Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 2011

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 32.

Andrási, Krisztina (2011) A személyrag elhelyezkedése több főnévi igenév esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Anikó (2011) Nyelvi játékok felhasználása két különböző időszaki sajtótermék címadásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Enikő (2011) Pénzüggyel, üzlettel kapcsolatos frazémák kontrasztív vizsgálata a magyar és az angol nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Dóra (2011) A meggyőzés és a manipuláció hatása a reklámok befogadóira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra, Judit (2011) A jóvátevés és a visszautasítás beszédaktusa a magyar beszélők nyelvhasználatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Boglárka (2011) Tárgy- és cselekvésmegnevezés afáziában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete , Beáta (2011) A szegedi bölcsészek szlengje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

György, Ádám (2011) Keresési stratégiák az optimális jelölt kiválasztása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Katalin (2011) Két rádióadó híreinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hordós, Diána (2011) Óvodás korú gyermekek mentális lexikonjának vizsgálata képmegnevezéses tesztelésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ibos, Anna Éva (2011) Az idegen szavak megítélése az Édes Anyanyelvünk című folyóiratban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánk, István (2011) Nyelvhelyesség az internetes fórumokon, topikokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koczka, Péter (2011) A mellérendelő szerkezetek tulajdonságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Konyecsik, Kinga Enikő (2011) A televízióreklámok nyelvi jellemzői a rendszerváltás előtt és után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Boglárka (2011) A magyar és az erza-mordvin szóösszetételek típusainak összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krómer, Anna (2011) A diskurzusjelölők használatának vizsgálata óvodások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuhar, Barbara (2011) Magyarból átvett szavak a német nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lafferton, Anikó (2011) A világháló nyelve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lautner-Deák, Krisztina (2011) A magyar parömiológiai minimum szociolingvisztikai szempontú vizsgálata a fiatal felnőtt korosztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Masa, Anita Anikó (2011) Új szavak a Magyar értelmező kéziszótárban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Mária (2011) Beszélt nyelvi jelenségek írott közegben - az ún. írott beszélt nyelv jellemzőinek vizsgálata. Új kommunikációs technológiák és a nyelvhasználat változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesi, Sarolt (2011) Szleng a televízióban - Egy interaktív műsor vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tímea (2011) Blogok és blogolók - Nyelvi jellemzők vizsgálata különböző blogtípusokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pekár, Enikő (2011) Szövegszerkesztési és helyesírási hibák hirdetésekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeleczki, Erzsébet (2011) A meggyőzés, a manipuláció és az érvelés megjelenése a televíziós reklámokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szirákné Turi, Andrea (2011) A Czech-kódex határozóragjai és névutós szerkezetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szudi, Alma (2011) A szatirikus sajtónyelv változásának vizsgálata a Ludas Matyi és a Hócipő című újságok elemzésén keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Janka (2011) Nyelvi játékok az intézménynevekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Erika (2011) Mire való a nyelvtanóra? Attitűdvizsgálat vajdasági magyar pedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Viziné Joó, Anita (2011) Udvariassági elméletek a Büszkeség és balítélet című regényben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Wirt, Patrícia (2011) Rövidítések az MSN nyelvezetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsura, Fruzsina Márta (2011) Szókeresés és agrammatizmus megnyilvánulása az amnesztikus afáziában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 28. 07:41:58 CET.