés és a visszautasítás beszédaktusa a magyar beszélők nyelvhasználatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdei, Boglárka (2011) Tárgy- és cselekvésmegnevezés afáziában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fekete , Beáta (2011) A szegedi bölcsészek szlengje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

György, Ádám (2011) Keresési stratégiák az optimális jelölt kiválasztása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdú, Katalin (2011) Két rádióadó híreinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hordós, Diána (2011) Óvodás korú gyermekek mentális lexikonjának vizsgálata képmegnevezéses tesztelésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ibos, Anna Éva (2011) Az idegen szavak megítélése az Édes Anyanyelvünk című folyóiratban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jánk, István (2011) Nyelvhelyesség az internetes fórumokon, topikokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Koczka, Péter (2011) A mellérendelő szerkezetek tulajdonságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Konyecsik, Kinga Enikő (2011) A televízióreklámok nyelvi jellemzői a rendszerváltás előtt és után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Boglárka (2011) A magyar és az erza-mordvin szóösszetételek típusainak összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krómer, Anna (2011) A diskurzusjelölők használatának vizsgálata óvodások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuhar, Barbara (2011) Magyarból átvett szavak a német nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lafferton, Anikó (2011) A világháló nyelve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lautner-Deák, Krisztina (2011) A magyar parömiológiai minimum szociolingvisztikai szempontú vizsgálata a fiatal felnőtt korosztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Masa, Anita Anikó (2011) Új szavak a Magyar értelmező kéziszótárban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Mária (2011) Beszélt nyelvi jelenségek írott közegben - az ún. írott beszélt nyelv jellemzőinek vizsgálata. Új kommunikációs technológiák és a nyelvhasználat változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesi, Sarolt (2011) Szleng a televízióban - Egy interaktív műsor vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Tímea (2011) Blogok és blogolók - Nyelvi jellemzők vizsgálata különböző blogtípusokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pekár, Enikő (2011) Szövegszerkesztési és helyesírási hibák hirdetésekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Szeleczki, Erzsébet (2011) A meggyőzés, a manipuláció és az érvelés megjelenése a televíziós reklámokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szirákné Turi, Andrea (2011) A Czech-kódex határozóragjai és névutós szerkezetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szudi, Alma (2011) A szatirikus sajtónyelv változásának vizsgálata a Ludas Matyi és a Hócipő című újságok elemzésén keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Janka (2011) Nyelvi játékok az intézménynevekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Erika (2011) Mire való a nyelvtanóra? Attitűdvizsgálat vajdasági magyar pedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Viziné Joó, Anita (2011) Udvariassági elméletek a Büszkeség és balítélet című regényben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wirt, Patrícia (2011) Rövidítések az MSN nyelvezetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsura, Fruzsina Márta (2011) Szókeresés és agrammatizmus megnyilvánulása az amnesztikus afáziában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. november 30. 03:27:50 CET.